моє портфоліо на атестацію

of 12 /12
ПОРТФОЛІО учителя англійської мови Гречаної Лілії Василівни Закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. (2008 р.) Кваліфікаційна категорія: ІІ(друга). Стаж педагогічної роботи: 13 років.

Upload: grechanalilya

Post on 14-Jan-2017

116 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: моє портфоліо на атестацію

ПОРТФОЛІОучителя англійської

мови Гречаної

Лілії ВасилівниЗакінчила Полтавський державний педагогічний

університет ім. В. Г. Короленка. (2008 р.)

Кваліфікаційна категорія: ІІ(друга).

Стаж педагогічної роботи: 13 років.

Page 2: моє портфоліо на атестацію

Місце роботи: Бугаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Педагогічне кредо:

«Учитись важко, а учить ще важче.Але не мусиш зупинятись ти.Як дітям віддаси усе найкраще,То й сам сягнеш нової висоти.»

М. Сингаївський

Page 3: моє портфоліо на атестацію

Проблема, над якою працюю:Гра як засіб навчання мовленнєвої діяльності учнів на

уроках англійської мови

Мета проблеми:– розвивати інтерес до іноземної мови;– розвивати творчі здібності учнів;– зосередити увагу учнів та залучити їх до активної роботи;– зробити процес вивчення лексики та граматики захоплюючим для учнів;

Завдання:- ознайомлення з теоретичними засадами активізації пізнавальної діяльності учнів;- аналіз різних методів і форм роботи з учнями, спрямованих на активізацію їх

пізнавальної діяльності;- виявлення найбільш ефективних методів і прийомів роботи;- формування системи завдань для актуалізації опорних знань та повторення і

закріплення набутих на уроці знань;- аналіз ефективності проведеної роботи.

Page 4: моє портфоліо на атестацію

Використовую різні форми й методи активізації пізнавальної діяльності учнів:

словесні,створення проблемних ситуацій, виконання пошукової й дослідницької роботи, введення елементів гри, методу проектів, проведення нестандартних уроків:- урок-дискусія;- урок-подорож;- урок-гра;- урок-захист проектів.

Особливу увагу звертаю на застосування інтерактивних технологій, які, на мій погляд, є найбільш ефективними в організації навчально-

творчої діяльності учнів.

Page 5: моє портфоліо на атестацію

Система активізації пізнавальної діяльності учнів на основі інтерактивного навчання

Урок Дискусійне навчання

Ситуативне моделювання

дебати «займи позицію»

метод «Прес»

«шкала думок»

Імітація гри

Рольова гра

Незакінчене речення

Колективно-групове

навчання

мікрофон

Коло ідей

Навчаючи ―учусь

Мозковий штурм

Робота в парах

Робота в малих групах

Кооперативне навчання

акваріум

Page 6: моє портфоліо на атестацію

Рівень навчальних досягнень учнів

2 клас(2012

-2013 н.р.)

3 клас(2012

-2013 н.р.)

8 клас(2012

-2013 н.р.)

9 клас(2012

-2013 н.р.)

3 клас(2013

-2014 н.р.)

4 клас(2013

-2014 н.р.)

9 клас(2013

-2014 н.р.)

10 клас(2013

-2014 н.р.)

4 клас(2014

-2015 н.р.)

5 клас(2014

-2015 н.р.)

10 клас(2014

-2015 н.р.)

11 клас(2014

-2015 н.р.)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

33

13 8 1125

8

43

22 28

9

45

25

6745

5725

42

43

4544

36

14

11

50

25

44 43 50 50

14

33 28

46

57

11 12 9

29

ПочатковийСереднійДостатнійВисокий

Page 7: моє портфоліо на атестацію

Участь учнів у конкурсахТИЖДЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Page 8: моє портфоліо на атестацію

Надаю перевагу елементам технологій:

Проблемне навчання

Ігрова технологія- розвиває пам’ять, увагу дитини;- поповнює лексичний запас;- створює атмосферу співробітництва;- формує культуру поведінки;- робить працю дітей радісною, творчою

стимулює:- розумову діяльність учнів;- самостійний пошук відповіді;- аналіз інформації, почутої на уроці;- опору на власний життєвий досвід

Оптимальне поєднання методів, прийомів та форм в роботі з учнями сприяє активізації їх

пізнавальної діяльності.

Page 9: моє портфоліо на атестацію

Передовий досвід вчителівМясоєдова Світлана Вадимівна –доцент, кандидат філологічних наук

Page 10: моє портфоліо на атестацію

Методична роботаВідкриті уроки Виховні заходи

2010-2011 н.р. «Кіно в деталях» (урок-дискусія) – 11 клас. Засідання ММО учителів англійської мови

2012-2013 н.р.

«Поетичний альманах» (конкурс англійської поезії) – 5-11 класи

Атестація

2013-2014 н.р.

«Ми любимо вивчати англійську мову» (урок-мандрівка) –2 клас.

Районний семінар вчителів англійської мови на базі Бугаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2014-2015 н.р.

«Здоров’я – це багатство» (урок-захист проектів) – 7 клас. Атестація

2014-2015 н.р.

«Щасливого Різдва» (виховний захід) – 5-7 класи Атестація

Доповіді2012-2013 н.р.

Використання форм, методів і прийомів для креативного розвитку першокласників

Педагогічна рада

2013-2014 н.р.

Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови

Засідання ММО учителів англійської мови

2014-2015 н.р.

Використання казок на уроках англійської мови. Майстер-клас «Весела граматика».

Засідання ММО учителів англійської мови

Page 11: моє портфоліо на атестацію

Навчально-матеріальна база кабінету

Аудіо- та відеопосібники; Мультимедійні презентації до уроків; Наочні посібники

(портрети,таблиці,картки ); Словники та граматичні довідники; Дидактичний матеріал;

Page 12: моє портфоліо на атестацію

Список опрацьованої літератури1. Інтерактивні технології навчання. //Сільська школа України. -2004, - №16-17.2. Житник В.О. Актуалізація особистісноорієнтованого навчання. - Х.: РОРТСІНГ, 2001.3. Освітні технології. Навчально-методичний посібник /За редакцією О.М.Пєхоти. - К. 2001. 4. Панченко А., Поменут О. Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання. - К.; АПН, 2003 .5. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок і інтерактивні технології. - К. 2001.6. Шухіна Г.І. Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі. -М.;1982.7.Ніколенко Л.О.,Інтегрування іншомовної практики з різними видами діяльності// Англійська мова в початковій школі. № 1(98),2013.8.Комунікативна спрямованість навчання англійської мови в середній школі// Англійська мова та література. № 8(378),2013.