7. hafta pointer dizileri - · pdf file 2 pointer dizileri ―elemanları pointerlardan...

Click here to load reader

Post on 08-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7. Hafta – Pointer Dizileri

  Dr. Öğr. Üyesi Nesibe YALÇIN

  https://nesibeyalcin.wordpress.com/bsm104/

  BARTIN ÜNİVERSİTESİ

  MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

  https://nesibeyalcin.wordpress.com/bsm104/ https://nesibeyalcin.wordpress.com/bsm104/ https://nesibeyalcin.wordpress.com/bsm104/

 • 2

  Pointer Dizileri

  ― Elemanları pointerlardan oluşan dizilere “pointer (gösterici) dizileri” (array of pointers) denir.

  ― Derleyici bir pointer dizisi tanımlaması ile karşılaşınca diğer dizilerde yaptığı gibi, bellekte belirtilen sayıda pointerı tutabilecek kadar ardışık yer tahsis eder.

  ― Değişken türü * Pointer dizisinin ismi [Eleman sayısı]; ― char *s[5];

  char * il[81]; int * stok[25]; float *maas [40];

 • 3

  Char Tipi Pointer Dizileri

  ― Uygulamalarda en sık görülen pointer dizileri, char türden olan pointer dizileridir.

  ― char türden bir pointer dizisinin her bir elemanı bir stringi (karakter dizisini) göstermektedir.

  ― char * isim[]={"ela","gökçe","burak","ömer"};

  ― char * kurslar[10] = {"Diksiyon","İngilizce", "Bilgisayar", "Bağlama","Gitar", "Tiyatro","Kişisel Gelişim","Fitness (bayanlar)", "Fitness (baylar)“, "Halk Oyunları",};

 • 4

  Char Tipi Pointer Dizileri

  ― Char tipi pointer dizilerin en çok kullanılma nedeni; program içinde sık kullanılacak yazıları her defasında yazmak yerine bir pointerdizisi içerisinde saklayarak gerektiğinde ulaşmaktır.

  char *hata[] = { "Bellek yetersiz", "Hatalı şifre", "Dosya bulunamadı", "Sürücü hazır değil", "Belirlenemeyen hata"};

 • 5

  Char Tipi Dizi ve Pointerlar

  #include

  #include

  #include

  int main(){

  char donem[]="Guz/Bahar Donemi";

  printf("%s -> adresi %p\n\n",donem,donem);

  char *ptr;

  ptr=donem;

  // char *ptr="Guz/Bahar Donemi";

  for(int i=0;i

 • 6

  Char Tipi Diziler

  ― char dersler[6][20] = {"Programlama","Veritabani", "Elektronik","Matematik","Fizik","Veri Yapilari"};

 • 7

  Char Tipi Diziler

  ― char dersler[6][20] = {"Programlama","Veritabani", "Elektronik","Matematik","Fizik","Veri Yapilari"};

  int main(){

  char dersler[6][20] = {"Programlama","Veritabani",

  "Elektronik","Matematik",

  "Fizik","Veri Yapilari"};

  for(int i=0;i

 • 8

  Char Tipi Diziler

  ― char dersler[6][20] = {"Programlama","Veritabani", "Elektronik","Matematik","Fizik","Veri Yapilari"};

  int main(){

  char dersler[6][20] = {"Programlama","Veritabani",

  "Elektronik","Matematik",

  "Fizik","Veri Yapilari"};

  for(int i=0;i

 • 9

  Char Tipi Pointer Dizileri

  ― char *dersler [20] = {"Programlama","Veritabani", "Elektronik","Matematik","Fizik","Veri Yapilari"};

 • 10

  Char Tipi Pointer Dizileri

  #include

  int main(){

  char *donem="Guz/Bahar Donemi";

  //char donem[]

  puts(donem);

  //char dersler[][20]

  char *dersler[20] = {"Programlama","Veritabani",

  "Elektronik","Matematik",

  "Fizik","Veri Yapilari"};

  for(int i=0;i

 • 11

  Pointer Dizileri

  #include

  #include

  int main()

  {

  const int boyut=7;

  int notlar[boyut]={25,40,5,95,50,65,45};

  int toplam=0;

  for (int i = 0; i < boyut; i++)

  toplam += notlar[i];

  float ort=(float)toplam/boyut;

  printf("Toplam=%d, Ortalama=%.2f",toplam,ort);

  getch();

  }

  adresi Dizi elemanı

  değeri

  0x04 notlar[0] 25

  0x08 notlar[1] 40

  0x0C notlar[2] 5

  0x10 notlar[3] 95

  0x14 notlar[4] 50

  0x18 notlar[5] 65

  0x1C notlar[6] 45

 • 12

  Pointer Dizileri

  #include

  #include

  int main(){

  const int boyut=7;

  int notlar[boyut]={25,40,5,95,50,65,45};

  int *ptr[boyut];

  for (int i = 0; i < boyut; i++){

  ptr[i]=&notlar[i];

  printf("%d ",*ptr[i]);

  }

  }

  ptr[0]

  ptr[1]

  ptr[2]

  ptr[3]

  ptr[4]

  ptr[5]

  ptr[6]

  adresi Dizi elemanı

  değeri

  0x04 notlar[0] 25

  0x08 notlar[1] 40

  0x0C notlar[2] 5

  0x10 notlar[3] 95

  0x14 notlar[4] 50

  0x18 notlar[5] 65

  0x1C notlar[6] 45

 • 13

  Pointer Dizileri

  ptr[0]

  ptr[1]

  ptr[2]

  ptr[3]

  ptr[4]

  ptr[5]

  ptr[6]

  adresi Dizi elemanı

  değeri

  0x04 notlar[0] 25

  0x08 notlar[1] 40

  0x0C notlar[2] 5

  0x10 notlar[3] 95

  0x14 notlar[4] 50

  0x18 notlar[5] 65

  0x1C notlar[6] 45

  #include

  #include

  float ortalama(int *dizi[],int eleman_sayi)

  {

  int toplam=0;

  for (int i = 0; i < eleman_sayi; i++)

  toplam+=*dizi[i];

  float ort=(float)toplam/eleman_sayi;

  return ort;

  }

  int main()

  {

  const int boyut=7;

  int notlar[boyut]={25,40,5,95,50,65,45};

  int *ptr[boyut];

  for (int i = 0; i < boyut; i++)

  ptr[i]=&notlar[i];

  printf("Ortalama=%.2f",ortalama(ptr,boyut));

  getch();

  }

 • 14

  Pointer Dizileri #include

  int main(){

  int dizi[] = {66, 6, 42, 11, 54}; //normal dizi

  int *ptr[5], i; //gösterici dizisi

  for (i=0; i

 • 15

  Pointer Gösteren Pointerlar

  ― Bir pointer, başka bir pointerın adresini gösterebilir:

  int x; int *p1; int **p2; x = 5; p1 = &x; p2 = &p1;

  NOT: int ** türünden olan bir pointer değişkene, int * türünden bir pointerın adresi atanır.

 • 16

  Pointer Gösteren Pointerlar #include

  int main(){

  int x;

  int *p1;

  int **p2;

  x = 5;

  p1 = &x;

  p2 = &p1;

  printf("x degiskeni:%d, adresi:%p\n",x,&x); //&x-->p1

  printf("p1 gostericisi:%p, adresi:%p\n",p1,&p1); //&p1-->p2

  printf("p2 gostericisi:%p, adresi:%p\n",p2,&p2);

  }

 • 17

  Pointer Gösteren Pointerlar

  *p1=24; **p2=10; *(*p2)=10;

 • 18

  Pointer Gösteren Pointerlar #include

  #include

  int main(){

  double x=-2.1;

  double y=0.34;

  double *p=NULL;

  double **p2=NULL;

  printf("x:%.2f, y:%.2f\n",x,y);

  p=&x;

  *p=2.8;

  printf("x:%.2f, y:%.2f\n",x,y);

  p2=&p;

  printf("x:%.2f, y:%.2f\n",x,y);

  *p2=&y;

  *p=20;

  printf("x:%.2f, y:%.2f\n",x,y);

  **p2=6.8;

  printf("x:%.2f, y:%.2f\n",x,y);

  getch(); }

  Ekran çıktısı ????

 • 19

  Pointer Gösteren Pointerlar

  #include

  #include

  #include

  #define N 6

  int main()

  {

  char *meyveler[N]={"muz","elma","cilek","karpuz","armut","uzum"};

  for(int i=0;i

 • 20

  Tanımlar Pointer Gösterimi Dizi Gösterimi Açıklama

  **ptr *dizi[] Bir pointer dizisi

  *ptr dizi[0] Dizideki ilk eleman, dizideki ilk pointerın adresi ya da bir string dizisi için ilk string

  *(ptr+0) dizi[0]

  *(ptr+i) dizi[i] Dizideki (i+1). eleman, dizideki ikinci pointerın adresi ya da bir string dizisi için ikinci string

  **ptr dizi[0][0] Dizideki ilk eleman, dizideki ilk pointerın ilk elemanı ya da dizideki ilk stringin ilk karakteri

  **(ptr+i) dizi[i][0] Dizinin i.satırdaki ilk elemanı, dizideki i. pointerın ilk elemanı ya da i. stringin ilk karakteri

  *(*(ptr+i)) dizi[i][0]

  *(*(ptr+a)+b) dizi[a][b] Dizideki a pointerının b e lemanı; dizinin a satırı b sütunundaki eleman

  **(ptr+a)+b dizi[a][0]+b İstediğimiz kullanımlardan biri değil !!

 • 21

  Dipnot

  ― Dizinin ilk elemanının adresi ya da dizinin ismi dizinin başlangıç adresini verir.

  dizi ↔ &dizi[0];

  ― Bir değişkenin adresi, değişkenin adının önüne & operatörü getirilerek öğrenilir ve bir pointerı yardımıyla tutulabilir.

  ― Bir pointerın gösterdiği adresteki değer, pointer adının önüne * operatörü getirilerek öğrenilebilir.

 • 22

  Dipnot

  ― Fonksiyonun ismi fonksiyonun adresini verir. Fonksiyonun adresini tutacak pointer, fonksiyon ile aynı dönüş tipine ve parametre tanımlamalarına sahip olmalıdır.

  dönüş_tipi (* pointer_adı)(parametreler) pointer_adı = fonksiyon_adı;

  ― int sayi; int *ptr1=