00037 christiane samuelsen

Download 00037 Christiane Samuelsen

Post on 25-Oct-2014

149 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Christiane Samuelsen (37)Personbeskrivelse over hendes liv og levned.Eftertavle for hendes forældre nr. 74 Samuel Peder Samuelsen og nr. 75 Ane Kirstine Sørensdatter.Slægtshistorie

TRANSCRIPT

Christiane Samuelsen (37) Slgtshistorie Leif Christensen Redigeret 12-12-2011 - opdateret 19-07-2014 1

No. 37 Christiane Samuelsen Christiane Samuelsen Forldre: nr. 74 Samuel Peter Samuelsen og nr. 75 Ane Kirstine Srensdatter Brn:Christine Christensen, Sren Christian Christensen (18), Marie Kirstine Christensen og Ane Dorthea Christensen Navn:Christiane Samuelsen.Fdt:18. februar 1850 i Gudum Fabrikker, Gudum Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt.Dbt:Hjemmedbt 18. april 1850, dben publiceret i Gudum Kirke den 19. maj 1850. Faddere:PigerneChristianeAndersdatteriLumgaardogAneChristensdatteriGudum,aftgtsmandChristen Christensen Hyllested (Stedfarfar) p Fabrikkens Kjr, hustru (Farmor Johanne Jensdatter) af Christen Christ- ensen Hyllested ibd (samme sted) og ungkarl Lars Chr. Srensen paa Gudumholms Hovedgaard. Gift:5. december 1873 i Mou Kirke, Fleskum Herred, lborg Amt, med Anders Peder Christensen (36). Stilling:Tjenestepige, husmoder og syerske. Dd:27. april 1932 i Gudumholm, Gudum Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt. Begravet fra Gudumholm Kirke den 4. maj 1932.Ddsrsag:Sygdom og alderdom 82 r gammel. ChristianeSamuelsenblevfdtden18.februar1850pGudumFabrikkeri GudumSogn,FleskumHerred,lborgAmt,hvorhendesforldre,faderen SamuelPeterSamuelsen(74)vararbejdsmandoghanshustru,moderenAne Kirstine Srensdatter (75) var husmoder. DeboedepGudumlundsFabrik,hvorhendesfaderarbejdedepenten kalkvrketellerteglvrket,hvilketdefleste beboeregjordepdettetidspunkt. (Kirkebog1827-1852,fdteQvindekjn,side75,nr.211for1850,GudumSogn,FleskumHerred, lborg Amt). UndergrevskabetLindenborgblevderindenforenkortrrkkeislutningenaf1700-talletogbegyndelsenaf1800-tallet opfrt en rkke fabrikker med tilhrende arbejderhuse, der blev kaldt Gudum Fabrik, som var forlberen for det nuvrendeGudumholm.I1832varderdogkunffabrikkertilbage,nemligkalkvrketogteglvrket,hvorder arbejdede mange arbejdere, hvilket ogs var tilfldet for Christianes far. I Folketllingen fra 1. februar 1850 ses familien registreret som boende iet Huus iGudumlunds Fabrik, og familien var Gudum Kirke Christiane Samuelsen (37) Slgtshistorie Leif Christensen Redigeret 12-12-2011 - opdateret 19-07-2014 2 faderen,arbejdsmandvedGudumlundsfabrik,SamuelPeterSamuelsen(74),40r,oghanskoneAneKirstine Srensdatter (75), 40 r, og snnerne Jens Christian, 8 r, og Sren, 3 r, samt datteren Mette Johanne, 5 r. De er alle fdtiGudumSognundtagenmoderen,derstammerfraGunderupSogn.Dereringenbemrkningeromensnarlig fdsel, men Christiane blev fdt den 18. februar 1950. (Folketlling fra 1. februar 1850 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt). IFolketllingenfra1.februar1860varfamilienfortsatboendeietHuusiGudumlundsFabrik,matr.nr.15,sammen med familien Bredesen. Familie Samuelsen bestod af arbejdsmand Samuel Peter Samuelsen (74), 50 r, hans kone Ane KirstineSrensdatter(75),50r,snnenSren,13r,datterenChristiane,10r,snnenChristen,8r,ogendvidere boedederetalmisselemhosdem,ChristianeLorensdatter.SnnenJensChristianogdatterenMetteJohanneboede ikke lngere hjemme. (Folketlling fra 1. februar 1860 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt). Christiane Samuelsen gik i skole i Gudumholm fra 1857 til og med 1864, hvor hun blev konfirmeret den 3. april 1864 i Gudum Kirke (ret 1864 var ret, hvor Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig). Tegning af skolen som Christiane Samuelsen frekventerede fra 1857 til 1864 (fra Gudumlund Fabrikkerne i den gamle tid af Th. Johansen) IforbindelsemedkonfirmationenerdetregistreretiKirkebogen,athendesforldreerarbejdsmandSamuelPeder Samuelsen (74) og hustru Ane Kirstine Srensdatter (75). De er alle noteret som boende i Gudumlundsfabrik, og Christiane som fdt den 18. februar 1850.

Tegning af arbejderhuse, som Christiane og hendes forldre boede i (fra Gudumlund Fabrikkerne i den gamle tid af Th. Johansen) ChristianeSamuelseneriKirkebogenregistreretmedstandpunktskarakterernetemmeligegodekundskaberog sdeligopfrselsamtregistreretvaccineret(modkopper)den17.juni1850afDr.Gad.(Kirkebog1852-1867,Konfirmerede Piger, side 113, nr. 4 for 1864, Gudum Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt). Christiane Samuelsen (37) Slgtshistorie Leif Christensen Redigeret 12-12-2011 - opdateret 19-07-2014 3 Sammerden2.november1864flyttedeChristianeSamuelsen,14rgammel,hjemmefraforattjeneiStorvorde, hvor hun er registreret som indrejst fra Gudum den 2. november, men fik det frst afmeldt den 16. maj 1865 til Olsen (Sogneprsten i Lillevorde, Sejlflod og Gudum indtil 1882). (Kirkebog 1858-1875, Tilgang, side 7, nr. 4, Storvorde Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt).

Hendes far Samuel Peter Samuelsen (74) afgik ved dden 3 r efter Christianes konfirmationen, den 3. november 1867, kun 57 r gammel.

Christiane har uden tvivl tjent forskellige steder i Storvorde, men ved Folketllingen den1.februar1870forStorvordesesChristianeSamuelsen,19r,registreretsom arbejdspigehosMlleejerJensChristianSrensenoghustruMarianeJensdatter. (Folketllingfra1.februar1870forStorvordeSogn,FleskumHerred,lborgAmt)og(Slgthistorien- Slgten til Anna Solbjerg). Franovember1871tilnovember1872tjenteChristianeSamuelsen,22r,hos grdmandJensRasmusseniStorvorde,ogdetvarogspdentid,hvorhunblev krester med Anders Peder Christensen, og i maj mned 1872 havde hun et forhold til ham, hvilket resulterede i, at deres frste barn blev undfanget p dette tidspunkt. Den1.november1872udrejsteChristianeSamuelsen,22r,fraStorvorde,ogiflgeKirkebogenrejstehuntilMou, ingen yderligere bemrkninger. (Kirkebog 1858-1875, Afgang, side 43, nr. 12, Storvorde Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt). Christiane Samuelsen rejste imidlertid ikke direkte til Mou, hvilket ikke skete fr den 25. december 1872, hvor hun ses at vre indrejst i Mou, og det er registreret, at hun kom fra Romdrup. Det er ikke helt klart, hos hvem hun opholdt sig hosiRomdrupfraden1.novembertilden25.december1872,ogderfindesikkeumiddelbartnogetregistreretom detteitil-ellerafgangslisterforRomdrup.DetfremgrogsafregistreringerneiMouKirkebogiforbindelsemed indrejsen,at hendesafgangernoteretsomafmeldttilPastorPeters,dervarprstiRomdruppdentid.IMouSogn kom hun til at tjene hosParcellist Sren Jensen i Egense, der senere blev forlover til hendes bryllup. (Kirkebog1870-1875, Tilgang, side 5, nr. 47 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt). Den5.februar1873fdteChristianeSamuelsenendatter,somblevdbtChristineChristensenden16.marts1873i Mou Kirke. I Kirkebogen fremgr det, at det var Parcellist Sren Jensen i Egense, som havde anmeldt fdslen og udlagt barnetsfadersomungkarlAndersPederChristensen(36),derpdettetidspunkttjentehosP.ToftiSeilflod (Sejlflod). Det fremgr i fdselsregistreringen i kirkebogen for Mou, at moderen, Christiane Samuelsen, tjente hos Grdmand Jens Rasmussenptimnedersdagen(seartiklenomugtebrnversusgtebrn)frbarnetsfdsel,hvilketblevanmeldthos Sognerdet (i Storvorde) den 7. april (1873) og accepteret samme dag. (Kirkebog 1869-1883, Fdte kvindekjn side 72, nr. 5 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt). Den4.november1873forlodAndersPederChristensen(36),31r,Sejlflod for at rejse tilbage til Mou. Af kirkebogens tilgangsliste i Mou ses, at han havde meldtsinafgangtilpastorOlseniSejlflod(SogneprstiSejlflod,GudumogLillevorde indtil1882),ogathantogtjenestehosParcellistSrenJenseniEgense,samme stedsomhanskresteChristianeSamuelsenhavdetjeneste.Hanvendte sledesnutilbagetilsinfdeby,ogtilsitbarnogdetsmoderChristiane Samuelsen. (Kirkebog1851-1874,Afgangsliste,side118,nr.27for1873,SejlflodSogn,Fleskum Herred,lborgAmt,ogKirkebog1870-1875,Tilgangsliste,side6,nr.36for1873,MouSogn, Fleskum Herred, lborg Amt). Den5.december1873blevUngkarlAndersPederChristensen(36)afEgense, 31r,giftiMouKirkemedPigenChristianeSamuelsenafEgense,23r. Forlovere var Grdejer Jens Nielsen og Parcellist Sren Jensen, begge af Egense. Det fremgr af kirkebogen, at der blev lyst for Anders Peder Christensen (36) og Christiane Samuelsen frste gang den 9. november 1873. Ved brylluppets indgelse var de begge fortsat tjenestefolk hos Parcellist Sren JenseniEgense.(Kirkebog1869-1883,Vielse,side182,nr.7for1873,MouSogn,Fleskum Herred, lborg Amt). Den 5. maj 1875 rejste Anders Peder Christensen (36), fdt den 21. april 1842 og hustru Christiane Samuelsen, 25 r, fra Egense, hvor de havde vret tjenestefolk hos Parcellist Sren Jensen, der havde hjulpet dem meget i forbindelse med fdslen af deres frste barn. De flyttede til Gudum Sogn, hvor de bosatte sig som indsidderiLovisegaardsHus.(Kirkebog1870-1875,Afgangsliste,side57,nr.8og9for1875,MouSogn,FleskumHerred,lborgAmtog Kirkebog 1850-1875, Tilgangsliste, side 93, nr. 5 og 6 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt).Jens Chr. Srensen og hustru Anders & Christianes bryllupsbillede Christiane Samuelsen (37) Slgtshistorie Leif Christensen Redigeret 12-12-2011 - opdateret 19-07-2014 4 Den25.september1875fikAndersPederChristensen(36)og hustruChristianeSamuelsenensn,derblevdbtSrenChristian Christensen(18)iGudumKirkeden26.december1875.Af kirkebogenfremgrdet,atdeboedeiLovisegaardsHus.(Kirkebog 1868-1892,FdteMandskjn,side26,nr.7for1875,GudumSogn,FleskumHerred, lborg Amt). Den11.november1877fikdeendnuetbarn,endatter,derblev dbtMarieKirstineChristenseniGudumKirkeden25.december 1877. Af kirkebogen fremgr det, at forldrene er Indsidder Anders Peter (Peder) Christensen (36) og Hustru Christiane Samuelsen, og de boedefortsatiLovisegaardsHus.(Kirkebog1868-1892,FdteKvindekjn, side 128, nr. 14 for 1877, Gudum Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt). Den1.februar1880boedefamilieniethusiLillevordebyogsognogbestodafHusfaderogArbeidsmandAnders (Peder)Christensen(36),37r,fdtiMou,hansHustruChristianeChristensen,fdtSamuelsen,29r,fdtiGudum, datterenChristineChristensen,6r,fdtiMou,snnenSren(Christian)Christensen(18),4r,fdtiGudumog datteren Marie (Kirstine) Christensen, 2 r, fdt i Gudum (Folketllingen fra 1. februar 1880 for Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, lborg Amt). Den23.juni1880fikdeyderligereendatter,derblevdbtAneDorthea Christensen i Lillevorde Kirke den 8. august 1880. Af kirkebogen fremgr det, atforldreneerIndsidderAnder