หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ...

Download หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ และระบบห้องสมุด Walai AutoLib

Post on 13-Jan-2016

65 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

หน่วยวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศ และระบบห้องสมุด Walai AutoLib. Last update 02/07/2010. ประวัติและความเป็นมา. เริ่มเมื่อต้นปี 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดแทนระบบ VTLS Classic ที่ใช้งานอยู่ - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Walai AutoLibLast update 02/07/2010

 • 2548 VTLS Classic

 • VTLS Classic Screen

 • WULIB beta version Screen

 • WULIB current version Screen

 • WULIB Web 2.0 version Screen

 • . Union Catalog, Broadcast Search July 2548

 • Site Reference User Change Management

 • Walai AutoLib

 • Library SystemDCMS & UCInformation PortalPhase IPhase IIPhase IIIPhase IVPhase VPhase N

 • TOR . 6 Policy management, Acquisition, Cataloging, Circulation, Serials Control, Web OPAC . Authority Control Inventory

 • TOR 1

 • TOR 2

 • Identified Self Check, RFID

 • LMS (ISN Management) Core Union Catalog TDCMS

 • WULIB & Library 2.0 Library 2.0 Onsite services Online services

 • WULIB Web Portal Content Management System (CMS) CMS Dynamic Search System Tag, Rating, Review, Broadcast search Catalog

 • WULIB & Informatics R&D Library Professional Commercial Software & Hardware

 • .-./. . .Walai AutoLib

 • MA .

 • 3

 • . 5

 • . () TCDC Mini TCDC OKMD TK Park

 • .. . .

 • Circulation module Acquisition module

 • Acquisition Serials module Cataloging module OPAC module

 • Serials module Authority module Trainer & Coordinator

 • Thank you for your attention