20170223 crossroads

Download 20170223 Crossroads

Post on 12-Apr-2017

28 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Welkom, bij de webinar

  Crossroads, subsidies voor grensoverschrijdende innovatie

  Spreker: Annick Verween, Innovatiecentrum Oost-VlaanderenHost: Bas Sturm, Innovatiecentrum Vlaams-Brabant

 • CrossRoads

  Grensoverschrijdende innovatie

  23/02/2017

 • Inhoud

  Wat?

  Waarom?

  Voor wie?

  Voor wat?

  Wat kun je aanvragen?

  Hoe aanvragen?

  Tijdsverloop van de beoordeling

  Pros en cons

  SAMENVATTING

  CASE

 • CASE

 • CASE

 • Grensoverschrijdende innovatie

  Car-sensor Enhanced Mobility and Safety System (CEMSS)

  Veiligheidsapplicaties

  CASE

 • Wat

  INTERREG project VA Vlaanderen Nederland

  2016-2019

  Stimuleren van innovatie met grensoverschrijdende meerwaarde

  Subsidies voor KMOs - 7,25 miljoen

 • Waarom

  Vlaams-Nederlands netwerk

  Financile ondersteuning voor innovatie

  Zowel voor Vlaamse als Zuid-Nederlandse partners

  Vergroten van de markt

 • Voor wie

  1. KMOs die voldoen aan de EU definitie

  Zelfstandigheid = het samentellen van de data van de steun vragende onderneming met deze van de participerende (>25% participatie) en verbonden (>50% participatie) ondernemingen

  Kleine Onderneming Middelgrote Onderneming

  < 50 werknemers < 250 werknemers

  jaaromzet max 10 miljoen OF jaaromzet max 50 miljoen OF

  jaarlijks balanstotaal max 10 miljoen jaarlijks balanstotaal max 43 miljoen

  Beantwoorden aan zelfstandigheidscriterium

 • Voor wie

  2. KMOs gevestigd in de regio

  Vlaanderen

  Zuiden van Nederland

 • Voor wie (niet)

  3. Kennisinstellingen

  NIET als projectpartner

  Wl als externe dienstverlener op basis van offerte (onderaannemer)

  Worden dus NIET rechtstreeks vergoed

  4. Grote bedrijven

  Idem

 • Voor wat

  Cross-sectorale en cross-technologische innovatie

  Hightech systemen Chemie & materialen Agrofood Life sciences & health

  Cleantech

  Biobased economy

  Logistiek

  Maintenance

 • Voor wat

  Technologische uitdaging

  Projectidee

  Commer-cialisatie

  ontwikkeling testenDoor

  ontwikkelinghaalbaarheid

 • CASE

 • CASE

 • Technologische uitdagingCASE

 • Voor wat

  Criteria

  Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking

  Innovatief karakter

  Economische impact

  Competenties uitvoerders

  Kwaliteit van de aanvraag

 • Wie zijn wij

  Yves OzogVlaanderen

  Innovatiecentrum Limburg

  Roland Bruynesteyn

 • Wat doen wij

 • Wat kun je aanvragen

  Haalbaarheidsstudie

  Aantonen technische/commercile haalbaarheid innovatie

  KMO/MKB uit het programmagebied

  Uitvoering door externe partij (cfr. KMO portefeuille)

  50% subsidie tot maximaal 10.000

  Maximaal zes maanden doorlooptijd

 • Wat kun je aanvragen

  Innovatieproject

  Ontwikkelen en demonstreren prototypes van een nieuw proces of product

  Samenwerkingsverband met min. 1 MKB uit Zuid-Nederland en 1 KMO uit Vlaanderen

  Eigen en externe kosten

  45% subsidie tot maximaal 135.000

  Maximaal 18 maanden doorlooptijd

 • Wat kun je aanvragen

  Kosten die in aanmerking komen:

  Personeel: op basis van reel gepresteerde en betaalde uren

  Overhead: 15% vd subsidiabele personeelskosten

  Externe expertise en diensten op basis van factuur (HBS)

  Uitrusting, installaties en machines

  Grondstoffen en verbruiksgoederen

  Kostenrubrieken toelichten

 • Hoe aanvragen

  Online indienen

  http://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/aanvragen/

  Open call

  Openstelling Sluiting Subsidieplafond

  1 aug 2016 30 sept 2016; 17.00 1.612.500 voor IP, 200.000 voor HBS

  1 okt 2016 13 jan 2017; 17.00 1.612.500 voor IP, 200.000 voor HBS

  2 feb 2017 31 mrt 2017; 17.00 3.142.538 voor IP, 180.000 voor HBS

  1 mei 2017 30 jun 2017; 17.00 1.812.500 voor IP

  http://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/aanvragen/

 • Tijdsverloop van de beoordeling

  Matchmaking Opstellen dossier

  31/03/1730/06/17

  12 weken

  4 mnd 4 mnd

  Follow-up

  5 weken 2 weken4 weken

  Verduidelijking Officieuze beslissing

 • Waarom zou je het (niet) aanvragen

  Pro

  Financiering voor Vlaamse KMOs en Nederlandse MKBs

  Begeleiding door CrossRoads adviseurs voor, tijdens n na project

  Beperkt aanvraagdossier

  3 maand tussen indiening en beslissing

  Steunpercentage MO > Vlaio

 • Waarom zou je het (niet) aanvragen

  Contra

  Geen prefinanciering

  Max. steunbedrag < Vlaio

  Kennisinstellingen en grote ondernemingen krijgen geen steun externe dienstverlener

  INTERREG administratie

 • CASE

 • CASE

 • Technologische uitdagingCASE

  Spinal: flexibel implantaat op basis van metaalschuim

 • SAMENVATTING

  Meld uw idee bij n van de CrossRoads adviseurs

  Wij kunnen u helpen partners over de grens te vinden

  Subsidie is voor Vlaamse en Zuid-Nederlandse KMO/MKB

  Haalbaarheidsstudie kan individueel, innovatieprojecten betreft altijd samenwerking

  Let op grensoverschrijdende meerwaarde

  Let op voldoende technologische uitdaging

  Nog 2 indiendeadlines in 2017, huidige call sluit 31/03

 • Dankjewel voor het bijwonen van dit webinar