5. jukka ohtonen. riittääkö pelkkä peruskoulu? alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset...

of 35 /35
XIX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 15.16.10.2012 Helsingin Messukeskus Matalan kynnyksen apua ja palveluja nuorille aikuisille

Upload: soste

Post on 24-May-2015

354 views

Category:

Health & Medicine


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

XIX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 15.–16.10.2012 Helsingin Messukeskus Matalan kynnyksen apua ja palveluja nuorille aikuisille

Page 2: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 3: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 4: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Nuoret kouluttautuvat usean vuoden ajan. Tämän vuoksi vain peruskoulun suorittaneiden lukumäärä ja samalla osuus ikäluokasta tiedetään vasta, kun perusasteen jälkeinen kouluttautuminen on päättynyt, noin 29 vuoden iässä. Tämän vuoksi 29 –vuotiaan muodostavat lähtökohdan, kun halutaan tietää, kuinka moni nuori jättää kouluttautumisensa pelkän peruskoulun varaan. Samalla selviää, kuinka suuri osuus ikäluokasta menettelee näin eikä hanki itselleen ammatillista koulutusta.

Kun tarkasteluun otetaan 29–vuotiaiden kohortti, heillä on kulunut jo 13 vuotta peruskoulun päättämisestä ja ensimmäisestä jatkokoulutukseen hakeutumisen päätöstilanteesta. Peruskoulutuksen onnistumisen osalta puhutaan niin ikään 13 vuoden takaisesta ajasta, joka joidenkin mielestä on ’historiaa’ ja asiat ovat voineet muuttua kuluneen 13 vuoden aikana. Tämän vuoksi tarkasteluun on mahdollista ottaa myös esim. 25-vuotiaat ja katsoa, onko heidän koulutukseen hakeutumisessa tapahtunut rakenteellisia muutoksia. Tällä tavoin aikaero saadaan supistettua 9 vuoteen, vaikka esim. vain niiden osuus ikäluokasta, jotka jättävät kouluttautumisensa pelkkään peruskouluun, laskettaisiinkin 29-vuotiaista.

Page 5: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Kaikki 29-vuotiaat yhteensä

Ylioppilastutkinnon

suorittaneet

Henkilöt, joilla ei perusasteen jälkeistä

tutkintoa

Yhteensä

Ei-työllisinä eikä opiskelemassa (%)

Yhteensä (%)

Ei-työllisinä eikä opiskelemassa (%)

Yhteensä (%)

Ei-työllisinä eikä opiskelemassa (%)

Koko maa 67080 18 10 14 15 41

Etelä-Suomi 35931 17 12 13 18 39

Länsi-Suomi 16463 19 9 16 13 42

Itä-Suomi 6460 22 7 17 13 47 Pohjois- Suomi

7876 21 8 17 11 46

Ahvenanmaa 350 16 15 27 24 19 Lukujen lähde: Tilastokeskus

Page 6: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Maakunta Kaikki 29-vuotiaat yhteensä

Ylioppilastutkinnon tai vastaavan suorittaneet

Henkilöt, joilla ei perusasteen jälkeistä tutkintoa

Yhteensä

Ei-työllisinä eikä opiskelemassa (%)

Yhteensä (%)

Ei-työllisinä eikä opiskelemassa (%)

Yhteensä (%)

Ei-työllisinä eikä opiskelemassa (%)

Koko maa yhteensä 67080 18 10 14 15 41

Uusimaa 22682 15 13 12 19 37

Varsinais-Suomi 5873 19 11 13 14 45

Satakunta 2271 21 8 22 16 44

Kanta-Häme 1822 18 7 15 17 37

Pirkanmaa 6610 19 11 13 12 43

Päijät-Häme 2242 22 8 22 19 44

Kymenlaakso 1889 24 8 18 16 52

Etelä-Karjala 1423 21 8 14 13 37

Etelä-Savo 1320 20 8 20 13 46

Pohjois-Savo 2626 22 7 18 13 46

Pohjois-Karjala 1754 24 8 14 12 52

Keski-Suomi 3344 20 8 19 12 45

Etelä-Pohjanmaa 2059 19 6 18 12 36

Pohjanmaa 2179 17 8 14 13 36

Keski-Pohjanmaa 796 20 7 15 8 45

Pohjois-Pohjanmaa 5197 21 9 15 11 45

Kainuu 760 21 4 18 12 44

Lappi 1883 22 8 24 14 46

Ahvenanmaa 350 16 15 27 24 19

Page 7: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

29v Ei työssä eikä opiskelemassa % Yhteensä Miehet Naiset

1990 Koko ikäryhmä 14 11 17

Ei perusasteen jälkeistä koulutusta 26 22 31

1995 Koko ikäryhmä 27 23 30

Ei perusasteen jälkeistä koulutusta 45 41 51

2000 Koko ikäryhmä 19 14 24

Ei perusasteen jälkeistä koulutusta 37 31 46

2005 Koko ikäryhmä 17 14 21

Ei perusasteen jälkeistä koulutusta 40 34 50

2010 Koko ikäryhmä 17 16 18

Ei perusasteen jälkeistä koulutusta 39 34 48

29v naiset ovat vielä vanhempainlomilla, joka osin selittää työhön osallistumisen eroa

Aika ennen 90-luvun lamaa

Laman pohjavuodet

Työllisyys jää laman tasoon

Työllisyyskehitys pysähtyi

Page 8: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Vuosiluokat Peruste Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus Yhteensä Vaikea kehitysviivästymä 252 1561 859 77 2749 – joista vaikeimmin kehitysvammaisia 147 757 395 56 1355 Lievä kehitysviivästymä 278 3680 3514 70 7542 Aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava 79 4590 2635 40 7344 Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus 11 3268 2582 33 5894 Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 47 815 503 17 1382 Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vaikeudet 392 5923 3541 17 9873 Näkövamma 12 145 86 9 252 Kuulovamma 24 250 140 6 420 Muu syy 134 5652 5434 34 11254 Yhteensä 1 229 25 884 19 294 303 46 710 Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, % 9,3 7,5 10,4 23,4 8,5

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu]. Huom. Tilastokeskuksella on ainoastaan summatieto kunkin vuosiluokan erityisopetusta saaneista oppilaista, mutta ei tietoa uusista tai puretuista päätöksistä. Esimerkiksi vuosiluokilla 7-9 erityisopetusta saaneet ovat voineet olla erityisopetuksessa jo vuosiluokista 1-6 alkaen eivätkä näin ollen ole ’uusina’ tulleita. Myöskään OPH ei tilastoi tehtyjä / purettuja päätöksiä eikä tietoa ole Suomen kuntaliitollakaan.

Page 9: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 10: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Aikaisemmissa tutkimuksissa (Pekka Myrskylä) on havaittu, että koulutuksellinen syrjäytyminen on erityisen yleistä maahanmuuttajataustaisilla nuorilla. Tämän havainnollistamiseksi seuraaviin kuvioihin on koottu tiedot sekä kotimaisia kieliä että muita kieliä puhuvien 25 ja 29 –vuotiaiden koulutuksesta vuodesta 1990 vuoteen 2010.

Kriteerinä käytetty kielitieto valittiin pysyvyyden vuoksi. Maahanmuuttajataustaisten kansallisuus muuttuu Suomen kansallisuuden saamisen myötä. Äidinkieli sen sijaan säilyy pitkään vielä kansallisuuden vaihtumisen Jälkeenkin.

Koska äidinkieli selittää kouluttautumista suorastaan dramaattisella tavalla, on perusteltua pohtia, millä tavoin koulutustarjontaa tulisi kehittää niin, että myös maahanmuuttajien nuoret tulisivat tasa-arvoiseen asemaan kantaväestön kanssa ja voisivat nykyistä paremmin integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Page 11: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Koko sodan jälkeisenä aikana (1945-2009) Suomesta on muuttanut ulkomaille 883 000 henkilöä ja ulkomailta Suomeen 728 000. Suomesta on siis vuoden 1945 jälkeen muuttanut 155 000 henkilöä enemmän ulkomaille, kuin ulkomailta on muuttanut Suomeen.

Page 12: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

11

1918

27

17

8

13

22

34

25

5

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0-9v 10-24v 25-40v 41-59v 60-74v 75- v

Kotimaiset kielet

Muut kielet

% (laskettu kummastakin ryhmästä erikseen)

Lukujen lähde: Tilastokeskus

Page 13: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 14: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 15: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 16: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 17: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Laskennassa käytetään vuoden 2010 arvoja: - työmarkkinatuki oli 25,64 €/pv (maksetaan 5 pv / vko). - yleinen asumistuki vaihtelee, keskimääräinen asumistuki oli 258,9 € / kk - toimeentulotuen keskimääräinen määrä v. 2009 oli 280 €/ kk henkilö

Toimeentulotuki katsotaan täydentäväksi tulomuodoksi ja oletetaan, että sitä käytetään 30 % ajasta ja laskentaperusteena käytetään koko maan keskiarvoa. Toimeentulotuen 30 % käyttöaika -arvio perustuu vuosina 2000 - 2010 tehtyihin työpajatoiminnan ja sosiaalisten yritysten asiakaskunnan analyyseihin .Pro-Ces, Syta-analyysit.

Kustannustarkastelu on toteutettu varovaisuusperiaatetta noudattaen eli on pitäydytty vain niissä kustannuksissa, jotka voidaan todentaa. Tämän vuoksi esim. sairauksista aiheutuvat lisäkustannukset on jätetty huomiotta. Tuotannon menetysten laskennassa käytetään varovaisuusperiaatetta siten, että menetyksiksi lasketaan ainoastaan palkkauskustannukset, mutta ei yrityksen kiinteitä, investointi-, tai materiaalikustannuksia eikä toiminnan tuottamaa voittoa. Ansionmenetysten laskentaperuste on metalliteollisuuden alimman palkkaryhmän (c) miesten ja naisten keskiansio vuonna 2010, joka oli 2 122 €/kk, kun teollisuuden keskiansio oli 2 638 €/kk. Laskennan toteutti Tuomas Leinonen, T:mi Pro-Ces.

Page 18: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Perustoimeentulon kustannukset (€) kuukausi vuosi 40 vuotta

Työmarkkina- ja asumistuki 700 8 399

Toimeentulotuki (30% kokonaisajasta) 235 2 822

Perustoimeentulo yhteensä 935 11 221 449 000

Ansion- ja tuotannonmenetykset (€)

Metalliteollisuuden alin palkkaryhmä 2 122 25 500 1 019 000

Kansantalouden kasvu alin palkkaryhmä Varovaisuusperiaate: mukana ainoastaan palkka- ja sivukulut

2 760 33 100 1 325 000

Kustannukset + tuotannonmenetykset (€) 3 695 44 300 1 774 000

Kustannukset + tuotannonmenetykset (€)

kuukausi vuosi 40 vuotta

Yhteensä 148 M€ 1 774 M€ 71 Mrd. €

Lukujen lähde: Tuomas Leinonen (2012): Nuorten koulutuksen keskeyttäminen ja sen hinta. Sosiaalikehitys Oy, ESR –rahoitteinen Opit käyttöön –hanke. (Julkaisematon)

Page 19: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Suorien ja mitattavien euromääräisten kustannusten ohella syrjäytymiseen liittyy myös epäsuoria ja vaikeasti mitattavia kustannuksia. Tämän vuoksi todelliset kokonaiskustannukset ovat merkittävästi korkeammat kuin edellä kuvattujen kustannustekijöiden summa.

Page 20: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 21: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

7 500 /v suorittaa vain peruskoulun (n. 12% ikäluokasta) 60 000 on koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella 60 000 17-29 –vuotiasta on työttömänä 50 000 on syrjäytynyt ja näistä 32 000 ei näy tilastoissa ja neljännes on maahanmuuttajataustaisia 40 000 perusaste & työmarkkinoiden /koulutuksen ulkopuolella 40 000 15-29v käyttää psyyken- tai unilääkkeitä 13 000 16-29v on eläkkeellä, joista 10 000:lla psyyken ongelmia 3 400 on ollut yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä 200 15-29v tekee itsemurhan 100 vankilassa …

KRIITTISTÄ TIETOA NUORTEN OLOISTA, LUKUISIA LÄHTEITÄ:

Page 22: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 23: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Koulutusvaatimus Muutos Huom.

Perusaste - 453 000 Kovimmin kilpaillut työpaikat

Keskiaste + 145 000

Alempi korkeakouluaste + 167 000

Ylempi korkeakouluaste + 158 000 Lukujen lähde: Pekka Myrskylä (2012): Hukassa – keinä ovat syrjäytyneet

nuoret? EVA analyysi No 19. 1,.2.1012.

Koulutus Työllisyysaste Huom.

Perusaste 60%

Keskiaste 80% Äitiyslomien ja perhevapaiden vuoksi naiset saavuttavat huipputyöllisyytensä

10 vuotta miehiä myöhemmin.

Korkeakouluaste 90% Lukujen lähde: Pekka Myrskylä (2012): Hukassa – keinä ovat syrjäytyneet

nuoret? EVA analyysi No 19. 1,.2.1012.

Page 24: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

0

100

200

300

400

500

600

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Tehdasteollisuus

Maa-, metsä- ja kalatalous

Kauppa

Rakentaminen

Terveys- ja sosiaalipalvelut Kuljetus ja varastointi

Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus Koulutus

Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Informaatio ja viestintä

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Muu palvelutoiminta

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

1 000 Henkilöä

Lukujen lähde: Tilastokseskus

Page 25: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 26: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 27: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 28: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

1. MONIALAISEN YHTEISTYÖN JOHTAMINEN Kirsti Mäenpää / Ulla Rasimus: Hämeenlinna ja Kangasalan esimerkkikuntina

2. MUIDEN MAIDEN KOKEMUKSET MONIALISESTA YHTEISTYÖSTÄ Jani Ursin: kirjallinen työskentely Tapio Kuure: aineistojen keruumatkat: Ruotsi, Hollanti, Tanska

3. KOULUPUDOKKUUDEN JA SYRJÄYTYMISEN KUSTANNUSLASKENTA Tuomas Leinonen: SATAEDU ja Kokemäen kaupunki Jukka Ohtonen: kustannuskäsitteet , koulutuksellinen syrjäytyminen

4. NUORTEN KUULEMINEN JA ASUINKUNTAIDENTITEETIN VAHVISTAMINEN Jukka Ohtonen: yhteistyössä Kangasalan kunta, kaavoitus ja koulutoimi / yläaste ja lukio Tapio Kuure: verkostokysely (Fontain Park Oy), Kangasalayhteistyö

5. PIRKANMAAN HANKEYHTEISTYÖ Jukka Ohtonen: noin 30 hankkeen yhteisjulkaisu, maaliskuu 2013

6. TIETOJÄRJESTELMÄT TUKEMAAN MONIAISTA YHTEISTYÖTÄ (tulossa) 7. HYVÄT KÄYTÄNNÖT TUKEMAAN MONIALAISTA YHTEISTYÖTÄ Jukka Lidman : valmistuu syksyllä 2012

Tehtävä: kuntien monialaisen yhteistyön opaskirja ja verkkojulkaisu Kunnille suunnatun verkkopalvelun tiedot jatkossa osoitteessa www.koordinaatti.fi

OSAHANKKEET:

Page 29: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 30: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Nuorten kuulemishanke yhdessä Kangasalan kunnan kanssa on aktiivivaiheessa Mukana on Kangasalan kaavoitustoimi, yläaste ja lukio. Työ koululaisten kanssa alkoi lukion osalta yhteistapaamisella 16.8. ja yläasteen osalta syyskuussa. Toimia on valmisteltu palavereissa koulujen rehtoreiden ja opettajien kanssa. Hankkeessa on kyse nyt kaavoitusvaiheessa olevan, lähes 10 000 asukkaan Lamminrahkan alueen suunnittelusta ja monivuotiseksi ajatellusta koululaisten kuulemisesta ja osallistumisesta suunnitteluun sen eri vaiheissa. Kaikki osapuolet, kaavoitus, koulutus ja projekti osallistuvat omista lähtökohdistaan. - kaavoittajat haluavat kuulla nuorten käsitykset tulevasta alueesta, - koulut kehittävät opetustaan ja - Opit käyttöön projekti mallintaa ja levittää ideaa nuorten kuulemisesta ja osallisuudesta.

Vaikuttaa ilmeiseltä, että tilanne on hedelmällinen kaikkien osalta.

Page 31: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Tapio Kuure Eino Hietalahti Hanna Hirvimäki Jukka Lidman

PIRKANMAAN HANKEYHTEISTYÖ Noin 30 nuorisohankkeen yhteisjulkaisu, 19.3.2013

Page 32: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Jukka Ohtonen Projektipäällikkö p. 045-8722 118

[email protected] Aleksis Kiven katu 24C Tampere

Page 33: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Keskeytti tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan

% lkm

Koulutussektorit yhteensä 5,5 27 624

Lukiokoulutus 2 2 046

Ammatillinen koulutus 8,1 10 359

Ammattikorkeakoulukoulutus 6,4 8 202

Yliopistokoulutus 4,9 7 052 Lukujen lähde: Tilastokeskus

Page 34: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit
Page 35: 5. Jukka Ohtonen. Riittääkö pelkkä peruskoulu? Alhaisen koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset ja henkilökohtaiset riskit

Toiminta nyt (%) Toimeentulo (%)

Työssä Opiskelemassa Työtön Palkka Opintotuki Toimeentulotuki

31 31 38 47 23 29

Tyytyväisyys elämään (%) Siviilisääty (%)

Kyllä Ei Eos Naimaton Naimisissa Eronnut

90 5 5 83 13 4

N=39, lu Vastausten lukumäärä vaihtelee

Sataedussa opintonsa keskeyttäneiden elämäntilanne vuonna 2012