12. meؤگunarodni festival folklora zaba 2009. karlovaؤچki tjednik, novi list, ogulinski list,...

Download 12. MEؤگUNARODNI FESTIVAL FOLKLORA ZABA 2009. Karlovaؤچki tjednik, Novi list, Ogulinski list, Turist

Post on 17-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MEĐUNARODNI FESTIVAL FOLKLORA

  INTERNATIONAL FOLK FESTIVAL

  12. MEĐUNARODNI FESTIVAL

  FOLKLORA

  ZABA 2009.

  05.-11. srpnja 2009.

  Karlovac, Karlovačka županija

 • O MEĐUNARODNOM FESTIVALU FOLKLORA

  MEĐUNARODNI FESTIVAL FOLKLORA nastao je u oţujku 1998. godine

  konstitucijom prvog Organizacijskog Odbora i odmah uvršten u organizaciju CIOFF pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

  Do sada, veoma uspješno realizirano je 11 festivala. Folklorni ansambli nastupali

  su u 5 (pet) ţupanija i 17 (sedamnaest) gradova i općina.

  Ugostio je grupe iz 29 zemalja širom svijeta, te je tako našu domovinu posjetilo preko 2000 sudionika Festivala. Ugostili smo Burjatiju-sjeverni

  Sibir, Meksiko, Armeniju, Senegal, Izrael, Moldaviju, Rusiju, Ukrajinu, Češku, Poljsku, Slovačku, Grčku, Austriju, Njemačku, Španjolsku, Portugal, Litvu, Italiju,

  Makedoniju, Cipar, Nizozemsku, MaĎarsku, Rumunjsku, Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Latviju, Tursku i Južnoafričku Republiku.

  Festival svake godine oduševljeno prati preko 30 000 gledatelja. Organizacijom ovog Festivala, najbolje promoviramo hrvatski turizam, kulturu i gospodarske

  mogućnosti naše zemlje. Svaku grupu prati njihovo izaslanstvo lokalne vlasti, te je ovaj festival pogodan i za razmjenu poslovnih iskustava svih zemalja sudionica

  Festivala. Vjerujemo da MeĎunarodni festival folklora otvara prostore naše Domovine prema svijetu, ali i svijet pribliţava našem pučanstvu potičući širenje

  prijateljstva i meĎusobnog razumijevanja.

  Ove godine, na 12. MFF-u prisustvovati će preko 170 inozemnih sudionika. Ugostiti ćemo grupe iz Tuve (Rusija), Republike Koreje, Italije

  (Sicilija), Indonezije, Indije, Kazahstana i SAD-a. Ţelja nam je da ovaj Festival bude najveći i najbolji od dosadašnjih 11 Festivala koji su

  ocijenjeni kao iznimno uspješnim i odliĉno organiziranim. Gledajući po broju i zadovoljstvu naše publike, koja nas već punih 11 godina vjerno prati,

  sasvim opravdano moţemo reći kako je MeĊunarodni festival folklora postao vodeća kulturna manifestacija, ne samo u Karlovcu i Karlovaĉkoj

  ţupaniji, nego i šire.

  Manifestaciju kroz medije prate Večernji list, Jutarnji list, Karlovački list, Karlovački tjednik, Novi list, Ogulinski list, Turist plus, Radio Mreţnica, Hrvatski

  radio Karlovac, Radio Jaska, Radio Ogulin, Narodni radio, Obiteljski radio, TV Četiri rijeke, OTV te HRT gostovanjem u emisiji "Dobro jutro Hrvatska".

  Pokrovitelji Festivala su Grad Karlovac, Karlovačka ţupanija, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Turistička zajednica Grada Karlovca, Turističke zajednice

  gradova i općina u kojima se Festival odrţava te brojni donatori i sponzori.

 • Program 12.MFF-a ZABA 2009.

  NEDJELJA 05.07.2009.

  20.15 sati Sveĉani mimohod ulicama grada

  Gosti-sudionici: Republika Koreja, Indonezija, Indija,Tuva, Italija, Kazahstan, SAD

  Domaćin: FA „Matija Gubec“

  PETAK 10.07.2009.

  21 sati Sveĉano otvorenje Festivala

  Igralište Šanac

  9.30 sati 40-minutni koncert, animacijski program i druţenje s publikom

  Radićeva ulica ispred Papa's bara

  SUBOTA 11.07.2009.

  11 sati

  40-minutni koncert Trg Josipa Broza ispred Kauflanda

  19.30 sati Sveĉani mimohod ulicama Karlovca

  21 sati

  Sveĉano zatvaranje Festivala, dodjela priznanja i razmjena poklona Igralište Šanac

  Sudionici 12. MeĊunarodnog festivala nastupit će i u Generalskom stolu, Draganiću, Dugoj Resi i Ogulinu.

 • PREGLED POKROVITELJA, SPONZORA I DONATORA TE KRATKI PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA 12.MFF-A

  ZABA 2009.

  GLAVNI POKTOVITELJI FESTIVALA:

  GRAD KARLOVAC I KARLOVAĈKA ŢUPANIJA

  GENERALNI SPONZOR:

  ZAGREBAĈKA BANKA d.d.

  OSTALI POKROVITELJI:

  GRAD DUGA RESA, OPĆINA DRAGANIĆ, TZ DRAGANIĆ, TZ GRADA KARLOVCA

  Donatori u hrani i namirnicama:

  MEDVEN-trgovaĉko poduzeće vl. MILIVOJ MEDVEN, JANA d.d., GAVRANOVIĆ d.o.o

  Donatori u uslugama:

  UĈENIĈKI DOM KARLOVAC, ETT d.o.o., LUKAS&TON Security do.o., OPĆA BOLNICA KARLOVAC, MLADOST d.o.o., ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KŢ,

  SUDIONICI 12.MFF-A ZABA 2009.

  Grupe su smještene u Uĉeniĉkom domu Karlovac koji je naš dugogodišnji

  suradnik u smještaju grupa tijekom svih dosadašnjih 11 festivala folklora.

  1. Hanyang Dance Company, Goyang, Juţna Koreja

  2. Krida Budaya, sveučilišna folklorna grupa, Jakarta, Indonezija

  3. Spandan sanskrutik Trust, folklorna grupa, Ahmedabad, Indija

  4. Ug-shig folklorna grupa šamana, Kizil, Tuva - Russia

  5. Clogg America, meĎunarodni plesni ansambl, South Jordan City, Utah

  6. Alytin Dan, drţavni plesni ansambl, Astana, Kazahstan

  7. I Timetos, Brolo, Italija (Sicilija)

  8. Folklorni ansambl „Matija Gubec“, Karlovac, Hrvatska (izvršni

  organizator i domaćin Festivala)

 • 1. Hanyang Dance Company, Goyang, Juţna Koreja

  Povijest golklorno-plesne grupe Hanyang Dance Company usko je vezana uz ime

  njezinog osnivača, direktorice grupe i koreografkinje, gĎe. Jung Yeon Hee. Grupa je osnovana 1991. pri Sveučilištu Hanyang u Goyangu, sveučilišnom gradu nadomak Seula s ciljem popularizacije i širenja korejske folklorne baštine.

  Stručnost gĎe Jung Yeon Hee (završila studij folklornog plesa završila na Korejskom studiju nematerijalne kulturne baštine na kojem je sada i sama

  predavač) neposredno se odraţava na kvalitetu i briljantnost izvedbi grupe koju vodi.

  Grupa sudjeluje na mnogim festivalima u Aziji i Europi, osvajajući najviša

  priznanja.

 • 2. Krida Budaya, sveučilišna folklorna grupa, Jakarta, Indonezija

  Folklorna grupa Krida Budaya Sveučilišta u Jakarti predstavlja sveobuhvatan uvid

  u tradicionalno indonezijsko kulturno nasljeĎe s neiscrpniom bogatstvom nošnji poštujući moto „jedinstvo u raznolikosti“.

  Moto otkriva raznolikost krajolika, ljudi i običaja sa 14.000 otoka i otočića u

  drţavi meĎu kojima su najpoznatiji Sumatra, Java, Kalimantana (Borneo), Sulavesi (Celebes) i Molučki otoci. Veoma ukorijenjeni u vjerovanjima i ritualu,

  oblici folklornog umjetničkog izraza smatraju se sredstvom komunikacije s nadnaravnim silama (šamanizam). Glazbu karakteriziraju minijaturni gongovi , 2

  - 3 bubnja te nekoliko varijanti metalofona. Snaţno je prisutan utjecaj indijske tradicijske kulture posebno hinduističke.

  Program grupe sadrţi plesove s cijelog prostora prostrane Indonezije i rezultat je

  stalnih stručnih i znanstvenih istraţivanja umjetničkih voditelja grupe.

 • 3. Ug-shig, folklorna grupa šamana, Kizil, Tuva - Russia

  Grupa Ug-shig dolazi iz Kizila, glavnog grada Tuve, republike u okviru Ruske

  federacije, zemljopisnog i matematičkog središta Azije. Riječ je o četiri šamana – čarobnjaka, nosilaca šamanizma. Šamanizam kao spiritističko-magijski oblik

  vjerovanja najčešći je u Sibiru i središnjoj Aziji, ali i u drugim primitivnim narodima Sjeverne Amerike, Indonezije i Oceanije. Osnovna zadaća šamana je

  liječenje i proricanje jer se vjeruje da šamani imaju sposobnost komuniciranja s duhovima, da su opsjednuti od njih ili povezani s nekom demonskom ţivotinjom

  – nagualom. Obučeni su u posebnu odjeću koja se ističe fantastičnim ukrasima, vrpcama, resama, praporcima noseći često i čegrtaljku. Uz posebne obrede,

  ritam bubnjeva, ples i specifično guturalno pjevanje, zapadaju u trans, posebno stanje svijesti kad stupaju u kontakt s duhovima pitajući ih za različite tajne,

  izlječenja, buduće dogaĎaje. U tome posebnu ulogu ima bubanj uz čiji se ritam postiţe stanje transa. Karakterističan instrument je igil, ţičani instrument koji

  tehnikom sviranja podsjeća na gusle.

  Zbog svega šamani imaju posebnu ulogu i poseban status u svojim sredinama.

 • 4. Spandan sanskrutik Trust, folklorna grupa, Ahmedabad, Indija

  Ogromna folklorna tradicija Indije, posebno Gujarata navela je 1989. veliku

  skupinu istomisljenika i zaljubljenika u gujaratski folklor na osnivanje folklorne grupe koju su nazvali Spandan. Riječ u doslovnom prijevodu znaci udarac,

  otkucaj srca. Grupa je shvatila da ljubav prema vlastitoj folklornoj tradiciji, ako se ţeli očuvati, mora biti postojana kao sto je postojano pravilno udaranje srca,

  mora funkcionirati na nacin funkcioniranja ljudskog srca. Taj uredan ritam srca pretopit će se u pravilan ritam folklornog plesa, baleta, drame, glazbe, filma,

  posvećen indijskim popularnim umjetnostima, posebno folklornoj.

 • 5. “Clogg America” meĊunarodni plesni ansambl, South Jordan City, Utah, SAD

  Od kada je osnovan 1991.g., ansambl je nastupao na nacionalnoj televiziji u

  Njemačkoj, Češkoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Brazilu, Makedoniji, MaĎarskoj i SAD-a. Izvodi plesove i muziku cloggers-a (svojevrsni step) područja Rocky

  Mountain-sa. Ansambl je sastavljen od nagraĎivanih iplesača i predstavljali SAD u više od 50 velikih festivala i dogaĎanja u