17.09.2014, bursa

of 24 /24
17.09.2014, BURSA MÜKEMMELLİKLE GELECEĞE HAZIRLIK

Upload: avram-lang

Post on 30-Dec-2015

54 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MÜKEMMELLİKLE GELECEĞE HAZIRLIK. 17.09.2014, BURSA. GÜNDEM. MODEL BAHANE ÖDÜLE BAŞVURANLAR ŞAHANE. Mükemmelim Mükemmelsin Mükemmeliz. PEKİ İŞİMİZİ; PERFORMANSIMIZI GELECEĞİMİZİ MÜKEMMEL YAPAN ASIL ŞEY NEDİR ?. KENDİ UYGULAMALARINIZ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: 17.09.2014, BURSA

17.09.2014, BURSA

MÜKEMMELLİKLE GELECEĞE HAZIRLIK

Page 2: 17.09.2014, BURSA

1. MODEL BAHANE

2. ÖDÜLE BAŞVURANLAR ŞAHANE

GÜNDEM

Page 3: 17.09.2014, BURSA

Mükemmelim

Mükemmelsin

Mükemmeliz

PEKİ İŞİMİZİ;

PERFORMANSIMIZI

GELECEĞİMİZİ

MÜKEMMEL YAPAN ASIL ŞEY NEDİR ?

Page 4: 17.09.2014, BURSA
Page 5: 17.09.2014, BURSA

KENDİ UYGULAMALARINIZ

5

Page 6: 17.09.2014, BURSA

Mükemmel Kuruluşlar İçin En Taze Uygulamalara Yönelik Malzemeler

Şefafflık, Açıklık

İnovasyon

Yetkinlik, deneyim

Gelecek & Teknoloji

Vizyon, misyon & değer

Paydaşlar & Beklentileri

Kurum Kültürü

Çevresel Fırsatlar

Page 7: 17.09.2014, BURSA

Para Bu Hayattaki Tek Kaynak Değil Diyenler Buraya…

Çalışanlar

Müşteriler

Sosyal Çevre

İnovatif Fikirler

Page 8: 17.09.2014, BURSA

Ve EFQM Mükemmellik Modeli Devreye Girer…Çalışan Şirketler Bal Peteğini İşler…

8

Müşterilere Değer Katma

Sürdürülebilir Bir Gelecek Oluşturma

Çalışanların Kabiliyetleri ile Başarıya

Ulaşma

Kurumsal Yetenekleri Geliştirme

Vizyon, ilham ve bütünlük

içinde liderlik etme

Çeviklik ile Yönetme

İnovasyonu ve Yaratıcılığı Besleme

Çarpkıcı Sonuçları

Sürdürülebilir Kılma

Müşteri Arı

Hissedar Arı

İşbirlikçi Arı

Çalışan Arı

Toplum Arı

1000 PUAN

Ciroya Katkısı %25-31

Page 9: 17.09.2014, BURSA

Hayata Olduğu Gibi Modele Gerçekçi Yaklaşmak…

9

Mükemmellik Modelinden 1000 Puan

Almak Sıfırcı Öğretmen Bahti

Bahtıkara’dan 100 Puan Almaya

Benzer…

PEKİ ASIL ULAŞILABİLİR HEDEFLER NERELERDE ?...

ÖDÜLE KOŞAN KURULUŞLAR OLARAK NELER YAPMALIYIZ ?...

İŞİMİZ ÇOK MU ZOR ?...

750-800 PUAN BANDI

ÇOK AMA FAYDALI ŞEYLER

ASLINDA ÇOK MU ÇOK KOLAY

Page 10: 17.09.2014, BURSA

Önemli Noktalar…

İş

Sonuçları

Müşteri İle İlgili Sonuçlar

Çevik ve Stratejik Yönetim Anlayışı

Müşteriye Değer Üretme

10

Aferin!Puanın Çoğunu Kaptınız…

Ama Büyük Ödüle Daha Yolunuz Var…

Page 11: 17.09.2014, BURSA

Yol Uzun, Durmak Yok, Yola Devam…

Mükemmel Çalışanlar Sürdürülebilir Toplum Max. Hedef Min Kaynak

Gerçek bir İK stratejiniz var mı?

Çalışanlarınızın özel yeteneklerinin ne kadar farkındasınız?

Performansı stratejik bakış açısıyla ölçebiliyor musunuz?

İş- Özel yaşam dengesini ne kadar kurabiliyorsunuz?

Farklı çalışma yöntemleri sizin için ne kadar önemli?

Çevresel, ekonomik ve sosyal olarak yerelde, ulusalda ve global alanda katkılarınız ne kadar önem veriyorsunuz?

Kurumsal Vatandaş olmak sizin için ne kadar önemli?

Toplumsal Güvenliği sağlamak adına ortaya koyduğunuz iş sürekliliği yaklaşımlarınız var mı ?

İnsan, Dünya ve Kar Üçgenindeki çıkar çatışmalarını nasıl yönetiyorsunuz?

Teknolojik kaynaklardan yeterince yararlanıyor musunuz?

Kaynak tanımlamanızda bilgi ve deneyimin önemi nedir?

İnovasyon ürün ve hizmetlerinizin bir parçası mıdır?

İşbirliklerinin ürün ve hizmet halkanızdaki yeri nedir?

Ortak Hizmet, ürün ve değer stratejileriniz oluşturulmuş mu ?

11

Page 12: 17.09.2014, BURSA

Hangi Alanlarda Kendi Modellerimizi Kurmalıyız?

Müşterinin Kalbine Giden Her Yol Mubahtır

Müşteri Deneyim Yönetimi

Müşteri İletişim Platformu

Fonksiyonel Markalaşma ve Pazarlama

Portföy Yönetimi

Değer Maksimizasyonu

Çalışan Ekmeğini Taştan Çıkartır

Stratejik Çalışan Modellemesi

Performans Modellemesi

Yeni Çalışma Metodolojileri : Mobilite

Sosyal Çalışan Yaklaşımları

Yetenek ve Gelişim Planlaması (Koçluk)

Yeni Fikirler Bu Kumbaraya

İnovasyon Yönetim Modeli

Gelecek Beklenti Yönetimi

Çoklu Kaynak Yönetimi

Toplumun Sesini Dinliyoruz

Sürdürülebilirlik Modellemesi

Karbon Yönetimi

İnsan Haklarının Gözetimi

Yerelleşme Stratejileri

Ekonomik Katma Değer Üretimi

12

Page 13: 17.09.2014, BURSA

Değişime Ayak Uydurmak İçin…Girdilerde Değişim

→ Senaryo Planlama & Esneklik

→ Kurumsal Yönetim – Risk+Yönetişim+Liderlik

→ Değişim Yönetimi & Proje Yönetimi

→ İş Paydaşları

→ Global Rol Model Uygulamalar

→ Güvenilirlilik

13

Page 14: 17.09.2014, BURSA

Değişime Ayak Uydurmak İçin…Çıktılarda Değişim

→ İş Sonuçları

→ Gelecek Performansı

→ Yaptığını Gösterebilme Kabiliyeti

14

588 625KAMU

642 655ÖZEL

Page 15: 17.09.2014, BURSA

Senaryo Planlama & Esneklik

→ Kısa ve orta vadenin ötesinde Uzun Vade Planlamalar

→ Gelecek senaryolarının oluşturulması

→ Çevresel analizlerin gelecek bazında oluşturulması

→ Faktör Tahmin ve Beklentileri (Ekonomik,yasal vs)

→ Baz, İyi, Kötü Senaryo Planlamaları ve Etkileri

→ Değişim Senaryoları

15

Page 16: 17.09.2014, BURSA

Risk & Yönetişim & Liderlik

→ Tüm Doğal Risklerin Belirlenmesi

→ Risklerde Boyutlandırma & Strateji ve Süreç ile Eşleştirme

→ Risklerin Önceliklendirilmesi ve Kontroller

→ Şeffaf Yönetim Anlayışı : Tüm Paydaşlar İçin

→ Lider Modeli (Kuruluşa Özgün & Eşleştirme)

→ Kendi Tarzını Oluşturan Liderler (En İyi Uygulamalar)

16

Page 17: 17.09.2014, BURSA

Değişim Yönetimi & Proje Yönetimi

→ Proje Metodolojisi Oluşturma

→ Projelerin Fayda Maliyet Etkileri

→ Projelerin Sürdürülebilirliği ve Paydaşlara Katkısı

→ İnovasyon Ajandası

→ Stratejik Planın Çıktısı olarak Değişim

17

Stratejik Planlama

İş PlanıRisk PlanıDeğişim Planı

Page 18: 17.09.2014, BURSA

İş Paydaşları

→ Yasa Yapıcılar, Yerel Dinamikler, Ana Tedarikçiler

→ Hissedarlar, Toplum

→ Beklenti Yönetimi

→ Stratejilere Katkı Sağlama

→ Yerel & Global Stratejileri Destekleme

18

Page 19: 17.09.2014, BURSA

Global Rol Model Uygulamalar

→ Kendi Uygulamalarımız

→ Kıyas Kuruluş Olma

→ En İyi Uygulamaların Pazarlanması

→ En İyi Uygulama Olması İçin Modelin İlişkilendirilmesi

→ Uygulamaları Sonuçlarla Desteklemek

19

Page 20: 17.09.2014, BURSA

Güvenilirlilik

→ Verilerin Güvenilirliği

→ Sunulan Yaklaşım Bilgilerin Güvenilirliği

→ Denetimler & Matematiksel Kanıtlamalar (Algılama Sonuçları)

→ Otomatize Raporlama Sistemleri

20

Page 21: 17.09.2014, BURSA

İş Sonuçları & Gelecek Performansı

→ Kuruluşun Karlılığını ve Gelecek Varlığını Etkileyen Faktörler

→ İşin Varlığını, Vizyonu, Misyonu Sürdürülebilir Kılan Faktörler

(Satış Rakamları, Karlılık Analiz Sonuçları, Özel İndeksler)

→ Geleceği Hedeflendirme ( Gelecek hedeflerini Belirleme )

→ Sürdürülebilirlik Uygulamaları (Gelecek Projeler)

21

Page 22: 17.09.2014, BURSA

Yaptığını Gösterebilme Yeteneği

En İyi Uygulamaların Pazarlanması

Sürdürülebilirlik Stratejileri

Kurumsallığın Pazarlanması

Yaklaşımların Pazarlanması

22

ŞİRKETTEN STAR YARATMA

VAROLANI PAZARLAMA

Page 23: 17.09.2014, BURSA

Yarına Bakabilmek ve Hazır Olmak İçin…

23

Mükemm

ellik

Page 24: 17.09.2014, BURSA

24

TEŞEKKÜRLER…