5. klase matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

of 23 /23
Linda Kuskova Saldus pamatskola 5. klase Matemātika + klases stunda + dabaszinības + sociālās zinības Temats: Ekskursija kā mācību forma Praktiskā matemātika Saturs Starpdisciplinārās stundas apraksts .......................................................................................................2 Klases stunda ...................................................................................................................................... 2 Starpdisciplinārās stundas apraksts .......................................................................................................9 Matemātika ........................................................................................................................................ 9 Starpdisciplinārās stundas apraksts .................................................................................................... 11 Ekskursija uz Alsungu........................................................................................................................ 11 Starpdisciplinārās stundas apraksts .................................................................................................... 17 Matemātika ...................................................................................................................................... 17 Starpdisciplinārās stundas apraksts .................................................................................................... 20 Klases stunda .................................................................................................................................... 20 Stundas norises un rezultātu izvērtējums jeb atgriezeniskā saite....................................................... 23

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

5. klase

Matemātika + klases stunda + dabaszinības + sociālās zinības

Temats: Ekskursija kā mācību forma

Praktiskā matemātika

Saturs

Starpdisciplinārās stundas apraksts .......................................................................................................2

Klases stunda ...................................................................................................................................... 2

Starpdisciplinārās stundas apraksts .......................................................................................................9

Matemātika ........................................................................................................................................ 9

Starpdisciplinārās stundas apraksts .................................................................................................... 11

Ekskursija uz Alsungu ........................................................................................................................ 11

Starpdisciplinārās stundas apraksts .................................................................................................... 17

Matemātika ...................................................................................................................................... 17

Starpdisciplinārās stundas apraksts .................................................................................................... 20

Klases stunda .................................................................................................................................... 20

Stundas norises un rezultātu izvērtējums jeb atgriezeniskā saite....................................................... 23

Page 2: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

Starpdisciplinārās stundas apraksts

Klases stunda

Klases stunda (drošības noteikumu izstrāde, kas jāievēro ekskursijas laikā)

Temats: drošības noteikumi ekskursijā un rīkojot pikniku

Sasniedzamais rezultāts:

Pilnveidotas sadrbības prasmes, srādājot grupās un pāros;

Pilnveidotas prasmes risināt problēmsituācijas;

Apzinās savu līdzatbildību un papildina zināšanas par drošību ekskursijā un

organizējot pikniku.

1. Mērķis: sekmēt skolēnu izpratni par uzvedības noteikumu ievērošanas nepieciešamību

ekskursijas laikā un organizējot pikniku.

2. Uzdevumi: 1) saprast, ka ekskursijas laikā un piknikā jāievēro pieaugušā norādījumi;

2) apzināties, kas apdraud drošību ekskursijas laikā un piknikā;

3) apzināties pārgalvīgas rīcības sekas.

3. Klases

stundas plāns:

1. Pārrunas klasē - Dodamies ekskursijā.

2. Situāciju analīze un risinājumi – diskusija (1.pielikums).

3. Darbs grupās: skolēni izveido drošības noteikumus ekskursijai un piknikam

(2.pielikums).

5. Darbs grupā: uzrakstīto noteikumu apspriešana, salīdzināšana ar skolas

izstrādātajiem drošības noteikumiem (3.pielikums), lomu un atbildības

sadalīšana, gatavojoties ekskursijai.

4. Metodes: Pārrunas, darbs grupās, situāciju analīze, diskusija, darbs ar tekstu

(4.pielikums), noteikumu vizualizēšana.

5. IT

izmantošana

Dators, projektors.

6. Refleksija: Uzrakstīto noteikumu apspriešana, lomu un atbildības sadalīšana,

gatavojoties ekskursijai. Katrs skolēns paraksta noteikumus un savus

pienākumus, kā apliecinājumu, ka ir gatavs tos pildīt.

7.Literatūras

avoti

Saldus pamatskolas APU drošības noteikumi ekskursijas laikā;

Žurnāls: Ilustrētā Junioriem, jūlijs, 2010., 8.-9.lpp

Page 3: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

1.pielikums

Izlasiet doto situāciju! Paskaidrojiet, kā pareizi būtu jārīkojas attiecīgajā situācijā! Kādas

varētu būt sekas, ja iesaistītie rīkotos citādi?

Skolas ekskursijas laikā Lamiņu mežā noklīduši pieci puiši. Viņu atrašanās vietu bija grūti

izskaitļot, jo visiem tobrīd mobilie tālruņi bija izlādējušies (2010.gada 15.septembra ziņa).

Dodoties ekskursijā uz ceļa bija šķērslis. Autobusa šoferim bija strauji jābremzē!

Ekskursijas rītā skolēns aizgulējās un norunātajā laikā neieradās uz autobusu.

Vienu no ekskursijas aktivitātēm vada gids.

Autobusā skolēns ēd šokolādi, kas karstuma dēļ kūst un tiek nosmērēti ne tikai sēdekļi, bet

arī blakussēdētājs.

Ekskursijas laikā skolēni skaļi uzvedas, nesveicina ne autobusa šoferi, ne aktivitāšu

vadītājus.

Ekskursijas laikā, kādam no skolēniem ir līdzi degmaisījums, kas paredzēts grilla

iekuršanai.

Page 4: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

2.pielikums

Uzrakstiet drošības noteikumus ekskursijai un piknikam ilustrējiet tos (izlasiet rakstu:

Ugunskura ābece, tas var palīdzēt)!

Autobuss Ekskursijas aktivitātes Pikniks

Es apņemos ievērot drošības noteikumus ekskursijas laikā un piknikā un pildīt man uzticētos

pienākumus:

Page 5: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

Page 6: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

3.pielikums

Saldus pamatskolas APU noteikumi

Page 7: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

4.pielikums

Page 8: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

Page 9: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

Starpdisciplinārās stundas apraksts

Matemātika

Matemātika (gatavošanās ekskursijai, aprēķinu veikšana, zināšanu apguve, kas būs

nepieciešamas ekskursijā)

Temats: ekskursija uz Alsungu

Sasniedzamais rezultāts:

Pilnveidotas sadrbības prasmes, srādājot grupās un pāros;

Pilnveidotas prasmes risināt problēmsituācijas;

Pilnveidotas IT prasmes - informācijas meklēšana;

Veidojas priekšstats par mācību priekšmetu savstarpējo saikni un mācīšanās

alternatīvām metodēm (ekskursiju);

Pratiski pielieto zināšanas par mērogu;

Veic mērvienību pārveidošanu aprēķinos par attālumiem, masu, ātrumu, degvielas

patēriņu.

1. Mērķis: sekmēt skolēnu izpratni par matemātikas un dabaszinību mācību priekšmetu

saikni ar ekskursiju (zināšanu un prasmju pārnese).

2. Uzdevumi: 1) noskaidrot galamērķi un veikt nepieciešamos aprēķinus;

2) noskaidrot informāciju par galamērķiem;

3) prasmīgi izmantot IT informācijas ieguvē.

3. Klases

stundas plāns:

1. Pārrunas klasē - Dodamies ekskursijā.

2. Darbs grupās ar darba lapu (1.pielikums).

3. Darbs grupās: skolēni izveido apkopojumu informācijai, kas nepieciešams

zināt dodoties ekskursijā uz Alsungu (2.pielikums).

5. Izveidoto apkopojumu analīze.

4. Metodes: Pārrunas, darbs grupās, darbs ar darba lapu, diskusija, informācijas

apkopošana.

5. IT

izmantošana

Dators, projektors.

6. Refleksija: Izveidotā informācijas apkopojuma, kas nepieciešams zināt dodoties

ekskursijā uz Alsungu, analīze. Lomu un pienākumu sadalīšana, gatavojoties

ekskursijai.

7.Literatūras

avoti

Skolotājas sagatavoie uzdevumi, resurss: google maps, mājas lapas:

mezvidulabirints.lv, http://murkskis.lv, https://lv.wikipedia.org

Page 10: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

1.pielikums

2.pielikums

Page 11: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

Starpdisciplinārās stundas apraksts

Ekskursija uz Alsungu

Ekskursija uz Alsungu

Temats: došanās ekskursijā

Sasniedzamais rezultāts:

Pilnveidotas sadarbības prasmes, strādājot grupās;

Veidojas priekšstats par mācību priekšmetu savstarpējo saikni un mācīšanās

alternatīvām metodēm (ekskursiju);

Pilnveidotas prasmes risināt problēmuzdevumus;

Papildina savas zināšanas par vāveru dzimtas dzīvniekiem – murkšķiem;

Iepazīst Alsungas vēsturi; Alsungas iedzīvotāju ieražas, īpatnības dzīvesveidā valodā.

1. Mērķis: papildināt zināšanas par murkšķu audzēšanas iespējām un dzīvesveidu; par

Alsungas vēsturi un iedzīvotājiem, veicot dabaszinību un matemātikas

problēuzdevumus grupās. Pilnveidot prasmes sadarboties un veicināt skolēnu

līdzatbildību, uzņemoties pienākumus gatavojoties ekskursijai un ekskursijas

laikā.

2. Uzdevumi: 1) iepazīties ar murkšķu audzēšanu un to dzīvi;

2) praktisks darbs “Mežvidu” labirintā, pildot uzdevumus un meklējot izeju

(matemātikas trase; dabaszinību trase), sadarbojoties grupās;

3) organizēt pikniku, ievērojot drošību un sakārtojot piknika vietu pēc ēšanas;

4) apmeklēt Alsungas muzeju un iepazīties ar Alsungas un suitu vēsturi un

dzīvesveidu.

3. Ekskursijas

plāns:

1. Viesošanās murkšķu audzētavā un nepieciešamās informācijas

noskaidrošana, uzmanīgi klausoties stāstītajā un uzdodot jautājumus (skatīt

1.pielikumā).

2. Dalīšanās grupās, izlozējot līdzīgas nozīmes suitu vārdus (skatīt 2.pielikumā).

3. Darbs grupās ar darba uzdevumiem “Mežvidu” labirintā (skatīt 3.pielikumā).

4. Piknika organizēšana un vietas sakopšana.

5. Alsungas muzeja apmeklējums (skatīt 4.pielikumā).

4. Metodes: Saruna, darbs grupās, praktisks darbs, diskusija.

6. Refleksija: Ekskursijas izvērtējums: 24.09.2018. – matemātikā (matemātisko uzdevumu

analīze darba lapās) un 28.09.2018. – klases stundā (ekskursijas izvērtējums,

analīze).

7.Literatūras

avoti

Skolotājai nepieciešamie resursi, lai sagatavotos ekskursijai: google maps,

mājas lapas: mezvidulabirints.lv, http://murkskis.lv, https://lv.wikipedia.org,

https://www.suitunovads.lv/lv/suitu_valoda/

Page 12: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

1.pielikums

Page 13: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

2.pielikums

Page 14: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

3.pielikums

Page 15: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

Page 16: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

4.pielikums

Page 17: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

Starpdisciplinārās stundas apraksts

Matemātika

Matemātika (matemātisko uzdevumu analīze darba lapas)

Temats: Darbības ar naturāliem skaitļiem, analizējot ekskursijā iegūtos datus.

Sasniedzamais rezultāts:

Pilnveidotas sadrbības prasmes, srādājot grupās un pāros;

Veidojas priekšstats par mācību priekšmetu savstarpējo saikni un mācīšanās

alternatīvām metodēm (ekskursiju);

Papildina savas zināšanas par vāveru dzimtas dzīvniekiem – murkšķiem;

Pilnveido prasmes analizēt iegūtos datus: veidot diagrammas, aprēķināt vidējo

aritmētisko;

Veic mērvienību pārveidošanu aprēķinos par masu.

1. Mērķis: sekmēt skolēnu izpratni par matemātikas mācību priekšmeta saikni ar

ekskursiju (zināšanu un prasmju pārnese).

2. Uzdevumi: 1) papildināt zināšanas par murkšķu dzīvesveidu;

2) apkopot ekskursijā iegūtos datus tabulā un diagrammā;

3) matemātiski analizēt ekskursijā iegūto informāciju.

3. Klases

stundas plāns:

1. Pārrunas klasē - Ko uzzinājām ekskursijā.

2. Darbs pāros ar darba lapu (1.pielikums).

3. Darba prezentācija – svarīgākais, ko mēs uzzinājām.

4. Metodes: Pārrunas, darbs pāros, darbs ar darba lapu, diskusija, informācijas

analizēšana, secinājumu prezentēšana.

5. IT

izmantošana

Dators, projektors.

6. Refleksija: Secinājumu prezentēšana un pārrunas par ekskursijā iegūto informāciju.

7.Literatūras

avoti

Skolotājas sagatavoie uzdevumi, resurss: google maps, mājas lapas:

mezvidulabirints.lv, http://murkskis.lv, https://lv.wikipedia.org, ekskursijas

laikā iegūtā informācija.

Page 18: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

1.pielikums

Page 19: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

Page 20: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

Starpdisciplinārās stundas apraksts

Klases stunda

Klases stunda (ekskursijas izvērtējums, analīze).

Temats: Ekskursijas izvērtējums.

Sasniedzamais rezultāts:

Pilnveidotas sadrbības prasmes, srādājot grupās;

Veidojas priekšstats par mācību priekšmetu savstarpējo saikni un mācīšanās

alternatīvām metodēm (ekskursiju).

1. Mērķis: Ekskursijas izvērtējuma veikšana un atskaites sagatavošana.

2. Uzdevumi: 1) noskaidrot un apkopot ekskursijas un ar to saistīto nodarbību ieguvumus;

2) apkopot paveikto, gatavojoties, organizējot un analizējot ekskursiju;

3) sagatvavot ekskursijas atskaiti.

3. Klases

stundas plāns:

1. Diskusija – kas tika izdarīts sagatvaošanās posmā, ko uzzinājām ekskursijā

un kā to iespējams pielietot mācību procesā;

2. Uzrakstīt pārdomas par ekskursiju (1.pielikums).

3. Darbs grupās: sagatavot atskaiti par ekskursiju (2.pielikums).

4. Metodes: Diskusija, darbs grupās.

5. IT

izmantošana

Dators, projektors (foto aplūkošanas sesijai).

6. Refleksija: Viedokļu izteikšana un uzklausīšana – svarīgākais, ko ieguvu ekskursijā,

pirms un pēc.

7.Literatūras

avoti

Page 21: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

1.pielikums

Page 22: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

2.pielikums

Page 23: 5. klase Matemātika + klases stunda - izglitiba.saldus.lv

Linda Kuskova

Saldus pamatskola

Stundas norises un rezultātu izvērtējums jeb atgriezeniskā saite

Kas izdevās? Kāpēc?

Plānotie pasākumi izdevās, tika izveidoti darba materiāli atbilstoši iegūtajai

informācijai ekskursijas laikā. Aktivitātes bija skolēniem saistošas, ar iespēju uzzināt daudz

jaunas informācijas. Skolēni vēl nebija apmeklējuši Alsungu, tāpēc viņiem bija iespēja atklāt

jaunu vietu un jaunas iespējas.

Ko nākamreiz darītu savādāk? Kāpēc?

Pirms došanās ekskursijā jāprecizē visi sīkumi, pat, ja liekas, ka viss ir saprotams. Jo

“Mežvidu labirintā” mums nebija iespēja veikt plānotos eksperimentus, kurus bijām pieteikuši,

bet vietas īpašniece bija aizmirsusi nepieciešamās lietas.

Atziņas:

Ekskursija ir noderīga platforma daudzu mācību priekšmetu apguvei. Šo metodi mēs

biežāk izmantojam kā atelpas formu bērniem, lai atpūstos no mācībām un šo priekšstatu par

ekskursiju kā izklaides formu ir grūti pārvarēt, jo tas prasa lielu sagatavošanās darbu gan

skolotājam, gan bērniem un arī vecākiem ir savas cerības un gaidas par ekskursiju un tās

galamērķi.

Ieteikumi:

Katrs audzinātājs savu klasi pazīst vislabāk un zina kā piedāvāt skolēniem apgūt jaunas

lietas ar ekskursiju palīdzību, tāpēc būtu noderīgi izveidot visiem pieejamu ekskursiju ideju

banku, kur katrs audzinātājs varētu gūt idejas jauniem piedzīvojumiem un atklājumiem, kad

tas ir nepieciešams.