1963 - magazin sportiv

Click here to load reader

Post on 01-Jan-2016

271 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SaDAng - arhiva personal

 • BMTURA lUNII

  CULTURA RZICA

  SPORT

  AvRPf'lt=.~c u Lt /fiX VQ.~JY1 ""7A ~ s 6~ C5r~ MANDI F-M~R.JC

  SaDAng - arhiva personal

 • Cultura fizic, ca parte integrant a culturii socialiste, constituie un important mijloc de ntrire a sntii oamenilor muncii, de cre,tere a unei generaii viguroase, capabile s ndeplineasc in bune condiii mreele

  '\ sarcini cte construire a socialismului, de aprare a cuceririlor regimului nostru~ democrat-popular 'i de strngere a relaiilor de prietenie intre poporul

  n vederea meninerii 'i consolidrii pcii.

  (Din Hqtrrea Comitetului Central al P.M.R. i a Consiliului de Minitri al R.P.R.

  din 2 iulie 1957.)

  SaDAng - arhiva personal

 • UN CE

  SALT VALORIC SE CERE EXPLICAT

  Un 11011 record mondial stDbilit th /olanda Ba/Q . t Juctoarele th tenis th mas din Rmrama au salvat onoarea Europei ... Rominii, ui mai lnmi din lume la JumdbaJ .. t Sportivii th la poalele Carpailqr s-au impus din nou la recentele campionate europene ... t Din nou un romin pe podiumul olimpic .. . t Iat fraze sau titluri de articole pe care, n aceast formA sau n alta apropiati, le giseti n ultimii ani tot mai des n coloanele presei sportive mondiale. latl cuvinte - rostite n toate limbile plmn-tului - care exprimi marele salt valoric nre-gistrat de sportul romnesc n anii luminoi ai democraiei populare, sub conducerea ne

  leapt a partidului iubit. La Melbourne f la Reykjavik. la Moscova

  f la Cairo, n Brazilia sau n Finlanda, pe stadioanele fi n sllile de sport de la Paris, Tokio,Praga,Damasc,Oslo, Teheran, New York, Budapesta, Londra, Atena, Pekin, n attea alte ora,e de pe toate meridianele i paralelele globului plmntesc, reprezentanii sportivi ai Republicii Populare Romne au luat parte la zeci f zeci de competiii, cucerind victorii, obinnd performane de o inalti valoare.

  Ce diferen{i ntre sportul nostru de azi, cu adevirat un bun al maselor i situaia dezas-truoasi a sportului din Rominia burgheza-moie-

  reascl! Burghezia i moierimea din Romnia, ca peste tot n lrile capitaliste, au inut poporul muncitor departe de sport. Clasele exploatatoare au folosit sportul ca mijloc de cultivare a naionalismului burghez, de atfare ovini f rasial1; ele au dlutat si foloseascl sportul drept .arm de ntirire a exploatrii capitaliste. Guvernele

  burghezo-moiereti au folosit organizaiile para-militare reacionare i fasciste ca mijloc de abru-tizare a tineretului, n scopul transformArii sale n carne de tun pentru rAzboiul criminal impo-triva Uniunii Sovietice. Burghezia a transformat

  totodat sportul n teren de exploatare capita-list!, de afacerism i corupie.

  Ot! deosebire ntre tabloul sumbru al sportului n Rominia burghezo-moiereascl i larga dez-voltare a culturii fizice i a sportului din zilele noastre!

  In trecut, sportul era practicat de un numlr restrns de oameni, n special de fiii celor avui. Masele largi erau inute departe de binefacerile acestei activiti. Terenurile de sport se numArau pe degete, echipamentul sportiv era o raritate, nici vorbi de practicarea sportului la sate.

  Marile succese obinute de poporul nostru sub conducerea partidului n construirea socia-lismului au asigurat o bazl puternicii f dezvol-trii multilaterale a culturii fizice i sportului

  Parada sport.dui nostru nou, fn mijloc.d entutitJJ(ilor spectatori de pe Stadion.d Republicii

  3

  SaDAng - arhiva personal

 • in ara noastrll. Astlzi, membrii Uniunii de Cul-turi Fizici ti Sport, largi organizaie de mase, dispun de numeroase terenuri 'i sili de sport, de baze sportive moderne, cunoscute 'i apreciate in intreaga lume. Au fost create condiii din ce In ce mai bune pentru ca sportul si pltrundl in toate Colurile hii, si cuprindl mase largi de oameni ai muncii. In anii regimului democrat-popular sportul a devenit un bun de pre al maselor, aducind o importanti contribuie la intlrirea slnltlii celor ce muncesc, la formarea unui om nou, luptltor hotlrit ti activ pentru construirea socialismului.

  Largul caracter de masl al sportului nostru este ilustrat ti de faptul el miprea de culturi fizici 'i sport inregistreazA peste 3 000 000 de membri ai U.C.F.S. Avem azi un numir de peste 168 000 de sportivi legitimai, fatl de numai 15 000 de sportivi legitimati di erau in Rominia burgbezo-IDOfiereasd. Membrii U.C.F.S. acti-veazl in peste 10 000 de asociaii sportive de la orae ti sate. Tineretului ti stau la dispoziie zeci fi zeci de competiii sportive cu caracter de masl. Dintre acestea, cele mai populare sint spartachiadele ti crosurile. La spartachiadele de vad ti de iarni ale tineretului sint mobi-

  4

  lizai mereu mai muli tineri. De exemplu, n 1962 s-au nregistrat la aceastl competiie peste 4 800 000 de participlri, iar in 1962 la crosul Sl ntimpinim 1 Mai cifra concurenilor a trecut de un milion. In anul1961, Concursul cultural-sportiv al tineretului, ca ti tradi~ nalele intreceri sportive de mase de tot felul ( crosurile cu ocazia zilelor festive, Cupa agri-culturii ) au reunit la start peste 4 500 000. de oameni ai muncii ! Gimnastica n producie s-a extins, n 1962, in 987 unitli, iar numirul ~ tltorilor insignelor G.M.A ti F.G.M.A a ajuns la peste 1 500 000. O inflorire firi precedent o

  ~te sportul la sate, turismul - forml recrea-tivi de practicare a sportului - este cu adevlrat un bun al tuturor oamenilor muncii, iar cam-pionatele pe asociaii antreoeazl in practicarea orpnizatl a sportului sute de mii de oameoi ai muncii din uzine, intreprinderi, instituii, fCOii ti universitli.

  Harta Sportivi a hii se iJnboPlqte nefnc:eut cu noi coostrucii de mari stadioane, modern utilate. :IJnpRsionantul -.dioll 23 August din Capitall, cu o capeciwe de 80 000 de loc:uri, parcul sportiv Dinamo din Capitali, poliaonul Tunari, patinoarul artificial din Bucurqti, sala

  SaDAng - arhiva personal

 • i bazinul de not de la Floreasca, stadioanele din Constanta, Ouj, lqi, Hunedoara, Galai, Baciu, Oradea, Baia Mare reprezint numai cteva din marile realizlri arhitectonice sportive ale ultimilor ani. Pe lingi acestea, au fost amena-jare peste 3 300 de terenuri simple.

  De o ampll dezvoltare se bucuri azi i sportul fCOlar. In grija . lui plrinteasci pentru tinAra generaie, regimul nostru pune la dispoziia elevilor toate condiiile pentru practicarea spor-tului, pentru a-i indri slntatea. Statisticle inregistreazl peste 800 de asociaii SPortive fODlare, S cluburi sportive ale elevilor, numeroase fCOli cu program special de educaie fizici i fCOli sportive de elevi. Pentru a ne da seama de avintul luat de sportul f

 • Cu inimile bAtnd de fireasdl mndrie, sportivii din tara noastri au unnhit i comportarea

  reprezentanilor Romniei populare la cele mai mari confrunt!ri sportive de pe glob, Jocurile Olimpice, care au adus Arii o glorie sportiv de nevisat in trecut. Participnd la trei ediii ale Olimpiadelor n timpul regimurilor burgheze, Romnia a cucerit o singuri medalie de argint. Concurind la editiile din 1952, 1956 i 1960 ale aceleiai mari competiii, sportivii Arii noastre au cucerit 27 de medalii, dintre care 9 de aur, 5 de argint i 13 de bronz ! Iar la ultima editie, cea de la . Roma, Republica Popular Romnli s-a clasat pe locul 10 intre cele 84 de tiri parti-cipante, lsnd in urm n acest clasament tiri cu ndelungate traditii n sport. In acest fel, sportivii romni au confirmat succesul lor de la Melbourne. Dup Iosif Srbu (1952), Leon Rotman, Simion Ismailciuc, Alexe Dumitru, Nicolae Linca, tefan Petrescu (1956), pe lista campionilor olimpici i-au mai nscris numele n anul 1960 i Iolanda Bala, Dumitru Prvulescu, Ion Dumitrescu.

  Creterea valoric nencetat a sportului rominesc este ilustrat i de cifra celor 905 maetri ai sportului i 65 de maetri emeriti.

  Am citat mai sus doar cteva din marile succese sportive ale acestor ani. Dar la aceasti scurt enumerare s-ar putea adiuga i alte succese de la tir i lupte, de la caiac, canoe, canotaj

  O noud realitare in bdtaia reflectoarelor : patinoand artificial 23 August >t din

  Bucureti

  Buchete de gladiole pentru inttingdtori: campionii olimpici Iolanda Bala~, Dumitru

  Pirttule.scu, Ion Dumitre.scu

  academic i scrim, de la gimnastic, cele ale atleilor sau ale ciclitilor, ale excelenilor DOftri rugbiti.

  Prerutindeni unde au participat, la Olimpiade, la campionate mondiale sau europene, la ntre-cerile sportive din cadrul festivalurilor mondiale ale tinererului i studenilor, la diverse ediii ale jocurilor balcanice, la competitiile i ntl-nirile internationale inter-tiri sau inter-cluburi, sportivii romni au ctigat simpatia i preuirea spectatorilor nu numai prin frumoasele lor rezul-tate, ci i printr-o comportare ireproabil,

  caracteristic sportivilor unei tiri socialiste. Mulumind din inim partidului, cruia i datoreaz toate succesele lor, sportivii patriei noastre snt hotliriti s munceasc cu fore sporite pentru ridicarea mliiestriei lor sportive, pentru a repurta noi succese nchinate vieii noastre noi, patriei libere, partidului iubit.

  SaDAng - arhiva personal

 • Uniunea de cultur fizic i sport i va desfura actioitatea sub conducerea Partidului Mun-citoresc Romn.

  (Dia llodrtrea Comitetului Ceatral al p .M.R. ti Coasiliaiai de MiDittri al R.P.R. din 2 iulie 195'J.)

  Comitetul Central al Partidului, Consiliul de Stat i Consiliul de Minitri al Republicii Populare Romne i exprim convingerea c micarea sportiv i va mbunti necontenit activitatea, aducnd un aport tot mai nsemnat la dezvoltarea armonioas

  i clirea fizic a cetenilor patriei noastre, la ridi, carea continu a nivelului sportului. de performan, la creterea prestigiului sportiv al Republicii Populare Romne; va contribui i mai mult la dezvoltarea in rndul tineretului a spiritului de colectiv, a disci, plnei,