2014-2015 iup

of 33 /33
2 2 0 0 1 1 4 4 2 2 0 0 1 1 5 5 I I K K A A S S T T E E T T X X E E A A R R E E N N U U R R T T E E K K O O P P L L A A N N A A

Author: jmgarizkorreta

Post on 21-Dec-2015

75 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"014-15 ikasturteko lan-plana

TRANSCRIPT

 • 222000111444

  222000111555

  IIIKKKAAASSSTTTEEETTTXXXEEEAAARRREEENNN

  UUURRRTTTEEEKKKOOO PPPLLLAAANNNAAA

 • IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 2/33

  Aurkibidea

  1. SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA

  2. HELBURU OROKORRAK ETA JARDUEREN PLANIFIKAZIOA

  3. IRAKASKUNTZA-JARDUEREN PROGRAMA

  3.1. OHIKO IRAKASKUNTZA-JARDUERAK

  3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak

  3.1.2. Lan eremuak, programak eta proiektuak

  3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

  3.2. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA

  3.3. ESKOLAZ KANPOKO IHARDUERA OSAGARRIAK

  4. ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN PROGRAMA

  5. ESKOLAKO ZERBITZUAK

  6. EKONOMIA-KUDEAKETARAKO PLANA

  7. HEZKUNTZA-KOMUNITATEARI INFORMAZIOA HELARAZTEKO PLANA

  8. IUP-REN GARAPENAREN ETA IKASTETXEAREN

  FUNTZIONAMENDUAREN JARRAIPENA

  9. ERANSKINAK

  9.1. OOG-REN ONARTZE-AGIRIA

 • IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 3/33

  Sarrera

  Ikastetxeko Urteko Plana zehazteko orduan ikastetxeko Plan Estrategikoa

  hartzen da abiapuntu. Iazko ikasturtean hasita eskola komunitateko kide ezberdinen

  artean plan berria diseinatzeko lanetan aritu gara, hau da, datozen bost urtetarako

  gure iparra izango den lan tresna osatu dugu. Plan Estrategiko berria aurrekoa

  bezala 5 urterako izango da. Era honetan, erreleboa har dezakeen zuzendaritza

  taldearentzat abiapuntu egokia izango dela ondorioztatu dugu.

  Plan Estrategikoa osatzeko lanketa aurrera eramateko hainbat bilera egin

  ditugu eskola komunitatea osatzen dugun eragile desberdinekin eta denen ekarpenak

  jasotzearen ondorio izan da esku artean dugun 14-19 P Estrategikoa. IK-KIko

  egiturez baliatu gara denen parte hartzea ziurtatzeko eta ongi baloratua izan da.

  IUP honen diseinura eraman gaituzten iturriak, bi urtetarako diseinatua dugun

  Hobekuntza Planean, aurreko Ikasturteko Memorian eta Berriztatze eta Prestakuntza

  Planean dute jatorria nagusiki. Kontuan izan dira aldi berean Kalitatea Hezkuntza prozesuen

  bitartez eratorritako gogobetetze tresnak.

  Aurten garrantzia berezia izango du 2009. urtean eguneratua izan zen Hezkuntza

  Proiektua berritzeak. Hezkuntza sailak atera berri duen gidaren arabera errebisatu eta

  egokitu nahi baitugu.

  Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak

  bai ez zer-nola

  Klaustroa X Urteko Planaren proposamena aztertu eta hobekuntzak iradokiz.

  Batzorde pedagogikoa X Jasotako memori eta proiektu ezberdinak bateratuz Urteko Planaren proposamena eginez.

  Gogobetetze tresnak aztertuz eta aurrerabideak zehaztuz.

  Zikloetako taldeak X Ikasturteko memoria egiterakoan aurrerabideak zehaztuz.

  Mailetako taldeak X Proposaturiko eta sortutako premiak ziklora eta PB ra bideratuz.

  Proiektuen arduradunak X Formazio saio eta mintegietan jasotakoa Batzordeetan partekatuz eta eguneroko lanarekin

  lotuz.

  Zikloetako koordinatzaileak X Irakaskuntza Jarduera osagarriak koordinatuz eta besteak beste ebaluazio saioak bideratuz.

  Familien ordezkariak X Behatokia eta Agenda 21en bitartez, hobekuntza proposamenak eginez. OOGen onarpenaren

  bitartez.

  Zuzendaritza taldea X Ikastetxearen lidergoa bermatu eta jarraipen orokorra eginez; antolakuntza, ordutegiak

  Beste batzuk

  -Udala/Eguneko Zentroa/OM/

  Gizarte Zerbk/Berritzegunea

  X Etengabeko harremana mantenduz eta beharrak bideratuz.

  s

  a

  r

  r

  e

  r

  a

  1

 • Helburu orokorrak

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 4/33

  2

  1. Elkarbizitza positiboa eta aukera berdintasuna oinarritzat hartuta,

  pertsonenganako eta ingurunearekiko errespetua sustatzea iraunkortasuna

  bultzatuz.

  2. Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, norbanakoaren gaitasunak maila

  gorenera iristeko, sormena eta kooperazioa garatzeko estrategiak lantzea.

  3. Gizartearen beharrei erantzuteko, etengabeko hobekuntza bermatzea.

  iturburuak

  X hezkuntza proiektua

  X plan estrategikoa

  X zuzendaritza proiektua

  X curriculum proiektua

  X AJA

  X hobekuntza plana

  X urteko memoria

  X emaitza akademikoak

  X ikasleriaren proposamenak

  X familien proposamenak

  adm. eta zerb. proposam.

  beste barne agente batzuk

  X hezkuntza administrazioa

  X kanpoko agenteak

  beste batzuk

  h

  e

  l

  b

  u

  r

  u

  o

  r

  o

  k

  o

  r

  r

  a

  k

 • Jardueren planifikazioa

  3

  Jardueren planifikazioa

  1.ILDOA: Elkarbizitza positiboa eta aukera berdintasuna oinarritzat hartuta, pertsonenganako eta ingurunearekiko errespetua sustatzea iraunkortasuna bultzatuz

  Helburuak: a) HEZKIDETZA PLANA AURRERA ERAMATEA. b ) GOLDEN 5 PROIEKTUA EZAGUTZEA ETA AURRERA ERAMATEA.

  c ) INGURUNEAREKIKO OHITURA JASANGARRIAK GEURE EGITEA.

  JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK ETA DATAK

  Hezkidetzaren inguruko sentsibilizazio kanpaina burutu.

  Elkarbizitza eta Hezkidetza Behatokiko koord eta PB

  Azaroaren 26an Bigarren hiruhilekoan

  Otsaila eta maiatzean. Autotxostena egin eta aurkeztu da mintegian Ekintzak zikloka gauzatu dira.

  Hezkidetzarekin erlazionaturiko data esanguratsuak ospatu:- Hezkidetza Eguna -Berdintasun Eguna

  Behatokiko koord eta PB

  Azaroaren 25ean Martxoaren 9an

  Otsaila eta maiatzean. Programan eta unitateetan jaso da.

  Elkarbizitza jarduerak antolatu (Trukeko azoka, Euskararen Eguna...)

  Behatokiko koord eta PB

  Irakasle karpetan jasotako ekintza esanguratsuen datetan.

  Otsaila eta maiatzean. Ikasleek partehartzeko izan duten jarrera eta iniziatiba eta prestaketen maiztasuna (Behatokia, Elkarbizitza batzordea...) aztertu da.

  Gurasoentzako hitzaldiak antolatu: -Isabel Gonzalezena. Gaia: mugak, arauak -Aurre Nerabezaroaren ingurukoa. -IKT: Sare sozialen erabileraren ingurukoa.

  Behatokiko koord Abenduak 11 Martxoaren 12

  Otsaila eta maiatzean. Behatokiko akta egin da.

  Ikasleen eta familien ekarpenak jasotzeko bilerak burutu. Behatokia eta Agenda 21

  Behatokiko koord eta PB

  Hiruhilean behin gutxienez

  Otsaila eta maiatzean. Bilerak aurrera eraman eta maiztasun egokia izan da. Jasangarritasun irizpideak osatzen jarraitu da.

  Elikadura jasangarria gaia landu bi etapetan. Ekintza osagarrikin curriculuma aberastu. Eskola baratzaz baliatu bertatik bertara bizitzeko.

  A 21 koord eta PB

  Urtarrilaren amaierarako: sentsibilizazioa eta diagnosia

  Otsaila eta maiatzean. Lanketa aurrera eraman da eta ikasleen parte hartu dute.

  I

  K

  A

  S

  T

  E

  T

  X

  E

  A

  R

  E

  N

  U

  R

  T

  E

  K

  O

  P

  L

  A

  N

  A

 • Jardueren planifikazioa

  3

  Jardueren planifikazioa

  2.ILDOA: Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, norbanakoaren gaitasunak maila gorenera iristeko, sormena eta kooperazioa garatzeko estrategiak lantzea

  Helburuak: a)HOBEKUNTZA PLANA AURRERA ERAMATEA. b)METODOLOGIA ALDERDITIK ERABAKIAK HARTZEA.

  c)EBALUAZIO TXOSTENAK EGOKITZEA DEKRETOAREN ARABERA.

  JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK ETA DATAK

  IKKI, bikoteka irakurtzen/idazten, tertulia dialogikoen eta irakurketa ozenaren egiturak alderdi metodologiko gisa sendotu hizkuntzetako unitate didaktikoetan.

  Ikasketa Burua Astean ordubete curriculum elkar jartze saioan

  Otsaila eta maiatzean. Unitate Didaktikoetako jardueretan praktika hauek jaso dira eta elkar jartzea egin da.

  2. eta 5. Mailako ikasleen arteko elkarrekin irakurtzen proiektua

  Gaztelerako irakasleak

  Hirugarren hiruhilekoan

  Saioak programatu eta burutu dira.

  Testuen sekuentzializazioaren ondorioz sortutako dokumentua HHko IKPan txertatu. Bertan bildutakoa landu.

  PBko arduradunak HH koord

  Lehenengo hiruhilean Ikasturtean zehar

  Otsaila eta maiatzean. IKPan tresnak txertatu dira. UDetan txertatu da eta ikasleekin landu da.

  Entzunaldietarako jarrerak adostu, eta dokumentu batean idatziz jaso.

  HHko koord Bigarren hiruhilean Otsaila eta maiatzean. Saioak egin dira.

  Hizkuntza lantzeko baliabideen (bertsolaritza, mapa kontzeptualak, irakurketa ozena, entzunaldiak...) karpeta sortu eta erabilera adostu

  Zikloko koord eta LHko tutoreak

  Lehenengo hiruhilean Otsaila eta maiatzean. Baliabideen karpeta osatu da era bateratuan. Unitate Didaktikoetan islatu da.

  UD tresnak zikloka errebisatu, mailako bat berritu eta elkar jarri

  PBko zikloetako ordezkariak

  Lehenengo hiruhilean Otsaila UDak berritu eta elkar jarri dira.

  Konpetentzietan oinarrituriko ebaluazio jarraia gauzatzeko tresnak aztertu eta txostenak aurtengo errealitatera egokitu.

  PBko zikloetako ordezkariak

  Lehenengo hiruhilean asteazkeneko saio batean

  Otsaila Txostenak aurtengo errealitatera egokitu dira.

  Eskola emaitzen bataz bestekoen taula aztertu eta ondorioak atera

  LT eta PBa Azaroan Otsailean,Bataz bestekoak eta ondorioak atera dira. Neurriak hartu dira: IN, Norbanakoen Planak

  I

  K

  A

  S

  T

  E

  T

  X

  E

  A

  R

  E

  N

  U

  R

  T

  E

  K

  O

  P

  L

  A

  N

  A

 • Jardueren planifikazioa

  Jardueren planifikazioa

  3 2

  3.ILDOA: Gizartearen beharrei erantzuteko, etengabeko hobekuntza bermatzea

  Helburua: a)ALDERDI TEKNIKO ETA PEDAGOGIKOAK AZTERTZEA ETA ERABAKIAK HARTZEA. b)ETENGABEKO FORMAKUNTZA AHALBIDERATZEA.

  JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK ETA DATAK

  Ziklo bakoitzeko IKT formakuntza beharrak aurre ikusi eta aztertu.

  IKT koord Zikloetako ordez

  Ikasturtean zehar, asteazkenero ordu bat

  Otsaila eta maiatzean. Beharren taula erabili da. Beharrak aztertu eta bideratu dira.

  Ziklo bakoitzeko IKT behar teknikoak aurre ikusi eta aztertu.

  IKT koord Zikloetako ordez

  Ikasturtean zehar, asteazkenero ordu bat

  Ikastetxeko baliabideak aztertu eta erabilgarriak izateko eguneratu (informatika gela, armarioa)

  IKT koord Zuzendaritza

  Ikasturtean zehar hilean behin koordinazioa

  IKT heldutasun maila: -Auditoria -Sarea antolatu -Web orria eguneratu

  IKT koord Zuzendaritza

  Urriak 24 Ikasturtean zehar

  Otsaila eta maiatzean Auditoria egin da. Sarea antolatu da . Web orria eguneratu da.

  Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua eguneratu. Gida berriarekin alderatu eta proposamen berriak txertatu.

  PBa Bigarren hiruhilean Maiatzean Klaustroko eta OOG akta. Txostena berritu da.

  Mintegi ezberdinetan parte hartzea Proiektuetako arduradunak eta IB

  Mintegietako egutegia Mintegietan parte hartu da. Mintegietako formazioa zabaldu da.

  I

  K

  A

  S

  T

  E

  T

  X

  E

  A

  R

  E

  N

  U

  R

  T

  E

  K

  O

  P

  L

  A

  N

  A

 • Irakaskuntza jardueren programa 3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak

  3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 8/33

  3

  2014- 2015 IKASTURTEKO IKASLEEN EGUTEGIA

  EBALUAZIO DATAK:

  1. Ebaluaketa: 2. Ebaluaketa: 3. Ebaluaketa:

  Txostenetako data 14-12-19 Berezilariek tutoreei ebaluazioa pasatzeko epea 14-12-3

  Txostenetako data 15-03-27 Berezilariek tutoreei ebaluazioa pasatzeko epea 15-03-13

  Txostenetako data 15-06-19 Berezilariek tutoreei ebaluazioa pasatzeko epea 15-06-03

  IIIRRRAAAIIILLLAAA UUURRRRRRIIIAAA

  AAAZZZAAARRROOOAAA

  1 2 3 4 5 1 2

  1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

  8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

  15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

  22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

  29 30

  AAABBBEEENNNDDDUUUAAA UUURRRTTTAAARRRRRRIIILLLAAA OOOTTTSSSAAAIIILLLAAA

  1 2 3 4 1

  1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

  8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

  15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

  22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28

  29 30 31

  MMMAAARRRTTTXXXOOOAAA AAAPPPIIIRRRIIILLLAAA MMMAAAIIIAAATTTZZZAAA

  1 1 2 3 4 5 1 2 3

  2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

  9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

  16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

  30 31

  EEEKKKAAAIIINNNAAA

  Ordutegia:

  Goizez:9:00 - 12:30

  Arratsaldez:14:30 16:30 Asteazkna: 9:00 - 12:30

  Goizeko saioak: 9:00 13:00

  LAN EGUNAK

  1 2 3 4 5 6 7 JAI EGUNAK

  8 9 10 11 12 13 14 GOIZEZ BAKARRIK

  15 16 17 18 19 20 21 IKASLE GABE

  22 23 24 25 26 27 28 EKINTZA ESANGURATSUAK

  29 30

  14-15 IKASTURTEKO EKINTZA ESANGURATSUAK:

  Azaroaren 14ean: Trukeko Azoka

  Azaroaren 25ean: Hezkidetza Eguna

  Abenduaren 3an: Euskara Eguna

  Abenduaren 16 /18an: Gabonetako kanten entsaioak (16:00etan)

  Abenduaren 19an: Hiruhilabetearen bukaera ospakizuna

  Urtarrilaren 20an: San Sebastian

  Otsailaren 13an: Ihauteri jaialdia

  Martxoak 9an: Berdintasun eguna

  Martxoak 19/29ra: KORRIKA

  Maiatzean: Gazta Eguna

  Apirilaren 23: Liburuaren Eguna

  Ikasturtean zehar: Elkarbizitza ekintzak

  i

  r

  a

  k

  a

  s

  k

  u

  n

  t

  z

  a

  j

  a

  r

  d

  u

  e

  r

  e

  n

  p

  r

  o

  g

  r

  a

  m

  a

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 9/33

  EBALUAZIOEN DATAK

  IKASLEEN EBALUAKETA:

  GIT-ak: Ikasturtean zehar Gelako Irakasle Taldea hiru momentu jakinetan

  biltzen da gutxienez:

  Irailean: Irakasle talde berriek aurreko urteko irakasleekin informazioaren

  trasbasea egiten dute. Honez gain, Laguntza planari azken ukituak emateko

  informazioa bilduko da.

  Abenduan: Lehenengo hiruhilabeteko ebaluaketa egiten da.

  Apirilan: Irakasle taldea bigarren ebaluaketarako biltzen da.

  Ekainean: Ikasturte edota ziklo bukaerako ebaluaketa egiten da. Honekin

  batera, hurrengo ikasturteko Laguntza Plana diseinatzeko informazioa osatzen

  da.

  Ebaluaketa txostena: Haur hezkuntzan gutxienez hiru elkarrizketa egingo dira:

  abenduan, apirilean eta ekainean. Txosten idatzia ekainean banatuko da.

  Lehen Hezkuntzan hiru ebaluaketa txosten banatzen dira, guraso guztiekin gutxienez bi

  elkarrizketa egingo dira: abenduan eta ekainean.

  Aurten LOMCE legeak horrela behartuta ebaluazio txostenak egokituko ditugu horretarako

  saio bat erabiliz.

  IRAKASLEON LAN EREMUEN EBALUAKETA: Ikasturtean zehar bi geldiune egiten dira ezarritako helburuen betetze maila baloratu eta

  proposamen berriak egiteko. Lan hau zikloka egiten da, ondoren klaustroan balorazioak eta

  proposamenak komentatzen dira. Datu hauekin Pedagogi Batzordeak plangintzan egin

  beharreko aldaketa, berrikuntza,.... gauzatzen ditu.

  URTEKO PLANAREN EBALUAKETA:

  Ikasturtean zehar bi unetan gauzatzen da: otsailean eta ekainean.

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 10/33

  IRAKASLERIAREN EGINBEHARREN ESLEIPENETARAKO IRIZPIDEAK

  Pedagogi Batzordeko kideak aukeratzeko orduan Zuzendaritza Taldeak zikloetako

  ordezkarien ordutegiak aztertu ditu eta horrezaz gain, aurreko urteko partaideei

  jarraitzeko eskaera egin zaie , garrantzitsua ikusi baita finkatua dagoen taldeak

  jarraitzea batzordea osatzen gutxienez beste urte betez.

  Behatokiko arduradunak kontsultorea eta klaustroko irakaslea izango dira. Kasu

  honetan kontsultorea berria dugunez iazko irakasleari eskatu zaio jarraitzeko.

  Agenda 21eko ardura bi tutorek hartu dute , Klaustroko oniritziarekin, biak Lehen

  Hezkuntzakoak izanik.

  Bestelako batzordetako kideak, Klaustroan erabaki dira bolondresetatik abiatuz.

  Bakoitzaren ordutegiak, eta egoera kontuan izaten saiatuz.

  TUTORETZEN BANAKETARAKO IRIZPIDEAK

  Ikasturte amaieran Zuzendaritza Taldea, zikloa amaitzen duten irakasleekin elkartu ohi da

  beraien asmo eta nahiak jakiteko asmoz AJAn jasota dagoen eran. Ondoren, hitz

  egindakoa aztertu eta tutoretzen banaketa irizpideen arabera gauzatzen da ahalik eta modu

  egokienean banatuz.

  Irizpideak:

  - LHko Irakasle tutorea izendatzeko: lehentasuna izango du norberak hasitako zikloa

  amaitzeko aukera duenak ( lege berriak zikloen izaera aldatzen duen arren). Behin amaituta

  izanez gero, berriz, ohikoa izaten da ziklo bereko aurreko mailan kokatzea. Hala ere kontuan

  izaten da irakasle beraren gogoa, beti ere, habilitazioak eta ikastetxerako onura kontuan

  hartuz.

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 11/33

  -Haur Hezkuntzan bi urte jarraian talde berarekin igarotzea bermatu ohi da. 2 urte horiek

  pasatu ondoren adin bereko beste taldearen ardura hartzen da, hau da, trukea egiten da,

  maila bakoitzeko bi talde ditugulako ia adin guztietan.

  Era berean berriro gure ikastetxera itzultzeko aukera izan dezaketen edo ez galdetzeko eta

  ikastetxean igarotako ikasturtea nola joan zaien galdetzeko, irakasle ordezkoekin ere

  elkartzen da Zuzendaritza Taldea, eta, aurreikuspen bat prestatzen da.

  Guzti hau kontutan hartuta, Zuzendaritza Taldeak behin behineko erabakia Klaustroari

  jakinarazten dio eta irailerako ordutegien, taldeen eta tutoretzen banaketa egiten da.

  JASANGARRITASUN IRIZPIDEAK

  Hezkuntza eragileok geuri dagokigun neurrian jasangarritasunaren aldeko jarrerak landuko

  ditugu:

  -Paperaren erabilpenean neurria hartzea. Berrerabiltzen jarraituz.Erosten dena birziklatua

  eta ekologikoa erosten da.

  -Hamaiketakorako zilar paperaren erabilera gutxitzea. Tuperrak erabiliz

  -Eskulanetarako behar dugun materiala ahal den neurrian hondakin gutxi sortuko duena

  izatea, lehenik biltegian duguna eta geletako erabiliz.

  -Zaharberritu ditzakegun altzari geure esku dagoena egiten saiatuz.

  -Hondakinak sailkatuta bideratuko ditugu. Patiora ematen duen pasiloan kokatua dugu

  gunea eta irakasle eta ikasleek txandaka ateratzen dituzte hondakinak. Organikoa bereziki

  baratzeko tailerreko ikasleek eramaten dute asteartero baratzera.

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 12/33

  JARDUERA ESKLUSIBOEN ANTOLAKETA

  ASTELEHENETAN: 16:30etatik 17:30etara Curriculum elkar jartzeko saioa

  *hilabeteko azken astelehenetan BATZORDEAK

  BATZORDEA HELBURUA

  A 21 Ingurunearekiko ohitura jasangarriak geure egitea.

  Elkarbizitza

  eta Hezkidetza

  Eskola komunitatearen elkarbizitza hobetzeko proposamenak

  bideratzea.

  IKT IKT alderdi tekniko eta pedagogikoak aztertzea eta hobetzea.

  Kalitatea Praktikak, prozedurak, ereduak...eguneratzea.

  Ekonomikoa Kudeaketa ekonomikoa bideratzea.

  Arriskuen Prebentzioa Arrisku guneak aztertu eta hobekuntzak proposatzea. Hustuketa.

  ASTEAZKENETAN: 14:00etatik 15:00etara zikloak

  *Hilabeteko lehenengo asteazkenetan KLAUSTROA

  15:00etatik 17:00etara formakuntza

  ASTEAN ZEHAR irakasle bakoitzak bere mailakidearekin edo espezialisten artean ordu bete

  eskainiko dio koordinaketari, irakas orduetatik kanpora. Taula batean jasotzen du IB ak

  JOLAS ORDUETARAKO PROTOKOLOA/ARAUTEGIA

  Jolas orduetan HHko ikasleek malgutasunez erabiliko dituzte, patio handia, LHko parkea,

  HHko eraikin inguruko bi parkeak, HHko erdiko gunea eta kiroldegia eta gimnasioa.

  LHko ikasleek nagusiki LHko patio handia, kiroldegia eta jangela erabiliko dituzte.

  (Ikus ER0203IK15)

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 13/33

  IKASLEAK TALDEKATZEKO IRIZPIDEAK

  Harrera Planean jasota dagoenaren arabera, HH2 urteko bi talde sortzerakoan, talde

  orekatuak egitea helburutzat hartuz, hauek dira haurrak taldekatzeko kontutan izaten

  ditugun irizpideak:

  1.-Ama hizkuntza: bi taldetan ama hizkuntza ezberdinetakoak izatea.

  2.-Jaioteguna: talde bakoitzean hilabete ezberdinetakoak izatea.

  3.-Sexua: bi taldetan kopuru berdintsua izatea neska eta mutilen artean.

  4.-Haur eskolan egondako ikasle kopurua: bi taldetan banatuak izatea

  5.-Jangela beharra: bi taldetan banatuak izatea.

  6.-Zaintza beharra: bi taldetan banatuak izatea.

  7.-Bikiak: bi taldetan bereiztea.

  8.-Izen errepikatuak: Ahal den heinean bi taldetan banatuak izatea.

  Lehen Hezkuntzan edota Haur Hezkuntzan taldeak berrantolatzeko orduan, berriz, aurreko

  irizpideak kontuan izateaz gain, ondorengoak hartuko dira kontutan ahalik eta talde

  heterogeneoenak izatera iristeko:

  Lanaren aurrean duen jarrera

  Hezkuntza premia bereziak

  Ikasleen arteko harremanak

  Aurreko ikasturtean ikasleekin buruturiko soziogramaren emaitzak

  Gelako irakasle taldearen (GIT) iritzia

  Egoera bereziak

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 14/33

  HEZKUNTZA ERREFORTZUA ETA LAGUNTZA ANTOLATZEKO

  IRIZPIDEAK

  Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, azken urte hauetan inklusioa ahalbideratzeko

  ahalegina egiten ari gara. Ikasle taldeen indar guneak eta premiak aztertzen ditugu eta

  espezialisten edo laguntza irakasleen (HLE, PT,KONTSULTOREA, HIPI, LOGOPEDA,

  FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA OKUPAZIONALAK..), errefortzua ahalik eta

  eraginkorrena izan dadin LTak ondoko prozedura jarraitzen du.

  -Ikasturtean zehar maila guztietako G.I.T bilerak (Gelako Irakasle Taldea) burutzen

  dira.

  -Hauetan premien jarraipena egiten da eta azken hiru hilerako behin behineko

  aurreikuspenak egiten dira.

  -Behar puntuala antzeman ezkero GIT a egiten da.

  -Ikas taldeari edo banakoari dagozkionak sailkatzen dira: Indartze neurriak, CEI

  esanguratsuak, ikastaldeari laguntzak, e.a. planifikatuz.

  -Aurreikuspenetatik lehentasunak markatzen dira eta baliabideen banaketa egiten da.

  -Irailerako laguntza plangintza osatua egoten den arren epez kanpoko matrikulazioak

  edo premia berriei erantzun beharrak egokitzapenak eskatu ohi ditu.

  -Irailaren erditik aurrera tutore aldaketa ematen den taldeetan , informazioaren

  trasbasea egiteko GIT ak gauzatzen dira.

  Errefortzu eta laguntza bideratzeko irizpideak:

  -Lehentasunaren arabera aztertzen dira premia guztiak: HPBko aholkulariarekin

  jarraipen zehatza behar duten kasuak edo diagnostiko konkretua dutenak izango dira

  lehenik espezialisten laguntza jasoko dutenak.

  -Kanpoko eragileekin (GAUTENA, OSASUN MENTALA, PEDIATRA,

  PSIKOLOGOAK, PSIKOMOTRIZISTAK.) kontsultoreak koordinaketa eta elkar lana

  bideratzen du eta espezialisten jarraipena gertukoa izango da.

  - Ikasle talde kopurutsuek, edo eta arrazoi bategatik edo besteagatik laguntza

  gehiago behar dutenak ere kontuan izango dira.

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 15/33

  GUNE KOMUNETAKO ANTOLAKETARAKO ETA BANAKETARAKO IRIZPIDEAK

  GOIKO SOLAIRUKO GELA TXIKIA:

  Arreta zuzeneko saioetarako erabiliko da nagusiki. Gela erabiltzen den saioen

  ordutegia atean jakinaraziko da. Horrela, behar izanez gero, Banakako Tutoretzak

  egiteko ere erabili ahal izango da.

  BEHEKO SOLAIRUKO GELA TXIKIA:

  1. Pedagogi Batzordea bertan elkartuko da astelehen eta ostiral arratsaldetan.

  2. HIPI saioak bertan emango dira eta saioen ordutegia atean jarriko da.

  3. Familiekin burutzen diren elkarrizketetarako erabili ahal izango da horretarako

  zehazturiko egunetan. Bilera hauek irauten duten bitartean, atean kokatuko da

  gelaren okupazioa adierazteko orria.

  INFORMATIKA GELA:

  Libreki hautatuko da gelaren erabilpena beti ere ordutegian adieraziz gero.

  Astelehenetan eta asteazkenetan irakasleok esklusiba orduak ditugun garaian

  IKASLEEK INFORMATIKA GELA ERABILI AHAL IZANGO DUTE, bloga

  erabiltzeko edo ikasketetan sakontzeko, irakasle tutoreari jakinaraziz.

  KIROLDEGIA:

  Lehentasuna Gorputz Hezkuntzako saioek izango dute. Egunero 11:00etatik 11:30etara

  atsedeneko saioetarako ere erabiliko da, astearte , asteazken eta ostegunetan HH ko

  taldeek hurrengo ordua ere erabilgarri izango dutelarik.

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IRAKASLERIA ETA TUTORETZEN BANAKETA

  IZEN ABIZENAK MAILA ETAPA

  TALDEA KARGUA

  ORDU MURRIZKETA

  ZIKLO FAMILIEI ARRETARAKO

  ORDUTEGIA

  ALOA GALARRAGA Aholkularia Zuzendaria LH 1. ZIKLOA

  Zuzendaritza Taldeko orduak. IRUNE BARANDIARAN HH Ikasketa burua LH 2. ZIKLOA

  ALIXI ARRIZABALAGA LH Idazkaria HH 1. ZIKLOA

  ESTIBALITZ CABALLERO HH 2A Tutorea HH 1. ZIKLOA

  ELISABETH RODRIGUEZ HH 2B Tutorea HH 1. ZIKLOA

  AMAIA DORRONSORO HH 3A Tutorea HH 1. ZIKLOA

  Ebaluaketa txostenak banatzeko zehazturiko egunetan eta aldez aurretik adosturiko ikaslerik gabeko orduetan.

  BEATRIZ ITURBE HH 3B Tutorea HH 1. ZIKLOA

  GORANE LASA HH 4B Tutorea HH 2. ZIKLOA

  ANE AZURMENDI HH 4A Tutorea HH 2. ZIKLOA

  KARMELE LASA HH 5A Tutorea HH 2. ZIKLOA

  INMA ARISTIMUO HH 5B Tutorea HH 2. ZIKLOA

  EDURNE BLANCO HH Irakasle laguntzailea HH 1. ZIKLOA

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IZEN ABIZENAK MAILA ETAPA

  TALDEA KARGUA

  ORDU MURRIZKETA

  ZIKLO FAMILIEI

  ARRETARAKO ORDUTEGIA

  GARAZI MENDIZABAL LH 1 Tutorea 2/3 LH 1. ZIKLOA

  ION QUINTANA LH1 1/3 LH 1. ZIKLOA

  AMAIA SALEGI LH 2A Tutorea LH 1. ZIKLOA

  Ebaluaketa txostenak banatzeko zehazturiko egunetan eta aldez aurretik adosturiko ikaslerik gabeko orduetan.

  MARIBI SARRIEGI LH 2B Tutorea LH 1. ZIKLOA

  ANA BEIZTEGI LH 3B Tutorea LH 2. ZIKLOA

  JOSUNE JAUREGI LH 3A Tutorea LH 2. ZIKLOA

  MARIAJE GONZALEZ DE GALDEANO LH 4 Tutorea LH 2. ZIKLOA

  MAITE TELLERIA LH 5A Tutorea LH 3. ZIKLOA

  HARITZ URRESTARAZU LH 5B Tutorea LH 3. ZIKLOA

  JUAN MANUEL GARCIA LH 6A Tutorea LH 3. ZIKLOA

  GURUTZE BAZTARRIKA LH 6B Tutorea LH 3. ZIKLOA

  NAGORE MANCILLA LH Irakasle laguntzailea 1/3 LH 2. ZIKLOA

  I

  K

  A

  S

  T

  E

  T

  X

  E

  A

  R

  E

  N

  U

  R

  T

  E

  K

  O

  P

  L

  A

  N

  A

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  AINHOA ARRIETA HH/LH Musikako irakaslea LH 3. ZIKLOA

  Aldez aurretik adosturiko ikaslerik gabeko orduetan.

  XABIER GARCIA HH/LH Ingelerako irakaslea LH 1. ZIKLOA

  BELEN LOPETEGI LH Ingelerako irakaslea LH 3. ZIKLOA

  JORGE ARANES LH Gorputz Hezkuntzako irakaslea

  LH 2. ZIKLOA

  MARI JOSE DIEZ HH/LH Erlijioko irakaslea %0'40

  IZEN ABIZENAK MAILA ETAPA

  TALDEA KARGUA

  ORDU MURRIZKETA

  ZIKLO FAMILIEI

  ARRETARAKO ORDUTEGIA

  ANA OLANO HH/LH Aholkularia HH ETAPA

  Aldez aurretik adosturiko ikaslerik gabeko orduetan.

  IDOIA BARANDIARAN HH/LH PT LH 1. ZIKLOA

  ONINTZA LIZARRA LH HLE LH 1. ZIKLOA

  ARANTXA ARANZASTI HH/LH Logopeda

  AITZIBER AGOTE HH/LH Fisioterapeuta

  I

  K

  A

  S

  T

  E

  T

  X

  E

  A

  R

  E

  N

  U

  R

  T

  E

  K

  O

  P

  L

  A

  N

  A

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  OOG-REN PARTAIDEAK [TITULARRAK]

  IZEN ABIZENAK TALDEA

  BATZORDEA IRAKASLE FAMILIA ADM-ZERBITZ. UDALA

  ALOA GALARRAGA X IRAUNKORRA

  IRUNE BARANDIARAN X IRAUNKORRA

  ALIXI ARRIZABALAGA X IRAUNKORRA

  IDOIA BARANDIARAN X IRAUNKORRA

  JOSUNE JAUREGI X IRAUNKORRA

  GURUTZE BAZTARRIKA X EKONOMIKOA

  ANA OLANO X BEHATOKIA

  GARAZI MENDIZABAL X

  ANE AZURMENDI X

  JORGE ARANES X

  EDURNE BLANCO X

  KARMELE LASA X

  ELI RODRIGUEZ X

  M KARMEN ETXEBERRIA x GARBITZAILEA

  XABIER ARIZTIMUO x IRAUNKORRA

  MIKEL LASA X PRESIDENTEA

  AINHOA IMAZ X IRAUNKORRA

  XABIER LIZARRALDE X IRAUNKORRA

  ELI ALOS X EKONOMIKOA

  EBA MUJIKA X ZAINTZA

  ABDULA RAHMANI X KULTURA

  JACKELINE TORRES X FESTAK-KORRIKA

  I

  K

  A

  S

  T

  E

  T

  X

  E

  A

  R

  E

  N

  U

  R

  T

  E

  K

  O

  P

  L

  A

  N

  A

 • 3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

  IZEN ABIZENAK TALDEA

  BATZORDEA IRAKASLE FAMILIA ADM-ZERBITZ. UDALA

  ARANTXI GOYA X EUSKARA - BIP

  JAVI GONZALEZ X INGURUMENA

  AMAIA MENDIZABAL X BEHATOKIA

  ELENA URBIZU X IDAZKARIA

  OLATZ LIZARRALDE X IRAUNKORRA

  JOSU URTEAGA X OLENTZERO-ERREGEAK

  IZASKUN CUADRADO X IHAUTERIAK

  EGOITZ GOIBURU X JANGELA

  LOLI ETXEBERRIA X ESKOLAKO FESTA

  JUANJO SALABERRIA X KIROLAK

  OOG-REN PARTAIDEAK [ORDEZKOAK]

  IZEN ABIZENAK TALDEA

  BATZORDEA IRAKASLE FAMILIA ADM-ZERBITZ. UDALA

 • 3.1.2. Lan eremuak, programak eta proiektuak

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 21/33

  3

  L

  a

  n

  e

  r

  e

  m

  u

  a

  k

  p

  r

  o

  g

  r

  a

  m

  a

  k

  p

  r

  o

  i

  e

  k

  t

  u

  a

  k

  LAN EREMUAK, PROGRAMA EDOTA BERRIKUNTZAK IKASTETXEAN

  IKT HELDUTASUN EREDUA

  Aurten IKTei dagokienez, ikastetxeko beharrak aztertuko ditugu eta hasirako

  heldutasun ereduaz baliatuko gara diagnosia egiteko eta aurrerabideak

  markatzeko . Horretarako IKT dinamizatzaile berria izendatu dugu eta

  lehengoarekin erreleboa bermatzen ari gara. Bestalde batzorde bat ere sortu

  dugu, bertan eskolako bi etapak eta aldi berean ziklo bakoitzeko ordezkariak

  daudelarik . Astean ordu betez aritzen dira elkarrekin IKT alderdi teknikoa eta

  pedagogikoa hobetzen.

  PLASTIKA INGELERAZ

  Nahiz eta Diagnostiko Ebaluazioko emaitzak eta ikasleen emaitzen bataz

  bestekoak aztertu ondoren Ingeleran maila egokia bermatzen dela ziurtatu,

  azken urteotan 3. zikloan eta bereziki 5. mailan ingelera astean bi ordu

  ematea gutxi dela ondorioztatu dugu. Gainera plan estrategikoa berritzeko

  garaian gurasoengandik jasotako nahia ingelerari garrantzia gehiago ematea

  izan da. Hau horrela izanik, aurten LH5 eko plastikak ingeleraz ematea izan

  da hartu dugun neurria. IUP honekin batera otsailean eta ekainean egingo

  dugu balorazioa.

 • 3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

  Jardueren planifikazioaOOG-ren partaideak [titularrak]

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 22/33

  3

  P

  r

  e

  s

  t

  a

  k

  u

  n

  t

  z

  a

  g

  a

  r

  a

  p

  e

  n

  p

  r

  o

  f

  e

  s

  i

  o

  n

  a

  l

  a

  Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak

  Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian

  GAIAK EGUTEGIA

  PRAKTIKA ONAK OROKORTZEN prestakuntza-berrikuntza proiektua.

  Hiru hilean zehar antolaturiko IK-KI eta Praktika Onen saioak.

  IRAKASLEA EKINTZA-GAIA TOKIA EGUTEGIA ORDUTEGIA

  MARIAJE GONZALEZ DE GALDEANO

  IK-KI Sistematizaziotik haratago

  Ordiziako berritzegunea.

  Urriak 16 AzaroaK 13 Abenduak 11 Urtarrilak 22 Martxoak 12 Apirilak 23 Maiatzak 21

  14'30-16'30

  KARMELE LASA ALONSO IK-KI Sistematizazio Ordiziako berritzegunea

  Urriak 9 Abenduak 4 Otsailak 5 Apirilak 16 Maiatzak 28

  14'30-16'30

  ANA BEIZTEGI Agenda 21 Ordiziako berritzegunea.

  Hilean behin asteartean

  9'00-11'00

  ANA OLANO Golden 5 Lasarteko /Ordiziko berritzeguneak.

  Urriak 23 Azaroak 20 Urtarrilak 29 Otsailak 26 Apirilak 30 Maiatzak 14

  HARITZ URRESTARAZU Elkarbizitza sarean Ordiziako berritzegunea.

  Hilean behin, asteazkenetan

  9'00-11'00

  BELEN LOPETEGI Ingelerako lan taldea Ordiziako berritzegunea.

  Hilean behin astelehenetan

  14'30-16'30

  ALOA GALARRAGA Zuzendaritza Ordiziako berritzegunea.

  Irailak 25 Azaroak 6 Otsailak 5 Apirilak 23 Ekainak 18

  9'00-11'00

  ALOA GALARRAGA AMAIA DORRONSORO

  Kalitatea Hezkuntzan Eibar Hilean behin ostegunetan.

  9'00-13'00

  I

  K

  A

  S

  T

  E

  T

  X

  E

  A

  R

  E

  N

  U

  R

  T

  E

  K

  O

  P

  L

  A

  N

  A

 • 3.2. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA: Nahiz eta izaera berezia duten, bai egiten den tokiarengatik baita ikastetxeari suposatzen dioten baliabideengatik, ikasle guztiei zuzendutako ekintza didaktikoak dira.

  Irakaskuntza jardueren programa

  1go H

  IRU

  HIL

  AB

  ET

  EA

  DATA MAILA EKINTZAREN DESKRIBAPENA

  HELBURUAK NON AURREKONTUA

  Irailak 9- Irailak 29

  LH 1-2 Igeriketa ikastaroa Igeriketa sustatzea, autonomia bereganatzea

  BEASAIN Antzizar Autobusa: 1500 Sarrerak: 1750

  Irailak 24 HH -5 Sagar jatea Sagarrondo eta sagastiak ezagutzea. KALBARIO BASERRIRA(IDIAZABAL)

  doan

  Urriak 9 HH3-4-5 Usurbe antzokia. Lotte1 filma

  Zinemaz taldean gozatzea BEASAIN Autobusa: Sarrerak: 198 (2 )

  Urriak 10 LH6 Odol emaileak Gaiaren inguruan sensibilizatzea ESKOLAN doan

  Urriak 17 LH5-LH6 Arrikrutz/Arantzazu Arrikutzen garrantzia Santutegiko artea ezagutzea

  ARAOTZ/ARANTZAZU Autobusa: Sarrerak: 244 (4) ???

  Urriak 17 LH1-LH2 Mater itsasontzia Itsaso gaia lantzea PASAI SAN PEDRO Autobusa: Sarrerak:367,2 + 153

  Urriak 17 HH5 Izal-Segura ibilbidea oinez Mendia udazkenean bizitzea IZAL-SEGURA-IZAL Autobusa: 52,80

  Urriak 29 LH4 Delikatuz Goierri ezagutuz ORDIZIA Autobusa: 110 Sarrera doan

  Urrian 20 LH3-LH4 Olaberrira oinez Izal-Olaberria ibilbidea ezagutzea OLABERRIA Autobusa:88

  Urrian LH3-LH4 Idiazabal Herri mailako bisita egitea IDIAZABAL doan

  Azaroak 4 LH5 Sasietako tailerra Kurrikuluma osatzea IDIAZABAL doan

  Azaroak 5 LH4 Zumalakarregi museoa Zumalakarregi museoa eta Ormaiztegiko zubia ezagutzea

  ORMAIZTEGI Autobusa:110 Sarrerak: 60 (2,5 )

  Azaroak 20 LH1-LH2 TOPIC (Txotxongilo erakusketa)

  Txontxongiloaz gozatzea TOLOSA Autobusa:275 Sarrerak: 510 (10 )

  Abenduak 3 LH5-LH6 Usurbe antzokia Zinemaz gozatzea BEASAIN Autobusa:220 Sarrerak: 122 (2 )

  Abenduak 3 Ikastetxe osoa

  Euskeraren eguna Euskeraz bizi nahi dugula aldarrikatzea Eskolan doan

  Hiruhilekoan zehar

  HH 2-3-4-5 Herria ezagutzeko irteerak Kurrikulum osaketa IDIAZABAL doan

  Abenduak 19 Ikastetxea Hiruhil bukaerako festa Ohiturak sustatzea IDIAZABAL doan

 • 3.2. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA: Nahiz eta izaera berezia duten, bai egiten den tokiarengatik baita ikastetxeari suposatzen dioten baliabideengatik, ikasle guztiei zuzendutako ekintza didaktikoak dira.

  Irakaskuntza jardueren programa

  2. H

  IRU

  HIL

  AB

  ET

  EA

  DATA MAILA EKINTZAREN DESKRIBAPENA

  HELBURUAK NON AURREKONTUA

  Otsailak 24 HH3-4-5 Eina dscola.Pinotxo antzerkia

  Antzerkiaz taldean gozatzea GASTEIZ (Sagrado Corazn

  ikastetxea)

  Autobusa:836 Sarrerak: 722,7 (7.30)

  Martxoak 6 LH5-LH6 Burdinaren mendea eta zerrategia

  Burdinak Euskal Herrian izan duen garrantziaz ahartaraztea. Uraren indarraz martxan jartzen den zerrategia ikustea

  ZERAIN Autobusa:330 Sarrerak: 335,5 (5,50)

  Martxoak 3 LH2A Gazta eta esnekiak Elikadura eta gaztaren prozesua lantzea GABIRI Baztarrika baserria

  Autobusa:88 Sarrera: 70 (5)

  Martxoak 5 LH2B Gazta eta esnekiak Elikadura eta gaztaren prozesua lantzea GABIRI Baztarrika baserria

  Autobusa:88 Sarrera: 65 (5)

  Martxoa LH2 Gazta museora bisita Gaztaren prozesua ezagutzea IDIAZABAL Sarrera:54 (2)

  Martxoak 12 LH1 Ogia eta zerealak Ogiaren prozesua ezagutzea EZKIO-ITSASO Hariztizabal baserria

  Autobusa:110 Sarrera:168 (7)

  Martxoak 19-29 Eskola osoa Korrika 19 Euskera sustatzea IDIAZABAL ?

  Hiruhilekoan zehar

  HH 2-3-4-5 Herria ezagutzeko irteerak Kurrikulum osaketa IDIAZABAL doan

 • 3.2. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA: Nahiz eta izaera berezia duten, bai egiten den tokiarengatik baita ikastetxeari suposatzen dioten baliabideengatik, ikasle guztiei zuzendutako ekintza didaktikoak dira.

  Irakaskuntza jardueren programa

  3. H

  IRU

  HIL

  AB

  ET

  EA

  DATA MAILA EKINTZAREN DESKRIBAPENA

  HELBURUAK NON AURREKONTUA

  Hirugarren hiruhilekoan

  HH 3,4,5 Txontxongilo emanaldia. Ibaialde

  Txontxongilo emanaldiaz gozatzea. Eskolan Sarrera: 250

  Ekainak 8-9 LH5-LH6 Zarauzko aterpetxean egonaldia

  Algorri interpretazio zentrua bisitatu eta kostaz gozatu.

  ZARAUTZ/ZUMAIA Autobusa: 682 goierrialdea+BESTEA Egonaldia: familiak (1644,50+ 305) 27+5 barkua

  Apirilak 23-24 LH1-LH2 Lizarrustiko parketxean egonaldia

  KURRIKULUMAREN OSAKETA ATAUN Autobusa:242 Egonaldia: familiak 40 /50 ikasle

  Maiatzak 6 LH3 Erlezaintza Erlezaintza ekologikoa ezagutzea URRETXU Autobusa:138 Sarrera: 108 (4 )

  Maiatza L.H.osoa Antzerkia ingelesez Antzerkiaz gozatzea IDIAZABAL Sarrerak: 600 Ekainak 1-2 LH3-LH4 Zarautzko aterpetxean

  egonaldia Itsas ingurunea eta kostaldeko herriak ezagutzea

  ZARAUTZ Autobusa:484 Egonaldia: familiak 1.060 ????

  EKAINA HH 2,3, 4, 5

  Kurtso bukaerako irteera

  Ikasle-irakasleen arteko harremanak sendotzea

  ? Autobusa:247,5

  Hiruhilekoan zehar

  HH 2-3-4-5

  Herria ezagutzeko irteerak

  Kurrikulum osaketa Idiazabal Doan

 • 4. Eskolaz kanpoko jardueren programa:kirolak

  4 eskolaz kanpoko jardueren programa

  EKINTZA HELBURUA ANTOLA TZAILEA

  ARDURA

  DUNA

  HARTZAILEAK

  ORDUTEGIA EGUNA

  ORDUAK LEKUA FINANTZIAZIOA

  Eskolen arteko Kirola

  Saskibaloia, Eskubaloia, Areto futbola, 8ko Futbola, Esku Pilota, Atletismoa, Herri Kirolak, Igeriketa, Mahai tenisa, Mendizaletasuna, e.a.

  1.- Osasuna eta sasoia garatu

  2.- Gaitasuna eta jarduerak garatu.

  3.- Adiskidetasuna garatu.

  4.- Norbera gainditzea.

  5.- Garaipenaren zein porrotaren aurrean,

  gizabidez eta jatortasunez erantzutea.

  6.- Besteekin errespetoa izatea.

  7.- Garrantzitsuena parte hartzea da.

  8.- Hoberenak gainontzekoei erakusteko egokiera eskeintzea.

  9.- Zorroztasunez jokatu eta garaipenaren bila joan, baina garaipena hil ala biziko helburua ez izatea. Galdu eta irabazten ikastea.

  10.- Irabaztea ez dela dena erakustea

  11.- Eskola kirolean, eskolan dauden

  erakunde guztiak sartzea.

  12.- Entrenamentuei, partiduei

  bezainbeste garrantzia ematea.

  13.- Ahalik eta ikasle gehienak parte

  hartzea, baina derrigortu gabe.

  14.- Eskolako kirol maila hobetzea.

  Eskola Kontseilua

  Asier Auzmendi

  3. - 4.

  5. - 6.

  Mailako ikasleak

  Astean zehar entrenamentu bat eta asteburuan lehiaketak N.B.: 17 ikasle M.B.: 32 N.A.: 34 M.A: 24

  Zelaako kiroldegia

  eta bailarako herrietako aretoak

  Guraso Elkartea,

  Udala,

  Herri Eskola,

  Gurasoak

  Foru Aldundia

  Uda kanpaina Helburuak: Berdinak Udaletxea Udaletxea 4 12 urte bitarteko ikasleak

  Uztaila Idiazabal Foru Aldundia, Udaletxea

 • Eskolaz kanpoko jardueren progama:kirolak

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 27/33

  4

  E

  s

  k

  o

  l

  a

  z

  k

  a

  n

  p

  o

  k

  o

  j

  a

  r

  d

  u

  e

  r

  a

  k

  URTEAN ZEHAR EGINGO DITUZTEN EKINTZAK

  Benjaminak

  Saskibaloia, Eskubaloia, Areto Futbola, Atletismoa, Igeriketa, Pilota, Herri Kirolak,

  Whu-Shu, Mendizaletasuna...

  Bai neskak, bai mutilak astean entrenamendu ordu bat izango dute eta pilotan zein

  futbolean sakondu nahi izan ezkero, Pilota eta Futbol Eskolak martxan jarraitzen dute,

  eta astean beste entrenamendu ordu bat eskaintzen zaie. Entrenatzaile bat eta

  entrenatzaile-laguntzaileak izango dituzte.

  Alebinak

  Saskibaloia, Eskubaloia, Areto Futbola, 8ko Futbola, Atletismoa, Pilota, Mahai Tenisa,

  Herri Kirolak, Frontenisa, Mendizaletasuna...

  Entrenamenduak: Saskibaloia, Eskubaloia , Areto Futbola eta 8ko futboleko, e.a.

  entrenatzaileak dituzte. Entrenatzaile bat eta entrenatzaile-laguntzaileak izango dituzte.

  I

  K

  A

  S

  T

  E

  T

  X

  E

  A

  R

  E

  N

  U

  R

  T

  E

  K

  O

  P

  L

  A

  N

  A

 • Eskolako zerbitzuak

  eskolako zerbitzuak

  5

  ZERBITZUA HELBURUA ANTOLATZAILEA ARDURADUNA JASOTZAILEAK NON/NOIZ FINANTZIAZIOA

  JANGELA Famili konziliazioa

  Eskola/ Hezkuntza Saila

  Estibalitz Caballero Office: M Karmen Elorza Eba Mujika

  Ikasleria

  1.TXANDA:12'30-13'30 JANGELA Erabiltzaileak/

  Hezkuntza Saila 2. TXANDA:13'30-14'30 JANGELA

  GARRAIOA

  Guztiei eskolaratzeko aukera zabaltzea.

  Eskola/Hezkuntza Saila Aloa Galarraga Edurne Aizpeolea

  2 km baino urrutiago bizi den ikasleria.

  GOIZEZ: 8'40-9'00 ARRATSALDEZ: 4'30-4'50

  Hezkuntza

  ZAINTZA Famili konziliazioa

  Guraso Elkartea Aloa Galarraga Eba Mujika

  Ikasleria GOIZEZ: 7'30-9'00

  HH 5 GELA Erabiltzaileak

 • Ekonomia kudeaketarako plana

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 29/33

  6

  Hezkuntza Sailak eskatzen duen bezala, urte naturala hartzen da

  kudeaketarako abiapuntua, bai urte hasieran edota tartean Aurrekontua egiteko, baita

  urte bukaeran balantze ekonomikoa burutzeko ere (Ikus eranskina).

  Bere funtzionamendurako ikastetxeak bi kontu korronte ditu: bata Jangelakoa

  kudeaketa zuzeneko diru sarrerak jaso eta jangela zerbitzuak ordaintzeko; bestea,

  berriz, gainontzeko sarrerak eta gastuak kudeatzeko: bulegoko materialak eta

  didaktikoak, jolasak, telefonoa, obra txikiak, zenbait hornikuntza material, irakasleen

  mintegietarako desplazamenduak 30 km tik gora, fotokopiagailu eta beste gailuen

  mantenua

  Gure ikastetxean, testu libururik erabiltzen ez denez, urtero Hezkuntza sailak

  LH ko testu liburuak berrezartzeko ematen duen diruari Guraso Elkarteak beste

  ekarpen bat egiten dio eta erabilpena hau izaten da: maila eta arlo guztietako editorial

  desberdinetako hainbat testu liburu (material kurrikularrak prestatzeko edota

  orientazio modura); irakurketarako liburuak, ipuinak eta nobelak; gelan arloa lantzeko

  osagarri den materiala; liburuxkak eta abarrak osatzeko behar ditugunak...

  Bestalde, famili bakoitzak egin behar duen aportazioari dagokionez, Guraso

  Elkarteko kuotaren bidez egiten da. Familia bakoitzak kontu korronte bateko zenbakia

  ematen du eta bertatik kobratzen da urte horri dagokion kuota, bi epetan, azaroan eta

  apirilean. Diru honekin besteak beste ekintza osagarrien gastuak ordaintzen dira.

  Bestalde, iaz OOGan onartu zen eran, aurten, LHko ikasle guztiek gau bateko egonaldia

  egingo dutenez, berau familia bakoitzak ordaindu beharko du ohiko kuotaz aparte.

  Gurasoentzako bideratutako bi hitzaldietako bat Guraso Elkarteak ordaintzen du eta

  bigarrena Udaleko Euskara Batzordeak.

  E

  k

  o

  n

  o

  m

  i

  a

  k

  u

  d

  e

  a

  k

  e

  t

  a

  r

  a

  k

  o

  p

  l

  a

  n

  a

 • Hezkuntza-komunitateari informazio plana

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 30/33

  7

  IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak

  ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA ESTRATEGIA, BALIABIDE ETA

  BIDEAK

  IRAKASLERIA Ikasketa Burua Asteazkeneko saio bat

  Onartu aurretik tarte bat irakasleriak irakurri eta zikloetan eztabaidatu eta proposamenak baleude zerrendatzeko. Ondoren irakasleria bildu eta guztion artean errepasatuko da.

  FAMILIAK Ikasketa Burua Ikasturte osoan zehar. Onartu ondoren Web orrialdean zintzilikatuko da.

  OOG Ikasketa Burua Ikasturte hasierako bilera.

  Irakasleriak onartu ondoren partaideei zirriborroa helaraziko zaie beraiek aztertu eta proposamenak baleude zerrendatzeko. Ondoren OOGan guztion artean errepasatuko eta onartzeko da.

  ADMINISTRAZIOA Ikasketa Burua OGGan onartu ondoren Posta elektronikoz.

  BESTE ERAKUNDE

  H

  e

  z

  k

  u

  n

  t

  z

  a-

  k

  o

  m

  u

  n

  i

  t

  a

  t

  e

  a

  r

  i i

  n

  f

  o

  r

  m

  a

  z

  i

  o

  p

  l

  a

  n

  a

  I

  K

  A

  S

  T

  E

  T

  X

  E

  A

  R

  E

  N

  U

  R

  T

  E

  K

  O

  P

  L

  A

  N

  A

 • IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena

  8 IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena

  ARDURADUNA JARRAIPEN

  DATAK TRESNAK ETA BEHAR DEN

  INFORMAZIOA

  INFORMAZIO DEBOLUZIOAREN DATA OHARRAK

  klaustroari OOG-ri

  1go HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

  Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

  Ekaina Ekaina

  2. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

  Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

  Ekaina Ekaina

  3. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

  Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

  Ekaina Ekaina

  4. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

  Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

  Ekaina Ekaina

  5. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

  Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

  Ekaina Ekaina

  6. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

  Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

  Ekaina Ekaina

  7. HELBURUA Pedagogi Batzordea Otsaila/martxoa Maiatza

  Zikloetatik jasotako ekarpenak. Memori eredutik ateratako txantiloiak

  Ekaina Ekaina

 • 9.1. OGG-ren onartze-agiria

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 33/33

  9

  E

  r

  a

  n

  s

  k

  i

  n

  a

  k

  Idiazabal ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenak bilera egin du gaur, 2014ko

  Azaroaren 3an arratsaldeko 17'00tan; honako hauek parte hartu dute gurasoen

  aldetik: MIKEL LASA, ELENA URBIZU, ELI ALOS, EGOITZ GOIBURU, IZASKUN

  CUADRADO, AMAIA MENDIZABAL, JACKELINE TORRES, ABDULA RAHMANI,

  JOSU URTEAGA, LOLI ETXEBERRIA, OLATZ LIZARRALDE, JAVI GONZALEZ,

  XABIER LIZARRALDE, ARANTXI GOYA, AINHOA IMAZ eta EBA MUJIKA.

  Irakasleen aldetik berriz: IRUNE BARANDIARAN, ALIXI ARRIZABALAGA,

  GURUTZE BAZTARRIKA, ANA OLANO, GARAZI MENDIZABAL, ANE

  AZURMENDI, JOSUNE JAUREGI, JORGE ARANES, EDURNE BLANCO, IDOIA

  BARANDIARAN, KARMELE LASA, ELISABETH RODRIGUEZ. Irakasle ez diren

  beste ordezkariak aldiz: XABIER ARISTIMUO eta M KARMEN ETXEBERRIA.

  Bileraren buru ALOA GALARRAGA zuzendaria izan da. Ordezkaritza Organo

  Gorenak aurkezturiko Urteko Plana onartzen du eta berau gauzatzeko beharrezko

  neurriak hartzeko konpromisoa baieztatzen du.

  Idiazabalen 2014ko azaroaren 3an.

  ORDEZKARITZA ORGANO GORENEKO BURUA

  Aloa Galarraga Lekuona