- wordpress.com...v4.l18c v4.l19b v4.l20b v4.l21b v4.l22b v4.l7d v4.l17a v4.l18a v4.l19a v4.l20a...

of 35 /35
www.gamle3hus.no

Upload: others

Post on 28-Sep-2020

66 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

  Bellgården Fredet bygning, UNESCO. Prosjekt Bryggen under HFK

 • www.gamle3hus.no

  abc

  hus

  Tegningsnummer1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m

  2.326

  9

  12

  Revidert av Dato

  Revidert av Dato

  Tegnet av Dato

  Revidert av Dato

  Målestokk

  Format 1 : 50

  A3

  Ivar Fineid MNAL 07.10.11

  Kontrollert

  7

  4

  V2 V4

  BL - Gulvbjelke loft etg.B2 - Gulvbjelke 2.etg.D - DetaljGL - Gulv loftGS - GratsperreG2 - Gulv 2.etgH - HanebjelkeHBL- Hovedbjelke loftHB2- Hovedbj. 2.etgK - Karm, dør/vinduKn1 - Kne, 1.etgL - LaftestokkOp - OppleggerR - RammeS - SperreSBL - Sekundærbj. loftSB2 - Sekundærbj. 2.etgSP - SpikerslagST - StenderV1 - Vegg nr.1, 2, 3-7Vi - Vindarkv - Vestø - Øst

  V6.L14

  HB

  L.2

  HB

  2.1

  V6.L13V6.L12V6.L11V6.L10V6.L9V6.L8V6.L7V6.L6V6.L5V6.L4V6.L3V6.L2V6.L1

  V6.

  Op1

  V6.

  Op2

  V6.

  Op3

  V6.

  Op4

  V6.D1

  V6.L0

  Vi.S

  1.b

  Vi.S

  2.ø

  Vi.S

  3.ø

  Vi.R

  4

  Vi.R

  3

  Vi.R

  5

  Vi.R

  2.b

  Vi.R

  2

  Vi.S

  t10

  Vi.S

  t9

  Vi.S

  t6

  Vi.S

  t8

  Vi.S

  t7

  Vi.Sp4

  Vi.Sp3

  V2.S8 V4.S8

  Kn1.3.V2

  SBL.3.V5

  V2.

  S1

  V2.

  S2

  V2.

  S3

  V2.

  S4

  V2.

  S5

  V2.

  S6

  V2.

  S8

  V2.

  S9

  V2.

  S10

  V2.

  S11

  V2.

  S12

  V1.S6

  V1.S5

  V1.S5.b

  V1.S4.b

  V1.S4

  V1.S3V1.S3.b

  V4.

  S1

  V4.

  S2

  V4.

  S3

  V4.

  S4

  V4.

  S5

  V4.

  S6

  V4.

  S7

  V4.

  S8

  V4.

  S9

  V4.

  S10

  V4.

  S11

  V4.

  S12

  V4.

  S13

  V1.S1

  V1.S2

  V1.S2.b

  V2.

  S7

  V4.

  S7.

  b

  V4.

  S8.

  b

  V4.

  S11

  .b

  V2.

  S8.

  b

  V2.

  S11

  .b

  S11

  .H1

  S10

  .H2

  S10

  .H1

  S9.

  H1

  S8.

  H1

  S7.

  b.H

  1

  S6.

  H1

  og S

  6.H

  2

  S5.

  H1

  S4.

  H2

  S4.

  H1

  Vi.S1.ø

  Vi.S2.ø

  Vi.S3.ø

  Vi.R

  1.b

  Vi.R

  2

  Vi.R4

  Vi.R5

  Vi.R3

  hus

  Tegningsnummer1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m Revidert av Dato

  Revidert av Dato

  Tegnet av Dato

  Revidert av Dato

  Målestokk

  Format 1 : 50

  A3

  Ivar Fineid MNAL 10.10.11

  Kontrollert

  2.228

  V1.

  R.a

  V2.R.a V2.R.b

  V4.R.aV4.R.b

  Vi.S1.v

  Vi.S2.v

  Vi.S3.v

  V1.G

  S1

  V1.GS2

  V1

  V4

  V3

  BL - Gulvbjelke loft etg.B2 - Gulvbjelke 2.etg.D - DetaljGL - Gulv loftGS - GratsperreG2 - Gulv 2.etgH - HanebjelkeHBL- Hovedbjelke loftHB2- Hovedbj. 2.etgK - Karm, dør/vinduKn1 - Kne, 1.etgL - LaftestokkOp - OppleggerR - RammeS - SperreSBL - Sekundærbj. loftSB2 - Sekundærbj. 2.etgSP - SpikerslagST - StenderV1 - Vegg nr.1, 2, 3-7Vi - Vindarkv - Vestø - Øst

  V3.

  D1

  V2.

  S13

  1 2 3 4 5

  a

  b

  c

  a

  b

  c

  1 2 3 4 5

  hus

  V2.L19fV2.L21a

  V2.L18c

  V2.L17c

  V2.L16c

  V2.L20e

  V2.L21f

  V2.L22f

  V2.L23gV2.L24eV2.L25b

  V2.L26b

  V2.L27

  V2.L22a

  V2.L23b

  V2.L24aV2.L25a

  V2.L26a

  V2.L23a

  V2.L19bV2.L19a

  V2.L20a

  V2.L18aV2.L17aV2.L16a

  V2.L15a

  V2.L14a

  V2.L21b

  V2.L22b

  V2.L23c

  V2.L20b

  V2.L24b

  V2.L19c

  V2.L20c

  V2.L19d

  V2.L18b

  V2.L17b

  V2.L16bV2.L15a

  V2.L21d

  V2.L22d

  V2.L23e

  V2.L24d

  V2.L25b

  V2.L21e

  V2.L22e

  V2.L23f

  V2.L20d

  V2.L19e

  V2.L13a

  V2.L12a

  V2.L11a

  V2.L10a

  V2.L9aV2.L8a

  V2.L7a

  V2.L6a

  V2.L5a

  V2.L4a

  V2.L3a

  V2.L9b

  V2.L14?

  V2.L13b

  V2.L12?

  V2.L11b

  V2.L10cV2.L10b V2.L9c

  V2.L8b

  V2.L7b

  V2.L6bV2.L5b

  V2.L4b

  V2.L3bV2.L2b

  V2.L10d

  V2.L9d

  V2.L8c

  V2.L7c

  V2.L6c

  V2.L4c

  V2.L3cV2.L2c

  V2.L5c

  V2.D9V2.D8 V2.D10

  Tegningsnummer1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m Revidert av Dato

  Revidert av Dato

  Tegnet av Dato

  Revidert av Dato

  Målestokk

  Format 1 : 50

  A3

  Ivar Fineid MNAL 07.10.11

  Kontrollert

  2.322

  V2.L21c

  V2.L22c

  V2.L23d

  V2.L24c

  V3V7V6V5V1

  BL - Gulvbjelke loft etg.B2 - Gulvbjelke 2.etg.D - DetaljGL - Gulv loftGS - GratsperreG2 - Gulv 2.etgH - HanebjelkeHBL- Hovedbjelke loftHB2- Hovedbj. 2.etgK - Karm, dør/vinduL - LaftestokkOp - OppleggerR - RammeS - SperreSBL - Sekundærbj. loftSB2 - Sekundærbj. 2.etgSP - SpikerslagST - StenderV1 - Vegg nr.1, 2, 3-7Vi - Vindarkv - Vestø - Øst

  V2.Op7

  V2.Op8

  V2.Op1V2.Op2V2.Op3

  V2.D1 V2.D2

  V2.Op4

  V2.D3

  V2.Op6

  V2.D4

  V2.D5

  V2.D6b

  V2.D6a

  V2.D7

  V2.L10e

  V2.L9e

  V2.L8d

  V2.L7d

  V2.L6d

  V2.L4d

  V2.L3d

  V2.L2d

  V2.L5d

  V2.

  K1

  V2.

  K2

  V2.

  K3

  V2.

  Op5

  V2.L15b

  V2.L11b?

  V2.L12b

  V2.L14b

  V2.D13V2.D11V2.D12

  V2.Op9

  Ustabil konstruksjon.

  Dårlige grunnforhold.

  Grunnmur dårlig.

  Jekkerigg ville forårsake hull i konstruksjonen.

  Jekkerigg ville være av et stort omfang og komplisert iforhold til sikring av bygg.

  Enklere arkeologisk utgraving og refundamentering.

  Hvorfor demontere?

  Fun fact - Bellgården ble kondemnert allerede under krigen.

 • www.gamle3hus.no

  Nøye gjennomgang av hva som skal tas vare på, skademarkering.

  Restaurering fra 80 tallet og frem til i dag fjernes.

  Alle nødreparasjoner fjernes.

  Tilbakeføring til opprinnelig åpen svalgang m. brystningspanel.

  Forprosjekt

 • www.gamle3hus.no

  Setninger på opp til 60 cm i grunn.

  Store råteskader i svillstokk. Untatt på et hjørne. Dette hjørne regnes som nullpunkt.

  konstruktiv innervegg fjernet i 2 etg.

  Store vridninger i laft.

  Sperrramme kraftig deformert.

  90 % av sperr og hanebjelker skiftes.

  Store salt konsentrasjoner i laft.

  Råte i nov

  hus

  Tegningsnummer1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m Revidert av Dato

  Revidert av Dato

  Tegnet av Dato

  Revidert av Dato

  Målestokk

  Format 1 : 50

  A3

  Ivar Fineid MNAL 12.10.11

  Kontrollert

  2.221

  V1

  V6

  V2

  V3

  V7

  BL - Gulvbjelke loft etg.B2 - Gulvbjelke 2.etg.D - DetaljGL - Gulv loftGS - GratsperreG2 - Gulv 2.etgH - HanebjelkeHBL- Hovedbjelke loftHB2- Hovedbj. 2.etgL - LaftestokkR - RammeS - SperreSBL - Sekundærbj. loftSB2 - Sekundærbj. 2.etgSP - SpikerslagST - StenderV1 - Vegg nr.1, 2, 3-7Vi - Vindarkv - Vestø - Øst

  V4

  V4

  .Op

  17

  V4

  .Op

  20

  V4

  .Op

  1

  V4

  .Op

  2

  V4

  .Op

  3

  V4

  .Op

  4

  V4

  .Op

  5

  V4

  .Op

  6

  V4

  .Op

  7

  V4

  .Op

  8

  V4

  .Op

  9

  V4

  .Op

  10

  V4

  .Op

  11

  V4

  .Op

  12

  V4

  .Op

  13

  V4

  .Op

  14

  V4

  .Op

  15

  V1.Op1

  V1.Op2

  V3.Op1

  V3.Op2

  V3.Op3

  V3.Op4

  V6.Op1

  V6.Op2

  V6.Op3

  V6.Op4

  V7.Op1

  V2

  .Op

  12

  Kn

  1.2

  .V2

  Kn

  1.1

  .V2

  Kn

  1.4

  .V2

  V2

  .Op

  11

  V2

  .Op

  10

  V2.D3

  V2

  .D5

  V2

  .D6

  a

  V2

  .D7

  V2

  .Op

  1V

  2.O

  p2

  V2

  .Op

  3

  V2.D1 V2.D2

  V2

  .Op

  4

  V2

  .Op

  5

  V2

  .Op

  6

  V1.St1

  V1.St2

  V1.St4

  V1.St5

  V1.St3

  1 2 3 4 5

  a

  b

  c

  a

  b

  c

  1 2 3 4 5

  Skadeomfanget.

 • www.gamle3hus.no

  Ivar Fineid MNAL 31.01.12

  abc

  9

  12

  7

  4

  hus

  Tegningsnummer1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m

  2.353Revidert av Dato

  Revidert av Dato

  Tegnet av Dato

  Revidert av Dato

  Målestokk

  Format 1 : 50

  A3

  Kontrollert

  BL - Gulvbjelke loft etg.B2 - Gulvbjelke 2.etg.D - DetaljGL - Gulv loftGS - GratsperreG2 - Gulv 2.etgH - HanebjelkeHBL- Hovedbjelke loftHB2- Hovedbj. 2.etgK - Karm, dør/vinduKn1 - Kne, 1.etgL - LaftestokkOp - OppleggerR - RammeS - SperreSBL - Sekundærbj. loftSB2 - Sekundærbj. 2.etgSP - SpikerslagST - StenderV1 - Vegg nr.1, 2, 3-7Vi - Vindarkv - Vestø - Øst

  V6.L0

  Sagskåret plank søkes skiftet

  80-tallsreperasjon søket skiftet

  Råteskadet søkes skiftet

  Ivar Fineid MNAL 29.06.12

  Det søkes å tilbakeføre veggen. Konf. dispensasjonssøknad.

  Ivar Fineid MNAL 31.01.12

  a b c

  9

  12

  7

  4

  hus

  Tegningsnummer1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m Revidert av Dato

  Revidert av Dato

  Tegnet av Dato

  Revidert av Dato

  Målestokk

  Format 1 : 50

  A3

  Kontrollert

  2.348

  BL - Gulvbjelke loft etg.B2 - Gulvbjelke 2.etg.D - DetaljGL - Gulv loftGS - GratsperreG2 - Gulv 2.etgH - HanebjelkeHBL- Hovedbjelke loftHB2- Hovedbj. 2.etgK - Karm, dør/vinduKn1 - Kne, 1.etgL - LaftestokkOp - OppleggerR - RammeS - SperreSBL - Sekundærbj. loftSB2 - Sekundærbj. 2.etgSP - SpikerslagST - StenderV1 - Vegg nr.1, 2, 3-7Vi - Vindarkv - Vestø - Øst

  V1.L1

  V1.L9aV1.L10aV1.L11a

  V1.L12aV1.L13aV1.L14

  V1.L15V1.L16V1.L17

  V1.L18

  V1.L19a

  V1.L20aV1.L21aV1.L22aV1.L23aV1.L24a

  V1.L25V1.L26

  Sagskåret plank søkes skiftet

  80-tallsreperasjon søkes skiftet

  Råteskadet laft søkes skiftet

  Ivar Fineid MNAL 29.06.12

  Det søkes å tilbakeføre veggen. Konf. dispensasjonssøknad.

  Ivar Fineid MNAL 31.01.12

  9

  12

  7

  4

  BL - Gulvbjelke loft etg.B2 - Gulvbjelke 2.etg.D - DetaljGL - Gulv loftGS - GratsperreG2 - Gulv 2.etgH - HanebjelkeHBL- Hovedbjelke loftHB2- Hovedbj. 2.etgK - Karm, dør/vinduL - LaftestokkOp - OppleggerR - RammeS - SperreSBL - Sekundærbj. loftSB2 - Sekundærbj. 2.etgSP - SpikerslagST - StenderV1 - Vegg nr.1, 2, 3-7Vi - Vindarkv - Vestø - Øst

  hus

  Tegningsnummer1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m Revidert av Dato

  Revidert av Dato

  Tegnet av Dato

  Revidert av Dato

  Målestokk

  Format 1 : 50

  A3

  Kontrollert

  2.351

  V4.L3c

  V4.L4c

  V4.L5d

  V4.L6d

  V4.L7eV4.L8dV4.L9d

  V4.L2a

  V4.L3a

  V4.L4a

  V4.L5a

  V4.L6aV4.L7aV4.L8a

  V4.L2b

  V4.L3bV4.L4bV4.L5cV4.L6cV4.L7c

  V4.L8cV4.L9bV4.L10b

  V4.L9c

  V4.L11b

  V4.L10c

  V4.L11b

  V4.L12cV4.L13bV4.L14bV4.L15b

  V4.L16bV4.L17b

  V4.L18c

  V4.L19b

  V4.L20bV4.L21bV4.L22b

  V4.L7d

  V4.L17a

  V4.L18aV4.L19a

  V4.L20a

  V4.L13aV4.L14a

  V4.L16a

  V4.L11aV4.L10a

  V4.L1a

  V4.L1b

  V4.L23b

  Sagskåret plank bør skiftes

  80-tallsreperasjon vurderes skiftet

  Råteskadet laft bør skiftes

  Mindre råteskadet virke. Tiltak vurderes under nedtaking

  V4.L12a

  V4.L9a

  V4.L13a

  Ivar Fineid MNAL 31.01.12

  9

  12

  7

  4

  abc

  hus

  Tegningsnummer1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m Revidert av Dato

  Revidert av Dato

  Tegnet av Dato

  Revidert av Dato

  Målestokk

  Format 1 : 50

  A3

  Kontrollert

  2.352

  BL - Gulvbjelke loft etg.B2 - Gulvbjelke 2.etg.D - DetaljGL - Gulv loftGS - GratsperreG2 - Gulv 2.etgH - HanebjelkeHBL- Hovedbjelke loftHB2- Hovedbj. 2.etgK - Karm, dør/vinduKn1 - Kne, 1.etgL - LaftestokkOp - OppleggerR - RammeS - SperreSBL - Sekundærbj. loftSB2 - Sekundærbj. 2.etgSP - SpikerslagST - StenderV1 - Vegg nr.1, 2, 3-7Vi - Vindarkv - Vestø - Øst

  Det søkes å tilbakeføre delingsveggen. Konf. dispensasjonssøknad.

  Sagskåret plank søkes skiftet

  80-tallsreperasjon søkes skiftet

  Råteskadet laft søkes skiftet

  Ivar Fineid MNAL 29.06.12

  Skademarkering før demontering

 • www.gamle3hus.no

  Positive sider:

  Rette opp på de setninger som er oppstått.

  Jobbe tradisjonelt med laftet (nede fra og opp).

  Ta ut vridninger i eksisterende laft, gjelle.

  Jobber under optimale forhold.

  Rigg-plass. Dette er vanskelig på Bryggen der det er trangt.

  Jobbe fritt med 3 seksjoner uavhengnig av hverandre.

  Tidsbesparing, rasjonelt.

  vs.

  Negative sider:

  Potensielt større fare for tap av originalt materiale.

  Demontering vs. In-situ

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

  Januar 2012 Telt med traverskran på plass

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

  Store angrep av borebiller.

  Gamle3Hus fikk midler fra Riksantikvaren til og gjøre forsøk for å avdekke evt. skadevirkninger på original-materialet.

  Vellykkede forsøk med kondemnerte bygningsdeler fra Bryggen.

  Tillatelse til å gjenemføre tiltaket på hele bygning 7D.

  Materialet ble varmet opp til 52* i kjernen.

  Varmebehandling

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

  Mars 2012 Starter avdekking og utgraving på grunn. Vi arbeidet under veiledning av riksantikvarens arkeologer.

  Mars 2012 Starter avdekking og utgraving på grunn. Vi arbeidet under veiledning av riksantikvarens arkeologer.

 • www.gamle3hus.no

  April 2012 Skogsarbeid, Ringbarking og flekkbarking av emner til takkonstruksjon.

 • www.gamle3hus.no

  Juni 2012Oppstart restaurering 2 etg.

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

  August 2012 Oppstart restaurering av 1 etg. Etablering av nye etg. høyder

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

  April 2013Tømmer til kløving gluvbord mot grunn

 • www.gamle3hus.no

  Vassgått tømmer

 • www.gamle3hus.no

  Opplæring av Gunnar Bjarnarson. Beslag, Hengsler, Låskasser osv.

 • www.gamle3hus.no

  rep av hengsler. Vi fikk god opplæring av Gunnar Bjarnason fra Island

  Smie

  April 2013Oppstart restaurering takkonstruksjon

 • www.gamle3hus.no

  Desember 2013 Takkonstruksjon ferdig

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

  Janunar 2014 Svillstokker tillpasses grunnmur

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

 • www.gamle3hus.no

  Juni 2014 Isolering med cellulose isolasjon (Isofiber) av tak og vegger med kledning.

 • www.gamle3hus.no

  Bellgården blev pilot på tre områder:

  Demontering.

  Varmebehandling mot skadedyr.

  Isolering med Isofiber.

 • www.gamle3hus.no