моє портфоліо фадеева

20
ПОРТФОЛІО учителя української мови та літератури Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №140 Фадєєвої Олени Олександрівни

Upload: demt2013

Post on 24-Jul-2015

209 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: моє портфоліо фадеева

ПОРТФОЛІО

учителя української мови та літератури

Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

№140 Фадєєвої Олени

Олександрівни

Page 2: моє портфоліо фадеева

Коротко про себе

• “Учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель”, - писав К.Ушинський. Цей девіз використовую в своїй роботі вчителя

Нещодавно мене вразили дані статистики: виявляється, вчителі живуть довше від людей інших складних професій. Замислившись над цим фактом, я дійшла такого висновку, що професія вчителя дарує спілкування з людиною в найкращу пору її життя – в дитинстві та юності, коли серце, відкрите для добра і краси, радості й пізнання, ще не стало жорстоким, не пізнало болю й гіркоти поразок, розчарувань та образ. Бути причетним до долі своїх вихованців, коли вони ростуть фізично загартованими і формуються духовно, коли вони розумнішають, вчаться жити, дружити, любити - означає жити молодими почуттями, заряджатися від дітей оптимізмом та енергією життя.

Якось у літературі я натрапила на цікаві слова, які й визначили моє професійне кредо: “Вчити – значить вести дітей до успіху. Успіх – це реалізована мета”. А моя мета – допомогти кожному учневі повною мірою реалізувати свої здібності, віднайти в душі кожної дитини ті чутливі струни, звучання яких зіллється в повну гармонію нашого шкільного оркестру.

У своїй діяльності я використовую різноманітні форми роботи – традиційні й нетрадиційні, головне, щоб вони давали бажаний результат. Вся діяльність ґрунтується на компетентісно-зорієнтованому підході. Тому вважаю своїм педагогічним кредо слова В. Сухомлинського: … Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання».

Я люблю життя, свою справу, школу, колег, учнів, ближніх своїх, вірю в них і сподіваюся на кращі часи та перспективне майбутнє.

Page 3: моє портфоліо фадеева

ОСВІТАПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Слов’янський державний педагогічний інститут, 1983р. Донецький національний університет, 2001р.

2010 рік – курси підвищення кваліфікації при ДонНУ 2011 рік - сертифікат при ДоноблІППО

Page 4: моє портфоліо фадеева

2011р.-Грамота відділу освіти

2012р.- Грамота виконкому Пролетарської районної у м. Донецьку ради

2013р. – Почесна грамота виконкому Донецької міської ради

ЗАОХОЧЕННЯ

Page 5: моє портфоліо фадеева

Проблема, над якою працюю

Формування

мовленнєвої компетентності учнів засобами інтерактивних методів навчання при викладанні української мови та літератури

Навчити орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, розвивати компетентності, що сприятимуть кращій соціалізації учня, дадуть можливість займатися самоосвітою протягом усього життя.

Завдання вчителя

Page 6: моє портфоліо фадеева

Перелік виступів із методичних питань:

«Ситуативні завдання як ефективний засіб розвитку комунікативної компетенції учнів на уроках української мови та літератури», виступ на засіданні педради навчального закладу, 25.11.2013р.;

«Майстер-клас як форма поширення інноваційних педагогічних ідей», виступ на засіданні райМО 08.01.2014 року

Проектні технології на уроках української мови та літератури, виступ на шкільному МО вчителів гуманітарного циклу 22.10.2013 року

Презентація досвіду «Інновації у діяльності навчального закладу» на віртуальній виставці «Сучасні заклади освіти Донеччини» при ДоноблІППО, 08.01.-21.01.2014р. у формі відеоекскурсії (презентація фільму) «Незвичайні діти у звичайній школі»

Page 7: моє портфоліо фадеева

Майстер-клас. Засідання творчої групи

Page 8: моє портфоліо фадеева

Перелік методичних розробок. Розробка:

Методичного проекту «Формування мовно-літературної грамотності учнів» Циклу тематичних контрольних (різнорівневих) робіт з української мови для

учнів 5-11 класів Посібника для учнів «Вчимося правильному слововживанню» Методичного порадника для учнів «10 кроків до написання твору» Підручника корекційних занять з української мови для учнів 5 класу з

особливими освітніми потребами «Слово до слова – зложиться мова» Створено фільм «Незвичайні діти у звичайній школі», презентовано Циклу занять, сценаріїв щодо роботи гуртка знавців української мови

«Джерельце» за темою: «Із мови починається людина…»

Page 9: моє портфоліо фадеева

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬСтворення і реалізація методичного проекту

«Формування мовно-літературної грамотності учнів»

Головна мета проекту:

Сприяння всебічному мовному розвиткові

особистості, що втілюється в різноаспектній

мовленнєвій діяльності та активній мовній

поведінці.

Завдання проекту:

1. Зміцнення статусу української мови як державної.

Прищеплення любові до української мови, інтерес

до її вивчення та виховання потреби

вдосконалювати рівень володіння нею.

2. Забезпечення учнями опанування всіма видами

мовленнєвої діяльності на рівні, достатньому для

використання мови в усіх сферах її функціонування.

3. Підвищення грамотності та культури мовлення

учнів;

4. Проведення індивідуальної роботи з

обдарованими школярами, учнями з низькою

мотивацією до навчальної діяльності;

5. Забезпечення підготовки випускників до ЗНО

Очікувані результати: 1. Покращення мовно-літературної грамотності учнів.2. Підвищення ступеня активізації мовної діяльності учнів, опанування монологічною та діалогічною мовою, правилами мовної поведінки.3.Сформованість умінь проводити бібліографічний пошук, працювати з науково-популярною літературою, словниками, підручниками.4.Сформованість навичок культури мовлення, підвищення рівня словникового запасу учнів.5. Наявність уміння чітко й послідовно, грамотно висловлювати думки в усному та писемному мовленні.6. Вдосконалення вмінь застосовувати теорію (мовні закономірності) для пояснення граматичних питань.7. Компетентний випускник, адаптований до

соціуму.

Page 10: моє портфоліо фадеева

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПІДРУЧНИКА

Посібник розроблено відповідно до вимог чинної допоміжної програми для учнів 5 класу.У посібнику подано завдання до розділів з розвитку зв’язного мовлення до розділів «Повторення вивченого у початковій школі», «Лексикологія», «Будова слова», «Іменник», «Речення», зібраний матеріал для розвитку зв’язного мовлення, розроблений матеріал для контрольних робіт.Даний посібник допоможе вчителеві організувати роботу з учнями 5 класу з особливими освітніми потребами щодо розвитку зв’язного мовлення, навчити дітей розуміти, переказувати та будувати висловлювання різних типів і стилів; писемного мовленняПосібник адресований учителям, учням та батькам.

Підручник корекційних занять з української мови

для учнів 5 класуз особливими освітніми потребами

Слово до слова – зложиться мова

Page 11: моє портфоліо фадеева

Моніторинг навчальної діяльності

Рік Клас Рівні Середній бал

% навченості

% якості знаньН С Д В

2011-2012

7 1 6 8 2 6,4 94% 59%

2012-2013

8 - 6 8 3 7,1 100% 65%

2013-2014

9 - 5 9 3 7,5 100% 71%

Page 12: моє портфоліо фадеева

Впровадження програми “Обдаровані діти”

2010-2011 навчальний рік У конкурсі – захисті за програмою

МАН:«Моя країна - Україна» з теми: «Павло Тичина - творець власного поетичного стилю кларнетизму» учениця 10 класу Дворняк Анастасія посіла І місце

у районному етапі ВУО з педагогіки та психології учениця 10 класу Тютюннікова Анастасія посіла ІІІ місце

2011-2012 навчальний рікУ

районному етапі ВУО з української мови та літератури учениця 7 класу Бойко Юлія посіла ІІІ місце

другому етапі ХІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика учень 7 класу Мицик Іван посів І місце

Page 13: моє портфоліо фадеева

Участь учнів у конкурсах, олімпіадах

2012-2013 навчальний рік У районному етапі

Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка учениця 8 класу Бойко Юлія посіла ІІ місце

2013-2014 навчальний рікУ районному етапі

Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка учениця 7 класу Терехова Катерина посіла ІІІ місце

другий етап ХІІІ Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика учениця 7 класу Терехова Катерина посіла ІІ місце

Page 14: моє портфоліо фадеева
Page 15: моє портфоліо фадеева

Творча педагогічна майстерність

2010-2011н.р. – ІІІ місце в районному етапі обласного конкурсу «Кращий працівник року» в номінації «організатор профорієнтаційної роботи»

08.02.2011р. – участь у Міжнародному семінарі «Створення моделі інклюзивної освіти» - (Міжнародний навчально-методичний центр передового педагогічного досвіду на базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)

2012-2013н.р. - участь в обласній першій віртуальній виставці «Інновації у діяльності навчального закладу», презентація «Незвичайні діти у звичайній школі»

2012-2013н.р. – якісна підготовка вчителів школи (Сизоненка С.В., Новікової Ю.В., Голубєвої І.С.) до участі у конкурсі «Учитель року»

201-2013н.р. - участь в обласній другій віртуальній виставці «Інновації у діяльності навчального закладу», презентація «Незвичайні діти у звичайній школі»

2009-2013 р.р. – старший екзаменатор щодо перевірки робіт з української мови та літератури при Донецькому регіональному центрі оцінювання якості освіти

Page 16: моє портфоліо фадеева

Життєве кредо: “Любити життя, і цінувати кожну його хвилину, нести

радість, у книгах – шукати істину, у людях – мудрість».

Інклюзивна освіта Донеччини: досвід та пошук перспектив розвитку/ за аг. Ред.. Ю.І.Соловйова, О.І. Чернишова. – Донецьк: Витоки, 2012. – 190с., стаття «Незвичайні класи у звичайній школі», с. 137-140

Журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід», № 5, 2014р., розробка уроку «Твір-опис пам’ятника Т.Г. Шевченкові «Ти піднісся над Донеччиною», присвячений 200-річчю з дня народження великого поета.

Друковані праці

Page 17: моє портфоліо фадеева

Навчально-виховні заходи

Родинне свято “У сімейному колі”

Година спілкування“Ми – громадяни України”

Page 18: моє портфоліо фадеева

Пам'ятаймо про наше коріння…

Page 19: моє портфоліо фадеева

Сім'я вечеря коло хати, Дочка вечерять подає.Вечірня зіронька встає. А мати хоче научати,

та соловейко не дає

Page 20: моє портфоліо фадеева

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! З ПОВАГОЮ, ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Не можна не погодитися з В.Сухомлинським: „Найважливіше – в своєму учневі бачити живу людину. Навчання – це насамперед живі людські стосунки між педагогом і дітьми, а не перекладання з голови педагога в голову учня”.