РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ spmi.ru/sites/default/files/raspisanie/4 курс Г, ПМС...жизненным циклом ... потребления Асс. ... Управление техническими ...

Download РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ spmi.ru/sites/default/files/raspisanie/4 курс Г, ПМС...жизненным циклом ... потребления Асс. ... Управление техническими ...

Post on 23-Apr-2018

225 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4 , 2017-2018 : . .. | -14 -14 -14 -14 -14-1 -14-2 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14-1 -14-2 -14 -14-1 -14-2

  8.50-10.20_____________________

  II

  . .. / 1110

  1/2

  . .. / 1108

  . .. . 1203

  / 1/2

  . .. / 3121,3123

  / 1/2

  . .. / 3116

  / 1/2

  . .. / 1223

  . .. . 3333

  _____________________

  II 1/2 CASE-

  .. .. / 6503

  ,

  . .. 1246

  ,

  . .. 3302

  ,

  . .. 3302

  . .. .

  3320,3324

  / 1/2 -

  . .. / 3318

  10.35-12.05

  I

  . .. 1110

  II

  . .. 1310

  . .. 1312

  I

  . .. 1310

  _____________________

  . .. . 1328

  . .. / 1108

  . .. 3221

  . .. 1214

  . .. 1214

  I

  . .. . 1305

  II

  . .. / 3333

  I

  .. .. / 3331

  II

  . .. . 1305

  I

  . .. . 3333

  II

  .. .. . 3331

  ,

  . .. . 1236

  ,

  . .. . 6103,6105

  I

  . .. . 6501

  II

  . .. . 6502

  I

  . .. 1118

  II

  . .. 1118

  -

  . .. 3219

  -

  . .. 3219

  12.35-14.05

  I

  . .. . 1126

  _____________________

  . .. 1214

  I

  . .. 1312

  II

  . .. . 1126

  . .. 3210

  I

  . .. 1303

  II

  . .. 1302

  I

  . .. 1303

  II

  . .. 1302

  I

  . .. . 1318

  II

  . .. . 1203

  I

  . .. 1328

  II

  . .. 1328

  I

  . .. 1328

  II

  . .. 1328

  I

  -

  .. .. 3308

  II

  . .. 1303

  I

  -

  .. .. 3308

  II

  . .. 1303

  I

  . .. . 3333

  II

  . .. 1303

  . .. . 6301

  1/2

  . .. / 7208

  . .. . 4611

  . .. 1214

  / 1/2 -

  . .. / 3318

  / 1/2

  . .. / 3320

  -

  . .. . 3301

  14.15-15.45

  . .. . 1203

  . .. 1314

  . .. . 3204

  / 1/2

  . .. / 6301

  / 1/2

  . .. / 1305

  / 1/2

  . .. /

  I-1126 , II-1232

  I

  . .. . 1110

  II

  . .. . 1210

  I 1/2

  . .. / 1106

  _____________________

  I .-

  .. .. . 6502

  _____________________

  I

  .

  . .. / 3333

  II .-

  .. .. . 6502

  / 1/2

  . .. / 1102

  / 1/2

  . .. /

  I - 3331 II - 3333

  I

  . .. 3301

  _____________________,

  . .. . 6103,6105

  1/2

  . .. / 1108

  1/2

  . .. / 1223

  I -

  . .. . 3320

  _____________________

  15.55-17.20

  1/2

  . .. / 1223

  II 1/2

  . .. / 1106

  I 1/2

  . .. / 1106

  1/2

  . .. / 1108

  . .. . 3220

  . .. 1118

  _____________________

  II

  . .. / 3333

  / 1/2

  .. .. / 6502

  17.30-19.00

  8.50-10.20 _____________________II

  . .. / 7103,7104

  I .

  . .. 3311

  II .

  . .. 1203

  . .. 4606

  . .. 4606

  1/2

  ()

  . .. / 1108

  I

  . .. . 4602

  _____________________ _____________________

  II

  . .. . 4602

  I .-

  .. .. / 6502

  II

  .. .. / 6502

  I

  . .. . 3211

  II

  . .. 6301

  / 1/2 ,

  . .. / 6103,6105

  1/2

  .

  . .. 7208

  1/2

  . .. / 7124,7126

  . .. . 3318

  / 1/2

  . .. / 3320

  10.35-12.05

  . .. . 3212

  I

  . .. . 1110

  ____________________

  II

  . .. . 1301

  . .. 1205-2

  . .. . 1107

  . .. 4606

  . .. 4606

  . .. 1312

  . .. 3211

  . .. 3211

  .. .. . 6502

  / 1/2

  . .. / 3223,3227

  / 1/2

  . .. / 3218

  . .. 3302

  . .. 3302

  I -

  . .. 3117

  ____________________

  II

  . .. 3117

  I -

  . .. 3117

  ____________________

  II

  . .. 3117

  12.35-14.05

  . .. . 1126

  . .. 1118

  . .. . 1205-1

  . .. 1304

  I

  . .. . 3221

  II

  . .. 3221

  . .. . 1203

  . .. 1214

  . .. 3302

  . .. 3302

  . .. 3302

  / 1/2

  . .. / 3223,3227

  / 1/2

  . .. / 3218

  / 1/2

  . .. /

  I - 7126 II - 7124

  1/2

  .

  . .. / 7208

  / 1/2 -

  . .. / 3318

  -

  . .. . 3320

  14.15-15.45

  . .. 1118

  I .

  . ..

  . 1203

  II

  . .. . 3119

  . .. . 1305

  . .. 1328

  . .. 1328

  . .. . 3216

  1/2

  . .. / 1108

  1/2

  . .. / 1223

  . .. 1210

  . .. 6503

  .. .. . 6502

  1/2

  . .. / 7124,7126

  I 1/2

  . .. / 1106

  __________________ / 1/2

  . .. / 3320

  15.55-17.20

  . .. . 1110

  1/2

  . .. / 1108

  . .. . 1126

  / 1/2

  . .. / 3119

  1/2

  . .. / 1108

  .. .. . 6502

  . .. 3120

  17.30-19.00

  . .. / 3120,3122

  19.10-20.30

  ____________________________

  II

  . .. . 3120

  8.50-10.20

  . .. 1110

  . .. 1203

  . .. 1210

  / 1/2

  . .. / 1252

  1/2

  . .. / 3333

  . .. 6301

  I

  . .. 5406

  II

  . .. 3302

  I

  . .. 5406

  II

  . .. 3302

  1/2 ,

  . .. / 3120,3124

  10.35-12.05

  I

  . .. . 1252

  _____________________

  II

  . .. 1252

  I

  . .. . 1110

  II

  . .. / 1110

  . .. 4509

  . .. . 1223

  . .. . 1203

  . .. . 1316

  . .. / 3333

  . .. 6503

  . .. . 3211

  . .. . 5407

  . .. . 6405,6406

  I , .

  . .. . 3120

  II , .

  . .. 3120

  12.35-14.05

  . .. 1110

  I

  . .. . 1205-2

  II

  . .. / 7102

  . .. . 1305

  I

  . ..

  / 1252

  II

  . .. / 1252

  I

  . .. / 1223

  II 1/2

  . .. / 1223

  .. .. 3301

  I

  . .. / 1102

  II

  -

  . .. / 6503

  _____________________

  II

  .

  . .. . 3333

  1/2 CASE-

  . .. / 6501

  / 1/2

  . .. / 3223,3227

  . .. 4606

  I -

  . .. . 3119

  II .

  .

  . .. . 3219

  I .

  .

  . .. . 3219

  II -

  . .. . 3119

  14.15-15.45

  . .. 7312

  I

  . .. . 1107

  _____________________

  . .. 1223

  I

  .. .. . 3331

  II

  . .. / 3333

  / 1/2

  . .. / 3223,3227

  I

  . .. . 3119

  II 1/2

  . .. . 4614

  I

  . .. . 3320

  II -

  . .. . 3318

  I -

  . .. . 3318

  II

  . .. . 3320

  15.55-17.20

  . .. . 1203

  .-

  .. .. / 6502

  I 1/2

  . .. / 4611

  _____________________

  / 1/2 -

  . .. / 3318

  17.30-19.00

  8.50-10.20

  . .. 3301

  / 1/2

  . .. / 4612

  I

  . .. / 1106

  ____________________

  II

  . .. / 3212

  . .. 3529

  I

  .. .. . 6502

  ____________________

  II

  . .. . 3333

  I

  . .. . 6501

  _____________________

  I

  . .. . 1305

  ____________________

  II 1/2 CASE-

  .. .. / 6503

  . .. . 6405,6406

  1/2 ,

  . .. / 3120,3124

  / 1/2

  . .. / 3320

  I

  . ..

  . 3318

  II

  . .. . 3318

  10.35-12.05

  . .. . 7204

  . .. 3308

  I

  . .. . 1203

  II

  . .. 1208

  I

  . .. 1302

  II

  . .. . 1305

  I

  . .. 1328

  II

  . .. 1303

  I

  . .. 1328

  II

  . .. 1303

  I

  . .. 3211

  II

  . .. 3119

  / 1/2

  . .. / 3116

  II 1/2

  . .. / 1106

  I

  . .. 1246

  II

  . .. 1244

  I

  - .

  . .. . 6502

  II .-

  .. .. / 6502

  I

  . .. . 3333

  II

  . .. / 1102

  I

  .

  . .. . 6405

  II

  . .. . 3333

  I

  . .. 3119

  ____________________

  II

  . .. 3302

  I

  . .. 3119

  ____________________

  II

  . .. 3302

  ,

  . .. 3120

  I

  .

  . .. . 3320

  II -

  . .. . 3318

  I

  . .. . 3318

  II

  .

  . .. . 3320

  12.35-14.05

  I

  . .. 1118

  ____________________

  II

  . .. . 1110

  . .. 3119

  . .. . 1305

  . .. 1303

  . .. 1303

  . .. 1214

  . .. 1214

  I

  .. .. 3302

  ____________________

  II

  .. .. 3302

  I

  .. .. 3302

  ____________________

  II

  .. .. 3302

  I

  .. .. 3302

  ____________________

  II

  .. .. 3302

  1/2

  . .. / 6405,6406

  . .. . 4614

  . .. . 5407

  I

  . .. 1210

  II

  . .. 1118

  I

  . .. 3524

  II

  . .. . 3318

  I

  . .. 3524

  _____________________

  14.15-15.45

  / 1/2

  . .. / 3116

  / 1/2

  . .. / 1205-1

  _____________________

  II

  . .. 1302

  I

  . .. . 1303

  II

  . .. . 4602

  I

  . .. / 1305

  II

  . .. . 1305

  ()

  . .. 1328

  . .. 1210

  1/2

  . .. / 1108

  1/2

  . .. / 1223

  / 1/2

  . .. / 6405,6406

  . .. 3301

  1/2

  . .. / 7124,7126

  . .. 1118

  15.55-17.20

  . .. 1210

  1/2

  . .. / 1307

  _____________________

  II

  . .. . 4602

  I

  . ..

  . .. / 1116

  II

  ()

  . .. . 1126

  I 1/2

  . .. / 1106

  . .. . 1203

  1/2

  . .. / 6405,6406

  1/2

  . .. / 1108

  17.30-19.00

  8.50-10.20

  1/2

  . .. / 1108

  1/2

  . .. / 1238

  . .. 3223

  1/2

  . .. / 1108

  1/2

  . .. / 1307

  1/2

  . .. / 1223

  II 1/2

  . .. / 1116

  -

  . .. 6503

  I

  . .. / 3331

  _____________________

  II

  . .. . 3331

  . .. 3211

  ,

  . .. . 6103,6105

  1/2

  . .. / 7208

  1/2

  . .. / 1252

  10.35-12.05

  I

  . .. 7204

  _____________________

  I

  . .. 1110

  ____________________

  II

  . .. 1214

  / 1/2

  . .. / 1205-1

  . .. 1107

  I

  . .. . 1236

  II

  . .. . 1110

  . .. / 1307

  I

  . .. 1210

  II

  ()

  . .. 1210

  1/2

  . .. / 1108

  1/2

  . .. / 1223

  . .. . 1318

  . .. 3302

  . .. 3302

  . .. 3302

  . .. 3211

  . .. . 6405,6406

  ,

  . .. . 6103,6105

  I

  . .. . 1126

  ____________________

  II

  . .. 1214

  -

  . .. . 3301

  . .. .

  3320,3324

  12.35-14.05-

  . .. 1252

  . .. 1118

  . .. 3216

  I

  . .. . 3220

  ____________________

  II

  . .. / 3203

  . .. 1328

  . .. 1328

  . .. . 1126

  I CASE-

  . .. 6503

  II CASE-

  . .. . 6503

  / 1/2 ,

  . .. / 6103,6105

  . .. . 1203

  I

  . .. . 3119

  ____________________

  II

  . .. . 3318

  I

  . .. . 3318

  ____________________

  II

  . .. . 3119

  14.15-15.45-

  . .. . 1126

  . .. 1203

  . .. 1203

  1/2

  ()

  . .. / 1108

  I

  . .. 1118

  ____________________

  II

  . .. 1210

  I

  . .. . 1110

  _____________________ 1/2

  . .. / 3333

  _____________________

  II 1/2

  . .. / 1106

  I

  . .. 3116

  II

  . .. 3116

  I

  . .. 3116

  II

  . .. 3116

  15.55-17.20

  I 1/2

  . .. / 1106

  _____________________

  1/2

  . .. / 1108

  II 1/2

  . .. / 1106

  / 1/2

  . .. / 1116

  I 1/2

  . .. / 1223

  II

  . .. . 1210

  17.30-19.00

  .. 2

Recommended

View more >