ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИССЕРА ВЯЧЕСЛАВА …dramaturgie, sistemul lui k....

of 171 /171
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ На правах рукописи C.Z.U: 792.071 (478)(043.2) АКСЕНОВА НАДЕЖДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИССЕРА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА АКСЕНОВА В ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕАТРАХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 654.01 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ХОРЕОГРАФИЯ Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения и культурологии Научный руководитель: ____________________ Рошка Анжелина доктор искусствоведения, профессор Автор: ___________________ Кишинев, 2018

Author: others

Post on 29-May-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPTC.Z.U: 792.071 (478)(043.2)
654.01 — ,

: ____________________
AL REPUBLICII MOLDOVA
Cu titlu de manuscris
654.01 — ARTA TEATRAL, COREGRAFIC
Conductor tiinific ________________ Roca Angelina
doctor în studiul artelor,
…………………………………..……………………………..… 9
…………………..
1.1.
………………………..……………………………….…
…..……….….…
30
2.

…………………………..…………….
………………….…..
45
(1935–1948) ....
2.3.
(1948–1963) ……………………………………………………………………………...
3.
1940-
1960- .………..……………………………………………………………………………
77
3.1. ,
. , . ,
. , , . , . ,
. . …………………………….
3.2. …………………….
3.3. 3 …..…………………………………………………………………
77
91
101
……………………………………………………………………………….
103
5
1940- . ………………………………………………………...…
4.3. 4………………………………………………………………..……....
104
121
136
……………………………………………………………………………... 141
………………………………………………………………………………… 155
……………………………………….……….. 170
CURRICULUM VITÆ …………………………………………………………..….. 171
Nadejda Axionova. Activitatea regizorului Veaceslav Axionov în teatrele dramatice din
Republica Moldova. Tez de doctor în studiul artelor i culturologie la specialitatea 654.01 —
Arta teatral, coregrafic, Chiinu, 2018.
Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie
din 268 de titluri, 2 anexe; 140 pagini ale textului de baz, 16 pagini de anexe.
Cuvinte-cheie: arta teatral din Republica Moldova, regie, miestrie actoriceasc,
dramaturgie, sistemul lui K. Stanislavski, suprasarcin, aciune parcursiv, tempo-ritm.
Domeniul de cercetare. În tez este analizat activitatea artistic a lui Veaceslav
Axionov în teatrele dramatice din Chiinu în perioadele 1941, 1944–1948 i 1961–1963.
Scopul i obiectivele tezei. Scopul cercetrii rezid în elucidarea trsturilor tipologice
ale activitii artistice a lui Veaceslav Axionov în teatrul dramatic rus din Republica Moldova.
Obiectivele lucrrii: a dezvlui prin metoda istorico-psihologic procesul de devenire a
personalitii artistice i a calitilor profesionale ale lui Veaceslav Axionov în contextul
complicat al vieii social-culturale; a determina locul pe care l-a ocupat în viaa sa activitatea în
teatrele chiinuiene; a efectua analiza spectacolelor montate de el, care au avut un anumit rol în
evoluia artei teatrale ruse din Republica Moldova.
Noutatea tiinific i originalitatea. Pentru prima dat a fost evaluat activitatea lui
Veaceslav Axionov în teatrele din Chiinu. Originalitatea rezid în abordarea unei perspective
culturologice, determinat de includerea diverselor materiale din arhiv i pres.
Problema tiinific soluionat în tez const în crearea unei imagini complexe a
activitii regizorale a lui Veaceslav Axionov în teatrele dramatice din Chiinu în anii 1940 i
1960, care contribuie atât la contientizarea teoretic a procesului de dezvoltare a artei teatrale
din Republica Moldova la mijlocul secolului XX, cât i la lichidarea lacunelor în studierea
istoriei teatrului dramatic autohton.
tiinific ofer posibilitatea evalurii realitilor teatrale ale Chiinului de la mijlocul secolului
XX, din perspectiv contemporan.
tiinifice.
7
ANNOTATION
Axionova Nadejda. The activity of directorVeaceslav Axionov in the drama theatres from
the Republic of Moldova. Thesis for a Doctor’s degree in the study of arts and culturology,
specialty 654.01 — Theatre art, Choreography, Chisinau, 2018.
Structure of the thesis: introduction, four chapters, general conclusions and
recommendations, bibliography consisting of 268 titles, 2 appendices; 140 pages of the basic
text, 16 pages of appendices.
Keywords: theatre art in the Republic of Moldova, direction, dramaturgy, stage
movement, acting mastery, the Stanislavsky system, most important task, comprehensive
developement, tempo-rhythm.
Area of research. In the thesis there is an analysis of Veaceslav Axionov’s creative
activity in the drama theatres from Chiinau during the period of the years 1941, 1944–1946 and
1960–1963.
Purpose and objectives of the work. The purpose of the research is to bring out the
typological features of Veaceslav Axionov’s artistic activity in the Russian theatre’s from the
Republic of Moldova. The objectives of the work are: to use a historical-psychological approach
in the complex social-cultural context, to reveal the process of moulding Veaceslav Axionov’s
creative personality and professional qualities; to determine the place, his activity in the Chiinau
theatres, occupied in his life; to analyse the theatre productions realized by him that played a
certain role in the evolution of theatre art in the Republic of Moldova.
Scientific novelty and originality. For the first time, Veaceslav Axionov’s activity in the
Chiinau theatres has been given an appreciation. The originality consists in approaching a
culturological perspective, determined by the use of various materials from archives and
periodicals.
The scientific problem solved in the thesis consists in creating a complex picture of
Veaceslav Axionov’s work as director in the 1940s and 1960s — a fact that contributes to the
comprehension of the history of theatre art in the Republic of Moldova of the middle of the 20th
century and to the determination of the place and artistic value of Veaceslav Axionov’s activity
in national theatre culture.
Theoretical importance. The present work contributes to the aesthetic-theoretic
polysemantic valorization of the theatre process in the Republic of Moldova. The materials,
introduced in scientiic use, give the possibility to appreciate the theatre reality of the Chiinau of
the middle of the 20th century from a contemporary standpoint.
Practical significance of the work. The thesis materials present interest for theatre
researchers, theatre critics, actors, teachers and directors. The scientific results can be used in the
courses: Theatre History, Direction, Scenography, Analysis of the Dramatic Text, Theatre
Criticism.
Application of scientific results. The materials of the thesis have been approved at 18
national and international scientific-practical conferences and published in 14 scientific articles.
8

, , , 2018.
: , 4 , ,
268 , 2 ; 140 , 16
.
, -.
1941,
1944–1948 1961–1963 .
. —

. : - ,
. .
- ; ,
;
,
.
.
,
.

1940- 1960- .,

. .
.
- .

.
.
-, , ,
. : ,
, , , .
.
18 - ,
14 .
9
. —


() — ()

. —


10

, , ,
,
. , ,
, , , , , ,
, .
. . .
- .
1941, 1944–1948 1961–1963 .,
.
,
. ,
. .
,
: . , . ,
. , . , . ,
, . , . ,
. , . . .
.
. , -
.
,
«» « ».
. ,
- ,
.
. , .
, ,
-
- . .
-,
. « », ,
11
,
. ,
.
- , «» : ,

, , , , , .
.
,
, ,
.
,
. , .
.
. , ,
,
.
;
,
;
- . .
, ,

,
. .
.
, ,
.
, .
,
.
. ,
. , -
.
,
12
. .
- :
, ,
. . ,
.
1940–
1960- ., . ,
, .
. —
.
.
, ,
;
- ,
. -
:
, ,
-
. . . ;
- . ,
.
;
- ;
,
. ;
.
. ,
. , . , .
. , , . , . ,
13
. .
,
;
. , , ;
.
.

. .
, ,
,

1940- 1960 .
; ,
1930- .
.

-
, .
, ,
.
1940- 1960- .,
.
.
.
,
. . . , 1940- 1960- .
-
. , - -
. .
, ,
14
.
.
,
, : , , ,
.
1930–1960- . ,

( 1940 . — , 1991 . —
, — ), 1940–1960 .
,
, .
.
. ,
- .
.
( , )
(, .):

. ;
- , ,
.
.;
- ,
. ;
-
1940- 1960- ., .
.
- - -
. . . , .
, ,
, ,
15
.
, ,
, .

, .
.
. , ,
1940- 1960- .,
,
. , .

, , ,
,
. ,
.
, (19.12.2016),
654.01.
( , ) (28.09.2017) .

,
: Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei i studiul artelor (
, 25.05.2011, 26.04.2012, 23.05.2013, 26.05.2015), Teatrul i critica: dialog în timp i spaiu
( , 22.05.2014), -
( , 23.03.2016); ,
: Învmântul artistic — demensiuni culturale (,
10.04.2009, 04.05.2012, 25.04.2013, 11.04.2014, 03.04.2015, 22.04.2016), Creaia muzical din
Republica Moldova: documentare i valorificare (, 17.05.2013), Vladimir xionov:
savant, pedagog, persoan public (, 15.11.2013), Educaia artistic: realizrile
trecutului i provocrile prezentului (, 25.11.2015); ,
(, 17.01.2013);
16
(, , 23.04. 2014).
. 14
, 13
— .
. 142
, , , ,
268 , .


,
, . 1.1.

, . . ,
, -
, ,
. ,
1932, 1946 1948 ., . ,
. 1.2.
,
. . .
. . ,
. ,
. 1.3. 1.
(

) .
. , ,
,
. . 2.2. -

. (1935–1948) , ,
.
17
2.3., (1948–1963)
. . 2.4. .
3
1940- 1960- .
. ,
. , . , ,
. , . , .
. 3.1.
3.2. 3.3. 3.

— -
. 1940- . ( 4.1.)
- 1960- . (
4.2.). 4.3. .
:
; ,
;
;
. .
268 , ,
, , , . I
. II ,
. .
18

.

, -
-, « »,
. . ,
., .

,
. , .
, .


, .
.
.
,
. .
1.1.


.
, ,
, - .
, , ,
. , ,
, , ,
. -
19

.,
.

, , .

. , , ,

.
.
, .
, -
, . .

. . . ,
1940- 1960- . . .

. . , -
« »
.

, . ,
1.

XVIII–XIX .,
-
, ,
2.
. ,
. .
. [50]. , « [ — . .] …
, » [50, c. 31]3.
20
,
IX .
. . . 1820–
1823 . . .
1820- . . -
, .
[61, . 197]4.

.
, , «… 30- [XIX —
. .] , . ,
. » [49, c. 11].
.
, , . ,
30–40 ,
. . , ,
: «
. . ,
1862–1863 .» [95, . 48]. .
. ,
1868–1869 . 40 5. 1884 .
. , . , . , . ,
. -, . .
, . [134, c. 22].
XIX – .
, 1870- .
, ( ,
, . [95, c. 45]).
. , . , . . [142; 50; 95;
224].
. XIX – XX
,

(1812–1917) [142].
21
, ,
«» ,
. . 6.
,
XIX – . ,
-
- . ,

, -
.
. ,
, -, ,
, , ,
. , ,
,
. XIX– . .
,
,
.

. , , 1920–1930- .
[43–45]. . , . ,
. . , ,
, ,
. : « 1934 ,
– ,
. ,
, 20 »
[45, c. 75]. -
, ,
(
, ) [234].
1920–1930- .
. ( 1920)
22
-
,
7. ,
8.

. , ,
1928 . ,
, , . , «…
» [56, c. 55].

. Dramaturgia sovietic moldoveneasc [225].
(1929)
9.
,
. . .
. ,
[205].

. , .
. ,
. , . , . ,
. , . .
. .
.
-
.
( . , , . ),
: « ,
.
» [205, . 17]. . .
1950- . .
. , 1919 . , —
. , . ,
23
. , . , . ;
. . ,
. , . , . ,
. , . ,
. . . , 1958 .
. , .
. , . « ,
,
, » [205,
. 31].

1960 . ( . , . .
. ), .
. ,
,
[205, .
44]. :
. (. ), . (. ), .
. (. ).
. . .
. , «»,
, . ,
« »,
. , . ,
. , . . ,
« 60- . . .
… ; ,
…» [205, . 67]. 1970- .
,
, [205, . 93].
, . ,
, ( . ,
. , . . ). .
( . ,
24
. , . , .-. ).
. .
. . . 1980–1990- .
.
, .
. , . , . , . , . ,
. . .
. . . , «
,
» [205, . 132].

: ,
[188]. .
1920–1924- ., .
, . .
. . . , .
(1934–1941) ,
— , .
. .
1960–1970- .
. . ,
,
.
, . . . ,
- . . . ,
, .
,
.
. . ,
,
.
( — .
. . ) 1970- . [143]. ,
25
.
.
,
. [96]. . ,
, ,
, , ,

... (2014)
. [232].
–I . .
[69; 70].
, , .
. .
. Teatrul naional din Chiinu (1920–1935).
1920- . ,
,
, [222].
,
, ( .
. ),
, —
[198]. . ,
. ,
- 10.
Prietenul nostru teatrul
. . 1920-
1980- . [220]. . ,
. , . , . , . , . .,
. , . , . , . , . , . ,
( .
26
. Arta-
2007 [221]).
.
. 1918–1930 . . ,
2016 . [240]. ,
.
,
.
. .
Geneza Teatrului Naional din Chiinu: 1818–1960 (o cronic)
()
[240].
,
, , , .

, [240, . 291–296].
. :
- -
, — - ,
. , .
. [240, c. 298–300, 319–328].
. Regizor. Actor. Spectacol,

– I .,
. [226].
: . . . ,
. . . .
. , . , . , . , . , . .

. .
. . ,
[92]. . ,
. , . ,
27
. , , [93].

. ,
11.
12.
, .

. ,
, .
, . [250, 248;
146; 148; 203; 31; 149]. ,
[23; 79; 37; 164; 187; 82; 31].
:
, [10; 4; 11; 13].
. .
[15–18],
[17; 212; 214; 257],
. [18; 213; 214; 216; 256], ,
. . . [19; 212; 215; 216].
.
. .
, .
-
— .
. [134, . 65–66, 94].
. . . .
(1945–1953), [74].
. 1946 .,
.
. .
(Prietenul nostru teatrul) . .
1941–1945 .: . ,
. . [220]. . -
28
. ,
1940- 1960- . [205]. .
. « ,
»
. [72, . 140].
, . ,
. Regizor. Actor. Spectacol. Anii 1930–2010 [226].
. :
, .

. ,
. . ,
. , .
1940- . [224].
,
- .
. ()
- 23.04.1932 [34, c. 172],
«» «» 14.08.1946 [34, c. 587–591],
26.08.1946 [34, c. 591–596] «
» . 10.02.1948 [34, c. 630–634].
. , . , . . [78; 59; 60].

- ,
, , (, ,
.) — : , ,
., ,
. ,
«» . . ,
,
— , .


«
29
» [34, c. 592].
, «
,
, ,
» [34, c. 592].
« ,
,
» [34, c. 594].
, «
, ,
, , ,
, » [34, c. 594].


,
-.
1948 .,
« » ,
:

.
.
,
.
. ,
, , , —
, :
» [60]. ,
: (1910–1920- .),
( 1930- .),
( 1930- – 1940- .) (1953 –
1970- .). , 1940–1960- .,
30
.
,
. : ,
, . .
(
) ,
. , . . [60, 59].
,
,
, . .
1.2.

. .
,
.

, , ,
. . ,
,
,

.
. ,
. , , , .
. , .
«
» [41, . 110],
[169].
,
,
.
31
. ,
. : «
[ , — . .]
, , ,
, , .
» [41, c. 112].
.
. -, [113].
. -
. , ,
:
, , . .
. .
( ) , ,
[53].
. ,
., 4-
. , , ,
, [105].
. ,
, , , , .
: « , ,
, , . ,
— ,
» [105, . 9]. .
. : « … ,
» [105, . 24].
, , ,
. ( . ),
. . . , .
, ,
[53, c. 70–71].
.
.
32
, . ,
. . ,
.
. , ,
. 1863
1905 ., — 1906 1917 ., — 1918 1927 ., — 1928
1938 . [32]. .
. . ,
. ,

. , , « » [41, c. 126].

. [114].
.
: . , . ,
. , . , . , . , . , . ,
. , . , . , . . [190; 58; 25; 199; 200; 28; 106;
97; 210; 202; 145; 160; 139].
, .

. , .
.
. , , ,
(,
2013–2014 . ) [173; 174; 172; 176; 168; 247].
. ,
, ,

.
,
,
.
; ,
33
, « ,
» [173, . 42].

. ,
. , . . [172].
, «» ,
. .

, «
» , , ,
, , , .
. , ,
,
, .
, , ,
«»
. . ,
.
, .
1877–1913 ., ,

, ,
. [175; 168]. . ,
, ,
[177; 170; 171].

. . :
– — ;
– — .
. ,
.
. , ,
, .
34
. (, , , ), . (,
).
,
. .
. , [112].


, . , . ,
. [106; 190; 163].

. .
.
. ,
, .
,
,
. , 1919 ,
. . :
« ’ : ,
… — …
, , , , 39- …
, . ,
… ;
; , —
; …, , ,
, … ;
.
( ) 50–60

— , , . 27-
, «» — , , , ,
. … «» — , , …
— , , , … —
, , … .
35
. — ,
. ,
. … . ,
( ) … - ,
, … , …
: ( ): « ,
… ! !» .
. , 22 , ,
12- 70 . , ,
… . !» [41, c. 74–
75].
. ,
[41, . 84]. . .
[41, c. 85–86]. ,
, . , ,
, 1963 . [41, c. 116].
, .
. .
.
, . : «
. .
,
» [172, c. 75].
«» «» ,
.
.
,
, .
, .
: - ( )
( ).

- ,
36
, . ,
,
.
[206; 207].

,
.
.
, .
[172, . 13].
. : ,
, .
,
.
. « !»,
,
.
.
1938 . . - -
,
. - ,
, , - [41, c. 26].

1919 . , . 1950 .,
:
,
, 1919 .
-

[41, c. 74–75].
, .
, .
,
, .
37
,
, .
.
.
. .
. ,
«» -
. - , «-
», ,
«» .
.
, .
.
, , , ,
, , ,
, . .
. ,
« »,
«»,
« ».
.

( ), . ,
, ,
.
. ,
. . ,
.
, , « , …
» [89, . 5]. .
. .
,
., [3].
, ,
38
[41, c. 71–72].
, , ,
, .

. ,
. [87]. (
2014 .
[86]). ,
. . .
, .
. , ,
, .
, . , «
, , ,
» [86, . 34].
. ;
. ;
.
. . .
. . ,
, .
,
, ,
. .
« »,
.
. ,
. ,
. ,
. , . . -
, ,
. ,
.
, . .
39
: « , , : „,
…”. , » [85, c. 260].
. . 14–69
. ,
[18, c. 68].
.
. . .
« », 1935 .
[41, c. 132]. . .
alma mater [41, c. 21–22, 26–27].
. , . , . .
. [41, c. 20–21, 23–24]. 1952 .
. .
, 1960- . . ,
« -» [41, c. 134–
135, 133].
, . ,
. . ( ,
. — ,
), ,
. « ,
», , ,
« » [73, . 31–32]. . .
: , 1924–1931 .
, 1930- . .
--, . , ,
« …
» [73, . 58]. . ,
,
,
« »,
[41, c. 52, 80, 81, 82, 84, 86, 94–95]. . .
,
1962 . . [41, c. 108].

. ,
. ,
.
. . ,
, . 1939 .,
. , .
.
. ,
«» ,
, «
, ,
»,
[63, . 395–396].
. : « ,
( 15 ).
, , ,
( )
( ) , .
, , : , ,
, , ,
, , — … , -

, » [41, c. 31].
. ,
. , , ,
,
. .
, « ».
,
,
, . .
41
, .
: ,
, , [63].
, . .
,
( )
.
,
, .
. : 1898–1917 1917–1938 ., —

-

[180].
.
( . ),

. . , . ,
. , . , . ,
14–69 . . . , .

. , ,
,
[181, . 6]. .
.

. .

. 1920–1930- .,
,
. .
,
42
. .
1908 .,
.
. - [136]. 1908–1917 . —
. .
. . .
:
. :
. ( ), . -
( ) [137].
. ,
,
,
. . 1918–1938 .,
. . -
, «» ,
,
, , ,
, , , ,
[138].

, . , . -
, . [165].
,

14–69 . , 1927 . .
.
, . ,
,
, -
,
. . .
,
43
.
.
. . . «
» [41, c. 50].
, ,

. 1940- 1960- .,

.
.
.
.
. —
,
. -
, - . ,
. ,

. -
, ,
.
.
1.3. 1
,
, .
1. ,
.

, .
.
44
. , ,
.

.
2.

, , ,
— .
. , (1941, 1946–
1948), - - (1943–
1944), - (1944–1946)
.
.
3. .
. ,
, ,
.
, . .
.
.
,
« », .
4. . , ,
.
, .
. :
,
,
,
.
45
.
. , 1935 .,
-
. . ,
, 1948 .,
« » . , .
. 1963 .
.
: ,
.
2.1.

-
. ,
, .
, , — .
.
, : ,
, ,
. , ,
,
, .
, :
,
, ,
. , .
, ,
, ,
46
.
. . ,
« », ,
.
. ,
( ),
, , , .
, ,
.
, .
. : «
: .. , .. .. -,
.. .. , .. , .. , .. , .. ,
.. , .. , .. , .. …
. : .. ,
.. , .. , .. . -
.. . ,
. .
-, , … ..

.. , 1920 .» [166]. .
. , . ,
. , ,
, .
. .
. , , , ,
. , , ,
.
, .
,
, —
«». .
, , —
,
47
, . .
,
.
. , , .
.
, ,
,

. .
: , .

.
. , .
. , ,
« , ,
», « , ,
».
, .
.
II , «… ,
, , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , …
, ,
. ,
» [80].
. - ( )

. . ,
, .
.
, ,
48

. , « ,
,
. , ,
— .
- , , ..
» [128]. —
— .
.
1918 ., , .
— ,
« , ,
,
» [15, c. 131; 41, . 15].
. ,
.
-
,
, [41, .
15–16]. 1918 . .
. (), . (), . (), .
( )
. : . : «
,
, «
»,
» [41, c. 111]. 1925 . . -
,
-
[41, . 16–17].
. .
, . .
, ,
.
49
. .
, « .
,
«».
, «» , : « ».
.
: , , ,
, —
, - —
.
,
, . —
, .
, , , ,
.
. , ,
» [41, . 112–113].
. .
: « ,
, , —
. , 15–20 ,
— , , … ,
. , —
, , .
, » [41, c. 113]
.
, , .
, —
, , .
. .
, ,
27 1922 .
,
, .
50
. , ,
. ,
. , .
, , ,
. . : « ,
,
, , ,
, » [41, c. 112].
.
. , , «»
: . , . -, . ,
. , . -, . , . , . ,
. , . , . , . .
. , . , . ,
. .
. .
: « ; ,
, ,
;
, «»;

» [165, . 228]. .
,
.
. ,
. , . , 14–69 . ,
.
( . ),
( . ) ,
. . .
. , 100-
.
. 14–69, . .
51
. ,
.
: «
14–69 — ,
. ,
, , .
,
. , , ,
, , ,
.
. ,
,
,
, , ,
, .
, , , . , :
— , —

… , , , , ,
» [41, . 113–114].
.
,
.
. : « ,
«» , ,
: « , ,
, , » [18,
c. 69]. . .
.
, , . ,
, ,
. . . ,
. , ,
«»
52
«» , . , . , . ,
. . .
. — .
. ,
, . ,
. . .
,
, ,
. ( ), . . (),
. (), . (), . (),
. (). ,
, . ,
,
.
,
,
, . , , ,
14–69 . . ,
. ,
,
, .
. , ,
, .
. , . , . , . ,
. .
. , , ,
, . .
, .
, , ,
.
, ,
— ,
. .

53
.
. . :
. ,
. -, . , . ,
. . ,
,
, .
, - ,
. , .
.
, , ,
1930- ., , —
. , 1932–1934 .
,

. () 23.04.1932
-

.
,
. ,
. ,
,
. ,
. ,
, . ,
.

. . 26 1931 .

- [62].
, « . 58 . II …
, , ,
54
» , , « »,
, —
,
[133; 185].
.
« » , «
», . . ,
. . , ,
. — : 1935 .
,
.
2.2. -
(1935–1948)
.
1935–1948 . ,
. 1935–
1938 . ,

, .
. [41, . 17–20]. .
, . ,
- . .
1936 . .
. ,
: — . ( ,
), — «»
. [41, . 24–25]. , . [41,
. 27].
. .

. ( ) . ( ) [100; 65; 66].
( , ,
55
, i)
. : - . ,
, . ( ), (
) [262; 266; 26, 263; 265; 264; 267].
1939–1940 . .

[41, . 34–45]. : .
- . . . .
,
[258; 259]. ,
, . , ,
« » [107].

.
, , , [41, . 35].

: ,
, ,
, ,
-
, .
[134, . 56]13.
(1 1941 .)
. . ,

; , ,
, , ,
,
- .
, . .
:
, , .
, ,
,
56
« …» [44, c. 371]. .

.
,
, ,
. ,
, , — . ,
[41, . 35].
16 1941 .,
. , .
[41, . 35].
-
. ,
, ,
. ,
1942 .14 .
. 5 15 1941 .
. , 1942 . ,
. , , 1942–1943
[16, c. 144–145; 41, . 36, 37]15.
, . —
. . .
. .
, , «
,
» [51].
, .
[41, . 37, 38, 39].
, 31 1943 .
- ,
.
, - -
[41, . 40–43; 224, . 298].
. . - ,
57
. . , . , . , . . .
. , . ,
. , - . ,
— . . , —
. 16.
. , ,
, .
. , . ,
. , . , . , . , . . [40].
. : : «
. . » 29.06.1943, «
. . - » 7.08.1943, «
. . »
1.09.1943, « . .
. 16.09.1943 . 18.09.1943», «
. . »
28.09.1943, « .
» 1.10.1943, « . »
4.10.1943, « . » 18.10.1943, «

10% » 19.11.1943, « .
. -» 8.12.1943, « . .
. » 27.12.1943 [193].
, .
. , . , « »
[193]. , , , .
,
. : « , . .
» [
— . .] [193].
, .
, , ,
. -. , ,
— ,
58
,
. 118
. -
( 1943) . .
. . , . . .
-
. , . . [198; 134; 224]. , , . ,
: « , ,
» [224, c. 299;
— . .].
,
, -
, , . ,
[20; 41]. ,
. .
. , . — - . .
, : ,
. , . , . [153–155].
.
. -, . — .
. , . — . ,
. . .
.
. . .
,
[153–155].
. [224, . 299–300].
. . [153–155; 14].
1944 . -
: [224, . 320]. .
-
,
59
,
[41, . 49–50].
.
(1944–1946 — -,
1946–1948 — ) ,
, 1940- .
. ,
: «… ,
, ,
, 88 ( ). :
-, ,
1945 .
. ,
, ; ,
, , » [205, c. 11–
12].
.
. ,
,
[41].
, .
, . -,
, . .
. , . , .
. , . , . , . , . , . ,
. , . , . , . , . ;
. . . . , « … . ,
. , . , . , . , . , . .
. , , . ,
. . . .
» [134, . 63].
:
, - ,
, .
60

, - .

, ,
,
— -.
. ( 1946 .
): . -,
. . . ;
. . ; . -
. . . —
. ,
, . ,
. . .
. .
. , 1945 .
. . .
-
, . , . ,
. , . , .

. «» ,
, .
,
. ,
. ,
. . ,

, .
,
.
. (. ),
61
. (. ), .
. (. ), .
. (. ).
. ,
- . ,
1946 . () «»
«» ,

.

« ».
, , .
,
. , ,
. 1.10.1946

(), , -
. «»,
, «
» , : ,
- -
.-.
[187].
5 1946 .

() «» «»
[164].
, . . ,
«, .
, .
, , , … ,
» [164].
62
. 20
1946 . , «»
. , :
, , — ;
, , , — -
[10].
.
.
.
. , .
1942 ., , ,
.
.
. . ( . ),
. , . .
(. ), . (. ),
. (. ), . , .
(. ), . , . .
(. ). . . , ,
. , . ,
. , . , .
. .
. ,
,
. ,
. , 1947 . 31
29 17. : «
60 . -
. , 33 28 (
- ).
» [124].
. :
. , ()
63
: « , ,
, , ,
,
, » [41, . 49–50].
, . «…
, ,
…; ;
, …
…» [41, . 52]. ,
,
. -,
-
, 1947 .:

,
[47].

, . , ,
. 2 1948 . ,
[76]. : «
, :
, .,
«», ,
?! … , , …
, ,
( ) - ,
! …
— , , , , —
, , » [76].
.
() 7.03.1948,
, ,
,
. : « ()
64
,
2 1948 . ,
. () , ,
[] » [41, . 54–61].
() 6 1948 .,
. .
« , …
, , » [41, . 62]. -,
« » . .
;
« »,
, , 1.09.1944
1.09.1948 [41, . 64–65]. .
,
« , ».
, [41, c. 64–65].
. ,
: «
….
…. ,
— -
…. ,
, ,
» [41, c. 66–67].
, .
, . -
,
[205, . 14].
2.3.
(1948–1963)
.
65

( )
(1948–1951), . . (1951–1953),
(1953–1958),
. . . . (1958–1961) , ,
. . . [41, . 69, 79, 82, 93].
:
, ,
, —
.

. ,
, .
.
.
( , )
[118; 37; 83; 119; 120; 140; 141; 189]. -
.
, , [118; 123; 194;
268]. .
[53; 9].
.
. , . ,
. , . [77; 42; 2; 196; 147; 115; 117; 81]18.
, « ,
», [147].
. ,
— ( . ) ( . ) [5].
, .
. . [30].
.
,

. [23]. ,
66
, ,
,
. . [35; 38; 29; 8].

.

. .
.
- ,
[12; 1].
. ,
, .

. — .
. , .
, . [201; 162; 7].
.
. - ,
« », «
» [127; 151]. « ,
»,
[105; 201]. . ,
. . , :

,
. (« ») . («
») [71; 26; 102]. .
. . ,
« … .
, . . »
[150]. . ,
, ; ,
[98].
. ,
1957 .,
, [79].
,
:
. . , ,
. - .
. , ,
, ,
« » [46].

, - [186].
.
. . . (1958–1961),
, . . «
» [41, . 93, 100, 97]. .
, . ,
. , . , .
. , . , . , . ,
. . . . 33-
. . . «
[ — . .], » [57].
.
. : —
, — .
. , « »,
[184].
. .
[208].
. , «
, » [178].
.
, ,
, « , ,
68
, » [195; 260].
.
[261]19.
. ,
1960 . .
[41, . 98].
, . . . ,
.
. , 1961 .
[89]. . ,

[41, . 108]. , .
. . .
.
, . ,
.
- . . . ,
. . . , , ,
. «» ,
,
, .
. . . .
: 27.05.1960 05.06.1960
,
.
. . ,
. . ,
. . . . , . ,
- . . .
. . .
.

.

69
. . . .
1960 ., , . . ,
,
— .
,
, .

, ,
,

; , , , ,

, , „” » [205, c.
37–38].
,
. . , «
…» [205, . 37]. .
: . , . , . -.

1961 ., . , - —
. .
.
. ,
, .
, .
, ,
.
.
,
1960- .
- .
,
. , .
70
, ,
, .
.
- -
.
.
, ,
,
, .
- , . ,

.
, . ( )
,
[48].


. .
,
. , . ,
1961 . . . . ,
1962 . ,
, 1963 .
.
, ,
« »
[108]. . : « ,
»
[13].
: « 10 27 [1962 — . .]
. . .

.
. » [13].
71

. ( . ), .
. (. ), . (. ),
. (. ). .
. .
. .
. . .
,
. . . ,
, ,
.
,
.
. . :
, . , . ,
. , . ,
. , . ; .
. .
, , . .
1963 .
, . .
(
. ) : « 10
9 , 40 ,
500 -, 50 » [6].
,

,

. -, ,
, , , , ,
.
72
( . ),

.

, ,
.
,
, , ,
.
. . , ,
, .
,
.
20.
( :
) . [41, . 109–114].
,
. . . ( 1963), -
. 400 ,

, .
, 100- . (16–17
1963), . , -
.
.
. . .
.
1960- .,
.
,

3.05.1955, «
73
,
, ,
,
,
» [ —
. .] [22, . 409].
. , ,
, , « »,
, ,
.
, ,
.
. ,
. , .
, . . ,
. , 1940–1950- .
- , 1960–
1970- -
. . , . ,
. , . , . .
. . (1960),
(1961), (1965), (1961), .
21.
1960- .
. . . ,
, .
. . ,
. :
. , . ,
. . , .
, . , ( ), .
, . , . .
. : . , . ,
74
. , . . .
. —
. . . .
. , . , . ;
. — .
. ,

. .
: «
!
».
.
(1961), . (1962), . ,
. (1963).

. 1963 . . .
. [41, . 107].
— - ,
— . : «
. …. , …
- … ,
, , , , » [41, .
114–115].
-
. , .
, ,
(, , .) .
2.4. 2

. .
1. . ,
.
75
II
, -
. .
. ,
.
2. .
1935–1963 . .
,
.
,
, .
, , , .
,
, ,
.

. .
3.
(1941), -
- (1943–1944), -
(1944–1946), (1946–1948),
. . (1961–1963). . (
. )
,
, (
).
. .
4. .
.

(1931),
(1935),
(1948).
1932 . ( -
76
), 1946 . ( «» «»
) 1948 . ( «
» . ). , . ,
,

.
.
77

, ,
,
,
. .
: —
, ,
.
. -
. ,
,
.
, .
, .
3.1. , . ,
. ,
. , , . , . ,
. , .
, .
, ,
, , ,
,
. , ,
: , ,
.
, : , ,
- . ., — ,
,
, .
78
.
-
.
. ,
,

.
.
. . .
,
(1926), (1933) . ,
(1934) . -.
. -
. , ,
,
. .
, .
(. ), (. ), (. ),
(. ) ,
« , ,
, ,
» [111, . 107]. .
. :
— , —
. . , .
,
,
, . ,

« », .
. , . (
)
. ,
. .
79
.
. . 1938 .
, 1943 . -
( . ).
- (1945) — ,
.
. ,
, ,

( , , , , ).
— :
- , ,
. . ,

. , ,
, .
. , ,
, , .
, , .
, . , ,
. — —
. ,
,
.
. , . .
« . ,
. —
, , , , ,
, , » [74, . 149]. ,
- .
,
, ,
, . . , 1940- .
,
80
, . -
. . . .
— . ,
,
. , . . .
. .
, .
,

:
« » . ,
, .
. ,
«… . ,
,
» [4].

1940- .
,
, -
— , -. .
. , «
» [109, c. 298].
( ),
,
, —
-.
,
- ,
.
, 1946 . ()
«» «»
81

. « ,
,
» [34, . 594].
« ».

.
.
, . , . ,
. , . , . , . , . -, .
. ,
.
,
.
,
.
.
. , , . ,
. . .
.
, . 1945 .
. : «
,
» [4]. .
. — . ,
-,
: ,
, , ,
.
,
,
,
. , .
82
: «
. ( . ). …
,
» [134, . 65–66].
, , ,
, .

. ,
, — ,
, ,
, .
,
.
. —
.
, , ,
:
. . ,
. , .
, ,
.
: ,
,
.
, ,
. , —
, ,
.
. .
.

«- » ,
. . ,

83
. 1947 .
, 1948 . , . , . ,
. , . , . .
.
-, .
, -
,
. . (19.05.1947)
: ,
, .

, : . (), .
(), . (), . () . .
: «… .
, .
. ,
, .
, .
» [146].

, , ,
« ,
, » [146].
.
. , «…

,
. ,
» [146].
. ,
-
,
,
. ,
84
, .
. , , 1945 .,
,
.
, , —
. —
— : .
,
. . ,
, ,
, .
,
.
, ,
. .
.
: ,
,
, .
. . , 1946 .
.
.
. , . ,
1943 .
. (. ),
,
, , .
, .

. : «
» [148].
.
. ,
.
, .
«
». - 1918–
1920 . :
,
- .
. : «
» [103, . 375].
, , , 1947 .,
. ,
«», «» «», «».

, , ,
, 100 ,
- .
. .
1977 ., (. — , . —
, . — .) , -
[101]. 1940–1950- .
, ,
. ,
, ( ,
, , ) ,
, .
, . (
, )
.
,
1947 . .
. , : «… 30-

86
, » [41, . 59].
, . ,
, . .
, -
.
, , ,
.
, 1940- .

22. .
.

23. -
- ,
:
, ,
.
. : « — !» ,
, . :
, ,
() . ,
,
. , .
,
.
,
. ,

;
;
,
. .
, ,
.
87
. . .
-:
, .
«» ,
. ,
, .
« »: ,
. :
« ,
. . .
, .
» [203].
, .
,
. : « -
,
. . , .
, .
,
. ,
, , ,
» [203].
. .
«» ,
,
, ,
. ,
. , . , . , - 1960-
., , ,
, , .
(. , . ) ,
,
. ,
88
1950-–1960- . ,
. , . , . , . , . , . ,
. , .

. . , .
[94].

, « , ,
, » [190, . 161].
- .
, , ,
. -
,
«», . . .
, « »

.
. -
, ,
, ,
, .
, . ,
, .
, .
-, :
« !» ,

.
. .
.
. ,
. . . 1961 .
,
60- . . . , ,
89
.
, 19 2008 .
, . ,
, : «, 60-,
.
» [179].
,
1960- « …» [191, . 15].
, , ,
. , . ,
. 1970 .
. .
.
.
, . 2 1961 .,
, , 18 1961 .,
[90].
. , . ,
[110].
23 1961 .,
, .
. [90].
. . , , ,
, -
.
,
, ,
: 1957 . ,
, 1961 .
.
. ,
. , 1950 – 1970- .
;
; ;
90
, . ,
,
. : «
, «» » [13].
,
, ,
,
24. ,
,
,
. ,

.

,
. ,

. , ,
, , .
.
, « , ».


.
, ,
. , , ,

: , ,
.
. : «
. , … . . .
, ,
… ,
91
. . , ,
, …» [149].
.
. . . ; , , ,
— « ,
» [126]. .
. .
, «
…, » [205, . 42].
, .
, , ,
, .
,
, ,
, .
3.2.
. , , ,
, . , . : «
, — .
, — . ,
. ,
— , .
— ,
, , ,
,
» [86, c. 27, — . .].
.
. : «
, , ,
,
» [36, c. 26].
.
92
,

.
. , .
, «
[ (. ) — . .]
, , .
, ,
» [111, . 134].
. (. , . ) (. ),
(. ),
,
, .

. [130]. ,
,
, ,
, : «, :
,
«». , ,
, ,
. … ,
!
, , , ,
, , — ,
, » [130, . 146].
. ,
,
.
. .
,
. ,
, .
93
.
.
. -
, : « ,
, , ;
, ,
, ; , ,
; , , ,
30; ... , » [122, . 667].
, —
: « , ;
, ; , , ; ,
». . ,
,
.
, , ,
. ,
, , ,
, . ,
,
, . .
, ,
, - . .
.
, - —
, ;
, ,
: « , ,
, …. ,
… , - » [122, c. 677].
.
94
.
. (. )
,
, ,
, ;
, . ,
, - , ,
- «» . : « ,
, — ?
, .
; , -
» [122, . 678]. , ,
, , : «
? !» [122, . 679].
.
.
(. ),
, , .
,
. ,
( , ),
. , , ,
( , )
. , :
« , … , ,
, …» [122, . 685].
.
, :
,
, , , .
, , , ,
,
,
: «… , ! , , . ,
95
… ! , …» [122, c.
733]. . ,
«».
, , .
, ,
:
(. ), ,
; (. ,
. ) — , —
.
, , .
. ,
. ,
. ,
. .
, . ,
, .
, .
. ,
,
. . . «,
— .
— » [111, . 134].
. , -
.
.
, (
. , . , ,
. , . )
.
,
«» : «» «», «» « », ,
. ,
: —
96
:
— .
. ,
.
,
, , ,
: « ,
, » [158].
: , 19-
, . ,
, . ,
.
, .
,
.
:
, , .

.
.
,

«» , .
.
. .
, , ,
, , , —
, — .
,
- : « !
!» , . ,
, ,
.
97
.
1945 . 100
.
.
1947 ., .
,
, -
.
. ,
, . .
: «…
,
. ,
, » [27].
. .
: — , — ,
— .
(. ) (. ),
, « ».
, ,
, , .
1940- . .
, 1960-
: ,
(, , , ..),
. .
,
, ,
. 60- . . ,
, « »
. , .
( . . ) —
, ,
. , , , ,
98
,
. ,
, , ,
, .
.
. , .

, — —
. —
, . — ,
.
: . ( ), . ( ), .
( ), . ( ), . (
), . (), . ( ).
. , ,
,
. . ,
,
, ,
. ,
,
,
,
, , ,
. . : «
.
, »
[190, . 162].
, : ,
. , -
. ,
( ) . ,
. , ,
99

, . ,

, . , ,
. , « , ,
. . ,
. , .
» [190, . 163].
,
.
. :
. ,
(. ), —
(. ) (. ) (. ).
:
, ;
;
(. ), , ;
(. ) .
: ,
« » .

,
., .
.
,
. . ,
.
,
. [41, . 114–115].
, , — —
,
. . ,
. «-, , »
100
[161]. «»
, , .
.
, .
,
. . . , ,
, —
— «
» [161].
1963 .
[131].
. .
, —
(. ) (. ), ,
(. ), . .
,
.
. ,
, . () —
. .
, , —

, « ». —
, ,
«». ,
, ,
. .
,
– – ( — — ). ,

,
, . .
, .
: .
101
. , ,
.
. — (,
) ().
, .
, . , .

,
« », ,

. , ,
, ,
,
,
. . : «
.
, , .
. , ,
» [174, c. 213]. ,
«» .
.
1940- 1960- . .
1. ,
. , .

-.
,
, .
1940- . . . ,
. , . ,
. , , . , 1960- —
102
. , . . .
, ,
. ; . .
2. .

. , 1940- .,
-
( ), ( ),
( )
( ). , . 1960- .,
-
(, ).

.
, ,
, .
. : ( , ,
. .) (, );
( — , — ) ( —
, — ).
( — «»,
— «»), ( — , — ),
(«» — «», — «»).
.
,
.

.
. . ,
, ,
,
.
«», ,
.
.
Se zbucium marea în valuri . ,
. , , . ,
. , . , . ,
[250; 51; 146; 148; 203; 27; 42; 77].
.
. , 1950–1960- .
. . . [52]. : « .
, ,
, . .
, - , » [52, . 69].
: « ,
, , , .
.
. , .
, , ,
» [52, . 70–71]. .
.
, , .
: « ».
.
1940- .
. , ,
, . . ,
.
, . «
» [111, . 133]. . : «
“ ”,
“ ”, ; “ ”
, , ,
,
, — . .,
, , , » [111, . 133–
134].
. .
, « » ,
.
, «-» ,
, ,
, ,
. .
.
. . , .
«»,
, ,
,
. -
«, » , « »,
, (« - ,
- !») .
, , .
105
,
. .
:
( ),
(« , », —
).

. .
(« , -
») (« , ,
, ?»).
,
, , , , .
,
, , .
,
(« … , .
, »).
.
, ,
, , .
, ,
. . .
( )

(« , ! … ,
!..»).
,
, ,
, .
. .
,
.
, « »
, («,
»). « »,
«» . — ,

. , « »
, «» ,
.
, , ,
« , »,
, , ,
-.
, ,
, ,
, .
.
. «»
, , , «
». . , , ,
« »;
(«, !»); — , ,
. , .
. «» — , ,
, , , ,
, , .
, ,
, , .
. .
« ,
; ».
107
. ,
. ,
, . . ,
, Grand Prix. , -
,
«». ,
,
, .
: « ,
», , ,
.

, .
, ,
. , ,
: , , , ,
.
, — ,
,
, .
.
(«, ... ...»), ,

. .
(« , ,
»).
. , ,
, .
. ,
, , .
— , , , ;
, - .
. ,
108
: , , ,
, . : « ,
, ; , , ».
.
, . ,
,
(« », — ).
«…
,
XIX » [74, . 151].
.
. , . . ,
. . [134; 198; 248; 4].
: «…
, » [4]. «»
, . ,
: ,
,
.
. ,
. ,
, ,
— ,
, , .
. , , ,
, .

. (. ) , ,
: , ,
.
, ,
. .
« »
, ,
109
. , (. )
,
, : « “, -”
» [134, . 66].
, , .
,
. (. ) . .
, - ,
, , .

.
.
- -,
.
. . ,
, . .
, ,
«»
.
. .
— , ,
, ,
, , ,
, .
. «
, » [239].
, .
,
— , .
, , ;

. .
, «
» [250].
;
. ,
; . ,
.
, (. ),
, ,
(. ).
, ,
, .
. , , ,
,
.
. : ,
. ,
, . ; ,
, .
: .
, , ; , ,
( — 06), .
, .
, , .
.
, , ,
-.
, , .
: , —
. .
, . , . , . ,
. , . , . [250].
, .
,
111
. .
,
.
. , -
, ; . , ,
; . ( ), .
( ) . ().
— «…
,
.
. » [148].
— , ,
, ,
, .
.
, .
,
,
. -,
,
.
, ,
,
. ,
, , .
- (. ),
, , ,
. . ,
,
. . ,
, — : ,
,
. , , , ,
112
. . , —
, , ,
.
.
: «… ,
, .
.
» [148].
. , «…
— ».
, . «
, , , , ,
», — . [148].
: «
, , . .
. , .
, ,
, ,
. » [148].
. ( ) . ( ),
, , ,
.
.
.
, , —
. . ,
« »
, «, »
[33].
«» .
. , « » ,
.
, ,
: « ».
113

, . , «» : «,
».
. ,
. ,
- , ,
, .
, . ,
: « ,
, — , .
. .
» [203].
,
, . ,
(. ) ,
, .
,
, ,
,
.
– , , , «,
» , ,
- [173, . 345].
. « ,
, . , ,
, , ,
. ,
.
. — - , , ,
» [203]. , ,
- , , ,
. . ,

114
. .
: « »,
.
,
.
, .
,
, ,
.
, ,
,
. .
. «
» ,
, ,
: ,
, - . «
, » — ,
.
, : , ,
— ; ,
,
— . ,
,
.
, .
, . -
115
— .
:
.
, . —
— ,
(, , , ) ,
« ».
, «»
: .
. ,
. , : «
,
, ,
. ,
» [203].
. .
,
. .
. ,
. .
,
,
. ,
. ,
. , .
«» —
, ,
, , .
. ,
, .
, ,
. , ,
116
, . 1930-
. - : «
, — , , ,
» [113, .
317].
, —
, , , , ,
: , , ,
.
, .
, : «
, ». ,
« » . ,
,

.
, , : «, —
», — .
, ,
,

.
: «», — «».
, , ,
.
:
,
. - , -
;
: —
. ,
,
.
1947 ., . .
117
, . ,
. .
-,
( ).
. — ,
, .
,
, , .
- . ,

, , .
, . ,
, ,
. ,
,
,
. ,
. ,
, .
— .
. — , ,
. , - .

.
. .
( , , — )
,
, .
, —
. ,
. , ,
« », : «… …
». , ,
. . ,
118
, ,
« » , .
( . ),
: « ,
».
,
— .
, ,
, . ,
« » ,
.
. . ,
,
: « ,
. … . . , ,
: , » [203].

— . ,

. ,

.

. . ,
,
.
. . — ,
, , .
,
, « »
. ,
,
119
, .
.
, , : «
…», — (. ).
. .
: «… , ,
, … , .
, , . —
» [203].
, . , —
, , ,
. ,
( ) ,
. 1947 .,
, .
.
. , , . (1946)
. (1947), , .
— ,
. .
, . ,
, ,
-: « !» .
.
, ,
, . ,
.
. ,
, .

. (. )
, — ,
.
120
, .
:
,
, « »,
« ».
. :
«. . .
, .
« », ,
, — » [203].
(. ),
. ,
, — .
,
. ,
, , « ».
. ,
, , .
, «… ,
„ ”» [203].
, .
(. ),
.
,
, .
,
.
, :
«, … - [ — . .] … , … …»,
« »
.
«» .
, — ,
. ,
121
, , ,
, .
, ,
. , ,
. [48].
,
: ,
, , .
. ,
. , ,
,
.

. , :
«
. » [41, . 59].
, . 1940- .
, ,
, , ,
, ( ) -
( , , .).
, —
.
, .
. . . 1960- .,
: . . .
. ,
, ,

. ,
122
.

,
, . . , .
-
,
, «
». ,
, ,
.
, .
.
, ,
, ,
.
, ,
- ,
« », ;
,
.
. .
-
, -
,
, , .
. «»
« », -
. (. ), (. )
(. )
,
. :
.
. (. ), ,
. . , ,
123
,
. . ,
, ,
« — »
. , , ,
, , .
. ,
. , :
(, , , ) ,
( , , ).
. , : , «
, - , , , » [205, .
33]. , ,
, , .
. .
. : « .
. ,
. ,
,
. „ ”
, , , ,
. , .
» [205, . 40]. .
, : «, . ,
, (
)» [161].
(. ) .
,
,
, , ,
. , ,
- , , -… ,
, : « , , », —
[205, . 46]. .
124
, , , .
.
(. ),
, «
».
, . , .
. : « [. — . .]
, ,
. .
, , ,
II
» [161]. . , , .
.
: « (. )
» [205, . 40].
- (. ) .
« »,
- . , ,
. , (. ): « — ,
[ — . .] » [206, . 36]. « » .

, ,
; , , «
» [161]. , . « ,
» [161]. ,
, «
, » [161].
« »
[161].
, — ,
125
. .
-
, , , -,
, ,
. -,
,
. — « ,
» [161].
(. ) ,
. . ,
. , «
». (. ),
: « ( )
. , ,
» [206, . 58].
. - . , ,
« » . -
,
. (. ) [161].
, ,
. . ,
. , .
. . «
, » [205,
. 40].
. .
: — «»,
— « » , —
« », — «», — « »,
— «» [205]. , -