курс стилістика1

of 10 /10
Фрагмент уроку з розвитку мовлення. Тема. Ділові папери. Заява. Розписка. Уживання числівників у науковому та офіційно - діловому стилях Презентація учня 10А класу Оріхівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ручковського С. Учитель: Колодій О.В

Author: lapschina

Post on 16-Jun-2015

201 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

презентация к уроку стилистики

TRANSCRIPT

Page 1: курс   стилістика1

Фрагмент уроку з розвитку. мовлення .Тема . Ділові папери

. . Заява Розписка Уживання числівників у науковому та

- офіційно діловому стилях 10 Презентація учня А класу

Оріхівської загальноосвітньої – школи І ІІІ ступенів

.Ручковського С: .Учитель Колодій ОВ

Page 2: курс   стилістика1

Дiловi .папери.Заява

.Розписка

Уживання числівникi в у науковомута офiцi – йно

дi ловому стилях

Page 3: курс   стилістика1

, ( Цедокумент якийміститьпрохання особи особиста

) ( ) заява або установи службова заява щодо здійснення .своїх прав або захисту інтересів

:Реквізити ( , Адресат назва установи або посадата ініціали керівника на

’ ).ім я яких подається заява ( , ( Адресант назва установи або посада ініціали іноді адреса і

) , ).паспортні дані особи яка звертається із заявою .Назва виду документа .Текст ( ): , Підстава додаток перелік документів доданих до заяви на

.підтвердження її правомірності .Дата .Підпис . Заява пишеться власноручно в одному примірнику

- ’ ( Різновидами заяви є заява зобов язання прохання про ), , надання позики заява про відкриття рахунка про

.притягнення до відповідальності тощо

Page 4: курс   стилістика1

Ректорові Національногопедагогічного

. університету іменіМДрагоманова . . . Академіку АПНпроф ШкілюМ І Котловської ІриниМихайлівни

Заява Прошу допустити мене до складання вступних

іспитів на українське відділення філологічного.факультету

20У 10 11 №25 . . році закінчила класів зош мКиєва :До заяви додаю документи

1. .Атестат про загальну освіту2. Автобіографія3. Медична довідка4. Довідка з місця проживання5. Чотири фотокартки21 20липня 10 року Підпис

Page 5: курс   стилістика1

, , — Це письмове підтвердження певної дії яка мала місце , , . передачі й отримання документів товарів грошей

:Реквізити .Назва виду документа : , ’ , , Текст прізвище ім я по батькові та посада особи яка дає

;розписку і підтверджує отримання цінностей , ’ , , прізвище ім я по батькові та посада особи яка передала

;цінності ( у чому конкретно дано розписку вказуютьсяточні

, найменування матеріальних цінностей їх кількість і — );вартість словами і цифрами

( , ), відомості про документ паспорт посвідчення що , ;засвідчує особу яка отримує цінності

.підстава передачі й отримання цінностей .Дата , .Підпис особи яка отримала цінності ( ).Завірення підпису у приватній розписці

Розписка може бути приватного ( особа отримує цінності ) від особи і службового ( — — особа представник установи

) .отримує цінності від цієї або іншої установи характеру

Page 6: курс   стилістика1

, Я старший викладач кафедри географії Національного педагогічного університету

. . іменіМП ДрагомановаМу . ., сієнко КА отримав від завідувача

. . складом Бережного ТФ у тимчасове користування для членів археологічної

: експедиції1) (20) ; 2) (6) двадцять рюкзаків шість

; наметів 3) (23) ; 4) двадцять три лопати’ (5) . п ять емальованих відер Увесь

.зазначений інвентар раніше був у вжитку: № 325 Підстава наказ ректора університету

від 5 2010 .липня р18.07.2010 ( )підпис

Page 7: курс   стилістика1

Завдання №1 ( Склади заяву від власного імені на

) : вибір учня про1) зарахування на курси

' ;компютерного дизайну2) про звільнення від занять ушколі

, ' натиждень у зв язку із сімейними.обставинами

Page 8: курс   стилістика1

№2Завдання Відредагуйте текст розпискиРозписка

, - . Я студент фізико математичного факультету НПУ ім. МДрагоманова Тесленко Саша отримав від бібліотекарки

Проценко тьоті Люби для тимчасового користування на , , час канікул підручники з фізики математикифілософії та

.ще з двох предметів 23 2009 Підпис липняроку

, Підпис студента Тесленка Олександра засвідчую я. . , - МНТеплюк декан фізико математичного факультету

Підпис

Page 9: курс   стилістика1

№3Завдання У робочому зошиті виконайте

завдання з картки

Page 10: курс   стилістика1