92 - altamira nº 92

Download 92 - ALTAMIRA Nº 92

Post on 07-Apr-2016

233 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista Altamira Nº 92

TRANSCRIPT

 • OUTONOCULTURAL 14Ampla programacin que traer a Brin teatro, msica,exposicins, etc....

  EntrevistaAna Regueiro Montero,vecia comprometida cos problemas no Sahara.

  PXS. 12 - 13PX. 19

  Cheo total na

  Santa Minia 2014

  Resumo dasprincipais obras dos ltimos mesesno concello

  BRIN SOLIDARIO:Nova campaa de recollida dealimentos no Nadal

  Altamira decembro2014N 92 - DECEMBRTO 2014 - ANO XXIX REVISTA MUNICIPAL DO CONCELLO DE BRIN

  PAXs. 6-7 PAX. 15

 • 2 | Concello de Brin

  AltamiraRevista Municipal do Concello de Brin

  enderezosos nosos

  ACTUALIDADE

  REPORTAXE

  ACTUALIDADE

  CULTURA E DEPORTES

  BRIONESES

  SERVIZOS SOCIAIS

  CULTURA E DEPORTES

  HISTORIAS DE BRIN

  TAMN FOI NOTICIA

  PASATEMPOS / HUMOR

  PAX. 3

  PAXs. 4 - 5

  PAXs. 6 - 10

  PAX. 11

  PAXs. 12 - 13

  PAXs. 14 - 17

  PAXs. 18 - 20

  PAX. 21

  PAX. 22

  PAX. 23

  con

  tidos

  Jos Lus Garca Garca

  Alcalde doConcello de Brin

  AVANCE

  Edita: Concello de BrinRedaccin, deseo e maquetacin:Concello de Brin e Ns ComunicacinFotos: Arquivo Municipal e Ns ComunicacinImprime: Artes Grficas AlonsoMail:revistaaltamira@infobrion.com

  Desta Altamira que presentamos aqui quero salientar de entre todos os contidos a entrevista a Ana Regeiro, muller solidaria e tremendamente comprometida cos problemas no Sahara; esta vecia ten acollida permanentemente den-de hai uns meses unha rapaza saharaui, que ven a realizar os seus estudos ao noso pais. Xestos como estes, fan que sexa de loubanza e recoecemento, por eso quixemos adi-carlle un apartado especial nesta Revista.

  Por outra parte, repasamos amplamente as obras munici-pais dos ltimos meses, as actividades culturais e deporti-vas do pasado mes de setembro e recollemos, entre outras novas, os programas de cooperacin entre Ames e Brin.

  Cabe salientar tamn a extensa programacin cultural que teremos ata final de ano e tamn quero facer un chama-mento a participacin, nunha nova edicin de BRIN SOLI-DARIO, A CAMPAA DE RECOLLIDA DE ALIMENTOS, que pon en marcha un ano mais o departamento de servizos sociais para as vindeiras datas de Nadal.

  DEPSITO LEGAL: C-827-85

  BIBLIOTECA MUNICIPALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel ./Fax. : 981 50 99 69

  CASA DA CULTURACarbal leira de Santa Minia, n 515865 - BrinTel . : 981 50 99 08

  CASA DO CONCELLOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  CEIP PEDROUZOSRa Paseo de Pedrouzos, n 515865 - BrinTel ./Fax. : 981 88 70 80

  CENTRO DE SAUDERa das Pedrias, n 315865 - BrinTel . Lia 1 : 981 88 77 01Tel . Lia 2: 981 88 77 02

  CENTRO SOCIAL POLIVALENTEAvda. de Santa Minia, n 4615865 - BrinTel . : 981 50 99 10Fax. : 981 50 99 78

  ESCOLA INFANTIL MUNICIPALAgro Novo, n 12515280 - Os nxelesTel . : 981 88 77 42

  ESCOLA MUNICIPAL DE MSICAAvda. de Santa Minia, n 7015865 - BrinTel . : 981 50 99 03

  FARMACIA ALVAREZ ALVAREZ, E.Avda. dos nxeles, n 3615280 - Os nxelesTel . : 981 88 72 01

  FARMACIA BASTAVALES BRINLg. Sabaxns, N 5715280 - BastavalesTel . : 981 88 88 36

  FARMACIA NUEZ PEREZ, B.Avda. Santa Minia, N 5315865 - BrinTel . : 981 88 70 30

  GARDA CIVILRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 70 11

  IES BRINRa Paseo de Pedrouzos, n 315856 - BrinTel . : 981 88 18 17Tel . : 981 88 58 99

  OFICINA DE URBANISMOPraza do Concel lo, n 115865 - BrinTel . : 981 88 70 06Fax. : 981 88 74 31

  PISCINA CUBERTA MUNICIPALLamio, s/n15865 - BrinTel . : 981 88 73 46

  POLICA LOCALCarbal leira de Santa Minia, n 215865 - BrinTel . : 981 89 34 74Fax. : 981 88 74 31

  POLIDEPORTIVO MUNICIPALLamio, s/n15865 - BrinTel . : 981 88 76 53

  SERVIZO DE AUGASUrb. Agro Novo, n 126 Baixo15280 - Os nxelesTel . : 981 88 78 51

  SERVIZO DE EMERXENCIASLamio, s/n15865 - BrinTel . : 629 87 15 42Fax. : 981 88 75 23

  XULGADO DE PAZRa das Pedrias, n 515865 - BrinTel . : 981 88 72 71

 • Revista Altamira | 3

  ACTUALIDADE

  O Concello de Brin reduce a menos de 18 das o perodo medio de pago a provedores

  PAGO A PROVEEDORES

  O Concello de Brin reduce a menos de 18 das, concreta-mente 17,16 das, o perodo medio de pago a provedores no terceiro trimestre de 2014. As consta no Informe realiza-do pola Intervencin Munici-pal en cumprimento do Real Decreto 365/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxa de clculo do perodo medio de pago a pro-vedores das Administracins Pblicas. Uns datos que xa fo-ron enviados ao Ministerio de Facenda e que poderedes con-sultar periodicamente na pxi-na web do Concello de Brin.

  O alcalde Jos Lus Garca, amosa a sa satisfaccin por uns datos que demostran que estamos moi por debaixo dos trinta das naturais que con-templa a lexislacin actual, o que un bo sntoma da boa sade econmica do Concello de Brin e tamn unha boa no-ticia para todos os nosos pro-vedores, que reciben un pron-to pago dos seus produtos ou servizos. Durante o terceiro trimestre do 2014 o Concello aboou un total de 308.350 eu-ros a provedores.

  Este informe o primeiro que ten que presentar o Con-cello de acordo ao mencio-nado Real Decreto 365/2014, que obriga elaboracin de xeito trimestral a municipios do tamao de Brin. Aqueles municipios que non cumpran cos obxectivos marcados neste Real Decreto enfrntanse po-sibilidade de que o Ministerio de Facenda asuma o pago de-sas facturas con cargo s ache-gas da Administracin Central ao Concello, que se veran re-ducidas de xeito automtico. A partir de agora, o informe da-rase a coecer puntualmente cada trimestre a travs da p-xina web municipal.

  Aboou facturas por un importe de 308.350 euros no terceiro trimestre de 2014

  Segundo o Real Decreto 365/2014, o Concello de Brin est obrigado a colgar trimes-tralmente na pxina web: www.concellodebrion.org, os informes de periodo mdio depago a proveedores. De non cumplir estre requisito, as achegas que a Administra-cin Central fai ao Concello poden verse mermadas.

  q

  1 RATIO OPERACINS PAGADAS (ROP) -11,11

  2 RATIO OPERACINS PENDENTES DE PAGO (ROPEP) -16,27

  3 IMPORTE PAGOS REALIZADOS 308.350,24

  4 IMPORTE PAGOS PENDENTES 155.185,40

  5 PERODO MEDIO DE PAGO ENTIDADE -12,84

  6 PERODO MEDIO PAGO GLOBAL -12,84

  PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 3 TRIMESTRE 2014

  O primeiro dos informes que se poden ver na pxina web, o referente ao terceiro trimestre do ano 2014, do cal se deduce que o pago a proveedores se reduce a menos de 18 das.

  q

  PUBLICACIN NA WEB www.concellodebrion.org

 • 4 | Concello de Brin

  REPORTAXE

  Santa Minia rene a mis de 40.000 romeirosSETEMBRO, UN MES DE CELEBRACINS

  Setembro de sempre un mes especial para os brione-ses. Mis cando o Da de Santa Minia cadra en fin de semana, ese carcter especial sobre-pasa Brin e se espalla non s pola contorna senn por toda Galicia. S as se poden entender os mis de 40.000 romeiros e devotos chegados a Brin este ano.

  E iso que o inicio de mes non foi precisamente bo, con ese triste pasamento que mar-cou esta edicin da Festa do Vellos. E o tempo semellaba que a volver dar ao traste coa Festa do Cabalo. Se en 2013 a choiva obrigara a suspender os actos, este ano iamos polo mesmo camio: cunha sema-na na que non s choveu se-nn que diluviou. E dous anos sen Festa do Cabalo son moito tempo...

  Cando pareca que iamos necesitar mis dunha arca para levar os cabalos ata Raa-longa en vez dos tradicionais remolques, horas antes de que comezase a festa deixou de chover, cumprndose as as previsins da Asociacin Festa do Cabalo de Brin. Porque dende a asociacin traballaron dende o primeiro momento co convencemento de que o tem-po mellorara e de que este ano si que habera festa.

  E as foi. O tempo acom-paou, o sol reloca no ceo e a sensacin trmica animaba a disfrutar dunha fin de se-mana nuns montes de Raa-longa que se atopaban nas mellores condicins. Mais s era un espellismo. O chan non fora quen de filtrar tanta auga e, anda que nunha primeira impresin semellaba estar en ptimas condicins, cando os cabalos comezaron a trotar por Raalonga de seguido se comprobou que non era as.

  Foi entn cando dende a Asociacin do Cabalo de Brin tiraron de inxenio e souberon reinventar a festa case sobre a marcha: atrasando unhas pro-bas, cambiando de lugar ou-tras... Un traballo de loxstica improvisada que de xustiza aplaudir, pois permitiu que os centos de persoas que se achegaron polo noso muni-cipio disfrutaran dunha gran festa equina.

  Con estes dous preceden-tes, as miradas estaban postas na Santa Minia, sobre todo pola sa coincidencia en s-bado. Mais desta vez todo veu rodado. O tempo acompaou e mis de 40.000 persoas se achegaron a disfrutar con-nosco de tres das de festa. A noite do venres, a queima da fachada e os fogos de artificio

  Os atletas da XXXII Carreira Pedestre da Amaa destacaron o axeitado do novo percorrido e a Asociacin Festa do Cabalo de Brin soubo superar as adversidades climatolxicas

 • Revista Altamira | 5

  REPORTAXE

  Santa Minia rene a mis de 40.000 romeirosSETEMBRO, UN MES DE CELEBRACINS

  Os atletas da XXXII Carreira Pedestre da Amaa destacaron o axeitado do novo percorrido e a Asociacin Festa do Cabalo de Brin soubo superar as adversidades climatolxicas

  encheron ata os topes a car-balleira. E que os romeiros levaban xa varios anos sen dis-frutar en condicins deste es-pectculo pirotcnico, xa que sempre coincidira con algo de choiva. Incluso sorprenderon pola sa calidade as orques-tras Abanico e Ismael, que quizais non tean tanto nome coma outras e non retivesen pblico forneo pero que fi-xeron bailar aos brioneses ata altas horas da madrugada.

  E o acontecido o da de Santa Minia xa o define o coor-d