1. มาทาความรู้จักโปรแกรม rpg maker ....

Download 1. มาทาความรู้จักโปรแกรม RPG Maker . มาทาความรู้จักโปรแกรม RPG Maker RPG Maker หรือ RPG

Post on 03-May-2018

237 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. RPG Maker

  RPG Maker RPG School RPG RPG RPG RPG Maker RPG Maker 95 RPG Maker XP RPG School XP Play Station 2 RGSS

  2.

  - Windows XP Home Edition Windows 98 Me Front - Ram 128 Mb - Font Font Control Panel Font Font Set ( Windows XP Font )

  3.

  - Direct X 9 Direct X

 • - Setup Setup - Folder RPGXP_RTP RTP_Standard _100 Setup - Folder RPGXPThai Copy RPGXP C: \ Games \ RPG Maker XP -

  Postality Knights Edition ENHANCED

  4. 4.1

  1 : > 2 : 3 : Project

  4.2

  1 2

  3

 • : : : : : :

  : : 2 1. 2. : copy : past : delete

  3 1

 • 3 1

  : : : : : copy / cut

  3

  : : : ( ) : rmxp .mp3 .midi ... :

 • 4.3

  - :

  : : > :

  1 - 99 : 99 :

  :

  : : RTP.. : RTP Standard ... :

  : ( ) .... : RMXP

 • - Hp (Health power) : - Sp (Special Power) : - : - :

  - : - :

  :

  - : : :

  : > :

  > :

  >

  - : : : :

  :

 • :

  : >

  : >

  : : >

  : SP / : / hp : : : : : : : : : : : :

  - : : :

 • :

  :

  :

  : >

  : >

  : : >

  : : yes / no : hp sp hp sp 50%

  : : : : : : : : : :

 • - : : : :

  :

  > :

  > :

  : : : : : : : : :

  - : : : :

  :

 • : : : : : : : : : :

  :

  - : : : :

  : >

  : >

  : : : > :

 • :

  :

  - : : :

  - : : :

  - : : :

  > :

  - Cannot Act : - Acttack Allies : - Acttack Enemies : - Magic is Useable : - None :

  : - : - :

 • - exp : - :

  - : 0 : :

  - : : : :

  : : copy : copy : clear : : () : () :

  - : : : :

 • / :

  : 4 , ,

  : 4

  :

  : npc 1

  : : :

  - : : :

  - None : - Auto Start : - Parallel :

  :

  - : :

  error

 • : gold sp hp

  4.4

 • 1 : 1 - ( ) 2 : 3 / : 4 : 3

  4.1 : 4.1.1 Radom : 4.1.2 Follow :

  4.1.3 Custom : Custom 4.1.4 None : 5 :

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

 • 5.1 : 4 5.2 : 4 5.3 : 4 5.4 : 2 5.5 : 2 6 :

  6.1 : 6.2 : 6.3 : 4 6.4 : 6.5 : 7 : 8 :

  8.1 : 8.2 : copy 8.3 : past 8.4 : delete

 • 8.5 :

  4.5 -

  ShowMassge / RPG ShowMassage " \" ShowMassage "$" ... 1. \\ "\" 2. \c[n] n 0-19 20 System Graphic System 3. \s[n] n 1-20 (1) (20) 4. \n[n] n 5. \v[n] n 6. \$ 7. \! 8. \_

 • -

  4 3 radio box 3

 • 2 2

  -

 • -

  1. : 2. :

 • -

  -

  1

 • a2

  2

  -

  -

 • npc

  500 2 500 500

 • -

  1. : loop c

  2. :

  1

 • -

  1. : process

  2. : process

  -

  >

 • -

  RPG

  1 1

 • 1

  2 2

 • -

  -

 • - /

  -

 • hp sp

  - /

  - /

  1. : - 2. : 3. : - - -

  1. : - 2. : 3. : - - -

 • - /

  - /

  1. : - 2. : 3. : - - -

  1. : - 2. : 3. : status

 • -

  ...\\Graphics\Windowskins

  -

 • \\Audio\BGM -

  \\Audio\BGS

  -

  -

  -

 • -

  1 scene ( 2 )

  1. : 2. : 3. : 4. :

 • 1 2

  -

  1. : ,, 2. : 3. :

 • 4 15 2

  -

  -

  1. : 2. : 3. :

 • -

  > 1. : 2. :

  -

  -

 • 5 2 5 5

  -

 • -

 • set @20

  -

 • -

  10

  -

 • 99 1. : 2. : \\pictures 3.

  - :

  : 4. X : 640 5. Y : 480 6. : 7. : X - 8. : Y - 9. : 1 - 255 10. : Norm

 • -

  1. : 2. : 1 - 90

  -

  1. : 2. : 4

  -

 • -

  1. : 4 , , 2. : 10 3. :

  -

 • 1. : 2. : 3. : 4. : 5. / : / 6. / : / 7. : 8. : 9. :

  -

  1. : 2. : 3. :

 • -

  ,

 • - /

 • 1. / : / hp 2. / : / sp 3. / : / 4. : 5. / : / 6. / : / 7. / : / 8. / : /

  -

  1. : 2. : 3. :

  -

  1. / : / hp 2. / : / sp

 • 3. / : / 4. :

  -

  1. : 2. : >

  Emotion-!

  -

 • 1. : 2. : 3. : over 4. : title 5. :

  5. : The Lost Element () : Adventure RPG : 45 :

  4

  : RPG Maker XP : RPG Maker .

 • 6. Walk Tour

  Potion 10

  500 gold 500 gold

 • ()

 • 4

  50 gold

 • Potion Tonic 10

  OVER