101013 examendossier 3_vmbo_2010_dreessen

Click here to load reader

Download 101013 examendossier 3_vmbo_2010_dreessen

Post on 27-Jun-2015

399 views

Category:

Travel

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. EXAMENDOSSIER 3 VMBO-t

2. PROGRAMMA

 • Voor pauze:
 • Welkom en voorstellen Dra
 • Uitleg examendossier 3VMBO-t Dra
 • Bedrijfsstages Bee
 • LOB Bee
 • MAS Koc
 • V.S.V. Mevr. Peters
 • Na de pauze:
 • Kennismaking met de mentor in de lokalen

3. Kennismaking

 • Lok 221 -T3a dhr.Braun
 • Lok 141 -T3b dhr. Brandt
 • Lok 142 -T3c mevr. De Koster
 • Lok 143 -T3d mevr. Ten Hagen

4. ALGEMEEN

 • Af te leggen toetsen en uit te voeren opdrachten.

5. HERKANSINGEN

  • Theoretisch
  • Praktisch

6. PTA (Programmavoor Toetsing en Afsluiting)

 • SE 0 schooljaar 2009-2010
 • Vak Gewicht
 • Nederlands 20% aparte SEs
 • Frans 10% jaargemiddelde
 • Duits 10% jaargemiddelde
 • Engels 10% jaargemiddelde
 • Geschiedenis 15% jaargemiddelde
 • Aardrijkskunde 25% gem. aantalproefwerken
 • Wiskunde 20% gem. proefwerken
 • Nask 1 25% jaargemiddelde
 • Nask 2 15% jaargemiddelde
 • Biologie 20% jaargemiddelde
 • Economie 25% jaargemiddelde

7. Overgangsregeling

 • Overgangsnormen
 • SE cijfers examennorm
 • LOB voldoende
 • Bedrijfsstages voldoende
 • Kunstvakken 1 voldoende

8. Kunstvakken 9. JAAROVERZICHT 10. KIEZEN Via een aantal stappen tot een keuze van eensectorkomen 11. LOB-LESSEN

 • Loopbaanverkenner: Loopbaanankers, beroepsinteresse, MBO, sector keuze
 • www.beroepskeuzedagboek.nl

12. 2. TESTEN

 • DAT: 7 en 8 okt. test, uitslag volgtvia mentor (mentoravond nov).
 • Differentiele Aanleg Test
 • BZO: aansluitend aan DAT
 • B eroepenZ elfO nderzoek
 • Uitslag via mentor, verwerken in beroepskeuzedagboek.

13. 3.VOORLICHTING

 • Studievoorlichtingsavond MBO, 15 nov. 2010 Grotiuscollege
 • Open dagen: MBO in januari en februari.
 • Onderwijsbeurs Eindhoven za 2 okt. 10 ( www.onderwijsbeurszuid-nederland.nl)

14. 4. SNUFFELSTAGE

 • 5 werkdagen snuffelen in het werkveld.
 • Trainen van vaardigheden (competenties).
 • Orintatie op een beroep
 • Week 13: snuffelen
 • Week 14: evaluatie op SMC met schoolbegeleider.

15. VOORBEREIDING STAGE

 • In LOB-les, met stagewerkboekje;
 • In principe zoekt ll. zelf een plaats, lukt dit niet dan bemiddeld SMC;
 • Uiterlijk begin november contact met stagebedrijf/instelling;
 • Afspraak maken voor gesprek (contract laten ondertekenen!);
 • Uiterlijk 14 jan. 11 stagecontract inleveren;
 • Jan. 2011 hebben alle leerlingen een stageplaats, zijn de stagebegeleiders bekend en is de info bij de bedrijven.

16. Wat kan er gekozen worden? 17. Sectoren 4 VMBO-t

 • Economie
 • Techniek
 • Zorg en Welzijn
 • Landbouw

18. ec+ffafdufwi nederlands+engelslo*CKV*ma1* wi + nask1 2 of 3 algemene vakken bi + of wi of gs of ak wi +f bi f nask 1 SectorLandbouw Sector Economie Sector Zorg&Welzijn Sector Techniek Gemeen-schappelijk deel Sector gebonden deel Vrije deel 19. Aansluiting HAVO

 • Leerlingen die naar de havo willen, moeten in 7 vakken eindexamen doen. (Ne, En en Wi slagen met 7,0)
 • LO2 kan niet het 7e vak zijn.
 • De gekozen vakken moeten aansluiten op de profielen van de havo.(info in brief)

20. Overstap VMBO-t naar HAVO

  • In T4 in oktober voorlichtingsavond
  • Aanmelden voor Havo
  • Advies vakdocenten
  • Sollicitatieprocedure met gesprek
  • Definitief besluit
  • Na examen extra lessen En en Wi (indien gekozen)

21. Nog vragen?

 • Persoonlijk gesprek
 • Via mail:[email_address]

22. TIPS

 • HOU JE WERK GOED BIJ
 • LEVER OP TIJD VERSLAGEN ENZ. IN
 • ZORG VOOR ONTSPANNING NAAST SCHOOL, MAAR OVERDRIJF NIET
 • ALS JE NA SCHOOL WERKT: DENK ERAAN DAT JE DIT OOK NIET OVERDRIJFT

23. SUCCESnamens

 • Dhr. Braun
 • Dhr. Brandt
 • Mevr. De Koster
 • Mevr. Ten Hagen
 • Mevr. v.d. Bercken
 • Mevr. Dreessen - van Hout
 • Dhr. Te Braak
 • Dhr. Meens