1.mnpid-pojam. 2013.14

Click here to load reader

Post on 15-Dec-2016

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUTVA

  doc. dr. sc. Vesna Kostovi-Vranje

 • TO MISLITE

  DA ZNATE O POJMU

  METODIKA NASTAVE?

 • ODREENJE METODIKE NASTAVE

  gr. medhodos METODA

  METODIKA

  - ZNANSTVENA DISCIPLINA

  - PROUAVA

  - ZAKONITOSTI ODGOJNO-

  OBRAZOVNOG PROCESA

  - NASTAVNI PREDMET

  PROVOENJE

  NEKOG

  POSLA

 • PREDMET METODIKE NASTAVE

  CILJ I ZADATCI NASTAVE

  I

  ISHODI UENJA

  STRUKTUIRANJE

  I

  OBLIKOVANJE NASTAVE

 • PREDMET METODIKE NASTAVE

  OSTVARITI

  PEDAGOKE

  PRINCIPE

  OSTVARITI

  ZADATKE NASTAVE

  PLANIRATI I PRIPREMITI

  NASTAVNI RAD

  KAKO IZRADITI

  METODIKU

  DOKUMENTACIJU

 • PREDMET METODIKE NASTAVE

  KAKO

  PRIMIJENITI

  NASTAVNU TEHNOLOGIJU

  PRATITI I

  OCJENJIVATI

  POSTIGNUA

  UTVRDITI

  KORELATIVNE

  VEZE

  VREDNOVATI

  NASTAVNI PROCES

 • ZADACI METODIKE NASTAVE

  POVIJESOM

  ZADATKU TEORIJSKOM

  ZADATKU

  PRAKTINOM

  ZADATKU

  ISTRAIVAKOM

  ZADATKU

  TEMELJENI NA

 • ODNOS METODIKE I DRUGIH ZNANSTVENIH

  DISCIPLINA

  PSIHOLOGIJA PEDAGOGIJA

  METODOLOGIJA PEDAGOKIH ISTRAIVANJA

  LOGIKA DIDAKTIKA

  SOCIOLOGIJA FILOZOFIJA

  ZNANSTVENI SADRAJI U SASTAVU NASTAVNOG PREDMETA

  METODIKA

 • ODABERITE

  METODIKU NASTAVE

  KOJU STE SLUALI DO SADA

  UTVRDITE

  ODABRANE METODIKE

  I METODIKE PRIRODE I DRUTVA

  SLINOSTI RAZLIKE

 • SADRAJ METODIKE NASTAVE BIOLOGIJE

  ak. god. 2013/14.

 • Odreenje, ustroj, zadaci i interdisciplinarnost metodike nastave prirode i drutva. Razvoj nastave prirode i drutva. Posebnost,

  vanost, sadraj i zadaci nastavnog predmeta priroda i drutvo

  Proces spoznavanja u nastavi prirode i drutva

  Izvori znanja u nastavi prirode i drutva.

  Nastavna pomagala u nastavi prirode i drutva.

  Nastavne metode u nastavi prirode i drutva.

  Suvremene nastavne stategije u nastavi prirode i drutva

  KOLOKVIJ 22. travnja

  Oblici rada i njihovo umreavanje u nastavi prirode i drutva

  Izvanuioniki oblici nastave prirode i drutva.

  Nastavni sati i suvremeni pristupi nastavi prirode i drutva

  Praenje, provjeravanje i ocjenjivanje uenikovih postignua.

  Planiranje u nastavi prirode i drutva.

  Pripremanje, ostvarivanje i vrednovanje nastavne djelatnosti.

  KOLOKVIJ 10. lipnja

 • LITERATURA

 • De Zan, I., 2005: Metodika nastave prirode i

  drutva. kolska knjiga, Zagreb.

  Terhart, E., 2001:

  Metode pouavanja i uenja:

  uvod u probleme metodike

  organizacije pouavanja i uenja.

  Educa, Zagreb.

 • De Zan I., 1994: Istraivaka nastava biologije.

  kolske novine, Zagreb.

  Skok P., 2002: Izvanuionika nastava. Pedagoki

  servis, Zagreb.

  Stevanovi M., Papotnik A., Gumzej G., 2002:

  Stvaralaka i projektna nastava. Pretetinec, Letis

  Kyriacou C., 1997: Temeljna nastavna umijea :

  metodiki prirunik za uspjeno pouavanje i

  uenje. Educa, Zagreb.

 • RAZVOJ OVJEKA

 • RAZVOJ OVJEKA

 • RAZVOJ

  NASTAVE PRIRODE I DRUTVA

 • PRVOBITNA ZAJEDNICA USMENA

  PREDAJA

 • 2000 g.p.n.e KINA, INDIJA, PERZIJA

  KOLE ZA DJECU VISOKOG

  STALEA

 • SUMERANI (1800 g.p.n.e.)

  - PISARSKE KOLE

  - RELIGIJSKOG SADRAJA

 • ANTIKO

  DOBA

  - FILOZOFSKE KOLE

  - ORGANIZIRANO OBRAZOVANJE ZA DJECU SLOBODNIH LJUDI - uitelj radio individualno uz pomo pedagoga (odabranog roba)

 • - VERBALIZAM

  - SKOLASTIKO OBRAZOVANJE

  SREDNJI VIJEK

  STVARNI PREDMET = prirodopis, zemljopis, povijest

 • DOBA RENESANSE

  UVODI SE:

  - SAMOSTALAN RAD UENIKA

  - PRIRODOZNANSTVENI

  NAIN POUAVANJA

  - RAD NA ZORNIM SREDSTVIMA

  - RAD U PRIRODI

  NEMA PLANSKE NASTAVE

 • KOMENSKY

  NARAVNI PREDMET =

  prirodopis, matematika, zemljopis

  U VELIKA DIDAKTIKA

  ISTIE VANOST:

  NASTAVE U PRIRODI

  NAELA ZORNOSTI, POSTUPNOSTI

  I SUSTAVNOSTI

  U MATERINSKA KOLA ISTIE VANOST:

  UPOZNAVANJA PRIRODE U SVOM DOMU

  SVIJET U SLIKAMA PRVI ZORNI UDBENIK

  17. st.

 • LIBEN

  PRIRODOPIS ZA DJECU I NARODNE KOLE TEMELJENO NA LINEOVOJ SISTEMATICI

  ISTIE VANOST:

  SAMOSTALNOG PROMATRANJA IZUAVANJA NA EKSKURZIJAMA RADA U KOLSKOM VRTU NAELA INDUKCIJE

  18. st.

 • JUNGE

  - SEOSKA BARA KAO IVOTNA ZAJEDNICA

  - ZALAE SE ZA :

  - SHVAANJE JEDINSTVA PRIRODE

  - UENJE PO IVOTNIM ZAJEDNICAMA

  - NAELO MEUOVISNOSTI, PRILAGODBE,

  DIFERENCIJACIJE, RAZVITKA, UTJECAJA

  OVJEKA NA PRIRODU.

  SHMAIL

  - BIOLOKA METODA IZUAVANJA

  - MORFOLOKO-FIZIOLOKA PROMATRANJA

  - POKUSI

  - IZUAVANJE OVISNOSTI ORGANIZAMA I OKOLIA

  19. st.

 • LAY

  K REFORMI PRIRODOPISNE NASTAVE

  ZNAAJ PRAVILNOG:

  PLANIRANJA I ODABIRA IZVORA

  ZNANJA

  UMREAVANJA METODA

  EKSPERIMENTA

  SUSTAVNOG PROMATRANJA.

  20. st.

 • DANAS

 • Nikad nita nisam nauio prianjem, nego

  postavljanjem pitanja.

  Lu Holc

 • MODEL

  ZNANSTVENOG

  ISTRAIVANJA

  UVOENJE U

  ZNANSTVENE

  METODE AKTIVNO

  UENIKOVO

  ISTRAIVANJE

  RAZVIJANJE

  KRITIKOG

  MILJENJA

  OVLADAVANJE

  NASTAVNIM

  GRADIVOM

  RAZVIJANJE

  SURADNJE RADOM

  U SKUPINAMA

  20. st.

 • DANAS

 • Uenici ne vide svijet kao vi.

  Pomozite im otkriti

  prirodno i drutveno okruenje.

 • [email protected]

  HVALA NA PANJI

  I

  SURADNJI!