84 - altamira nº 84

Download 84 - ALTAMIRA Nº 84

Post on 10-Mar-2016

258 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

REVISTA ALTAMIRA N 84

TRANSCRIPT

 • Servizo de EmerxenciasEstn pasando unha comprometidasituacin por falta da subvencin da Xunta

  BrionesesA Comparsa do Paseo dePedouzos: 12 anos alegrandoo entroido de Brin

  PAXS. 12 - 13PAX. 6

  Posta de largo da recn sinalizada

  ruta do Tambre

  Orzamentosmuniciapis 2012

  Certame Novos valores

  Altamira maio2012N 84 - MAIO 2012 - ANO XXVI REVISTA MUNICIPAL DO CONCELLO DE BRIN

  Os orzamentos para este ano prevn unha reducin do 6% do endebedamento.

  O certame reafrmase e acada un novo rcord de participacin.

  PAXS. 4-5 PAX. 16

 • 2 | Concello de Brin

  AltamiraRevista Municipal do Concello de Brin

  enderezosos nososBIBLIOTECA MUNICIPALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel ./Fax. : 981 50 99 69

  CASA DA CULTURACarbal leira de Santa Minia, n 515865 - BrinTel . : 981 50 99 08

  CASA DO CONCELLOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  CEIP PEDROUZOSRa Paseo de Pedrouzos, n 515865 - BrinTel ./Fax. : 981 88 70 80

  CENTRO DE SAUDERa das Pedrias, n 315865 - BrinTel . Lia 1 : 981 88 77 01Tel . Lia 2: 981 88 77 02

  CENTRO SOCIAL POLIVALENTEAvda. de Santa Minia, n 4615865 - BrinTel . : 981 50 99 10Fax. : 981 50 99 78

  ESCOLA INFANTIL MUNICIPALAgro Novo, n 12515280 - Os nxelesTel . : 981 88 77 42

  ESCOLA MUNICIPAL DE MSICAAvda. de Santa Minia, n 7015865 - BrinTel . : 981 50 99 03

  FARMACIA ALVAREZ ALVAREZ, E.Avda. dos nxeles, n 3615280 - Os nxelesTel . : 981 88 72 01

  FARMACIA BASTAVALES BRINAvda. dos nxeles, n 3615280 - BastavalesTel . : 981 88 88 36

  FARMACIA NUEZ PEREZ, E.Lg. Sabaxns, N 5715865 - BrinTel . : 981 88 70 30

  GARDA CIVILRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 70 11

  IES BRINRa Paseo de Pedrouzos, n 315856 - BrinTel . : 981 88 18 17Tel . : 981 88 58 99

  OFICINA DE URBANISMOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  PISCINA CUBERTA MUNICIPALLamio, s/n15865 - BrinTel . : 981 88 73 46

  POLICA LOCALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel . : 981 89 34 74Fax. : 981 88 74 31

  POLIDEPORTIVO MUNICIPALLamio, s/n15865 - BrinTel . : 981 88 76 53

  SERVIZO DE AUGASUrb. Agro Novo, n 126 Baixo15280 - Os nxelesTel . : 981 88 78 51

  SERVIZO DE EMERXENCIASLamio, s/n15865 - BrinTel . : 629 87 15 42Fax. : 981 88 75 23

  XULGADO DE PAZRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 72 71

  REPORTAXES ACTUALIDADE

  SERVIZOS SOCIAIS

  BRIONESES

  CULTURA E DEPORTES

  HISTORIAS E LENDAS

  TAMN FOI NOTICIA

  LTIMA PXINA

  Paxs. 3 - 5

  Paxs. 5 - 9

  Paxs. 10 - 11

  Paxs. 12 - 13

  Paxs. 14 - 20

  Pax. 21

  Pax. 22

  Pax. 23con

  tidos

  Jos Lus Garca Garca

  Alcalde doConcello de Brin

  AVANCE

  Edita: Concello de BrinRedaccin, deseo e maquetacin:Concello de Brin e Ns ComunicacinFotos: Arquivo Municipal e Ns ComunicacinImprime: Plana Artes Grficas, S. L.Mail:revistaaltamira@infobrion.com

  A REVISTA ALTAMIRA N 84 xa est nas vosas mans. Este novo nmero presntase falando de cartos, dos orzamen-tos 2012 comprometidos fortemente coa cidadana e que apostan polo mantemento de tdolos servizos pblicos.

  Xa de maneira mais distendida, recollemos nestas pxinas a posta de longo da ruta de sendeirismo do Tambre, unha ruta recn sinalizada por varios vecios de Ons, entre os que se atopa Luciano Pena, pai desta revista.

  Outras novas salientables son a actualidade do Servizo de Emerxencias Municipais, a tarxeta social metropolitana, as actividades culturais, deportivas e formativas para os vin-deiros meses. E como xa costume, rematamos coa sec-cin de historias e lendas de Brin que neste nmero lem-bra aqueles das onde o Furacn Hortensia e os outros posteriores arrasaban a nosa comunidade facendo tremer ata as nosas vidas.

  ESPERANDO QUE DESFRUTES DA LECTURA,RECIBE UN CORDIAL SAUDO

  DEPSITO LEGAL: C-827-85

 • Revista Altamira | 3

  REPORTAXE

  TRANSPORTE METROPOLITANO

  Brin abre o prazo de solicitudes para a Tarxeta SocialMetropolitanaEst dirixida a maiores de 65 anos, desempregados e discapacitados e permitir un desconto do 50% sobre a tarifa.

  A Tarxeta Social Metropo-litana est xa a piques de ser unha realidade. O pasado mes de marzo, o pleno municipal aprobou por unanimidade o regulamento do programa de axudas ao Transporte Metro-politano. Unha tarxeta que xa se pode solicitar no centro so-cial polivalente, pois o obxec-tivo que comece a funcionar en todos os concellos da rea metropolitana de Santiago a partir do 1 de maio.

  A Tarxeta Social Metropoli-tana reduce ata o 50% a tarifa da Tarxeta Metropolitana ac-tual. dicir, que se ir de Brin ata Santiago custa actualmente 0,78 euros, coa tarxeta social este prezo ser de 0,39 euros. E permitir aos vecios e veci-as de Brin trasladarse dende calquera parada de autobs do municipio ata Santiago e mes-mo realizar un trasborde nos 60 minutos seguintes sen custe adicional.

  O desconto aplicarase a un mximo de 20 viaxes mensuais e recargarase directamente a travs da tarxeta, unha vez efectuadas as viaxes. Iso si, a entrada en vigor desta tarxeta por fin ao programa municipal de transporte que o Concello via prestando ata o de agora. Por iso moi importante saber que a partir do vindeiro 1 de maio os tickets de transporte gratutos para persoas maiores ou con minusvala que se en-tregaban no centro polivalente xa non sern aceptados.

  A Tarxeta Social Metropo-litana ten carcter persoal e intransferible, o seu uso por persoas non autorizadas dar lugar baixa no programa. So-licitudes e informacin no De-partamento de Servizos Sociais no centro social polivalente, ou no 981 509 910.

  BENEFICIARIOSAs persoas que vian recibindo os tickets de transporte gratuitos para persoas maiores

  que se entregaban no centro polivalente debern solicitar agora a Tarxeta Social Metropoli-tana, que est dirixida a tres colectivos: maiores de 65 anos, persoas con discapacidade ou persoas en situacin de desemprego. Todos eles debern estar empadroados no Concello de Brin dende, cando menos, 12 meses atrs.

  No centro polivalente informan sobre os requisitos para cada grupo. As, os maiores de 65 anos debern acreditar que non exercen actividade laboral, mentres que as persoas con dis-capacidade debern presentar certificado de minusvala de, cando menos, o 65%. En ambos casos, as axudas estn dirixidas a aquelas persoas cuns ingresos inferiores aos 798,76 /mes.

  No caso dos desempregados, requerirase que estean inscritos como demandantes de em-

  prego durante os 12 meses anteriores e que tean traballado como mnimo durante 12 meses nos ultimos 5 anos. Ademais, debern participar en itinerarios de insercin laboral e carecer de recursos econmicos propios.

  DOCUMENTACINEn todos os casos, ser preciso presentar DNI, pasaporte ou NIE, certificado de empa-

  droamento (en caso de vir doutros concellos da rea m,etropolitana), declaracin da renda ou certificado negativo, certificado de pensins (positivo ou negativo) e tarxeta metropolitana (que deber adquirir o solicitante en Novagalicia Banco). A maiores, as persoas con discapa-cidade debern aportar o certificado de minusvala, mentres que os desempregados debern entregar: informe de vida laboral e certificados do perodo de inscripcin no INEM, de non percepcin de subsidios e de participacin en itinerarios de insercin.

  COMO SE CONSEGUEPara conseguir a Tarxeta Social Metropolitana, o solicitante deber adquirir primeiro e

  pola sa conta a Tarxeta Metropolitana, facer a primeira recarga e pagar con ela o importe dos traslados que realice ao longo do primeiro mes. Unha vez concedida a axuda por parte do Concello, a bonificacin do 50% dos 20 primeiros traslados realizados durante o mes anterior, cargarase directamente na tarxeta do usuario/a. As, cada mes irase cargando na sa tarxeta a axuda do 50% correspondente ao gasto realizado no mes anterior, sempre co lmite do 20 viaxes ao mes.

 • 4 | Concello de Brin

  REPORTAXE

  ORZAMENTOS MUNICIPAIS

  Orzamento municipal para 2012: Brin resisteXos Lus Garca asegura que o noso Concello paga rpido, en non mis de 54 das de media, o que case supn un rcord en Galicia

  Fronte carreira desen-freada de recortes que a crise est impoendo nos presu-postos de todas as adminis-tracins pblicas, consttase que a caracterstica principal do de Brin para este ano 2012 a da resistencia: o montante global, tanto en gastos como en ingresos, as-cende a 4.970.671,61 euros, a penas 3.000 euros menos que en 2011. Isto explcase porque o Concello de Brin soubo previr a crise a tempo e non estirou a perna mis do que d a manta.

  OS CAPTULOS DE GASTOS

  O captulo primeiro, que recolle os gastos de persoal, supn o 39% do total, s un

  punto menos que no exer-cicio anterior. de salientar que se mantea o montante deste captulo cando a ten-dencia que a reducin dos contratos de persoal sexa o primeiro que se leva por diante a crise.

  O captulo 2 correspon-de a gastos correntes para mantemento dos servizos que se lles prestan aos cida-dns e supn o 38% do total, un punto mis que en 2011. Ms de medio milln de eu-ros destnanse a electricidade auga e saneamento.

  Os captulos 3 e 9 reco-llen os gastos financieiros (pago de xuros e amortiza-cin de emprstitos) e supn

  o 6,7% do total, cantidade razoablemente baixa, que d idea de que a economa mu-nicipal est saneada.

  Dos 470.000 euros con-signados no captulo 4 para transferencias correntes a outros organismos, a mei-rande pare corresponde aportacin Mancomunida-de do Barbanza para recollida e tratamento de lixo (305.000 euros).

  O captulo 6, o de investi-

  mentos, o que mis se res-inte polo efecto da crise: aqu consgnanse 255,000 e