433 mhz in tcpdump wireless sniffing malo drugače...

Click here to load reader

Post on 22-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

433 MHz in tcpdumpwireless sniffing malo drugae

Toma [email protected]

Pipini odprti termini

10 januar 2012

Kako delujejo?

vir:

Am

azon

.com

vir: Conrad.si

vir:

Con

rad.

si

Lastnosti Nizka bitna hitrost, majhna koliina podatkov, nizke zahteve po zanesljivosti, paketni prenos, enosmerna zveza, eden ali oba konca radijske zveze baterijsko

napajana, nizka cena

Pogled v notranjost

Pogled v notranjost

Pogled v notranjost

Oddajnik

Sprejemnik

Radiofrekvenni del

0

1

Uvhod

, Uizhod

Iantena 0

as

as

spre

jem

nik

odda

jnik

Radiofrekvenni del

RF

Baseband

ECC

Application

100% amplitudna modulacija,OOK, ASK

ISM frekvenni pas433 ali 868 MHz

souporaba enega kanala

zasedenost

Nizkofrekvenni del

RF

Baseband

ECC

Application

FSK, PWM, PPM, Manchester in razlina lastnika kodiranja

frekvenca urinega impulza med 100 Hz in 10 kHz

glava, rep za sinhronizacijo

frekvenna modulacija (FSK)

1 0 1 1

as

pulzno-irinska modulacija (PWM)

1 0 0 01

as

Manchester kodiranje

1 1 0 10

as

Primer lastnikega kodiranja

1 0 1 1

as

a a a a

Robustnost

RF

Baseband

ECC

Application

nekatere naprave posamezne bite dodatno kodirajo v vzorce, ki se teje pojavijo po nakljuju

The words are transmitted twice per encoding sequence to increase security.

(MC145026 datasheet)

Robustnost

Aplikacijski nivo

RF

Baseband

ECC

Application

Razlini lastniki protokoli

Vremenski senzor

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1

a b c d e f g h i

a - BATT FAIL [FALSE]

b DEV ID [0]

c - RH % BCD DIGIT 1 [0]d - RH % BCD DIGIT 2 [7]e - RH % BCD DIGIT 3 [6]

f - TEMP C BCD DIGIT 1 [2]g - TEMP C BCD DIGIT 2 [3]h - TEMP C BCD DIGIT 3 [9]i - TEMP C BCD SIGN [+]

Daljinski upravljalnik

XX XX XX XX XX XX XX XX XX

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9

00 pin high

01 pin open

11 pin low

Klju

00 .. 00 XX XX XX XX YY YY YY YY YY YY YY YY ZZ

a b c d

a 26 bytes zerob 4 bytes device IDc 8 bytes pseudorandom authentication coded 1 byte function ID

Klju

f6 62 d2 99 fe 74oddajnik

f6 62 d2 99 fe 74sprejemnik

Klju

f6 62 d2 99 fe 74oddajnik

f6 62 d2 99 fe 74sprejemnik

f6

Klju

f6 62 d2 99 fe 74oddajnik

f6 62 d2 99 fe 74sprejemnik

Klju

f6 62 d2 99 fe 74oddajnik

f6 62 d2 99 fe 74sprejemnik

f6

Klju

f6 62 d2 99 fe 74oddajnik

f6 62 d2 99 fe 74sprejemnik

62

Sniffer

receiver

restore DC

ADC

packetizer leader/trailerdetectionbasebanddecoder

basebanddecoder

packetdissector

Blok shema

hard

war

eca

ptur

e.c

tcpd

ump

capt

ure.

c

libpcap

ALSA

Sprejemnik

vir: RF Solutions

Sprejemnik

vir: RF Solutions

-105 dBm tipina obutljivost 2 kHz pasovna irina 12 EUR

Analogno digitalni pretvornik

C-Media CM108 2 x DAC, 1 x ADC 28 kHz vzorevanje I2S vmesnik 4 x GPIO, 4 x vhod za tipko USB audio device, USB HID

nastavljiva product, vendor ID preko zunanjega EEPROMa

max. 24 h neprekinjenega snemanja

Shema

Izdelek

Capture libasound za dostop do naprave packetizer

premor za ve kot 5 povprenih urinih ciklov oznauje nov paket

dekoder poiskua od bolj zapletenih do bolj preprostih shem

filtriranje uma paket s samimi nilami ali enicami je najverjetneje

um

libpcap fake RFMON device with pipe to forked

capture.c process new link type DLT_AM433 link-level header

struct am433_capture_hdr { uint64_t timestamp_us; uint32_t bitcount; uint32_t clock_hz; uint8_t modulation; uint8_t leader_edges; uint8_t trailer_edges;} __attribute__((__packed__));

tcpdump

tcpdump

Demo

Wish list Veja odpornost na USB motnje, oddajnik + libpcap injection support, wireshark support, zmogljiveji radijski del (FM, ...) ...?

Vpraanja?

[email protected]

http://www.tablix.org/~avian/blog/articles/am433(hardware design, source)

Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7Slide 8Slide 9Slide 10Slide 11Slide 12Slide 13Slide 14Slide 15Slide 16Slide 17Slide 18Slide 19Slide 20Slide 21Slide 22Slide 23Slide 24Slide 25Slide 26Slide 27Slide 28Slide 29Slide 30Slide 31Slide 32Slide 33Slide 34Slide 35Slide 36Slide 37Slide 38Slide 39Slide 40Slide 41