10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

of 49 /49
YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ -SÄÄTIÖ 30.8.2013 Markus Mervola Marko Mäkinen Tutkimusraportti

Upload: elinkeinoelaemaen-keskusliitto

Post on 13-May-2015

163 views

Category:

Economy & Finance


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

YRITTÄJYYSILMAPUNTARIYRITTÄJÄN PÄIVÄ -SÄÄTIÖ

30.8.2013

Markus MervolaMarko Mäkinen

Tutkimusraportti

Page 2: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO• Tutkimuksen kohderyhmä• Tutkimuksen toteutus

YHTEENVETOTULOKSET

• Yrittäjyyden houkuttelevuus• Palkkatyö vai sosiaaliturva?• Onko suunnitellut yrityksen perustamista• Onko Suomessa hyvä yrittää?• Onko Suomessa hyvä tehdä työtä?• Yrittäjyyteen houkuttavat seikat• Yrittäjyyttä vastaan puhuvat seikat• Suomalainen yrittäjyys• Mielipiteet yritysideapankista

VASTAAJARAKENNETULOSTEN JULKISTAMINEN

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

2 | 30.8.2013 |

Page 3: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

JOHDANTO

Page 4: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Johdanto

TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset ovat yrittäjyydestä.

Tutkimuksen keskeisimpinä tavoitteina oli selvittää:

•Kuinka houkuttelevana suomalaiset pitävät yrittäjyyttä

•Kuinka moni aikeissa alkaa yrittäjäksi

•Mitä mieltä suomalaiset ovat suomalaisesta yrittäjyydestä

Taloustutkimus Oy on toteuttanut vastaavanlaiset tutkimukset vuosina 2000-2003, 2005, 2006, 2009, 2010 ja 2011.

Tämän tutkimusraportin ovat laatineet markkinatutkija Markus Mervola ja tutkimusassistentti MarkoMäkinen.

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

4 | 30.8.2013 |

Page 5: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Johdanto

TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat 15-79 suomalaiset ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta.Tutkimuksen näyte muodostettiin valtakunnallisesti edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinläänin mukaan.

Tutkimuksen lopullinen otos oli 1085 vastaajaa.Lopullinen vastaaja-aineisto painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa. Taloustutkimuksen Internet-paneelissamme on tällä hetkellä noin 38 000 yli 14-vuotiasta internetiä käyttävää panelistia. Internet-paneelin jäsenten rekrytointi tapahtuu Taloustutkimuksen valtakunnallisesti edustavien tutkimusten yhteydessä tai perustuu muihin satunnaisotoksiin väestöstä, mikä takaa tutkimusten edustavuuden, luotettavuuden ja korkean vastausprosentin

Tutkimuksen kenttäaika oli 14-19.8.2013

Aineiston keräämisestä, tallennuksesta, atk-käsittelystä ja raportoinnista vastasi Taloustutkimus Oy.

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

5 | 30.8.2013 |

Page 6: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

YHTEENVETO

Page 7: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Yhteenveto

• Samoin kuin edellisinä tutkimuskertoina (2010 ja 2011) suurinta osaa suomalaisista yrittäjyys ei näytä juuri houkuttelevan, sillä kaksi kolmasosa suomalaisista ei pidä yrittäjänä toimimista houkuttelevana. Suurin syy tähän on palkkatyön mieltäminen kiehtovammaksi vaihtoehdoksi. Sitä vastoin 17 % niistä jotka pitävät yrittäjyyttä houkuttelevana ovat suunnitelleet yrityksen perustamista lähiaikoina.

• Kaksi viidestä suomalaisesta on sitä mieltä että Suomessa on hyvä toimia yrittäjänä ja kolme neljästä on sitä mieltä että Suomessa on hyvä tehdä työtä.

• Yrittäjyyteen eniten suomalaisia houkuttelee vapaus tehdä niin kuin itse haluaa, itsenäisyys ja hyvät ansaintamahdollisuudet. 16 %:n mielestä mikään ei houkuttele yrittäjyyteen.

• Yrittäjyyttä vastaan puhuvina seikkoina mainittiin taloudellinen riski, aikapula/jaksaminen ja vastuu.

• Mielikuvilla arvioiden suomalainen yrittäjyys miellettiin eniten asiaksi jota Suomessa tulisi edistää ja riskien täyttämäksi.

• Yritysideapankin perustaminen saa vahvan kannatuksen suomalaisilta. Kaksi kolmasosaa on sitä mieltä että yrittäjäksi ryhtymisen kynnys alenisi, mikäli ideapankki lanseerattaisiin.

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

7 | 30.8.2013 |

Page 8: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

TULOKSET

Page 9: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Yrittäjyyden houkuttelevuus

• Kolmannes suomalaisista pitää itsenäisenä yrittäjänä toimimista vähintään melko houkuttelevana. Kuusi prosenttia pitää yrittäjyyttä erittäin houkuttelevana.

• Tuloksissa ei ole merkittävää muutosta verrattuna kahteen edelliseen tutkimuskertaan (2010 ja 2011). Tätä ennen tutkimus on tehty eri menetelmällä kuin nyt: 2009 se tehtiin henkilökohtaisina käyntihaastatteluina ja vuosina 2000-2006 puhelinhaastatteluina. Siten tuloksia ei voi täysin luotettavasti vertailla näihin aiempiin vuosiin.

• Suurinta osaa suomalaisista ei yrittäjyys näytä juurikaan houkuttelevan, sillä kahden kolmasosan mielestä yrittäjyys ei ole kovin tai ei lainkaan houkuttelevaa.

MERKITTÄVIMMÄT TAUSTARYHMÄKOHTAISET EROT

• Miehet, nuoret (15-24-vuotiaat) ja yli 80.000EUR vuositulojen talouksissa asuvat pitävät yrittäjyyttä muita useammin houkuttelevana. Talouden tulot eivät tutkimuksen mukaan muuten näytä selittävän sitä, miten houkuttelevana yrittäjyyttä pitää.

• Kriittisimmin yrittäjyyteen suhtautuvat ikäluokittain tarkasteltuna 50-64-vuotiaat ja toimiaseman mukaan tarkasteltuna alemmat toimihenkilöt ja työväestö.

• Yrittäjät luonnollisesti pitävät yrittäjänä toimimista houkuttelevana. Mutta heistäkin viidennes ei pidä yrittäjyyttä houkuttelevana.

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

9 | 30.8.2013 |

Page 10: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

12

12

11

8

11

14

14

7

8

6

29

29

26

29

27

32

28

27

24

26

2

2

2

2

3

1

1

5

4

4

32

27

32

36

26

26

35

32

33

36

25

30

28

25

32

27

21

29

31

29

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2009

2010

2011

2013

%

Kuinka houkuttelevana pidät itsenäisenä yrittäjänä toimimista?

Erittäin houkuttelevana melko houkuttelevana en osaa sanoa ei kovin houkuttelevana ei lainkaan houkuttelevana

2013 n=1085

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

10 | 30.8.2013 |

Page 11: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

6

7

5

5

3

8

7

4

46

4

26

29

23

35

26

26

20

27

29

26

4

4

4

3

2

2

4

9

2

4

36

37

35

40

48

32

32

31

16

36

29

24

34

18

21

33

37

30

6

30

2,09

2,19

1,99

2,27

2,12

2,10

1,97

2,05

3,18

2,05

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=1085)

Sukupuoli

Mies (n=562)

Nainen (n=523)

Ikä

15-24 vuotta (n=67)

25-34 vuotta (n=93)

35-49 vuotta (n=227)

50-64 vuotta (n=346)

65-79 vuotta (n=352)

Ammatti

yrittäjä (n=48)

muu (n=1037)

%

Kuinka houkuttelevana pidät itsenäisenä yrittäjänä toimimista?

Erittäin houkuttelevana melko houkuttelevana en osaa sanoa ei kovin houkuttelevana ei lainkaan houkuttelevana KA

Kaikki vastaajat

11 | 30.8.2013 |

Page 12: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

6

9

8

8

5

4

2

6

8

19

11

3

26

30

44

28

24

29

33

25

16

14

20

57

19

24

4

3

6

5

4

2

1

4

5

1

12

5

36

33

28

34

43

38

29

30

24

43

37

19

30

40

29

24

22

24

21

26

34

43

50

29

42

6

28

29

2,09

2,25

2,24

2,20

2,19

2,13

2,07

1,85

1,78

2,03

1,78

2,88

2,13

2,01

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=1085)

Puoluekanta

Kansallinen Kokoomus (KOK) (n=208)

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) (n=23)

Suomen Keskusta (n=164)

Perussuomalaiset (n=145)

Vihreä Liitto (n=81)

Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) (n=21)

SDP (n=129)

Vasemmistoliitto (n=54)

Ei halua vastata (n=70)

Ei äänestäisi lainkaan (n=33)

Ei äänioikeutta (n=5)

Muu (n=7)

EOS (n=145)

%

Kuinka houkuttelevana pidät itsenäisenä yrittäjänä toimimista?

Erittäin houkuttelevana melko houkuttelevana en osaa sanoa ei kovin houkuttelevana ei lainkaan houkuttelevana KA

Kaikki vastaajat

12 | 30.8.2013 |

Page 13: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Yrittäjyys, palkkatyö vai sosiaaliturva

• Niitä vastaajia, jotka eivät pitäneet yrittäjyyttä houkuttelevana, pyydettiin valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta itseään kuvaavampi (n=700). Vaihtoehdot olivat:

• Palkkatyö on yrittäjyyttä houkuttelevampi vaihtoehto• Sosiaaliturvan varassa eläminen on yrittäjyyttä houkuttelevampi vaihtoehto

• Suomalaiset eivät ole innokkaita ryhtymään yrittäjiksi, mikäli palkkatyötä tai sosiaaliturvaa on tarjolla. Useampi kuin yhdeksän kymmenestä (94 %) pitää palkkatyötä yrittäjyyttä houkuttelevampana ja yksi prosentti sosiaaliturvaa yrittäjyyttä houkuttelevampana vaihtoehtona.

MERKITTÄVIMMÄT TAUSTARYHMÄKOHTAISET EROT

• Ylemmät toimihenkilöt, johtavassa asemassa olevat (pieni vastaajamäärä, n<30), työntekijät ja yli 80.000EUR vuositulojen talouksissa asuvat pitivät palkkatyötä muita useammin houkuttelevampana kuin yrittäjyyttä.

• Nuoret (15-25-vuotiaat) ja miehet valitsivat keskimääräistä useammin, että sosiaaliturvan varassa eläminen on yrittäjyyttä tai palkkatyötä houkuttelevampaa.

| 30.8.2013 |

13 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

Page 14: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

94

94

94

98

98

96

94

85

1

2

2

2

1

5

4

6

2

4

4

13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=700)

Sukupuoli

Mies (n=347)

Nainen (n=353)

Ikä

15-24 vuotta (n=41)

25-34 vuotta (n=65)

35-49 vuotta (n=145)

50-64 vuotta (n=237)

65-79 vuotta (n=212)

%

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sinua?

Palkkatyö on yrittäjyyttä houkuttelevampi vaihtoehto Sosiaaliturvan varassa eläminen on yrittäjyyttä houkutteleva En osaa sanoa

n=ei pidä yrittäjyyttä houkuttelevana

14 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

| 30.8.2013 |

Page 15: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Onko suunnitellut yrityksen perustamista

• Niiltä, joiden mielestä yrittäjyys on vähintään melko houkuttelevaa, kysyttiin ovatko he harkinneet yrityksen perustamista lähiaikoina (n=332).

• Jopa 17 prosenttia tästä joukosta sanoi suunnittelevansa yrityksen perustamista lähiaikoina. Tulos on samankaltainen vuoden 2011 kanssa (2011: 16 %).

MERKITTÄVIMMÄT TAUSTARYHMÄKOHTAISET EROT• Erityisesti 35-49-vuotiaat (heistä 30 %) suunnittelevat yrityksen perustamista

lähiaikoina. • Perussuomalaisten kannattajissa (heistä 38 %) on muita enemmän niitä, jotka

suunnittelevat perustavansa yrityksen lähiaikoina.• Myös johtavassa asemassa työskentelevät, ylemmät toimihenkilöt ja työttömät ovat

muita useammin suunnitelleet yrityksen perustamisesta lähiaikoina.• Yrittäminen sopii hieman paremmin lapsettomille pareille, sillä heistä 24 % on

suunnitellut yrityksen perustamista lähiaikoina.• Sitä vastoin eläkeläisistä, toimihenkilöistä, muista aikuistalouksista ja niistä joiden

vuositulot ovat alle 20.000EUR keskimääräistä harvempi on suunnitelleet yrityksen perustamista.

| 30.8.2013 |

15 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

Page 16: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

19

16

17

81

84

83

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2010 (n=456)

2011 (n=371)

2013 (n=336)

%

Oletko suunnittelemassa yrityksen perustamista lähiaikoina?

Kyllä En

n=pitää yrittäjänä toimimista vähintään melko huokuttelevana

16 | 30.8.2013 |

Page 17: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

17

19

15

21

11

30

12

5

9

18

83

81

85

79

89

70

88

95

91

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=336)

Sukupuoli

Mies (n=189)

Nainen (n=147)

Ikä

15-24 vuotta (n=24)

25-34 vuotta (n=26)

35-49 vuotta (n=78)

50-64 vuotta (n=98)

65-79 vuotta (n=110)

Ammatti

yrittäjä (n=36)

muu (n=300)

%

Oletko suunnittelemassa yrityksen perustamista lähiaikoina?

Kyllä En

n=pitää yrittäjänä toimimista vähintään melko huokuttelevana

17 | 30.8.2013 |

Page 18: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

17

38

31

22

19

15

12

8

19

10

36

9

83

62

69

78

81

85

88

92

100

81

90

100

64

91

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=336)

Puoluekanta

Perussuomalaiset (n=42)

Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) (n=7)

Suomen Keskusta (n=56)

Vasemmistoliitto (n=10)

Kansallinen Kokoomus (KOK) (n=83)

Vihreä Liitto (n=32)

SDP (n=30)

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) (n=10)

Ei halua vastata (n=18)

Ei äänestäisi lainkaan (n=4)

Ei äänioikeutta (n=3)

Muu (n=2)

EOS (n=39)

%

Oletko suunnittelemassa yrityksen perustamista lähiaikoina?

Kyllä En

n=pitää yrittäjänä toimimista vähintään melko huokuttelevana

18 | 30.8.2013 |

Page 19: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Onko Suomessa hyvä yrittää?

• Tutkimuksessa selvitettiin, mitä mieltä suomalaiset ovat väittämästä ”Suomessa on hyvä yrittää”.

• Kaksi viidestä vastaajasta on vähintään jokseenkin samaa mieltä väittämästä. Joka kolmannen kanta asiaan on neutraali, kun lähes neljännes vastaajista on väittämästä vähintään jokseenkin eri mieltä ja neljä prosenttia täysin eri mieltä.

• Verrattuna edellisvuosiin hieman pienempi osa vastaajista on sitä mieltä, että Suomessa on hyvä yrittää.

MERKITTÄVIMMÄT TAUSTARYHMÄKOHTAISET EROT

• Yrittäjät, 15-24-vuotiaat, 65-79-vuotiaat sekä opiskelijat ovat muita useammin samaa mieltä väittämän ”Suomessa on hyvä yrittää” kanssa.

• Myös ne, jotka äänestäisivät eduskuntavaaleissa SDP:tä, Kokoomusta tai Kristillisdemokraatteja ovat muita useammin samaa mieltä väittämän ”Suomessa on hyvä yrittää” kanssa. On kuitenkin huomattava, että Kristillisdemokraatteja äänestäviä on tutkimuksessa vähän (n<30), ja tulokset ovat siten suuntaa antavia

• Muita kriittisempiä yritystoiminnan olosuhteisiin Suomessa ovat 35-49-vuotiaat ja työväestöön kuuluvat ja ne, jotka äänestäisivät eduskuntavaaleissa Vasemmistoliittoa tai Perussuomalaisia.

• Sukupuolten välillä eroa ei ole käytännössä ollenkaan

| 30.8.2013 |

19 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

Page 20: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

3

3

4

18

19

23

33

36

34

41

38

34

5

4

5

3,27

3,21

3,13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2010 (n=1064)

2011 (n=1178)

2013 (n=1085)

%

Suomessa on hyvä yrittää 1/4

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 3 = En samaa/en eri mieltä

2 = Jokseenkin eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä Keskiarvo

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

20 | 30.8.2013 |

Page 21: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

46

42

39

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2010 (n=1064)

2011 (n=1178)

2013 (n=1085)

%

Suomessa on hyvä yrittää

Jokseenkin/täysin samaa mieltä

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

21 | 30.8.2013 |

Page 22: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

5

6

4

12

3

2

2

7

6

5

34

33

35

35

30

29

37

40

37

34

34

34

35

29

42

37

32

32

23

35

23

23

23

20

23

28

23

19

26

23

4

4

4

4

2

4

7

2

7

4

3,13

3,12

3,13

3,33

3,10

2,96

3,05

3,31

3,09

3,13

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=1085)

Sukupuoli

Mies (n=562)

Nainen (n=523)

Ikä

15-24 vuotta (n=67)

25-34 vuotta (n=93)

35-49 vuotta (n=227)

50-64 vuotta (n=346)

65-79 vuotta (n=352)

Ammatti

yrittäjä (n=48)

muu (n=1037)

%

Suomessa on hyvä yrittää

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 3 = En samaa/en eri mieltä

2 = Jokseenkin eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä KA

Kaikki vastaajat

22 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

| 30.8.2013 |

Page 23: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

5

7

7

19

3

1

0

3

13

57

3

34

48

44

19

39

32

20

39

24

34

26

19

7

33

34

26

24

36

32

42

58

25

30

35

32

19

53

44

23

13

23

27

22

23

17

25

40

25

18

30

18

4

6

2

4

4

4

11

5

3

11

6

11

2

3,13

3,38

3,29

3,29

3,15

3,02

2,96

2,91

2,74

3,10

3,13

4,20

2,57

3,19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=1085)

Puoluekanta

SDP (n=129)

Kansallinen Kokoomus (KOK) (n=208)

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) (n=23)

Suomen Keskusta (n=164)

Vihreä Liitto (n=81)

Vasemmistoliitto (n=54)

Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) (n=21)

Perussuomalaiset (n=145)

Ei halua vastata (n=70)

Ei äänestäisi lainkaan (n=33)

Ei äänioikeutta (n=5)

Muu (n=7)

EOS (n=145)

%

Suomessa on hyvä yrittää

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 3 = En samaa/en eri mieltä

2 = Jokseenkin eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä KA

Kaikki vastaajat

23 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

| 30.8.2013 |

Page 24: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

5

6

2

5

0

11

6

5

6

6

5

2

3

1

34

37

45

35

31

28

44

38

41

29

22

33

34

33

33

46

34

23

23

30

39

42

45

32

29

36

43

35

37

30

37

21

23

26

20

29

22

22

11

17

21

27

29

22

21

29

22

28

4

7

11

4

3

8

2

2

2

3

3

5

4

4

3,13

3,09

3,03

3,01

3,12

2,90

3,32

3,41

3,26

3,08

3,05

3,16

3,16

2,98

3,10

3,12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=1085)

Ammatti

yrittäjä (n=48)

johtava asema (n=22)

muu ylempi toimihenkilö, asiantuntija (n=189)

toimihenkilö (n=116)

työntekijä (n=193)

maanviljelijä (n=9)

opiskelija, koululainen (n=81)

eläkeläinen (n=351)

kotiäiti/-isä (n=21)

työtön (n=55)

Talouden tulot

Alle 20.000 EUR (n=119)

20.001-40.000 EUR (n=285)

40.001-60.000 EUR (n=280)

60.001-80.000 EUR (n=184)

Yli 80.000 EUR (n=102)

%

Suomessa on hyvä yrittää

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 3 = En samaa/en eri mieltä

2 = Jokseenkin eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä KA

Kaikki vastaajat

24 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

| 30.8.2013 |

Page 25: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Onko Suomessa hyvä tehdä työtä?

• Tutkimuksessa selvitettiin, mitä mieltä suomalaiset ovat väittämästä ”Suomessa on hyvä tehdä työtä”.

• Kolme neljästä vastaajasta on väittämästä vähintään jokseenkin samaa mieltä. Joka kymmenennen kanta väittämään on neutraali ja niin ikään joka kymmenes on väittämästä eri mieltä.

• On siten huomattavaa, että selvästi suurempi osa suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa on hyvä tehdä työtä, kuin että Suomessa on hyvä yrittää.

MERKITTÄVIMMÄT TAUSTARYHMÄKOHTAISET EROT

• 65-79-vuotiaat, johtavassa asemassa työskentelevät, 60.000-80.000EUR vuositulojen talouksissa asuvat, ja ne, jotka äänestävät eduskuntavaalissa Kokoomusta, Kristillisdemokraatteja tai SDP:tä ovat muita useammin sitä mieltä, että Suomessa on hyvä tehdä työtä.

• Keskimääräistä kriittisempiä väittämän suhteen ovat 35-49-vuotiaat, yrittäjät, työttömät, koti-isät/-äidit ja ne, jotka äänestävät vaaleissa Perussuomalaisia.

| 30.8.2013 |

25 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

Page 26: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

23

23

23

35

20

16

22

26

18

23

51

50

53

37

63

54

46

58

52

51

12

13

11

9

8

15

17

8

14

12

9

9

10

14

6

11

10

4

11

9

4

5

4

6

3

5

4

4

6

4

3,79

3,76

3,82

3,81

3,91

3,65

3,72

3,96

3,65

3,80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=1085)

Sukupuoli

Mies (n=562)

Nainen (n=523)

Ikä

15-24 vuotta (n=67)

25-34 vuotta (n=93)

35-49 vuotta (n=227)

50-64 vuotta (n=346)

65-79 vuotta (n=352)

Ammatti

yrittäjä (n=48)

muu (n=1037)

%

Suomessa on hyvä tehdä työtä

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 3 = En samaa/en eri mieltä

2 = Jokseenkin eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä KA

Kaikki vastaajat

26 | 30.8.2013 |

Page 27: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

23

28

33

31

10

26

22

8

12

23

40

57

31

18

51

56

46

52

75

53

51

61

45

45

28

37

7

58

12

8

10

7

15

10

8

14

16

21

16

51

16

9

5

11

8

9

8

12

24

5

5

6

4

2

3

2

11

5

3

5

9

6

11

3

3,79

4,02

4,02

4,01

3,95

3,91

3,65

3,56

3,38

3,76

3,85

4,39

3,48

3,82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=1085)

Puoluekanta

Kansallinen Kokoomus (KOK) (n=208)

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) (n=23)

SDP (n=129)

Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) (n=21)

Vihreä Liitto (n=81)

Suomen Keskusta (n=164)

Vasemmistoliitto (n=54)

Perussuomalaiset (n=145)

Ei halua vastata (n=70)

Ei äänestäisi lainkaan (n=33)

Ei äänioikeutta (n=5)

Muu (n=7)

EOS (n=145)

%

Suomessa on hyvä tehdä työtä

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 3 = En samaa/en eri mieltä

2 = Jokseenkin eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä KA

Kaikki vastaajat

27 | 30.8.2013 |

Page 28: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

23

18

28

17

25

18

48

34

24

15

16

32

17

19

25

17

51

52

52

59

53

51

33

43

56

55

35

37

55

54

59

55

12

14

13

12

14

14

11

7

10

9

22

17

16

11

6

14

9

11

9

5

10

8

12

5

19

16

11

7

11

8

9

4

6

7

3

3

6

4

4

2

12

2

5

5

2

5

3,79

3,65

3,95

3,78

3,92

3,66

4,22

3,90

3,93

3,62

3,29

3,86

3,72

3,72

3,96

3,71

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=1085)

Ammatti

yrittäjä (n=48)

johtava asema (n=22)

muu ylempi toimihenkilö, asiantuntija (n=189)

toimihenkilö (n=116)

työntekijä (n=193)

maanviljelijä (n=9)

opiskelija, koululainen (n=81)

eläkeläinen (n=351)

kotiäiti/-isä (n=21)

työtön (n=55)

Talouden tulot

Alle 20.000 EUR (n=119)

20.001-40.000 EUR (n=285)

40.001-60.000 EUR (n=280)

60.001-80.000 EUR (n=184)

Yli 80.000 EUR (n=102)

%

Suomessa on hyvä tehdä työtä

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 3 = En samaa/en eri mieltä

2 = Jokseenkin eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä KA

Kaikki vastaajat

28 | 30.8.2013 |

Page 29: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Yrittäjyyteen houkuttavat seikat

• Tutkimuksessa selvitettiin avoimella kysymyksellä, mitkä seikat houkuttavat yrittäjyyteen.

• Toisin kuin vuonna 2011 useimmin mainittu syy yrittäjäksi ryhtymiseen on vapaus tehdä niin kuin itse haluaa. Seuraavaksi useimmin mainitaan itsenäisyys ja hyvät ansaintamahdollisuudet. Vuonna 2011 järjestys kahden useimmiten mainitun kesken oli päinvastainen.

• 16 % vastaajista on sitä mieltä, että mikään ei houkuttele yrittäjäksi ryhtymiseen. Näiden osuus vastaajista on kuitenkin pienentynyt selkeästi edellisvuosista (25 % vuonna 2010).

MERKITTÄVIMMÄT TAUSTARYHMÄKOHTAISET EROT

• Yrittäjät, johtavassa asemassa olevat, 15-24-vuotiaat ja työttömät mainitsevat muita useammin vapauden.

• Naiset, 35-49-vuotiaat, yrittäjät, ylemmät toimihenkilöt, ja 60.000-80.000EUR vuositulojen talouksissa asuvat mainitsevat muita useammin itsenäisyyden.

• Miehet mainitsevat selkeästi naisia useammin hyvät ansaintamahdollisuudet.

• 25-37-vuotiaat mainitsevat muita selvästi useammin oman päätösvallan.

| 30.8.2013 |

29 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

Page 30: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

22

20

17

16

14

11

7

5

4

2

2

1

1

16

3

5

18

23

18

16

10

12

3

4

5

3

2

2

2

19

7

6

16

22

16

15

8

8

6

5

7

3

1

2

2

25

3

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vapaus/oma vapaus/vapaus tehdä niin kuin haluaa

Itsenäisyys/itsenäinen työ

Raha/hyvät tulot/mahdollisuus ansaita/voi vaikuttaa omiin…

Oma päätösvalta/itse asioista päättäminen/olla itsensä pomo/herra

Työajat/joustavat/vapaat työajat/voi itse vaikuttaa työaikoihin/vapaa-aikaan

Mahdollisuus toteuttaa itseään/omaa ideaa/unelmia/mielekäs työ

Tekee työtä itselleen/vastuu/vastuussa itsellensä

On hyvä idea/liike idea/tuote/osaamisalue

Mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön/omaan työhön

Olen jo yrittäjä/ yrittäjätausta/vanhemmat yrittäjiä

Työttömyys/työllistyminen muualle vaikeaa

Työllistyminen/varma työpaikka

Haasteet/haastavuus

Ei mitkään/ei houkuttele/ei halua yrittäjäksi/on eläkkeellä

Muu

En osaa sanoa

%

Mitkä seikat houkuttavat yrittäjäksi ryhtymiseen?

2013 (n=1085)

2011 (n=1178)

2010 (n=1064)

Kaikki vastaajat

30 | 30.8.2013 |

Page 31: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Yrittäjyyttä vastaan puhuvat seikat

• Tutkimuksessa selvitettiin avoimella kysymyksellä, mitkä seikat puhuvat yrittäjyyttä vastaan.

• Useimmin mainittu syy on taloudellinen riski/velkaantuminen/epäonnistuminen (40 % vastaajista). Tämän mainitsee vuotta 2011 selvästi useampi. Tämä saattaa johtua siitä, että sekä konkurssien lukumäärä että konkurssiyritysten henkilökunnan määrä on kasvanut taantuman aikana.

• Neljännes vastaajista mainitsee jonkun seuraavista seikoista: aikapula/kiire/työssä 24/7/jaksaminen. Näitä asioita mainitsee vuotta 2011 hieman pienempi osuus vastaajista.

• Vuoteen 2011 verrattaessa selvästi useampi mainitsee jonkun seuraavista: vastuussa kaikesta/ yksin vastuussa/ toisen palveluksessa helpompaa (2013:18 % ja 2011: 11 %).

MERKITTÄVIMMÄT TAUSTARYHMÄKOHTAISET EROT

• 25-34-vuotiaat, ylemmät toimihenkilöt, Pohjois- ja Itä-Suomen läänissä asuvat ja 60.000-80.000EUR vuositulojen talouksissa asuvat mainitsevat muita useammin taloudellisen riskin.

• 15-34-vuotiaat, opiskelijat, työttömät, alle 20.000EUR vuositulojen talouksissa asuvat ja lapsitaloudet mainitsevat muita useammin aikapulan/jaksamisen.

| 30.8.2013 |

31 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

Page 32: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

40

26

18

13

12

9

8

7

7

6

4

3

3

2

1

2

2

4

32

31

11

11

18

5

7

8

5

6

4

2

3

1

4

1

10

5

43

26

12

9

5

6

6

6

3

8

3

4

2

1

2

2

6

6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Taloudellinen riski/epävarmuus/ velkaantuminen/ epäonnistuminen

Aikapula/ kiire/ työssä 24/7/ jaksaminen/ pitkät päivät

Vastuussa kaikesta/ yksin vastuussa/ toisen palveluksessa helpompaa

Byrokratia/ valtio

Ei varmaa/säännöllistä tuloa/palkkatyössä ansaitsee varmemmin

Verotus

Ei ole hyvää liikeideaa/ Ei sellaista ammattitaitoa/ Erikoisosaamisen puute

Raha/ alkupääoman tarve/ vakuuksien puute

Yrittäjillä huono sosiaaliturva

Ikä/ olen jo eläkkeellä

Pieni markkina/ vaikea löytää asiakkaita/Ei mahdollista alalla/ ala liian kilpailtu

Kaikki/ ei kiinnosta/ ei sovi minulle

Työntekijöiden palkkaukseen liittyvät riskit/kulut

Olen jo yrittäjä/ kokemusta yrittäjyydestä

Ei ole markkinointi/myyntiosaamista/ Ei ole myyntihenkinen/kilpailuhenkinen

Ei mitkään

Muu

En osaa sanoa

%

Entä mitkä seikat puhuvat yrittäjäksi ryhtymistä vastaan?

2013 (n=1085)

2011 (n=1178)

2010 (n=1064)

Kaikki vastaajat

32 | 30.8.2013 |

Page 33: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Suomalainen yrittäjyys

• Tutkimuksessa selvitettiin millaiseksi suomalaiset arvioivat suomalaisen yrittäjyyden eri mielikuvien perusteella.

• Annetuista vaihtoehdoista eniten samaa mieltä ollaan tekijästä ”on asia, jota Suomessa tulisi edistää”. Suomalaiset ovat näin ollen yrittäjämyönteisiä, vaikka vain kolmannes pitää yrittäjyyttä itselleen houkuttelevana.

• Toiseksi eniten samaa mieltä ollaan tekijästä ”on riskien täyttämää”. Tulos tukee näkemystä siitä, että taantuma ja yritysten konkurssit ovat saaneet suomalaiset varovaisemmaksi yrittämistä kohtaan.

MERKITTÄVIMMÄT TAUSTARYHMÄKOHTAISET EROT

• Yrittäjät ovat kaikista tekijöistä muita useammin samaa mieltä lukuun ottamatta tekijöitä ”on riskien täyttämää”, ”on omistajavetoista” ja ”on asia, johon innostetaan jo koulussa”.

• Yrittäjyyttä pitäisi edistää erityisesti 65-79-vuotiaiden, eläkeläisten ja yli 80.000EUR vuositulojen talouksissa asuvien mielestä.

• Opiskelijat pitävät eniten yrittäjyyttä riskien täyttämänä.

• Yli 35-vuotiailla on selkeästi vahvemmat näkemykset siitä että yrittäminen on sekä omistajavetoista että tärkeä osa suomalaista kulttuuria verrattuna alle 35-vuotiaisiin.

• Miehet mieltävät yrittäjyyden naisia useammin sekä rikastumisen lähteeksi että Suomen talouskasvun moottoriksi.

| 30.8.2013 |

33 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

Page 34: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

48

33

23

25

20

25

24

20

21

13

5

3

34

50

51

44

52

41

41

46

43

47

22

12

15

12

23

22

20

24

25

25

25

28

38

29

2

4

3

7

6

9

7

7

9

10

28

41

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

7

15

4,27

4,10

3,91

3,82

3,81

3,79

3,79

3,75

3,71

3,60

2,91

2,47

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

on asia, jota Suomessa täytyisi edistää

on riskien täyttämää

on omistajavetoista

on Suomen työllisyyden avain

on toimeentulon lähde

on tärkeä verotulojen lähde

on Suomen talouskasvun moottori

on tärkeä osa suomalaista kulttuuria

on Suomen kilpailukyvyn lähde

on asiakaslähtöistä

on rikastumisen lähde

on asia, johon innostetaan jo koulussa

%

Suomalainen yrittäjyys...

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 3 = En samaa/en eri mieltä

2 = Jokseenkin eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä KA

Kaikki vastaajat, n=1085

34 | 30.8.2013 |

Page 35: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

83

83

73

69

72

66

66

66

64

60

27

15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

on asia, jota Suomessa täytyisi edistää

on riskien täyttämää

on omistajavetoista

on Suomen työllisyyden avain

on toimeentulon lähde

on tärkeä verotulojen lähde

on Suomen talouskasvun moottori

on tärkeä osa suomalaista kulttuuria

on Suomen kilpailukyvyn lähde

on asiakaslähtöistä

on rikastumisen lähde

on asia, johon innostetaan jo koulussa

%

Suomalainen yrittäjyys...

Jokseenkin/täysin samaa mieltä

Kaikki vastaajat, n=1085

35 | 30.8.2013 |

Page 36: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

72

38

43

38

25

31

27

29

31

34

7

2

20

47

35

42

60

48

55

48

45

36

23

6

2

12

11

11

9

11

10

11

12

18

36

35

2

9

6

4

5

8

11

9

24

39

3

3

2

3

2

6

8

3

2

3

10

18

4,56

4,15

4,09

4,05

4,02

3,95

3,92

3,92

3,91

3,88

2,95

2,34

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

on asia, jota Suomessa täytyisi edistää

on Suomen talouskasvun moottori

on tärkeä verotulojen lähde

on Suomen työllisyyden avain

on asiakaslähtöistä

on toimeentulon lähde

on Suomen kilpailukyvyn lähde

on tärkeä osa suomalaista kulttuuria

on riskien täyttämää

on omistajavetoista

on rikastumisen lähde

on asia, johon innostetaan jo koulussa

%

Suomalainen yrittäjyys...

5 = Täysin samaa mieltä 4 = Jokseenkin samaa mieltä 3 = En samaa/en eri mieltä

2 = Jokseenkin eri mieltä 1 = Täysin eri mieltä KA

yrittäjät, n=48

36 | 30.8.2013 |

Page 37: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

92

84

78

80

85

79

82

77

75

70

31

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

on asia, jota Suomessa täytyisi edistää

on Suomen talouskasvun moottori

on tärkeä verotulojen lähde

on Suomen työllisyyden avain

on asiakaslähtöistä

on toimeentulon lähde

on Suomen kilpailukyvyn lähde

on tärkeä osa suomalaista kulttuuria

on riskien täyttämää

on omistajavetoista

on rikastumisen lähde

on asia, johon innostetaan jo koulussa

%

Suomalainen yrittäjyys...

Jokseenkin/täysin samaa mieltä

yrittäjät, n=48

37 | 30.8.2013 |

Page 38: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

4,56

3,91

4,15

4,09

4,05

3,88

3,95

3,92

3,92

4,02

2,95

2,34

4,26

4,11

3,78

3,78

3,82

3,91

3,81

3,75

3,71

3,59

2,90

2,47

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

on asia, jota Suomessa täytyisi edistää

on riskien täyttämää

on Suomen talouskasvun moottori

on tärkeä verotulojen lähde

on Suomen työllisyyden avain

on omistajavetoista

on toimeentulon lähde

on tärkeä osa suomalaista kulttuuria

on Suomen kilpailukyvyn lähde

on asiakaslähtöistä

on rikastumisen lähde

on asia, johon innostetaan jo koulussa

Suomalainen yrittäjyys...

yrittäjä(n=48)

muu(n=1037)

Kaikki vastaajat

38 | 30.8.2013 |

Page 39: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

4,34

4,07

3,93

3,87

3,83

3,84

3,89

3,76

3,74

3,55

3,07

2,45

4,20

4,13

3,89

3,77

3,79

3,75

3,70

3,75

3,68

3,65

2,74

2,48

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

on asia, jota Suomessa täytyisi edistää

on riskien täyttämää

on omistajavetoista

on Suomen työllisyyden avain

on toimeentulon lähde

on tärkeä verotulojen lähde

on Suomen talouskasvun moottori

on tärkeä osa suomalaista kulttuuria

on Suomen kilpailukyvyn lähde

on asiakaslähtöistä

on rikastumisen lähde

on asia, johon innostetaan jo koulussa

Suomalainen yrittäjyys...

Mies(n=562)

Nainen(n=523)

Kaikki vastaajat

39 | 30.8.2013 |

Page 40: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

4,35

4,19

3,66

3,88

3,73

3,61

4,19

4,01

3,66

3,73

3,60

3,93

4,25

4,08

4,02

3,76

3,86

3,84

4,20

4,11

3,97

3,79

3,78

3,72

4,40

4,12

4,10

3,93

4,12

3,87

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

on asia, jota Suomessa täytyisi edistää

on riskien täyttämää

on omistajavetoista

on toimeentulon lähde

on Suomen työllisyyden avain

on tärkeä verotulojen lähde

Suomalainen yrittäjyys...

15-24 vuotta(n=67)

25-34 vuotta(n=93)

35-49 vuotta(n=227)

50-64 vuotta(n=346)

65-79 vuotta(n=352)

Kaikki vastaajat

40 | 30.8.2013 |

Page 41: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

3,85

3,67

3,66

3,52

3,04

2,78

3,53

3,58

3,48

3,47

2,88

2,23

3,77

3,75

3,67

3,61

2,85

2,27

3,76

3,77

3,73

3,63

2,87

2,52

4,06

3,95

4,00

3,74

2,93

2,60

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

on Suomen talouskasvun moottori

on tärkeä osa suomalaista kulttuuria

on Suomen kilpailukyvyn lähde

on asiakaslähtöistä

on rikastumisen lähde

on asia, johon innostetaan jo koulussa

Suomalainen yrittäjyys...

15-24 vuotta(n=67)

25-34 vuotta(n=93)

35-49 vuotta(n=227)

50-64 vuotta(n=346)

65-79 vuotta(n=352)

Kaikki vastaajat

41 | 30.8.2013 |

Page 42: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Mielipiteet yritysideapankista

• Vastaajilta tiedusteltiin, madaltaisiko heidän mielestään yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä ilmainen yritysideapankki, josta voisi saada liikeideoita uuden yritystoiminnan aloittamiseksi.

• Lähes kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että yrittäjäksi ryhtymisen kynnys alenisi, mikäli tällainen ideapankki lanseerattaisiin.

MERKITTÄVIMMÄT TAUSTARYHMÄKOHTAISET EROT

• Muita useammin tätä mieltä olivat 15-24-vuotiaat, 65-79-vuotiaat, Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat, opiskelijat, eläkeläiset ja ne, jotka äänestäisivät vaaleissa Keskustaa tai Kokoomusta.

• Muita epäilevämpiä asian suhteen olivat 35-49-vuotiaat, johtavassa asemassa työskentelevät, työntekijät, kotiäidit ja –isät sekä Ruotsalaista Kansanpuoluetta äänestävät. Tosin huomion arvoista on että Ruotsalaista Kansanpuoluetta äänestävien vastaajamäärä on pieni, joten tulos on lähinnä suuntaa antava (n<30).

| 30.8.2013 |

42 T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

Page 43: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

64

64

65

71

63

55

67

69

62

65

36

36

35

29

37

45

33

31

38

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=1085)

Sukupuoli

Mies (n=562)

Nainen (n=523)

Ikä

15-24 vuotta (n=67)

25-34 vuotta (n=93)

35-49 vuotta (n=227)

50-64 vuotta (n=346)

65-79 vuotta (n=352)

Ammatti

yrittäjä (n=48)

muu (n=1037)

%

Madaltaisiko mielestäsi yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä ilmainen yritysideapankki, josta voisi saada liikeideoita uuden yritystoiminnan

aloittamiseksi?

Kyllä EiKaikki vastaajat

43 | 30.8.2013 |

Page 44: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

64

74

70

66

62

61

59

59

56

67

57

81

60

36

26

30

34

38

39

41

41

44

33

43

19

100

40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kaikki vastaajat (n=1085)

Puoluekanta

Suomen Keskusta (n=164)

Kansallinen Kokoomus (KOK) (n=208)

Vihreä Liitto (n=81)

Perussuomalaiset (n=145)

Vasemmistoliitto (n=54)

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) (n=23)

SDP (n=129)

Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) (n=21)

Ei halua vastata (n=70)

Ei äänestäisi lainkaan (n=33)

Ei äänioikeutta (n=5)

Muu (n=7)

EOS (n=145)

%

Madaltaisiko mielestäsi yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä ilmainen yritysideapankki, josta voisi saada liikeideoita uuden yritystoiminnan

aloittamiseksi?

Kyllä EiKaikki vastaajat

44 | 30.8.2013 |

Page 45: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

VASTAAJARAKENNE

Page 46: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

5050

1516

2427

18

2922

2524

2525

2129

42

1811

201

1719

36

192727

199

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SukupuoliMies

NainenIkä

15-24 vuotta25-34 vuotta35-49 vuotta50-64 vuotta65-79 vuotta

Asuinalue (suuralue)Helsinki-Uusimaa

Etelä-SuomiLänsi-Suomi

Pohjois- ja Itä-SuomiTalouden elinvaihe

yksinäistalous (yksi aikuinen eli sinkkutalous)lapseton pari

muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita)talous, jossa alle 18-vuotiaita lapsia (lapsitalous)

Ammattiyrittäjä

johtava asemamuu ylempi toimihenkilö, asiantuntija

toimihenkilötyöntekijä

maanviljelijäopiskelija, koululainen

eläkeläinenkotiäiti/-isä

työtönTalouden tulot

Alle 20.000 EUR20.001-40.000 EUR40.001-60.000 EUR60.001-80.000 EUR

Yli 80.000 EUR

%

VastaajarakenneKaikki vastaajat, n=1085

46 | 30.8.2013 |

Page 47: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

TULOSTEN JULKISTAMINEN

Page 48: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Tutkimustulosten julkistaminen (ad hoc -tutkimukset)

Tilaajan toimeksiannosta toteutettujen tutkimusten (ad hoc -tutkimukset) tuloksia julkistettaessa on huomioitava seuraavat asiat:

•Tutkimuksen tilaaja voi julkistaa tilaamansa tutkimuksen tuloksia, kunhan julkaistut tulokset eivät ole harhaanjohtavia.

•Kun tutkimustuloksia julkaistaan, tulee selvästi erottaa tulokset ja niiden tulkinta. Vastuun tutkimustulosten julkaisemisen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta kantaa yleensä tekijänoikeuden haltija.

•Julkistamisen yhteydessä on aina mainittava tutkimuksen nimi, toteutusaika ja tutkimuksen tekijä, Taloustutkimus Oy.

•Taloustutkimus Oy voi julkaista tutkimustulokset esimerkiksi alan konferensseissa, jos asiasta on sovittu tutkimusprojektin toimeksiantajan kanssa.

•Toivomme, että lähetätte suunnittelemanne julkaisun (lehtiartikkeli, verkossa julkaistava tiedote tms.) Taloustutkimus Oy:hyn tarkastettavaksi ennen sen julkaisemista. Lisäksi toivomme, että toimitatte meille tiedon siitä, missä ja milloin asia julkaistaan, jotta voimme vastata meille mahdollisesti tuleviin kysymyksiin.

| 30.8.2013 |

T-10952 MAM Yrittäjyysilmapuntari 2013

48

Page 49: 10952 yrittäjyysilmapuntari raportti

Kiitos.Mitä haluaisitte tietää lisää?