80 - altamira nº 80

Download 80 - ALTAMIRA Nº 80

Post on 22-Mar-2016

255 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ALTAMIRA N 80

TRANSCRIPT

 • Altamira decembro10N 80 - DECEMBRO DE 2010 - ANO XXV Revista Municipal do Concello de Brin

  Calendariolaboral 2011No 2011 sernfestivos locais do Concello de Brin o 2 de xuo e o 27 de setembro.

  BrionesesMara Manuela Carnota Astray, unha vecia de ons que acaba de cumplir 100 anos de idade.

  PAXS. 12 - 13PAX. 8

  A VECIANZA INAUGUROUO NOVO CONSISTORIO

 • 2 | Concello de Brin

  AltamiraRevista Municipal do Concello de Brinenderezos

  os nosos

  BIBLIOTECA MUNICIPALCarbal leira de Santa Minia, n 515865 - BrinTel ./Fax. : 981 50 99 69

  CASA DA CULTURACarbal leira de Santa Minia, n 515865 - BrinTel . : 981 50 99 08Fax. : 981 50 99 69

  CASA DO CONCELLOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  CEIP PEDROUZOSRa Paseo de Pedrouzos, n 515865 - BrinTel ./Fax. : 981 88 70 80

  CENTRO DE SAUDERa das Pedrias, n 315865 - BrinTel . Lia 1 : 981 88 77 01Tel . Lia 2: 981 88 77 02

  CENTRO SOCIAL POLIVALENTEAvda. de Santa Minia, n 4615865 - BrinTel . : 981 50 99 10Fax. : 981 50 99 78

  ESCOLA INFANTIL MUNICIPALAgro Novo, n 12515280 - Os nxelesTel . : 981 88 77 42

  ESCOLA MUNICIPAL DE MSICAAvda. de Santa Minia, n 7015865 - BrinTel . : 981 50 99 03

  FARMACIA ALVAREZ ALVAREZ, E.Avda. dos nxeles, n 3615280 - Os nxelesTel . : 981 88 72 01

  FARMACIA NUEZ PEREZ, B.Avda. de Santa Minia, n 7515865 - BrinTel . : 981 88 70 30

  GARDA CIVILRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 70 11

  IES BRINRa Paseo de Pedrouzos, n 215856 - BrinTel . : 981 88 18 17Tel . : 981 88 58 99

  OFICINA DE URBANISMOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  POLICA LOCALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel . : 981 89 34 74Fax. : 981 88 74 31

  POLIDEPORTIVO MUNICIPALLamio, s/n15865 - BrinTel . : 981 88 76 53

  SERVIZO DE AUGASUrb. Agro Novo, n 126 Baixo15280 - Os nxelesTel . : 981 88 78 51

  SERVIZO DE EMERXENCIASLamio, s/n15865 - BrinTel . : 629 87 15 42Fax. : 981 88 75 23

  XULGADO DE PAZRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 72 71

  REPORTAXE

  ACTUALIDADE

  BRIONESES

  SERVIZOS SOCIAIS

  CULTURA E DEPORTES

  HISTORIAS E LENDAS

  PASATEMPOS / HUMOR

  CURIOSIDADES / NA PRENSA

  Pax. 3

  Paxs. 4 - 11

  Paxs. 12 - 13

  Paxs. 14 - 15

  Paxs. 16 - 20

  Pax. 21

  Pax. 22

  Pax. 23con

  tidos

  Jos Lus Garca Garca

  Alcalde doConcello de Brin

  AVANCE

  Edita: Concello de BrinRedaccin, deseo e maquetacin:Concello de Brin e Ns ComunicacinFotos: Arquivo Municipal e Ns ComunicacinImprime: Litonor Artes GrficasMail:revistaaltamira@infobrion.com

  Neste tempo de Nadal, tempo de ledicia e celebracins, sae a ra este NMERO 80 da REVISTA ALTAMIRA.

  Das novas incluidas neste nmero, cabe salientar a repor-taxe que nos conta a consecucin de 144 vivendas de pro-teccin oficial que se van a construir antes do ano 2013 no noso Concello.

  Tamn se recolle unha ampla nova sobre a inauguracin da casa e praza do Concello, onde se recordan os mellores momentos do acto, alguns deles bastante graciosos.

  Entre outras moitas novas, destaca especialmente a das actividades culturais para este Nadal e na que tamn se repasan as mis salientables que se realizaron nestes me-ses pasados.

  Por outra banda, dende a ALTAMIRA quero felicitarlle es-tas festas a tlodos vecios e vecias e as mesmo entre-golle o almanaque 2011 do Concello de Brin como agasallo nestas datas.

  FELIZ NADAL E PROSPERO ANO 2011

  DEPSITO LEGAL: C-827-85

 • Revista Altamira | 3

  REPORTAXE

  VIVENDAS DE PROTECCIN OFICIAL

  Brin contar con 144 vivendas protexidas para aluguerO alcalde asina un convenio de 555.000 euros para urbanizar unha finca en Pedrouzos que albergar a primeira actuacin de vivenda protexida no municipio.

  Brin contar con 144 vi-vendas protexidas para alu-guer en Pedrouzos na que ser a primeira actuacin de vivenda protexida que ten lu-gar no municipio. Unha mag-nfica noticia que posible grazas ao convenio de rea de urbanizacin prioritaria que ven de asinar o alcalde Xos Lus Garca coa secretaria de Estado de Vivenda e Actua-cins Urbanas, Beatriz Corre-dor e o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infra-estruturas, Agustn Hernn-dez. Un covnenio que supor un investimento de 555.149 euros na urbanizacin da rea Urbanstica Nmero 9 de Pe-drouzos, unha finca de 7.646 metros cadrados que alberga-r estas vivendas protexidas.

  O Ministerio de Fomen-to ser quen aporte 489.600 euros, o 88% do financiamen-to, mentres que o resto co-rrer a cargo do promotor da obra, Desarrollos Urbansticos

  Montemar SL. De feito, o con-venio conseguido polo alcal-de de Brin un dos ltimos acordos de reas de Urbani-zacin Prioritaria que reciben axudas estatais, xa que stas van desaparecer en 2011.

  O acordo contempla ta-mn o compromiso da promo-tora de que as obras de urba-nizacin estarn rematadas, como prazo mximo, no ano 2013 e tamn que no prazo de

  tres anos debern estar cons-truidas, como mnimo, un 30% das vivendas protexidas ( dicir, cando menos 43 viven-das). As mesmo, o convenio recolle o compromiso do Con-cello de colaborar coa promo-tora e axilizar no posible toda a tramitacin das obras.

  Esta ser a primeira pro-mocin de vivenda pblica que se acometa en Brin en toda a sa historia, despois de

  que a Xunta decidise aparcar o proxecto de construcin de 234 vivendas protexidas e de prezo limitado contempladas no Plan Sectorial de Vivenda na rea Funcional de Santia-go proxectado polo anterior goberno autonmico. Un proxecto que contemplaba un investimento de 4,9 millns de euros nunha bolsa de solo de 55.527 metros cadrados na finca coecida como Villa Amalia.

  Xos Lus Garca sinala que esta ac-tuacin urbanstica demostra anda mis a necesidade da construcin do vial entre Os Barreiros e o ro Pgo. De fei-to, trtase dun vial de gran importancia urbanstica para o futuro de Pedrouzos, pois dar servizo non s a estas 144 no-vas vivendas de protexidas senn tamn s contempladas no proxecto de Villa Amalia, onde nestes momentos se estn a levar a cabo as obras de urbanizacin.

  Un novo vial, por outra parte, com-prometido polo actual presidente da Xunta, Alberto Nez Feijoo, na sa etapa como conselleiro de Poltica Terri-torial e que xa estaba contemplado no propio Plan Xeral de Ordenacin Muni-cipal. O Concello cumpriu co acordado nese convenio: cedeu os terreos munici-pais por onde hoxe en da pasa a autova e tamn pagou outros 250.000 euros, espera de que a Xunta cumpra coa sa parte.

  Necesidade da variante da AC-451A parcela onde se situarn as vivendas de Proteccin Oficial est ao ca-rn da Autova AG 56 - Santiago - Brin, moi cerca dos centros educativos e de instalacins como o pavilln e a nova piscina climatizada.q

 • 4 | Concello de Brin

  ACTUALIDADE

  NOVA INFRAESTRUCTURA

  A vecianza de Brin inaugura a nova casa do Concello

  Anda que haba moito po-ltico pola praza, fin foron uns trescentos vecios e vecias de Brin os que se encarga-ron de inaugurar a nova casa do Concello, un acto que via cuns extras como a apertura na nova praza do Concello ou a posta en marcha do primeiro sistema de contedores soterra-dos de lixo de Pedrouzos. Non s quedou gravado para a pos-teridade nunha placa conme-morativa na entrada do edifi-cio, senn que as o recordou o propio alcalde Xos Lus Garca cando afirmou que hoxe quen inaugura esta casa consistorial sodes vs, os vecios. unha obra feita polos vecios para os vecios de Brin, e aqu teredes uns grandes funciona-rios e traballadores municipais que traballarn por mellorar a vosa calidade de vida.

  Por iso durante esa xorna-da todos os vecios e vecias que o desexaron puideron co-ecer libremente todas as de-

  As novas instalacins permitirn ofrecer un mellor e mis rpido servizo aos vecios

  pendencias municipais: dende o saln de plenos ata o despa-cho do alcalde, que est ben vista para que ningun vos poida dicir que non estou no despacho para atendervos, bromeou Xos Lus Garca so-bre a cristaleira do seu despa-cho que o fai visible dende o exterior do inmoble.

  Ao acto de inauguracin asistiron o presidente da De-putacin Provincial da Corua, Salvador Fernndez Moreda; o director xeral de Administra-cins Pblicas da Consellera de Presidencia, Jos Norberto Uzal; as como toda a corpora-cin municipal brionesa e os alcaldes de Ames, Boqueixn, Lousame, Noia, Teo, Val do Du-bra e Vedra. A Banda de Msi-ca Municipal de Brin e as in-tegrantes da Escola Municipal de Pandeiretas puxeron a nota musical xornada, mentras que o grupo Outn Xunqueiri-a, promotor da obra, correu cos gastos dos pinchos finais.

  A ANECDOTA DA XORNADA

  Toda inauguracin ou gran acto que se prece ten que ter forza algunha ancdota. E no caso da nova casa do concello chegou cando se descubriu a placa da nova Praza do Conce-llo. Ou, mellor dito, cando se tentou descubrir a devandita placa pois cando Jos Gmez Rodrguez, o vecio de mis ida-de presente no acto, tirou do cordel para despegar a bandei-ra, ste rompeu e quedou a medio retirar.

  As gargalladas non se fixeron agardar, pois quen mis quen menos decatouse ao momento que a bandeira quedara a demasiada altura como para ser retirada por ningun. E iso que houbo quen tirou do bastn de Jos Gmez para tentar despegala, pero nin con esas. Pero a pequenos males, gran-des solucins. Facendo propio aquelo de que a unin fai a forza, os Albertos (os da gabardina non, o tcnico de Cultura e o arquitecto de Brin) fixeron un cabalio un enriba do outro para retirar a bandeira.

  Momento no que o Alcalde proceda a cortar a cinta inaugural axudado polo presidente da Deputacin e observado moi de preto polos portavoces da oposicin de Brin, o alcalde de Ames e o director xeral de Ad-minis