a schubert, w splettstoesser, j bätzing-feigenbaum

of 28/28
1 BERLİN’DE TULAREMİ-ŞUBAT 2011 BERLİN’DE TULAREMİ-ŞUBAT 2011 DE TÜRKİYEDEN DÖNEN DE TÜRKİYEDEN DÖNEN ZİYARETÇİLERDE GÖRÜLEN ZİYARETÇİLERDE GÖRÜLEN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İKİ OLGU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İKİ OLGU Araş.Gör Araş.Gör . . Dr Özlem Aydemir Dr Özlem Aydemir Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir

Post on 19-Mar-2016

48 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BERLİN’DE TULAREMİ-ŞUBAT 2011 DE TÜRKİYEDEN DÖNEN ZİYARETÇİLERDE GÖRÜLEN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ İKİ OLGU Araş.Gör . Dr Özlem Aydemir Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • *BERLNDE TULAREM-UBAT 2011 DE TRKYEDEN DNEN ZYARETLERDE GRLEN BRBRNDEN BAIMSIZ K OLGU

  Ara.Gr.Dr zlem Aydemir Yrd. Do. Dr. Mehmet zdemir

 • TULARAEMA N BERLN TWO NDEPENDENT CASES N TRAVELLERS RETURNNG FROM CENTRAL ANATOLA, TURKEY,FEBRUARY 2011

  A Schubert, W Splettstoesser, J Btzing-Feigenbaum

 • *Tularemi, Almanyada nadir olmakla birlikte artan oranda bildirilmektedir.

  Vakalarn ounluu yerli infeksiyonlardr.

  Bu yaynda Trkiyenin Anadolu blgesinde kazanlm, 2011 ubatta Berlinde tanmlanm Fransiella tularensisin hortalika alt grubuna bal iki infeksiyon anlatlmtr

 • *VAKA TANIMLAMASI VE KLNK TANIBerlinde Mart 2011 de Trkiye ziyaretinden dnen 2 kiide Fransiella tularensis tanmland.

  Bu vakalarn ikisi de 2010 sonu- 2011 banda Yozgatta kalmlard.

  Hastalarn ikisinde de ate, faranjit, otit ve servikal LAP gibi benzer genel semptomlar vard fakat tularemi iin spesifik olan lserasyonlarn lokalizasyonu farkllk gsteriyordu.nfeksiyonlarn ikisi de yava ve subakut klinik ilerleyile karakterize idi.

 • *Birinci hasta 25 temmuz 2010 ile 29 ubat 2011 tarihleri arasnda Trkiyede kalmt.

  Semptomlar ilk olarak 15 aralk 2010 da grld.

  kinci hasta 24 aralk 2010 ile 8 ubat 2011 arasnda Trkiyede bulunmutu ve hastal 10 ubat 2011 de hissetti.

  Hastalar Berline dndkten sonra 2011 ubat ortalarnda tanlar konuldu.

 • *Birinci hastada orofaringeal tularemi, ikinci hastada lseroglandler tularemi tanmland.

  kinci form tulareminin en yaygn formudur.

  Tipik semptomlar; inokulasyon blgesinin yaknlarnda blgesel lserasyonlar, sklkla lenf nodlarnn prlan inflamasyonudur.

  Multipl lenf nodlarnn supuratif lserasyonlarnda ve genilemi lenfadenitlerde primer inoklasyon blgesinin kesin ayrmna ulamak zordur.

 • *Primer klinik semptomlarn tam olarak tanmlanmas; bulama yollar ve daha ileri epidemiyolojik bilgileri aklama asndan ok nemlidir.

  kinci hasta ile yaplan daha ileri grmelerde ek epidemiyolojik bilgiler ortaya koyuldu: Hasta ve onun iki kardeinden bir tanesi 10 ubat 2011 de hastal hissetti ve 2 gn sonra bir baka karde hastaland. Bu iki hasta Trkiyede kald.

 • *LABARATUVAR:Bu patojenin kltrde tanmlamas zordur ve genellikle yava rer, remesi iin zel ortam gereklidir.

  Az sayda zellemi labaratuvarda yaplan PCR gibi lab. metodlar daha sensitiftir.

  Bu iki hastann lab tans 4 martta yaplmtr.

  Mnihteki Alman Uluslararas Referans Labaratuvarnda PCR ile bu iki hastada Franciella tularensis holartika alt tipi tanmlanmtr.

 • Etkilenmi lenf nodlarndan alnan prlan materyalde spesifik DNA sekanslar tanmlanmtr.

  1. hastann ise serolojik yntemlerle tanmlamas yaplmam fakat uluslararas referans labaratuvarnda spesifik antikorlar tanmlanmtr.

  2. hasta iin Berlindeki hastanede serolojik yntemlerle F. tularensis lipopolisakkaridlerine ait Ig G ve M tipi antikorlar gsterilmi.

 • *HALK SALIINA ETKLER

  Tanlar dorulandktan sonra Dnya Salk rgtne Robert Koch Enstits Uluslararas Salk Tzne uygun olarak bilgiler hemen raporland.

  Bu sralarda Trkiye deki tulareminin durumu hakknda ulalabilir veriler yoktu. Trkiye yada komu lkelere yakn zamanda yaplan ziyaretlerle ilikili tularemi infeksiyonu ile ilgili veriler bulunmad.

 • *Almanyadaki gmen kkenli vatandalarn byk ksmn Trk vatandalar oluturur.

  2010 ylnn sonunda Almanya populasyonun %2 sini Trkler oluturuyordu.

  2009 da Berlindeki nfusun %3 Trk vatandayd.

  Buna ek olarak bilinmeyen oranda Trk kkenli Alman vatanda aileleri ile yakn temasta bulunmakta ve sklkla Trkiyedeki ailelerini ziyaret etmektedir.

 • *Bu nedenle Almanyada salk yetkilileri haftalk epidemiyolojik telefon grmeleri srasnda yabanc turistlerdeki tanabilir infeksiyonlar hakknda bilgilendirildi.

  Trkiyedeki durum hakknda daha fazla veri elde etmek ama ayn zamanda dier lkeleride uyarmak iin Robert Koch enstits infeksiyonun odak noktas ve infeksiyon hakknda WHO nun Avrupa Blge Ofisini bilgilendirdi.

  Ayrca Avrupa Birliinin erken uyar ve yant sistemine bilgiler gnderildi.

 • *EPDEMYOLOJK BLGLERAvrupada geen yl Norve, sve, spanya, Kosovada tularemi salgnlar belgelenmitir.

  Trkiyenin baz kesimlerinde tularemi salgnlarnn kuvvetli etkileri ve salgnlarn says ile ilgili 2000 ylndan beri yaynlar ile vardr.

  Almanyada seyahatle ilikili tularemi vakalar raporlanmtr ve bunlardan sadece tek vakann orjini Trkiye dir

 • *Trk ve Alman Uluslararas Salk Otoriteleri Trk Salk Bakanlndaki primer salk dzenleyicisinden Trkiyedeki gncel durum ve infeksiyonun muhtemel kaynaklar hakknda daha fazla detayl bilgi ald.

  Trkiyedeki referans labaratuvarlarda 100 den fazla tularemi vakas raporland ve bunlarn byk ksm 2010 ylnda Yozgatta grlen vakalard.

  Ankara ve Bursadaki referans labaratuvarlarda serolojik yntemlerle ve PCR ile tanlar teyit edildi.

 • *2010 ylnda Trk Salk Bakanl bu bilgiler nda tulareminin yaylmasna kar bir mcadele eylem plan hazrlad.

  Bu eylem plan su sistemlerinin rehabilitasyonu odaklyd.

  Bunun sonucunda 2011 ylnda nceki ylla karlatrldnda raporlanan tularemi vaka saysnda bir azalma grlmtr.

 • *Trk Salk Bakanl Berlindeki iki vaka hakknda bilgilendirildikten sonra Yozgat blgesinde aktif surveyans almas balatt. Fakat tularemi iin yeni bulama riskleri bulunmad.

  Berlindeki iki vakann infeksiyon kayna kesin olarak identifiye edilemedi.

  Bununla birlikte eldeki epidemiyolojik verilere dayandrld.

  Bu iki vakadaki en muhtemel sebebin Trkiyedeki endemik blgede kaldklar sre iinde tkettikleri kontamine sular idi.

 • *Bulama sklkla sarn benzeri yerlerden tedarik edilen ime sular ve iyi muamele edilmeyen merkezden datlan yzeyel ime sular olabilir.

  Berlinde tans konan hastalardan en az birinin klinik grnts bu neriyi destekler.

  Orofaringeal tularemi muhtemelen patojenin oral alm ile ilikilidir.

 • *KLNK DEERLENDRME Tulareminin spesifik olmayan genel semptomlar ve primer hastalk grnmlerinin eitliliine bal olarak klinik tans kolay deildir.

  Bununla birlikte tularemiden erken phelenme ; zellikle seyahat yks, hayvan temas, meslek ve bcek sokmas ile ilgili epidemiyolojik verilere baldr.

  Tan sonradan PCR gibi sensitif metodlarla direkt kandan, lenf nodu ponksiyonundan veya spesifik serolojik testlerle teyit edilebilir.

 • *Erken tan doksisiklin yada kinolon benzeri antibiyotiklerle etkin tedavi salar.

  Daha ciddi vakalarda aminoglikozid ile kombinasyonlar yaplabilir.

  Lenfadenitli yada orjini kesin olarak belli olmayan baz vakalarda ampirik sefalosporin,makrolid ve amoksisilin klavikulanik asit gibi ajanlar kullanlm fakat etkili olmamtr.

 • *Bazen F. tularensis infeksiyonu srasnda tmrden phelenilerek cerrahi mdahale bile yaplabilir.

  Bu vakalarda tularemi sklkla ya sadece retrospektif histopatolojik muayene ile yada spesifik antikorlarla tanmlanmtr.

  Klinisyenler Trkiyenin baz blgelerinden gelen F. tularensis ile ilgili infeksiyonlar hakknda farknda olmaldrlar.

  Hastaln halk sal yn dikkate alndnda erken tan ve tedavi majr bir role sahiptir.

 • *Tularemi dndren klinik iareti olan vakalarda etkin tan metodlar ile tanda gecikme olmaz.

  Tanda gecikme hastalarn uzun sre ac ekmesine sebep olacandan tulareminin etkin tan metodlar ile tanda gecikme olmamaldr.

 • Tularemi Vakalarnn Yllara Gre Dalm (Trkiye, 2005-2009)

 • Tularemi Vakalarnn llere Gre Dalm (Trkiye, Ocak-Haziran 2010)

 • Yaanan Salgnlar (2010 )

  LVAKA SAYISILMankr32-Ktahya89-Yozgat117-

 • BLDRM ZORUNLU HASTALIKLARGRUP Aarbon Bruselloz Kuduz ve Kuduz Riskli Temas Stma ark ban Poliomyelit Difteri Bomaca Tetanos

  Neonatal Tetanos Kabakulak Kzamk Kzamkk Tberkloz HIV Enfeksiyonu AIDS Gonore Sifilis Tifo Akut Kanl shal Kolera Viral Hepatitler (Akut) Meningokokkal Hastalk

 • BLDRM ZORUNLU HASTALIKLARGRUP BSar Humma Veba Tifs iek

 • BLDRM ZORUNLU HASTALIKLARGRUP CTrahom nfluenza Lejyoner Hastal Tularemi Kist Hidatik(Ekinokokkoz) Akut Hemorajik Ate Toksoplazmoz Subakut Sklerozan Panansefalit Leptosipiroz Shistosomiyaz Lepra

 • BLDRM ZORUNLU HASTALIKLARGRUP DCryptosporidium Giardia ntestinalis Campylobacter Jejuni Listeria Monocytogenes Salmonella Chlamydia Trachomatis Enterohemorrhagic E. Coli Entamoeba Histolytica Shigella