20.10.2015. jak polacy pożyczają pieniądze

Click here to load reader

Post on 22-Jan-2018

598 views

Category:

Economy & Finance

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Jak Polacy poyczaj sobie pienidze? Informacje zawarte w raporcie mog by wykorzystywane i cytowane za podaniem rda i nazwy zleceniodawcy serwisu Kokos.pl Badanie zostao przeprowadzone przez ICAN Research na zlecenie firmy Blue Media, operatora serwisu finansw spoecznociowch Kokos.pl Sierpie 2015
 2. 2. METODOLOGIA BADANIA METODOLOGIA Badanie zrealizowane byo metod CATI. Zrealizowano cznie 1000 wywiadw telefonicznych na reprezentatywnej prbie dorosych Polakw TERMIN REALIZACJI Wywiady telefoniczne realizowane byy w dniach 22.07.2015 - 05.08.2015 RESPONDENCI Polacy w wieku 18-65 lat. Prba reprezentatywna ze wzgldu na wiek, pe, wojewdztwo i wielko miejsca zamieszkania. Do analizy przekrojowej wykorzystano nastpujce podgrupy: Pe: Kobieta / mczyzna Wiek: Grupa modsza 18-45 lat; Grupa starsza 46- 65 lat Miejsce zamieszkania: wie, mae lub rednie miasto (do 500 tys. mieszkacw), due miasto (powyej 500 tys. mieszkacw)
 3. 3. STRUKTURA PRBY W jakim wojewdztwie Pan(i) mieszka? 7,7% 5,5% 5,6% 2,5% 6,6% 8,5% 13,7% 2,6% 5,6% 3,0% 6,1% 12,0% 3,3% 3,8% 9,1% 4,4% Dolnolskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie dzkie Maopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie lskie witokrzyskie Warmisko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 50% 50% Pe respondenta Wiek respondenta (w latach 12,4% 24,7% 21,8% 19,3% 21,8% 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 55 - 65
 4. 4. STRUKTURA PRBY Wielko miejscowoci 39,3% 9,2% 12,0% 14,4% 25,1% Wie Miasto do 20 tys. mieszkacw Miasto od 20 do 100 tys. mieszkacw Miasto od 100 do 500 tys. mieszkacw Miasto powyej 500 tys. mieszkacw Wyksztacenie 2,9% 15,6% 39,9% 3,0% 38,3% 0,3% Podstawowe lub brak Zawodowe rednie Niepene wysze / Studiuj Wysze Inne
 5. 5. Jak Polacy poyczaj sobie pienidze? Szczegowe wyniki badania
 6. 6. POYCZKODAWCA Od kogo poycza Pan(i) pienidze? 70% 42% 25% 11% 6% 3% 1% Od banku Od rodziny Od przyjaci lub znajomych Od firm/biur poyczkowych Od kolegw/koleanek z pracy Od Internetowych firm poyczkowych Za porednictwem spoecznoci Internetowych 70% 42% 21% 1% 14% 0% 4% 0% 70% 41% 29% 12% 7% 2% 1% 1% Od banku Od rodziny Od przyjaci lub znajomych Od kolegw/koleanek z pracy Od firm/biur poyczkowych Za porednictwem spoecznoci Internetowych Od Internetowych firm poyczkowych Inne Kobieta Mczyzna
 7. 7. NA CO POYCZAMY PIENIDZE? Na jaki cel poycza Pan(i) pienidze? 72% 33% 27% 24% 14% 14% 8% 6% 5% Na biece potrzeby Na zakup sprztu RTV Na zakup samochodu Na wakacje Na zakup mieszkania/ domu Na wita Na dofinansowanie biznesu Na leczenie lub lekarstwa Inne 76% 36% 29% 21% 17% 12% 7% 7% 5% 68% 29% 18% 35% 10% 18% 4% 10% 4% Na biece potrzeby Na zakup sprztu RTV Na wakacje Na zakup samochodu Na wita Na zakup mieszkania/ domu Na leczenie lub lekarstwa Na dofinansowanie biznesu Inne Kobieta Mczyzna
 8. 8. NA CO POYCZAMY PIENIDZE? Na jaki cel poycza Pan(i) pienidze? 74% 31% 25% 30% 13% 15% 7% 2% 2% 71% 34% 28% 21% 14% 14% 9% 8% 6% Na biece potrzeby Na zakup sprztu RTV Na zakup samochodu Na wakacje Na wita Na zakup mieszkania/ domu Na dofinansowanie biznesu Na leczenie lub lekarstwa Inne Modsza grupa Starsza grupa 78% 25% 30% 7% 27% 4% 13% 10% 7% 75% 39% 22% 16% 22% 3% 18% 7% 5% 55% 38% 31% 27% 22% 11% 8% 6% 3% Na biece potrzeby Na zakup sprztu RTV Na zakup samochodu Na zakup mieszkania/ domu Na wakacje Inne Na wita Na dofinansowanie biznesu Na leczenie lub lekarstwa Wie Mae lub rednie miasto Due miasto
 9. 9. ODDAWANIE POYCZONYCH PIENIDZY Czy poyczone pienidze zwraca Pan na czas? 59% 38% 3% 0% 0% Zawsze tak Przewanie tak Czasami tak / czasami nie Przewanie nie Nie, nigdy 62% 36% 2% 0% 0% 54% 41% 4% 0% 1% Zawsze tak Przewanie tak Czasami tak / czasami nie Przewanie nie Nie, nigdy Kobieta Mczyzna
 10. 10. ODDAWANIE POYCZONYCH PIENIDZY Czy poyczone pienidze zwraca Pan na czas? 54% 42% 3% 0% 1% 61% 36% 3% 0% 0% Zawsze tak Przewanie tak Czasami tak / czasami nie Przewanie nie Nie, nigdy Modsza grupa Starsza grupa 51% 47% 2% 0% 0% 60% 35% 4% 0% 1% 72% 27% 2% 0% 0% Zawsze tak Przewanie tak Czasami tak / czasami nie Przewanie nie Nie, nigdy Wie Mae lub rednie miasto Due miasto
 11. 11. POYCZANIE KOMU Komu poycza Pan(i) pienidze? Na jaki cel zgadza si Pan(i) poyczy pienidze? 67% 62% 23% 1% 1% Rodzinie Przyjacioom lub znajomym Kolegom/koleankom z pracy Za porednictwem spoecznoci Internetowych Inne 64% 8% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 9% Na biece potrzeby Na leczenie Na zakup sprztu RTV Na wita Na zakup samochodu Na wakacje Na zakup mieszkania/ domu Na dofinansowanie biznesu Cel nie ma dla mnie znaczenia
 12. 12. POYCZANIE KOMU Komu poycza Pan(i) pienidze? 70% 57% 19% 1% 1% 66% 67% 27% 2% 1% Rodzinie Przyjacioom lub znajomym Kolegom/koleankom z pracy Za porednictwem spoecznoci Internetowych Inne Kobieta Mczyzna 70% 67% 23% 2% 1% 66% 58% 23% 1% 1% Rodzinie Przyjacioom lub znajomym Kolegom/koleankom z pracy Za porednictwem spoecznoci Internetowych Inne Modsza grupa Starsza grupa
 13. 13. POYCZANIE KOMU Komu poycza Pan(i) pienidze? 64% 58% 17% 0% 1% 71% 64% 23% 3% 0% 67% 65% 30% 1% 2% Rodzinie Przyjacioom lub znajomym Kolegom/koleankom z pracy Za porednictwem spoecznoci Internetowych Inne Wie Mae lub rednie miasto Due miasto
 14. 14. POYCZANE KWOTY I UMOWA Jakie kwoty pienidzy poycza Pan(i) innym? Czy poyczajc komu pienidze zabezpiecza si Pan(i) umow pisemn? 10% 34% 58% 14% 8% Kilka, kilkanacie zotych 20 do 100 z 101 z do 1 000 z 1 001 z do 5 000 z 5 001 z do 10 000 z Tak, zawsze; 1% Tak, jeli kwota poyczki jest wysoka; 4% Tak, jeli nie do koca ufam poyczkobi orcy; 1% Nie; 94%
 15. 15. ZWRACANIE POYCZONYCH PIENIDZY Czy poyczone pienidze s zwracane Pani(u) na czas? 36% 43% 14% 6% 1% Zawsze tak Przewanie tak Czasami tak / czasami nie Przewanie nie Nie, nigdy 43% 38% 12% 7% 1% 30% 47% 15% 6% 2% Zawsze tak Przewanie tak Czasami tak / czasami nie Przewanie nie Nie, nigdy Kobieta Mczyzna
 16. 16. ZWRACANIE POYCZONYCH PIENIDZY Czy poyczone pienidze s zwracane Pani(u) na czas? 39% 42% 14% 4% 1% 34% 44% 13% 8% 2% Zawsze tak Przewanie tak Czasami tak / czasami nie Przewanie nie Nie, nigdy Modsza grupa Starsza grupa 39% 40% 14% 6% 0% 27% 52% 14% 5% 2% 42% 35% 13% 8% 2% Zawsze tak Przewanie tak Czasami tak / czasami nie Przewanie nie Nie, nigdy Wie Mae lub rednie miasto Due miasto
 17. 17. UPOMINANIE SI O PIENIDZE A czy jeli pienidze nie s Panu(i) zwrcone w terminie to upomina si Pan(i) o nie? 31% 19% 50% Tak, zawsze Tak, ale tylko jeli kwota jest wysoka Nie, nie upominam si. 14% 22% 64% 43% 18% 39% Tak, zawsze Tak, ale tylko jeli kwota jest wysoka Nie, nie upominam si. Kobieta Mczyzna
 18. 18. UPOMINANIE SI O PIENIDZE A czy jeli pienidze nie s Panu(i) zwrcone w terminie to upomina si Pan(i) o nie? 33% 30% 37% 29% 13% 58% Tak, zawsze Tak, ale tylko jeli kwota jest wysoka Nie, nie upominam si. Modsza grupa Starsza grupa 22% 17% 60% 32% 19% 49% 41% 22% 37% Tak, zawsze Tak, ale tylko jeli kwota jest wysoka Nie, nie upominam si. Wie Mae lub rednie miasto Due miasto
 19. 19. Zapraszamy do kontaktu: Andrzej Jdrzejczak andrzej.jedrzejczak@bm.pl 667 711 288 Maja Baczyska maja@profeina.pl 694 829 003