2012 wspieramy dobre zarz…dzanie - parp.gov.pl .m‚ody sta¼em biznesmen,...

Download 2012 Wspieramy dobre zarz…dzanie - parp.gov.pl .M‚ody sta¼em biznesmen, kt³ry musi odna- le‡

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2012

Wspieramy dobre zarzdzanie

SpiS treci

O PARP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

PlAnOwAnie kOniecznO czy stRAtA czAsu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

zARzdzAnie A wsPARcie OfeROwAne PRzez PARP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5PlAnOwAnie stRAtegiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6ORgAnizOwAnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7MOtywOwAnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8MOnitOROwAnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

w jAkich ObszARAch POMAgAMy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

szkOleniA i dORAdztwO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Przedsibiorcy i ich Pracownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Zarzdzanie rodowiskiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Ekologiczne aspekty zarzdzania firm szkolenia w ramach dziaania 2 .1 .1 PO KL . . . . . . . . . . . . . . . 12Usuga w zakresie ochrony rodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Zarzdzanie strategiczne i operacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Instrument Szybkiego Reagowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Planowanie strategiczne w MMSP (2 .1 .3 POKL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Szkolenia w ramach Akademii PARP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Zarzdzanie zasobami ludzkimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Szkolenia w ramach projektu Inwestycja w kadry 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Kady pracownik jest wany podnoszenie kompetencji pracownikw o niskich kwalifikacjach . . 16Wzmocnienie roli zarzdzania zasobami ludzkimi oraz rozwj umiejtnoci planowania strategicznego w tym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Zarzdzanie wiekiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsibiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Zarzdzanie projektami wspfinansowanymi ze rodkw dotacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Regionalne Orodki Europejskiego Funduszu Spoecznego ROEFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Wsppraca z sektorem publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Projekt Partnerstwo publiczno prywatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Projekt Nowe podejcie do zamwie publicznych szkolenia i doradztwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Powizania kooperacyjne i klastry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Projekt Powizania kooperacyjne polskich przedsibiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Finanse i prawo dla firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Usuga pilotaowa Finansowanie Zwrotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Spoeczna odpowiedzialno biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Polsko- Szwajcarski Program Wsppracy Zwikszenie konkurencyjnoci regionw poprzez spoeczn odpowiedzialno biznesu (CSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Baza szkole na portalu inwestycjawkadry .pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Trenerzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Projekt systemowy w ramach Poddziaania 2 .2 .2 PO KL Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

inne PodmioTy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) i Jednostki Samorzdu Terytorialnego (JST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Powizania kooperacyjne polskich przedsibiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Orodki KSU i ROEFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Nowe podejcie do zamwie publicznych - szkolenia i doradztwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Podmioty publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Partnerstwo publiczno-prywatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

wsPARcie bezPORednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recommended

View more >