5. crina alexandra curtescu. programe de reabilitare si reintegrare pentru detinuti. vol ii no 4

Upload: probation-junior

Post on 01-Jun-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  1/26

   

  Rehabilitation and reintegration programs for inmates 

  Programe de reabilitare şi reintegrare pentru deţinuţi

  Crina-Alexandra CURTESCU

  Master in Probation, Romania

  Abstract: This paper will demonstrate the usefulness and need for rehabilitation and

  reintegration programs of former prisoners. The effectiveness of these programs offer

  advantages to both the criminals and society as a whole. The following questions will

   be posed and discussed in this paper “Do prisoners want to participate in

  reintegration programs to help them when releases? And if so, what would be most

  useful programs for reintegration?”, “What purpose they actually achieve?”, “What

  are the obstacles to be overcome by inmates after release from prison?”, “What do

  other countries to help former inmates in the rehabilitation or preparation for

  release?”.

  Key words: reintegration, prison, inmate

  Abstract: Prin lucrarea de faţă doresc să demonstrez utilitatea şi necesitatea unor

   programe de reabilitare şi reintegrare a foştilor deţinuţi, prin multiplele avantaje

  oferite atât pentru infractori, cât mai ales pentru societate. Îşi doresc deţinuţii să

   participe la programe de reintegrare care să îi ajute în momentul liberării? Şi dacă da,

  care ar fi cele mai utile programe de reintegrare? Ce scop concret ating acestea? Care

  sunt obstacolele pe care trebuie să le depăşească deţinuţii după liberarea din

   penitenciar? Ce fac alte state pentru a îi ajuta pe foştii deţinuţi în procesul dereabilitare sau în pregătirea pentru liberare? Acestea sunt principalele întrebări la

  care îşi propune să răspundă lucrarea de faţă în vederea îmbunătăţirii vieţii

  deţinuţilor şi a societăţii libere.

  Cuvinte cheie: reintegrare, penitenciar, deţinut

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  2/26

   

  Introducere

  Consider că oamenii trebuie să înţeleagă faptul că infractorii sunt la fel ca noi

  toţi, persoane cu drepturi şi obligaţii, care au săvârşit fapte penale dintr-un motiv sau

  altul şi care acum, după ispăşirea pedepsei, au nevoie de ajutorul nostru pentru a se

  reabilita. Au nevoie de ajutorul nostru pentru a se reintegra în societate după liberare,

   pentru a nu mai comite infracţiuni, pentru a nu ne mai leza în vreun fel. Şi dacă nu

  vor să accepte acest punct de vedere, oamenii trebuie să înţeleagă că reabilitarea şi

  reintegrarea foştilor deţinuţi în societate este pentru binele tuturor şi că este mai

  înţelept să îi ajutăm şi să îi avem de partea noastră, decât să îi etichetăm, să îi

  marginalizăm, să îi discriminăm împingându-i astfel spre recidivă.Societatea noastră se confruntă cu această problemă: recidiva în urma

  liberării, pentru că lipsa unor astfel de programe eficiente afecteză reabilitarea

  foştilor deţinuţi şi reintegrarea lor în societate.

  Programele de acest gen funcţionează în ţări precum Germania, Suedia sau de

  exemplu, Marea Britanie unde în anul 2002 în Middlesbrough şi Gateshead o serie de

  deţinuţi locali au participat la reamenajarea a câteva parcuri. Prin acest program

  deţinuţii au contribuit la renovarea şi construcţia a noi facilităţi care au atras populaţia locală, au contribuit la îmbunătăţirea mediului înconjurător prin

  amenajarea de spaţii verzi, au ajutat la păstrarea fondurilor necesare în cazul

  angajării unei firme de amenajare, au beneficiat de timp petrecut în afara

   penitenciarului şi au fost răsplătiţi prin diplome de merit şi cel mai probabil

   beneficiază de avantaje pentru implicarea în activităţi şi bună-purtare.

  Prin lucrarea de faţă doresc să demonstrez utilitatea şi necesitatea unor astfel

  de programe de reabilitare a foştilor deţinuţi, prin multiplele avantaje oferite atât pentru infractori, cât mai ales pentru societate. Îşi doresc deţinuţii să participe la

   programe de reintegrare care să îi ajute în momentul liberării? Şi dacă da, care ar fi

  cele mai utile programe de reintegrare? Ce scop concret ating acestea? Care sunt

  obstacolele pe care trebuie să le depăşească deţinuţii în momentul liberării? Ce fac

  alte state pentru a îi ajuta pe foştii deţinuţi în procesul de reabilitare sau în pregătirea

   pentru liberare? Acestea sunt principalele întrebări la care îşi propune să răspundă

  lucrarea de faţă în vederea îmbunătăţirii vieţii deţinuţilor şi a societăţii libere.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  3/26

   

   

  Tipuri de programe de reabilitare şi reintegrare socială a deţinuţilor

  Aplicarea programelor propriu-zise

  Conform informaţiilor oferite publicului larg pe site-ul oficial al

  Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP)15, activităţile de reintegrare socială

  desfăşurate în penitenciarele şi centrele de reeducare din România sunt împărţite în 6

  mari categorii: şcolarizarea persoanelor private de libertate, activităţi cultural-

  artistice, activităţi sportive şi recreative, programe de intervenţie socială, programe

  terapeutice şi programe de adaptare instituţională. Pe parcursul anului şcolar 2005-

  2006 procesul de învăţământ, prin şcolarizarea persoanelor private de libertate, s-a

  desfăşurat în 35 de unităţi de detenţie din totalul de 45 existente în sistemul penitenciar românesc. Dintre acestea, în 7 unităţi penitenciare funcţionează şcoli

  subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Justiţiei (Aiud,

  Bacău, Drobeta Turnu Severin, Galaţi, Gherla, Iaşi şi Mărgineni), iar în celelalte

  unităţi funcţionează clase afiliate la şcolile publice. Unităţile penitenciare în care nu

  se desfăşoară programe de şcolarizare sunt penitenciarele-spital Bucureşti, Colibaşi,

  Dej, Rahova, Târgu Ocna, Poarta Albă, penitenciarele de tranzit Bucureşti şi Ploieşti,

   penitenciarul Giurgiu, Pelendava şi SMAP Târgu Ocna. Cu ajutorul acestor programe deţinuţii beneficiază de oportunitatea de a fi alfabetizaţi sau de a îşi

  continua studiile liceale şi universitare. Calificarea şi formarea profesională a

  condamnaţilor aparţin, de asemenea, categoriei şcolarizării şi se adresează unui

  număr relativ restrâns de deţinuţi. Pentru eficientizarea acestor activităţi de formare

   profesională, cursurile de calificare se desfăşoară în paralel cu activităţile de

  informare, consiliere şi mediere profesională.

  Programele cultural-artistice desfăşurate în cadrul penitenciarelor cuprindurmătoarele activităţi:

  •  ateliere de pictură (grafică sau desen, activităţi ce susţin valorificarea

  aptitudinilor artistice);

  •  echipe de teatru (brigăzi artistice permanente pentru susţinerea de

  reprezentaţii realizate cu diverse ocazii, în fiecare unitate de detenţie);

  15 http://www.anp-just.ro/sinteze/reintegrare.htm, accesat la data de 3.04.2009.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  4/26

   

  •  expoziţii cu lucrările artistice realizate de către deţinuţi, cu scopul de a

  sensibiliza opinia publică şi comunitatea pentru descoperirea valorii în mediul

  carceral;

  • 

  susţinerea spectacolelor şi programelor artistice, cu spectatori atât din rândul

  deţinuţilor, cât şi membrii ai comunităţii;

  •  conferinţe pe teme de interes general (Drepturile Omului, 1 Decembrie – Ziua

   Naţională, efectele integrării României în Uniunea Europeană etc.);

  •  concursuri tematice sau de cultură generală (primii trei clasaţi sunt

  recompensaţi prin suplimentarea drepturilor, fiind astfel stimulat studiul

   personal în scopul evidenţierii);

  • 

  educaţie muzicală şi dansuri, în special în centrele de reeducare;

  •  creaţie literară;

  •  redactarea unor reviste (articole elaborate de către persoanele aflate în

  detenţie, cu adresabilitate extinsă, reflectând preocuparea deţinuţilor pentru

  exprimarea propriilor opinii şi împărtăşirea unor experienţe de viaţă

  autentice, cu scop educativ);

  •  realizarea şi difuzarea unor emisiuni TV şi radio (prilej de difuzare a unor

  emisiuni care au caracter cultural-educativ).

  O parte din cele mai eficiente modalităţi de petrecere a timpului liber (din

   punct de vedere al raportului resurse implicate-adresabilitate) este reprezentată de

  activităţile sportive şi recreative. Pentru desfăşurarea acestor activităţi, deţinuţii au la

  dispoziţie spaţii special amenajate şi curţile din incinta penitenciarului, prezente în

  toate unităţile de detenţie. Sportul promovează spiritul de echipă, onestitatea şi aduce

  cu sine un stil de viaţă sănătos şi echilibrat, iar pentru deţinuţi, mişcarea, competiţiile

  sportive, pot reprezenta o sursă extrem de eficientă de descărcare a tensiuniiacumulate în timpul detenţiei staţionare.

  În ultimul timp s-a dovedit a fi necesară construirea unei metodologii

  specifice de intervenţie socială. Acest fapt a dus la menţinerea contactului

   persoanelor care se află în executarea unei măsuri preventive sau a unei pedepse

   privative de libertate cu mediul de suport, în sens restrâns, şi cu societatea, în plan

  general, familia şi societatea fiind principalii factori de influenţare a procesului de

  reabilitare şi reintegrare a foştilor deţinuţi. Programele de intervenţie socială

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  5/26

   

  contribuie la efectuarea unui schimb eficient de informaţie între sistemul penitenciar

  şi comunitate, având un rol determinant în asigurarea echilibrului emoţional al

  deţinuţilor. Aceste programe din cadrul centrelor de detenţie vizează compensarea

  unor carenţe în planul igienei personale, urmărind în egală măsură şi achiziţionarea

  de deprinderi legate de comunicare, de relaţionare eficientă cu cei din jur, şi în

  special de interacţiunea cu cadrul instituţional. În cazul minorilor au fost desfăşurate

  activităţi ce au ţinut de planificarea unor întâlniri periodice cu părinţii, diversele

  activităţi demonstrând faptul că există potenţial uman şi material, necesar pentru

  dezvoltarea unui număr semnificativ de ieşiri în exteriorul mediului carceral al

   persoanelor private de libertate.

  Programele terapeutice se desfăşoară în majoritatea penitenciarelor şicentrelor de reeducare şi se adresează grupurilor constituite din deţinuţi aparţinând

  categoriilor cu vulnerabilitate psiho-comportamentală sporită. Astfel de programe

  sunt:

  •   programele antidrog, care luptă pentru prevenirea şi combaterea consumului

  şi traficului de substanţe psihoactive;

  •   programe de intervenţie specifică centrate pe diminuarea agresivităţii

  deţinuţilor din categoria celor cu grad sporit de periculozitate;•   programe de echilibrare şi dezvoltare personală a deţinuţilor, adresate

   persoanelor private de libertate, care au fost diagnosticate cu tulburări

   psihiatrice sau care prezintă tendinţe psihopatoide accentuate;

  •  activităţi de consiliere psihologică individuală, intervenţie adresată la cerere

  sau în cadrul programelor adresate categoriilor vulnerabile: minori, femei,

  deţinuţi cu risc crescut de autoagresiune, agresori sexuali, deţinuţi cu intenţii

  de suicid etc.Programele de adaptare instituţională se desfăşoară în toate unităţile

   penitenciare şi sunt centrate pe momentele esenţiale ale traseului individual al

   persoanei private de libertate:

  •   programul de observare şi evaluare iniţială (perioada de carantină), prin care

  se urmăreşte adaptarea deţinuţilor nou-depuşi în penitenciar, la condiţiile

  vieţii în detenţie. Primele 21 de zile de încarcerare deţinutul le pretrece în

  secţia de carantină. Aceasta are rolul de atenuare a şocului depunerii în

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  6/26

   

   penitenciar, în primul rând, dar permite şi evaluarea medicală a deţinutului

  (analize, consultaţii, vaccinuri etc.). tot în perioada de carantină deţinutului i

  se aduc la cunoştinţă normele şi regulile specifice penitenciarului respectiv şi

  se începe evaluarea acestuia prin deschiderea unui dosar de Intervenţie şi

  Asistenţă Psihosocială (acesta cuprinde mai multe fişe, printre care:

  educativă, psihologică, socială, plan de intervenţie, revizuirea regimului de

  detenţie etc.);

  •   programul de pregătire pentru liberare – în cele mai multe dintre unităţile

   penitenciare, această activitate s-a realizat în colaborare cu Serviciul de

  Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor şi a Serviciului

  Umanitar pentru Penitenciare.Este important de ştiut faptul că toate persoanele aflate în executarea măsurii

   preventive sau a pedepsei privative de libertate sunt incluse în programul de

  observare şi evaluare (perioada de carantină). Participarea deţinuţilor la acest

   program permite cunoaşterea individualizată a acestora, în vederea întocmirii

   planului individualizat de intervenţie ce poate asigura regimul progresiv de executare

  a pedepsei.16 

  Toate aceste programe reprezintă activităţi standardizate de cadrulmetodologic şi evaluativ existent în sistemul penitenciar românesc, în afară de

  acestea desfăşurându-se diferite alte programe de reabilitare şi reintegrare socială a

  deţinuţilor realizate de organizaţii, fundaţii sau voluntari.

  În ceea ce priveşte aprecierea şanselor de reintegrare în societate a

   persoanelor private de libertate, funcţionarii administraţiei centrale a penitenciarelor

  consideră, în proporţie de aproape 90% (89,60%) că şanse de reinserţie socială există

  doar în mică (71,10%) sau foarte mică (18,50%) măsură. Doar puţin peste 10%(10,40%) dintre angajaţi atribuie în mare măsură şanse de reintegrare persoanelor

   private de libertate. Argumentând predicţiile pesimiste cu privire la şansele de

  reintegrare a persoanelor private de libertate, respondenţii consideră, în general, că

  vina aparţine societăţii în ansamblul ei şi mai puţin activităţii desfăşurate de sistemul

   penitenciar românesc. Conform angajaţilor ANP, etichetarea şi stigmatizarea

  16 http://www.anp-just.ro/sinteze/reintegrare.htm, accesat la data de 3.04.2009.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  7/26

   

   persoanelor private de libertate diminuează cel mai mult şansele acestor persoane

  (19,9%), în timp ce 18,5% din eşantion apreciază că lipsa instituţiilor şi a

   programelor postdetenţie sunt responsabile pentru şansele mici de reinserţie socială.

  Doar un procent de 5,7 atribuie vina pentru lipsa şanselor de reintegrare, activităţii

  sistemului penitenciar în general, şi serviciilor de intervenţie psiho-socială în

   particular.17 

  În Chişinău, Republica Moldova, a fost realizat un sondaj pentru a afla o

  imagine reală asupra opiniei populaţiei despre persoanele liberate din detenţie.

  Sondajul a fost realizat pe bază de chestionar, de către consilierii de reintegrare

  socială a persoanelor liberate din detenţie, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul

  Centrului de Justiţie Comunitară din municipiul Chişinău şi au fost chestionate 150de persoane. Aşa cum am menţionat, comunitatea joacă un rol esenţial în reintegrarea

  în societate a fostului deţinut, astfel că acest sondaj a avut drept scop aflarea opiniei

  comunităţii. Ceea ce mi-a atras atenţia în mod deosebit la acest sondaj a fost

  răspunsul oamenilor la întrebarea „Ce ar trebui să facă un fost deţinut pentru a-ţi

  câştiga respectul?”: mai mult de jumătate (51,64%) dintre respondenţi fiind de părere

  că fostul deţinut este cel care trebuie să îşi dorească schimbarea, 40,16 % consideră

  că totul depinde numai de fostul deţinut (dacă doreşte sau nu să fie respectat demembrii societăţii), iar 8,20% dintre persoanele chestionate nu cred că ar păstra

  legătura cu vreun individ care a fost încarcerat.18  Părerea mea este că această

  atitudine pozitivă ar putea îndrepta lucrurile, societatea tinzând să fie tolerantă şi

  receptivă la nevoile unui individ care îşi doreşte schimbarea, îşi doreşte respectul

  comunităţii din care face parte.

  17  Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Sondaj de Opinie la Nivelul

  Angajaţilor ANP, Raport de Cercetare.18 www.irp.md/files/1234269522_ro.doc, accesat la data de 5.04.2009.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  8/26

   

  Grafic 1

  Credeti ca un fost detinut v-ar putea castiga respectul?

  51.64%

  40.16%

  8.20%

  Totul depinde de el Trebuie sa vrea sa se schimbe Nu cred ca as pastra legatura

   

  Organizaţii şi instituţii implicate în program

  În anul 1997, prin ordin al Ministrului Justiţiei, Penitenciarul Arad înfiinţează

   printr-un program pilot în colaborare cu Fondul Know How al Guvernului Marii

  Britanii, primul centru experimental de probaţiune prin a cărui activitate de pionerat,derulată cu minorii, a contribuit esenţial la implementarea modelului teoretic şi a

   practicii din domeniul reintegrării sociale şi a executării pedepselor neprivative de

  libertate în România.19 

  Pentru deţinuţii din Penitenciarul Codlea, Organizaţia Naţională a

  Cercetaşilor din România a lansat un proiect care îi va ajuta pe aceştia în procesul de

  reintegrare în societate după ispăşirea pedepselor. Scopul acestei organizaţii şi al

  acestui proiect pentru minori şi pentru tinerii din reginul semideschis al penitenciarului, este de a îi ajuta să îşi găsească un nou drum în viaţă, fără să se mai

  simtă marginalizaţi. Proiectul de dezvoltare personală a deţinuţilor, finanţat de

  International Award for Young People este în valoare de 9.000 lire sterline şi la

  Braşov, este condus de reprezentanţii filialei.

  19 http://www.penitenciararad.ro/2.html, accesat la data de 5.04.2009.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  9/26

   

    În Penitenciarul Jilava, în colaborare cu GRADO şi UNITER s-au desfăşurat

  numeroase programe în scopul consilierii şi reabilitării deţinuţilor. Astfel s-au

  realizat proiecte de asistenţă pentru liberare şi post-liberare, de asistenţă juridică,

  educaţie prin artă şi propuneri de modificare a cadrului legislativ. În atelierele

   penitenciarului au fost organizate diferite cursuri de pregătire pentru 12 persoane, din

   partea GRADO. Au participat la pregătire numeroşi specialişti: 22 de educatori, 15

  ofiţeri şi subofiţeri, 7 asistenţi sociali şi psihologi, 1 medic, 4 jurişti, 6 regizori şi

  actori care au lucrat în proiecte direct cu deţinuţii.20 

  Alianţa T.A.T.A. este o organizaţie neguvernamentală care a fost înfiinţată de

  către taţii care îşi doresc să fie egali cu mamele copiilor lor, în societate, în faţa

  autorităţilor de orice tip şi în faţa legii. Aceştia doresc să se implice activ în procesulde educaţie şi creştere a copiilor lor şi înţeleg cât de important este rolul tatălui în

  viaţa copiilor în general. Această alianţă, împreună cu Penitenciarul de Maximă

  Siguranţă Bucureşti-Rahova, a pus bazele unui plan de realizare a unor condiţii

  adecvate menţinerii legăturii dintre deţinuţi şi copiii acestora. Conform acestui plan,

  organizaţia taţilor a recomandat ANPului să amenajeze în fiecare penitenciar spaţii

  speciale „Tata şi Copilul”.21 Acest proiect este unul îndrăzneţ, dar probabil destul de

  greu de realizat, în condiţiile în care fondurile nu sunt tocmai generoase, iar priorităţile sunt nenumărate în ceea ce priveşte sistemul penitenciar. Proiectul, însă,

  nu este de neglijat, o astfel de abordare fiind foarte utilă, sub forma unui proiect

  similar şi pentru penitenciarul şi secţiile de femei.

  Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa a întocmit o

   bursă dedicată persoanelor private de liberate. În colaborare cu instituţia judeţeană a

  lucrat conducerea Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă, care s-a arătat

  interesată de proiect şi a acceptat parteneriatul. Bursa locurilor de muncă pentru persoanele private de libertate a fost dedicată deţinuţilor care mai au de ispăşit 6 luni

  sau maxim un an din pedeapsa la care au fost condamnaţi şi care se află în regimul de

  detenţie deschis sau semideshis.22 

  20 http://www.irp.md/files/1235126414_ro.pdf , accesat la data de 5.04.2009.21  http://www.stiriong.ro/pagini/actiune-pentru-relationarea-dintre-detin.php, accesat la data de3.04.2009.22

    http://www.infoong.ro/index.php/Stiri/Locuri-de-munca-pentru-detinuti.html, accesat la data de3.04.2009.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  10/26

   

    În România există aproximativ 41 de servicii de reintegrare socială care sunt

  organizate şi funcţionează în colaborare cu tribunalul aferent. Sarcina acestora ar fi

  să acorde servicii de asistenţă şi consiliere deţinuţilor, îndeosebi tinerilor până în 25

  ani, care se pregătesc pentru liberare sau eliberare condiţionată. Pentru ca

   parteneriatul dintre organizaţiile pentru drepturile omului şi penitenciarele din

  România să fie unul cât mai fructuos, este necesar ca sistemul să definească public o

  legislaţie care să se refere atât la regimul de pază, cât şi la cel de reeducare, legislaţie

  eficientă din toate punctele de vedere (pentru deţinuţi, pentru societate, din

   perspectiva costurilor implicate etc.).

  La elaborarea unor soluţii pentru problema reabilitării şi reintegrării sociale a

  minorilor sau a persoanelor eliberate din penitenciar participă diverse alte organizaţiineguvernamentale. Una dintre cele mai cunoscute este Prison Fellowship România

  (PFR) din Cluj-Napoca. Centrul oferă servicii educaţionale şi de consultanţă,

  organizează cursuri profesionale sau asistă în găsirea unui loc de muncă.

  Aproximativ două treimi dintre cei care au participat la astfel de programe au reuşit

  să reînceapă o viaţă normală, ceea ce în termeni reali înseamnă dublu faţă de media

  reuşitei programelor similare organizate de instituţiile statului. În prezent, circa 5.000

  de voluntari lucrează în mai multe închisori din ţară.23

   În ultimii ani, în România, s-au demarat proiecte pentru a se încerca

  optimizarea legislaţiei, astfel încât aceasta să schimbe sistemul judiciar bazat pe

   pedeapsă şi răzbunare, cu cel concentrat pe reeducare, reformare a infractorului. Au

  apărut astfel schimbările din Codul Penal şi legile care permit un sistem de detenţie

  mai uşor pentru condamnaţii cu pedepse mici şi a fost introdus mecanismul

   probaţiunii (reintegrare socială şi supraveghere). Astfel, în cazul condamnării, pentru

  minori a fost introdusă măsura de supraveghere, ca alternativă la detenţie. În Craiova,majoritatea celor închişi la penitenciarul pentru Minori şi Tineri, iau parte la diferite

   programe sau proiecte educative, care se derulează în mare parte cu sprijinul unor

  organizaţii neguvernamentale (ex. Fundaţia „Cuvântul care zideşte”, UNICEF,

  World Vision). De altfel, în acest oraş se află singurul penitenciar pentru minori şi

  tineri din ţară care are în incinta sa o şcoală în care se derulează cursuri de

  alfabetizare, de dezvoltare a aptitudinilor artistice etc. Tinerii condamnaţi au avut

  23 http://www.irp.md/files/1235126414_ro.pdf , accesat la data de 5.04.2009.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  11/26

   

  şansa de a lua parte la un proiect de realizare a unui post de radio în incinta

   penitenciarului, proiect care, din păcate, a fost abandonat din cauza lipsei de resurse

  materiale.24 

  Alţi parteneri din comunitate care se implică în programe de intervenţie

  socială desfăşurate în cadrul penitenciarelor sunt: Palatul Copiilor, primăriile locale,

  instituţiile de învăţământ, Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, Serviciul de

  Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor, Asociaţia „Familia în

  acţiune”, Fundaţia „Stânca Veacurilor” etc. La rândul său, departamentul Instituţii

  Penitenciare a colaborat intens cu nenumărate organizaţii internaţionale precum:

  Consiliul Europei, Reforma Penitenciară Internaţională, Misiunea Creştină pentru

  Închisori, Caritas – Luxemburg, Comitetul Helsinki din Moldova, Farmaciştii fărăFrontiere etc.

  Modele de reintegrare a foştilor deţinuţi în România şi Europa

  În ultimii ani, în ţara noastră, la fel ca şi în străinătate, conceptul de implicare

  a societăţii în procesul prevenirii infracţionalităţii şi cel al reabilitării infractorilor au

  fost dezbătute şi elaborate intens. Astfel de concepte au apărut ca răspuns la

  necesitatea de a încuraja infractorii deţinuţi să revină în societate şi să convieţuiascăîntr-un mediu normativ.

  Justiţia şi societatea sunt conştiente de responsabilitatea lor în problema

  siguranţei şi a prejudiciilor infracţionalităţii în comunitate. Sistemul judecătoresc,

  autorităţile publice, asociaţiile şi organizaţiile cooperează intens pentru crearea unui

  model de îmbunătăţire a problemelor sociale, cum ar fi reintegrarea în societate a

   persoanelor discriminate din grupuri considerate de risc, ca persoanele liberate din

  detenţie. Astfel, sistemul judiciar comunitar şi penal îşi redefineşte scopul şi extinderesponsabilitatea asupra problemei liberării deţinuţilor. Acest scop s-a transformat

  din ideea de a izola şi pedepsi fizic şi psihic persoanele condamnate prin izolare în

  închisori, total rupte de societatea înconjurătoare, în asigurarea autorităţilor că

  deţinutul eliberat din închisoare este un cetăţean reabilitat şi pregătit pentru viaţa

   post-detenţie. Această sarcină, de o mare responsabilitate, are la bază asistarea

  24

    http://www.euractiv.ro/content/section|readStory/stID_1/pT_dosare/pID_199/Raport-Starea- penitenciarelor-tine-Romania-departe-de-UE.html, accesat la data de 3.04.2009.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  12/26

   

   beneficiarilor prin intermediul ajutorului psiho-social, pregătirea întoarcerii lor în

  familie, găsirea unui loc de muncă potrivit, continuarea studiilor sau cursurilor

   practice, precum şi rezolvarea altor probleme de reintegrare în societate. Un aspect

  deosebit al detenţiei este dreptul la muncă, bazat pe ideea dezvoltării unui factor de

  valoare personală pentru individ şi stabilirea disciplinei într-un context constructiv.

  În România munca prestată de persoanele condamnate la pedepse privative de

  libertate este stipulată în Legea 275/2006 şi modificată de legea 83/2010.

  Activitatea de şcolarizare a persoanelor condamnate la detenţie se desfăşoară

  în baza Legii învăţământului 84/1995, actualizată cu modificările ulterioare şi în

  conformitate cu prevederile Protocolului 2410/C din 2001, încheiată între Ministerul

  Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Justiţiei. În sistemul românesc de detenţie seregăsesc toate treptele de şcolarizare obligatorii: ciclul primar, ciclul gimnazial şi

  calificarea în meserie. Toate aceste trepte de învăţământ se pot absolvi cu diplome şi

  certificate avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, fără a se preciza că studiile s-

  au desfăşurat în regim penitenciar. În urma şcolarizării majoritatea deţinuţilor sunt

  repartizaţi la cursuri de iniţiere în operarea calculatorului, în domeniul confecţionării

  de îmbrăcăminte, al tâmplăriei, instalaţiilor etc. Alte meserii calificate pentru care

  mai pot opta sunt: instalator, parchetar, dulgher, zidar, lucrător şi confecţioner dearticole de piele şi înlocuitori, legumicultor sau frizer. Pentru a se optimiza formarea

   profesională a deţinuţilor, se desfăşoară o întreagă serie de activităţi şi campanii de

  informare, consiliere şi mediere. Acestea sunt realizate în mare parte de Agenţiile

  Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, dar şi de către specialiştii serviciilor de

  reintegrare socială.25 

  Astfel, penitenciarele nu mai sunt văzute ca instituţii de izolare faţă de

  societate a delincvenţilor, ci au scopul de a servi, la rândul lor, în folosuluicomunităţii.

  În anul 1999 Comitetul de Miniştrii al Consiliului Europei a redactat

  Recomandarea (99) 22 referitoare la supraaglomerarea închisorilor şi inflaţia

   populaţiei penitenciare. Aceasta recomanda adoptarea unor măsuri cum ar fi:

  minimizarea perioadei de detenţie, limitarea resurselor pentru detenţia în arest

   preventiv, modificarea (pe cât posibil) a sentinţei pe termen lung şi înlocuirea

  25  http://www.anp-just.ro/sinteze/reintegrare.htm, accesat la data de 3.04.2009.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  13/26

   

   pedepselor pe termen scurt cu sentinţe şi măsuri aplicate în sistem deschis, cum ar fi:

   probaţiunea, supravegherea intensă, arestul la domiciliu sau controlul eletronic;

  recurgerea la eliberare condiţionată pentru a reduce perioada sentinţei efective şi

  recomandarea de a combina pedepsele şi măsurile de privare sau neprivare de

  libertate.

  În Marea Britanie, Lordul Harry Woolf, în urma studiului efectuat asupra

  unei revolte din penitenciarul Strangeways în anul 1990, a conceput un sistem de

  reformă penală care a avut un impact puternic, fiind recunoscut internaţional până

  astăzi. Principala sa recomandare a fost pregătirea reîntoarcerii deţinuţilor într-o

  comunitate ce respectă legea. Metoda de realizare a acestei propuneri presupune

  crearea de legături în ambele sensuri între penitenciar şi societate. Acest principiu afost denumit de H. Woolf ca modelul „închisorii comunitare” şi susţinea o plasare a

  condamnaţilor în penitenciare cât mai apropiate de locurile natale ale acestora, pentru

  a asigura o cât mai bună comunicare cu familia şi comunitatea din care provin.

  Această legătură cu societatea nu poate fi creată într-un singur sens, ci este necesar

  ca închisoarea să facă parte din comunitate, oferind ajutor pe cât posibil. Tot în

  Anglia, aceste concepte pot fi exemplificate prin numeroase programe din închisori.

  Cercetătorii din acest domeniu atrag atenţia asupra necesităţii ca persoanelecondamnate să poată practica altruismul ca factor constructiv. Acolo, deţinuţii ajută

  şi contribuie la sprijinul celor mai puţin favorizaţi decât ei: transcriu şi redactează

  cărţi în Braille, realizează coperţi pentru manualele şcolare din Zimbabwe sau

  recondiţionează cărucioare pentru copiii din Kenya. În anumite ateliere din

   penitenciarele englezeşti se confecţionează jucării pentru copiii cu dizabilităţi

  mintale şi se desfăşoară campanii şi proiecte în beneficiul comunităţilor afectate

  (cum ar fi deţinuţii din Garthree care au susţinut copiii din zonele afectate deexplozia de la Cernobîl). Toate aceste activităţi au menirea de a îi sensibiliza pe

  deţinuţi, de a le dezvolta sentimentele de altruism, puterea de a face ceva util în mod

  dezinteresat şi şansa de a deprinde calităţi personale, cum ar fi grija faţă de ceilalţi.

  Totodată, aceştia uită de grijile şi problemele de zi cu zi sunt cizelate pentru a lăsa în

  urmă identitatea de infractor.26 

  26 http://www.irp.md/item.php?text_id=403, accesat la data de 5.04.2009.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  14/26

   

    În Franţa munca în folosul comunităţii este metoda de reintegrare a

  deţinuţilor condamnaţi pentru infracţiuni mai puţin grave: furturi minore, daune sau

  vătămări provocate voit dar fără repercursiuni grave. Acolo, majoritatea locurilor de

  muncă sunt în primării sau în instituţiile publice, deoarece în asociaţii nu există

   personal calificat de supraveghere. Pedeapsa muncii în folosul comunităţii a fost

  votată în unanimitate parlamentară. Aceasta introducea în soluţia sa un amendament

   prin care persoana condamnată îşi „câştiga” reabilitarea socială oferind munca

   prestată în mod gratuit în beneficiul comunităţii. Această pedeapsă inovatoare

  introducea o nouă politică penală liberală şi umanistă. Ea era în concordanţă cu un

   principiu apreciat în dreptul francez apărut după războiul dintre anii 1939-1945:

  individualizarea pedepselor. După aprobarea acestui proiect de lege, instituţiile publice ale statului s-au orientat pentru crearea locurilor de muncă şi activităţilor în

  folosul comunităţii. Majoritatea acestor activităţi au fost direcţionate pentru

  amenajarea spaţiilor verzi, colectarea gunoaielor, serviciile tehnice, chiar şi

   bibliotecile municipale. Două proiecte se remarcă în mod special: sistemul de

   publicare (SPIP) din Val d’Oise a creat un şantier ecologic prin care condamnaţii au

  reuşit să replanteze şi să ecologizeze o suprafaţă împădurită. Totodată s-a desfăşurat

  un şantier anti-graffiti.În Germania, faţă de restul Europei rata infracţionalităţii şi numărul

  deţinuţilor sunt mult mai ridicate. La fel ca peste tot în lume, părerea cetăţenilor

  despre vinovăţie, despre sistemul juridic şi pedepsele ce ar trebui aplicate în cazul

  unei infracţiuni, are un impact asupra modului de supunere faţă de lege în domeniul

  de drept, cât şi asupra impresiei legate de reintegrarea foştilor infractori. În

  Germania, modificarea legii penale a avut loc în anul 1976, având ca scop general o

  mai bună reabilitare a celor cu antecedente. Amenda devine astfel sentinţa aplicatăcel mai des. Această metodă de sancţionare este folosită în cazul infracţiunilor

  rutiere, pentru infracţiuni minore şi mai puţin grave în domeniile tradiţionale.

  Pedeapsa privativă de libertate pe termen scurt a fost înlocuită cu amenda, întrucât

  este considerată nepotrivită şi incompatibilă cu procesul de reabilitare. Conform

  acestei noi politici a legii penale se acordă întâietate suspendării sentinţei

  condiţionate, această practică favorizând procesul de reabilitare. Astfel, suspendarea

  nu mai reprezintă o excepţie în Germania, ci mai degrabă o regulă. Se susţine ideea

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  15/26

   

  de bază că tratamentul deţinuţilor trebuie să favorizeze şi să permită acestora

  reintegrarea în societate. Pe parcursul perioadei de detenţie, condamnatul trebuie să

  revină pe calea cea bună, să înveţe să îşi dezvolte viaţa fără a comite infracţiuni, după

  liberare. Toată perioada de detenţie trebuie să fie organizată şi structurată în mod

  constructiv, ţinându-se cont de viitoarea eliberare a deţinutului în societate. În

  sistemul penal german, principalul accent se pune pe tratament şi reabilitare şi nu pe

   pedeapsa răzbunătoare. Înscrierea deţinuţilor la consiliere educaţională, profesională,

  socială trebuie să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare

   procesului de reintegrare în comunitate. În realitate însă, obiectivele reabilitării şi

  sarcinile de protejare ajung deseori să intre în contradicţie, rezultând astfel un

  conflict între scopuri.Problema reabilitării şi facilitarea trecerii de la viaţa infracţională la viaţa

   penitenciară şi apoi la un mod de viaţă non-infracţional, este importantă în fiecare

  societate modernă şi este strâns legată de diferite roluri şi aspecte:

  a)  rolul comunităţii în susţinerea activă a ideii reintegrării foştilor infractori;

   b)  rolul decisiv al mediului în care este eliberat deţinutul (casă, familie, anturaj,

  comunitate etc.);

  c) 

  aspecte ale vieţii personale (vârstă, etnie, sex, perioadă de detenţie, niveluleducaţional, starea materială, calificarea profesională, starea de sănătate etc.);

  d)   problema angajării şi găsirii unui loc de muncă potrivit (există posibilitatea ca

  fostul deţinut să nu reuşească să se angajeze, fapt ce poate duce la recidivă).

  Este mare nevoie de o abordare mult mai vastă a problemei de reintegrare în

  general, care să ţină cont de toţi factorii expuşi şi care să creeze facilităţi în

  comunitate în vederea intervenţiei în procesul de trecere de la viaţa din detenţie la

  cea socială, liberă.

  Cercetare

  Justificarea temei alese

  Am ales această temă pentru a arăta importanţa reintegrării foştilor deţinuţi în

  societate şi implicit a programelor cu acest scop. Odată cu instituţionalizarea

  condamnatului în penitenciar, societatea îl etichetează ca fiind anormal prin acţiunile

   pe care le-a întreprins.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  16/26

   

    Programele de reintegrare a foştilor deţinuţi au tocmai scopul de a îl ajuta pe

  fostul infractor să ajungă la o normalitate care să îi permită un trai non-infracţional.

  Astfel, reintegrarea foştilor deţinuţi este un proces benefic de pe urma căruia au de

  câştigat ambele părţi, atât deţinuţii reabilitaţi, cât şi societatea liberă care se poate

  confrunta în acest mod cu o rată mult mai scăzută a criminalităţii, a infracţionalităţii

  în general.

  Scopul cercetării

  Prin această cercetare doresc să demonstrez dorinţa deţinuţilor de a participa

  la programe de reabilitare, de a fi consideraţi normali atunci când se reîntorc în

  societate, de a nu fi stigmatizaţi şi de a duce o viaţă non-infracţională fărădiscriminări legate de trecutul carceral.

  Culegerea de date

  Culegerea datelor pentru această cercetare am realizat-o prin intervievarea a 5

  deţinuţi din Penitenciarul Rahova.

  Obiectivele cercetării4)  Cercetarea îşi propune să arate importanţa realizării unor programe

  educative, profesionale, culturale, de informare etc. în folosul deţinuţilor.

  5)  Cercetarea îşi propune să demonstreze dorinţa deţinuţilor de a se reintegra

  în societate după liberare.

  6)  Cercetarea îşi propune să arate necesitatea foştilor deţinuţi de a fi trataţi

  ca persoane cu drepturi egale.

  Ipoteze

  4.  Cu cât vor fi reintegraţi mai mulţi deţinuţi în societate, cu atât rata

  criminalităţii va fi mai mică.

  5.  Cu cât deţinuţii vor fi mai bine pregătiţi pentru viaţa de afară, cu atât

  recidiva va fi mai mică.

  6.  Dacă deţinuţii îşi doresc reabilitarea, atunci societatea îi va stigmatiza mai

   puţin.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  17/26

   

  7.  Dacă relaţia deţinutului cu familia este bună, atunci şansele de reintegrare

  cresc.

  Metoda de lucru aleasă

  Am realizat obţinerea informaţiilor prin metoda interviului, folosind ca

  instrument interviul semi-structurat. Interviul este tehnica de obţinere a informaţiilor

  care se bazează pe comunicarea verbală dintre indivizi prin întrebări (închise sau

  deschise) şi răspunsuri.

  „Convorbirea reprezintă elementul fundamental în tehnica interviului, în timp

  ce întrevederea nu constituie decât o condiţie care facilitează transmiterea

  informaţiilor unidirecţionale: de la persoana intervievată spre operatorul deinterviu”.27 Operatorul nu trebuie să intervină, să indice vreo direcţie, răspunsuri sau

  idei, el trebuie să faciliteze un mediu prietenos, relaxat, pentru ca respondentul să se

   poată exprima în largul său, fără reţineri. Astfel, răspunsurile vor fi mai sincere, mai

  elocvente pentru cercetarea efectuată.

  Caracteristica principală a informaţiilor obţinute prin tehnica interviului este

  sinceritatea, de aceea este foarte important ca operatorul să urmărească concordanţa

  dintre răspunsurile verbale şi limbajul corpului. Prin comportamentul şi atitudinileafişate de respondent, operatorul îşi poate da foarte uşor seama de sinceritatea

  răspunsurilor.

  Interviul realizat pentru această cercetare este un interviu directiv, structurat,

  care cuprinde întrebări deschise şi închise cu caracter de documentare.

  Interviul

  Penitenciarul de Maximă Siguranţă Rahova este un penitenciar pentruarestaţii preventiv în prezent. La data derulării cercetării însă, Peniteciarul Rahova

  era un penitenciar de maximă siguranţă.

  În luna februarie a anului 2009, Penitenciarul Rahova avea un total de 1.543

  deţinuţi, dintre care 21 minori şi 93 – tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 ani.

  27

    Chelcea, S., 2001,  Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, EdituraEconomică, Bucureşti, p. 267.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  18/26

   

    Pentru această cercetare am reuşit să stau de vorbă cu cinci deţinuţi din

   penitenciarul Rahova. Aceştia, cu vârsta cuprinsă între 21 şi 28 de ani, au fost

  încarceraţi pentru trei tipuri diferite de infracţiuni: doi dintre cei intervievaţi au

   primit condamnare la executarea pesepsei cu închisoarea pentru furt calificat, un

  deţinut – pentru trafic de droguri, iar ceilalţi doi deţinuţi – pentru tâlhărie. Toţi cei

  cinci deţinuţi intervievaţi au ispăşit, mai puţin din jumătatea pedepsei primite, iar

  B.T. este singurul dintre ei, fără antecedente penale.

   Nivelul de şcolarizare al deţinuţilor intervievaţi variază între 3 şi 12 clase (în

  ordine crescătoare: 3, 8, 10, 12 şi respectiv, 12 clase absolvite), însă nici unul dintre

  condamnaţi nu are diplomă de bacalaureat. Singurul dintre aceştia, care participă la

   programul de şcolarizare (aceasta şi din cauza faptului că programul de şcolarizare în penitenciarul Rahova se realizează doar pentru clasele I-IV), este A.G. (26 de ani,

  recidivist - tâlhărie) care a absolvit doar 3 clase. La întrebarea „Aţi vrea să vă

  continuaţi studiile, după liberare?” acesta a răspuns „Da, dar nu ştiu unde şi cum!”.

  De altfel, patru din cei cinci deţinuţi au declarat că îşi doresc continuarea studiilor

  după liberare, însă nu şi F.S. (27 de ani) condamnat, recidivist, pentru furt calificat

  care a declarat că a absolvit 12 clase şi nu crede că va fi interesat de continuarea

  studiilor. Constatăm, deci, că deţinuţii cu o educaţie deficitară sunt conştienţi deacest aspect şi sunt interesaţi de nivelul educaţiei lor, dorind chiar să îl

  îmbunătăţească. Dorinţa lor de a studia este, însă, limitată din cauza diferitelor

  obstacole pe care ei le întâmpină, cum ar fi: lipsa de informare (unde trebuie să

  meargă, cui trebuie să se adreseze, cum trebuie să procedeze etc.), lipsa resurselor

  materiale, dificultatea de a munci şi a frecventa cursuri şcolare simultan etc.

  Toţi cei cinci deţinuţi au declarat că au unde să locuiască, după liberare.

  Pentru majoritatea deţinuţilor relaţia cu familia este singurul şi cel maiimportant sprijin. Însă cei mai mulţi (dintre deţinuţii care au păstrat legătura cu

  familiile lor) provin din familii cu probleme. La întrebarea „Aveţi o familie (rude

  apropiate) care să vă susţină?” A.G. a răspuns: „Da, pe mama. Ai mei s-au despărţit

  mai demult şi mama mă vizitează rar, cam la 2-3 luni şi mai vorbim la telefon.” A.G.

   provine dintr-o familie monoparentală şi singurul sprijin primit este din partea mamei

  sale. Pe de altă parte, V.O., care trăia în concubinaj cu mama copilului său minor şi

  cu acesta, a declarat: „Mă vizitează nevastă-mea cu ăla micu’, cam o dată pe lună.”.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  19/26

   

  Toţi cei cinci deţinuţi sunt vizitaţi pe cât posibil de către familie, mometul cel mai

  important pentru ei pe parcursul întregii perioade de detenţie.

  Ajungând la partea cea mai interesantă a cercetării şi cea mai relevantă pentru

  întreaga lucrare, aflăm că fiecare dintre cei cinci deţinuţi participă la cel puţin un

   program desfăşurat în cadrul penitenciarului Rahova: consiliere psihologică, educaţie

   pentru sănătate, calificare profesională, prevenirea consumului de droguri,

  frecventarea bibliotecii. De asemenea, întrebaţi „Ce alte programe ştiţi că se mai

  desfăşoară aici?”, în general, au ştiut toate programele desfăşurate în penitenciar.

  Faptul că deţinuţii sunt informaţi despre programele la care au acces este benefic

   pentru menţinerea moralului ridicat al acestora: se arată interesul instituţiei, al

  statului pentru starea de bine a deţinuţilor, pentru posibilitatea lor de a fi cât maiinformaţi şi ajutaţi în demersurile pozitive pe care doresc să le întreprindă.

  În continuare, i-am întrebat: „Aţi fi de acord să participaţi la amenajarea unui

   parc, de exemplu, împreună cu alţi deţinuţi de aici (de la plantarea florilor şi

  copacilor până la amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii şi montarea băncilor)?”,

   prezentându-le de asemenea, o serie de posibile beneficii pe care le-ar avea în urma

  desfăşurării acestor activităţi. Deţinuţii au răspuns în unanimitate la această întrebare,

  că ar face orice să petreacă timp în afară celulei şi să li se scadă din pedeapsă.Răspunsuri similare am primit şi la întrebarea „Ce alte programe aţi dori să se

  desfăşoare?”, ei declarând că îşi doresc să petreacă timp în afara celulei, să înveţe, să

  fie informaţi.

  Principala prioritate după liberare a reieşit din întrebarea „Ce aveţi de gând să

  faceţi după liberare?”, la care patru din cei cinci au răspuns că vor să muncească, cât

  despre A.G.: „Vreau să plec din ţară, am auzit eu că aşa e cel mai bine!”. Dorinţa lor

  de a munci nu poate fi decât îmbucurătoare, însă mi-au declarat, de asemenea, că o săle fie foarte greu să se angajeze, în schimb menţinerea relaţiei cu familia şi apropiaţii

  nu va reprezenta o problemă. Totodată, patru dintre ei se simt ameninţaţi de

  stigmatizare, în timp ce A.G. s-a obişnuit cu acest aspect al vieţii post-liberare.

  Întrebaţi: „Credeţi că veţi mai comite vreo infracţiune din diverse motive (de

  exemplu, lipsa venitului)?” singurul răspuns negativ a venit din partea lui B.T.,

  condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de droguri, fără antecedente penale. Se

   pare că şocul încarcerării a avut un impact puternic asupra acestui deţinut.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  20/26

   

    Pe cei cinci condamnaţi i-am întrebat cum consideră că ar putea contribui în

  folosul societăţii pentru a li se micşora pedeapsa şi am primit un alt răspuns unanim:

   prin muncă. În mod paradoxal, au declarat că este posibil să mai comită infracţiuni,

  cu toate că mi-au dat de înţeles că au fost „vindecaţi” de pedeapsa primită,

  răspunzând afirmativ la întrebarea: „Va vindecat această pedeapsă?”.

  Ultima întrebare pe care le-am adresat-o, „Consideraţi că v-a schimbat în

  vreun fel timpul petrecut aici?” este cea la care am primit răspunsurile cele mai

  interpretabile, ei nedorind să răspundă direct, concret la întrebare:

  •  A.G. (26 de ani, recidivist – tâlhărie) a declarat cu un zâmbet maliţios: „Da,

  acum sunt mai rezistent, nu-mi mai e frică şi am învăţat multe de la colegii

  mei...”;

  •  V.O. (28 de ani, recidivist – furt calificat): „Da, acum o să fiu mai prudent, o

  să ştiu să mă descurc altfel când ies de aici!”;

  •  B.T. (23 de ani, trafic de droguri) afirmă cu o urmă de regret: „M-a maturizat

  închisoarea!”;

  •  F.S. (27 de ani, recidivist – furt calificat): „Da, am altă perspectivă asupra

  vieţii şi a alegerilor pe care trebuie să le fac.”;

  • 

  M.B. (21 de ani, recidivist – tâlhărie): „Da, am mai învăţat câte ceva!”.Cei cinci deţinuţi au fost destul de cooperanţi şi am observat o corelaţie între

  răspunsurile verbale şi limbajul trupului. Consider că sinceritatea răspunsurilor s-a

  datorat caracterului anonim al cercetării, interesului acordat vieţii lor carcerale şi

   personale prin întrebările adresate, precum şi prin avantajul reprezentat de

   posibilitatea lor de a socializa cu o persoană din afara mediului carceral.

  Concluziile cercetării

  Deşi interviurile au fost realizate pe un eşantion mic de persoane intervievate,

  consider că răspunsurile primite sunt consistente şi relevante şi mă ajută să formulez

  o impresie generală referitoare la tema lucrării de faţă.

  Răspunsurile au validat ipotezele formate pentru cercetare şi au atins

  obiectivele propuse: patru dintre cei cinci deţinuţi intervievaţi sunt recidivişti, însă

  dacă s-ar urmări cu atenţie şi s-ar satisface nevoile acestora pentru reintegrarea

  socială, educaţională, profesională, familială, ei nu ar mai recidiva. Sunt conştientă,

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  21/26

   

  însă, de faptul că intervievarea fiecărui deţinut în parte necesită resurse umane şi

  materiale imense, având în vedere numărul ridicat al deţinuţilor din fiecare unitate

   penitenciară şi bugetul insuficient alocat sistemului penitenciar. Aşa cum au declarat,

  deţinuţii se tem de stigmatizarea din partea societăţii considerând că este una din

  cauzele imposibilităţii lor de a se angaja şi unul din motivele care, în timp, i-ar putea

  împinge spre recidivă. De asemenea, un mediu familial adecvat este un factor decisiv

  în reintegrarea deţinuţilor, aceştia considerând că momentul revederii cu familia şi

  suportul acordat sunt esenţiale pentru moralul lor ridicat. Dacă deţinutul a eşuat în

  viaţa de familie, educaţie sau profesie, este firesc ca acesta să dezvolte un

  comportament deviant, recidiva, mai ales în cazul furtului sau al tâlhăriei, fiind o

  consecinţă previzibilă a eşuării şi în cazul procesului de reabilitare şi reintegraresocială a deţinutului, după prima faptă penală comisă. Totodată, pentru cei care în

   perioada detenţiei au stat departe de o familie care îi acceptă şi îi susţine, timpul

   petrecut departe de cei dragi a fost suficient pentru a îi împiedica să recidiveze.

  Datorită dorinţei exprimate în mod unanim de a munci şi de a îşi continua

  studiile, consider că implementarea programelor şi a proiectelor cu acest scop ar fi

  extrem de benefică într-un mod mai elaborat: dezvoltarea şcolarizării de la I-IV

  clase, la cel puţin I-IX clase, pregătirea şi îndrumarea profesională intensivă urmatăde ajutorul acordat în găsirea unui loc de muncă prin programele post-liberatorii.

  Acesta din urmă ar avea un rol vital în reintegrarea foştilor deţinuţi datorită

  dificultăţii exprimate de aceştia în a îşi găsi un loc de muncă.

  Prin corelarea vârstei, nivelului educaţional şi răspunsurilor la întrebările

  adresate, mai constatăm că tinerii deţinuţi sunt dornici să muncească, sunt dispuşi să

   participe la orice tip de program (cu activităţi desfăşurate prin muncă) pentru a

   petrece mai mult timp în afara celulei şi a mediului penitenciar, pentru a li se reducedin pedeapsă, pentru a impresiona opinia publică şi a reduce stigmatizarea, pentru a

  se reîntoarce mai uşor la viaţa non-infracţională.

  Însă, pe cât de îmbucurătoare este dorinţa deţinuţilor de a munci, pe atât de

  îngrijorătoare sunt răspunsurile acestora referitoare la comiterea unei noi infracţiuni

  după liberare. Aceştia au recunoscut că este posibil să recidiveze, din diverse motive,

  cum ar fi lipsa veniturilor, ceea ce mă face să mă gândesc la faptul că recidiva este pe

   jumătate săvârşită. Aceasta se poate datora şi obişnuirii deţinuţilor cu mediul

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  22/26

   

  carceral, considerarea acestui mod de viaţă drept cel normal, firesc, „înrăirea”

  acestora prin neacceptarea izolării, a pedepsei primite, lipsa vinovăţiei în conştiinţa

  infractorului etc.

  Aşa cum reiese din răspunsurile date la ultima întrebare a interviului

  contactul cu mediul penitenciar, însuşi, este un obstacol în calea reabilitării şi

  reintegrării sociale, în condiţiile în care detenţia oferă un mediu propice pentru

  învăţarea a noi comportamente infracţionale sau perfecţionarea acestora.

  În concluzie, deţinuţii din penitenciarul Rahova participă la şcolarizare, dacă

  au sub 4 clase absolvite, sunt informaţi cu privire la activităţile ce pot fi desfăşurate

  în mediul de detenţie, beneficiază de dreptul la muncă şi sunt vizitaţi de către familie.

  Ei participă la consiliere psihologică şi profesională şi la programele desfăşurate încadrul penitenciarului, însă se pare că toate acestea nu au fost suficiente pentru a îi

  împiedica să recidiveze. Se observă astfel, necesitatea implementării unor programe

  de reabilitare şi reintegrare socială mai capabile, mai eficiente, mai dezvoltate, care

  totodată să lucreze şi în sensul prevenirii infracţionalităţii, în rândul societăţii libere.

  Realizarea acestor programe de către personal calificat, specializat în domeniile

  respective este un aspect imperios necesar.

  Concluzii generale

  Lucrarea de faţă a fost intocmită cu scopul de a analiza programele de

  reabilitare şi reintegrare socială a foştilor deţinuţi din România în principal şi de a

  demonstra utilitatea acestora.

  Sistemul penitenciar românesc a fost adaptat la condiţiile moderne, adecvate

  de deţinere şi tratare a condamnaţilor, urmărind modele ale ţărilor europene maidezvoltate. România beneficiază de un regim progresiv de executare a pedepsei încă

  din anul 1929. Prin aceasta se demonstrează interesul acordat sistemului penitenciar

  şi deţinuţilor, dar mai ales progresul semnificativ prin care acest sistem trece.

  Consider că ţara noastră este destul de bine pregătită din punct de vedere

  legislativ, adoptând măsurile impuse de Uniunea Europeană şi modificând legislaţia

  într-un mod pozitiv şi constructiv, de-a lungul timpului. În sistem există tipuri

  speciale de penitenciare: pentru femei, centre de reeducare pentru minori şi tineri,

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  23/26

   

   penitenciare-spital, care sunt bineînţeles împărţite pe tipuri de regim de executare.

  Însă piedicile întâmpinate sunt de ordin practic: lipsa fondurilor pentru angajarea

   personalului specializat, programele şi activităţile desfăşurate încă la un nivel

  incipient, lipsa dotărilor moderne.

  Drepturile şi obligaţiile deţinuţilor sunt la fel de importante: drepturile au

  rolul de a îi scoate pe deţinuţi dintr-o rutină care oricum se formează după primele

  săptămâni de încarcerare şi are un caracter apăsător, tensionant, iar obligaţiile impun

  responsabilizarea deţinuţilor, pregătindu-i pe aceştia pentru viaţa de afară. Drepturile

  implică educaţie, relaxare, socializare şi multe alte beneficii pentru deţinuţi. Dar

  viaţa în mediul carceral nu implică numai drepturi şi obligaţii, ci are un impact

   puternic asupra personalităţii şi comportamentului deţinuţilor, putând să îiinfluenţeze fie pozitiv, fie negativ, în funcţie de alegerile pe care ei le fac. Odată

  încarceraţi infractorii adoptă o nouă identitate socială în mediul în care nu cunosc pe

  nimeni şi se pot comporta după cum doresc în faţa celorlalţi deţinuţi, încercând să

  adopte noi atitudini, să reînceapă totul de la zero. Participând la programele de

  şcolarizare, de consiliere profesională, de educaţie pentru sănătate, de prevenire şi

  combatere a diverselor boli sau adicţii, programele cu caracter educativ în general,

  deţinuţii pot trece printr-o serie de schimbări pozitive pe parcursul perioadei dedetenţie, adoptând un comportament exemplar şi demonstrând dorinţa de a se

  schimba în bine. La polul opus, însă, ei pot adopta comportamente negative, fiind

   puternic influenţaţi de mediul şi anturajul neprielnic cu care intră în contact, nedorind

  şi necrezând în posibilitatea schimbării. Schimbările care apar în comportamentul şi

   personalitatea deţinuţilor sunt explicate de o serie de teorii cum ar fi: teoria

  etichetării, teoria învăţării sociale, teoria asociaţiilor diferenţiate.

  Însă interacţiunea dintre foştii deţinuţi şi societate, după liberarea acestora,este o experienţă nu tocmai plăcută pentru foştii condamnaţi. Acum aceştia se

  confruntă cu probleme precum stigmatizarea, prejudecăţile comunităţii cu privire la

   persoanele delincvente, atitudini negative, ostile care crează dificultăţi în procesul de

  angajare, de relaţionare cu cei din jur. Statisticile au arătat, totuşi, intenţiile în general

   bune ale cetăţenilor, acompaniate, însă, de sentimente de teamă, precauţie şi reţinere.

  De aceea pregătirea preliberatorie este esenţială pentru o reintegrare eficientă a

  foştilor deţinuţi, fără urmări precum recidiva. Când vine vorba despre astfel de

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  24/26

   

   programe, am constatat că ele ar putea fi îmbunătăţite prin informare intensivă cu

   privire la aşteptările pe care deţinuţii ar trebui să le aibă de la societate, atunci când

  ies din arest. Astfel, ei nu vor mai fi dezamăgiţi în cazul în care vor fi trataţi cu

  dispreţ sau ignoraţi. În procesul de reabilitare trebuie să se ţină cont de factori

   precum sănătatea fizică şi mentală a deţinutului, relaţia sa cu familia şi tipul de

  comportament însuşit, acestea fiind caracteristicile principale din planul de reformare

   personală. În acest sens lucrează o adevărată echipă de specialişti (în număr restrâns,

  din păcate, din cauza lipsei fondurilor disponibile pentru angajarea personalului),

  care au creat şi implementat, în parteneriat cu diverse organizaţii şi instituţii, diverse

  tipuri de proiecte.

  Modele pentru programele de reabilitare şi reintegrare a foştilor deţinuţiexistă în număr foarte mare în ţările europene, mult mai bine dezvoltate pe toate

   planurile: Marea Britanie, Franţa, Germania şi nu numai.

  Pe parcursul lucrării am arătat, în special cu ajutorul părţii de cercetare, faptul

  că deţinuţii au nevoie şi îşi doresc să participe la programe şi activităţi de reabilitare

  şi pregătire pentru contactul cu societatea. Deţinuţii au manifestat o dorinţă clară de a

  munci şi de a lăsa în urmă modul de viaţă infracţional, însă, ei se tem de stigmatizare,

  dificultatea pe care o presupune găsirea unui loc de muncă, lipsa de înţelegere din partea comunităţii. Toate acestea pot duce cu uşurinţă la recidivarea acestor deţinuţi

  care se vor elibera peste nu foarte mulţi ani. Pentru a împiedica acest proces de

  recidivă şi a îl preveni, deţinuţii vor trebui să fie asistaţi şi prin programe post-

  liberare, respectiv programe de informare cu privire la semnificaţia infracţionalităţii

  şi prevenirea dezvoltării acestui fenomen dăunător.

  Astfel, scopul concret al programelor de reabilitare şi reintegrare a foştilor

  deţinuţi este acela de a le oferi o educaţie corespunzătoare, calificare în domeniul profesional, atenţia sporită acordată stării de sănătate fizică şi mentală, posibilitatea

  de a dobândi noi abilităţi care să îi ajute în adoptarea unui stil de viaţă non-

  infracţional. Datoria sistemului penitenciar din România este aceea de a se asigura de

  faptul că foştii deţinuţi, proaspăt eliberaţi din penitenciar, se vor reintegra cu succes

  în societate. Consider că o astfel de abordare va ajuta foarte mult rezolvarea

   problemei recidivei, care persistă de foarte mult timp, îmbunătăţind într-un final

  calitatea vieţii în societatea românească.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  25/26

   

   

  Bibliografie

  Banciu, D., 1999, Control social şi sancţiuni sociale, Editura Victor, Bucureşti.

  Chelcea, S. coord., 2006,  Psihosociologie. Teorie şi aplicaţii, Editura Economică,

  Bucureşi.

  Chelcea, S., 2001,  Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi

  calitative, Editura Economică, Bucureşti.

  Durnescu, I., 2009, Asistenţa socială în penitenciar, Editura Polirom, Iaşi.

  Mathew, C., Casas, F., Drakeford, M., Roberts, S., Scholte, E., Williams, M., 1997,

  Stigma and Social Welfare: An International Comparative Studies, Avebury.Pinker, R., 1973, Social Theory and Social Policy, Heinemann Educational Books,

  London.

  Spiker, P., 1988,  Principles of Social Welfare – An Introduction to Thinking About

  the Welfare State, Routlidge, London.

  *** http://www.anp-just.ro/sinteze/reintegrare.htm, accesat la data de 3.04.2009.

  ***

  http://www.euractiv.ro/content/section|readStory/stID_1/pT_dosare/pID_199/Raport-Starea-penitenciarelor-tine-Romania-departe-de-UE.html, accesat la

  data de 3.04.2009.

  *** http://www.infoong.ro/index.php/Stiri/Locuri-de-munca-pentru-detinuti.html,

  accesat la data de 3.04.2009.

  *** http://www.irp.md/files/1234269522_ro.doc, accesat la data de 5.04.2009.

  *** http://www.irp.md/files/1235126414_ro.pdf , accesat la data de 5.04.2009.

  *** http://www.irp.md/item.php?text_id=403, accesat la data de 5.04.2009.*** http://www.penitenciararad.ro/2.html, accesat la data de 5.04.2009.

  *** http://www.stiriong.ro/pagini/actiune-pentru-relationarea-dintre-detin.php,

  accesat la data de 3.04.2009.

  *** Legea 275/2006 privind executarea pedepselor şi măsurilor dispuse de organele

   judiciare în cursul procesului penal.

 • 8/9/2019 5. Crina Alexandra Curtescu. Programe de Reabilitare Si Reintegrare Pentru Detinuti. Vol II No 4

  26/26

   

  *** Legea 83/2010 pentru modificarea şi completarea legii 275/2006 privind

  executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul

   procesului penal.

  *** Legea 84/1995 privind legea învăţământului.

  *** Raport de Cercetare – Sondaj de Opinie la Nivelul Angajaţilor ANP, MinisterulJustiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor.