trenaŽer magnetni kp-221 Šifra: 291097 •. mogućnost. •. dva.smera •

Download TRENAŽER MAGNETNI KP-221 Šifra: 291097 •. mogućnost. •. dva.smera •

Post on 29-Jul-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FITNESS 2010

 • SADRAJ

  4........ 291000.ELIPTIKAL.BIKE.CAPRIOLO4........ 291001.ELIPTIKAL.BIKE.CAPRIOLO.USB5........ 291002.MAGNETNI.BIKE.CAPRIOLO5........ 291003.MAGNETNI.BIKE.CAPRIOLO.USB6........ 291008.CAPRIOLO.KLUPA.ZA.VESLANJE6........ 291114.CAPRIOLO.MOTORNA.TRAKA.ZA.TRANJE7........ 291116.CAPRIOLO.TRAKA.ZA.TRANJE..KP-470H7........ 291118.CAPRIOLO.TRAKA.ZA.TRANJE..KP-4528........ 291120.TRAKA.ZA.TRANJE.4100.ELEKTRINA8........ 291004..LEEI.MAGNETNI.BIKE.CAPRIOLO9........ 291007.CAPRIOLO.HOMEGYM9........ 291006.CAPRIOLO.HOMEGYM-EXTRA10...... 291376.CAPRIOLO.BENCH.KLUPA.BH113411...... 291277.TRENAER.MAGNETNI11...... 291276.TRENAER.MAGNETNI..B22500.C12...... 291096.TRENAER.MAGNETNI.22212...... 291097.TRENAER.MAGNETNI.KP-22113...... 291279.TRENAER.MAGNETNI.EX6003Z13...... 291278.TRENAER.MAGNETNI.EX202214...... 291093.TRENAER..BICIKL.197-E14...... 291286.ELIPTIKAL.BIKE.KP-28115...... 291287.ELIPTIKAL.BIKE.KP-28015...... 291284.ELIPTIKAL.BIKE.E2701D216...... 291240.VRATILO.SA.VIE.FUNKCIJA16...... 291280.HOMEGYM17...... 291265.BENCH.KLUPA.DX-107417...... 291269.BENCH.KLUPA.1035-1.PODEAVAJUA17...... 291250.KOSA.KLUPA.SUB.101117...... 291252.KOSA.KLUPA.PLUS.SUB.207116...... 291020.TRENAER.ZA.FORM..DONJEG..DELA.TELA..sa.komp18...... 291022.TRENAER.ZA.FORM..DONJEG..DELA.TELA18...... 291040.TRENAER.AB.SPRAVA.ZA.TRBUNJAKE19...... 291112.TRAKA.ZA.TRANJE.-.magnetna19...... 291110.TRAKA.ZA.TRANJE.-.magnetna.KP78320...... 291290.MINI.STEPER20...... 291383.MINI.STEPER.KROS20...... 291382.MINI.STEPER.SA.KAIEM21...... 291402.IPKA.ZA.OLIMPIJSKE.TEGOVE.50.mm21...... 291338.IPKE.ZA.TEGOVE..25mm21...... 291340.IPKA.NA.VRATA21...... 291302.STALAK.ZA.PVC.TEGOVE21...... 291299.STALAK.ZA.TEGOVE22...... 291330.TEGOVI..25mm22...... 291368.STEZNIK.ZA.IPKU.25.mm22...... 291406.STEZNIK.ZA.OLIMPIJSKE.IPKE22...... 291410.CAPRIOLO.TEGOVI..50mm22...... 291300.SET.TEGOVA22...... 291337.SIGURNOSNA.OPRUGA.ZA.tegove.25.mm23...... 291295.TEGOVI.ZA.ZGLOBOVE.U.PARU

  23...... 291010.CAPRIOLO.TEGOVI.PVC23...... 291140.RUKAVICE.ZA.FITNESS.SA.TRAKOM.ZA.ZGLOB23...... 291301.PODEAVAJUI.TEGOVI.U.KUTIJI23...... 185116.RUKAVICE.PLETENE.ZA.VEBANJE24...... 291145.RUKAVICE.ZA.DIZANJE.TEGOVA.24...... S100456.BOKS.RUKAVICE24...... 291142.RUKAVICE.ZA.FITNESS.MREASTE.24...... 291147.RUKAVICE.ZA.FITNESS24...... 100470.BOKS.RUKAVICE.KAKUTO24...... S100448.DRA.BOKS.DAKA.24...... S100450.BOKS.DAK25...... 291366.RUKA.ZA.SKLEKOVE.ROTATE25...... 291038.AB.SLIDER25...... 291038.OPRUGA.ZA.VEBANJE.GR.2301.25...... 291378.OPRUGA.ZA.VEBANJE.GR.5302. .25...... 291099.AB.ROLER25...... 291342.RUKA.ZA.SKLEKOVE25...... 291100.STEZNIK.ZA.KOLENA.26...... 291102..KAI.-.steznik.za.dizanje.tegova.kona.

  26...... S100708.STRUNJAA.WAVE.deblja.1,5mm.26...... 291104.NEOPRENSKI.POJAS.ZA.MRAVLJENJE26...... 291372.LOPTICE.ZA.VEZBANJE.AKE.27...... S100700.STRUNJAA.deblja.2,5mm.27...... 291352.PILATES27...... 291292.PODLOGA.ZA.STEP.AEROBIK. .27...... S100702.STRUNJAA.tanja.0,6mm.27...... 291384.FITNESS.BANDER28...... 291630..REEBOK..T..3.128...... 291640.REEBOK..T..5.129...... 291650.REEBOK..T..7.529...... 291620.REEBOK.I-RUN30..... 291600.REEBOK.I-BIKE30..... 291610..REEBOK.I-TRAINER31..... 291026.TACX.-.SATORI31..... 291028.TACX.-.FLOW32..... 291027.TACX.-.SPEEDMATIC32..... 291025.TACX.-.SPEEDBRAKER

 • PRODUCT LINE 2010

 • 4

  ELIPTIKAL BIKE CAPRIOLO USBifra: 291001

  TIME.(vreme)SPEED.(brzina)RPM:.Prikazuje.rotaciju.trenutnog.vebanja.po.minutu.DISTANCE.(rastojanje)CALORIES.(kalorije)PULSE.(puls).WATT:.Prikazuje.watt.vrednosti.tokom.vebanja..RECOVERY.(povratak)TEMPERATURE.(temperatura)CALENDAR.(kalendar)CLOCK.(sat)automatsko.ukljuenje.i.iskljuenjemagnetni.sistem.optereenjateina.zamajca.8.kgMaksimalna.kilaa.korisnika:.120.kg

  NOVITET U FUNKCIJI KOMPJUTERAMogunost.prebacivanja.podataka.na.personalni.raunar.preko.USB-a.putem.FLASH.DRIVE-a.sa.dodatnim.SOFTWARE-om.za.analiziranje.treninga..

  ELIPTIKAL BIKE CAPRIOLOifra: 291000

  . TIME.(vreme). SPEED.(brzina). RPM:.Prikazuje.rotaciju.trenutnog.vebanja.po.minutu.. DISTANCE.(rastojanje). CALORIES.(kalorije). PULSE.(puls).. WATT:.Prikazuje.watt.vrednosti.tokom.vebanja... RECOVERY.(povratak). TEMPERATURE.(temperatura). CALENDAR.(kalendar). CLOCK.(sat). automatsko.ukljuenje.i.iskljuenje. magnetni.sistem.optereenja. teina.zamajca.8.kg. Maksimalna.kilaa.korisnika:.120.kg

 • 5

  MAGNETNI BIKE CAPRIOLO USBifra: 291003

  . TIME.(vreme). SPEED.(brzina). RPM:.Prikazuje.rotaciju.trenutnog.vebanja.po.minutu.. DISTANCE.(rastojanje). CALORIES.(kalorije). PULSE.(puls).. WATT:.Prikazuje.watt.vrednosti.tokom.vebanja. RECOVERY.(povratak). TEMPERATURE.(temperatura). CALENDAR.(kalendar). CLOCK.(sat). automatsko.ukljuenje.i.iskljuenje. magnetni.sistem.optereenja. teina.zamajca.9.kg..274mm. Maksimalna.kilaa.korisnika:.120.kg

  NOVITET U FUNKCIJI KOMPJUTERAMogunost.prebacivanja.podataka.na.personalni.raunar.preko.USB-a.putem.FLASH.DRIVE-a.sa.dodatnim.SOFTWARE-om.za.analiziranje.treninga..

  MAGNETNI BIKE CAPRIOLOifra: 291002

  . TIME.(vreme). SPEED.(brzina). RPM:.Prikazuje.rotaciju.trenutnog.vebanja.po.minutu.. DISTANCE.(rastojanje). CALORIES.(kalorije). PULSE.(puls).. WATT:.Prikazuje.watt.vrednosti.tokom.vebanja. RECOVERY.(povratak). TEMPERATURE.(temperatura). CALENDAR.(kalendar). CLOCK.(sat). automatsko.ukljuenje.i.iskljuenje. magnetni.sistem.optereenja. teina.zamajca.8.kg. Maksimalna.kilaa.korisnika:.120.kg

 • 6

  CAPRIOLO MOTORNA TRAKA ZA TRANJEifra: 291114.. TIME.(vreme). FUNKCIJE:. brzina. vreme. razdaljina. kalorije. temperatura. merenje.pulsa. automatsko.ukljuenje.i.iskljuenje. preklopiva.traka. motor.1,75.Ks. elektronsko.podeavanje.nagiba. brzina.od.1-12.km/h. povrina.trake.120x40cm. Maksimalna.kilaa.korisnika:.115.kg

  CAPRIOLO KLUPA ZA VESLANJEifra: 291008

  . TIME.(vreme). sken. vreme. brojanje.vebanja. ukupno.brojanje. kalorije. Teina.zamajca.4.kg,.diametar.232.mm

 • 7

  CAPRIOLO TRAKA ZA TRANJE KP-470Hifra: 291116

  . preklopiva.traka.. motor:.1,5Ks. povrina.trake:.108x36cm. runo.podeavanje.nagiba. maksimalna.kilaa.korisnika:.100kg.

  Funkcije kompjutera:

  . brzina.(1-12km/h). vreme. razdaljina. utroene.kalorije. temperatura. puls. automatsko.ukljuenje,.iskljuenje,.

  CAPRIOLO TRAKA ZA TRANJE KP-452ifra: 291118.

  . preklopiva.traka. motor:.1,75Ks. povrina.trake:.120x40cm. runo.podeavanje.nagiba. maksimalna.kilaa.korisnika:.100kg.

  Funkcije kompjutera:

  . brzina.(1-12km/h). vreme. razdaljina. utroene.kalorije. temperatura. puls. automatsko.ukljuenje,.iskljuenje

 • TRAKA ZA TRANJE 4100 ELEKTRINA

  ifra: 291120. motor:.1,5Ks. povrina.trake:.108x40cm. maksimalna.kilaa.korisnika:.100kg.

  Funkcije kompjutera:

  . brzina.(1-12km/h). vreme. razdaljina. utroene.kalorije. temperatura. puls. automatsko.iskljuenje.i.ukljuenje

  8

  LEEI MAGNETNI BIKE CAPRIOLOifra: 291004

  . TIME.(vreme). SPEED.(brzina). RPM:.Prikazuje.rotaciju.trenutnog.vebanja.po.minutu.. DISTANCE.(rastojanje). CALORIES.(kalorije). PULSE.(puls).. WATT:.Prikazuje.watt.vrednosti.tokom.vebanja... RECOVERY.(povratak). TEMPERATURE.(temperatura). CALENDAR.(kalendar). CLOCK.(sat). automatsko.ukljuenje.i.iskljuenje. magnetni.sistem.optereenja. teina.zamajca.8.kg. Maksimalna.kilaa.korisnika:.120.kg

 • 9

  CAPRIOLO HOMEGYM-EXTRAifra: 291006

  Funkcije kompjutera:

  . .vreme. .brojanje. .utroene.kalorije. veliina:.264x107x199cm. teina.tegova.do.45kg. dodatne.funkcije:.mini.steper.i.vratilo.

  CAPRIOLO HOMEGYMifra: 291007

  Funkcije kompjutera:

  . vreme. brojanje. utroene.kalorije. veliina:.178x107x199cm. teina.tegova.do.45kg

 • 10

  CAPRIOLO BENCH KLUPA BH1134ifra: 291376

  . Veliina.klupe177x134x131cm. maksimalno.optereenje.leve.i.desne.leptir.ruice.

  je.po.35kg.. ipka.za.istezanje.nogu.45kg. ipka.na.uspravni.ram.125kg. Teina.klupe.41.kg

 • TRENAER MAGNETNI B22500 Cifra: 291276

  . magnetni.sistem.optereenja. teina.zamajca.5.kg. podeavanje.optereenja.(.8.nivoa). podeavanje.visine.sedita. teg.za.balansiranje.pedale.sa.sigurnosnim.kaim. prednji.deo.sa.transportnim.tokiima

  Funkcije kompjutera:.

  . ekran.sa.prikazom.vremena.trajanja.treninga.. brzine. preene.razdaljine. puls. koliine.utroenih.kalorija.. skeniranje. Dimenzije:.97x51x35.cm

  TRENAER MAGNETNI B22956 Cifra: 291277

  . magnetni.sistem.optereenja. teina.zamajaca.5.kg. podeavanje.optereenja.(.8.nivoa). vertikalno.i.horizontalno.podeavanje.

  sedita. teg.za.balansiranje.pedale.sa.sigurnos-

  nim.kaiem

  Funkcije kompjutera:.

  . vreme. brzina. razdaljina. utroeno.

  kalorija. puls. BMR. BMI. dimenzije:.

  97x54x132,5.cm

  11

 • TRENAER MAGNETNI KP-221ifra: 291097

  . mogunost.okretanja.pedale.u. dva.smera. teina.zamajca.5.kg. magnetni.sistem.optereenja. runo.podeavanje.optereenja. neklizajue.pedale.sa.kajem.

  Funkcije kompjutera:

  . sken. vreme. brzina. razdaljina. ukupna.razdaljina. kalorije

  12

  TRENAER MAGNETNI 222ifra: 291096

  magnetni.sistem.optereenja teina.zamajca.3.5kg,.dva.smera neklizajue.pedale.sa.kajem kompjuter.sa.velikom.ekranom.i.6.funkcija maksimalna.kilaa.korisnika.80.kg Tri.boje.kuita:.plava,.uta.i.bela

  Funkcije kompijutera:.

  vreme brzina preena.razdaljina kalorija totalno.preena.razdaljina

 • TRENAER MAGNETNI EX6003Zifra: 291279. magnetni.sistem.optereenja. teina.zamajca.7.kg. runo.podeavanje.optereenja.. podeavanje.visine.sedita. teg.za.balansiranje.pedale.sa.sigurnosnim.kaim. prednji.deo.sa.transportnim.tokiima.Funkcije kompjutera:.

  . sken. brzine. vreme. preene.razdaljine. puls. koliine.utroenih.kalorija.. H.R.. body.fat

  TRENAER MAGNETNI EX2022ifra: 291278. magnetni.sistem.optereenja. teina.zamajca.5.kg. runo.podeavanje.optereenja.. podeavanje.visine.sedita. teg.za.balansiranje.pedale.sa.sigurnosnim.

  k

Recommended

View more >