10 lat mojego gimnazjum

Click here to load reader

Download 10 Lat Mojego Gimnazjum

Post on 12-May-2015

1.961 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.14 padziernika 1999r. Przedsibiorstwo RemontowoBudowlane ERBUD z Rybnika wprowadzio na plac budowymaszyny budowlane. Inwestorem budowy zosta Urzd Gminy Godw.

2. 1 wrzenia 2000 roku odbya si uroczysta inauguracja roku szkolnego poczonaz ceremoni otwarcia nowego budynku gimnazjum. W tym dniu nauk rozpoczo 253 uczniw, prac podjo 20 nauczycieli oraz 7 pracownikwobsugi. Zastpc Dyrektora zostaa mgr Joanna Bonarek. 3 wrzenia 2000 roku odby si festyn dla uczniw, ich rodzicw oraz wszystkich mieszkacw GminyGodw chccych zwiedzi nowe gimnazjum. Cay rok szkolny obfitowa wrnego rodzaju imprezy, konkursy i wydarzenia, ktre zapisay si na kartachkroniki gimnazjalnej. 21 padziernika 2000 roku odby si Dzie Sportu poczony z oddaniem do uytku nowego boiska znajdujcego si przed gimnazjum. 9kwietnia 2001 roku Gimnazjum w Gokowicach odwiedzi ksidz arcybiskup Damian Zimo, za 27 kwietnia tego roku szko zwiedzi katowicki biskup pomocniczy Stefan Cichy. 30 maja 2001 roku uczniowie naszego gimnazjumwzili udzia w spotkaniu ze znanym aktorem Franciszkiem Pieczk, ktry w dedykacji dla szkoy okreli siebie jako czowieka tej ziemi. Kilka dni przed zakoczeniem roku szkolnego w nowym budynku zorganizowany zosta Piknik Gimnazjalny. Bya to nowa forma szkolnych festynw, ktra wszystkim przypadado gustu, tym bardziej e w organizowanych zawodach i konkursach obok uczniw udzia brali take ich rodzice. 3. Na pocztku roku szkolnego rozpocza si dyskusja nad nadaniem szkole imienia. Uczniowie wypeniali ankiety, w ktrych mieli wskaza kryteria majce pomc przy wyborze patrona. Pojawiy si wtedy nastpujce okrelenia: lzak? Polak? - Europejczyk? Patron!Dyskusja nad wyborem patrona trwaa przez cay rok. Ostatecznie wybr pad na Porucznika Pilota Franciszka Surm. Aby przybliy uczniom t posta, zorganizowany zosta konkurs wiedzy o postaci tego bohaterskiego czowieka pochodzcego z Gokowic. 4. Srebrny Krzy Virtuti Militari (nr 9239) (30 padziernika 1941)- Trzykrotnie Krzy Walecznych (dwukrotnie10 wrzenia 1940, 30 padziernika 1941)- Osign rang porucznika (Flying Officer) 5. Marcin Lukoszeklaureat Wojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki ukasz Krupski laureat Wojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii Mateusz Serwa laureatWojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii Marcin Lukoszekfinalista Wojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii Aleksandra Sitek finalistka Wojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Jzyka angielskiego Mateusz Serwa finalistaWojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki Marcin LukoszekIII miejsce oraz tytu laureata Oglnopolski konkurs MULTITEST z matematyki Marcin Lukoszekfinalista wojewdzki Oglnopolski Konkurs Informatyczny INTERSIE 2008 Marcin Lukoszekfinalista Midzyszkolny Konkurs Informatyczny Infogimus o zasigu wojewdzkim Marcin Lukoszek Aleksandra Sitek ukasz Krupski (Zesp Badawczo-roboczo-wykonawczy IV miejsce oraz tytu finalistw Midzynarodowy Konkurs Informatyczny lsk moimi oczami Lucyna Bujok wyrnienie Midzynarodowy konkurs matematyczny Kangur Matematyczny 2008 Aleksandra Dziwoki wyrnienie Midzynarodowy konkurs matematyczny Kangur Matematyczny 2008 Mateusz Serwa wyrnienie Midzynarodowy konkurs matematyczny Kangur Matematyczny 2008 Marcin Lukoszek Mateusz Serwa (Zesp Badawczo-roboczo-wykonawczy) II miejsce oraz tytu laureatw Wojewdzki Konkurs Informatyczny Multimedialni Reporterzy 6. Marcin Lukoszek finalista Konkurs komputerowy Sport i Rekreacja na Ziemi Rybnickiej kategoria: strony www Marcin Lukoszek I miejsce Konkurs komputerowy Folklor Ziemi Rybnicko-Wodzisawskiej kategoria: strony www Mateusz Serwa finalista Konkurs komputerowy Folklor Ziemi Rybnicko-Wodzisawskiej kategoria: prezentacje multimedialne Mateusz Serwa finalista (dwukrotny) Wojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii Marcin Lukoszek II miejsce Powiatowy konkurs matematyczny Cyferka Mateusz Serwa II miejsce Powiatowy konkurs matematyczny Cyferka ukasz KrupskiIII miejsce Powiatowy konkurs matematyczny Cyferka Marcin Lukoszek wyrnienieMidzynarodowy konkurs matematyczny Kangur Matematyczny 2007 ukasz KrupskiwyrnienieMidzynarodowy konkurs matematyczny Kangur Matematyczny 2007 Mateusz Serwa wyrnienieMidzynarodowy konkurs matematyczny Kangur Matematyczny 2007 Marcin Lukoszek II miejsce Powiatowy konkurs matematyczno-ekonomiczny Ekonomat Mateusz Serwa II miejsce Powiatowy konkurs matematyczno-ekonomiczny Ekonomat Marcin Lukoszek III miejsce Powiatowy konkurs wiedzy o AIDS yj bez ryzyka w kategorii: prezentacja multimedialna Mateusz Serwa finalista Wojewdzki konkurs matematyczny Nudna Matematyka Mateusz Serwa laureat (IX miejsce w kraju)Oglnopolski konkurs CES Mix matematyczno-przyrodniczy Marcin Lukoszek wyrnienieOglnopolski konkurs CES Mix matematyczno-przyrodniczy Mateusz Serwa II miejsce Oglnopolski konkurs matematyczny Olimpus Mateusz Serwa I miejsce Powiatowy konkurs Czytam, rozumiem, potrafi rozwiza ukasz KrupskiII miejsce Powiatowy konkurs Czytam, rozumiem, potrafi rozwiza 7. Martyna CzarnotafinalistaWojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii Seweryn Popek finalista Wojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii Renata Galwas finalista Wojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Jzyka polskiego Seweryn Popek laureat Wojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii Marek Sporysz finalista Wojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Historii Micha SzymaskifinalistaWojewdzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii Aleksandra WidenkaI miejsce Eskulapiada (Wodzisaw lski) Marta TrontI miejsce Powiatowy Konkurs Geograficzno-Podrniczy Adam Folwarczny I miejsce Midzyszkolny Konkurs Informatyczny Adam Wodecki I miejsce Matematyczny Konkurs Cyferka Adam Wodecki X miejsce Midzynarodowy konkurs matematyczny Kangur Matematyczny Daria Ochman I miejsce Midzygimnazjalny Konkurs Dziedzictwo Kulturowe Naszej Maej Ojczyzny Tomasz Janulek II miejsce (druynowo)Konkurs Europejski Piotr Grim II miejsce Midzyszkolny Konkurs Informatyczny Magdalena Mierzwa II miejsce Powiatowy Konkurs Recytatorski Mateusz Wach II miejsce Konkurs komputerowy Ja i moje hobby Magdalena Adamczyk III miejsce Eskulapiada (Wodzisaw lski) Pawe Gajdosz III miejsce Midzyszkolny Konkurs Informatyczny Bogusaw Galwas IV miejsce Midzyszkolny Konkurs Informatyczny 8. mgr Waldemar Paszylka dyrektor szkoy - historia mgr Joanna Bonarekz-ca dyrektora - jzyk polski mgr Teresa Basiak biblioteka mgr Joanna Grzonkabiologia, sztuka mgr Urszula Musio jzyk angielski mgr Ewelina Kosek wychowanie fizyczne Izabela Patekjzyk angielski mgr Robert Gowa wychowanie fizyczne mgr Grayna Klapuch matematyka mgr Janusz Kozie informatyka, technika mgr Izabela Zozworekjzyk polski mgr in. Henryka Mitkomatematyka mgr Leszek Mica wychowanie fizyczne mgr Barbara Serafin wychowanie fizyczne mgr Mariola Musio religia 9. mgr Katarzyna Powienikchemia mgr Renata Ucher geografia, matematyka mgr Marcela Wasilukhistoria, KOSS mgr Romana Dudzicjzyk niemiecki mgr Leszek Hermanjzyk angielki mgr Grzegorz Wolny sztuka mgr Maria Ranoszek religia mgr Jolanta Strzdaa pedagog mgr Joanna Wawrzyczny wychowanie fizyczne mgr Tomasz Domagaa jzyk francuski mgr Marcin Nowak historia mgr Agata Marcinkowskajzyk polski mgr Joanna Frysz fizyka, matematyka mgr Aneta Domagaa jzyk francuski mgr Anna Bieroska jzyk polski 10. Uczniowie i pracownicy szkoy brali udzia w programie quot;Ambasador recyklinguquot;.Zebrano200 deklaracji dotyczcych recyklingu. Uczniowie pozostawili ulotki edukacyjne na temat segregacji odpadw w domach,ktre odwiedzili. Na kadej lekcji biologii prowadzona jestpogadanka na temat waciwego korzystania z odpowiednio oznakowanych koszy na odpadki. Trzydziestu uczniw otrzymao koszulki z ekologicznym hasem quot;Od Ciebie rwnie zaley ochrona rodowiska - popieraj recyklingquot;. Dnia 10 padziernika przypada Dzie Drzewa. O tym wicie przypomnia nam Klub Gaja przysyajc pikne plakaty. Z tej okazjiLOP zorganizowao konkurs plastyczno - przyrodniczy. Prace konkursowe zostaywyeksponowane w holu przy sali nr 7. 27 padziernika odbdzie si spotkanie z hodowczwierzt p. A. Pajkiem. Spotkanie bdzie dotyczyo budowy i biologii pajakw. Jest to forma ywej lekcji biologii. Dowiadczony hodowca, z ktrym wsppracujemy ju od lat podzieli si swoj wiedz z uczniami. LOP ogosio zbirk pienidzy, karmysuchej, puszek, dywanikw i misek dla schroniska dla zwierzt w Mysowicach. Z tymschroniskiem wsppracujemy ju od trzech lat. Znajduje si tam okoo 20o psw, ktrebardzo potrzebuj naszej pomocy. Ogosilimy zbirk odzi, ktre przekaemyleniczemu. Bd dobr karm dla zwierzt w okresie zimy. Cz dobrze wysuszonych moe by materiaem nasiennym. LOP ogosio rwnie nabr do oglnopolskiego konkursu Eko-planeta. Jest to konkurs o tematyce ekologicznej, ktry odbdzie si w lutym. 11. Szkolne Koo PCK dziaa w naszym gimnazjum od 1999 roku. Opiekunk koa jest p. Romana Dudzic. Co roku liczba czonkw SK PCK ronie. Kady czonek koa posiada legitymacj czonkowsk. Celem dziaalnoci PCK jest aktywizacja rodowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebujcym.Zadaniami SK PCK s: -pomoc potrzebujcym uczniom, - promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego czowieka, - dziaanie na rzecz poprawy bezpieczestwa poprzez edukacj dzieci i modziey w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, - ksztatowanie postaw brania odpowiedzialnoci za najblisze otoczenie. Realizujc swoje zdania, SK PCK opiera si gwnie na Programie Wsppracy ze Szkolnymi Koami PCK, opracowanymi przez Krajow Rad Modzieow PCK.Zarzd SK PCK w roku szkolnym 2008/2009: Przewodniczca: aciok Martyna klasa III D Z-ca: Grzonka Oliwia klasa III D Skarbnik: Koczy Angelika klasa III D Sekretarz: Welcel Daria klasa II A 12. KONTRAST to grupa taneczna, ktra dziaa przy Zespole Szk w Gokowicach. Mimo,i powsta zaledwie w 2005 roku, ma ju na koncie wiele sukcesw. W listopadzie zdobya Grand Prix w VIII Regionalnym Konkursie Modych Choreografw w Ndzy. Konkurencja bya olbrzymia, gdy w konkursie bray udzia nie tylko szkoy z powiatu wodzisawskiego, ale rwnie z okrgu raciborskiego i rybnick

View more