Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

of 48 /48
www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη! ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γράψε τους αριθμούς που έχουν: 2 ΕΕ + 7 ΜΕ + 5 ΕΧ +2 ΔΧ + 7 Δ = ________________________ 8 ΔΕ + 2 ΕΧ + 6 ΔΧ + 9 ΜΧ + 4 Μ = ________________________ 2 ΔΕ + 5 ΜΕ + 5 ΕΧ + 2ΜΧ + 6Δ = ________________________ 5 ΕΧ + 1 Μ = ________________________ 9 ΜΧ + 9 Δ + 9 Μ = ________________________ Υπολόγισε τα γινόμενα με τον πιο εύκολο τρόπο: 175 × 20 × 50 = 175 x (20 × 50 )= ____ × ____ = ____ 99 × 2 × 500 = ___ × (___ × ___)= ____ × ____ = ____ 244 × 200 × 50 = ___ × (___ × ___)= ____ × ____ = ____ 250 × 4 × 1500 = ___ × (___ × ___)= ____ × ____ = ____ 49 × 500 × 200 = ___ × (___ × ___)= ____ × ____ = ____ Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα: Π Μ Ε 99.000.000 5.009.000 500.000 9.999.999 310.900.000 * Βάλε το σύμβολο της ανισότητας (¿ ,< ¿) στα κενά: 531.788 ____ 501.788 1.001.115 ____ 1.001.215 2.065.015 ____ 2.055.015 6.562.007 ____ 6.662.007 9.117.027 ____ 9.107.127 www . cleverclass . gr – Η έξυπνη τάξη!

Upload: spiros-digenis

Post on 11-Aug-2015

768 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ε δημοτικου

TRANSCRIPT

www.cleverclass.gr - !

2 8 2 5 9 : = = = = = ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

+ 7 + 5 +2 + 7 + 2 + 6 + 9 + 4 + 5 + 5 + 2 + 6 + 1 + 9 + 9

: = 175 x (20 50 )= ____ ____ = ____

175 20 50 99 2 500

= ___ (___ ___)= ____ ____ = ____

244 200 50 = ___ (___ ___)= ____ ____ = ____ 250 4 1500 = ___ (___ ___)= ____ ____ = ____ 49 500 200 = ___ (___ ___)= ____ ____ = ____ : 99.000.000 5.009.000 500.000 9.999.999 310.900.000

* (>, 0,2 )3> ___ >4

)0,2< ___