9. multidisciplinarnog kongresa ishrana budućnosti sa … · 2019. 9. 2. · njegosava lela...

of 8 /8
9. Multidisciplinarnog Kongresa Ishrana budućnosti sa međunarodnim učešćem Novi Sad, SPENS, 19. - 20.10.2019. REPUBLIKA SRBIJA

Author: others

Post on 30-Jul-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROGRAM kongres 9 ZA SAJTNovi Sad, SPENS, 19. - 20.10.2019. REPUBLIKA SRBIJA
SUBOTA, 19. OKTOBAR 2019.
1. RAZVOJ ODRIVE POLJOPRIVREDE OSNOVA ISHRANE BUDUNOSTI Branka Lazi, Zorana Srekov
2. KVALITETNA PROCENA RIZIKA NA RADNOM MESTU Branko Savi, Boo Ili, Nenad Janji
3. ZAŠTITA IVOTNE SREDINE VS. ZAŠTITA PRIRODE – ASPEKT AUTISTINOG PRISTUPA Tamara Galonja Coghill
4. IZVORI I STEPEN KONTAMINACIJE ZEMLJIŠTA I VODA U SRBIJI Jelena Kokovi, Ljiljana olovi
5. O POSTOJANJU I (O)UVANJU DUŠE U 21. VEKU Dragana ori
6. SRETAN IVOT IZVAN ZONE KOMFORA Anita Freimann
7. AKO NA PUTU SRETNEŠ BUDU – UBIJ GA! Dragan Trivan
8. VODA U ZLOM KRUGU PLASTIKE Tamara Petrovi Jakeševi, Tamara Galonja Coghill
RADNO PREDSEDNIŠTVO : Doc. Dr Dragana ori, Republika Srbija
Izv. Prof. Dr sc Anita Freimann, Republika Hrvatska Phd Dragan Jovanov, Republika S. Makedonija
PREDAVANJE (Amfiteatar) 12.45 – 13.30 asova
ISHRANA BUDUNOSTI: MENTALNO-EMOTIVNA ISHRANA Dr Lazar Trifunovi
I SESIJA: NAUKA BUDUNOSTI (Amfiteatar) Izlaganje rada do 12 minuta
14.00-16.10 asova
Registracija uesnika i podela materijala 10.15 – 11.00 asova
SVEANO OTVARANJE KONGRESA 11.55
SVEANO OTVARANJE RADNOG DELA
Detinjstvo u hotelu sa 5 zvezdica ili princip zadovoljstva nasuprot zdravom roditeljstvu! Biljana Grbovi - mast. diz. med. u obraz. Udruenje roditelja ,,Matica“, Novi Sad
Aleksandar Šibul - dr hc m.th dipl. psiholog „Fido centar d.o.o.“ defektološko-psihološki centar
RADNO PREDSEDNIŠTVO : PhD Jelena Boškovi, Republika Srbija Prof. Dr Vladimir Šinik, Republika Srbija
Mr Sc Matija Bilješkovi, SAD
PLANEL DISKUSIJA (Amfiteatar) 16.30-17.10 asova
II SESIJA: TENDENCIJE / SVEDOENJA (Amfiteatar) Izlaganje rada do 10 minuta
17.25-20.45 asova
1. NEOPHODNOST TERAPIJSKOG RADA U CILJU RAZVOJA LINIH SPOSOBNOSTI I OSTVARIVANJA STABILNOG NAPREDOVANJA POJEDINCA Desimir D. Ivanovi
2. UTICAJ VASTUA, NAUKE O STANOVANJU I GRADNJI, NA SVAKODNEVNI KVALITET IVOTA Margito Juši
3. RODITELJSTVO ISHRANA BUDUNOSTI DUHOVNO VASPITANJE U PORODICI I RAZVOJ DUHOVNE INTELIGENCIJE Jelena Sekuli Maksimovi
4. ZAKONODAVAC PRIRODE-DUH IVOTA Siniša Krika
5. MOTIVACIJA I NJENA ADEKVATNA UPOTREBA Stefan Aleksin
6. KROZ BOL DO ISTINE, DO RADOSTI Sanja Dejanovi
7. ZAŠTO JE OKOLADA TOLIKO UKUSNA Matija Bilješkovi
8. TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA RAZVOJ SVESTI - STVARANJE NEPOBEDIVOSTI NA LINOMI DRUŠTVENOM PLANU Milija Petrovi
9. PUTOVATI ZNAI IVETI – BUDUNOST PRIPADA PUTOVANJU Branka Jaji, Jelena Jaji
9. INTERNATIONAL DEBATE ON GMO AND IMPACT ON AFRICAN GOVERNMENTS DECISIONS Hamad Hyba Hassan, Radivoj Prodanovi, Jelena Boškovi
10. CONSCIOUSNESS BASED SELF-REGULATORY MECHANISM OF MICROBIOME: FUNCTION OF BACTERIA AND VIRUSES IN OUR BODY -NEW PARADIGM CHANGING VIEW Yole Y. Raam
1. NEOPHODNOST TERAPIJSKOG RADA U CILJU RAZVOJA LINIH SPOSOBNOSTI I OSTVARIVANJA STABILNOG NAPREDOVANJA POJEDINCA Desimir D. Ivanovi
2. UTICAJ VASTUA, NAUKE O STANOVANJU I GRADNJI, NA SVAKODNEVNI KVALITET IVOTA Margito Juši
3. RODITELJSTVO ISHRANA BUDUNOSTI DUHOVNO VASPITANJE U PORODICI I RAZVOJ DUHOVNE INTELIGENCIJE Jelena Sekuli Maksimovi
4. ZAKONODAVAC PRIRODE-DUH IVOTA Siniša Krika
5. MOTIVACIJA I NJENA ADEKVATNA UPOTREBA Stefan Aleksin
6. KROZ BOL DO ISTINE, DO RADOSTI Sanja Dejanovi
7. ZAŠTO JE OKOLADA TOLIKO UKUSNA Matija Bilješkovi
8. TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA RAZVOJ SVESTI - STVARANJE NEPOBEDIVOSTI NA LINOMI DRUŠTVENOM PLANU Milija Petrovi
9. PUTOVATI ZNAI IVETI – BUDUNOST PRIPADA PUTOVANJU Branka Jaji, Jelena Jaji
10. UTICAJ OTIŠA, VEDSKE ASTROLOGIJE, NA JASNOU I SVJETLA U IVOTU, TE SPOZNAJU NA MATERIJALNOM I DUHOVNOM NIVOU Margito Juši
11. KAKO PORODICU PRIPREMITI ZA POROAJ Nataša Vukievi 12. KADA UPALIŠ SVETLO MRAKA VIŠE NEMA Dijana Tešovi
13. TAJNI JEZIK NAŠEG ORGANIZMA: KOMUNIKACIJA IZMEU ELIJA – KAKO I NA KOJI NAIN SPOLJAŠNJI UTICAJI I ISHRANA UTIU NA NAŠE ZDRAVLJE Tamara Jovanovi
14. ORGONITI-HARMONIZATORI IVOTNOG PROSTORA Julijana Radovanov
15. MOJIH 20 GODINA ISKUSTVA PRIMENE LEKOVITOG BILJA (SA NAŠEG PODNEBLJA) U NEGOVANJU I REVITALIZACIJI ORGANIZMA OSOBA NA LEENJU HEMOTERAPIJOM, RADIOTERAPIJOM I OSTALIM TERAPIJAMA ZA HRONINA OBOLJENJA Sanja Milosavljevi
16. OIVLJENA I SVESNA KOMUNIKACIJA ENERGETSKA KOMUNIKACIJA, PITANJA KAO HRANA Margareta Vesna Radomirovi
17. UNUTRAŠNJA DEMOKRATIJA (UMA, EMOCIJA, TELA, INTUICIJE) Jelena Lonar
18. BLAGOTVORNO DEJSTVO ZVUKA – GONGA Aniko Petrovi
NEDELJA, 20. OKTOBAR 2019.
III SESIJA: TENDENCIJE / SVEDOENJA (Amfiteatar) Izlaganje rada do 7 minuta
10.30 – 12.30 asova
Promoter ishrana budunosti, Vlasta Elez, Republika Srpska Promoter ishrana budunosti, Milan Adi, Filipini
PANEL DISKUSIJA (Amfiteatar) 09.25 – 10.15 asova
NA IVICI SMRTI Koordinator panela, prim. Dr Boro Vujasin
1. OVLADAJMO TREIM IVOTNIM DOBOM Miodrag A. uki
2. KAKO DOI DO DUHOVNOSTI Zoran Volari
3. PUT DO USPEHA Slobodan Ilji
4. PROMENE IZ MOG UGLA Vera Pavlovi, Aleksandar Vulevi
5. PREPOZNAVANJE SOPSTVENOG OKRUENJA KAO OSNOVA IVOTA Miša Miti
6. VEGETARIJANSTVO U RELIGIJAMA SVETA Stevan Obradovi
7. HOLISTIKA DETOKSIKACIJA U PRAKSI Goran Koji
8. CHI KUNG – THE SECRET OF HEALTH, VITALITY AND LONGEVITY Simona Trpovska
9. NEPOZNATE ENERGIJE PRIRODE, OVEKA I ZDRAVLJA Miladin Leki
10. INHIBICIJA KANCEROGENIH ELIJA U LJUDSKOM TELU FENOLNIM SPOJEVIMA DOBIJENIM IZ BILJKE UVE Milan Adi
11. MOJE IVOTOTVORNO ISKUSTVO I ZDRAVLJE Nenad Škundri
12. MED ZA ZDRAV IVOT I DUGOVENOST Verica Milojkovi 13. PROGRAM ZA „NEIZLJEIVE BOLESTI“ DR KRISTOFERA Zoran Arnaut
14. KONCEPT LJUBAVI ISTONIH UENJA KAO NAIN ZA POSTIZANJE SRENOG DRUŠTVA Boidar Mii
15. ISHRANA BUDUNOSTI I ZDRAVA INFUZIJA Vlasta Elez
PANEL DISKUSIJA (Amfiteatar) 13.00 – 14.00 asova
ISHRANA BUDUNOSTI „Pravilan izbor, zdravlja vredan“ Prof. emeritus dr Branka Lazi Izv. Prof. Dr sc Anita Freimann
Prim. Dr Boro Vujasin Spec. struk. nutricionista-dijetetiar Borjana Depalo
Dipl. dijetetiar – nutricionista Milan Nikoli
1. POTREBE I MOGUNOSTI ZA UNAPREENJE ISHRANE ADOLESCENATA U NOVOM SADU Elizabeta Monarov, Boris i Aleksa uljak
2. GASTROMSKA PROBLEMATIKA SAVREMENOG DRUŠTVA I POTENCIONALNA REŠENJA Goran Gašparovski
3. STRUKTURA I ORGANIZACIJA HUMANOG GENOMA Jelena Boškovi, Tanja Kvesi
4. KLIMATSKE PROMENE I NAŠA STVARNOST – DOPRINOS OVEKA GLOBALNOM ZAGREVANJU Dina Stefanovi
5. WHAT IS ECOLOGICAL INTELLIGENCE AND WHY WE NEED IT Dragana ori
6. ART UMETNOST U PSIHODIJAGNOSTICI U RAZVOJU KOD DECE Irina Ohrimenko
7. ULOGA I ZNAAJ VITAMINA D Vladimir Šinik
8. DEMOGRAFIJA EVROPE, BALKANA I REPUBLIKE SRBIJE U XX I XXI VEKU Dragan Batavelji, Mitar Lutovac
RADNO PREDSEDNIŠTVO : Prof. Dr Tamara Galonja Coghill, Republika Srbija
Promoter ishrana budunosti, Vlado Roksandi, Republika Srbija Mr Sc. Simona Trpovska, Republika S. Makedonija
IV SESIJA: NAUKA BUDUNOSTI (Amfiteatar) Izlaganje rada do 11 minuta
14.15 – 15.51 asova
RADNO PREDSEDNIŠTVO : Prof. Dr Viktor Radun, Republika Srbija Ph.D. Nikola Puvaa, Republika Srbija
Promoter ishrana budunosti, Siniša Krika, Republika Italija
V SESIJA: TENDENCIJE / SVEDOENJA (Amfiteatar) Izlaganje rada do 7 minuta
17.20 – 18.56 asova
Tatjana Babinceva, Specijalista za biološku zaštitu Zamenik predsednika Regionalnog udruenja za zaštitu ivotne sredine grada Kirova
Konsultativni lan Meunarodne lige psihoterapeuta lan Meunarodnog udruenja alternativne i tradicionalne medicine
1. KAKO POBOLJŠATI FUNKCIJU BUBREGA I IZLEITI IH PRIRODNIM PUTEM Slobodan Velikovi
2. GEOPATOGENA ZRAENJA I DRUGA ZRAENJA IZ PRAKSE I NJIHOVE OPASNOSTI Vaselije Njegovanovi
3. MAKEDONSKA FITOTERAPIJA KANCEROGENIH OBOLJENJA Dragan Jovanov, Monika Jovanova
4. JOGA KAO OBLIK TERAPIJE Milanka arkovi
5. ŠATAVARI – ZA SEKSUALNO ZDRAVLJE I PLODNOST Aleksandar urevi
6. POETAK SVEGA Njegosava Lela Grabovac
7. ETIRI PRINCIPA SLOBODE Sneana V. Babi
8. PROPORCIJAMA ZLATNOG PRESEKA KROZ FIZIKO TELO OVEKA-TESLINA FONTANA MLADOSTI- DRVO IVOTA, QVANTNA DNK REPLIKACIJA ILI REKONEKCIJA Branka Miuin
9. PRETNJA TRANSHUMANIZMA, KRIZA OVEKA I MOGUNOSTI OSLOBOENJA Viktor Radun
10. NJEGOVO VELIANSTVO - CRNI TURMALIN Ljiljana Filipovi
11. GOSPODAR GENA Miloš Mihajlovi
12. AFIRMACIJE Svetlana Kova
SVEANO ZATVARANJE KONGRESA SPENS, 20.00 ASOVA (SAMO ZA UESNIKE I GOSTE KONGRESA)
www.ishrana-buducnosti.com