ie lurn vitae europass - · pdf fileconducerea generala si operativa a societatii, ... limba...

Click here to load reader

Post on 09-Mar-2018

305 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ."::LJrcpaS5

  - Ie lurn vitaeEuropass

  atii personaleNume I Prenume

  Adresate)

  Telefon mobil

  E-mail(uri)

  Na tiona Iita te( -ta ti)

  Data nasterii

  Experientaprofestonala

  Perioada

  Functia sau postul ocupat

  I cLiviLa~i ~i respons abilitatiprincipale

  Numele ~i adresaangajatorului

  ~1:)ld activitatii sau sectorulde activitate

  Er catie!ji formare

  Perioada

  Calificarea / diploma cbtinuta

  Illmele ~i tipul institutiei deillvr1\amant / furnizorului de

  formare

  Perioada

  ,"="lIiflcarea / diploma obtinuta

  urne!e ~i tipul institutiei de!'IVCI~anlant / furnizorului de

  formare

  Perioada

  Califlrarea / diploma obtinuta

  I 'Iiiiele ~i Lipul institutiei deinva\amant / furnizorului de

  formare

  Payina I - Curriculum vitae alNume Prenume

  Sex

  Pitic Mihai DanStr. Aurel Gurghianu nr 6 Cluj-Napoca

  +40 744-608.991

  da n. pitic@perpetuum.ro

  romana

  29.10.1968

  barbatesc

  1991-prezent

  asociat principal si Director General

  Conducerea generala si operativa a societatii, in conditii de eficienta

  Sc Ax Perpetuum Impex SRL

  Distributie prod use de amenajari interioare: mocheta, parchet, covorPVC, covoare, produse textile

  2010-prezent

  Student sectia .Finante si Banci"Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Crestina .DirnitrieCantemir" Cluj-Napoca

  1988-1994

  Inginer

  Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

  1983-1987

  Diploma de bacalaureat

  Liceul Industrial .Nicolae Balcescu" Cluj-Napoca

  Pentru rnai rnulte inforrnatii despre Europass accesati pagina:http://europass.cedefop.europa.eu Uniunea Europe ana, 2002-2010 24082010

 • ptitudini ~icompeterite

  personale

  Limba(i) rnaternate) Romana

  Limba(i) strainatc)cunoscutate)

  AutoevaluareNivel european (*)

  Limba EnglezaLimba Franceza

  Cornpetente ~i abilitatisociale

  Cornpetente ~i aptitudiniorgan izatorice

  Cornpetente ~i aptitudinide utilizare a calculatorului

  Permis(e) de conducere

  tnformatlisuplimentare

  I'agina I - Curriculum vitae alNume Prenume

  --intelegere Vorbire

  Itare Citire Participare la Discconversatie

  -f--,

  FB FB FB- I-

  FB FB FB

  AscuScriere

  s oral Exprimarescrisa

  FB FBFB FB

  ur

  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

  Sociabil, comunicativ, integrare rapida in colectiv nou, eficienta, gandirepozitiva, originalitate

  Bun organizator, spirit de initiativa, spirit de echipa

  Word, excel, powerpoint

  Categoria B

  Cursuri de management, time management, cost controll, buget, vanzari,broker autorizat (BVB)

  Pentru mai multe inforrnatii despre Europass accesati pagina:http://europass.cedefop.europa.eu Uniunea Europeans. 2002-2010 24082010

View more