Графика и Презентации - alexander penev · 2020-04-07 · ГиП -...

of 31 /31
доц. д-р Александър Пенев Графика и Презентации Въведение

Upload: others

Post on 16-Aug-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

доц. д-р Александър Пенев

Графика и Презентации

Въведение

Page 2: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 2/31

ВъведениеВъведение

Page 3: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 3/31

Литература

Page 4: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 4/31

Компютърна ГрафикаКомпютърна Графика

Page 5: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 5/31

Компютърна Графика (КГ)

Много сложна и разнороднанаучна област!

Използването на компютър, като средство за представяне, синтез,

обработка и изобразяване наГрафична Информация.

Page 6: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 6/31

Използва резултати от

❖ Системното програмиране;

❖ Структурите от данни;

❖ Аналитичната геометрия;

❖ Диференциалната геометрия;

❖ Топология;

❖ Теория на моделирането;

❖ и много други;

Page 7: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 7/31

Приложения

❖Филмова индустрия;

❖Компютърни игри;

❖Архитектура иМашиностроене;

❖Бизнес;

❖Реклама;

❖Презентации;

Page 8: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 8/31

Приложения

❖Филмова индустрия;

❖Компютърни игри;

❖Архитектура иМашиностроене;

❖Бизнес;

❖Реклама;

❖Презентации;

Page 9: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 9/31

Приложения

❖Филмова индустрия;

❖Компютърни игри;

❖Архитектура иМашиностроене;

❖Бизнес;

❖Реклама;

❖Презентации;

Page 10: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 10/31

Приложения

❖Филмова индустрия;

❖Компютърни игри;

❖Архитектура иМашиностроене;

❖Бизнес;

❖Реклама;

❖Презентации;

Page 11: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 11/31

Приложения

❖Филмова индустрия;

❖Компютърни игри;

❖Архитектура иМашиностроене;

❖Бизнес;

❖Реклама;

❖Презентации;

Page 12: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 12/31

Приложения

❖Филмова индустрия;

❖Компютърни игри;

❖Архитектура иМашиностроене;

❖Бизнес;

❖Реклама;

❖Презентации;

Page 13: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 13/31

Приложения

❖Медицина;

❖Научниизследвания;

❖Изкуство;

❖и други.

Page 14: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 14/31

Приложения

❖Медицина;

❖Научниизследвания;

❖Изкуство;

❖и други.

Page 15: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 15/31

Приложения

❖Медицина;

❖Научниизследвания;

❖Изкуство;

❖и други.

Page 16: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 16/31

❖Как се представя изображение в компютърната система;

❖Как изображението се подготвя за визуализация;

❖Как изображението се визуализира на изходните устройства;

❖Как се осъществява взаимодействие с изображението (модела).

Цели на КГ

Page 17: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 17/31

❖Изобразителна (генеративна) КГ;

❖Обработка и анализ на изображения;

❖Анализ на сцени (перцептивна КГ).

Направления на КГ

Page 18: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 18/31

Графична Информация

Всяка информация, която може да бъде представена чрез изображение

(образ, графика, рисунка, картина, икона)

G=({s}, {m}, {p})

Page 19: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 19/31

Графична / Геометрична Информация

G=({s}, {m}, {p})

❖Множество от пространствени форми {s};

❖Метрическите характеристики {m}, определящи “размерите” на абстрактните обекти, имащи форми от {s};

❖Параметри {p}, задаващи местоположението и ориентацията на абстрактния обект в Е3.

Page 20: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 20/31

ПримериG1=({квадрат}, {а=5}, {[C=(0,0), α=0°]})

G2=({правоъгълник}, {а=5, b=5}, {[C=(0,0), α=0°]})

G3=({правоъгълник}, {а=6, b=5}, {[C=(0,0), α=0°]})

G4=({y=a*x²}, {а=⅓}, {[C=(0,0), α=0°]})

G5=({y=a*x²}, {а=⅓}, {[C=(0,1), α=45°]})

G1 G2 G3

G4 G5

G1≡G2G4∼G5

Page 21: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 21/31

Видове

Графична информация (2D);

Геометрична информация (3D).

Растерна;

Векторна.

Page 22: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 22/31

Изображение

Изображението е рисунка, която се получава в резултат на работата на някакво изходно

периферно изходно устройство.

В КГ изображението е модел, отразяващ най-общите свойства на рисунките, които могат да се

получат чрез перифернитеизходни устройства на компютъра.

Page 23: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 23/31

Елементи на Изображенията

❖Точки;

❖Отсечки, Дъги, Безие кривии др.;

❖Знаци. Ж道♘ش

Page 24: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 24/31

Визуализационни Характеристики на Елементите

❖Цвят;

❖Яркост;

❖Наситеност;

❖Прозрачност;

❖Големина;

❖Местоположение;

❖и други.

Page 25: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 25/31

Наблюдател / Потребител

Визуализация

МоделМодел ИзображениеИзображение

Обща схема на работа

Page 26: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 26/31

Обща схема на работа

Визуализация

МоделМодел ИзображениеИзображение

Компютър

Наблюдател / Потребител

Page 27: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 27/31

Обща схема на работа

Визуализация

МоделМодел ИзображениеИзображение

Компютър Изходни устройства:монитор, принтер, ...

Наблюдател / Потребител

Page 28: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 28/31

Обща схема на работа

Наблюдател / Потребител

Визуализация

МоделМодел ИзображениеИзображение

Компютър Изходни устройства:монитор, принтер, ...

Входни устройствамишка, сензорен панел,

клавиатура, ...

Page 29: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 29/31

Пример

Page 30: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 30/31

МатематическиОбекти

МатематическиОбекти Представяне 1Представяне 1Реални

Обекти

Реални Обекти Представяне NПредставяне N…

РЕАЛНОСТ ИЗЧИСЛИТЕЛНА ГЕОМЕТРИЯ

Моделиране в КГ – Йерархия от Представяния

Page 31: Графика и Презентации - Alexander Penev · 2020-04-07 · ГиП - Въведение 5/31 Компютърна Графика (КГ) Много сложна и

ГиП - Въведение 31/31

Въпроси?Въпроси[email protected]@uni-plovdiv.bg