2. puisi tradisional pantun lapan kerat

Download 2. puisi tradisional pantun lapan kerat

If you can't read please download the document

Post on 15-Jun-2015

3.116 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PANTUN LAPAN KERATPENYELENGGARA : HARUN MAT PIAHNota disusun oleh Puan Hajah Raha binti HasanGuru Cemerlang GC 48 SMK SS 17, Subang Jaya

2. Disediakan olehPuan Hajah Rahabinti HasanGuru Cemerlang DG 48SMK SS 17,Subang Jaya 3. PANTUN LAPAN KERATBuat bangsal di tengah hutan, Tebaslah hutan buat halaman Di tepi halaman menanam kobis,Diselang dengan pokok papaya,Biarlah sabar dengan perlahan,Itulah tanda tuan beriman,Tidak patah digoncang iblis,Rangkap 1 Akhirnya tuan menang berjayaIkan teluk parang-parang,Anak ketam disangka lelabi, Berburu musim tengkujuh,Dapat beruan dibelah-belahBukan makhluk sebarang-barang,Cucu Adam sepaian nabi,Turun dari langit ketujuh,Rangkap 2 Jadi khalifah kepada Allah 4. Lengkang-lengkung apa dipaku, Paku jatuh patah dua ,Menjadi riuh orang di darat, Anak Cik Itam jatuh jalar, Bumi kandungan nenek moyangku,Rangkap 3 Kerana lalai rosak binasa , Kebudayaan Timur dinodai Barat,Bahasa ibunda hina terbiar 5. PANTUN LAPAN KERATBuat bangsal di tengah hutan,Tebaslah hutan buat halaman Di tepi halaman menanam kobis,Diselang dengan pokok papaya,Biarlah sabar dengan perlahan, Itulah tanda tuan beriman, Tidak patah digoncang iblis, Rangkap 3Akhirnya tuan menang berjaya 6. Ikan teluk parang-parang,Anak ketam disangka lelabi,Berburu musim tengkujuh,Dapat beruan dibelah-belahBukan makhluk sebarang-barang,Cucu Adam sepaian nabi,Turun dari langit ketujuh,Jadi khalifah kepada Allah 7. PANTUN LAPAN KERATBuat bangsal di tengah hutan, Tebaslah hutan buat halaman Di tepi halaman menanam kobis,Diselang dengan pokok papaya,Biarlah sabar dengan perlahan,Itulah tanda tuan beriman,Tidak patah digoncang iblis, Akhirnya tuan menang berjayaIkan teluk parang-parang, Rangkap 1Anak ketam disangka lelabi, Berburu musim tengkujuh,Dapat beruan dibelah-belahBukan makhluk sebarang-barang,Cucu Adam sepaian nabi,Turun dari langit ketujuh, Jadi khalifah kepada AllahRangkap 2 8. PANTUN LAPAN KERATBuat bangsal di tengah hutan, Tebaslah hutan buat halaman Di tepi halaman menanam kobis,Diselang dengan pokok papaya,Biarlah sabar dengan perlahan,Itulah tanda tuan beriman,Tidak patah digoncang iblis, Akhirnya tuan menang berjayaIkan teluk parang-parang, Rangkap 1Anak ketam disangka lelabi, Berburu musim tengkujuh,Dapat beruan dibelah-belahBukan makhluk sebarang-barang,Cucu Adam sepaian nabi,Turun dari langit ketujuh, Jadi khalifah kepada AllahRangkap 2 9. PUISI TRADISIONALA. MAKSUD RANGKAPB. TEMA DAN PERSOALANC. GAYA BAHASAD. NILAI MURNIE. PENGAJARAN 10. MAKSUD RANGKAP 1 Kita perlulah sabar kerana sabar itu tandaorang beriman. Kita terpedaya dengan pujukan iblis yang akhir kita akan beroleh kemenangan dan kejayaan 11. MAKSUD RANGKAP 2 Kita sebagai manusia yaitu anakketurunan nabi adam mempunyai tanggungjawab sebagai pemimpinkepada Allah( tuhan) 12. Maksud rangkap 3Bumi tinggalan nenek moyang kita akan rosak binasa disebabkan kelalaian kitayang mudah terpengaruh dengan budaya barat dan mengabaikan bahasa ibundakita 13. TEMA Kepatuhan sebagaimakhluk tuhanHuraian : Sebagai hamba tuhan kita wajar mengikut segala ajaran dan meninggalkan segala larangan 14. PERSOALANKesabaran dalam menghadapi godaan syaitanTanggungjawab sebagai anak cucu nabi Adam untuk menjadi pemimpin 15. Nilai Kepimpinan 16. GAYA BAHASA SINKOPE - tak dalam baris jika tak kenangsaya, Anafora - perulangan perkataan anak padaawal baris ke-2,ke-3 dan ke-4 Hiperbola - contoh frasa hutang seribu tahundalam baris sebagai hutang seributahun 17. NILAI MURNI Kesabaran- orang yang sabar akansentiasa mendapatkemenangan . Bertanggungjawab- bertanggungjawabsebagaipemimpin (khalifah) Kesopanan- Sentiasa sopan danmengamalkan nilai murni dan memelihara nilaiketimuran . 18. PENGAJARAN Kita hendaklah mematuhi ajaran tuhandan meninggalkan segala laranganNya Kita perlu menjadi pemimpin yangbertanggungjawab . Kita hendaklah menjadi orang yang sabardalam menghadapi segala kesusahan 19. SEKIAN TERIMA KASIH