2970 info juli - augustus 2014

of 20 /20
Informatieblad Schilde en ‘s-Gravenwezel 38e Jaargang - nr 4 juli-augustus 2014 Zet uw tanden in de zomer Samen gaan we groener 11 Nieuwe wijkagenten 7 Carrousel zomeravonden 8 Schilde.grabbis.be heeft nog plaatsen

Upload: communicatie-schilde

Post on 31-Mar-2016

226 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Informatieblad van de gemeente Schilde

TRANSCRIPT

Page 1: 2970 info juli - augustus 2014

Informatieblad Schilde en ‘s-Gravenwezel

38e Jaargang - nr 4juli-augustus 2014

Zet uw tanden in de zomer

Samen gaan we groener 11

Nieuwe wijkagenten 7

Carrousel zomeravonden 8

Schilde.grabbis.be heeft nog plaatsen

Page 2: 2970 info juli - augustus 2014

Gemeentenieuws

In d

it nu

mm

erGemeentenieuws 2

Wonen 5

Rechtenverkenner 6

Politie en veiligheid 7

Cultuur en bibliotheek 8

Milieu 11

Verkeer en mobiliteit 12

Sport 14

Adviesraden GROS 16

Onderwijs 17

Openingsuren 18

Wachtdiensten 19

Je bent jong en je wilt een leuk gevulde zomer Is je vakantie nog niet volledig volgepland? Wil jij je graag op een leuke, speelse en sportieve manier amuseren met je vrienden? Kijk op onze website en schrijf je online in op schilde.grabbis.be.

Bespaar op zomeractiviteitenZiekenfondsen geven diverse voordelen voor kinderen (ook +12 jaar). Ze hebben hiervoor speciale formulieren. Geef het formulier van uw ziekenfonds (met kleefbriefje) af op de dienst sport en gezondheid of de dienst gezin en welzijn én geef aan voor welke activiteit u graag tegemoetkoming wilt krijgen. Het ingevulde formulier bezorgt u aan uw ziekenfonds.

Fiscaal attest 2013 (jeugd-, beweeg- en sportactiviteiten)U hebt recht op een fiscaal attest voor belastingvermindering voor uw kinderen tot en met 12 jaar. Dit kreeg u per post toegestuurd. Vanaf 2014 kunt u dit zelf downloaden op schilde.grabbis.be.

VT of verhoogde tegemoetkoming (vroegere Omnio-statuut - enkel beweeg- en sportactiviteiten)Neem contact op met de dienst sport en gezondheid.

Meer informatiedienst sport en gezondheid, dienst gezin en welzijnEugeen Dierckxlaan 24, Schilde03 380 07 40 en 03 380 07 [email protected] en [email protected]

iOpeningsuren burgerzaken zomerKies voor een rustige periode en vermijd lange wachttijden.

8.30 uur

12.30uur

14 uur

16 uur

18 uur

20 uur

ma gemiddeld gesloten gesloten

di rustig gesloten gesloten

woe rustig druk gesloten

do rustig gesloten gesloten

vrij gem. druk gesloten gesloten

za gesloten gesloten gesloten

zon gesloten gesloten gesloten

De eerste werkdag na een feestdag of na een verlengd weekend is het ook drukker.

2

Wist u datde dienst burgerzaken ’s avonds niet open is tijdens de zomermaanden juli en augustus? In ’s-Gravenwezel blijft de bibliotheek dicht op maandagavond.

Vrijetijdsaanbod Schilde en ‘s-Gravenwezel

Zomervakantiejeugdactiviteiten

ZomervakantieSportkampenInschrijven via schilde.grabbis.be

ActiefVakantie

ZOMER

Zijn jouw tussendoortjes gezond

Page 3: 2970 info juli - augustus 2014

3

Mierenbos De Wip wordt buitengewoon plekjeVia 2970 info vroeg de gemeente Schilde aan haar inwoners om een plek aan te duiden dat opwaardering verdient. Het buurtterrein aan De Wip kwam als winnaar uit de bus. In samenwerking met Regionaal Landschap der Voorkempen, de eerste graad klassen van Vennebos en de gemeentelijke diensten, werd deze plaats omgetoverd tot een ‘buitengewoon plekje’.

De volledige inrichting werd in het thema ‘Mieren’ gegoten. Een eerbetoon aan de met uitsterven bedreigde rode bosmier, die zich al een hele tijd aan de zijkant van het terrein heeft gevestigd. Het buurtterrein kreeg een uitdagend speeltoestel, een handgevlochten wilgenhut en een avontuurlijk bewegingsparcours. Ook het groen werd aangepakt. U vindt dit buitengewone plekje op de hoek van de Kasteeldreef en de Speelhofdreef.

Ook het mierenbos aan De Wip is speelklaar:

kom dat zien, kom dat testen

Opfrissing buurtterreinenDe gemeente geeft alle buurtterreinen een grondige makeover. Na de Molenstraat, waren de Kraanweide en De Wip aan de beurt. Een basketbalinitiatie, een drie tegen drie wedstrijdje en een meet and greet met de rode bosmier waren de ingrediënten van de officiële openingsrecepties.

Geslaagde combinatie van sport en spel aan de Kraanweide

Het buurtterrein aan de Kraanweide in Schilde werd onlangs prachtig opgewaardeerd. De oude basketbalpaal werd ingeruild voor een schitterend stukje sport- en spelplezier middenin de dorpskern. De diensten sport & gezondheid en gezin & welzijn kregen van het gemeentebestuur de opdracht een aangenaam, kwaliteitsvol buurtterrein te ontwikkelen waar jong en oud naar hartenlust kunnen spelen en bewegen.

Stem nu voor het Mierenbos

Misschien wint uw gemeente wel een barbecuefeest.

Surf naar www.buitengewoneplekjes.be en geef vijf sterren aan Schilde.

Page 4: 2970 info juli - augustus 2014

4

Gemeentenieuws

Wijnegem Steenweg, Wijnegemsesteenweg of is het Wijnegemsteenweg?

Straatnamen worden op verschillende manieren geschreven. Toch is er maar één juiste schrijfwijze. Benieuwd hoe uw straat officieel heet? Ontdek het volledige overzicht op www.schilde.be/straatnamen

Wijziging OCMW-raadDe heer Henri Dreesen diende zijn ontslag in als OCMW-raadslid. Mevrouw Marcelle Vanhoutte vervangt hem. Ze legde de eed af bij de voorzitter van de gemeenteraad.

Houd de begraaf plaatsen properDe gemeente wil dat de begraafplaatsen er goed uit zien. Een nette omgeving en zoveel mogelijk uniformiteit tussen de verschillende percelen bewaren het rustige karakter. Hierover werden een aantal bepalingen opgenomen in het begraafplaatsreglement. Dit reglement bevat onder andere volgende richtlijnen: • Het is niet toegelaten om beplanting, verharding of

voorwerpen te plaatsen buiten het grafmonument, de perceelgrens of het urnenveld.

• De beplanting op de grafzerken moet regelmatig worden gesnoeid, zodat die niet buiten de zerk kan groeien. Beplanting mag ook niet hoger zijn dan een halve meter.

Als u hiermee rekening houdt, kunnen de medewerkers van de gemeente efficiënter te werk gaan bij het onderhouden van de begraafplaatsen.

Voor een nette begraafplaats:breng dit voor 1 september in orde!

Page 5: 2970 info juli - augustus 2014

5

Wonen

Isoleren is het beste wat u kunt doen om energie en geld te besparen. Zo’n 26% van alle warmte gaat verloren via het dak. Goede dakisolatie maakt uw huis dus een stuk energiezuiniger.

U verbruikt minder energie om de woning aangenaam warm te maken wanneer het koud is. Door een niet-geïsoleerd dak van 100 m² goed te isoleren, kunt u maandelijks gemiddeld 50 euro besparen.

Premies om te isolerenDe Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen 2020 een geïsoleerd dak heeft. Daarom voert ze vanaf 2015 de Vlaamse dakisolatienorm in. Hierdoor kunnen slecht geïsoleerde woningen ongeschikt verklaard worden, waardoor ze niet meer mogen verhuurd worden.

Is uw dak nog niet goed geïsoleerd? Dan kunt u er beter zo snel mogelijk werk van maken. Nu kan u nog maximaal beroep doen op premies, fiscale voordelen en de voordelige IGEAN energielening. Meer weten? Neem contact op met het wooninfopunt. Dankzij de steun van Wonen Vlaanderen en de gemeente Schilde is de dienstverlening gratis.

Goed isoleren, daar begint het mee

Meer informatieWooninfopunt • Brasschaatsebaan 30, Schilde • 03 350 08 08 • [email protected] elke dinsdag van 8.30 tot 12.30 uurAvondpermanentie: bel tijdens de kantooruren met IGEAN op het nummer 03 350 08 08

i

Gaat u uw woning renoveren of aanpassen? Zoekt u een sociale lening of een sociale huurwoning? Wilt u informatie over huren of verhuren? Twijfelt u of uw woning voldoet aan de kwaliteitsnormen?

Het maakt niet uit of u huurder of eigenaar bent of gewoon op zoek bent naar informatie over wonen. Het wooninfopunt in uw gemeente helpt u bij het zoeken naar woonpremies, geeft informatie, uitleg en advies op uw maat.

U kunt er terecht met al uw vragen over:• sociale woningen: huren, kopen, lenen, informatie, formulieren...• energie besparen, bouwen en verbouwen...• woningaanpassingen voor ouderen en personen met een

handicap...• woonkwaliteit, leegstand, inbraakbeveiliging…• de woninghuurwet: contract, brieven, opzeg…

Vaak zijn er een aantal documenten nodig om uw vragen correct te kunnen beantwoorden, zoals bijvoorbeeld een aanslagbiljet van de personenbelastingen, een huurcontract, een uittreksel van het kadastraal inkomen van uw woning.

Het wooninfopunt is een initiatief van IVLW Midden, een samenwerkings-verband van de OCMW’s en gemeentebesturen van Malle, Schilde, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel. Met de oprichting van het woon-infopunt willen de vijf gemeenten het recht op wonen onderstrepen, en dit voor iedereen.

Wooninfopunt Voor al uw vragen over wonen

“Als het buiten warm is, blijft uw huis lekker fris.”

Page 6: 2970 info juli - augustus 2014

6

Rechtenverkenner

Hoe gaat dat in zijn werk ?• Opmaak onteigeningsplan en samenstellen dossier• Inventariseren van betrokken percelen en opmaak

schattingsverslag (oppervlakte en opstallen). Opstallen zijn onder andere:- Verharding inritten, parkeerplaatsen, enz.- Afsluitingen: muren, hagen of draadafsluitingen - Poorten en kolommen - Bomen, struiken en grondbedekkers - Brievenbussen, verlichting en reclamepanelen

• Ondertekenen onteigeningsbesluit en goedkeuren onteigeningsplannen door de betrokken Vlaams Minister. Publicatie in het Belgisch Staatsblad.

• Eigenaars krijgen een aangetekende brief, waarin ze formeel worden geïnformeerd over de onteigening.

• Bezwaar is mogelijk tegen het principe van de onteigening of de hoogdringendheid ervan en dit binnen de 60 dagen vanaf de datum vermeld op de aangetekende brief (Raad van State).

• Een verwerver maakt een afspraak met u om uw persoonlijk dossier toe te lichten en tot een overeenkomst te komen.

De vergoeding wordt berekend op basis van verschillende criteria. Die zijn onder andere:

- Eenheidsprijs per m², met recente verkopen ter vergelijking

- Waarde van de opstallen, rekening houdend met de staat en de gebruikte materialen

- Bestemming gewestplan - Voorschriften BPA/RUP/verkavelingsvergunningen - Een wederbeleggingskost van grondwaarde is voorzien

• Nadat u en de verwerver tot een akkoord zijn gekomen, wordt dit schriftelijk vastgelegd. De overheid neemt vervolgens contact op met u om de documenten op te vragen die nodig zijn voor de opmaak van de akte (verkoop).

• De betaling van de vergoeding gebeurt 3 maanden na ondertekening van de akte.

• In het geval u niet tot een akkoord komt met de verwerver, kunt u een gerechtelijke procedure opstarten bij de vrederechter

Meer informatie

www.schilde.be/onteigening.i

OnteigeningWat is het en wat zijn uw rechten?Als het woord onteigening valt, roept dat heel wat vragen op. Hoe gaat dat in z’n werk? Krijg ik een eerlijke prijs? Is dat enkel voor grond of ook voor een omheining, oprit of poort? Kan ik bezwaar aantekenen? De overheid kan alleen onteigenen als het algemeen nut is aangetoond en als onteigenen nodig is om een project te kunnen realiseren.

Dossiers met onteigeningsprocedure in Schilde• N12 Turnhoutsebaan van Wisselstraat tot grens Zoersel:

afgerond in 2013• N121 Fietspad Brasschaatsebaan en Gillès de Pélichylei tot

kruispunt met Veldlei: opgestart• N121 Heraanleg Kerkstraat en Gillès de Pélichylei vanaf

kruispunt Veldlei tot Kerkstraat: gepland tijdens deze legislatuur

“De overheid moet het algemeen nut en de noodzaak aantonen”

Page 7: 2970 info juli - augustus 2014

7

PolitiePolitie en veiligheid

Politiepost Schilde is bereikbaar op het nummer 03 380 16 16

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Voormiddag 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 8.30 - 12.30 – –

Namiddag na afspraak na afspraak 13.30 - 16.30 na afspraak na afspraak – –

Avond – 18 - 20 – – – – –

Michel Augusteyns0479 504628

Meer informatiewww.politievoorkempen.bei

Cindy De Gryse0479 50 46 12

Nieuw

Sabine Cools0479 50 46 40

Valerie Castermans0479 50 46 54

Ellen Proost0479 50 46 28

Nieuw

Nathalie Dillen0479 50 45 13

Ken uw wijkagentTwee nieuwe agenten voor uw gemeente

“De wijkagenten zijn op hun gsm bereikbaar van 8 tot 16.30 uur.”

Page 8: 2970 info juli - augustus 2014

8

Dinsdag 5 augustus

20.30 tot 21.30 uur: Glowing Island

Hun optreden op Schil on Stage liet niemand koud. Toeschouwers mompelden dingen als “Radiohead”, “Editors”en “Elbow”. Komen kijken moet. Al was het maar om te kunnen zeggen dat u deze band al kende van voor ze groot werden. Glowing Island heeft z’n wortels in Schilde en brengt een mix

van trip hop, elektronische muziek en weemoedige rock.

22 tot 23 uur: Roland Van Campenhout & band met Mauro Pawlowski

Roland en Mauro. Twee generaties klassemuzikanten op één podium. Ze vullen elkaar aan, laten verschillende gitaarstijlen samensmelten en smeden er een nieuwe, edele klank uit. Krachtige, meeslepende en onvoorspelbare muziek met tinten blues, folk, funk en roots. We kijken uit

naar het legendarische gitaarspel van Mauro, gitarist van dEUS, en de rauwe stem van Roland, peetvader van de Belgische blues.

Dinsdag 19 augustus

20.30 tot 21.30 uur: 56 Slapback

Deze driekoppige roots formatie met contrabassist Kris Laukens uit Schilde, voert je terug naar de fifties. ‘56 slapback staat voor rechttoe rechtaan rock & roll met een vettig randje. Ze brengen eerlijke

no-nonsense rockabilly met respect voor de klassiekers - denk aan Elvis, Eddie Cochran, Carl Perkins, … - en hun recentere erfgenamen zoals Stray Cats en The Seatsniffers.

22 tot 23 uur: Howlin’ Bill

Verwacht u aan blues, rock & roll, swing, boogie en rockabilly. Ze spelen vooral eigen werk, af en toe afgewisseld met een cover. Zolang elk nummer maar een

hoog ‘hipshaking’ gehalte heeft. Hoe dan ook een must-see voor iedereen die verlekkerd is op een Pink Cadillac, bowlingbanen, zwierende rokjes en haar met brillantine.

Dinsdag 26 augustus

20.30 tot 23 uur: Grand Cru met GUY SWINNEN en LUDOVICGrand Cru verzorgt een avondvullende show met klassiekers van onder meer Fleetwood Mac, U2, David Bowie, Pink Floyd en Kings of Leon. Deze coverband staat met plezier op het podium en dat werkt aanstekelijk. Speciaal voor Carrousel komen ze met Ludovic (The Voice) en de iconische Guy Swinnen (The Scabs). Met ‘Hard Times’ maakte die laatste zowat de meest legendarische Belgische meezinger ooit. Benen insmeren, kelen schrapen en de carrouselzomer met een knaller uitzwaaien.

Dinsdag 12 augustus

20.30 tot 21.30 uur: Civalizee Foundation

Schoon volk dat met reggaebeats, roots klassiekers en hiphop-plaatjes het publiek naar een tropisch eiland brengt. Ze oogstten al heel wat succes in binnen- en buitenland en staan

garant voor ‘goede vibes’ in ‘t parkske.

22 tot 23 uur: Antwerp Gipsy Ska OrkestraAntwerp Gipsy Ska Orkestra is een begrip geworden met hun opzwepende broeierige muziek en

sterke optredens in heel Europa. Ze brengen een explosieve mix van gipsy-ska, balkansounds, reggae, funk en hiphop, gecombineerd met ultradansbare grooves. Uw humeur krijgt een boost.

Cultuur

Carrousel brengt weer sfeer in het parkMet Guy Swinnen, Roland Van Campenhout en Mauro

Ook dit jaar zorgt Carrousel weer voor muzikale zomeravonden in het park. Elke dinsdagavond van augustus is iedereen welkom om te komen genieten van gratis topoptredens en dorpse gezelligheid. Net zoals op een ‘Carrousel’ of draaimolen is er voor ieder wat wils en kunt u iedere week andere muziekstijlen ontdekken. Het goede weer is gereserveerd. Nieuw dit jaar is de gratis kinderanimatie!

met

kinderanimatie

“Welkom vanaf 19 uur!”

Page 9: 2970 info juli - augustus 2014

9

Meer informatie Nathalie Gagelmans, dienst cultuur en bibliotheek, Brasschaatsebaan 30, Schilde, 03 380 16 28, [email protected]

Meer informatieErik Binon, dienst cultuur en bibliotheek, 03 380 16 37, [email protected]

Schrijf nu in voor de jeugdateliers Academie Noord We staan er vaak niet bij stil, maar wij leven in een wereld van beelden, vormen en kleuren. Overal in de natuur en in onze cultuur is het beeld aanwezig. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ‘weten’ - maar liever nog zelf ondervinden - hoe een beeld, een schilderij of een tekening tot stand komt en wat ze betekenen. Tijdens de jeugdateliers van Academie Noord kunnen ze al tekenend en knutselend hun fantasie helemaal de vrije loop laten, mogen ze schilderen en uitvinden. Natuurlijk leren ze ook echt tekenen. In het atelier worden kinderen aangemoedigd om artistieke ervaringen op te doen en te experimenteren met allerlei materialen en technieken.

Museum Albert Van Dyck zoekt kunstwerken

Erfgoedcel Voorkempen in de steigersOp 28 april 2014 stemde de gemeenteraad van Schilde in met een voorstel om samen met enkele andere gemeenten uit de regio een erfgoedcel op te richten in de Voorkempen. Naast Schilde nemen momenteel ook Zoersel, Zandhoven, Kalmthout, Wijnegem, Wuustwezel, Stabroek en Essen deel aan het voorbereidend traject voor de oprichting van de erfgoedcel. In een latere fase kunnen ook andere gemeenten hierbij aansluiten.

Een erfgoedcel maakt het erfgoed uit de regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Ze bevordert de samenwerking, bouwt netwerken uit, experimenteert, maakt het lokale erfgoed bekend en zet daarbij in op de zorg voor het erfgoed.

De oprichting van een erfgoedcel is een eerste stap in de procedure voor het afsluiten van een cultureel ‘erfgoedconvenant’ en het indienen van een subsidieaanvraag bij de hogere overheid. Als deze subsidieaanvraag positief wordt onthaald, sluit de hogere overheid een contract af met een intergemeentelijk samenwerkingsverband om het erfgoed zichtbaar te maken. Dan krijgt de cel subsidies en kunnen er twee personeelsleden worden ingezet voor de erfgoedwerking.

i

i

Van 7 oktober tot 14 december 2014 organiseren het Museum Albert Van Dyck en de werkgroep Museum de tentoonstelling ‘Meester & leerling: Ciamberlani, Opsomer en Van Dyck’.De expo belicht onder andere het werk van Albert Van Dyck als leerling aan het Nationaal Hoger Instituut in Antwerpen (1921-1925). Ook kunstwerken van bijvoorbeeld zijn professoren Albert Ciamberlani (tekenen) en Isidoor Opsomer (figuurschilderen) komen aan bod.

Waar en wanneer?Lessen starten op woensdag 3 september en gaan door in Wonderwijzer, Schoolstraat 33, Schilde.1e - 2e leerjaar op woensdag 13.30 - 15.10 uur3e - 4e leerjaar op woensdag 13.30 - 15.10 uur groep 13e - 4e leerjaar op woensdag 15.30 - 17.10 uur groep 25e - 6e leerjaar op woensdag 15.30 - 17.10 uur

Wat kost het?normaal tarief : 69 euro - verminderd tarief: 45 euro (kan worden toegekend om sociale of familiale redenen – vraag de voorwaarden)

Meer informatie?evenementenloket, Turnhoutsebaan 200, 03 380 16 83, [email protected]

gezocht

“ 2970 info houdt u op de hoogte.”

Bent u eigenaar van het vroege werk van Albert Van Dyck, Edward Jans of Jozef Vinck uit de periode 1920-1929? Hebt u een kunstwerk van Albert Ciamberlani, Isidoor Opsomer, Felix Gogo of Juliaan Devriendt uit de periode 1900-1929? Neem dan contact op met de dienst cultuur en bibliotheek.

Erfgoed vormt een schakel tussen verleden, heden en toekomst.

Page 10: 2970 info juli - augustus 2014

10

Initiatief voor het FEEST van de VLAAMSE GEMEENSCHAP

VlFeest14_Aff_A2>A3_0514.indd 1 13/05/14 15:23

Naast de traditionele viering met kerkdienst en receptie organiseert het gemeentebestuur voor Vlaanderen Feest 2014 een retro strandfeest op Schildestrand.

• Gratis barbecue met minihamburger, saté, broodjes, en groenten• Echt zandstrand (waar vroeger dancing Fauna was)• En ook: optreden Les Busiciens (wereldmuziek), kinderanimatie, jungle

track met klimmuur en schuifaf, klimtoren, grote strandspelen, …

U krijgt bovendien een brochure met de historiek van Schildestrand en foto’s uit de tijd van toen. Breng zelf uw strandstoel of picknick-dekentje mee en zet u op het strand of op het grasveld. Er zijn ook tenten, tafels en stoelen.

PRAKTISCH

van 13 tot 18 uur: Retro strandfeest aan het Schildestrand, Karekiet, Schilde. Kom te voet of met de fiets. Er is maar een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar.

om 19 uur: Academische zitting in de kleine zaal van het Dienstencentrum met gastspreker en prijsuitreiking van de “Parel der Voorkempen”

van 10 tot 11 uur: Misviering in de kerk O. L. Vrouw-ten-hemel-Opgenomen, Schilde-Bergen

van 11 tot 13 uur: Receptie in zaal Liebaert, Pater Nuyenslaan 68, Schilde

Meer informatie en inschrijven:Evenementenloket, Turnhoutsebaan 200, Schilde, 03 380 16 83, [email protected]

i

RETRO STRANDFEESTZondag 6 juli 2014

Zondag 6 juli 2014 – 13 tot 18 uurSchildestrand, Karekiet 1, Schilde

Troeven van het strandfeest

Schrijf u voor 4 juli in voor de barbecue!

6 juli

8 juli

11 juli

Heeft u nog leuke anekdotes, verhalen en oude foto’s over/van Schildestrand? Stuur ze zeker door naar [email protected]. Dit in het kader van de oprichting van de toekomstige Erfgoedcel (zie p. 9).

Page 11: 2970 info juli - augustus 2014

11

Initiatief voor het FEEST van de VLAAMSE GEMEENSCHAP

VlFeest14_Aff_A2>A3_0514.indd 1 13/05/14 15:23

Milieu

ZonnepanelenEr is de laatste jaren veel te doen geweest rond zonnepanelen. Onder meer door het wegvallen van de groenstroomcertificaten is er enig scepticisme ontstaan. Toch zijn er nog veel voordelen en gegronde redenen om zonnepanelen te plaatsen. Eerst en vooral zal u door zonnepanelen te plaatsen uw energiefactuur zien dalen. De lokale productie van groene stroom en dus zonder milieuschadelijke CO

2-uitstoot, is beter voor het milieu.

U bent ook minder afhankelijk van prijsschommelingen op de energiemarkt.

Zonnepanelen zijn een interessante investeringVoor het berekenen van de rendabiliteit van een zonnepaneelinstallatie wordt rekening gehouden met de kostprijs van de installatie, de marktprijs van elektriciteit en slijtage van de panelen zelf. Een volledige installatie is op een termijn van 7 tot 10 jaar terugverdiend. En dit bij zowel bestaande woningen als bij nieuwbouw. Zonnepanelen hebben een levensduur van minstens 25 jaar. Dus u geniet nog jaren van gratis groene energie.

Zo werkt het:• Schrijf u in op www.samengaanwegroener.be. Dat kan nog tot 12 augustus.

Kies voor provincie Antwerpen en vervolgens voor groepsaankoop zonnepanelen.

• Vul uw gegevens in en verzend uw aanvraag. De provincie Antwerpen organiseert op 13 augustus een veiling en selecteert

de voordeligste leverancier.• Na 3 september krijgt u een offerte op maat. U hebt nog tot 9 oktober de tijd

om te beslissen of u wel of niet op het voorstel in gaat.• Uw nieuwe installatie wordt voor einde april 2015 geplaatst.• U krijgt ondersteuning bij de elektrische keuring en voor het aanmelden van

uw installatie bij de netbeheerder.

SAMEN GROEN

Groene energieBesparen op uw energiefactuur en tegelijkertijd uw steentje bij dragen aan een beter milieu. Dat kan. Doe mee met de groeps aankoop groene stroom en gas.

Zo werkt het:• U kunt gratis inschrijven van 1 juli tot 28 september.

Houd uw laatste eindafrekening bij de hand.• In oktober is er een veiling, waarop de

energieleveranciers hun beste bod doen. Kort daarna ontvangt u een voorstel op maat en ziet u wat uw besparing kan zijn.

• Pas dan beslist u of u in gaat op het aanbod en van energie leverancier verandert. Een overstap kost u niets en uw nieuwe leverancier brengt dit voor u volledig in orde.

Inschrijven doet u op www.samengaanwegroener.beGeen internetheld? Bel dan het op het gratis nummer 0800 21 134.Geen internetaansluiting? Kom langs bij de dienst milieu.

Meer informatieprovincie Antwerpen, Kris Mees, 03 240 56 69, [email protected]

i

“Lagere energiefactuur en geen CO2-uitstoot”

Strijd mee tegen kanker en vergroot de hoop!Wist u dat in taxussnoeisel een actief bestanddeel (baccatine) zit dat verwerkt wordt in heel wat kankermedicijnen? En wist u ook dat er voor 1 kg baccatine, meer dan 12 ton snoeisel nodig is? Dan begrijpt u dat uw hulp meer dan welkom is om de strijd tegen kanker aan te gaan. De opbrengst van de actie van 2014 wordt geschonken aan vzw Surplus, opgericht door het ZNA Middelheim. Vzw Surplus is een ‘verwenfonds voor kankerpatiënten’. Het doel is om aan kankerpatiënten allerhande activiteiten aan te bieden zodat ze de dagelijkse beslommeringen veroorzaakt door hun ziekte eventjes opzij kunnen zetten.

Hoe kunt u helpen?Snoei de taxus in uw tuin en breng het verse snoeisel naar het containerpark. Natuurlijk betaalt u niets hiervoor.

Waarmee moet u rekening houden?• Enkel jong en zuiver taxussnoeisel komt in aanmerking.• Verzamel de eenjarige scheutjes van max. 20 tot 30 cm.• Vang het snoeisel op om vermenging met gras, bladeren of ander

snoeisel te voorkomen.

De actie loopt nog tot 31 augustus 2014. U kunt met het taxussnoeisel gratis terecht op het containerpark, Rozenhoek 2, Schilde.

“In 2013 hebt u samen 36 m3 taxussnoeisel binnengebracht.

Daardoor kon de gemeente 1800 euro schenken aan het zorgprogramma

oncologie.”

Meer informatiewww.vergrootdehoop.bewww.zna.be/surplus

i

Groeps-aankoop

Schrijf u voor 4 juli in voor de barbecue!

Page 12: 2970 info juli - augustus 2014

ENKEL DOORGANG FIETSERS

N112 - TURNHOUTSEBAAN

STOKERIJSTRAAT

OELEGEMSTEENWEG

UILENBAAN

DR

AAIBOO

MSTR

AAT

KRIJ

GSB

AAN

HO

UTL

AAN

N120 - BISSCHOPPENHOFLAAN

N120 - BISSCHOPPENHOFLAANN12 - HOUTLAAN

N112 - TURNHOUTSEBAAN

N112 - TURNHOUTSEBAAN

N120 - MERKSEMSEBAAN

'S G

RAV

ENW

EZEL

STW

G

N120 - BISSCHOPPENHOFLAAN

N120 - BISSCHOPPENHOFLAAN

TIJDELIJKE VERBINDING

LEGENDE

Lokale omleiding autoverkeer

Lokale omleiding 1 zwaar verkeer

Lokale omleiding 2 zwaar verkeer

OMLEIDING WERKENHOUTLAANBRUG

N

Bij het verhogen van de brug met twee meter wordt een grondige renovatie uitgevoerd. De toegangshellingen worden aangepast, de brugdekvoegen worden vervangen, scheuren aan de onderkant van de brugdekplaat en in de pijlers en landhoofden worden hersteld en de metalen delen aan de onderkant van de brug worden gestraald en geschilderd. nv De Scheepvaart zal al het mogelijke doen om de onderbreking van de Houtlaan tot een minimum te beperken. Zo zal er gedurende de hele periode 6 dagen op 7 gewerkt worden, ook tijdens het bouwverlof.

Het omleidingstraject ligt vastVoor deze werken moet het verkeer tijdelijk omgeleid worden. Dit geldt zowel voor het verkeer over de brug op de Houtlaan als voor het verkeer onder de brug op de Vaartdijk en de Albertkanaalbaan. Fietsers zullen wel blijvend door kunnen onder de brug.

Verkeeren mobiliteit

Blijf op de hoogteDe gemeente informeert u via de gemeentelijke website, de e-nieuwsbrief en de Facebookpagina. Inschrijven op de e-nieuwsbrief kunt u op www.schilde.be en fan worden van de gemeente via www.facebook.com/2970.Schilde.

• JUNI 2014: opstarten werf• Vanaf 28 JUNI tot einde

AUGUSTUS 2014: brug volledig onderbroken

• SEPTEMBER 2014: in elke rijrichting terug 1 rijstrook beschikbaar

• Einde SEPTEMBER 2014: werken worden afgerond

Omleiding Werken brug Houtlaan nog tot september

Page 13: 2970 info juli - augustus 2014

ENKEL DOORGANG FIETSERS

N112 - TURNHOUTSEBAAN

STOKERIJSTRAAT

OELEGEMSTEENWEG

UILENBAAN

DR

AAIBOO

MSTR

AAT

KRIJ

GSB

AAN

HO

UTL

AAN

N120 - BISSCHOPPENHOFLAAN

N120 - BISSCHOPPENHOFLAANN12 - HOUTLAAN

N112 - TURNHOUTSEBAAN

N112 - TURNHOUTSEBAAN

N120 - MERKSEMSEBAAN

'S G

RAV

ENW

EZEL

STW

G

N120 - BISSCHOPPENHOFLAAN

N120 - BISSCHOPPENHOFLAAN

TIJDELIJKE VERBINDING

LEGENDE

Lokale omleiding autoverkeer

Lokale omleiding 1 zwaar verkeer

Lokale omleiding 2 zwaar verkeer

OMLEIDING WERKENHOUTLAANBRUG

N

Alle up-to-date informatie

nv De Scheepvaart, tel. 011 29 84 00

www.descheepvaart.be/houtlaanbrug

i

Page 14: 2970 info juli - augustus 2014

Sport

14

Drink water… de rest komt laterUw lichaam bestaat voor 60% uit vocht. Water is het hoofdbestanddeel van het menselijk lichaam. Regelmatig water drinken is belangrijk om het vocht dat u verliest te compenseren.

Vijf tips voor een gezonde zomer

Kies voor fruit en rauwe groentenVitamines, mineralen, antioxidanten: u vindt ze in fruit en rauwe groenten. Ze beschermen uw gezondheid en stimuleren uw levenslust. Fruit en groenten uit de koelkast zijn ook nog eens erg verfrissend op een warme zomerdag.

Bescherm uw huid voor de zon en vermijd verbranden• Vermijd de zon tussen 12 en 15 uur• Draag beschermende kledij• Gebruik een goede zonnecrème

(30 SPF of hoger) en smeer regelmatig.

Weer of geen weer: elke beweging teltGa met de fiets naar de bakker of ga tuinieren. Ook de auto wassen, de hond uitlaten zijn fijne buiten – beweegactiviteiten.

Wees waakzaam bij een hittegolf of ozonpieken• Drink veel water met minerale zouten

(mineraal water, koude bouillon)• Blijf binnen tijdens ozonpieken.

De ozonconcentratie binnen is veel lager dan buiten.

• Houd ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht tijdens de dag. Verlucht ’s nachts.

• Blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op.• Doe zware inspanningen ’s morgens

vroeg of na acht uur ’s avonds.• Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.• Laat nooit mensen of dieren achter in

een stilstaande wagen.

Page 15: 2970 info juli - augustus 2014

15

Planningjuli buurtterrein De Wingerd, ’s-Gravenwezel

augustus omnisportvelden, Kempischveldweg, Schilde

september gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

oktober buurtterrein De Wingerd, ’s-Gravenwezel

Gratis buitensportenFitnesstoren reist door de gemeente

Meer informatiedienst sport en gezondheid, Eugeen Dierckxlaan 24, Schilde, 03 380 07 40, [email protected]

iSporten in Schildejij bent de STER

Alle jongeren die aan een sportactiviteit deelnemen, krijgen op het einde van een lessenreeks of activiteit hun eigen sportster. Doe mee aan zoveel mogelijk sportactiviteiten en spaar je sportsterren.

Heb je 5 sportsterren verzameld, kom er dan zeker mee langs op de dienst sport en gezondheid, want dan krijg je een sportief aandenken.

En je sportsterren? Die mag je terug meenemen en een mooie plaats geven op je kamer.

Sportactiviteiten najaar 2014EvenementenWeek van de sportclub - 13 tot 21 septemberVlaamse Scholenveldloop - 20 septemberNacht van de sport - 17 oktober

Lessenreeksen• Bewegingsopvoeding wordt Multimove • Badminton• Fit-o-meter 50+

Inschrijven vanaf dinsdag 2 september, 10 uur via schilde.grabbis.be

NIEUW!

Page 16: 2970 info juli - augustus 2014

16

AdviesraadGROS

C-re-a.i.d. is een non-profit organisatie uit Moshi (Tanzania). De afkorting staat voor Change, REsearch, Architecture, Innovation and Design. Samen met studenten architectuur wil C-re-a.i.d. de levenskwaliteit van noodlijdende gezinnen verbeteren door middel van een architecturale ingreep. Met de steun van gemeente Schilde ontwierpen en realiseerden twee Schildenaren in Tanzania een keuken voor de Maasai én een volledige woning voor een weduwe.

De betere Maasai keuken

16

De Maasai waren oorspronkelijk een nomadische stam, maar tegenwoordig heeft een groot deel zich op een vaste plaats gevestigd in Tanzania. Ondanks de veranderde behoeften is er nog niets gewijzigd aan het ontwerp van de traditionele nomadische keuken. De van oorsprong cirkelvormige hut is van de woning gescheiden. Zo wordt rookvorming van het houtvuur in de woning voorkomen. Maar het ontwerp heeft ook nadelen, zoals ernstige ademhalingsproblemen, brandwonden en long- en oogziekten.

Voor de studenten gingen ontwerpen, verbleven ze eerst een week in de bescheiden woning van Msafiri (Maasai krijger en enthousiaste werker) en zijn gezin. Ze kookten ook samen en leerden de plaatselijke gebruiken. Het kookvuur is hier bijvoorbeeld laag bij de grond, want de kinderen helpen mee. Zo kan mama haar kinderen in het oog houden terwijl ze kookt. Met respect voor de cultuur en alle nieuwe behoeften in gedachten, gingen de ontwerpers aan de slag voor een prototype van een nieuwe Maasai keuken.

“Een van de grootste uitdagingen was het bouwen van een kookvuur en schoorsteen met beperkte beschikbare middelen. Het werd een ontwerp waarop met twee potten gekookt kan worden op één vuur. Dit is efficiënt en het bespaart een hoop hout. De grond in de regio was te droog om met klei te werken en dus werd het prototype met ‘lokale’ zongedroogde bakstenen gebouwd. De buren kwamen dan ook met veel interesse kijken.”

“De nieuwe Maasai keuken laat toe om sneller te koken. Zo krijgen de vrouwen meer tijd en kunnen ze ook buitenshuis gaan werken.”

De basis van het kleine open keukengebouw wordt ook met bakstenen opgebouwd. Vanaf één meter hoogte werd voor een patchwork van verschillende materialen gekozen. Die materialen moeten licht doorlaten en tegelijkertijd rook afvoeren. Een houten kaderwerk maakt het mogelijk om de keuken aan te passen aan veranderende behoeften. Verder kregen de wanden ook kleurrijke touwen, geweven in hetzelfde ruitmotief dat de traditionele gewaden van de Maasai krijgers siert. Door het dak langer te maken, ontstaat een luifel. Op die manier wordt koken een sociale gebeurtenis en wordt de keuken een ontmoetingsplek.

Voor de hygiëne, koos het ontwerpteam voor een vaste wastafel met regenwater, dat door het grote dak wordt opgevangen. Ze dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de wastafel. Zo blijven ze aan het werk en blijven ze ook geloven in hun eigen kunnen. Dankzij hun nieuwe keuken besparen de vrouwen tijd. Tijd die ze kunnen gebruiken om ook buitenshuis te gaan werken. Dit verhoogt hun gezinsinkomen en verbetert de leefomstandigheden.

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

Page 17: 2970 info juli - augustus 2014

17

Onderwijs

Hebt u er altijd al van gedroomd een instrument te bespelen? In de Muziek- en Woordacademie kunt u bijna elk muziekinstrument leren bespelen. Beginnen kan onmiddellijk, zonder vooropleiding. Er zijn de klassieke instrumenten zoals viool, altviool, cello, contrabas, gitaar, mandoline, gamba, blokfluit, dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, koperblazers, piano, accordeon, slagwerk, klavecimbel en harp. Maar ook wie houdt van pop-, rock- of jazzmuziek kan in de academie terecht voor lessen keyboard, drums, elektrische gitaar, basgitaar en jazz- of popzang, sax en jazzfluit.

“Leer een instrument bespelen of volg een cursus zang of muziekgeschiedenis”

In de cursus algemene muzikale vorming wordt een theoretische basis gelegd van muziek. Of u leert noten lezen maar ook samen zingen en samen spelen. Gaat u graag naar concerten en wilt u meer te weten komen over muziek in het algemeen? Dan zijn de cursussen muziekgeschiedenis en muziek beluisteren zeker iets voor u. Volwassen leerlingen kunnen terecht in afzonderlijke cursussen overdag of ‘s avonds. Er is een uitgebreid huurfonds voor instrumenten.

Muziekopleidingen voor volwassenen

“Want ook spreken en schrijven kunt u leren”

Afdeling Woord met verschillende disciplines• Verbale vorming, Voordracht en Toneel zijn cursussen waarin

u de juiste taal leert gebruiken, met teksten en emoties werkt, op een podium staat, expressief en bewust leert te bewegen, improviseert of een publiek ontroert.

• In de cursus Welsprekendheid ligt de klemtoon meer op het houden van toespraken en speeches. Deze discipline behandelt tekstopbouw, gespreks- en vergadertechnieken, discussietrucs, interviewtechnieken en oratorische oefeningen. U krijgt begeleiding bij het overwinnen van eventuele spreekangst en vergroten van aanwezigheid en assertiviteit.

• Creatief schrijven is een cursus die de schrijfkriebels aanwakkert. U wordt persoonlijk gecoacht in het schrijven van eender welk genre. Daarnaast krijgt u ook basistechnieken en literatuurinfo aangereikt.

Meer informatie en inschrijven:Inschrijven kan vanaf 25 augustus tussen 18 en 20 uur.Academie voor Muziek en Woord, Turnhoutsebaan 204, Schilde

i

XperilabEen proevertje voor toekomstige wetenschappersTijdens het voorbije schooljaar kwam de vrachtwagen van Xperilab twee keer naar Schilde. Dit project wil jongeren tussen 10 en 14 jaar warm maken voor wetenschap. Ze mogen in de truck zelf aan de slag met proeven. Door de persoonlijke en actieve aanpak krijgen de jongeren de kans om kennis te maken met biologie, chemie, fysica, technologie en wetenschappelijke methodes. De leerlingen en leerkrachten waren bijzonder enthousiast over het Xperilab.

Page 18: 2970 info juli - augustus 2014

18

Sluitingsdagen gemeentehuis, containerpark, sociaal huis en bibliotheekvrijdag 11 juli 2014 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)maandag 21 juli 2014 (Nationale Feestdag)vrijdag 15 augustus 2014 (O.L.V.-Hemelvaart)

Onthaal en dienst burgerzakenBrasschaatsebaan 30, 2970 Schilde03 380 16 00, fax 03 384 28 [email protected], www.schilde.be

Voormiddag Namiddag Avond

maandag 8.30-12.30

dinsdag 8.30-12.30 18 - 20*

woensdag 8.30-12.30 14 - 16

donderdag 8.30-12.30

vrijdag 8.30-12.30

ArchiefBrasschaatsebaan 30, 2970 Schilde03 380 16 00 [email protected]: elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur Raadplegingen (opzoekingswerk) enkel op afspraak

Stedenbouwkundig ambtenaar (enkel op afspraak)

HoofdbibliotheekHoofdbibliotheek (bovenverdieping)Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde03 380 16 01, [email protected]

dienst cultuur en bibliotheekBrasschaatsebaan 30, 2970 Schilde(bovenverdieping)

03 380 16 28, [email protected]

Gemeentelijke lagere school De WingerdFrans Pauwelslei 19, 2970 Schilde(’s-Gravenwezel)03 658 86 18, fax 03 685 45 [email protected], www.glsdewingerd.be

Openingsurengemeentelijke diensten

Administratieve dienstenBrasschaatsebaan 30, 2970 Schilde(financiën, financieel beheer, milieu, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit, secretariaat, archief, communicatie en personeel)

Voormiddag Namiddag

maandag 8.30-12.30

dinsdag 8.30-12.30

woensdag 8.30-12.30

donderdag 8.30-12.30

vrijdag 8.30-12.30

Voormiddag Namiddag

dinsdag 8.30-12.30

donderdag 8.30-12.30

Filiaal ‘s-Gravenwezel en digidakKerkstraat 24, 2970 Schilde, 03 646 08 22

Voormiddag Namiddag Avond

maandag 16 - 20

dinsdag 9.30-11.30 16 - 20

woensdag 13 - 17

donderdag 9.30-11.30 16 - 20

vrijdag

zaterdag 14 - 17

Voormiddag Namiddag Avond

maandag 18 - 20*

dinsdag 13.30-15.30**

digidakvrije inloop 18 - 20

woensdag 14 - 16 18 - 20

donderdag

vrijdag

zaterdag 10-12

Voormiddag Namiddag

maandag 9.30 -12 13.30-16

dinsdag 9.30 -12 13.30-16

woensdag 9.30 -12 13.30-16

donderdag 9.30 -12 13.30-16

vrijdag 9.30 -12 13.30-16

Museum Albert Van DyckBrasschaatsebaan 30, 2970 Schilde (bovenverdieping) 03 380 16 28, [email protected]

*** enkel eerste volledig weekend van de maand

Voormiddag Namiddag

maandag

dinsdag 10 - 12 14 - 16

woensdag 10 - 12 14 - 16

donderdag 10 - 12 14 - 16

vrijdag 10 - 12 14 - 16

zaterdag*** 13 - 17

zondag 13 - 17

Sociaal HuisTurnhoutsebaan 67, 2970 SchildeOCMW: 03 383 62 18,[email protected]: [email protected]: 03 385 06 35, [email protected]: 03 385 37 47Opvoedingspunt: 03 380 11 09, [email protected]

Voormiddag Namiddag Avond

maandagocmw opvoedings-punt

8.30-12

17 - 20

dinsdagocmw PWA

8.30-129.15-12

woensdagocmw 8.30-12

donderdagocmw 8.30-12

vrijdagocmw

digidak(vrije inloop)

8.30-12

9.00-12

* UITGEZONDERD JULI EN AUGUSTUS** ENKEL VOOR KLASSEN EN GROEPEN NA AFSPRAAK, NIET TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES

dienst gezin en welzijn Jeugd 03 380 07 47, [email protected] 03 380 07 49 Senioren 03 380 07 47, [email protected]

dienst sport en gezondheid03 380 07 40, [email protected] Dierckxlaan 24, 2970 Schilde

ContainerparkRozenhoek, 2970 Schilde 03 383 04 20

dienst der werkenRozenhoek 2, 2970 Schilde 03 380 14 80,[email protected]

Voormiddag Namiddag

maandag 10-12 13.30-16

dinsdag 10-12 13.30-16

woensdag 10-12 13.30-16

donderdag 10-12 13.30-16

vrijdag 10-12

Voormiddag Namiddag

maandag

dinsdag 8.30-12 12.45-17.15

woensdag 8.30-12 12.45-15.45

donderdag 8.30-12 12.45-15.45

vrijdag 8.30-12 12.45-15.45

zaterdag 8.30-12 12.45-15.45

Voormiddag Namiddag

maandag 8.30-12

dinsdag 8.30-12

woensdag 8.30-12

donderdag 8.30-12

vrijdag 8.30-12

EvenementenloketTurnhoutsebaan 200 in 2970 Schilde03 380 16 [email protected]

Voormiddag Namiddag Avond

maandag 8.30-12.30 14-16 *

dinsdag 8.30-12.30 14-16 *

woensdag 8.30-12.30 14-16 16 - 19 *

donderdag 8.30-12.30 * 14-16

vrijdag 8.30-12.30 14-16 16 - 18 *

* OP AFSPRAAK

Page 19: 2970 info juli - augustus 2014

19

Weekenddienst dokters 0900 70 212Van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur.

Wachtdienst apothekers 0900 10 500www.apotheek.be

Wachtdienst tandartsen 090 399 591Van vrijdagavond 21 uur tot maandagochtend 9 uur.

Wachtdienst dierenartsen Zone Antwerpen: 03 233 56 51Regionaal: 474 69 22 88

Palliatieve zorgTelefonische permanentie palliatieve consulente: 03 633 20 11Palliatieve Hulpverlening Antwerpen: 03 820 25 31www.pha.be

Wit-Gele Kruis 03 383 23 85

2970infoGemeentelijk informatieblad van het gemeentebestuur van Schilde.

Redactieadresdienst communicatie en onthaalBrasschaatsebaan 302970 Schilde03 380 16 90fax 03 384 28 [email protected]

Grafische vormgevingArtoos

DrukArtoos Communicatiegroep

Foto’s, illustratiesdienst communicatie, dienst gezin en welzijn, dienst sport en gezondheid,...Shutterstock, Photocase

Verantwoordelijke uitgeverBurgemeester Dirk Bauwens,Amazonenlaan 9, 2970 Schilde

Sluitingsdatum inzendingenGegevens voor het gemeentelijkinformatieblad van september/oktober 2014moeten, bij voorkeur digitaal, toekomen op dedienst communicatie, uiterlijk op donderdag24 juli 2014 om 11 uur.

Inzendingen die later binnenkomen, komen niet in aanmerking voor publicatie.

Het staat de redactiekern vrij ingezonden teksten die in aanmerking komen voor publicatie eventueel verkort weer te geven, met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

Aan teksten in het informatieblad kan geen rechtskracht worden ontleend.

Wachtdiensten

U kunt op verschillende manieren contact opnemen: Schriftelijk e-mailen naar: [email protected] naar: College van burgemeester en schepenen, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde Persoonlijk voor een afspraak met de burgemeester: 03 380 16 21 voor een afspraak met één van de leden van het college: www.schilde.be/schepencollege

Burgemeester: Dirk Bauwens

bevoegdheden: algemene coördinatie, burgerzaken, personeel, politie en brandweer [email protected]

Schepenen: Steven Dietvorst

bevoegdheden: ruimtelijke ordening, financiën, ICT en jeugd [email protected]

Peter Mendonckbevoegdheden: woonbeleid, openbare werken, patrimonium, lokale economie en juridische [email protected]

Lieve Struyf bevoegdheden: senioren, gezinnen, gezondheid, welzijn en ontwikkelingssamenwerking [email protected]

Kathleen Krekels bevoegdheden: cultuur en bibliotheek , onderwijs, toerisme, communicatie en evenementen [email protected]

Anke Fierens bevoegdheden: milieu, mobiliteit en sport [email protected]

Leen Scholiersbevoegdheden: werk en OCMW-voorzitter [email protected]

Contact met burgemeester en schepenen

0000000000000000

bezoek www.schilde.be

schijf u in op de nieuwsbrief via www.schilde.be/nieuwsbrief

word fan van onze Facebookpagina, www.facebook.com/2970.Schilde

volg ons op Twitter, @2970Schilde

U hebt thuis geen internetaansluiting, maar u wilt degemeentelijke website toch graag bezoeken?In de bibliotheken van Schilde en ‘s-Gravenwezel kunt u gratis internetten (max. één uur per dag). Reserveer vooraf op het nummer 03 380 16 01.

Blijf nog beter op de hoogte van al het nieuws uit Schilde en ‘s-Gravenwezel

Page 20: 2970 info juli - augustus 2014

Initiatief voor het FEEST van de VLAAMSE GEMEENSCHAP

VlFeest14_Aff_A2>A3_0514.indd 1 13/05/14 15:23

RETRO STRANDFEEST

Gratis barbecue (inschrijven)

Gratis brochure met historiek Echt zandstrand

Optreden Les BusiciensJungletrack

KlimtorenGrote strandspelen

Kinderanimatie

Zondag 6 juli 2014 – 13 tot 18 uurSchildestrand, Karekiet, Schilde

Inschrijven barbecue (verplicht) 03 380 16 83 of [email protected]