ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

of 108 /108
Φυσική Αγωγή Γ΄& Δ΄ Δημοτικού 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_100076 2/5/13 1:16 PM Page 1

Author: minmou2002

Post on 18-Aug-2015

230 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ-Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

TRANSCRIPT

& 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 1IO|XF|A FRANFKOIHIIO|XF|A APX|KHI FKOIHIEKZYlXP0NlZV0Z +l1lAKlZ VAKETAZ,ENZ0VAT0Zl A//Al0N 8AZ Y0LEl0N T0Y AlLAl0llK0Y lNZTlT0YT0Y,P0EKTY0TlKEZ EPlAZlEZ:|EY0YNh EK0E0N | |.T.Y.E. |01ANT0 OO II K I K || I HH II OO KKK K FF II HH KK XX PP AA AA || FF XX || OO II 0 P X l Y Z K E IIZ A T E K A V Z l K A l 1 l + Z 0 V Z l N A I AAA I HH II OO KK FF NN AA RR FF AA || FF XX || OO h N Y 0 Y E | Y T K E 0 P A L l A Y 0 T0 T A V 0 Z N E0 P X l Y Z K E 0 T N A 1 0 | . E . Y . T . | | N 0 E 0 K E h: Z E l Z A l P E Z E K l T 0 , Y 0 T Y 0 T l T Z N l Y 0 K l l 0 l AN 0 l E L 0 Y Z A 8 N 0 l A / / A l Z 0, Z A T E K A V Z l K A l 1 l + Z 0 V Z l N 0 YPAEI M, E A, TEAA K, K A, TEAA M Z, A, TEAA , , X, , O A, E A KPITEAIOOHTE , , , , AEIKONOPAHH Z, K A, K TIOOIKH EIMEEIA , YEYYNO TOY MAHMATO K M, . I, KATA TH YPAH. , I YEYYNO TOY YOEPOY , EYO , POEKTYTIKE EPAIE ACCESS T A.E. ... / / 2.2.1 / 2.2.1.: ... : N 75% 25% . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 2 & 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 310-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 45E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6210-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84, , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10310-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 67 , ! . ! . . N .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 7 , . . , .810-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 8 9 , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 9 10 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 1011, . ,,.,,. . ..,,, . ,,,,. , .,, . . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 11 12 . .. . . , . , . ! .,,, , . ,,. , , . , . ,, ,, .. ,19,! ., 1870,,,,,, . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 1213,20 ,,,,, . . , . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 13 14 , , . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 1415 . . 1600-1500 .. , , , . , , . , , . , , , , . , . : , , . . . . . . , . , , , , . , , , , . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 15 16 , . . ; , , , . , . ; : , ., , , , . . , .: . 15 .. 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 1617,,., , 1500 .. . . . 1550 .. , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 17 18 : , , . , , . , , ; . , ( , ..). . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 1819 : , . : , , , , , , . . , (, , ..). . , . , . :l . . , 580 .. , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 19 20l .l , .l . ! , . : , , !! , . : , , , . , . , , , . . ,, , , , , , . . . , ., , ; 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 2021 : . . . . , ., , , ., , , . , . , , . . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 21 22 , , : , , . , , . , , -, , , , . , , . . , . . . , , . , , . , . . : ; ; . . , . . . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 2223 . , , . , ., , , . . , . . . ., ; , . , . , .. 1916 1940 1944 . . . , . . . . , . 4 , 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 23 24 , , . , , . . . , . . . , , . , , . , ., . 5 . .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 2425 , . , , ., , , , . . , 160 . . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 25 26 , , . , . , , . , . , , . , , 4 . . , , , , , . ; , , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 2627, . -. , , . . , , . . , , , . , , , - . ; . , , , , , . , , . , , , , 4 .. . , , , , . 1.300, , 1875, . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 27 28 , , , . , , . ; , , , . 1894 . 79 49 12 . 23 . , , , 1896. . . .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 2829 . , , . , . , , 1958 (...) . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 29 30 , 1920. ., , . (5) : , ,, . ., , , , . , , . , , , . . , , . . ,, . . , . , , ; . . , . , . , , , , , , , . . , 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 3031. , . , , ; , , , ; , ! , , , . , . , , , , ,, .. . , , . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 31 32 . . , , . ; , , , , . , , . . ! 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 3233 . (0) . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 33 34 .-, . lll l l ll ll llll llllllllll ll llllllll 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 3435 lBOBSLEIGH ( )lCURLINGllLUGEll l l l l l l l l l 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 35 36 ; .1. 2. 3. 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 3637 , . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 37 38 ,. ,,. 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 3839 ,,,, . , ,.,:, , , , . ,,. . .:,,. , ,. , . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 39 40 . , 500 .. :,. . . : ,. . .:. :10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 4041 , , , .(, 372-376). , , , . .(, 99-100). . , 490 .. 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 41 42 , ,,,,. . . , . .,,.,, . , , , . , , ! , 4 ..10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 4243 .,, . . : (1880).Pablo Picasso: (1901).10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 43 44,. 1960. ,,,. , , . , ,,,.,.,,,. , , . .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:16 PMPage 4445 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 45 46 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 4647 , . . . (Tennis) (Table Tennis)10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 47 48 .. . . (Volleyball)(Basketball)(Water polo) (Football)(Handball)(Baseball)10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 4849 ,,, . 1. 5,, 2. 2. 7 4 . 3. 5 4 . 4. 9 5 . 5.1 2 9 . 6.12 4 5.,, ! : : : __________________________________ 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 49 50 1) ;3572) ; 3) ; 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 5051 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 51 52.1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1891032654710-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 52 53 , , . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 53 54,,. ; .1. - 2. - 3. 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 54,,. . 1. - 2. - 3. 55 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 55 56 --,, - -, . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 56 57- -,,--. . , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 57 58 ,., . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 58 59,-,,,, . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 59 60 .. 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 60 61 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 61 62 ,-, . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 62 63 - , . , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 63 64 . . , ; .ll lll 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 64 65,, . . , . , , , , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 65 66 . , , . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 66 6710-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 67 68 . . 1. . 2. . 3. . 4. .5. . 6. .7. . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 68 6910-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 69 70 , . .. . ; . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 7071 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 71 72 ! . , , , . . ; . , , . ! .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 7273 ; 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 73 74 . . . .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 7475 , . ; ... . .; . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 75 76 ., ! . . ! . . , ! . ! . ; ;10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 7677 . .,,.,,. . . . . . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 77 78 , .,., , , , ,... , !10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 7879 . , !. . , . , ,,. . . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 79 80, , , , . , , . , . , ., .,,. .,,, . , , , , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 8081,, .., 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 81 82 , ., ! . , , . .,. . . . . ; ; ; 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 8283,, .,, . . ; 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 83 84 ,,,. ., . . . ' ' ''...10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 8485, , ;...,,, . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 85 86 : .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 86 87 - . . , , , . , , , . , , , . , . - (1986, 2).10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 87 88 , ,,. . - (1986, 2). 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 88 89 . , , .., , , . , 340 .. .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 89 90 17 . , , , . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 90 91 . . (. , 1900. . . . ). , , . , , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:17 PMPage 91 92 . , !: ( : . ).. ,,,, . , .,, , , , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 92 93 . , . 1993. .. , ,.,, . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 93 94 . , . 1993. , , . , , , . , , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 94 95 . , . 1993. , . : , ; * * , .. , , ..10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 95 96 , , . : 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 96 97 , .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 97 98 . . . (), , . . . , 2000.10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 98 99 19 , ,, , . . . , 2000., , . . , . 1993.10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 99 100 , . . . , . . .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 100 101 . .10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 101 102 . . 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 102 103 ;10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 103 104 !10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 104 10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 10510-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 10610-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 107Bosi ou v. 3966/2011 d idkik i/id ou Aqoiko, ou Fuvdoiou, ou Auksiou, ov EHA.A. kdi ov EHA.Z. uovovdi d o TYE - AO4ANTOZ kdi idvsovdi opsvodAqoidZo/sid.Tdi/idopsivd idi0svdipoo/qoq,dvspouvoqsiko yovidouspoo0u//ousvsiqAATOETAME TMHHCAHZHZ.K0sdviuoouidi0sdipo o/qoq kdi sv spsi qv dpdvo svsiq 0sopsidi k/siuokdiodpdqioksdioovdsi idsioup0pou7ouvou1129q15/21 Mdpiou 1946 (4EK 1946, 108,A).Anoyopsstdiqdvdndpdyoyqonoiouqnotstpqpdto dutotoui/iounoukd/ntstdidnikdiopdtd (copyright), q q gpqoq tou os onoidqnots popq, gopi tqypdntqdsidtouYnoupysiouHdisidkdi Opqoksupdtov,Ho/itiopokdiA0/qtiopo/ITYE- AIO4ANTOZ.10-0076_FYSIKH_AGOGH_C&D_DHM_1000762/5/131:18 PMPage 108