3. pke 3102 - sekolah selamat m1-m2 kuliah 3 5hb

Upload: kong-beeling

Post on 14-Apr-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  1/23

  SEKOLAH SELAMATPengenalan:

  Sejak kebelakangan ini media massa seringmembuat liputan tentang keadaan keselamatandi sekolah

  September 2004,KPM memaklumkan utkmenutup 60 buah sek rendah dan menengah

  Sekolah-sekolah tersebut dikatakan tidakselamat kerana pelbagai masalah spt dindingdan tiang retak,sistem pendawaianlama,kebocoran dibahagian bumbung dan silingserta masalah anai-anai.

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  2/23

  sambungan

  Pengerusi Niosh-Tan Sri Lee Lam Tyekonsep sekolah selamat tidak terbatas kpdmasalah disiplin,jenayah,ancaman kpd

  pelajar,membuli dan sikap gengstersemata-mata

  Sekolah selamat meliputi aspekkeselamatan bangunan,peralatan dankemudahan sekolah.

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  3/23

  sambungan

  Pihak sekolah perlu sedar tentangkewujudan dan kepentingan AktaPekerjaan dan Kesihatan 1994 sertaaplikasi kpd institusi pendidikan bagikepentingan aspek keselamatan dankesihatan.

  Pihak pengurusan sekolah dan JabatanPelajaran mempunyai tanggungjawab bagimemastikan keselamatan dan kebajikanguru dan kakitangan sokongan serta

  melindungi pelajar dan pelawat.

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  4/23

  sambungan

  Pihak sekolah, PIBG dan komunitisetempat bertanggungjawab utksama-sama mewujud dan

  melaksanakanPolisi SekolahSelamat

  Kejadian rogol,cabul,gangsterismedan membakar sekolah semakinmenjadi isu yg hangat diperkatakan

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  5/23

  sambungan

  Feb 2005-pelajar tingkatan 5 MRSMPendang (Mohd Zaki Shukri) patah tulangrusuk dan lebam selepas dipukul

  Julai 2005-pelajar sekolah agama diKuantan (Muhamad Afiq QusyairiBaharudin) telah dibelasah pelajar seniordan mengalami kecederaan serius hampirlumpuh

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  6/23

  sambungan

  Ogos 2005-100 org pelajar ting.4 &5 SM Teknik S. Perai dikejarkan kehospital Bkt Mertajam kerana disyaki

  mengalami keracunan makanan

  Ogos 2005-seorang pelajar

  perempuan di Johor Bahru dilari dandirogol beramai-ramai olehsekumpulan lelaki

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  7/23

  sambungan

  Seorang guru SR Jenis Kebangsaan Cinameninggal dunia akibat jatuh dari tingkatatas bangunan sekolah yang lantainya

  dimakan anai-anai

  40% (459 drp 1560) sekolah di seluruhnegara menghadapi risiko tinggi terdedahkpd perlakuan jenayah (DewanMasyarakat, Jun 2000)

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  8/23

  sambungan

  Pelbagai laporan spt guru diserang pelajardan ibu bapa,pelajar dipukul di depanpagar sekolah,perbuatan samseng serta

  perbuatan lain yg dianggap mengancaminstitusi sekolah

  Kes-kes keruntuhan moral,akhlak daninsiden-insiden kemalangan yg meragutnyawa sentiasa diberi liputan meluas

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  9/23

  sambungan

  Selain itu, kes-kes lain yg mendapatperhatian ialah kes-kes berhubungkejadian kebakaran dan dakwaan-dakwaan jenayah atau sivil yg dikenakanke atas pentadbir dan guru-guru sekolah

  Pelbagai perdebatan timbul dan masing-

  masing menuding jari kpd pihak lainmengenai keadaan disiplin dankeselamatan sekolah membabitkan ibubapa,KPM,PIBG dan Guru.

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  10/23

  Definisi dan Konsep Sekolah

  Selamat

  Polisi sekolah selamat membawapengertian penting iaitu mewujudkanpersekitaran sekolah yg

  aman,tenteram dan menyakinkansesuai dgn tuntutan suasana p&p ygkondusif dlm memenuhi

  aspirasi,inspirasi dan potensi terkinidan masa hadapan.

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  11/23

  sambungan

  Stephen(1996) mdefinisikan sekolahselamat ialah tempat pelajar-pelajar dptmengajar dlm suasana yg selesa dan

  bebas dr psekitaran yg menakutkan

  Merupakan tempat di mana iklimpembelajaran dpt menggalakkanpenerimaan semangat dan perlindunganbagi setiap kanak-kanak

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  12/23

  sambungan

  Kunci sekolah selamat ialah wujudsuasana yg mmentingkan ramahmesra,psekitaran yg sentiasa mberi

  sokongan, wujud satu garis panduanyg jelas tentang t/laku ygbersesuaian dan ia hendaklah adil

  serta bterusan (Young,1999)

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  13/23

  sambungan

  Menurut The National Education Associaton(NEA) di US (1996) sekolah yg selamat ialahsekolah yg mempunyai iklim pembelajaran ygselamat serta tingkahlaku pelajar yg sihat

  Mempunyai fokus akademik yg kukuh, sentiasamenyokong pelajar utk mcapai standard ygtinggi,dpt mewujudkan hubungan positif antaraguru dan pelajar disamping dpt mbawa plibatan

  ibubapa dan masyarakat ke arah yg lebihbermakna

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  14/23

  sambungan

  Sekolah selamat adalah sekolah di managuru,staf dan pelajar-pelajarnya selamatdari sebarang keganasan dari segi

  fizikal,mental dan psikologi

  Keganasan dimaksudkan ialah sebarangtingkahlaku bermasalah yg serius sertaemosi yg ditunjukkan oleh pelajar

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  15/23

  sambungan

  Selain itu keganasan juga disebabkantingkah laku yg serius,serangan berbentukfizikal,membunuh diri,penggunaan dadahdan lain-lain tingkah laku personal ygberbahaya

  Jika kita mengharapkan sesebuah sekolah

  itu selamat,kita mestilah merujuk kpdkeselamatan dlm masyarakat dankeluarga

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  16/23

  sambungan

  Model sekolah selamat:

  Sumber:National Education Association(1996).Safe School Manual,NEA:UnitedStates

  Keluargayangselamat

  Sekolahyangselamat

  Masyarakat

  yangselamat

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  17/23

  sambungan

  Sekolah selamat sentiasa berusahamemastikan warganya terhindar drpsegala ancaman yg bersifat

  fizikal,mental,emosi dan psikologi

  Aspek keselamatan meliputi strukturfizikal,trafik,makanan,padang,kesihatan,disiplin dan tingkah laku

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  18/23

  Prinsip-Prinsip Sekolah Selamat

  i. Setiap aduan hendaklah diambil

  perhatian serius.

  ii. Setiap aduan hendaklah diambil

  tindakan serta-merta.

  iii. Perasaan setiap orang yang terlibat

  harus diambil kira.

  iv. Semua pihak yang terlibat dengan

  aduan hendaklah dilayan secara

  adil/saksama dan tidak ada

  pihak yang teraniaya.

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  19/23

  Sambungan.

  v. Sesuatu kes tidak dianggap selesai

  selagi kedua-dua pihak belum

  berdamai dan diterima

  semula oleh warga sekolah.vi. Maklumat tentang dasar dan

  tatacara seharusnya mudah dirujuk.

  vii. Tatacara seharusnya boiehdifahami oleh semua pihak yang

  terlibat.

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  20/23

  Penutup

  Apabila jenayah, dadah dan keganasan di

  luar sekolah mula menular dalam sekolah

  maka tugas menyediakan persekitaran

  yang selamat untuk pembelajaran menjadibertambah sukar.

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  21/23

  Sambungan

  Sesungguhnya menjadi harapan

  Kementerian Pelajaran Malaysia agar

  semua pihak menyambut baik konsep

  Sekolah Selamat untuk dilaksanakan disemua sekolah di seluruh negara agar

  institusi pendidikan di Malaysia dapat

  berfungsi sebagai tempat mendidik serta

  menimba ilmu tanpa gangguan fizikal,

  mental dan emosi.

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  22/23

  Sambungan Seterusnya masalah-masalah seperti merasa

  tidak selamat, takut, bimbang, risau, takutmembuat aduan, terancam, dibuli, tertekan,

  tidak menyeronokkan, tidak selesa, benci,

  melarikan diri daripada alam persekolahan

  dan sebagainya yang selama ini menghantui

  perasaan dan pemikiran sebilangan warga

  sekolah, ibu bapa serta penjaga dan

  masyarakat seharusnya dapat dicegah danditangani.

 • 7/29/2019 3. Pke 3102 - Sekolah Selamat m1-m2 Kuliah 3 5hb

  23/23

  Sambungan.

  Sekiranya kita tidak merancang dan

  berusaha untuk membangunkan

  kesedaran terhadap aspek keselamatan,

  bermakna kita telah mengabaikantanggungjawab untuk melahirkan iklim

  sekolah yang kondusif.