презентация мій досвід

of 20 /20
Провідні напрямки роботи ШМО вчителів початкових класів Удосконален ня професійног о рівня вчителів Методичне оновлення уроків Активізація самоосвітньої діяльності вчителів Впровадження мультимедійни х засобів навчання Підвищення науково – теоретичної компетентності вчителів Формування інноваційної спрямованост і вчителів Удосконалення роботи що до навчання і виховання здібних і обдарованих дітей Впровадження передового педагогічного досвіду Тєляпньова Наталія Іванівна вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенві№97 Педстаж – 19 років Учитель вищої категорії, учитель-методист Творче кредо: “Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли? Якщо не для себе, то хто ж тоді для мене? Але якщо я тільки для себе, то навіщо я потрібен? “ ( Гіллель) Працює над проблемою: “Застосування інтерактивних технологій- шлях до розвитку креативної особистості” Наукова новизна педагогічного досвіду: розробка та апробація пізнавальних творчих завдань; збагачення змісту освіти школярів пошуковими завданнями ; розробка і проведення навчально – виховних заходів за авторськими сценаріями.

Author: andrey-goroshko

Post on 06-Aug-2015

935 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: презентация мій досвід

Провідні напрямки

роботи ШМО вчителів

початкових класів

Удосконалення професійного рівня вчителів

Методичне оновлення уроків

Активізація самоосвітньої діяльності вчителів

Впровадження мультимедійних засобів навчання

Підвищення науково – теоретичної компетентності вчителів

Формування інноваційної спрямованості вчителів

Удосконалення роботи що до навчання і виховання здібних і обдарованих дітей

Впровадження передового педагогічного досвіду

Тєляпньова Наталія Іванівнавчитель біологіїКриворізької загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенві№97Педстаж – 19 роківУчитель вищої категорії, учитель-методистТворче кредо: “Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли? Якщо не для себе, то хто ж тоді для мене? Але якщо я тільки для себе, то навіщо я потрібен? “

( Гіллель)Працює над проблемою: “Застосування інтерактивних технологій- шлях до розвитку креативної особистості”

Наукова новизна педагогічного досвіду:

розробка та апробація пізнавальних творчих завдань;

збагачення змісту освіти школярів пошуковими завданнями ;

розробка і проведення навчально – виховних заходів за авторськими сценаріями.

Page 2: презентация мій досвід

Застосування інтерактивних

технологій- шлях до розвитку креативної

особистості

Page 3: презентация мій досвід

Освіта ХХІ століття — це освіта для людини. Її стрижень — розвивальна, культурологічна домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і само-розвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Концепція розвитку загальної середньої освіти

3

Page 4: презентация мій досвід

Вимоги до людини “Епохи інформації”:

певних умінь, які можна застосовувати за будь – яких обставин;

уміння мислити , а не накопичувати певну суму знань і поглядів;

не вузьких знань , а загального підходу до вирішення питань;

комунікабельності- уміння працювати у злагоді з іншими і спільно доходити мети.

Page 5: презентация мій досвід

Причини низької мотивації до навчання  

Затримка психічного розвитку; Локальні ураження центральної нервової системи (після інфекційнихзахворювань, травм); Педагогічна занедбаність; Погане здоров’я; Несформованість прийомів навчальної діяльності; Недоліки розвитку мислення; Недоліки розвитку інших пізнавальних процесів (пам’яті, уваги, сприйняття); Відсутність мотивації досягнення успіху Відсутність навчальних інтересів Інтелектуальна пасивність

Page 6: презентация мій досвід

Причини низької

мотивації

до навчання

Характерні ознаки, які вказують

на дану причину

Шляхи і способи усунення

(корекція)

Відсутність 

мотивації досягнення

успіху

Низька самооцінка, висока тривожність, невпевненість у своїх силах, нерішучість. Вважає за краще не братися за розв’язання складних проблем, завжди вибирає легші завдання, відмовляється від змагань.

Формувати стійкість мотивації досягнення успіху, підвищити самооцінку учня.

Відсутність 

навчальних інтересів

Маючи нормальний інтелектуальний розвиток і загалом благополучну сім’ю, негативно ставиться до школи, не хоче вчитися.

Формувати навчальні інтереси.

Інтелектуальна

пасивність

Велика старанність, яка спрямована на технічний бік роботи (правильність оформлення, чистота, тощо). Негативно ставиться до активної інтелектуальної роботи і не виокремлює своє інтелектуальне завдання серед інших завдань

Корекція залежно від виду та причин інтелектуальної пасивності. Загалом – учити вчитися й формувати пізнавальну мотивацію

Систематизація психологічних причин низької мотивації до навчання

Page 7: презентация мій досвід

ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 КРЕАТИВНА

ОСВІТА

Навчання , спрямоване на розвиток загальної креативності учасників навчального процесу

•Навчання з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів

•Навчання, зорієнтоване на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів

Навчання, спрямоване на сталий розвиток інноваційно - креативної особистості

Page 8: презентация мій досвід

Напрямки

формування

творчої особистості

Апробація та впровадження

моделей інновоційно -креативної освіти

Визначення основних показників творчої компетентності

особистості

Запровадження інноваційних технологій

розвитку творчого потенціалу учнів

Адаптація системи психолого-педагогічного супроводу особистості в

системі креативної освіти.

Page 9: презентация мій досвід

Науково-теоретична підтримка

Аналіз психолого-педагогічного розвитку дитини.

Визначення основних показників творчої особистості та можливостей її розвитку.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій

Особистісне зростання креативної особистості

Page 10: презентация мій досвід

Діагностичне забезпечення формування

особистості

Комплексний моніторинг творчих здібностей учня

Запровадження розвиваючих та корекційних технологій навчання роботи з учнями

Щорічна діагностика динаміки розвитку творчого потенціалу учнів різних рівнів

Page 11: презентация мій досвід

Організація навчально –виховного процесу при використанні інтерактивних методів шукають зв’язок між новими та набутими знаннями;

мають змогу зробити відкриття ;

за допомогою різноманітних засобів доводять свої власні ідеї та думки;

навчаються співробітництва;розвивають світогляд, логічне мислення , зв’язне мовлення;формують критичне мислення; виявляють та реалізують індивідуальні можливості.

Page 12: презентация мій досвід

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Технології ситуативного моделювання

Технології опрацювання дискусійних питань

Інтерактивні технології кооперативно - групового навчання

Інтерактивні технології кооперативного навчання

Page 13: презентация мій досвід

Технології ситуативного моделювання:

симуляції;

розігрування ситуацій;

спрощене судове слухання;

Page 14: презентация мій досвід

Технології опрацювання дискусійних питань:

метод - прес;

неперервнашкала думок;

"займи позицію";

"зміни позицію";

Page 15: презентация мій досвід

обговорення проблеми в загальному колі;

"мікрофон";

незакінчені речення;

мозковий штурм;

навчаючи - учусь;

вирішення проблеми.

Інтерактивні технології кооперативно - групового

навчання

Page 16: презентация мій досвід

навчання в парах;

ротаційні (змінювані) трійки;

два - чотири - всі разом;

"карусель".

Інтерактивні технології кооперативного навчання:

Page 17: презентация мій досвід

ВИДИ УРОКІВ

УРОК ВІЛЬНОГО

СПІЛКУВАННЯ

УРОКИ ПІЗНАННЯ

ІСТИНИ

УРОКИ НАРОДОЗНАВЧІ

АСПЕКТИ

УРОКИ РОЗДУМИ

УРОКИ ЗВІТИ УРОКИ

РОЛЬОВІ ІГРИ

УРОКИ АУКЦИОНИ

УРОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Page 18: презентация мій досвід

Урок — це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального

багатства, показник його кругозору, ерудиції.                                                            В.О. Сухомлинський

Page 19: презентация мій досвід

Дитина –  явище у нашому земному житті, а не випадковість.

Ш. О. Амонашвілі

Page 20: презентация мій досвід

Будь яка дитина є творчою

індивідуальністю.

В.О.Сухомлинський.