a richter gedeon nyrt technikai és fundamentális ...midra.uni- · pdf...

Click here to load reader

Post on 21-Oct-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

  A Richter Gedeon Nyrt technikai és fundamentális részvényelemzése

  Fedor Milán

  2015

 • Tartalomjegyzék

  Bevezetés................................................................................................................................................3

  1.Elméleti összefoglaló........................................................................................................…...............6

  1.2 Technikai elemzés..............................................................................................................................13 1.21 A technikai elemzés fő területei......................................................................................................13

  1.31 A technikai elemzés előnye és hátránya...........................................................................................14

  1.33. A technikai és a fundamentális elemzés kapcsolata........................................................................15

  1.4 A fundamentális elemzés....................................................................................................................22

  1.41 A fundamentális elemzés elmélete...................................................................................................17

  1.42 A fundamentális elemzés módszertana.............................................................................................22

  1.43 A két elemzési módszertan különbsége............................................................................................23

  2. A Richter Gedeon Nyrt tevékenységének bemutatása.........................................................................42

  2.1 A Társaság tulajdonosi struktúrája.....................................................................................................24

  2.2 A Richter pénzügyi mutatói...............................................................................................................31

  2.3 A Richter stratégiája..........................................................................................................................42

  2.31 Terápiás fókusz................................................................................................................................33

  2.32 A Társaság versenyképessége..........................................................................................................42

  3. A Richter fundamentális értékelési modellje excel alapján.................................................................44

  4. A Richter technikai elemzése...............................................................................................................49

  5. A Richter befektetésértékelése.............................................................................................................57

  5.1 Alapelvek, vállalat kiválasztási szempontok.....................................................................................50

  5.2 A Richter társaságirányítása...............................................................................................................51

  5.3 Stratégiai döntéstámogatás módszerei...............................................................................................57

  5.31 SWOT elemzés.................................................................................................................................52

  5.32 BCG mátrix......................................................................................................................................53

  5.33 Porter modell....................................................................................................................................54

  5.34 PEST elemzés...................................................................................................................................57

  Összegzés.................................................................................................................................................59

  Irodalomjegyzék.......................................................................................................................................60

  Angol nyelvű összefoglaló.......................................................................................................................62

 • Bevezetés, elméleti összefoglaló

  Jómagam a szakmai gyakorlatomat egy vállalkozásfejlesztéssel, üzleti és számviteli tan

  tanácsadással foglalkozó társaságnál töltöttem, szakdolgozati témaként pedig egy konkrét

  részvény, a Richter Gedeon Nyrt vállalat és befektetésértékelését választottam. A

  dolgozatot 5 fejezetre osztottam fel. Az 1. fejezetben a tőkepiacok jelentőségéről és

  szerepéről, a technikai és fundamentális elemzés elméleti hátteréről, szemléletmódbeli

  filozófiájáról lesz szó, melynek keretében bemutatom és összehasonlítom a két elemzési

  módszertant, amelyek segítségével megállapíthatók hogy a részvények diszkonton vagy

  prémiumon forognak, felismerhetőek a buborékok. Ezt követően a 2. fejezetben

  bemutatom a Richtert, mint hazai gyógyszeripari vállalatot elemezve annak pénzügyi

  mutatóit, tevékenységét, szerepét és termékeit, működési környezetét, exportpiacait ezen

  felül az iparági sajátosságokat, tendenciákat és trendeket ismertetem. A 3. fejezetben a

  Richter és egy szektorbeli társa fundamentálisát értékelési modelljét mutatom be Excelből,

  ennek alapján pedig egy modell alapján megállapíthatóvá válik annak kérdése, vajon a

  tőkepiaci értékeltsége szerint alul vagy felülértékelt. A 4. fejezetben a Richter technikai

  elemzéséről lesz szó, konkrét és a gyakorlatban alkalmazott elemzési eljárásokat mutatok

  be, amelyeket manapság is használnak. Az utolsó, 5. fejezetben pedig értékelem a

  társaságot vezetése, stratégiája alapján továbbá a részvényt, mint befektetési alternatívát.

  Éppen ezért, mivel exportorientált vállalatról van szó, ezért ezzel összefüggésben

  részletesen elemzem azon tényezőket, amelyek a jövőben jelentősen meg fogják határozni

  a Társaság teljesítményét. Ezt követően ajánlást fogalmazok meg a Richterre vonatkozóan,

  amelyet követően összehasonlítom a befektetést és a spekulációt, amelyek teljesen eltérő

  műfajok.

  A szakdolgozat céljai közé tartozik az is, hogy bemutassa hogy össze lehet hangolni a

  technikai és a fundamentális elemzést annak érdekében, hogy felismerjük és értékeljük a

  részvények értékeltségi szintjét, megállapítsuk hogy reálisan van-e árazva a mögötte álló

  vállalat teljesítményéhez képest tehát összhangban van-e a valós gazdálkodási

  teljesítményt mérő adatokkal. Így tehát a buborékok felismerhetőek, hiszen a múltban

  mindig azért voltak óriási tőzsdei zuhanások, mert a buborékok kipukkadtak, amelyek a

  piaci hangulat és irracionális pénzügyi döntések miatt nőttek nagyra, ez történt a

  17.században a holland tulipánhagymákkal is, a piaci szereplők tehát feltételezésem szerint

  gyakran nem hoznak racionális döntéseket, ezzel is szeretnék foglalkoznia a tanulmányban.

  A döntéstámogató, döntéselőkészítő módszerek alkalmazásával és a piaci hangulat

 • figyelembe vételével, reálisan kell értékelni az aktuális piaci helyzetet, így a kockázat

  kezelhetővé válik, ezáltal pedig lehetséges racionális döntéseket hozni.

  Éppen ezért a technikai és a fundaelemzés együttes használatával még inkább

  felfedezhetőek a buborékok, amelyek gyakorlati célja az, hogy megállapítsuk egy adott

  gazdasági szektorban működő vállalatról hogy reális szinten van-e árazva a tőkepiacon a

  részvénye. A részvényre pedig tulajdonrészként kell tekinteni, amely jövedelmet biztosít a

  tulajdonosa számára, ezáltal a részvény belső értéke megegyezik a vállalat

  jövedelemtermelő képességével, a vállalat jövőjét vesszük meg egy részvénnyel. Így

  elemezni kell a termékek piacképességét, a vállalat alkalmazkodó képességét és reagáló

  képességét a piaci igényekre, nemzetközi, globális folyamatokon belül a szektorok

  aktuális trendjei.

  1. Elméleti összefoglaló; a tőkepiaci instrumentumok elemzésének

  módszertanai Tényként megállapítható, hogy a világgazdaságban a vállalatok termelik meg a globális

  GDP legnagyobb hányadát, a gazdasági növekedés is a vállalati szektor stratégiájának

  megvalósulásának köszönhető.

  Szakdolgozatom témájául éppen ezért választottam egy általam szabadon választott

  értékteremtő vállalat részvényének, a Richter Gedeon Nyrt-nek a technikai és

  fundamentális elemzését, amelynek keretében a vállalat értékelése előtt mellett bemutatom

  a két elemzési módszer jellemzőit, sajátosságait,