19 ekim 2004

Download 19 Ekim 2004

Post on 13-Jan-2016

26 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TBB MAKRO EKONOMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU. 19 Ekim 2004. İÇİNDEKİLER. I- Makro Göstergeler II- Büyüme III- İstihdam IV- Dış Ticaret V- Cari İşlemler Dengesi VI- Kamu Maliyesi VII- Enflasyon VIII- 2005 Yılı Hedefleri. I- MAKRO GÖSTERGELER. (T) : Tahmin - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 19 Ekim 2004TBB MAKRO EKONOM ALT ALIMA GRUBU

  *

  NDEKLER I- Makro Gstergeler II- Byme III- stihdam IV- D Ticaret V- Cari lemler Dengesi VI- Kamu Maliyesi VII- EnflasyonVIII- 2005 Yl Hedefleri

  *

  I- MAKRO GSTERGELER(T) : Tahmin(P) : Projeksiyon(1): Ocak-Haziran dnemi (2): Eyll sonu utan uca yllk enfllasyonktisat programnn hedefleri ile alnan sonular uyumlu bir geliim gstermektedir.

  (%)20012002 20032004 HedefByme-9,57,95,913,5(1)Enflasyon TEFE88,630,813,912,5(2) TFE68,529,718,49,0(2)Cari Ak/GSMH2,3-0,8-2,9-2,9Bte A/GSMH16,214,211,210,9Kamu Bor Stoku KKBG/GSMH16,512,68,7(T)8,1(P) Net Kamu Borcu/GSMH91,078,770,5(T)67,7(P)

  *

  II- BYME / retim Yntemiyle Sektrel Byme Kaynak: DETrkiye ekonomisinde ikinci eyrekte kaydedilen %14,4lk art, 1990 ylnn ikinci eyreinden bu yana ulalan en yksek aylk byme hzdr.

  *

  BYME / Harcamalar Yntemiyle GSYH Katk Pay (% puan)Yln ikinci eyreinde bymeye en yksek katky zel tketim ve yatrm harcamalar ile ihracat salamtr. Kaynak: DE

  20032004(% puan)IIII+IIYllkIIII+IITketim5,61,63,44,08,09,68,9 zel5,81,83,64,27,810,29,1 Kamu-0,2-0,2-0,2-0,20,2-0,6-0,2Yatrm2,01,41,61,99,211,110,2 zel3,12,22,62,69,411,510,5 Kamu-1,1-0,8-1,0-0,7-0,2-0,4-0,3Stok Deiimi3,85,64,83,03,31,42,3Net hracat-2,9-4,7-3,8-3,1-9,8-8,5-9,1 hracat6,25,05,66,34,76,95,9 thalat9,19,79,49,414,515,415,0Net Hata Noksan-0,40,0-0,20,0-0,6-0,2-0,4GSYH8,13,95,85,810,113,411,9

  *

  BYME / BekleyilerKaynak: DE Snai retim ve kapasite kullanm orannn seyri, nc eyrekte bymenin bir miktar ivme kaybedeceine iaret etmektedir. Belirli bir doygunlua ulat tahmin edilen tketim ve yatrm mal talebi paralelinde snai retim ve ihracat verilerinde grlmeye balanan nispi yavalama ve baz etkisi nedeniyle, yln ikinci yarsnda bymenin bir miktar ivme kaybedeceini ve 2004 yl bymesinin %9 civarnda gerekleeceini bekliyoruz.

  *

  III- STHDAM Kaynak: DE2004n ikinci eyreindeki hzl bymenin yansra mevsimsel faktrlerin de etkisiyle, istihdam rakamlarnda iyileme gzlenmektedir.

  *

  STHDAMTrkiye ekonomisinde yln ikinci eyreinde yaanan yksek oranl bymenin ve mevsimsel faktrlerin etkisiyle istihdam rakamlarnda iyileme gzlenmektedir.

  *

  STHDAMKaynak: DE sizlik orannn seviyesini byk lde zel sektr yatrmlar belirlemektedir. Son yllarda yksek byme hzlar yakalanm olmasna ramen, verimlilik art nedeniyle istihdam rakamlarnda henz iyileme gzlenmemektedir.

  *

  STHDAM / Deerlendirme naat sektrnn canlanmaya balamas ve kapasite kullanm orannn yksek seyri, yeni istihdam alanlarnn yaratlmas asndan olumlu beklentilere neden olmaktadr.

  Yksek ve istikrarl byme ile makul reel faizler, istihdam asndan salanmas gereken asgari koullar arasndadr.

  Bu adan yeni IMF anlamas byk nem arzetmektedir.

  ABden mzakere tarihi alnmas, isizlikle mcadelede bir rahatlama salayacaktr.

  *

  IV- DI TCARETKaynak: DE2004 yl Austos aynda geen aya gre ihracat $1.018 milyon azalarak $4,6 milyara, ithalat ise $839 milyon gerileyerek $7,8 milyara inmitir.

  Ocak-Austos 2003 Ocak-Austos 2004Deer (milyon $)Pay (%)Deer (milyon $)Pay (%)Deiim (%)hracat29.749100,039.220100,031,8 Sermaye mallar2.8489,64.09410,443,8 Ara mallar11.94340,115.91240,633,2 Tketim mallar14.76649,619.10748,729,4 Dierleri1920,61070,3-44,5thalat43.080100,061.791100,043,4 Sermaye mallar6.43014,911.14018,073,2 Ara mallar32.11574,541.50067,229,2 Tketim mallar4.28810,08.85414,3106,5 Dierleri2460,62970,520,8D Ticaret Dengesi -13.330-22.57169,3hracatn ithalat karlama oran (%)69,163,5

  *

  DI TCARET / BekleyilerOcak-Eyll 2004 dneminde d ticaret ann $24,8 milyar civarnda, ihracatn ithalat karlama orannn ise %64,3 dzeyinde gereklemesini beklemekteyiz. Tketici kredisi faizlerindeki art, Otomobilde hurda tevikinin azaltlmas, Tketici kredilerinde KKDFnin ykseltilmesi ve Kurdaki dzeltmegibi faktrlerin etkisiyle nmzdeki dnemde ithalat artnn bir miktar yavalayaca tahmin edilmektedir.

  Eyll Ocak-Eyll(milyon $)20032004Deiim20032004Deiimhracat4.1155.55034,933.86444.77032,2thalat6.2067.80025,749.28569.59141,2D Ticaret A-2.091-2.2507,6-15.421-24.82161,0

  *

  V- CAR LEMLER DENGES / Ocak - AustosCari ilemler dengesi 2004te aylk bazda ilk defa Austosta fazla verdi. 2004n ilk sekiz aylk dneminde cari ilemler a 2003 ylnn ayn dnemine gre %123 artarak $9.822 milyona ulamtr. Son 12 aylk ak ise $12,3 milyar dzeyindedir. (*) Cari ilemler dengesi ve net hata noksan kalemlerinin toplamdr. Kaynak: TCMB

  Ocak-AustosDeiim(milyon $)200020012002200320032004(%)Cari lemler Hesab-9.8193.390-1.522-6.850-4.404-9.822123,0 D Ticaret Dengesi-22.410-4.543-8.337-14.034-8.401-16.25593,5 Hizmetler Dengesi11.3689.1307.87910.5056.4068.00224,9 Yatrm Geliri Dengesi-4.002-5.000-4.554-5.427-3.777-3.8221,2 Cari Transferler5.2253.8033.4902.1061.3682.25364,7Sermaye ve Finans Hesaplar12.581-1.7191.3732.8622.5768.553232,0Net Hata ve Noksan-2.762-1.6711493.9881.8281.269-30,6D Finansman htiyac (*)-12.5811.719-1.373-2.862-2.576-8.553232,0Cari lemler Dengesi/GSMH (%)-4,92,3-0,8-2,9---D Finansman htiyac/GSMH (%)-6,21,2-0,8-1,2---

  *

  CAR LEMLER DENGES / Ocak - Austos D ticaret andaki yksek oranl art, cari ilemler dengesindeki bozulmann temel nedenidir. %26,4 orannda artan net turizm gelirleri ile %64,7 orannda artan cari transferler, cari ilemler andaki genilemeyi snrlamtr. Kaynak: TCMB

  Ocak-AustosFarkDeiim(milyon $)20032004 (%)D Ticaret Dengesi-8.401-16.255-7.85493,5 hracat32.13641.8529.71630,2 thalat-40.537-58.107-17.57043,3Turizm (net)6.6708.4281.75826,4 Gelir8.15110.1862.03525,0 Gider-1.481-1.758-27718,7Cari Transferler 1.3682.25388564,7 Bedelsiz thalat7101.542832117,2

  *

  CAR LEMLER DENGES / Ocak - AustosYln ilk sekiz aynda ortaya kan ak; dorudan yatrmlar, portfy yatrmlar, dier yatrmlar ile net hata ve noksan kalemiyle finanse edilmitir. Kaynak: TCMB

  Ocak-AustosDeiim(milyon $)20032004 (%)Sermaye ve Finans Hesab2.5768.553232,0 - Dorudan Yatrmlar5741.358136,6 Yurtiine8391.970134,8 Yurtdna-265-612130,9 - Portfy Yatrmlar1.2493.185155,0 - Dier Yatrmlar3.1994.77549,3 - Rezerv Varlklar-2.446-765-68,7Net Hata ve Noksan1.8281.269-30,6

  *

  CAR LEMLER DENGES / Ocak - AustosCari ak, arlkl olarak Hazinenin eurobond ihralar, ticari krediler, bankalar ve banka-d zel sektrn yurt dndan kulland krediler ile finanse edilmitir. 2004n ilk sekiz aynda bankaclk sektr $3,4 milyar, dier sektrler $3,8 milyar net kredi kullanmtr. Kaynak: TCMB

  Ocak-Austos(milyon $)20032004Bankalar (net)6363.413 Uzun vade-525673 Ksa vade1.1612.740Dier Sektrler (net)2653.815 Uzun vade163.388 Ksa vade249427

  *

  CAR LEMLER DENGES / BekleyilerYln geri kalan ksmnda cari aktaki genilemenin yavalamas beklenmektedir.D ticaret dengesiHizmetler dengesithalatta yavalamahracatn yksek performansn srdrmesiNet turizm gelirlerinin giderek artmas

  *

  CAR LEMLER DENGES / BekleyilerBankalarmz, yurtdndan giderek artan tutarlarda kaynak salamaktadrlar. 2003 ylnda salanan kaynak tutar $ 5.200 milyar dzeyindeydi.Finansman(*): 13 Ekim 2004 itibariyledir.

  (milyon $)(*)AdetTutarSendikasyon82.800Sekritizasyon51.195IFC3150TOPLAM164.145

  *

  CAR LEMLER DENGES / BekleyilerKaynak: Chicago Board of TradeVadeli piyasalarn faiz artrmna ynelik beklentileri giderek azalmaktadr. ABDdeki faiz artrmlarnn neden olabilecei risklerin, devam etmekle birlikte bir miktar azald dncesindeyiz. Finansman / ABD - Ksa Vadeli Faizler

  *

  CAR LEMLER DENGES / BekleyilerKaynak: Reuters / 14 Ekim 2004Byme, istihdam ve enflasyon verilerinin beklentilerin altnda gereklemesi, ABD Hazine tahvillerinin getirilerinde azalmaya neden olmutur. Finansman / ABD Hazine TahvilleriKritik Seviye

  *

  CAR LEMLER DENGES / BekleyilerKaynak: JP Morgan / 14 Ekim 2004Finansman / Eurobond Son dnemde, Trkiyenin risk primi dier gelimekte olan lkelere gre daha fazla azalmtr. Bu durum, cari an finansman asndan olumlu bir gelimedir.

  *

  CAR LEMLER DENGES / BekleyilerKaynak: TCMB, Hazine Mstearl Merkez Bankasnn dviz rezervleri son yllarn en yksek seviyesindedir. Finansman

  *

  CAR LEMLER DENGES / BekleyilerKaynak: DE, TCMB En yksek turizm geliri Temmuz-Eyll dneminde elde edilmektedir. Trkiyeye gelen yabanc turist says bir nceki yla gre, Eyll aynda %13,3, Ocak-Eyll dneminde ise %28,2 art gstermitir. 2004 ylnda net turizm gelirlerinin $13 milyar amas beklenmektedir. Turizm

  *

  CAR LEMLER DENGES / BekleyilerArtan turizm gelirlerinin etkisiyle hizmetler dengesindeki iyileme, Mays-Temmuz dneminde cari ilemler andaki genilemeyi yavalatmakta, Austos-Ekim dneminde ise cari denge fazla vermektedir. Mevsimsel Trend

  *

  CAR LEMLER DENGES / Bekleyilerthalat artnn bir miktar yavalayaca, ihracatn yksek performansn koruyaca ve zellikle yaz aylarnda turizm gelirlerinde nemli bir iyileme kaydedilecei ngrleriyle 2004 ylnda, cari ilemler ann GSMHya orannn %4,0-4,5 aralnda gerekleeceini ve finansmannda bir skntyla karlalmayacan bekliyoruz.

  2005 ylnda ise, cari aktaki genilemenin devam etmesi halinde finansmannda skntlar olabilecektir. Ancak;

  Aralk aynda ABden mzakerelere balama konusunda bir tarih alnmas halinde Artan AB yardmlar, Dorudan yabanc sermaye girilerinin ivme kazanmas ve Yurtd piyasalardan daha fazla borlanabilme imknlar

  bu skntlar hafifletebilecektir.

  *

  CAR LEMLER DENGES / BekleyilerBununla birlikte

  Azalmakla beraber halen ok yksek olan D Bor Stoku/GSMH rasyosu Petrol fiyatlarndaki artn devam etmesi Global terr tehdidi ABDde ksa vadeli faizlerin beklentilerin zerinde artmas (FED Funds Futures kontratlarna gre 2004 sonunda ksa vadeli faizlerin %2 seviyesine ykselmesi beklenmektedir.)

  cari ak asndan risk oluturmaya devam etmektedir.

  *

  VI- KAMU