การจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดด้วย Open Source Software

Download การจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดด้วย Open Source Software

Post on 02-Jul-2015

4.357 views

Category:

Technology

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Open Source Software OpenBiblio

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12</p></li></ul>