1844. - museum-digital

10
2 , t s. 1844. .peft VII. ~1)ffo1 roQm~rafen (iJtQf 2tUf~ ße1)t "'"4) ~"tPrßtf~t" ".,r fi4). mlan ragt n.f.d)t: Ditreflauntttßwtrtf)e 'orbnung, biere~trto Ud)tn unb ritbtrnbrn.pavmonlttn, bit unß tnthildtn am majro 1t&tifd),j1iUtn fl)a~ntn btt funet(nben ~e(tf61'1'f~ butd) bit SJlüd)t btß untnbUd)tn ffittumeß~in f g.!e[d)wle an bem trgt(m&pigtn i)\\~intoUrn btr fl)luttitar(d)tn t&ngl btr @efdje innttbalb be~ ,gerunbrn Prgani~mu~, .::- bit unß tut5öd'fn (jene .patmonietn) Clm tmflatn ~ttlbtn btt fl)[tnen au6tt~a(b unb mnftba(b i~ttß gemeinfd)aftUd)tn etocftß, - bit un~ tnthucftn (!tne ~atmoo nirtn) an bet tomantifdJtn .pin(agetung b~r fd)lveigtnben @eo tlitg~tl'ttrn, I&ng~ btttn ~b"ltt tl)l)t~m[fd) mutmem bit fl)6dJt wit <!Iftngerang p(aubernb bon ~iebef - bit un~ fnthtJcftn (jene .pQtmonittn) t\n b;em~bI)Ue fdJulb{o~ babinWaUtubtt .9)irttn, begleitet bon edJl\lma\}e(i!aug, fl)etglitb unb .Y)tttbtngtl&utt, - bit unß tntaitcftn (jtne .pnrmonieeu) an ~l(t m, baß, adJ! Cluvee bem ,Sftrte~ bt3 etClatßtebrnß woget unb ju{)elt tn eonntng(an~1 0l6tbtnbuft, Sauber btv ,Sfl&ngt, - jtttt .()t\t# mou'ietn pnben ba aUetw4it' bt\tum natt, welt bCl - ~(te~ nad) matufgeft~ttt bO~ fid)gtl)t, unb nu~ bit mefo fünflt(ung be~roltnfdJen - fd)weiFet t\u~, nu~ fit - I,Qnbelt gegen biemntu~gefe!!f.. mtin!' wal)rlid)! bCl~ ift fCllfd) gtfpvod?tn. ~u dJ bfß illltnfd)rn ~ a ~ n, bUfd) ben e~ fld) unb ben illlitmtnfd)en - utrnld)tet,ento 1'tti)t,. im brteltl1fttltenetaat~!ebrn, nad) SJlQtutgrft~fn, unb gf~t nad) matufgtft~en bOf rid) ftetß~ i)aß06fe muj !Jffd)e~eni b~dJ we~f btm, bett t\(~ @elßet tt- ft\fftt bif SlBfrt1t\ufß\11ad)t, i~n t\ußlirfernb bann brn <!umtnibtn. <!ben ro - W'1) t b e m ,ben 1'1(8 ,0 Pff f wnb!t bQ! Wtltum. . ~ß m u J bet ~olf baß edJal'lffeipen, bOd) wfb' bem edJl\ft, bl'l~ bfß!!Bo!frß ,Sffaue fdft;ebtn ro- mup btt .9)aget. IJ>t1QnAfIt plfbrrbrrrd)fn, bod) t~e~f be n eu une bt~ \PftanAenwr!t/ bit fott.rnbigtid) ba~inbo~tenmltffen. Ufl~. :tfJtI)fttif.'f)e ~eutt"tU"1tß unb~oU~ie1)t" dm ~dU. b~(.. - "'~r~e" ff~ fttH uußI~f4)ft.,u. f8~ rw er fast i:ßenblbo '" relnrm~~I~um: t~ ~ostmen, ill the9ry (Ir pbllOB(lp~y )Ie WOB tole,~~ly rigId; in ils pfactice. m()r6~lan tolß!ably lo(l8e. Bybls tenets yO" \vould hav(t, cons\dered hun a very Catofof .tubbornn.e~8 nnd sternne8$: yet was he a ver}' ~ild in. his conces. sion to the \vbim of tbe ~om(t,nt; ur~. Unb in be~ ~~Qt m"~~119tWQ[tlgfr "JC~ftdnb51»irdJen~,fd)a"lid)'r unb ~n. ru, l1b 11 ng 8m d V (get rolo,aJ ffl1ttfinbel" wt(d)e8 n;i d)t bet 'Jfir. IMI. ~rft 7. io"bit. 9 uon muquol). e d) Wad) t b[oj - bt' ~tnfd)tn 6UAUfd)tti6tn 1ft, unb rOndd) nld)t 6top au tntfd)ulblgtn tft, fonbttn IUttd)eß im ~m- "eta tlue n bf" umj1& n beIlegt, b~ß bUtd) baß "Video me. 110mproboque,deteriora .equor'. nu t nd lu tin gefta n ben wirb al~ ~bl'n~trgebnip, ganJ fo, IUle man etl"l't ragen m6d)te: .cJd) ~atte mit uorgel1ommen, In ein em ~ilge bi~ bil~ln 6u WUg au gt[i1ngtn, abtr tin entrt(I[fd)fß ~fttfl' binbtrtt mid) barl"!n, fo b1161d) ttft anbtrn ~llgG bott anPaln. mergt~t nld)t, Ibt fttcfn!1frtrolorilllftfn, in furtm rigoriftlrd)en mUn5tlnaiel)en, I~r, ble ibt furt ~ordl (onftruirt, "on cromfottG umgtben, mit alltt (!Itroi~l)elt ttailm&6ig gut'" rolablAtften fntaf!1tnrfl)tnb., .fit bfr fd)onen ~r~artUng, jtbtn 2Cbenbungtj1ort 6u t"rem ~olbm, rfi3enben ~eibd)en end) bequem unb ltppig I)inlagtm Au fon- ntu, Ufl"., I>trgt6t nid)t -, auft.uftm 9loftl1pfl1be 6um J)lmmfltrid)',baJ bi e f tr 9loftnpfitb - f{tt blfle eurtt gtpri- nigtfnrollt~r6bfr ein entfl'f)lld)et ;t> 0 t n IU t 9 1ft, ja nod) mf~r, - bllj nld)t felttn btt ijaU tintritt, aud)Ulfrleld)t tlnft f6rtud) ftlbft - tlntrtttn mod)tt, roo auragen ift fut .cJfbtn, btl\ eine fubtlle ~I)torlt nod) nld)t 6um ~~bnfinnjgtn gemad'lt I)at, wo '6U raafn if1: 11 ne s'agit plus de droit, - mai.s de necesslt~i,8auve qul peut! Dit ~r&n6fn, bit b.1ß, UOU~ttnunft geleittt, flill fot- fd)enbl' S)l'r4 utratid)nl't, wl'rbl'n mit ftj1tt S)anb 9tAogtn In rol u fit; bit &rdn~en blnge,qen, bit - untl'r bem ~I'rd)ml't- tl'r, ~t&ird)t, @31'1)~ule - btr 2Cn g ft, bIt e d) m t r Ae n, beß ~eburfnirftß, btr ~eforgnlfft - unter btm ~l1ngtn aerPnitttrter etntimeutl1litat - utrAeld)ntt wtrbtn, biert @3ran&eu finb \)trl\lorten bingeworfen mit Aittl'l.'nbtr S)anb tn,S)it,ft, bingtworfen...,... uor 'Otln brtd)enben 2Cuge - ber J)offn~n,gjn 2Cgonie. .l>icre ~I'blluptungtn ~ gtlten bl'n wa~r~l1ft Un1lJ6tf. IId,cn, btren t~, S)tllbtm guttn ~d)lcrrale ber rozenrd)~eit, nur wenige gibt. ~on o(\tn ~if(\gttm - m6gtn bom ja 111d)t tlnt 2Curotnbung' a u f ri d) mdd)tn jine: ';taufenbt "on U n. n'(i &t n, bit. rintrreit8 uoU ~t& 9 I) ei t unb ~tr$4 rt (ung- anberel'ftit8,boUuon 2C n fp ru d)tn a n8 er b trt - finb; bit bIt mfpnttt,tinfgt ~Idttl'r bfrubtlten spl1pitr8, nod) 11119 in bit .l>ruc!ertl>geri1nbf, muuten motf)fd)lIbßed)&~t unh eint' e~a' feßptl1rt~muf6rtbtl)fa,ajftn, tl1tnn, njmtmlt unrtd)ten Dingen augitngt l1uf'(!rhtl1j bit i1bl'r btn hetl'rd)tnbtp etumpflinn unb bit. 91id)tanrt'Pennungtbrtr ~trbl'nftr um ble roltnfd)l)clt!lagtn, wonl1d, fit I jtne merbienftboUtn, mit ber $)lotl) ringen mi1lftn, wtbtr fid, nod'l ibre mru( trn&~ftn fonnen, Uf11l. 91un abtr fragf t~ jcnf ...tnttrtrrattttl1 rol&rtl)fff liner ftuplben .3eit, fie, ble "cc 31

Upload: others

Post on 05-Feb-2022

59 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

2,t s.

1844.

.peft VII.

~1)ffo1roQm ~rafen (iJtQf

2tUf~ ße1)t "'"4) ~"tPrßtf~t" ".,r fi4).mlan ragt n.f.d)t: Ditreflauntttßwtrtf)e 'orbnung, biere ~trtoUd)tn unb ritbtrnbrn.pavmonlttn, bit unß tnthildtn am majro1t&tifd),j1iUtn fl)a~ntn btt funet(nben ~e(tf61'1'f~ butd) bit SJlüd)tbtß untnbUd)tn ffittumeß ~in f g.!e[d)wle an bem trgt(m&pigtni)\\~intoUrn btr fl)luttitar(d)tn t&ngl btr @efdje innttbalb be~,gerunbrn Prgani~mu~, .::- bit unß tut5öd'fn (jene .patmonietn)Clm tmflatn ~ttlbtn btt fl)[tnen au6tt~a(b unb mnftba(b i~ttßgemeinfd)aftUd)tn etocftß, - bit un~ tnthucftn (!tne ~atmoonirtn) an bet tomantifdJtn .pin(agetung b~r fd)lveigtnben @eotlitg~tl'ttrn, I&ng~ btttn ~b"ltt tl)l)t~m[fd) mutmem bit fl)6dJtwit <!Iftngerang p(aubernb bon ~iebef - bit un~ fnthtJcftn (jene.pQtmonittn) t\n b;em~bI)Ue fdJulb{o~ babinWaUtubtt .9)irttn,begleitet bon edJl\lma\}e(i!aug, fl)etglitb unb .Y)tttbtngtl&utt, -bit unß tntaitcftn (jtne .pnrmonieeu) an ~l(t m, baß, adJ!Cluvee bem ,Sftrte~ bt3 etClatßtebrnß woget unb ju{)elt tneonntng(an~1 0l6tbtnbuft, Sauber btv ,Sfl&ngt, - jtttt .()t\t#mou'ietn pnben ba aUetw4it' bt\tum natt, welt bCl -~(te~ nad) matufgeft~ttt bO~ fid)gtl)t, unb nu~ bit mefofünflt(ung be~roltnfdJen - fd)weiFet t\u~, nu~ fit -I,Qnbelt gegen biemntu~gefe!!f.. mtin!' wal)rlid)! bCl~ iftfCllfd) gtfpvod?tn. ~u dJ bfß illltnfd)rn ~ a ~ n, bUfd)ben e~ fld) unb ben illlitmtnfd)en - utrnld)tet,ento

1'tti)t,. im brteltl1fttltenetaat~!ebrn, nad) SJlQtutgrft~fn,unb gf~t nad) matufgtft~en bOf rid) ftetß~ i)aß06femuj !Jffd)e~eni b~dJ we~f btm, bett t\(~ @elßet tt-ft\fftt bif SlBfrt1t\ufß\11ad)t, i~n t\ußlirfernb bann brn<!umtnibtn. <!ben ro - W'1) t b e m ,ben 1'1(8 ,0 P ff f wnb!tbQ! Wtltum. . ~ß m u J bet ~olf baß edJal'lffeipen, bOd) wfb'bem edJl\ft, bl'l~ bfß!!Bo!frß ,Sffaue fdft;ebtn ro- mupbtt .9)aget. IJ>t1QnAfIt plfbrrbrrrd)fn, bod) t~e~f be n eu une bt~\PftanAenwr!t/ bit fott.rnbigtid) ba~inbo~tenmltffen. Ufl~.

:tfJtI)fttif.'f)e ~eutt"tU"1tß unb~oU~ie1)t" dm ~dU.b~(.. - "'~r~e" ff~ fttH uußI~f4) ft.,u.

f8~ rw er fast i:ßenblbo '" relnrm~~I~um: t~ ~ostmen,ill the9ry (Ir pbllOB(lp~y )Ie WOB tole,~~ly rigId; in ilspfactice. m()r6~lan tolß!ably lo(l8e. Bybls tenets yO"\vould hav(t, cons\dered hun a very Catofof .tubbornn.e~8nnd sternne8$: yet was he a ver}' ~ild in. his conces.sion to the \vbim of tbe ~om(t,nt; ur~. Unb in be~ ~~Qtm"~~119tWQ[tlgfr "JC~ftdnb51»irdJen~,fd)a"lid)'r unb ~n.ru, l1b 11 ng 8m d V (get rolo,aJ ffl1ttfinbel" wt(d)e8 n;i d)t bet

'Jfir. IMI. ~rft 7.

io"bit.9 uon muquol).

e d) Wad) t b[oj - bt' ~tnfd)tn 6UAUfd)tti6tn 1ft, unb rOndd)nld)t 6top au tntfd)ulblgtn tft, fonbttn IUttd)eß im ~m-"eta tlue n bf" umj1& n beIlegt, b~ß bUtd) baß "Video me.110m proboque,deteriora .equor'. nu t nd lu tin gefta n benwirb al~ ~bl'n~trgebnip, ganJ fo, IUle man etl"l't ragen m6d)te:.cJd) ~atte mit uorgel1ommen, In ein e m ~ilge bi~ bil~ln 6uWUg au gt[i1ngtn, abtr tin entrt(I[fd)fß ~fttfl' binbtrtt mid)barl"!n, fo b1161d) ttft anbtrn ~llgG bott anPaln. mergt~t nld)t,Ibt fttcfn!1frtrolorilllftfn, in furtm rigoriftlrd)en mUn5tlnaiel)en, I~r,ble ibt furt ~ordl (onftruirt, "on cromfottG umgtben, mit alltt(!Itroi~l)elt ttailm&6ig gut'" rolablAtften fntaf!1tnrfl)tnb., .fit bfrfd)onen ~r~artUng, jtbtn 2Cbenb ungtj1ort 6u t"rem ~olbm,rfi3enben ~eibd)en end) bequem unb ltppig I)inlagtm Au fon-ntu, Ufl"., I>trgt6t nid)t -, auft.uftm 9loftl1pfl1be 6umJ)lmmfltrid)', baJ bi e f tr 9loftnpfitb - f{tt blfle eurtt gtpri-nigtfnrollt~r6bfr ein entfl'f)lld)et ;t> 0 t n IU t 9 1ft, ja nod)mf~r, - bllj nld)t felttn b tt ijaU tintritt, aud) Ulfrleld)t tlnftf6rtud) ftlbft - tlntrtttn mod)tt, roo au ragen ift fut .cJfbtn,btl\ eine fubtlle ~I)torlt nod) nld)t 6um ~~bnfinnjgtn gemad'ltI)at, wo '6U raafn if1: 11 ne s'agit plus de droit, - mai.s

de necesslt~i,8auve qul peut!Dit ~r&n6fn, bit b.1ß, UOU ~ttnunft geleittt, flill fot-

fd)enbl' S)l'r4 utratid)nl't, wl'rbl'n mit ftj1tt S)anb 9tAogtnIn rol u fit; bit &rdn~en blnge,qen, bit - untl'r bem ~I'rd)ml't-tl'r, ~t&ird)t, @31'1)~ule - btr 2Cn g ft, bIt e d) m t r Ae n, beß~eburfnirftß, btr ~eforgnlfft - unter btm ~l1ngtnaerPnitttrter etntimeutl1litat - utrAeld)ntt wtrbtn,biert @3ran&eu finb \)trl\lorten bingeworfen mit Aittl'l.'nbtrS)anb tn,S)it,ft, bingtworfen...,... uor 'Otln brtd)enben 2Cuge- ber J)offn~n,g jn 2Cgonie.

.l>icre ~I'blluptungtn ~ gtlten bl'n wa~r~l1ft Un1lJ6tf.IId,cn, btren t~, S)tllbtm guttn ~d)lcrrale ber rozenrd)~eit,nur wenige gibt. ~on o(\tn ~if(\gttm - m6gtn bom ja 111d)ttlnt 2Curotnbung' a u f ri d) mdd)tn jine: ';taufenbt "on U n.n'(i & t n, bit. rintrreit8 uoU ~t& 9 I) ei t unb ~tr$4 rt (ung-anberel'ftit8,boUuon 2C n fp ru d)tn a n8 er b trt - finb; bit

bIt mfpnttt,tinfgt ~Idttl'r bfrubtlten spl1pitr8, nod) 11119 in bit.l>ruc!ertl>geri1nbf, muuten motf)fd)lIbßed)&~t unh eint' e~a'feßptl1rt~muf6rtbtl)fa,ajftn, tl1tnn, njmtmlt unrtd)ten Dingenaugitngt l1uf'(!rhtl1j bit i1bl'r btn hetl'rd)tnbtp etumpflinn unbbit. 91id)tanrt'Pennung tbrtr ~trbl'nftr um ble roltnfd)l)clt!lagtn,wonl1d, fit I jtne merbienftboUtn, mit ber $)lotl) ringen mi1lftn,wtbtr fid, nod'l ibre mru( trn&~ftn fonnen, Uf11l. 91un abtrfragf t~ jcnf ...tnttrtrrattttl1 rol&rtl)fff liner ftuplben .3eit, fie, ble"cc 31

484483

fit bod) fo frud,tbof finb Im ~ffinben nut\Iid)ef S),'robucte fufben 6tl'l"t, - Id) frl'lge fit, ob btnn, lUenn b"ß S» 1'1 P i-et pd)ttld)t mr~f frgenbrlngtnb vflltgen la~t, ob eß benn b" nid)t, tbeml'ln betrugt, flitblt ober fonft tIn ~ttbrl'd)tn btge~t, ob eß b"nld)t ftbf anAur"tben lUllte, tintß td)ttn ~~i!ofop~tn gl'ln! lUitrlblg, bit ~ebet bluAultgtn, IUlt ~poU feine ~Vt", IUl'nn bit ßn.f)orl'r brß ßu~oten~ mube lUl'lten, unb, ftatt ber ~eber, b" ~Q}tdbfd)elt in bit .pl'lnb Au uel)men, bitmit bl'r ~tbt-~d)&~e au entlot'fen, bit, I~enn fie dUd) nld)t mot~fd)ltb! me~.faden gteid) fomml'n, bod) Ibten ro?ann n&bren. 3~ß~tI1~ furtlnen uerarmttn ~crlbl'f ttl\)aG fo ~ntff~lld)f~, um ~l'Ig'

to~n au dt6ritenf

morfti)loQ füt 2luffrifti)unQ bt~ :t)tomo.

:Dtm .t)tama, bl'l5 In neuerer ßtlt fo fe~r In ~frfdl! se.fat~fn I~# bl'l! man bit focidle ro?lfefc brf jungen fitttr(\;tue ntunen '~nnte, mod)te lUefentlid} b"bntd} d u f g e~ 0 i fell IUtt:;:ben., unb e5 1Iegt fid) bemftLbell tin gaua dufgefflfd}teß3ntereift fttlngen,l\)fnn'lUlt .t)tutfd)t -fo mand}t5 tng.tifd)t obtt fr"IIA~rlrd}t l)rdma, bQ5 teld} an ttbenbtgetiE)arl1eUung be~ ~otftttibene unh gef'ttigen 1!:tbene, fo- .t\!it Qn feinen pft)d}otogUdJtn memetlulIßtn, 1U&~t, - dl~

sr.~ tm" fitr ~ Q tidtion e 11 (1U1e in btr ro?unl) nt~men m~d}ttn,ut1b fo, Inbtm IUlt ubtt bieS obtr jtneß ~~tma unftt' ~aria'tloncomponierttn".-- bemmtrQmmtprobuctt, gemelnfdm dUgtO'gemtQulfd,en Obtf g"tfogl'rmanifdJen ~dJaffruß, bQßjtnig~ no dJ\)trlti~tn modJttn I ba5 nur bet "bgtfdj!oiftn tin f dm febl'nbe;1)eJltfd,e - in bobem,G3rQbefpenbl'n fQun, nam!idj baßt\ltifdjt ~(emfnt \)etb,ut1b'tn mit bet ~tefe be~ Q)tbdn.fellS.., bit mtmut~~l\)tlt)t.. unb ncdj~tlUaß, - nebm.lidj tin f 1I f)ne G 9 tdnbloft & fI dJ .pi n IU t 9 f eb e n- itbefben ~dutrteig bt&'.pet!ommtnf, tibet bit .pau~b"c!en fpleSIbittgeffldJet .paußmotat, übtt bit Lelbis,n eonvenances.bit d(fe ~oefie ttt~btm, unb ubet b,,& berfifd}e c' es t re .;u.IUC\)Ot iebe8 Jttaftgefub!, t11lt e& mtj'tammt bem Urpod)en be8.petaen~ I außttbalb .Deutfd}lanb ttj1atrtt - 9[e{~ ben ~tub'ling~rdjoifen \)Of bem~ißluinb.

~tni6t uotuf6ffd,iti)fUti)c ~tmtt!uuQfnauf einet8lcife an bcn 8l~cln im e"ptemper unb ~(to{)et 1&2.

uon mte~m.(ljortfl.nng lIon 3j1. 1843. ~tft XII. e. 895.)

~rittt 1l&t~tnllnB: rolt\in!.. ~buen, ~onbor', Vnltur ful-vus, Gypalltos"HaHaetos, Aquila, Pandiou,~1t1en, 1lmmet uflt!.

(itltla' übet bit, !Derfammlung btt 9laturfoff.i1ef in Wlalna Auf!tgen, ,lUiirb, ganA 116erftüfl1g ftl,1n, ba bet ~etid}t. ,fiertltf !Je.brolft Jfl lltlb ii6tt l2latß boUftlinblgen 'lluffd}IuD gl&t. 'llUeln

bit r~etn~fc!]t natUtfOff.i1enbe @tfeafdJaft unbftJte au4gt~tl..i1ntte6amntiung betblent nld}t nUt eine tr,rtnbo[{e ~Ii~nung, fon-bttn auw eint 6d)lIbtrutlg. !!Bit fangen mit ber tffttfn An.~i.t meij1tn i~ttt WlitgIiebft lUo~ntn in Wlal,1na; ~{t't betf!tnmttfufit Itd) leben Wlonat, a,öttn !Dotftfungen an" l1!eld}t (ilulgt QuaI~rtt' WlUte ~a{ttn I unb, fiet\lt~tn ~c!] ii&tt' {~te 'llngt{tgem,eiten.

$ie ß1i~tt nldlt nut UJett y,datmtt mamen - idl nenne nutGJrö f er,mtu dl, $~ mibt;:ßerabe blefe, UJtll idl biet mitf~lIen ßufanlmen UJar, - unb bit melj1en GJeIe~ttell 'Orr $tabtWla~n3, fonbetn audl biere anbere !13ütger untrr I~te WlltgUeberunb erfreut I1dl beß ganA {,efonbrrn I5dluveß beß @toO~erA0gefetbj1. (iß gereldlt geUJID einer $tabt AUt gtOven (i'~te, UJelln rtldlt

nur 19re @ete~tten, fonbrrn IllIdj blrIe i~ter nldjt geIe~rtell mUt.get bon eillem regen natuttuilfenfd]afffidjell $tre{jen {jefeett flnb,unb ~Ieö 1j1 in i'la\}nA bet ß'aU. 3dj ~a{je mit eine bet in tlet @e.feaf~af\ge~~{tene't !13o.nefungen bon unfetl1t t~eurrn !13 i u dj, bttjia"alldlln biefet !13eAle9ung gn>pe merblenj1e um bit @~feafdlltftertuir{jt,. er6ete\1J banllt fle In einem UJtltern Streife {)efllnnt UJerbe~I5le fte~t (jeteltß in bieren $I/ittern (l1er) 3jia 1843. .eeft VII.),unb tultb einen 3ebtn ü6er3tUgen, bllp nidjt gewö~nIidje I2rr{,eltengellefttt werben. Unb mit weIdjtt ß'reu~lgfelt luerben bit 'otlfttge6t'ltdjt,lutIdle ßUt I2rnfdllllfullg, l2ruf~eUung unb (i'r~ItItung bet$lInlntfnngm 11&t~lg 1tnbt .3'dl ~It{jt eine Uutert'ebung nut an.a~~ött, arß unfet $tudj belt ~nfltuf elueß Bebra4 \)orfd)Iug,unb Idl f}tt6e mldj iibet bit tBeteitlulUigfflt, b4ß ba~u nöt~ifJeGJtIb all!uf<J,ltlffn, lua~r~4ft. gefreut. l2ru<J, bie $ta~1~e~örbenulltet'~üvm bit GJefeUfdr!1ft mit groUrr ß'tet)ge~lgfeit. ~an ~ati~rell ~ammIulIgen m beln $djIolfe ätuel} ~todnJerft eingeräumt,luetdle fltt fe~r fd1&ne4 ~ocal füt fie barIileten. - ,t1)Odl benß'teullben bIt Boologie \!.1It'b e4 uodj luldjtlget fel}n, \)on bieren$aml\1{ungen feI6f1; etwa4 Au flöten, un~ Idl fQnn i~ntn nur~fteuUdleß {)etldlten.

.3'd) fpttdlt ßuet'~ nett $auget~ieren,unb mup bot' aUtm eInenmuc! auf bie ~tein6öcfe luet'fen, btt) benen unfer ß'feunb (f)dj'{lI!~aß SUU~ eulque~ä.ltebelfft~et\)or~ebfll foU~n. !i)le (f)1Id)e\)rrIjä{lfi<J, auf foIgen~e iWelfe. <S'~on..im 3a~te 1835. Iiefan,ble@efeUfd)aft eineI" a{ttn <S'tei\t{)ocf 4Uß ben ~~tenliell, ~et Pd)110~ in brt (f)nmmYung befinbet. ,t1)ef erl'te 2(nblicf ",gar;, baDeß eineaauA ~nbefe I2rtt (species) ~Iß Capra ibex 1ft. müpp,e11ltugRetf ri, unb biep uetuog unfttn mt Ud], nle~ttfe (f)teinlißc!e4U~ 'ben W!,IrenQen j1djfomlnen !U laffen.. (i't et~ieYt AlveiJ gleilf1

groyellitc ~linn~en, einen ~aI6ili~rigell unb elnenanbtrt!jn{li.ili~t'lgen }13ocf, ein aYte4 $ei6<J,en urtu.., fo bn§ nun bit ~(ttfrfiflllnb. (i'r fdlrieu batü&et an felneß'reunbe, (lUd] nn <S' dj i nA,ber nun (lud) emin lungen }13ocf {,rfnm unb unfe~n tB tU dl umfeine !13toIi~d)tungen e~fudlte. .t,)ierauf t~fdjlenen: J,$el)t et'fun.gen ü6et ble!Jl~ttn bcr\ullbeu Bleae~" befon~tt4mit }13e&ie§ung auf ben fibltifd)tll ~te.ln6o(f, ben@tei~60(f ber!Jll\>:ecu u\1b ben @ttinliol! bet !;Jll1ft.nlien bUlt Wtof.. .e. 01. <S'djin~. meu<J,afeI" in befmUdl"

,.tItUcfefel bonWetlt~ittre. 1837 .'1 ~n blefet tr\1J/i~nt nleln ß'rcunb$dlll1A (lßerbingß unftrn tB t U ~J tt fü~t't audj eint range (f)teUe(lu4 }13t udl'4 tBriefen nl.lt beffcn rlgntn iWotten ~n (olfenti~tbaß tBefie, Iu~ßübe+, biefttt (f)tcintiocf geragt i~), gi{jt Artetemadl~ldjtttt bOU GJ~j1on W~l)eliuß urIn. Ü~tt I~n, ttl1)ä~nt(lU~J bllpet'butdl bie .entfe feineß ß'reunbtG, beß tü~mUdltitorannten Bo9Iog~n .pm. mot4f $r 11 dj in WlIt~"A im 'tfaU fel},nodj bit mefdltfl{juilg ut1~ Beidlnuug bon bte~ !1nbttn <ircm.pf(lt'ert rt~dltttt !u !jabenunb bit !Jl{iblfbtmlJ brr Biege geben ~ufBntttn.. <H:t faßt au~: J"t1)a.pm m ru dl mt~fW~ten~mo<S'tcln.{)öc!e btrgIldlcn 1]at aY4 fdll fo fli~tt idl frlne figeuen Imo~tt!1n'f ~t.. mun fommt bit fdlon oben 6ttli~rte $tefIt $tulf}ö,lueYdte emfiettUcf)c $tfd)t'tIIiun" blefe4 (f)teln{'ocfß entbart. fit

486485

in bleret <Sad}e gal1~ (lllt/n, fo IlIle (lUff? bit ,/lltttn :SJtad}rid}ttn ~tn ~anf f~6nt Q:Ullbort farren ß(lna &~fonOrti in bit !lIugtn '"m 'tgttf}tllt ~at. !Dabutd} llIi\rbt bOat @t'ft~t[gftlt gtubtillorbtn b4 I~" Jtbod} fll blefer !lI(\~anblul1g mt~r iI(\e..f 01, Q:Ul1bott unb;.I u(\rt Vllih1r fulvus, tvo\)on (lU~ nleT}rtte <Studt bot~anben finb,ft~n. ".." b fagtn Ivtrbtj fo St~e id} fogT~ld) &U elnigtn al1b~rn Selttnr,tltm

fffil~ f~Ittn u&rigtnG bleftr \)1)t'enQlf~t <Sttln{J~d In ~n Orr Saulnl(ung il6tr. !lInt reid}fltn ift fit offcn&or (In Wl'6 b t n,W2ufttn ift, gt~t (luG ber m~~rid}t IBrud}'{,ttbor, bap tr In U110 bleu fomnlt.bQ~er, Ivtil unfcr ~ru~ bit IYQmllie bef La-bcm W2~frum 1.10n ~e~ben, IBet'!ln unb IYt'Quffurt ft~(t, nur In rldaeg~na 6efonbtri liebt nnb bl~ !Dl6btn fennt! Ivi~ bltUti~ttintnl ~malgtn ~~m\)(ar UI troltll unb <Sttap(iurg (&eibe faln~n fein ol1berer moturforf~er il1 unb ~ujjet'~aI6 G:UI"O\)O, .f,)!t~ f~~l.1on mla!}n~ bur~ ~rudJ bl1~in) ~or~l1l1bel1 Ifl, unO bor llIel1lstn i~ bell fe(tel1tl1 Larus ichthyaetos, ~er int 3a~te 1882. in3a~rtn il1 beln tei~en ~atlftt !Dluf~um aud,! no~ nld,!t ~u fe~tn ~erfln ttod,! .fe~(te unb in W~anfful"t nu~ in ~lntl1' Cittm\)TareIvat". Wlei11e ß'reube wor bepl~:ge!, frI>~ grop, Inl !Dluftum &u !Jol"~onbel1 1ft, G:il1 ~l"a41tlger moSel, belTel1 ~116I1d mir, b(l id)

mlat)114 bf~f~11 Stei11tiotf boUftal10lß, ~. ~, nl1~ !lITt~r unb. @t" i~n nie geft~tn ~11t.te i fe~r große Wreube nlaa,tt. ~ 1ft gol1~f~le~t, ~u,finben .u~b, mit ber ne~en I~m fl~~!nben Cap:a Jbex, unferLarus ridibundlls, alfo ein /i~teG Xema. atier bon rle.~apra altalca (slblrlca) unb Capra arablca berglel~en &" fel1.,afttr @r&pej bcl1n ~r ~rrci~t ben Unlfang ei11e4 Larus ar-rönnen. gentatus boUfoUlmtn. SOIvO~( Oa' Stülf in !Dl11!)na QrG baG

!Diefer 1l1ugtu ffirllt fut'~er Si11n ift nlfo, bl1pin nUen!J3el"aeid,!f In ß'l"l1n(furt trligt bl1G ~(,Utc .f,)o~aeltnciO, flat nTfo ben fd}tvl1r~,nilTew bCf fffiiebtrfäutf, wie in I1llen mluftenj "I IvtI41:11 jid} unft~ braunen J'fopf unb nn ben f~llJaratn <Sa,IIJi11genf\)i"11 bit Ivel~tn<Stei116od tiefinbet, ~i11t~f btl1 !Yl11~C~ Capra pyrenalca Bruch W(eatn, 1vie bfe~l1d}m6be.. 3d, bin btft ü&ttatugt, bap aud} boögeft§t werben muD, !Ditferes1itutlo!n integnlm berfange 1!f1 bon nu4ge~?l"bte'uub ~eftt aBinter. llIie bl1G 3ußenbf{cib bcnt unfCl'CtaUel1 .80~I0gen nldjt QI4 ti11e @efIiUl~ftit, foubern aI, ei11e f41uT. .\!11~mouen gana a~nlla, ft~n. tvirO. G:int ~IVt~lt ßtO~C !Dletf.bißt Wfl'd}t, Ivefa,t 3tbem ba4 Stint unb a(fo au~ bent !13e:" Ivütbjgf('it unter lJiefen !Dli!ben ift bit fd}IlIQr~röpfige.l Xemabien~e feule Jfrone gi6t. 'llua, wl1r e4 mir angt~e~m, OVI8 melanoc~phaluT' weil jit auf bellt ffi~ein scf~offel1 ift j Wa~mUSlmOIl, Iveld}t im 3a~te 1832, bem reid)e~ brrT!net gJ1~lfeuut !13 ru ~ 1~on fl"u~tr I)tlltcrft ~at, 3~ Ivtlp nln]t, 06 fte Qn.no~ ft1]lte, in !Dlat>n~' 311 ft~tn. Unttt ben <S/iuset~lrren ~el~n!n berGIIJo in unrercm !I!attrTl1nbe erlegt lvotbcl1 ift. ~errn IBr U cI}fia,ganA &efonbttö /luß tin ~rad)tboU au4gtflovfttt ~Utt 0 411 e, gebü~rtaffo bit G:OI"~, I~r ba4 beutflf)e IBlitßr1't('a,t bel"fdjafft A\Ititl @ef~tnf bcß J'fl1iftr' bon ffiup(auo! ti11 ff~f f~öneß G:fel1n, ". ~l1tien, fJ1o~ 1I.'~i! .merfllJiir~iSfr Ivar nlif ,ell1 nl41t n'cit aef4]of,

tin @ef~~nf beG i.ßrin&~n trolf~tIn! bon i.ßtfupen; ~in, i.ßfl1a,t\)Oar feneG Xema sab.lnl inl, r~lnrn 3ugtnbfI~lbt, UI Iv!!~tm bl~f~nol1 Antilope, strcpsJeeros! tin Camclu8 bactMllnus., ber 9Jlöbe btf jungtl1 s:!Q~möbt tti~nfI1U' Ii~nelt. Sie 111 fid,!crTiff?f~i!ne ~61ve Nero, !)tf auG (Qutef.8lirtlidjftit. ~u Oef nt&tni~m ba' tln&lse Stüd, l11tf<fJtß In unfrtm !I!l1ttrrQnoeflt~ eln~ SQmm-fte~enOen ~iO,trinn Hcnuione I~r in ben ~ob f~(gt~ unb nu'" 1ung tf&euttt llIorOen 1ft, unb l1{itrlua(G ift t' unfef 18 tU d,!, Otrgefto'1'ft unb uu @tti\)1.1t &U ft~en 1ft; eine gct1clftrj mit,unb aaen i~tuntt~ ben bQtl'tllinblfff?en !I!ögl'In eitle <SteUe nugewltfen ~~t,!lInbern I wef41~ fie fa~tn, un(\ef/lnntt~Q~t QuG !lIfl'lc~, ferner Sie 5tid)net ji~ bUfd} I~rt S~II.'l1nbgQ&t( I1Uerbi11gß QUÖ; aUtlnStenops potto, ber fo äu~erft fetten 1ft, bQ~ nl1.<fJ IB,r u ~ 0 b(ep tm~igt .ften,n~tld)tn unttrf~eibet fit bOd} nid7t fo bon belltWlittC,ti(unßen nur 110ff? &\lJe\]G:rem\)IQre unb unttt bleft~ tm tun: Larusridibuudus ,beG ß! nl1t urb QUcn..fct,w4I'of&~fiBtn gJ1ö\)tn,

gtG ~~itl.' In ~en S~ulullul1gl'n bor!]anben ffnb. ~ 1ft eIn s:!1111~O- unI fIne \Jon !~l1en getr~ntt~"p\)t ~u bUben. L!)e~wegen ~l1tmal1n bt~ (iOlm~al1ft un~ ftt.,t 1t~ !Dl11~11~ au'gtflo~ft unb Im unfer f~arf61lätnbtt ~ 01 t ß(ln5re~t, wenn er I1Ut f~wl1r5- unb,@etl\)~e; bann ei11e bDU~anbigeffitl~e bon fJ1tu~oUllnbtrn, n~~m" ~unf~{f6\)~Qtn ",zoben In ber.SI~"t:Xema ,bereil1lgt. L!)I1P bi~fi41 ~on Hnlmaturus (Jtangutu~), Hypaiprynmus, Pbalan!;?lst~ gröjtrt ober flt!ntre ~wan~ga&e{ tir~ ~eftlmmung btr SI'1'~~11Per8melcs. DaNyurus, Phascogale, ~u\u~~ej( in bitTen <Stülf!n, f~i11t &efonDtre,tro!ct,tlgfe!t ~I\bcn fl1t)11, fr~ell \t'ir f41ontit~ MII.Pbascolom~N. ..ber erfl BIlII.! für~Ticf) tnt~elftt MyrmecoblllS yus. Mi.lvus ater tl.'.llrbe 1a tro~ fl'lntr fur!tll C5a,IlIQn&gQ6tlfasciatus mit femtnl llIunbttfla,el1 @~ff~t. mon ben gJ1ol1otrt" Tl1nßefd)on ~11 Milvus regnlil$ gr31i~lt, ja bon !I!!e(rn für tin~men btr immtr, fefteneflvtfbellbt Ormtborhyncb1lS paradoxus, S){rtnlil. ..t~ln ger'l1I!el1. fffienl1 nll1n tinUII1( tll1e Si\.)\)t Ela-Ecbidna hystrlx ,et setosa ,,6te., ,mon ben, mtlftel1 Dleftr ~~ier' 11118 Savignu l1ufftrUen llIiU; fo ßtf]ott too~ I]flv!O ni~1 '(1100fil1b Qua, bit e41l~b;fgut\)rl1'1'Qrlm bor~onbel1. c Fa.lcofurcatus (foßtt ~tl~tn F, bifurcus), fonber,n aua, Falco

W2Qn llIirb l1uG bltfef furoen !lIngl11it f~IIeptn rönnel1, bl19 1IIe ~elanoptcrus 1In&". L!)jrffß ti11~ige IBtl.1fpltf (irnIe1ft, bl1p InanSamntfuuo bel.' f~tln!fd7tn natul.'forfff?enbtn @efeUf~aft i~!DlI1~n~ ble f~wl1r~' unb bunftlfLl\)figtn ~4d,!m&btn, o6gTeld,! btt C5~lvl1nanle1eO Sd7L1nt unbSe(l.tntbOn Sliugtl.~leren ent~/lTt, L!)II'ß 6e, nlt~te~ faul:I ,QuGBtf~l1ltttn 6u nennen fft, bllf~I1U' nid)t t'onmtrft ml1n &e\] ben!I!öIJeCn nod,! me~r, unb id} ~11(it !Dlan4)eß Xema anblu1 trennen barf. , '

in i~r grfullbrn,. IvQß Ite I1Utin 6efftJt, 1mb ttlQu(\t mir, G:'lIigeö (i6el1 (0 tuerfwllrb!s ift emVt441hßer Qltet'!Boßtf uon LeslM8~Itr auf5ufü~rfn J ~on ~(ln~e" feltrntn !I!ögefn aua, eule fur~t, catarrhllc~cs, ~er rme, ~a{6t<Stn~l't o6cr~1116 mlal}l1a l1uf tlr.ntgJ1l1n~em blclIcld)t nlffit unlvlafomlltene ~tfd]rtI6ung ~u gt~en ffi~ein get~blrt luutbe. G:~ 1ft UI",t I1U~ fri11 Q~brl"eß ~e\}f\)lef

unb ~II ~rfgen, I1lle luia,tll) btr O1f]cln itl IBe~us I\uf bcn mlOgtT- 110n Ocm !J3otf~

488487

crcpitlata ~ieft, 6iO id} ~e lIa~er 6ttfl1d]tete. 3d] ~a6e nit'9tllbGeine ä~lI(id)e geie~ell, unb TJittt recfJt bt'in9fllb unfet'1I illt <i'lIt.Decfflt tl1fcfJtll, A&er illt ll3efanntlltad)fn lItö 91fUtlt langfallttlt~ t' 11 'i1, unO red)t &alb rille aIlßfü~rlid)e $efcfJrrl&ung bltftßn11perorbfntlicfJen ~ogtlß, btllt tr, ba tt' ~öcfJft lua~ricfJrlnlilf1 nru1ft, au'i1 einen 9lanltn 9t&en IItUp, In birftn !Blatt..rn lItit6ut~tl(tn.

~ e lIt lIt I n cf n\a'i1t lItit' In ftillml Man, d'ornithol. part. IV.p. 485, tlnen ~orwut'f in ~e6u!1 auf feintn LarU8 capistra-tliS. Illbellt tr fagt:

"Oll 110 doi& pas conlilderer cette espe ce dlstflime commeetallt ce"e de Brehm SOIlIl le 110m .\'ema Ci1pi,vtraium. vuque la Kapuzinermlive de cct auleur est 1111 LtlTUS ridi-bundus dca mieux caracterlsell, Cello jolle espc(:e, facile/I. dlstinj!uer du RidilJundus par lia petltc taille, par le peud'etelldllc de son denll-capucllol1 hrun-clair et par SOll hecIIllet et grele 11'a po.a encore U11 hahltat detormillli, M. d e~ely,,-Longchampll 010 marquo, qu'll a vu un sujet eilJtallc dans le callil1e& du nlarq\1ls Dur a Z Z 0, qut avatt et6tue dalls Ja Ligorle."3d,! IDI(1 augeben, bau nlein Xema capistratum uld)t btr

Larus cnpistratus ift, lien 'Xemmlnd itbt fo nenut, bnp eGa6er btr Larus capistratu~, ~en tr un Man, part. 11. p.785.brfd,!rlefjrn ~at, ift, (tlbtt feintn BlvelftI; Id,I bitte barii&tr.'1: enl.ml nd! Manucl unb meine !13efd,lrel6ltng Im .r;an~&ud,le S. 760.ullb 762. nl1d,!~nft~tn. ~e m m I n d fin~et ein eu .pau~tunterfd,lil'bl'.,rin, ba~ bie Sf.o\J"e bri,1 ber ~1l""Alntt'mölJe {JrUtr 1ft unb \ve.1ligrt' \L'tlt int ~lacfrn 't}erulltl'rgel]t, af! &tt} ber ~adlnlÖbt, unbbaö ~tt' ttnttrfcllieb an litt' 1'!/illge ber ß'UÖW11I'Aeln 2'11 &11 3'"6ttriigt. ~aG I'rpe nub lt§te ifl &et} mtlUfl' (;1a"nAlnrrmölJe btrß'aU, baß Aluei,1te ~abe Id,I uld,lt erlu;\~ut, Ivri{ e! fein Jtennneld,ltn,fonbtJn ein tmtt'~ btG B"faUI 1ft, !I>ltfrr fogenannte ttnterfd,lltbentftt~t {;10~ b"tdJ bit ~tt}anDltlllg be4 ~a{grß. Bit~t be\' IltUß.flo\-'fer (traG a(1trbingG unted,lt 1ft) be~m I1lbbiilgtn oLlrt' bie{n\t~ruad) bellt Uebtrftrelfrn be8 .!t.ovfeß ~It Jto~f6aut IIId,lt tulebtt' und)uorn ettt'aG auriitf.; fo wIrD jit, n'fe man tG In ben meiftell SI1I1I11I.,Iungtn 1ie~t, IDtit Im maden ~era&rell!)en.. !I>nnn It)/ire btt Q3ogeIbtJ Jrovf6eicfJnung nal!] Xema ridibundus; tuirb a&et' bit .Qalttgt~örilJ fjt~l1l\bt{t, b. ~. I11leber anf bent JtoVft ltacf1 born lJlngtfd)obtn, LI«nn 1ft et' Xema capistratum, \t1o~I AU merftn brrjtovf~eidln"nß und}. 3m ~ebl'l\ 116rr tinbet fefn ttnttrfd,litb /"tatt.~'i1 ~1\&e ntein Xema caplstratum te&m~19 gt~abt ullb genQ1\gere~en.l 111ft Dlefe 'JJlÖbt bIt ~unf(t .!rQvve auf benl Jtovfe tr/igt,tmt"n abef ble 'JJ!önt feIn Laru8 capi8tratu8 1'emm. fe~n foU;fo 111 .'1: e Ul UI in tf. tlurd,! feine ~efdJrei6"ng ftf&ft Sa,uIb. !Dmnbap fein Larlls capistratu8 Im 4ttn .'1:l1el(e felntß Mannel eInQn~ettt' ift, al8 Im 2tell, rt~en Ivlr aucf1 auG bem ~aterlQnbt,weld)I'G er ~rnt I.lIm8 cllpistratlls "nweift. 3m 2ttn .'1:~el!eragt er p. 786.1

"Rahile: lIe parait poillt .'t!lotguer beatlooup des colltreesaruliqllell des delIX moli des; commun aox Orcados en ECO8S0et so montro sur le8 c:otes d' AII~leterre. Ahsolum;nt 10 memodalill In haie dol 8al11118 et dall~ 1e detroit do Davls' ceuxqlle j'ai vq~, 110 dlfTerelit point de mos illdividull t~e. auiOrcados. Pulllt ellcoro ob,erve Bur nos cötei de l'Ocean,"

'.Qlrr ~errrd}t AriD in ~e~ug ouf bit l2fufent~oltorte bit gtöute~r/"tlmnlt~tltj fit Itbl im 9lorben TJtlber ln3eIten. .'1:twutlnd ~atfit 8efe~tn, lJ"t bit gröllrallblfd,len nlil feinen "uf bell Drfnbentt'reBten btrslld}en unD feinen ttntet'fcilltb Qtf"nbell, 3ft ef un8ulln au bttbcnfen, It)tnn I11lt bitfe nor~ird)t, etUJ"G fleinfre 9Jl6ue,lutld}e "ud} ll3 t' U <1l fennt unb unterfcf1iebtn {Jat - fie fonlultauf btnt m~ein illt .pet6fte f'pliter an, a18 bit ~"d}möbell, 9t~tbriiten~ &16 müßtn ~era&, unD erfd}elnt ft~r felttn In btt' ~le~!1fll

@egenb (ebt Q3ltltt ed}!1Jejirrn l1.1urben "m 18.'lJtu9ul\ 1838.nur 2. <'5tunben ~on ~Ier ßefd}olfrn) - fÜr ~emmincf'3 Lar\lscapistratus ~Itlten: 1I"D er Im 4tclt ~el[t feille~ nBtt"fft ßltnaanbet"t 6frld}ten !1Jfrbt, fonntf ft"r9Iid} nlfnlanb btt"mutQtlt; bmn1Ia lagt fr poS" 485.: "n'a pas encorc un habitat dc!ter-mine," Ullb bft'ffVt bieren frft brut ~orben anOt~ÖriOfn !J3ogeln"d} <'5übtn, inbtm er f"ot: "M. de Selys-I"ollgchampsme marque, qu'll a vu un stüet en ItRlie dRII8 Je tabilletdu marqllis Du r a Z Z 0 \ qui avait ete tue dans la Ligttrie."{Volßlld} filnntl1 aUf bit norblfcflrll ~Öbtn, ba nun b"O !J3ater.lal1b a10 ungt!1Jip barOtftrUt unb bem <'5itbrll ,~lIOt\vltfen ulirb,nid]t ~ltt"6tr ßt~öt"tn. .'I)aG mup man a6tt' ern fdJIitÜtl1; btnn't' t m m I nd ragt eß nid}t. 3d} ~aTte "brr bltftlt I."artlS ca-plstra.tl~s flir nld]tG anbrrtG, "IB fut" tlne Subslleciea ~Ol! La-rllil rldlbllndu8, unb rennt nut" folgen~t: I) Xelna rldlbun-dum, pileatum et boreale (friil)er capistrRtum) (~e~ ~t't~nt'4.j}"n~6I1d] <'5. 760 - 768.); b"nn 4) brll Llirus galactca Donbft' fii~ft"an~ö~fd}tn .Rifftf, 5) lIaG Xema crRssirostre auj 91eu.f]oUanb (g"nA "nbtrt 11ad}nlÖbt, wtnlgfttn4 im llDinttt"fltlbt, nutInit btnt Unterf<f1irbt, bRP iQr Sd]nR&tl ultl fitr~tr unb flät"fcrift,) unb 6) Xema capistratum. 3dJ l1tfiVt DOIt bitffr Ie~ttnWlöbe tin Wl1i11l\d}tn ullb tlll nBti&d}tn, 6t!bt Im Ru~gtflirbtcnnBinttt"fltlbt. .'I)ltÖ WlI,nnd}tn flammt auO !I)a[mRtitlt, baö nBei6.dJtll l\uG Illtgl}vttn. !I)RG jinb ft"rl}lltf) ft~f f[eine WlÖbtn, tLltldJeIit lItr @rö~e witflilf,l ~wlrd)tn Larlls ridibundus ct mlnutusin btt' Wlitte' ftt~tl1 1II1b fid] bon l1([rn 1!ad)lnö"en burdJ i~ttnf(clntn UmfRno unb I~rfn fd}l"nftn <'5d}nabtl I\u~~tld}ntn.

ISviittf et~itlt id,l bur<f1 meintn t~cutrn ~ t 11 cf] einigt fe~rinttrtffRntc .91adJrldJten übet mt~rtrt neue Wlö\)tll; aUtin bR ttfit nodJ nicflt 6tnannt f1\\t, t~tj(t idJ feine fBtrd1rtibung ~ifr nid)tntit.; tj fönnte bl1butlf,l reine fdiL1nt ~ntbedunB bit !Beute clntj'l(lIbttlt wcrben. 216tt bringenb bitte lci) Ultrttn ~ tU ci), nlög.IldJ bltlb in bierrn !Blatttrn eine ~onoß1'a\.l~ie btr WlÖbtlt !Ugtl1cn, \1)eldJe rdJwcrlid} jmlRnb fo gut ",fe n au lieffrn ImIStl1nlle {ft.

Unter ben ed}Wimnlbögtfn atid)nen fidJ I1Upft' ben <'5tefci)wQI.btn l1ul(l ble !lJclefl1ne, unter i~ntn btt ~ttrTi<f1t Peleconuscriapu8 Bruch fe~t' Quj; ebtnfo bit SdJat'ben, bon ~t.ntllj Carbo pygmaeus unb Carbo africanu8 ncbtn tillRnbcrt1t~en, fo bRD Inan I~rt StOpf !!!crlvl1ubtf<f1aft, R6tt alld,) i~re!Ue..rd,)ltben~tlt I\lIf einen ~Iicf ifbt..re~tlt fann. Ulltet ben BQ~n.fd}näb1ftn 6tfinbrn ~dJ AUd] bitlt <'5tlttn~tittn. ~inf ßan~ neue!BefanntfdJl1ft tnltlflte icfl unter bieren An bcm Anser bracby-pterus \ wrld)tn ici) 3UbOt' nlt ßcft~cn ~"ttt. ~ö t1Anbcn AWrlJtinltnbcr ft~r /i~lIlidJ, geftllltrte 1mb Otflirl1te Stiicfe In g)lltl}n~.ISll1b blefe "i>n otrfcf)irllrnent @tfd}[ell1t: bann l1icttn fit .11RdJblrfeitt tL'cber in ~~ö~e ./lod} ßeid]nuno einen bcut1lci)en Ullter.flf,lieb bar. ~~,Ift nlerflVilrbig, ~jlD bit fit~lld}e .oal&f.ug~l bit

bleIen .CtuT~fliiß(tt" ~Rt. .j}ltr lebtl1 ble Aptenodytell, bit Sphe-oiscus UI)b, lIie CutorractCR. mc~rfre uon I~nen nut bltlen3n=blblbuCII, "lId) now ber ,,"oser brachypterus, wä~rtllb auf bernörblid}tn ;PAl6fl1gtl nut bit 1mnlrt' feltrner I1!tt"bcnlle Alca im-pennis l1'o~nt 1mb bl~Ueid]~ !n IVtnigelt 3R~rtn "trtllgt ft!J11 11lirb.

3d] erf"1I6e mir 1}.ler eInigt !:z3tm,rfllnßcn fi&fr ~If SteUl1l1gunb UlttrrfWti~ulIß ll1e~t"rrfr ffial16bDßel. Butrft muD ilf1 trl1)Ii~.nen, baD "1 t (;i: 0 n bor, (Sarcorampbu~ grypllutl) \ IvcfdJe

{I(I in 3'rl1l1finrl, Wlltvn4 unb StrRu6urg fq~, I1Ue 1I\rintr I1ro~tn@ltttUI1ß, wie fic frii~rr in blrfrn!:z3llil.t,rn bcfd]tit&tn !1Jgctbtn,

an9f~örell. 1)le fItine il1 "Ifo ble ftltent; bon blefer .lt~ttrn~Il&t id] ~I~ irvt nur Dler Stücr ßeft~eltl wa~rtnb Idl VL'II ttr

489 490

IJfOpCn äfOn UlJtCI: ben .!;i8ube"grijaut ~a6e. Qlftr.fJ!.'tTfmiebcl1~elt(lI'\Jrlll1Prt bltfe(};r6Wtl1bfTfli]iebrn~elv.nlli]t I Pcnn id1 ~utte Nefueutr, ul1trr brr6tbtutmbcn unbflemili]m ~oge[fmbung, \1Jrl~e\1JÄ!}reltb tlltlnrr IJln\1Jeftn!}elt Il1tl" btreljrttf;3rtliub Ci T c~ fdjn1 (1 rin ffrl1nffurt ~uß Ci~lIc trbitlt,eftlrn lunatn n\/itllllidjen Cionbor$" finben. !>Ieftr ~l1ttt fdjol\ beat Jtl1mm bct~l[tft\ l1uf btl11.pititrrfdJnQ6rl, QU~ fdJon bie Jtfauft; 116tt' eint: gi\nA anbrreijarbt: bml1 bl1B gun~r <i}efitbtt il1 ~infl1dJ;unb fdjönXirQ u n, an btn e~lrung~ IllJb~truttftbernbunflrr, alB an bc.ntn te! Jtörpet6. mlalt;'g[au6t, lDenlttlll1n bleftlt !13ogrf ~or fit{)fir!}t, rlnt gl\lt! I\nbtTC 9lrtCionbor "bOT j11i] ~u ~R6rl1 ; RlIeln Idjbin brft iibrr~t1tgt, bRV baß eSrn Drfli]rlcfrent .Rfrlb bl1~ br6 tun.gIn no~ unbrrullUrftrtr1\ !13~8r1ßl' Ift.1 ~~ forl\crc,,!>lcjrnißflf,It'tld!e Wtltgfn~flt ~Rbrn, l}lttüocr~ro(iat{}ttllfat'IYanoufttUen,. "uf,peilt l\lefrn ~/attemmlt;ut~eflen, bl1 Idjii(icr5fugtbln, bau blcB~ielclt .Qrnil~ologrlt fc~r al1gmr~m fe~nll»irblf ~4t1 bir G\1n~l!to~ne ßI1Jtifel ftu l\rlt \ltc~nuütblgftenW'6ßeli\ Brtjörtl, IDclt{}e e~gi6t.l.pödjl1"l~ffQaenb Irl\r mlrbi~inI\t{}ti~f, U1rldjl In/r eilligemlonl\te,fviitcrf Q{ß it{};!Strl1p!itltO,tleua!Tell f>l1ttc,ot)t.!Sd}im~rr,mittllirtttor beB tlta;&utgct Uniutl'lttlitGmufful1iJ, ber ßrtfitmtemotllniftt, mitt~tilft. '~t' fdJrlt6 mir "f~mtid" bap baß bottigtiJluftuUl tllten ga na fdjlrl\T!tn CiOlttlOT guß Gl1iie e,r!.JI1{'tell flabe. !>11 nlan 6/8 'fr§f ntrinrß ~i!Tenß nod} fritietrl1tl1rltl\Jtriinbtrung 6ri) lIcn J'tl1ullugr~rru 6eoo"d)te:[ 1)(\t,. fo itl biefc <irlfd)tinuna ftU \1Jili]tig, "Tß DI1P! ftt Inidjt tIlt 'J{Ufluftffl1mtcltbrt111I1turfotfdjet' Ul f)o~tnl ~rl1~e auf !'idJaitqmfo(1t't'rln1b btÜlvt.gtn ~offc id) r ba~ febtr 1\Qrltit{!olo!J f \\'e,td}ct rnleu ii6nti~en~onbotgeit'I1en., I\Ud} ;O~ltt U/ufforbetltng nidjt rrnlangt{n !",irb.,. i9.n" Inbicfrn ~{.ittcrttr au t'\'tt)ii~neltutib eine gtuautre ~cft{}if,i1iIm!J.,"Ißim !Ion i~..n ftU gebtn bttnli1g., InitautfjrUtn. ~ß l\1iit~1 fc~t'mffflvürbig, IDmn eB atlüet ben,\)~nmi~: ~tmct'ftcn 6cibtttrSub..spccics, Ile~mtid, bel\ Safcorampho8 gr~1Ihus ct condof')nod, tine U1irflidJt'!Jlrtr ben Sarcoramphos,'nigerg"&c. ~ennNeu au~ nit{}t \v.\~ridJrinlid! ift j fo itl;eß bo~ n!dlr 1mmögßdj.

l1ebtigmö ~abt, id, attr ~Utn brlt Gonb'nrtn, IrtI~elt{} auf mtl.,ttt,m~tinreifp'gtft~crt,blefw{)ff inbieff,}t ~Iiitternnifberaelegtemtooadjtung",ne~mH~ bl1übaß iJllinudjen 6ebeuttnb"gtöjff InTßbQ'!,tmei6djttt ift,\)oUfommtn bfftiitigtgtfnnben" ,

.,. "'" .; "' ;1 ':"'

, ~,~n:,f ultur c;iner~I~"'f,crie!nt !r3'f' wnB'!~f~i~n.,. ffii~rr ,btT.mut~ete, \vtnfgft,e~"~\l'e~'@l1tt~ngtu ,($~b~J.'~,c;,e~)",:4~IßC~Ct1, \),011bcnrlt, ~!e e!ltf eilten bunfellv ble an~err (Incn tlft?telt$D\,{,~at.':tnw" j~,b.lrf~r !ßDge( u\etnili]t~eitl~~~ At.~ 'bie,~#11f~Tf6~~g~~ ,~tIt{},e

\dj, grfe~en,~I\{ie. !I>Ct,,\)Dn ~11,I:J,ull\lttr,n,~nb ~uf~,~lißf,abgrf~il~et' S{1oqfL,(~e~, ~af. 1.., I!) Iic.rbclllmrnl'!1. ~~~ffi~;S,r(,:r!l'utf~~.Ian~~) ße~ort au, ben bun~elfl'~f(ßt'I\. !I>et'1 ~r(!fßVpg~:I,fdjflllt fl'r.1~!lrt ~~ f~~n'l,a!ß ~~r bunfelfö~6gr." ' , ""

:::rttr,,~eftug auf,bcn,lu e i Ülfö;~fi;g,tu W,c~'t'l' I Vultor fol\'118Linn.,_"ift rB g"r'femtmi~elftw,nl.IDOtfelti' 1II1g eiTc2 Sub-species,., U1tl.d}C' ~t1},( t'g tlt! in' <i'\lffm11~ L ~", tmetf !btt' !13ögtf~tUtfdj(anb' m a;tfet/i:t c;rt Utl1ntf' si"t. 1)it' f'.Iitt il1 \l1e!nV'ul-

tUralliieollis','Jbe,t; tld,tt:mtiI19Iii{ige"W e~rt1"I/im,IJlUrt:nrltlutfttl'r !1JoUlget, ~n -p'aIß; InIr" cil\eJ~o~, (jenerl~t:l~; unl,bell,~"l~ber ,fjrl1ltelt;".cb'tnl,br,;;8tuHiil1tr..follft, Palatinßl~ tJllnnlerti), umßt.DrlJbft Jtraufc;, 1m\\. UdJtttnl;@!~rbft"I~eldjc~rlnl1n" 'o~fonbtrßlbeut.fili]' auf btl11 ,cbe\iliigrr etfrnntill 3nl" mlufrunl, hIli mla~n4 fte1]cltbon~ birftTl S\lb$pecie8!!ßlutl) ft!}r flf}6ue ~Ö'ßtl;' an' btll ro~rc,t1,äell., jeU fe1I1t~f;f>at'bicft:;@Qttuna/inl brut'oben a\\gt'fil~rtrntmt:rle ~nt, 2.ll1l1grbi{btt~ !IJDt{}muj!'tdj:tI,cn1tl'feltibtij. id1: ,fjil1rlt@tl]'t-;imit', biefttl"' (1lfItelt ',ßtilfl"Ung il ll'lr ,tr,'bort l1oae(lil~ct iftj

2'fis 18!1. .t>rft 7.

110tf1 uftf1t !Jefe~eu 1ja&ej bit iu Wlal,ln~ fil1b Intff!ld1 bullfler,~Od1 'bit! IItf1tet', RU bit RUß ~\Üml1titn tmb @rlfdlt'1llQub.

!t\ff bUllflt Sl1b.pecies QIIß beln Siltlofteu ftlnn bert ~RnttnVnltur,obet' &effeiGyps fu1vus ~el)i11ttn, lo bl1P tIer lid)teGyps ~1,bico'ljs ,bfllaltl1ttt1erben milptr. '2lgcilt ~,\rilit ffn'o bitSl{cltnlt{)er bftftlfG~s fulvus Irol1) 1ringt rtll1lt ßtfd,Coffen. (f"l!ltlbt "f~mlil1l' fmmer 11011) bit IJropt ß'rrtgti, 06 nll'r ~ö!Jtf 'bit.ftr ~It'f tl1r ~lIter tlrit \UI?!UOt( 1t)cl~ .f{rl1lrfe befolnmcn ob" tti'd1t.3d) 111R't ftu~ttlltf Wle1)nuug, bl1p' e8 ~tülft bon Vu1tur (G'ips)tui,u~gt6t,~tItf1e nittil1t' wetpl1.10U'l!)t Jft'tlufc' tt'~i1Ittn. $lafutfptftf1t 91 ClUmRlln'"~ i'Defd)\-elbulIg.. ~Itftt fCl9t. In ftineß roll'tM" mat~rgtfc1}il1lt'r 'bct'~ögtf ~rutfdJl. 1. ~b; ~. 165. bOttIliifffl\, GYf!*fu!vus (ftlntmV ultllr'fulvus): .f{olJfunb .t)Q!Gfliib inlt. tilltr ftl,tfur&en., I1btrbidltfn...'fd)nr11~r!J tt'riptnlrooUeober ~l1l1rl1'ttr{Jtll' ~ullrn 1i~febtf bit 11111 .ff:(L1pfr flillßtr,. ~ai1tli~n.lid)rt unb ~c"brl1lln ii6etll1uftl' finb; atu .plnttfQalit i1uf btt'tlntrtn .plilftr, 1111~r air brt'lrou~rI flr~t eut ~iifdlrl frCJt fl1ln,altr,~I\fter', IIU,t\" + BL1Ufl1ilgtt' 8'rbtm bon ~t"Q6rl1t1ntr, Inl Irotlpeu(ittgtf)rll~er ßll1tbr, unb thl I1l1btrtr, l1u8 I)lef gröprrn ullb breI.tet$ugrfpltjtrnß'tbrrn (irflr~tl\brr,. foftt !8ufd) fttf}t $ll)tjd)tn Jtro\)fullb~Cdlfe.fn, l11e!d,t neuftW\t8'tbem tlft: 'i'Druft,. Stlttll, btr

l2luUtnfrltt litt ~dll'ltfrf otet .pofrn, 2lfttr,. lbltrrtudtn unb

lSteiüftb!'trt ~tarO11:brl1ull'~~"ulttl !S"lg6btln ~c1}'lfrt rintn fd)tttl1'rtf!' I1tlbCId)l11elptn Str!'lff:J,'16eltr an~, flrlltffli ß'!ilgrlbrlfftbtrn,.()ucrfücttn~ unb' ~d,1iltttfrbl'm' rojftirRlltt i na<f1' tIer i1>lirte ~ug\'i1urtd) ultb'j~ebfrffrb~n' lällg6' b'rtn Sd)liftt nut eitlem fd)IIlR;rttttL1ftr~t~lld)rotltJell" ~t"rldI,i '~Ie: ,it~r' ,ralrl1trt' IJröpteItS~unet.febetn n1tb' tilt" ntOp~n'ßlCiigerttlffft\etn f<f1tDörAbri1urt Itltt ~rU(ir"u.f!ff!'@piOri1'f bl'e'"2t'f'uttl): 8tt Drbltult9 ~dllI.\unofebtrn (lraUlt.fd)\URta' ,."bl!" grojtlt~dJlUln9rl\t iunb btt SdjtDarts fd)WnrA. ~itInnrtn :~tittn"' btl'" ~d)tilftI jtnbf; ,fol11lc bit 8'uprout&rln, blG 2Bo~ unter "baf!flIaril~n,lttt Jtnlt:~rrQf> mit bl<i1tehl wtijtn,. ~l10a.artIgen ~unt\\i otft§t! !

,,~Itfct '@t~ttI)4ril~t f~~Q~t1~ b,tt ,@rßnt, at6 Q.iIcf1", in btf

~t'unbf~t6tflltf1"6rotblb.l~ 3um Irotl"OI.ld)el~'il6trgtqc!lb .l1trtt.l~"I)"eI~)t i ~erf~lfebcn~rittßrlra, btt:\)ttfd).lellrllrn ~,cfw!r"~ftt.,.:tbrl1~." tfli l}lr~t'O~I':"II'i,nbet~O~t~,,'2lrtct,br~e!d)ncn ",!$Ullt ~r![ I1Ud),',1110~~ \)Oln, GUl1la unb

uio,nWllft.rr,{" "blt.~ll1!l~dltll.",~e!lt\~ijlirbt.", !DIe ~m9~n finb fctlr1 idltftfillt"a!g,~,t~I!l1)gtl~ n\Jt i'D?~unorl1!1 g~t1ecrt,' ~c1}winlJ' tmb

~~~"1!artbrrO",Ot4~llfw:l'qfa" litf1),,1tl,pwoUll)t Jto~f, unb .paU 1,ilnunI) Ivl!btf,,(iirlin:\lfdi sr~rlft., ~t bl'r 8'tmt f(~ttt Pt ba!}rr fiiß

~,tif, tlro,j<flll1i"t3.~"r ,\!>d)I1.1R,n!"uub ,b:tt,ß'lügtlflJi§rlti ic1}lttlla/gu)tljI1ttB;' ~'3nl ntlttrrnr' 'm.ttt'nli~t\1 fit!} brt'.pi1llPlf,trtie fafttiet~r3 rot9~nüllffi1nß.1 \uirb R(itf"nlit ~unt~lnt\tbtntiI2lIitt' bllnrCrr,

ult!}rJrt~'~r4u{irl1u,IIU~tgt1}tnb;tl"b'uri(fli'tilfb na~ immrr'oralltr,fajf'~tUrot~1itf1ßtl1}t. ~(it' belt'unirttl ':rOcIIrtt""Ift bq8." @tficbrr"'etl 1rWtef', n1ß au ber ofirrn,iullb"bit '1.~Utfitß'rDttfd)"fte «n~I~ , "nr"" " 6, ,.1" ,'I , ",

In"."Jr,bc~','4IrerIi~l.ltrt{Qat':'I' ,","" '"..""," ,'! " ,:''" '!~ul' 'blirtt' lnefdJrer6ung j'inr~#'unr~\'~t".".ötöftttn, ()rn!t~oIQgt.\t

ty,~Id)t "be~!":..ofitn'

~!"I,t&UffrUtf\!,f~elnt, ,~~t, ftl!!! IveljF !.pI1!~ft'Rllfe. .":"

i~rr.".pnr Dr."md\.1~eIIJ!" "bnt'f!f1! in 8'rartffutt."dtl.rr" brnGyps !iulvu$ (iitfrl1!Jtt i' {!Tstt mit, bl1j., tt n(~t nur ,ftinrn rioI:djtn."!)3ogtt'mit I\1r.l~rf".t)"lffrQurt, ttf1Qfttn, fonbtrn aud} 111/i~retrb

31*

492491 ~.~

;tln.tG at~uiä~tißen l1luftnt~l1lttG tu Qlftir(l nlc!jt einen elnatgen UJle btt bon mau ml1n n l1&ge&llbett iji, nocf} nieml1l~ gt;ef)en,IveiöfTl1u~gen ße;e~en ~116t. ' ullb e~ ift bon un;trm gtoüel1 unb fe~r forofäItigen .Rünftltt

l1lucf} ift fo bier ge\VI~, bl1p ber Gyps fulvu8 nlit b~r 6/inber. nlit GjtlDip~elt anel1nef}nttn" ba~ et ble ~6&i1~ung gt'nau nad.)I1ttlgen Sfrl1ufe btütet. tÖtTt Dr. 2lnbetmalj)tt, ~rartl;d.)n 'Oet !llattrr gefertigt ~il6t.IllrAt in '2:tt~tU, fast 'Ole6 außbrülfli!f1 <!J~~ 1.843. .peft V.), Ultb !Jm ~lDt\)ten 'i!:e&tnaia~re berlnaufert bet Töt~ll!f1e ~t!ltt einen~e;ditelbt aud.) bit G'1)er UOI1 Gyps fulvus unb nlbicollis. &8 fr6el{ ~er \Yebern, I1Uein nldJt I1l1e brß 'Jugenbfleibte. iillie w/iteift 6tfilnnt" bl1Ü b,le mau6bögrl, UJle bit ~ö\)tnJ .Rr/i~tn, CSdilvltnt, t'G möglidl, ba8 bit gtopen CSd}lvllng= 'unD Steurrfebl'rn, wtlc!jenle~tete ftlf)etattlße uflD. ~it Ivtl1lBtn I1lußl1a~nteu t~ft 1l1t ilUß. fe~t I,~l1gfl1ln wad,)fen unb, bem1nlidltlgen!13ogel ~u ftintlt weitengefat6ttn ~lelbe 6eUBUI1Bßfa~lo ftnb. !J11~tntt man bltp alß mt. IJjuBftllge!l I1nn~ unent,6e~rlldl fil1b, in fil1rnl CSommet otlvtd.)feltgel btlj) bent tGt~lidltn @e9tt 1111; fo. fVtld)t l1udi bleftt Umftanb wrtbtJl folm!!11 ~ (iß Jft gewiF, bap mal1d}tCSd,)wungfrbrrn ~wt\1~l1füt, bap Gyps fulvllS fell1e welpe .Rtaufe ,er~iilt. G'6tn;0 3.tI)r; ullb {illIgt!: l1e~m, t~e fle rrllturrt wetben. 'Jft birftr \Yebtr,gewlp 1ft tB, 'Oap I1td}t b{op bie ein. unb ~we~lii~tigel1, fonban wcdJltl \)o(1tnbet, l1anlt 1ft ber moIJrI nadl $!;lllbtrl1tal}ef'Iaudi bit IIle~ri/ifltigel1 Gjtllet bieftt I1ltt eine &/il1betartlge Jttaufe !l1ttfidlttUI1I1 ('JfiB 1843. .peft V.) 6tueuneßfli~lg, I1l1b jit~t fo auß:l}116tn. (l~ w!tb \)ieUeldit nidJt Ü~ttt1üfllH fe~n, bie ~lfil1ef 111t- ~er CSdil1a6tI ift l1unf{tr ullb ft/irfer, btr ijlaunt am Jto~feftr mÖBel, Ivie IdJ fi~ fel1l1e, ~Iet fut8 ,&U litfdJtei6en. ullb .paffe ;patfamrt Ullb mit 60tfltl1artlgell, lmttl1 I1tft ijl1~lIen

~ a e 'J u 9 e nb f( el b btft'(}ttn fur~tn ijeberdltl1 ul1ttrmffdlt. .'i)le ß'tbefll btß Jttagel1ß. finl1 faunt ~a16 f" lang unb \)lfI 6telter, a{8 bit bt'ß !Jugenbfltl.

'J~ (ltfti}c l1Utdl bit @il1~ IIltfntB t~eUtrn !J} e t t n 1) eilt i~lIgte beB, aud) 1ft I~rt ijar&t gal1~ anbetß. iilltl1n fle 1}ttbonvad,rrn,bon I~m fel6ft enegtcß ~lil1nd)tll, beffen 'Jugtnb, bl1 mt~t'tt'e fil1b fit (lraul1 nlit 61cmlldl 6ttittn ~tUtl1 ~d}nftftttifm. ~(\Gijtbtrl1 no,\l1 nldit außotlUa~fell wattl1 IInb bit anbern b!e UR. gal1~t @t~tbet tji bleI bunflet alß Im 3ugettbfItibe, auf btm1)etfel1nbat'tn Sput'en einte iungtlt mogtlö ~tlBtl1, au9a aUcnt D"tt[ö~tt lIü!1tr braun J ~um ~'~tl{ mit ~cl1ern in~ Gftb6TauneßwelftI 1ft. .!l)tr <2SdJna6tI iji bunfti ~,OtnfI1Tbtn, an btr CSplve !)erfdl°!ftnen ijt'ban, uon bentn mal1~t, ~, !B. ble' I/ingfien lItGllea~otnfat6rl1, Daß fIel ne Illuge mit tmenl &raullen ~lnß j bit D6etf[uOt1ß ~rUae CS",iVtl1 f}a6tlt. ~rt Untrrfö~tt. ijt li!tJt "raun,t I~ttt 1!/inOt btfiebtrttlt \YupwlltArln \Vlt bit ßr~el1 6{/iulld}gtau. bfe SdlwUl1gt unb CSttuttftberl1 bllnfti fdiwara6taul1. (;yltt .paU\)t.~tt Sfopf unb .pI1Iß 111 utft welpent ijlaum 61rmli~ bld,)t be;e~t, ffnn~tld]tn bleftß .R{tltes fillb nld}t nut tle furatn Jtraufrnfel1rrnbtr .Rro~f ~at töt~lid't ~ailtattlgt, Den tÖaattn eint~ fauln obet unb bit bunflt \Yat6e brS 1janAen @rfitl1tt'ß, fonbtrn 11Ud) unbunge60rellrlt .R'IJbeß 1i~11!ldie \Ytbttn. .!l)le CS!f1wung, utlb SttUff# ftW'lt' OI1I1~ lirfon~trB bit Gjtltalt unb }Btfdlalfen~tlt litt \Yebtrn.ftban finb "T"unfd}war3, baß gan~e ütltlße @t~ebef 1ft fcf)6n !rJiefe ~l1b nt~nllidl altf btm D6ttflÜIJtl l1id}t mtr,t ~ugtfpl,t,f1t(\unröt~fid} nt!t ge{f>lld]en oller gtI611~weipen CSdJQftfttld}tn. fotlban aUe a6getunbrt, aud, bit am Untetfßqltt:' unb auf bemUnttltglldi untafd}tibet fidl baß !Jugtnbf(tlbburw bie 1d}1nQIen, müdtn fInt nidit augtf",l~t, wie int 'Jugrnbflribe, fonbern ftetöblil1betQttlgen 4" l"noen \Ytbern bet .p11(Bfraufe, etUJaß Augerunbtt. l1lud] jinb al1e \)i~l beTtler, 11(8 Oie lItB bOTI,bie latlgen ftugef~16ten lieG D6etflftgelß, bit fdlmQ, gtl1Jtlelbtß.-len btB Unterfßt~erG ultb ble f~i,lgftufQufenben }Bel,l !Beadltung bitfet.Rtnnfteid]m 1)1 e8 unmögfitr" blefeBlmbbeG D (, t t f ö t ~ e t G. morttefffltr,lft bit 11l66t1bunß $u f t. l1QÖ 'JlIl1enl1fltil1 lnlt einQl1beT ftu btru:ediftul. ~an fie..,! Ru8m i ~ I'G In feinrt !1laturgefdi. ber ~ßgtl ~tutfd}I. XI1.f. 3, 0.. bicjef !Bt'fdlrtlbung, l1ap btt' bon CS u fe nt i ~ I bottrtfflidl a6gt.nt~mlld} bit beß jungeIl ~l~nl1~en~. .'i)11~, wrldJtBId} 6t~~t, u~. b~IDtte mogtl !1'Qf. 3. nl!t bct Unterfdltlft "iullgeö iillei6tr,en"terfd]tibtt fidi ~n btt Brlrt'l1ung '"efenttldl bon bem 111efcr ~lblitf. UI!tJt~ltftß, nudl ftinrö lm,~wt'l}ttI13a~re ift, t"it CSdl{egelbung bU~d1 bit bu~fIe \Yatbt lieG .Rto~feB; benll fjel> bfefe~ glaubt,. fonl1trll einen wenigf1el1~ 3 !Jar,re altelt mogtll3orfltUt,erfd}ein~ be t Sf r 0 ~ f I" t I P i l1ud] (,tln~rft man litl,l l1cf 11l66U. unb l'.ap !1launtal1n, ba tr in ftiner I8rfditei6uno fl1gt, bit 61in.bunD bIt ~tUe SdI\ln!>cffIJiVt, wtldie nttln ~oger ~at, I1ldit. btrartlßen B'tbtfll litt .Rtaufe fel>tn 4 BoU lal1g, gat feintn aI.

Q:Btr tinl,~lal einrl1 iul1gen !l1ogtl gt;~~tlt ~at, fal1n t~n nil feit, fonbtrn nur i!lnge möget UOf fid) gt~a~t ~at.ntlt einrm alttm \)ttlved,)frln. ~el1n ftln @e~ebtt ~at nldit llUt CSo \Velt Ot~t Oie <Sa~e gan~ gilt, IlIID fo llitit 6in ftr, RUd]bit o!>rn al1gtge6tl1e }Befd)l1ffcl1~tlt in .pll1jidJt feinet @ejtart, fon. nlir bicftnt @r~a \)öUlg im mtlnetl i nld,)t I1ber ~6er 'feine wel,betn eine \)itl ~t'lItte, nte~t inG mßt~Udie fn(1tl1be .pauIJtfat6e tcre ~13I't'/inbtrung. ~Ie;t B'tl1crn btt Jtraufe IJtrfdJlejtn, wtnnul1b ift gan~ gltldl otael.d)net, waG 6t'1,I ben Qlten möBeln QuG fit Il1ngtgtjianben fl~6tl1, ft~r, ia jte 6lei~tn auwtfltn fo fe~tbent @rul1be.nld}t btf \Ya(1 ijt, \Vtll i~re \Yt~trn nllf}l \)on einet I1U~, baj fit raft luelp etfdlclntn. G'in folditt' @el}tt ullt wtlgetgJlaufef ~ertu~ten. 6/il1btrattlgtt Jtt'aufe fte~t in 'J1la~n3' IlIUein ~e aelgtn btplt'tgen

9111 u nt a 1111'8 }Btfdltel6ul1g l1t8 illl1lJtn !13ooelß fjt1'U~t "uf ~Od,) burdll1uG nld}t l1a~ iilloUtnart!ge, waB man be~ btn oben9M3 fl1ffdltn Il(lIgafjtnj btl1n blefer tji I1le ntlt }Btaungtau gt. al1otge6tntn, \)on mit Gyps aJbicolJis gmanl1ten möge{n anittdt, fol1bern ftetö einfl1t&lg. Un;tt' t~tutrtr !1l" u ~t" n n flat l1tr .Rrau~t 6emtrft. ~e6wtgen lji bleB'fage' eine fe~t nntiltll!f1e:t1d1 6tI,J bltfr~ }Btfd]reI6ul1g auf I1ll1btre per.lafftn Ulu!Ttn, wtU "Gjt~tn bJt;e bänberl1Ttfgtn ß'el1errt in 111e ~unen 1111tr woUen.i~m ein !l1ogtl Im 'Jugtl1bf{~lbe nldlt ~u ~t60te ftanl1; l1af]et artigcn bet .RtRufe l1tG Gyps olbicollis ii6tr, i ober blei6en jiebiere unrld,)tige 5Befd}ttI6ul1g.. 1-änberattlg 618 ~unt tobe l1tß mogt(G.i' 'JdI liln btlmtr l1Ct

CSeine!Z{b6lfbung jteUt ~ßa,11 ,vafltfdJeinIlc!j tinen eini/i~rlgtn It~ttm ~et.>nung, gcwefen unb ~wat nldltnut: auG lien f~on o&en!l1ogtl bnf, ,tt)el~er nur ~um ~~tll btrntl1uftrt 111. ~Ie CSd,)wung. al1gtge6entn @tÜl1bfl1, folll1ern aud} auG forgtnben:unb Df>trt1i1iJtlbelf., (lud.) bit CSttuetf~bcrn firib o~lIe ßWtlftl nodj 1), tÖatle Idl eilltn aud', in bieren $IQttern \)Olt l1tlf 6eftr,rie.nont !1ltfte r,et, bitp ~tlgt beutIi~ IQ~e @tjtaltj benn AUe biere belltn Grps <'.uJtur) cristatu8 -(lu~gt~tltr,ntt l1urc!j feineB'tbem fil1b mc~t ober wtnlgtf ~ugefIJI,t, t~l1~ tIn unttÜgII~tG bultflt Jtöt~eff~r6e, 6t;onbnß Q6et l1UtdJ felntn am ~intnfD~fegel1n~tidltn brß 'Jugenbfltll'f5 ift. I1IUelll idl geftt~e offtn, baj Iangtn, aufgtria,ttten, bitfen wie eine Jtrone untßt&tl1l1en wei6midl tltlen tlnin~tlOtn mosel mit rlnef fo bllnfrln @runbfar~t, \Y{aum - 6t~ ban 'l!fen gtfe~tn, \Velc!jetl1ue

494493

tbtll In ba4 a1146tfätflttüb$fgitnB. ~itftt f}atttnou, tlui6tbttJaugen bäubtrarti6en iVebtrn be3 3U6tnbffeibtß in ber ,fJaföfrauft,a~et fu,on raft gQU5 ,bit tbeije buneuarti6t ~oa I tuelu,t ,GrpsalbicoUi9 fo f(i}ön aeigt,',(Bt '6iug offeubaf unb fo beutllu"bap gar fein lm\b$ffprudJ mßglidJ Ilt, nut tintnt !/laIe RUß bent3ugenbfIeibt ,In baß außgefarlittübtr: tfbtfllnt alfo fein ulitt.Itfta .f'tftib. Sdilitpt UlAn nun nlld) lIef IlLnl1{ogle; fo roUtentau g{au6en, Gyps fulvU8 ulüfje «udi ulit einem U}lQ{c, «u.tlem 3ugtnbfIeibe in baß außßeflit6te uefU)anbelt tbtrben, o~ntein ulittleteß .f't{elb ~u trQa1teu.

2) ~efi§e idJ einen Gyps. fulvus, we{cfJe~ nld)t nur !l{,6ffUU'bett ijebfrn auf bem 'c&erjlugtI, fonbtrn AUd} fUf3' .f'tt!lufenftsbettt, untfr blfftn fog Ar eint fl'f}t, \;Ietfd)offeuf, faft tutlPf I ariD

(Ilugt geftanbfnf f}!lt I ullb benIIod) flint tvfipwelIlgtn, fonbertt&faune ~linbfrattige ,iVebern in bIt Jtrauft Xlefommt... (Ba gef}t~lerauB unwlberfpred)lid) l)er\;lot, Dap bel,! biefent Gyps fulvU8bit .!traufe ~lVel,! !/l!ll erntuert worben fel.)l1 wiirbe,'ffJt p~ In bittbfi6111olIfnartfgt bfG Gyp8 albicolUs li6ergtgangfn tbarc. :i)em~uAdi f}ltftf id} bit SIt~t je!}t. nlcl}.t für entfd}.lebel1 gewfp, fouberttg~bt bie !mi.\gIf(i}feit aulblti ber g!ln! Aflt Gyps fu.l\'I1~ einttben fo weiplVollige oPltIBfraufe, 111ie G'IPS albicolUs ~elgt. (iß

wiirbe,..mi~,bepwegen feQt I1n9tUe~lu fe~n., \llenn mit. irgfub eintü(i}tfget 'cruit~oIog in biefeu~hltttrn 1tau,wiffe, bap ft e!pfnVultur fulvus. befreIt mittIufß Jt{fib mit ieiuen a6,6erunbfteu'cberttü6el. unb feimn furaen biil1bttltrtlßen .!tfl1ufeufebern ilt,bIeweipwoUige Jtraufe I alfe in bit bta I>i.\Ui6 auß6eflit~ten ~.1eibe~IInlVAnbflt II.\orbelt lVäte I ßtnltU beo6au,tet f1Qbe. ~Ut nlup 1d,1bitten, ba\'l1uf !U fe~en, oli be\' bieweijlVoUlge .!t\'~ure anlegenbe~Ogf.1 bAß 3ugenb s Obff tlltÖ ntiUlete .f'tlfib ueranberte. :i)et.§erfDr. 2 I n b e\'m It 1) f\.' In Qlt~en, tbe{d}u ,Ucon feinem fI'~nts

ßu,en unb,glütflid}eu ~eft\'etic11, bie$fnntnij be\'euro~IiIfd2ftt'~ö6C{ 3" ,frtl'eittt1l, IIt biefen !Blattfm fd)öue Beu6nifje a1igtiJCbflt~ltt, fli I>fflIeid,1t tlPf alIen Q{nbem in bff ~aße, bie SItd,1e aufbaG meine !u'~ringel1, WItß gfWi~ ,Ulu,tuuf nlif, fonbel1t aulf1"leien ~lnbtfltfff}r Cln6ene~m fe~nwürbt.

Ue{let bie~tl.)trQblfTFG~at;tos. {,en1etfe fu, ijpIgen~f~3nb$f,..3n4 1840.oPfft X. S.767-780. 6aXl /,d} ,eil1eaifnt#ßrr, l1u~fü~rIidit ~efcf}\'eIbuI16 bet ~e ~ tt Cl b{ et unb ftelIte tort8 SUh8pe(~ies auf, nf~l1ll1u, 1) Gypaetos grandl,), 2)Gf~pal!tossubl!lpinus UU~ 3)G. nud\pes. !n\'o 1. Ittit «~f btntigent1lu,en eufop~ifd,1en Q1I~en I ift btt ßföptt lmtff aUen I f1atbi~ itIIf ~Ie Bff}tn bcfifbtt'tc iiü~e unb wenig Stf1l11at5 'In benSeiten beB Jto~feß. ,

~f. 2. ift biel Weiter "ub\'rltet QT4 ~\'. 1., benn'e~ bf\VO~nttlle Ucon benQU~en Wuro~a'~ fübIfdi {ieg~nben @ff1it6t I nament.Udi bit \;Ion /SQtbinlen, bi.~ W~tenaelt Ufll1. 3ntWlufeunt aufuanffurt fa~ 1di einen 1i61;~tlf~en @el;efabIet, Wf{dierAU n1fiuent G.8uba.1pitlu, ~u 6e~ö\'fn fdieint. <it ~at'ß4n3 bit@töpe bffjel&fu uub aflu,ntt ff~ 1>0lt bem ei8tnt{l~eu aropetl@t~f\'ltblet (~t. 1.) burd1bl1~ me~t betbffltetf Stf1\t1ara uutefbem SJrU6t unbbfn S~nQbe( auB; btnn bIeref 1ft ~e~ i~mfttbl1ßfUfa, abu ~o~ unb ftlttf; afiein bi~rtB gef}t nl~t unjf~) ben~intertt ~ußtnwintei j" ja t~ fe~{t fo61\t am ~illterttunte\'n ~u.genUebe. '

mt.S. ntttn G. nudipes. ben ~ena~atjein felnent We\"ati~nlfjf bef tuto~älr~tll) ~öafi (Catalogo metodico degliuecelli. Europei di Carlo L. Bot! aparte. Principe diCanino., Bo.1ogna pei tipi dl Jacopo Marsigll. .1842.) cQ.1ftypat;to. J);1cridionaliaunb aI~ I>OU benallbetn fe~f betfd}lebenQuffü~tt, ulltetfdieibet' iirr, \t1efenUitf} bon ~T. 2. ui~t nUT bUf~

biewtniget 6t"cbtttrn ffliBe,. jonbern Qu<!} 1) bu ~ <!} D Q 4 Q U\@c~d1te weitet uef6rtitete ecfj~Qra. tJ)lefe3ge~t gnna untef ben\untern !2lugeullebe ~CfUI1t UUD ~tnter bentfe{tien in einem etrld1efort! 2) burd1l>eu e<!}nQ&el; benn btefc~ 111 biet nlebtlgcf,n{G &f~ ~fn bf.l.bellbor~nge~tn~fn @Qttungen.

~ Oll a V n ~t e f(lßt In btm oben Qngcfü~t'trn ll'Ief&eldlnlffe I)onDm@ei,)et'(lblrrn ffolßenbti.

~ypai!t()s Ra!!. PheneSavg. Pyr~n. Alp. Sard. P~dem.G. barbatus CuP. V. barbatus Llnn. Phene ossifraga

Savg. Gould t.4. Sibirla..a. occidentalis majorobscurior Alp. Eur. As. Air.{I. octidentnlls minor magis fulvus.

Safd.Pyreu. optima sp. distinctls8!mus a G..meridional I .-\fr.

~ untet'f<!}eibet ~itf p.lefeT6fn ll'Iöge{, ~tln,e t~ fdlon IIt\'Ja~~ 1832., aTe 1d1 b(l~ ~eriinet ~uffum fn~, trellntf unI> iln'Jn~~1840..lnbet' 3ji4 Ql4 @attullgell (Subspecies) ltufgfj}eUtunD c,eflttltlitj' tl1tif. 3cf} faun nldlt fagell, ob ~onltpartebiere meine $efd1rtltiulIg gefe~m, tieal11elflt e4 Itber, l11eil et bitbOIl nur gtgebentn 91(1f1\ell nl4}t fru.'Ii~lIt. Ci4 1ft mIr Qud} "leI.Itngtne~n\er, IDtlln ft' blefe ~ef4}reibunlJ nicf}t gtlefen, 1111 ~(lnner jie 1)0t l2lugen ße~ltbt; ~fnt\ e4fpfl4}t \vtit me~t filt ble ffilcJ1"ilsfeit ber l,1in~dlt, ,\Denn al11e~ unl1b~nnßlg bon elnltllbtr "Ur Fe'fomll.en. ~ll1el!1 gegen ble bOIl !BonnVltrte bieren @(lttunßell- belln tcJ1 ~nlte ~Ie $ögt{ nl~t für Species. fonbtrn fürSubspecies ;- gtgec,entll 91amel. ~It&e I<!} uitI tinauwenben.men groptn @t!)er(lbler, bev fdjon einen 91amelt ~ltt - et 0 rrtieAeld)nttt i~l. 11{4 Gypai!tos grand.is - G. occIdentalis aunennen, ij} Itul ben.. @tunbegallä un.j}(ltt~(lft, lDelI ft n(l<f1 !B 0 .n"~4rtt,'j tigntr '.IIngnc,enud} in ~fitn le6tn folIo Unb \Diefann elu $oget G. orientalis ~eipell, bOI. \DeId1tm ef ße\Dlj 1ft,~i1p er niQ}t nut el1rbinlen, fonbtrn rogl1rble ~~renaen &e\Vof1nt.3cJ1g{au~t beÜl11tgen, bnp belU I!on UUf gegt6tuen 91ltmm ber$or&ug gec,il~rt, uno um ble @ltttungen (SUb8pecie8) tul muf'tigt rOB{~icJ1 bur4} b~e ~enennung bon ben '.liften (~recie8) au1tnterfcJ1etbcn, I11trbe In, nl1n, ~t u ~ 'I '.IIngac,e in. fuuftlge aucf}~ie @e!)efabler (luf fo{gtllbe '.IIrt 6e&ei<!}lItn.

mit Specie8 Gypa«Eto$,bnrbatus:C7lv. aet'flfUt in1.) G. barbatu8 (grandis).2) G. halb. (suba'pinus).3) G. harb. (nudipes sive meridionalls).

~t9 ~n~~t bet, ~Uretn I.. fftallffurt unD ~(I~nA ~(l6e t<!}1111<!} bon 91euem i16et&tugt, bnj ble esl~~e b tt e e f 11 b Irr,HaJiaetos, eine fe~t s"te IS'lp»e ift. (11 Qe~öten bA Au1..,J!aijIlßtos albicil.'a (et aetfl'ilIt inJ)Ha1iaetosalbicilla (~oenlandicu8)2) - - (islandicus)6),;- ,- (boreali$)4) - -, (orientalis)5) - - (balticus)

U. B~liai!tos Je~coccph.lus.1) H. ,Ieucoceph. (macrourus)2)- - (bracbyuru5)

Ur. Haliaetos Jeucogrypha...IV. ".,- pelagieus.V.. - vocifer., ,

VI., - pondicerianul..VII. - leucogaster..

496495

~ie llilttrartm IJon IIlIjl'nlt turovlilfa,m finb in UltHltnl .pl1nb.!ludlt aUrt i"D5gtT ~Cl!tfdJlan~' e:.1~17. btfdJrltben.

Ue~tt ~a~ '!)Jorfommtll bl'ß H. leucocephalus 111 ~ul'o~a ifttG ft~t fdJ\11tt, tl!1j1l6 fid)eteG ~u faBtn, ba Die arten "uGgtf/irb.ttll 235gtl fictl f<1/\11tl'lidJ nad,} unftl'm Iillt'{tt~ei{t IJt'r~iegtl1 ullbbit 3ungtl1 iiupttl'\ fd1IVCt IJon ben turo\)äifd)tn !U unttrrd]tlDtnfinD. 3" Wla!}n~ f'te~t ein junger i"Dogtl qut 9lorDl1nl.rtlf", Wtl.

dJC( jid! \10~ ~nl fUfO~äiid)~n nid}t IV(ftllt!i<1/ I.l.ttte,rrdJeibet.6tiIJt .ol\u~tf~r&t Ifl ft~f ~ullfe{, ullb ftitt ;Rinn 1ft, wie an btm" .IVtiter Ullttll "ngtfubrtell au~ WQUllnem! l~cl~I!~, bunter Bt.t1ttlit~ - 3<1/ befi~e tilltn fo{d,},en <eeellbler IJOU 9lugtn, wtld)tr~öd)ft II.\a~rfd)einlittl btt n(\I(n QIiel( an9t~ijrtl \I'lb littl bon beneurO}1iiifttlr!1 t'\1f!11 Ne Ild]tt IJl1r&t ber .Re~le ul.\tel'fd,}ei~et, burttlIPelWt ~l\fmtlnIVeip ~tr anlerlranifd]en <ete"b{tr jd)on ange~t'II:ttt IIJirD. !Dirre erfrlll\! Inllll autI) Iluf bm trfttlt IB!iif an ftilltlllutlötn .Qbtr: UIID Ullterr~lVnIlADt'dfebttll.

'naeHI f]Öd)j\ tt!,,6rf:<f}thtIid) ift tG 1IIiT, b"p tß ~Ive~ Sub~pe-eies blertß '~bletl i1l \1(lIltrlcn gibt. !Dit mefl1elli \Vtrd)c 1d)l\uO9lorb"lncrica ßere~en" ~abe, aelCilnMtn fid) ~ur~ i~re I$d'IL"'n~.lallSt IJOt ~cn turoVl1ild)ell; Durd]\lu~ nld)t au~; i~r ~d]\11Qns 1ftburdJQUG nict;t länorr, al~ be~ bieren. ~racin Ict) bt1i~t einenlIor'OQmcrlfanir~rn .iSeta~rtr Hn 3ugen~fltibe 1 bt-ffcn ~ttltl.'ans,ob eß glcld) ein ullinnIld)tf !13oge[ [11, 1IIn 2'1 hinget a!~ litt>~el\ antltrtt '.1ft. ,!DftrCf fnlln bann HaliBeto8 leucocephalu8(Ißncrouru,) ~tlBrn, un\ ii)n bon btm ßCIIJÖ~lIli~fn nor~ameri:t~nift!lrn, IIJerttltr bit IBentnnu,"IJ b~ßchYllrus tr~altcn fann, Altunttrl~ti~en. ~odj &[wittl uber bitren !13cgr! nod] nidjt oa1l5!)tlvlp" ,tQ )!11 biß if§t no~~ ftinen l\u8griiirbttnH. leucocepll.u.l~sn,lt [Qngc~ 6d)I\!anSt !JfftQtW~Qbt. ~dJ bitte bit .Qtn[tQo.logelll quf bieren Umftan~ \tufnltrffl1m ~u ftt>u. !D" t~ [email protected]'O elntn ftfit grofieu1c ~ew "lIbtt'n turopiiif~m ft~r li~n(l~tn<Steabltf Qilit;: fo I~ t! rt~r l1'a~rilttinli~~, ban feilte 3ungrn1I1td] 9lorbanitl'lca flttn&f\1nlmtll, unD bleftf Umftanb ma<t]1 bannbit !Deftiu\nlung ber,norbQmtrk\tnifdlcu <eeeab!er no~ IJitl:fd]\11le.

rlgtt.!Dtlt In.. B8IjBe~OS .cu.coryp11a fenne iti1nid)t QU~ tlgtnrt

'l1njidjt, unb beDIVtgtn fallt frl) nidjtß illier I~n.

IV. Hali1\iJto8 pelll1;'ic\\S, eilt groper ettll~{ti Quß'C!anl'tfd)ntfa, nlft &!\lunr~ JjQu\)lfar6t 1 ~u~~tnon\mcn ~Jt .piilflt ))rß.Q&trjtügtI0, bit S)°len unD ~tt 'eL11tt1anJ, tDtla,t \VtlO pnb; ~et.Q&rtfo~f, .olnttr~,'lIß unb UnttrbOf~tt~~Iß pnb bfaul1 I. oft Il'elpüber1!l\lftn. "

V. Hbjiae,l,oA\ ~9cif~':bOtn .,morgtbirg btr gutet\ .poffnullgift alt rin f,,~r r r~önt~.. mogtI , . ~It! tItlncr QI~ urtltre fltiuft,clIeurov.'ilrct;rll l\1itlliltltjitDertrm,..Otfbtnl Büget;. Ituf btnr .Qbtrtß~erfiraun m[t ro~rcl~cm ~tlb~;Quf;l't\n S6frfIüßtr~ auf btmlBttud)etofl61'I1ullrol~. 1'~lG ~Hj!; 'l\,tld)tß btl1 bl!m! lItlr~an\,rltltnifd]rn<SttaDlrt ben .ftovr, IIJle QUd) ben D&rr. uub Unlrt~a[G bornunb ~Inttn 6tbtdt, rti~t &t!} H; ,'ocifer oben bi~ auf ben Un.terti'ttftn, unten biß auf ~tn Ißttud], ullb gibt i~ul tHI 6"n5

eigenlf}ümIidleG rct,öllcG ~rnrt~n.~Ie ßtoüe i"Dtr\Vaubtfd)Qft ~Itftf ~{bfttß,IrtIt-btn allbrtn' Stc.

abletn !e[gt fld1 I nt 3 u g t n b rtti ~t ~ btnn b[eftß ii~ne[t 'Oemt)tt unfrigtn ft~f, bod) ~ltt tß IJltIllDciP am onnStn Untrtfllt\)er,btronber~ (Im ~orbtr~alft. ,

1)ef nieblid]j1e <eetab{rt, Wtrd)tll idl'ffnnt, 1ft ':[, Hali8eiospondiceriallUB, fo gtO~ wie tin tWanbtrfl\Ift. ~~e' IlDtlbdleltift TofibtQUllfDtf) mit fd)ttlatAen ISd1Wlngtnf~,enl I\uf brut D&er.'n"ft unb .ßintet~Qlfe ~I' AUUt .Q6ml\lftn ll,tlV, "ngrttclft, IJorn

bDUt Jtlnnanfan9 biß !um Unter&ltucf}e wei~ Utit fcf}w5r!IIcf}tnWltgefltden.' :

V1(. Haliactos teucogaster au8 Q(u{l\'afitn; ~tr tco!'f,.\Jlnltrr,aI~. btt <Scf,wL1lt~ unb ber '9L1t1AC Ultlrrför\Jer ftltb tVtitJ,blcc <Sd}ien&rilit \'o{lgrauflcb ge/frcft, lItf ffiiilfrn, bfr ganse 9JlAU,tel tmb tlit ,Q&etfd}lvaltobedftbern 1in~.ftf,f Ilei6T"un.

Aqoila icbthyaetos L1u6 3L1bl1 "- br4un, RlltJ{O~\ft unb .pafGIIf<l,Ofau - lit, IVI'11 iie fl'lnt ,,",oftn, tlntlt t1'ei~rlt ~ucq, rilttblrile fci}wRTae S(t)ll!ltlt3bin~e unb ~o~c ffiije tjat I ftin ällltereerl1bfer.

3cq ~offe, bag biere Bufl1lnltlrnl1t({ung unb bit fur~rlt !13rfr!1rrl.~IIItßtlt II e f er e ab {t f, Ive.{d]~ id, Ruf tllrlnff iJIrife fL1~,lIlan.d]tllt ß'rrullt>e lItr .onlit~ofogie ltid,t gRn3 1t11\1JiUfonllllen fe1)11wet'brn.

lll'brr bit eiißtltl{id}tlt Q(bftt (~btIl1b{tr, Aqoilu) ft'~{ltub~ id} nur nott, tiltigtG oU fl1gl'n.

~me .:\quila inlperialis fa1) i'lI. In \3'rl1nffuTt unb 'JIl1l1)n3.!Be!,! b..iOl'n ~ögrfn ilnb bit wtiprn 11Id,fcl~tcfelt fo grog, Ivie bel}lIet fufrltti~{f(t)en '}(b611bult11, Alfo gröüef, a!ö bcl, ber naUlI1an.nlfd,tlt, Ult~ lIie übrige Btidiltung In btlt -pauplr,lTbrlt, lure 6rl)brr erftcIt1J1b6IIt:ltng, ~in juugeT ~ogfr ii~nf{tln Crr .(I.1U\)t.fad,e bet tlltuul\llInlfdien '1{bbflCung, aUrin bie @mubfar&e il1brault 'nut wriGen ~iitlgffttelftn unb fftbel'tänlltrn.

liin .giltuvlfrltltAeitflrn tlieftG IJlb{tr4 1ft feint gfrinoe @röve,betlltlvel1lt ntan U,u ne6tn AquiJa fu~va j}e~tn iit~t i fo fiiUtftin ffeilttt .\törptt' ioufetdJ auf. Q(Ueilt, mfrfwül'biq ifl bit bettfdiirt:ene B\:itflllllng lIrr Itlttn unb nodi l\Jeit ulr~r tlit ungemeina611.!eid}enbfÖtr iungrn ~öge{ birfr! l}(b{rr4. Wlan brrgrfidic bit&til!rn 'D'6enanOtfii~tlen !'!{6611t'unorn brr alten \!!~orl, ullb Itlltlt111Uij trft\111n~n ü&rr Ölt bfrfdi!rbcuc ed)~\lam~~!,ctlltuna, ttemr btr.plllltrfctllt11tn3 beB naumL1mtifd]rlt'~DgfIB !ft: fctlon {lr"u unb orAu.weiü, fdJll.'l1r3 geu4ltbrfl,.. \l)1i1,lrfnbbl't fnffllu~:iidle rillen clnfltdJeltgraum .p!nlttfcl}\l)aIt3 1}at. mon bitftn &t!ben' tcünf1ltrn tnpt, ild]"tlt eidJtt~tit., Itnltff1n1flt, bRg feber bon I~lttn' oeultu ClbOtLII{Ot!~l1t. l1Bie I)frfd}ieben jiltb 111fo bit &elbtu ~ÖlJtJ{ltlrfftlt, \l)tldleI~ltew 'f1t. bfr ~66Ubung al8 Originaf. StlYlent~ltben.

~I{t blt6!fdion be~ brlt altrn [!ögtln, fo ift e~ nod} \l)tltmt~t~e. ben,jungtn btr ff\1W. 3d; bitte itben \3'rfunb bel ~o.{ltlfunbe, bit f!et~ttT Q(bfJU~ut1gen, bit' bon m ClU m It n n unb bItbon 6 u fe'm I~ t., Au bftoleid}tn, unb mltn It.Iltb lnlr tJltdit Ot;6en, wcnn 1d}:6e{jltu~te, ber Ulttttid)ieb'if~ fo grog, bitt, mltnftr,r bttfUd)t, )ber~t:, beibe [!ögtl füt 3unse Awtt)er I)frfdlifbrner11frten alt r,ltlten. (iln [!I,)gel 1111 mit/lrrn !}I!ttr in ultiner eamn,.lung: bOIVUlfifltt' Aquila chrY8ßl!to8, \l)e1ri)e AlU eine @lrttult9Iteben: be~ 'AI. imperilllill &efd]ritben 111, unb: bet lr§ltrnoffen.fJltr ble( 'nlif}tr, alß bt't A. fulva ftf(}t - fit Atigt fd,on liftIvtigtn Q(t11filf[fden - /i~nelt btr fuftlllif>lift1}en 'llbbilbu41g fff}funb (jtnlit lImIter, ftr,t tilerfll,iitblg ßrlVtftn. ~ß '\l)lir~: bllt}trfr~rUtög(Id]/!j"vbitfr fJflben a!~ Subspecio8 bon mlr6tid}"itjfJentn Il{Ntr I Itt{,mlictl A. cbrysaetos unb imperial/lI 2 ro!rf.Iic!jtS:l1rtettaußml1ct1tn,! W\16' fi\ltftlgt~to(iCld}tunßtn tnlfd}rlll~nluetbm.

~ap iI~rgen6 bit Unlcrfd}pibuntr- :btr St'trit. "nb ~o'{lI.abI e r fe~r fd}ltier unO nocq nl<1/t im tJlelnen l{l, fJelvrl.frn bitfünf ~I~r~ tjt~ötl/ltn Q{lIlef I", Wlnft~1n1 Au, s..vejt~; ~1)n i~l1eltfcf}ttibrutlru,ri1t t~turl'r I,:t! t t t1t1,', bllg' er" fid'i: mit .pülftt einteIVltcftflt ~tutfri)en i:i)nllt~orDgm -i-, I~rqm -id} lnld,J; rtdjtt ttlililttt,t1'ftr e8 oOtrr. 1! nn'b:fr:e d: _c ~tie, fÜnf ?(,lI!tP~u6eftimntm ~tr~

fucf}t ~1t6f. !}(Utinbltj fri> 6el~en unntöglllf)' gtwrf'ft;' aUc bi~(111 ievt Itltgege&men JttnnArid}tn,: ~ur Ulltetf<{jtibttnB' brp:(/tlbtlt

497 498

I2trtfn ~at.te" nlc!j.t~tlc!j gt~a{te".rol.t ~ctt" l'(,ef bie ~ b t r.a ~ [C' t finb abtt' 110ft, nid}t gtf~{qffel1., ,

<ii"i~e 1l!C'Yllli<t;feit.llut DC'II ~O r,bQb r ,~n f}QtAqulla VerllSaC61 !)Om Wprg~6lra ber 9\;1tell -P:OfflllUtg uub

QU~ ~6\}ffillitlt. ~t.lne .p~lIPtfar6e 111; fwtYQq6raun Illit etlt'aötmelp QlIf Dclt Sw"ltcm. ~ei1J ~~It'QII5 in ft~t !lIgerunl'C'tunb bllbet btn Uc6rfgang a\l bC'lIt jtllfellförlt1lgrn Sd)w"na btO"faWtlge~ @orb"bltr~ "uö ~ij~oaitnD, bef A. fucQsa. It'e[cbettcf1 bllrlf1 bit biere ffioflfarbe Quf bC'ßt .fJlllttf; linD Worber~alft,",ie i1c"1fI Q"f ben Qbert1ügt{II,6efollbC'rö "lief bur<t; bC'n [QugC'n

jiufeufilrllugcn Scf1I"ltn5 "uöArl<t;n(t.UC'lIcr bit Aquila pennata lInb minuta It'trbe I<t; tltl<t; 111

tinC'f &rfonDem 'llb~ltI\brllllg trfl~rC'n,<iin lid}ttr Ci b t [" b 1 Cf ijt Aquila ~lbican8 au~ Qt6!,1f~nlclt.~It Wll1\Jna 11;C'C)cn 2 f~öl1e jungcAqllila Bonelli, tin jungtö Wl.'inltcfJen un~ tin iUI.\.I)t6f!grib.

dren, unD e.il'1~lte6 9Jliin1J~rlt. ,~Iefe' lC'otefe.iliauf~tlltD;6n,föfper 6rault, fAI1 'vlr CircaC!tos ulit f}eßtrm, flllt foftfarb)genl.ßiltter~a{ft, "111 UltttrförveJ:sclb,Ifd}ltIt.lö, faft ",ie eln aU~tblticf}.tet jllngtf .fJabicf1t mit flflmalen 6rallnen ~linet"tden, Qn ~C'nß'.!\ptlt fojtgraulf<t;, mit braunen ~Rlt9tjt..i~C'n, au btllC'n an btn.poftn no~ ~tUe..e Qutr!ltcfrnfomllltu. 9Jl11!1 ~t{» ~ltrllu4, baUbleftt Wogel nut btt fuftntl~If<t;C'n IJtllbilbutig fe~tgropt Qte~n.UWftlt ~at.

.'1:>a4,junge !lneibcf}en ift i1cllf btm 'c&tff3rptfl)C'Utr,QlöAquilapomarina (bie fid}te A. n~via), nut roftbfaUtltm .ft'o~feunD roftfat&.lgtln .L)inter~a!fe, auf blefem tI~it (lfl1UUtl1 S!fIaff.i1rrlfell, auf l1tltl Utlterfilrpet ulit britunC'1} \5mafttTtdC'tI. Q{u~biC'ftt WoßrI jit~t bn fufel1\i~lf<t;en ~&bill1u"S l!ct~ jungen Wogr.l~fe~t /i~tllicf}.

Won Aquilß pomarina- (fle~ Ulll u nt a n n'~ ~&bj{bllug'X.af. 10. baß junge ~linIlWt!J ut,b (s..Jelnl~l'ö ~6bllbung!taft 20. btl1 allrn W09tl) - ~at 'J1lit~n~ ~ltItl) allt l:13ögel, !)Otl

benrn baö Wl4nncf1rn an btm .ft'fo~ft unb bn ,cber(lruji butcf}1VetF!ld}t S<t;aftf{etfrn ft~t au6gC'aei<t;net 111;.

Won Aquila fusc& fa~ icf} in ~a~nA eIn fe~f jiat! ~eaetsf{ecftt~ WlntltlWtu.

l1e&er bit Sdjteillblef AquiJa fu8ca. pomarilla etnmviaw~bticf} nRc!jjttn~ ilt blefttl ~lnttrm ntr{)f fasen.

Won Pandion fQllb iw in ben bon ,nur &11"cfJftn 9JluftenQUitt bett eufo~liifa,en

1. P.ndioß albtcolle au~ 2(tg~pttn unb 'Awat tintn juugtnWoge!. ~tt SWlta6tl1j't be~ i~m gtjittcft, ~llIten faft gtfabt,~i1cn'l pIöfli<t; unb ft"..f gtfrümmtf btt .tovf ttlt'QÖ g('11.'ölbt; bn.fJalö, 1DeI<t;n bei;! ben Qtlten gan~ ,1t'tIÖ 111, {Jat tinige foutn 6t.ttltrf&att bunf(e Scf1oftjtrelftn, bel Sa,wan5 ift tlltloß mt~r se.6iitlbtrtf ala 6tl,} btn turo~alf<t;'tn ij{upaD,lern. ~ntUt&ri.gett glrlcf}t tr Diefrn gan~. .

li'inPandion auö!norbllmtr!~"Ii~ntlt mtintUt in blrftn $Ilifstem 6tfd}r!tbentn g~6Iinbtt'ten~lupabltt "uö bet @fgtnb~on ISt. rooltlingo ,tlrmU<t;. etln S<t;nl1&d'.lfi nlitttUougf ftitrfunD 1]P<t;, ftin .topf ft~t ßfIt'ill6t,.. fein Worbrr1]al~ mit tiuAtlnenbuuftIn $<t;aftltrrlftn; fein S<t;lt'an! 111; 61ö aUf Q:l'\ufael 1]tfauf~iemIIcf} btutIi<t; uub aW"t o~tn unb unten mit 6 biö ,7.'oUtt.~~!ftttbtfel\t. !t)Ufdj b!tfe btfonltnt rf C'btngfoFc Q{f~nlll\!ftitmit nlfintij' gtjtrtiften fflupabrtf. "

,8u l'tnS,dJ.langenQb.lefn, (~il1t:llötos.ge~öttC.(F8tcO)~ctorßlls QUa l2~nl~rl'a. tit ll1 ben unfrlgen fe~r ä~n!Ia,~..llUfl1t~ ~nl~ 06tf flQtttretflctft unl1 ,rttt\ltJ gt6~n.. ,~Ie Ilgl/'I.'tlllf1tAfdjC'intn Den unfrigen gau51iI,ulirt; 3uifiln. ,~C'r eint rlO 'I DC'ntti/

2fiG IB~j,. .peft 1.

Wtllf}t i~ in ~rnnffurt" fnT1, l!lre~t~tU, Ruf beln .to:t'ft 1In~

~Inttr~nlft fa!lgtauluetfi.Ut6tt ntt~ttrt (i b tI" unb blf 1)1 Ö t ~ f 1 f 111 f t n I11ttbt flf) fine

btfunbtrt Iltb~altblu.ng ii1 bieren !8Iatttfn mitt~tl/tn; ebtnfo ü6eibit i1l\ti~ell.

!8el} ben (fu Itn~tllltrfe,idif baN bit SIP41'e Bnbo eint telf}tgute ift. ~G gr(,5renClu6et btn eutopliifdjtnU(-u'4 bl1~tn Bubo(Strix) strepitaoll, JatteU$(Strix Jactea). bengalt~nsis, vir~giniaflus etc.

~It glClttfl1~lgtn U~u ~Uben,tlut glItt Si~pt; 11t ~e"flt~t RUß Strix ;ceyloneJlsis t Jeschenaultii. hrederickii ete.

Sc 0 P S f!ll1u~ !lut. Untrt benrn, I11t(lf}t t~ frollt, ift Scops(Strix) asio bit größte. Syrnium lapponicom (Strix lappo-nica) linbert nRd} benen, ItJt(c(je IIf} In \)'t'l1nffurt j WlI1!,)n~ un~IStrilfj611rg; fa~j In bei' ßeid}nung \uenig iI&. ~iefe <5:ult 1ft einftr,r"gl'oprr!J1l1d/tfau~ mit ttJtlvgrauenlj bunft/ gt\tJliffrrtrn @esfid}tt (Sd}ltirt) ,b"G tintn fdima.ltn &rauttenlStreif belU lSd}na.bel nad} btr !Stirn, tlnen fol~rn ~(elftn bor bem lltuße un~unter bem Jt1tm ~atunb burcf1; fd}QUt fcf1l11ar~grnue Ouerbinbenfer,r au~ot~eidjnet 1ft r ber S~l11ana ~at bor ber !S:t'tie al11tl}f~ltJäralid}e Outr&änbrr.

Äthene (Strix) meridionaiisClul S~auttn ij1 ein IItfjttf

Sttlnfl1u~.Glaucidium passerinum (Strix pyglnrea BecAst.) wirb mtt.

ffitdjt al6 eiout Sippt bon !8 0 je l}lngtjteUt. eie (>at eint nl1~tf.13efl"onbte 4n GI.. ferrugineum (Strix ferrug:inea)..

ISrr,r fc(jOOt ,ßt(lerili~icf1 in ~rl1nrfun 1InbWlI1\'ItS, I11tlcf1eoUt eule entfernte ~e~nfid)fett Ilit 11uferul ~tdjtl~t~tr ~obeit.~edl c6 l11ürbt au ""eil fii~Tcn. fit ~ICT au btfdjret&rll.

ISt~r met'f1t!ürbig l11attn mif mt~rcre in ~uro:t'o frlttnt 21 nt-mtri unb va biefe nia,taUeu megtlfrtunben tltf4nllt fr~n burf.ten j ro gf&e id}~ifr bonrinigtn eine furöt $cfcf1reiliung.

1. Embcrba aureoJa (lebt In lSiblricn unb .t')od/Clfftn il&er-{}aupt, bon WO~tf ef fid} aUl11eUen Ul1dj (fuTopa bfrirrt). ~11.Wl4 U tt If} e n ~at In ber @röjt uut Unftflll ffioljrantnter. in befßtic(jnuug mit ,~nferJtt ~JO[b4\1t\1ttf '2It~nltcf1fclt. ~er ObtTfopfift ft~r bunft( rojtfaftanifn6rauuj btr ii6rtgtSJ&rrföfpeT ammersfaTbig, ftntf UIÖ l)1oltfor6ige uub ffi!\j1graut alet,ellb, auf btm!8ür&eI..rrinto{ltotl1. !!).le !Sdjl11UUo s unb ettUerfe~ern fdjwl\r;.gfl1U Uttt l11eif1grauen\ lSaumr. betan ben 3 {/lnterften !Sd/l11ung.febern ~tem/tcf1 btelt unb tof1fafben 1ft. !J[uf bem SJber'f{ügetfte~cn öl11t1) I11ti9t !Bin ben j bon btnrn bit obere bttlt unb brut-"lldj j bltuuterefc(jntaJ unb unbeut[ld) ift. ~er Unter~öfj)tr iftgolbgel6., bleSJ6rrft~(e unb Oie !8aden finb fdlwliralidl, il6erOen,~ugtn aeigt.,1idj bit Iltn~tutuIIO' tlncG ltd)/en IStTrife~.) a1tbtu lSeiten; brfillben j1cf1~r4une ~lIngetItdtn, bon bentn nl4Uoudj auf, bcm .tto:t'f tiltJa4 ~emerft.. !J1t6en biefem fle~t auffebet e:elte tin faftanlcn&faunti' ~rtd.

Emberizq pityornus. ~er SJbtrför~er fl1ft I11lt Emberizarufibarba (clEsio); b.. ~. fJod,i 4ntnterfl1t6tg, 116er nuf bem Jtopfenidjt ble~9fau I 'lItt' belj)blcfentj fonbtfll. fcf1ön tOfiro/~ j auf betf.13ofbttjlirn gfl1ufdl:lunra mit rincm brei/rn l1Ieijjen Wltttclj1relfen '

bon ber,f.13o~berftim &il Ilt bett !J1aden, bet ben moSel fe~r(\;ul~etd;ttetuub in 9111 u ma n n'ß 1lt&6Ubung redjt ßut bl1rgefttUtift. ~Ic !Scf1l11ung.,unb ISteuerfebe~n (tub fcf1Wlifa/id} mit gi'4US

tvtigen ~t~trriin~ttn, I11tld,ie I1Ud) b"e SJ5erf1i1ßtlbedfeDtm aellJm.Iltuf bem D6tt'f1uOtl.".ftel;!tu altJei,l gtautveipc !8lnbtn. ~Ie Jtt~{tunb bit SJ6ergurge(ift ,id}ön rofirot~ mit einem \11cigIilf}en IStrti.ftn,ber nnt ~dlnl1~ell11lnfel anfänGt, 111f} unter ben Illugen unbiS"cfl'n ~(n~lt~t unb bcm Wtlpen ~ittelflrelftn ,Ruf bem Roj)ft

32

499 500

tltlf~Ti~t. S)tt il~rigt Unttrföf\lt't 1ft mllp, auf ~(t Obrt6ruft- t'rr Jtrc~f libft I~r 1ft Irtlp - unb an ben ~rittn f",ötttoftrctl) gtf[tcft. I

Emberiza rustlc8. !Dltie\' \:13cgtl 11\ tin ttma~ l'fränbtrtnffiof1rQnl111er. ~r ttt~t auf btm O&trförtltt bitftm ft~t Ii~nll""fiiUt Q&tr ftarf In8 ffioj'trctbt unb f)al ftlntn mtlptn ~al~rlnß,Anftatt brfffu a~trtlutn mt'pt~ Slfui}rnj'trelf unb !Jlalftl1t1rlf, bt't.plnttf~QIG fil raft ftln rcftrol~. S)ft Unltrföf\ltr fIt uln "'fIOullt rofl&raunrot~rm $anbt am ,ltropf unb foldltn ~Itlftn ,11tbrn Stittn, btr Sd,na&tl 1ft ~tU~ornfat&tn, Auf btm !Rüdtn unban ~tr SVIVt ~Otltfd,ll'iit~IId" blr ~üpt unb !}lägel jinb ~tll~

tjoulfl1t&rn.!DQ fd, Jilt't bon btn 911ltmtrn tItDQ~ mltt~rUe, mla id, audj

eint fur~e $efd,rtI6ung rmrfEmberlza cia Im t'tlnen 3ugtnbfltlbt, Itleld,t id, l1uß Ungarn

et'~itlt, mllt~eilen. 3d) Iv"i uid,t gewip, 0& bieft8 .Rltib itgtnb.mo fdlon btfdlricf1rn ilt, olJrr nidlt. 2luf jtbtn ~Ba Ivlrb eine~tfdircl&un!J blrfrl lrlttnrn Sf.lrlbl"Ö uldlt ii&rrj1üffig ftl}n.

!Dtr ~dlnQ&t1. unb bit ~pe nnb Qn beln getrodntltn I!1cgt(1)cmfl1r&tn,ble Brbtn ~ctnmelplld,. !Dtf O&trföqJtf 1ft gtblinlpftamntt1'f(lrblg, Quf brm JtoVft "Irl 11d,lrt unb mt~r inß @raugtlb.Ildlt 4Ie~enD, al~ auf brnt miicftn. !Dlefe i}at6e ftt~t amlfdlruDtr tlnt~ tungrn @olb. unb mO~rilmmrfß In Dtr g)lltlr. Utbnbem l1Jußt 1ft ein ~tUt't, gtI&l}tAUt't ~trrif nur Qngrbtuttt. S)tr$iirAtr.lft roftrot~ mit fd)IU4r~brQuntn t!/ingtfltcfd,tn. !DIe $d)mung~1mb 'c&trj1ügtlbtcfftbrtn fiub fd)lvQr~&rQun, bit botbtrjien mit welD~lld)rn, bte Qnbm nut rol1fl1t&lgtn .ranlen, wtld)t an btn ~Intern&ftlt l1nb unb g\lnJ wtt &rQ btm mO~r\lmmft au6ft~m, bit $ltUft-ftbtrn fin~ fdlwQr! ulit roftf~r&Ißen, Qn bm &rlben mittlern ftf1t~rtlten .!tauttn I bit 2 äugtrj'trn j1nb wtip DIll rd)\Da~tm Sd,aft.ftrld,. ~uf btnt ~Irlgtl fltf}tn Amt\} brutlidlt !Bm~tn, bon btntnDlt o6trfle lutiD, bit unttrfte rofif4rblg ift. !1)tr Untt'tföriJet i11fd1mu~lgIDel~, Quf brnt Jtro\)f unb an ben Seiten roflnrau übrr.(auftu "nb an bieren SttUtn mit hrAunlldien ~ngtftrelfd1tn be.ftVt, bit Untttfli>manAbtdfebern finb gel&lid). g)lan fit~t außbltftt $tfd,rti&ung, bQP ber BI~llmmtr im 3ugtnbfltlbe nut beln

jungm mo~rl1mmer groÜt IJIt~nIldifrit ~Qt.Emberiz8 hiemalis. ~tr 'c&ftfötptr, ber l!1orber~aT8 unt

bit Ober&ruft - ~It'r Mt a&gcfd)nltttn - rufifarbtn, auf bemi}lii.qrf, btm Sdjwan!t, btm .pa 1ft unb bft' 'cbrtbrult am bun~felflen, auf Drm müden in8 @rQut, mit raum btnltrf&artn bunf,.ltm ~/inlJrjIecftn, bit Sd)wung. unb 'c&erj1ügtfbtcfftbem mit ~eu.IJrautn .ranttn, wtld)e an bIn brtl} ~Inttrn $d,wungfebftn fl'bt6emcrf6al: ifnbj bit ttjle unb aluel}le Steuttftbet gan~, 111t Drittein einem ffilförmlgtn \Jtrdtn, wir bit Ullttr&mft, bn lBaudi unbt-le @;:elltn wtlj. ~tl: Sd,na&tl jttlfd,f4T&tn, bit i}iipe &raun.

'lIUe ~ief' IJImnltt, bel: junge BipBmmtl: Qu,gtnolnmen, jle~tnIm g)luftllm a" g)la~u~.

Ciß ifl wtlt6tfaunt, baD btt ~mttNnlml'l: In !Jlcrbamrnl'nlt&t, ~on 11)0 QU~ tl: fid) nQd, ~ rmmlncf unb IB 0 1111\)Qrt eund, btu .eänbtTlt btB nörblld1tn ~urL'"n brrirrtu fon. 'llUeinbiefet ltvttrt fd,rint mir 110'11 gar nld,t aulgenlad)t. 3d) ~a&enod] ttlflltntl grleftt1, boj bit Emberiza hicmalis bon irgenbtin tm tJlalllt'forfdln wlrfIld] In tlnem lIorbeur~ifd)tn eaube ausßttrtffen w~rbtlt (fi, unb fo lAU gl' ~Itftl nfdlt 9tfdlltf)t, Ifl baItVfO"ijlfdle $ürgtrttd)t bltfl"Ö !)Jogtl~ n~dI ft~1: ungttvij.

!1)od) 11'0 ioUte it'f} Q11ff)öftn, wtnll idl aUe bltf, ttltl'ft11iltblgettl!1ögtl, tDtldle ~.16 g)lUft'11111 in Wla\}l1~ QufdUmeifen ~ot, furA br~fd]fl'lhtl1 lt'oUte, .3d1 will miT t'on tlnrnt til14igtn euroväifd)tnu.;ogtf tal .3l1gtllt'. un~ tt1}t ~ttbPf(tlb fura allgt&rn, l1irfcl 1ft

B()sci~ roseR (Pastor rosens Tetnm.. TlirduR roseU8 L.),wlt id) tl in SJJlat)nA unb <Strl1D6urg fa~.

3m 'JugtnbfltiDt ~at bitftr !}3ogtl rlnt gropt Il1t~nlid)frit nuttlntm 1Ull9tl1 Stl1at, wobutd) bit gropt !}3tnuallbtfd)aft btr !}3it~.uögtl mit btn Staaun btutlic() wirb; nUtln tr 1ft uitl Ji'i1ttr,auf btm ,obtrförVt~ ~tllgrau, au btn <Sd)wuno. unb <Sttuttfrsbtrll fd)wiiralhi) nlit ~tUßrau..1I ß'tbnriinbtfll, btt 11ilttrför'\)tr iflwtiÜ9rllu, an Der .(tt.,(t 111rlp, an btm J'foVft tirfgrau grjttcft.~tr 8d)nl1bt( UIID bit t'VuDt finb 1Idlt grfiirbt.

~44 r ritt J.i r r b ft fIt ib. ~tr Jtopcf unb !}3otbtr~a(G 1flnlatt f~)ll1l\rAlidl ulit ~tU. obtf ~tO!)rl{'IId1ßraurn Wrlltrrlinbmt.~rt .plntn~QII, ,obtr. unb Unttrrüdrrt, wlc btf tBüratl, bitSlvultrr. ullb bit furatn .D6trfd1lvl1uabtdftbm1 gtlbgrl1u, bit<Scilwun!J' Ullb Sttutrftbrm f'l1llJiirAlldI nut ~rn9rnUrl1 ß'tbrr.riillDern, Drr UntrrförVtr ift bon brn1 Sd1I1)~f~ btl l.ßorDtt~alft4Qn ~ta!JrQu, tltr Sd)lIa{,tl ~otnbrQun. ~itrrr lJJogrl 6tfinbttffd) in Wlat)na u\1t1 Id) Inöd)tt i~n für tin ~ri6d)tn Im trtirn.ptrbftflrlbe ~alttll.

(H:in anbtrn !}3ft~bogt(, ~a~rflf1tlnlld1 tin SJJllinnlf1tn im trlttn.ptrbftfltIDe. fle~t in <Strl1ubur!J unb ~at fo!gtlltlt Brld/nuIIß.~tr ,1tovf "nb !}3orbtl'~aIß 1ft fd)ltJnra nut graurn j)-rbrrriintlrm,Drt .pinttrt,I1IG, Ulücfen, tBürAtl, bit <S'i1l1ltrr: unb furAtn ,obtr.

fct}wl1uAbedftllrrll röt~lid/grau, bit <S'i1llJlIl1g. ul1b Sttutrftbrtnfct}wl1ra nlit rot~9rl1urn t'VtDtrrlinbtm, wtld1t auf btnl braun,.

fd)wl1rAtn ,obtrf{l1gtf I1Ud/ fId)tbar finb. ~tr Untttför'\)tr Ifl "onbtm idlltJQtatn !}3~rbtt~afft 1\\1 rötf,llid/!Jrau., bot unb ~Inttt btn121ugt tin töt~IId)!JtI6tr Stttif. ~tr UnttrrcfJWanA t1!lt bt!) btnQUeR !}3ögt(n. ~tf ScfJl1abrl 1ft ~otnfar&CR, inl @tl\lliC\Jt &Ir.~tnb, btt ß'up ftin ~omfQrbtl1.

2t U .. t om i f.Dr.~. mu6coni.

I) Ut6tt flut <Sonbtr6arfrit in1 ~l1mp~f~f1tn1 btö!JtUltlnen Wrofd1tl unb btr ~iterrd)ilbftate (Teatudocaouana). t1llcllbtmlt Au ~lQt)lanb. D1o\!rnI6tt 1842.)

i1Bo~( ~at Mn btriibmtrt BDOtL'III ~tlf1ttft, bop bit ~Tllfft btl.'1!urd)~ btln tBLllft brö al1atomifdlrn ß'orfd)ttG ft~r bitTe 1!nomQ.lien batbittt. IlBlrllid) finb bit (H:igmt~iimlii11ftlltn in bitfn~laift fofd)tt I1lrl unb In fold)tr 'JJlrngt, bQP mQn iagtn nlölf1tt,bit D1atut ~Q&t in frbtl11 ~Lugtnb1ict i~rrn ,oroanlfationß. ~Angtlillbtrt, um bit WianC()faltigftit 19rrr WiltttL au Atlgtn i ba~tt1ft baö i"Eitubiuln bitfrf ;llnollll1Llrn nid)t unftud)tbar, wie hltltgll1l1&tn, f~ubtrn blt!lne~r frt>t trfrrulid) unb niiQIic(), ttJel1 11«1IIlIfrr QJentilt~ bl1,1 Drr tBtttl1d)tuno l'tG Innrtl1 tBAu4 brr :1:~lnt~ur I8I'1l'unbtrung tt~rbt, unb IvrU bit ~t6tn~l1tt nnb brr 'Jn.ftlnct btt ~~irtt in1nltt fine ß'ofgr I~rtr Dtßl1ulfatlon ift.

3d) ~abr fd)DIt frü~tf Otaeigt, bap bit IJ{rttrlrn btl QJtfröfte(ltl,lm Wroid1 in btn e.,~~gtfliiitu fltlftu o~ef hltImt~r In l'en'J/il1'd1fl1ftgtflipm. 3m hrrtToiftntn SOIUnltr f,lQbt id) tntDttft, bapnid)t ('Iop bit '2lrttrlen, fon~ern I1Ud) bit ~entn bt4 QJtfröfcl Inbm WlUd)fQftgtfiiDm tntf}«Tttn finD, (I"lb fitte !}3tnt aOrltt, {Jltlbeint Il1rttrlt AUtin, (lAIb 1\tlbe 6tj,lfanlnltn.

Bwlfd/m btn I:BTdtttm brG ~tfröft4 unb läugG btm conCl\htt\ffil1nbe brr ~iiimt 1Irot tllt I\)titn t/l,lmpbcQnAI, in t1!tllf1tn Qat1!t)nw~l1änlUlt ber ~iitnlt miinbrn, mit ~luGI111~n1t btttt hOnt BltJöTf.fingtrbl1rnl. ll1u4 biefrm ~n111 rnlfprlnOtn bit Wlild)fQftgtf,tJe,Iauftlt Quf tltlll QJrfröö fort, linD tnblili) ~lIfl1mnltn in btl1 fltint"Ci~l,Ilu4.tBrf}.tLtrr 11m QJrunbt btG WtftöfrG! bit ~Atn1\1tntn trtttn