55464231 lapan soalan tamadun islam

Download 55464231 Lapan Soalan Tamadun Islam

Post on 20-Jul-2016

33 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Sistem pemerintahan negara Islam Madinah pada zaman Nabi Muhammad s.a.w.

Sistem Pemerintahan Negara Islam Madinah

Nabi Muhammad s.a.w. telah mendirikan sebuah kerajaan Islam di Madinah dengan membuat beberapa dasar penting, antaranya sebagai ketua kerajaan yang memerintah.

(1) Pentadbiran

Nabi sebagai ketua kerajaan yang memerintah sesuai dengan Al-Quran. Membentuk sistem pentadbiran Islam berasaskan kepada perkara-perkara berikut:a.Menghapuskan semangat assabiyah dan menggantikannya dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.b.Menjadikan Islam sebagai landasan undang-undang dan peraturan dalam hidup bermasyarakat berasaskan Al-Quran dan Sunnah.c.Menjadikan kaedah musyawarah sebagai kaedah yang berkesan dalam pentadbiran.d.Memperkenalkan peraturan bertulis iaitu Piagam Madinahe.Mewujudkan hubungan diplomatik dengan Habsyah, Mesir, Byzantine dan Parsi.

(2)Pembentukan Ummah

a. Nabi Muhammad s.a.w. telah mengambil langkah awal dengan menyatupadukan umat Islam dan bukan Islam di Madinah melalui konsep pembentukan ummahb. Penyatuan antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Orang Aus dan Khazraj yang bersengketa sekian lama bermusuhan, disatukan setelah mereka memeluk agama Islam. Setelah itu, tiada lagi perkara menuntut bela dan hutang darah seperti mana yang terdapat dalam amalan assabiyah.c.Pembentukan ummah di antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya menghapuskan perbezaan antara dua golongan sebaliknya dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan dan saling membantu antara satu sama lain.

(3) Piagam Madinah

i. Piagam Madinah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dilaksanakan kepada penduduk Madinah di mana undang-undang ini merupakan peraturan undang-undang yang tertinggi di Madinah.ii. Piagam Madinah menekankan pengiktirafan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Ketua Negara Madinah yang perlu dipatuhi dan dihormati. Baginda mempunyai kuasa memutuskan dasar-dasar negara Islam dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.iii. Piagam Madinah telah membentuk perpaduan ummah antara orang Islam dan orang bukan Islam. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman, damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing.iv.Piagam Madinah menjadikan kota Madinah aman dan selamat kerana keselamatan penduduk adalah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh luar.

(4) Pengasas Dasar Ekonomi Islam

i.Dasar ekonomi Islam menggantikan ekonomi jahiliah.ii. Larangan riba, menipu timbangan, mewajibkan zakat dan menggalakkan umat Islam mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram.iii.Dalam bidang pertanian, mengusahakan tanah terbiar, menebus tanah yang tergadai daripada orang Yahudi.iv. Dalam bidang perdagangan, menyekat kegiatan kaum Quraisy yang memonopoli perdagangan antara Makkah, Madinah dan Syam.v.Memecahkan monopoli perniagaan Yahudi di Madinah.

(5) Pertahanan Madinah

i. Sebanyak 74 ekspedisi ketenteraan berlaku pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. semasa memerintah Madinah. Pembentukan angkatan tentera Islam adalah bertujuan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman terutamanya kaum Musyrikin Makkah.ii. Ekspedisi ketenteraan pada zaman Nabi terbahagi kepada dua iaitu ekspedisi yang disertai oleh Nabi dipanggil Ghazwah dan ekspedisi yang tidak disertai oleh Nabi dikenali sebagai Sariyah. Nabi Muhammad s.a.w. telah menyertai sebanyak 27 kali ekspedisi ketenteraan.iii.Pembentukan angkatan tentera Islam membolehkan umat Islam Madinah menghadapi serangan orang Musyrikin Makkah dalam beberapa siri peperangan seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandak.iv. Nabi Muhammad s.a.w. telah menjadi pemimpin tentera Islam yang terbaik kerana baginda telah menjadi ketua dan memimpin angkatan tentera Islam dan beberapa ekspedisi perang.

(6) Syura

1. Baginda berjaya memperkenalkan sistem Syura dalam semua bidang terutamanya bidang politik dan ekonomi.ii. Baginda mengamalkan prinsip musyawarah semasa melakukan pengadilan terhadap tawanan Yahudi Bani Quraizah semasa perang. Baginda tidak menunjukkan permusuhan dengan kaum Yahudi sebaliknya mengadakan perundingan dan memulangkan harta benda yang ditawan daripada pihak musuh semasa perang.iii. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara golongan Ansar dan Muhajirin serta juga mendamaikan permusuhan antara suku Aus dan Khazraj penduduk asal Madinah.iv. Nabi Muhammad s.a.w. juga mengadakan musyawarah dengan para sahabat semasa menghadapi tentera Musyrikin Makkah walaupun umat Islam dapat menghadapi serangan semasa Perang Khandak.

(7) Pembinaan Masjid

Langkah awal sewaktu baginda sampai di Madinah, Nabi Muhammad s.a.w. telah mendirikan sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Al-Nabawi yang menjadi tempat beribadat dan penyebaran Islam.

Selain fungsi masjid sebagai pusat ibadat, masjid juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam. Masjid ini juga berfungsi mengajar, membimbing dan memberi nasihat kepada saudara-saudara baru.

1. Huraikan Sistem Pemerintahan Negara Islam Madinah Pada Zaman NabiMuhammadS.A.W.

A. PENGENALAN:

1. Nabi Muhammad s.a.w dalam keluarga ternama masyarakat Quraisy iaitu keturunan Bani Hashim.

2. Setelah baginda dilantik menjadi Rasulullah pada 610 Masihi, Nabi Muhammad s.aw mendapat tentangan yang hebat dari masyarakat Quraisy Makkah.

3. Penentangan demi penentangan menyebabkan baginda terpaksa berhijrah ke Madinah seterusnya mengasaskan sistem pemerintahan negara Islam pertama di Madinah.

B. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA ISLAM MADINAH.( Huraikan isi )

Nabi Muhammad s.a.w telah mendirikan sebuah kerajaan Islam di Madinah dengan membuat beberapa dasar penting antaranya:

a. Membentuk Sistem Pentadbiran Islam berasaskan kepada empat perkaraiaitu:

1. Menghapuskan semangat Assabiyyah dan menggantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.2. Menjadikan Islam sebagai landasan undang undang dan peraturan dalam hidup bermasyarakat.3. Menjadikan kaedah bermusyawarah sebagai kaedah berkesan dalam pentadbiran.4. Memperkenalkan peraturan bertulis iaitu Piagam Madinah.

b. Pembentukan Ummah.

1. Nabi Muhammad s.a.w telah mengambil langkah awal dengan menyatupadukan umat Islam dan bukan Islam melalui konsep Pembentukan Ummah.2. Penyatuan antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Orang Aus dan Khazraj yang bersengketa sekian lama bermusuhan, disatukan setelah mereka memeluk Islam. Setelah itu tiada lagi perkara menuntut bela dan hutang darah seperti mana yang terdapat dalam amalan assabiyyah.3. Pembentukan ummah di antar golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya menghapuskan perbezaan antara dua golongan sebaliknya dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan dan saling bantu membantu antara satu sama lain.

c. Mewujudkan Piagam Madinah.

1. Piagam Madinah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhamamd s.a.w dilaksanakan kepada penduduk Madinah di mana undang undang ini merupakan peraturan dan undang undang yang tertinggi di Madinah.

2. Piagam Madinah menekankan pengiktirafan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Ketua Negara Madinah yang perlu dipatuhi dan dihormati. Baginda mempunyai kuasa memutuskan dasar dasar negara Islam dan menyelesaikan masalah masalah yang timbul.

3. Piagam Madinah menjadikan kota Madinah aman dan selamat kerana keselamatan penduduk adalah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh luar.

d. Kaedah Musyawarah Dalam Pentadbiran.

1. Baginda berjaya memperkenalkan sistem Syura ( Musyawarah ) dalam semua bidang terutamanya bidang politik dan ekonomi.

2. Baginda mengamalkan prinsip musyawarah semasa melakukan pengadilan terhadap tawanan Yahudi bani Quraizah semasa perang. Baginda tidak menunjukkan permusuhan dengan kaum Yahudi sebaliknya mengadakan perundingan demi perundingan dan memulangkan harta benda yang ditawan daripada pihak musuh semasa perang.

3. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara golongan Ansar dan golongan Muhajirin dan juga mendamaikan permusuhan antara suku Aus dan Khazraj penduduk asal Madinah.

4. Nabi Muhammad s.a.w juga mengadakan musyawarah dengan para sahabat semasa menghadapi tentera Musyrikin Makkah bagaimana umat Islam dapat menghadapi serangan orang orang Quraisy.

e. Membina Angkatan Tentera Islam.

1. Sebanyak 74 ekspedisi ketenteraan berlaku di zaman Nabi Muhammad s.a.w semasa memerintah Madinah. Pembentukan angkatan tentera Islam adalah bertujuan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman terutamanya dari kaum musyrikin.

2. Ekspedisi ketenteraan pada zaman Nabi Muhammad s.a.w terbahagi kepada, pertama disertai oleh Nabi Muhammad yang dipanggil ghazwah dan kedua ekspedisi ketenteraan yang tidak disertai oleh Nabi Muhammad dikenali sebagai sariyah Nabi Muhammad s.a.w telah menyertai sebanyak 27 kali ekspedisi ketenteraan.

3. Pembentukan angkatan tentera Islam telah membolehkan umat Islam Madinah menghadapi serangan orang Musyrikin dalam beberapa siri peperangan menghadapi serangan orang Musyrikin Makkah dalam beberapa siri peperangan seperti Perang Badar, Uhud dan Khandak.

4. Nabi Muhammad s.a.w telah menjadi pemimpin tentera Islam yang terbaik kerana baginda telah menjadi ketua dan pemimpin angkatan tentera Islam dan beberapa ekspedisi perang.

f. Membina Masjid.

1. Langkah awal sewaktu baginda sampai di Madinah Nabi yang dikenali sebagai Masjid Al Nabawi yang menjadi tempat beribadat dan pusat penyebaran Islam.

2. Selain fungsi masjid sebagai pusat ibadat, Masjid juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam. Masjid Al Nabawi juga b

Recommended

View more >