90 - altamira nº 90

Download 90 - ALTAMIRA Nº 90

Post on 07-Apr-2016

225 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista Altamira N 90

TRANSCRIPT

 • BrinSolidarioNace para cubrirnecesidades bsicas de familias en risco de exclusin social.

  EntrevistaCarlos Pintor e Jorge Rey, 10 anos a fronte da escola de msica Magarios.

  PXS. 12 - 13PX. 18

  10 aniversario da escola

  de msica Magarios

  Comezan as obras da nova planta potabilizadora de auga para Brin.

  CEIP DEPEDROUZOS: A Xunta promete arranxos.

  Altamira abril2014N 90 - ABRIL 2014 - ANO XXVIII REVISTA MUNICIPAL DO CONCELLO DE BRIN

  PAX. 7 PAX. 10

 • 2 | Concello de Brin

  AltamiraRevista Municipal do Concello de Brin

  enderezosos nososBIBLIOTECA MUNICIPALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel ./Fax. : 981 50 99 69

  CASA DA CULTURACarbal leira de Santa Minia, n 515865 - BrinTel . : 981 50 99 08

  CASA DO CONCELLOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  CEIP PEDROUZOSRa Paseo de Pedrouzos, n 515865 - BrinTel ./Fax. : 981 88 70 80

  CENTRO DE SAUDERa das Pedrias, n 315865 - BrinTel . Lia 1 : 981 88 77 01Tel . Lia 2: 981 88 77 02

  CENTRO SOCIAL POLIVALENTEAvda. de Santa Minia, n 4615865 - BrinTel . : 981 50 99 10Fax. : 981 50 99 78

  ESCOLA INFANTIL MUNICIPALAgro Novo, n 12515280 - Os nxelesTel . : 981 88 77 42

  ESCOLA MUNICIPAL DE MSICAAvda. de Santa Minia, n 7015865 - BrinTel . : 981 50 99 03

  FARMACIA ALVAREZ ALVAREZ, E.Avda. dos nxeles, n 3615280 - Os nxelesTel . : 981 88 72 01

  FARMACIA BASTAVALES BRINLg. Sabaxns, N 5715280 - BastavalesTel . : 981 88 88 36

  FARMACIA NUEZ PEREZ, B.Avda. Santa Minia, N 5315865 - BrinTel . : 981 88 70 30

  GARDA CIVILRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 70 11

  IES BRINRa Paseo de Pedrouzos, n 315856 - BrinTel . : 981 88 18 17Tel . : 981 88 58 99

  OFICINA DE URBANISMOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  PISCINA CUBERTA MUNICIPALLamio, s/n15865 - BrinTel . : 981 88 73 46

  POLICA LOCALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel . : 981 89 34 74Fax. : 981 88 74 31

  POLIDEPORTIVO MUNICIPALLamio, s/n15865 - BrinTel . : 981 88 76 53

  SERVIZO DE AUGASUrb. Agro Novo, n 126 Baixo15280 - Os nxelesTel . : 981 88 78 51

  SERVIZO DE EMERXENCIASLamio, s/n15865 - BrinTel . : 629 87 15 42Fax. : 981 88 75 23

  XULGADO DE PAZRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 72 71

  ACTUALIDADE

  REPORTAXE

  ACTUALIDADE BRIONESES

  SERVIZOS SOCIAIS

  CULTURA E DEPORTES

  HISTORIAS DE BRIN

  TAMN FOI NOTICIA

  PASATEMPOS / HUMOR

  Pax. 3

  Paxs. 4 - 5

  Paxs. 6 - 11

  Paxs. 12 - 13

  Paxs. 14 - 16

  Paxs. 17 - 20

  Pax. 21

  Pax. 22

  Pax. 23

  con

  tidos

  Jos Lus Garca Garca

  Alcalde doConcello de Brin

  AVANCE

  Edita: Concello de BrinRedaccin, deseo e maquetacin:Concello de Brin e Ns ComunicacinFotos: Arquivo Municipal e Ns ComunicacinImprime: Imprenta JadfelMail:revistaaltamira@infobrion.com

  A primeira ALTAMIRA do 2014 chega as tas mans coa conmemoracin dunha efemride moi especial: o dcimo aniversario da Escola Municipal de Msica Magarios. Dez anos de traballo e de ilusins que permitiron que Brin conte cun centro de referencia, que tomou o relevo das nosas benqueridas Rondalla Infantil e Coral Polifnica. O seu director, Carlos Pintor, e un dos seus mestres e direc-tor da Banda Municipal de Msica, Jorge Rey, cntannos os proxectos inmediatos para celebrar este cumpreanos, como as Noites brancas, que tern lugar no mes de maio e que forman parte dunha programacin cultural de seu para a ESMU Magarios. Espero que a disfrutedes.

  Ademais, apelo unha vez mis vosa solidariedade para solicitar a vosa colaboracin nun novo programa para crear unha rede de colaboracin vecial que solucione as necesidades bsicas de familias en risco de exclusin so-cial. Basta con facilitar o e-mail e, se disps do artigo solici-tado e queres doalo, podemos facerlle a vida mis doada a moitas familias de Brin.

  Espero que disfrutes desta revista e convdote a participar nas distintas actividades que organizamos no Concello.

  DEPSITO LEGAL: C-827-85

 • Revista Altamira | 3

  ACTUALIDADE

  Os Orzamentos para 2014 ascenden a 4,8 millns eaumentan os investimentos nun 20,8%

  ORZAMENTO MUNICIPAL

  Brin conta con Orzamen-tos para 2014, que ascenden a 4,8 millns de euros, incre-mentan nun 20,8% a parti-da destinada a investimen-tos reais e reducen nun 33% o gasto en amortizacin de prstamos. Unhas contas que foron aprobadas cos votos a favor dos grupos municipais do PSOE e do PP, as como coa abstencin do BNG.

  O alcalde Jos Lus Garca explica que estes orzamentos son os mellores que podemos presentar, dentro do sistema no que nos atopamos e desta-ca especialmente que un or-zamento digno e, sobre todo, social. Unhas contas que as-cenden a 4.837.790 euros, o que supn un incremento dun 8% con respecto ao exercicio anterior.

  Nos orzamentos destaca o aumento da partida desti-nada a investimentos reais, que medra nun 20,87% con respecto ao 2013. Unha par-tida na que mis do 65% dos investimentos est dirixido a

  INCREMENTO DAS AXUDAS DE EMERXENCIA

  Os orzamentos de 2014 non s manteen as partidas destinadas a gasto social, senn que mesmo inclen novi-dades con respecto a anos anteriores como o incremento da partida de Axudas de Emerxencia para poder sufragar o pago de medicamentos a pacientes crnicos que conten cun informe favorable dos Servizos Sociais, que sern os que determinen se esa persoa pode ou non facer fronte a eses gastos.

  Por outra banda, recollen un importante incremento do 10,5% na sa partida de persoal con respecto ao 2013 e que se debe a que en 2013 procedeuse contratacin do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), que est integrado por 12 membros. As mesmo, inclen un incre-mento do 9,88% na partida de gasto corrente, debido tan-to polo incremento dos prezos da electricidade e posta en funcionamento de novos bombeos de saneamento. Pola contra, o alcalde brions destacou a importante diminucin das consignacins de pagos de intereses e gastos de prstamos, que descenden nun 33%

  INGRESOS

  No que atinxe ao captulo de ingresos, os orzamentos de 2014 recollen un incremento de 45.000 euros polas novas altas do IBI e polo aumento do parque de vehculos, especialmente. Tamn est previsto un lixeiro incremento de 8.000 euros nos ingresos procedentes do Imposto so-bre Construcins, Instalacins e Obras, un dos captulos que maior baixa experimentou nos exercicios anteriores. As transferencias correntes incremntanse de xeito subs-tancial, debido en gran parte ao financiamento que se percibe para o sostemento e mantemento do GES. Un in-cremento cifrado en mis de 300.000 euros, o que supn un 17% mis con respecto ao exercicio anterior. Ademais, non se prev ningunha operacin crediticia para financiar os investimentos includos nos orzamentos.

  Jos Lus Garca asegura que son os mellores que podemos presentar, dentro dosistema no que nos atopamos, e cun gran contido social

  arranxos e melloras nas pistas municipais das parroquias de Brin e a melloras na rede de saneamento e abastecemento de augas, anda que o alcalde brions adianta que posible-mente os ltimos temporais van cambiar as ideas que tia-mos inicialmente xa que fixe-ron un dano tremendo.

  As, contmplanse mis de 56.000 euros para o man-temento de estradas en Brin de Arriba a Riazoas, Gronzo e Brin de Abaixo (Brin), Ca-saldoeiro (Bastavales), Mol-des (Luaa) e Pousada (Vice-so). Tamn se inclen outros 39.000 euros para melloras e mantemento de camios de titularidade municipal, que se-rn acometidos polas brigadas municipais de obras en todas as parroquias do municipio. As mesmo, os orzamentos de 2014 tamn contemplan outros 48.000 euros para o mantemento de beirarras nas parroquias de Brin e Os nxe-les.

  Tamn se destinan mis

  de 30.000 euros para actua-cins de saneamento e abas-tecemento de auga, entre as que se inclen as acometidas elctricas para os bombeos de Reboredo, Ninns e O Cabo; as como a ampliacin da rede xeral e o saneamento de Quintns (Brin). Ademais, investiranse mis de 22.000 euros para a reparacin inte-rior do pavilln polideportivo de Pedrouzos e outros 6.800

  euros para melloras no interior do centro social polivalente. Canda estes proxectos, os or-zamentos recollen outra trin-tena de actuacins de menor contas pero que reverteran na mellora da calidade de vida dos vecios de Brin, como a reposicin de novas luminarias pblicas, a colocacin de novas portas na escola unitaria dos nxeles ou a mellora da accesi-bilidade aos aseos da gardera.

 • 4 | Concello de Brin

  REPORTAXE

  O Complexo Medioambiental do Barbanza recicla 102 quilos por habitante ao ano fronte aos 7,6 quilos de SOGAMA

  MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS SERRA DO BARBANZA

  A decisin da Xunta de Ga-licia de incrementar nun 33,5% o canon de SOGAMA motivou un forte debate social e medi-tico sobre os distintos mode-los de tratamento de Resduos Slidos Urbanos existentes en Galicia. No caso de Brin, a nosa vecianza non ter que sufrir este importante crece-mento do recibo do lixo, xa que os RSU que xeramos son tratados no Complexo Medio-ambiental da Serra do Barban-za. Porn, nos ltimos meses temos asistido a numerosos bailes de cifras sobre a eficien-cia ou non da planta de Servia polo que convn botarlle un ollo aos datos.

  En primeiro lugar, tal e como ten destacado o alcalde Jos Lus Garca, daquela pre-sidente da Manomunidade, a planta de SOGAMA e a de Serra do Barbanza deberan ser complementarias e non ini-migas, a pesar de que a Xunta nos castigue pagando tan s o 80% dos residuos reciclados mentres a SOGAMA lle abona o 100%. E que, por moitos paus nas rodas que se lle po-an e por moitos informes que se saque un da manga, as cifras obxectivas demostran que SO