3.2 fidejusiunea garantii mobiliare

Download 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

Post on 02-Jun-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  1/56

  Garan iile

  mobiliare

  Gabriela T nase, Senior Associate

  cu sprijinul

  12-14 septembrie

  2011, Bucure ti

  Noul Cod Civil

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  2/56

  Cnd

  vei osteni n orice lucrare, cere ajutor de la cel ce l-ai ajutat

  (proverb romnesc)

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  3/56

  Garantarea obliga iilor.

  Tipuri de garan ii

  ndeplinirea unei obliga ii patrimoniale poate fi garantat dec tre debitor sau de c tre un ter

  prin constituirea unei garan ii

  personale

  ori a unei garan ii

  reale.

  Obliga iile

  pot fi garantate i

  prin anumite privilegii, n condi iile

  legii.

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  4/56

  Garan iile

  personale

  Fideiusiunea

  Garan iile

  autonome

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  5/56

  Fideiusiunea

  Analiz comparativ

  Elemente de continuitate

  Elemente de continuitate

  Elemente inovatoare

  Elemente inovatoare

  introducerea unor institu ii noi (ex:fideiusiunea asimilat ) i a unorelemente de noutate (ex: obliga ia formei scrise ad probationem ,fideiusiunea asumat mpotriva voin ei debitorului principal, extinderea arieiobliga iei de informare la toate persoanele implicate, noi cazuri specifice destingere a fideiusiunii)

  valorificarea doctrinei, practicii i jurispruden ei din domeniu

  reconfirmarea fideiusiunii ca i garan ie personal tradi ional pstrarea nucleului reglement rii actuale cu privire la caracterul

  conven ional al fideiusiunii, formele acesteia, caracterele i efectele juridice, cu adaptarea elementelor preluate la realitatea juridic existent

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  6/56

  Tema 1

  Felurile fideiusiuniiTema 1

  Felurile fideiusiunii

  Tema 4 Noi cazuri specifice de stingere a fideiusiunii

  Tema 2 Caracterele fideiusiunii

  Tema 3 Principalele efecte fa de creditor

  Tema 5 Recomand ri practice

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  7/56

  Fideiusiunea conven ional o

  spre deosebire de cazul fideiusiunii legale i

  judiciare, las lalatitudinea creditorului stabilirea condi iilor pe care trebuie s le

  ndeplineasc fideiusorul, astfel nct acesta poate accepta, subrezerva respect rii propriilor cerine

  interne de creditare,fideiusori care nu de in

  n ar

  bunuri suficiente i/sau care nu audomiciliul/sediul n Romnia

  o

  fideiusorul conven ional

  poate invoca beneficiul de discu iune

  i beneficiul de diviziune

  Fideiusiunea conven ional

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  8/56

  Fideiusiunea legal - Fideiusiunea judiciar o

  fideiusorul legal i

  cel judiciar trebuie s fie solvabili (adic s de in

  bunuri suficiente pentru a satisface crean a garantat ) is aib domiciliul/sediul n Romnia, n caz contrar debitorul fiindobligat s prezinte un alt fideiusor

  o

  spre deosebire de fideiusorul conven ional

  i

  cel legal, fideiusorul judiciar

  nu poate invoca beneficiul de discu iune, indiferent dac persoana garantat este debitorul principal sau un fideiusor alacestuia

  Fideiusiunea obligatorie

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  9/56

  Element de noutate : Fideiusiunea asimilat (art. 2292 NCC)

  n cazul n care o parte se angajeaz fa de o alt parte s acorde un mprumut unui ter , creditorul acestui angajament esteconsiderat fideiusor al obliga iei

  de restituire a mprumutului

  Fideiusiunea asimilat

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  10/56

  Caracteristicile

  fideiusiunii asimilate

  este singura fideiusiune necontractual , aceasta opernd prinvoina legiuitorului, n lipsa existen ei unui contract de fideiusiune

  ntre mprumut tor i creditorul angajamentului (fideiusorul)

  ar putea avea aplicabilitate inclusiv n cazul finan rilor acordatede institu iile de credit (nu i de societ ile de leasing), subcondi ia existen ei unui angajament de creditare ntre institu ia decredit i fideiusor

  sub rezerva unei clarificari legislative i a practicii viitoare,efectele fideiusiunii asimilate ar trebui s fie recunoscute ori decte ori o persoan devine fideiusor, n temeiul legii, n lipsa unuicontract de fideiusiune ntre creditor i fideiusor

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  11/56

  Tema 1 Felurile fideiusiunii

  Tema 4 Noi cazuri specifice de stingere a fideiusiunii

  Tema 2

  Caracterele fideiusiuniiTema 2

  Caracterele fideiusiunii

  Tema 3 Principalele efecte fa

  de creditor

  Tema 5

  Recomandari

  practice

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  12/56

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  13/56

  Contract unilateral

  Poate comisionul fideiusorului s transforme contractul defideiusiune ntr-un contract sinalagmatic?

  Contract accesoriu

  o

  fideiusorul garanteaz o obliga ie principal ; fideiusiunea nupoate dep i

  datoria debitorului principal i nici nu poate fi f cut n condi ii

  mai oneroaseelement de noutate: se pot garanta obliga ii

  naturale (ex: obliga ii

  principale anulate), sub condi ia ca fideiusorul s cunoasc aceast mprejurare

  o

  fideiusiunea poate fi limitat la o parte a datoriei (fideiusiunepar ial ) sau poate fi f cut n condi ii

  mai pu in

  oneroase

  Caracterele fideiusiunii

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  14/56

  Tema 1 Felurile fideiusiunii

  Tema 4 Noi cazuri speciale de stingere a fideiusiunii

  Tema 2 Caracterele fideiusiunii

  Tema 3

  Principalele efecte fa

  de creditorTema 3

  Principalele efecte fa

  de creditor

  Tema 5

  Recomand ri practice

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  15/56

  Condi ii:o

  poate fi cerut doar de fideiusorul conven ional sau legal

  o

  fideiusorul trebuie s nu se fi obligat solidar

  o

  s nu se fi renun at

  expres la beneficiu

  o

  invocarea beneficiului

  nainte de judecarea fondului procesului

  o

  indicarea bunurilor urm ribile ale debitorului principal (NCC arenun at la limitarea teritorial cu privire la bunurile urm ribile,iar aria acestor bunuri a fost l rgit )

  o

  avansarea cheltuielilor cu executarea debitorului principal

  Efecte creditor -

  fideiusor

  Beneficiul discu iuniiBeneficiul discu iunii

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  16/56

  Efecte creditor -

  fideiusor

  Beneficiul diviziuniiBeneficiul diviziunii

  ntinderea fideiusiuniintinderea fideiusiunii

  poate fi cerut de to i fideiusoriifideiusorul trebuie s nu se fi obligat solidars nu se fi renuntat expres la beneficiu

  instan a nu poate invoca din oficiu excep ia beneficiului

  Regula:

  n absen a unei prevederi contrare, fideiusiunea garanteaz obliga ia principal i

  toate accesoriile acesteia, inclusiv cheltuielileulterioare notific rii fideiusorului, precum i

  cheltuielile aferente cererii dechemare n judecat formulate mpotriva acestuiaExcep ia : cheltuielile creditorului cu chemarea n judecat a debitoruluiprincipal nu vor fi suportate de fideiusor, cu excep ia

  cazului n carefideiusorul este n tiinat din timp de c tre creditor

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  17/56

  Creditorul trebuie s ofere fideiusorului, la cererea acestuia, oriceinforma ie util asupra con inutului i modalit ilor obliga ieiprincipale i asupra stadiului execut rii acesteia

  NCC nu define te no iunea de informa ie util, nici nu prevedetermenul de exercitare sau sanc iunea nendeplinirii

  Obligatia de informare a fideiusorului completeaz obliga iafideiusorului de informare a debitorului asupra execut rii, subsanc iunea pierderii dreptului de regres

  Informarea fideiusorului

  Obliga ia

  de informare a fideiusoruluiObliga ia

  de informare a fideiusorului

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  18/56

  Tema 1 Felurile fideiusiunii

  Tema 4

  Noi cazuri specifice de stingere a fideiusiuniiTema 4

  Noi cazuri specifice de stingere a fideiusiunii

  Tema 2 Caracterele fideiusiunii

  Tema 3 Principalele efecte fa

  de creditor

  Tema 5

  Recomand ri practice

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  19/56

  Fideiusiunea nceteaz dup trei ani , dac fideiusorul notific debitorul,creditorul i ceilal i fideiusori

  Condi ii:o

  fideiusiunea garanteaz obliga ii viitoare sau nedeterminate

  o

  fideiusiunea a fost constituit pe perioad nedeterminat

  o

  crean a

  nu a devenit ntre timp exigibil

  o

  nu este aplicabil fideiusiunii judiciare

  Cazuri specifice de stingere

  Liberarea pentru obliga iile

  viitoare si nedeterminateLiberarea pentru obliga iile

  viitoare si nedeterminate

 • 8/10/2019 3.2 Fidejusiunea Garantii Mobiliare

  20/56

  Fideiusiunea nceteaz dac , dup mplinirea termenului obliga ieiprincipale:

  o

  creditorul nu introduce ac iune

  mpotriva debitorului n ase

  luni de la scaden a obliga iei principale,

  o

  creditorul nu manifest