adana 5 nisan- emo adana ve mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 nisan- emo adana ve mersin...

of 36 /36
şube etkinlikleri 138 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 ADANA 24 Ocak- Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Mak, Ömer Çelik ve Suat Tekeli “Enerjine Sahip Çık” kampanyası ve bölgenin enerji sorunları ile ilgili Kanal A’da bir programa katıldı. 21 Şubat- TMMOB Adana İKK toplantısına katılım sağlandı. 22 Şubat- TEİAŞ’tan Elektrik Mühendisi Kadir Kara’nın konuşmacı olarak katıldığı “Sekonder Koruma ve Röle Koordinasyonu” semineri gerçekleştirildi. 25 Şubat- Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Mak ile Umut Çelik’in katılımı ile EMO-Genç toplantısı yapıldı. 28 Şubat- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanlığı İş Müfettişi Elektrik Mühendisi Haydar Kaçmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu seminer gerçekleştirildi. 6 Mart- Çukurova Enerji Forumu Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. 7 Mart- TMMOB Adana İKK toplantısı ya- pıldı. 17 Mart- Ankara’da yapılan EMO Yapı Dene- tim Komisyonu toplantısına, şube adına M. Ali Erdoğan katıldı. 20 Mart- SMM üyelerle toplantı yapıldı. Toplantıda SMM üyelerin sorunları görüşülüp, tartışıldı. 20 Mart- “20 Mart Saat 20’de Savaşa Dur De” sloganıyla Irak’taki işgalin son bulması için TMMOB, DİSK, KESK ve TTB bir kampanya başlattı. Adana’da da, 5 Ocak Meydanı’ndan başlayıp, İnönü Parkı’na kadar süren meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Çeşitli meslek odası, sendika ve demokratik kitle örgütünün katıldığı eyleme katılım sağlandı. 21 Mart- TMMOB Adana İKK toplantısına katılım sağlandı. 24 Mart- Samsun’da düzenlenen SMM Dai- mi Komisyonu toplantısına, şube adına Tuncay Özkul ve Ömer Çelik katıldı. 24 Mart- Ankara’da düzenlenen Bilgisayar MEDAK toplantısına, şube adına Zeynep Es- kiocak katıldı. 29 Mart- Elektronik Mühendisleri üyelerimiz ile bir araya gelindi. Toplantı sonunda şubede Elektronik Meslek Dalı Komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı. 30 Mart- Panelist olarak Doç. Dr. Tanay Sıtkı Uyar’ın katıldığı “Küresel Isınmanın Nedenleri ve Enerjide Doğru Seçim” paneli EMO Antakya Temsilciliği’nde yapıldı. 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. 6 Nisan- 6 Nisan 1997’de Samsun’da yapı- lan EMO Koordinasyon Kurulu toplantısı dönüşü bir trafik kazasında kaybettiğimiz İbrahim Atalı, Celal Polat, Tevfik Okumuş ve Mehmet Aysan aramızdan ayrılmalarının 10. yılında mezarları başında anıldı. 7 Nisan- 21-22 Ekim 2007’de EMO Antalya Şubesi tarafından Antalya’da düzenlenecek olan SMM Sempozyumu için şubede toplantı düzenlendi. SMM üyeler, kamu, özel sektör ve yapı denetim firmalarında çalışan meslek- taşlarımız ile bir araya gelinen toplantıda sem- pozyum konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 16 Nisan- Şubemizde periyodik olarak yapılan Autocad kurslarının bir yenisi daha başladı. 18 Nisan- TMMOB Adana İKK toplantısına katılım sağlandı. 25 Nisan- Adana’da bulunan yapı denetim şirketlerinde çalışan üyeler ile mevzuat deği- şiklikleri ve denetçilerin eğitimi konularında bir toplantı yapıldı. 26 Nisan- Adana NKP Yürütme Kurulu top- lantısı şubede yapıldı.

Upload: others

Post on 11-Sep-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

138 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 139

ADANA 24 Ocak- Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet

Mak, Ömer Çelik ve Suat Tekeli “Enerjine Sahip Çık” kampanyası ve bölgenin enerji sorunları ile ilgili Kanal A’da bir programa katıldı.

21 Şubat- TMMOB Adana İKK toplantısına katılım sağlandı.

22 Şubat- TEİAŞ’tan Elektrik Mühendisi Kadir Kara’nın konuşmacı olarak katıldığı “Sekonder Koruma ve Röle Koordinasyonu” semineri gerçekleştirildi.

25 Şubat- Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Mak ile Umut Çelik’in katılımı ile EMO-Genç toplantısı yapıldı.

28 Şubat- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-kanlığı İş Müfettişi Elektrik Mühendisi Haydar Kaçmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu seminer gerçekleştirildi.

6 Mart- Çukurova Enerji Forumu Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

7 Mart- TMMOB Adana İKK toplantısı ya-pıldı.

17 Mart- Ankara’da yapılan EMO Yapı Dene-tim Komisyonu toplantısına, şube adına M. Ali Erdoğan katıldı.

20 Mart- SMM üyelerle toplantı yapıldı. Toplantıda SMM üyelerin sorunları görüşülüp, tartışıldı.

20 Mart- “20 Mart Saat 20’de Savaşa Dur De” sloganıyla Irak’taki işgalin son bulması için TMMOB, DİSK, KESK ve TTB bir kampanya başlattı. Adana’da da, 5 Ocak Meydanı’ndan başlayıp, İnönü Parkı’na kadar süren meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Çeşitli meslek odası, sendika ve demokratik kitle örgütünün katıldığı eyleme katılım sağlandı.

21 Mart- TMMOB Adana İKK toplantısına katılım sağlandı.

24 Mart- Samsun’da düzenlenen SMM Dai-mi Komisyonu toplantısına, şube adına Tuncay Özkul ve Ömer Çelik katıldı.

24 Mart- Ankara’da düzenlenen Bilgisayar MEDAK toplantısına, şube adına Zeynep Es-kiocak katıldı.

29 Mart- Elektronik Mühendisleri üyelerimiz ile bir araya gelindi. Toplantı sonunda şubede Elektronik Meslek Dalı Komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı.

30 Mart- Panelist olarak Doç. Dr. Tanay Sıtkı Uyar’ın katıldığı “Küresel Isınmanın Nedenleri ve Enerjide Doğru Seçim” paneli EMO Antakya Temsilciliği’nde yapıldı.

5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

6 Nisan- 6 Nisan 1997’de Samsun’da yapı-lan EMO Koordinasyon Kurulu toplantısı dönüşü bir trafik kazasında kaybettiğimiz İbrahim Atalı, Celal Polat, Tevfik Okumuş ve Mehmet Aysan aramızdan ayrılmalarının 10. yılında mezarları başında anıldı.

7 Nisan- 21-22 Ekim 2007’de EMO Antalya Şubesi tarafından Antalya’da düzenlenecek olan SMM Sempozyumu için şubede toplantı düzenlendi. SMM üyeler, kamu, özel sektör ve yapı denetim firmalarında çalışan meslek-taşlarımız ile bir araya gelinen toplantıda sem-pozyum konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

16 Nisan- Şubemizde periyodik olarak yapılan Autocad kurslarının bir yenisi daha başladı.

18 Nisan- TMMOB Adana İKK toplantısına katılım sağlandı.

25 Nisan- Adana’da bulunan yapı denetim şirketlerinde çalışan üyeler ile mevzuat deği-şiklikleri ve denetçilerin eğitimi konularında bir toplantı yapıldı.

26 Nisan- Adana NKP Yürütme Kurulu top-lantısı şubede yapıldı.

Page 2: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

138 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 139

1 Mayıs- Adana’da düzenlenen 1 Mayıs Mi-tingi’ne, üyelerimizle birlikte TMMOB pankartı arkasında katılım sağlandı.

11 Mayıs- Çukurova Üniversitesi’nde düzen-lenen ve TMMOB II. Başkanı Hüseyin Yeşil’in konuşmacı olarak katıldığı “Mühendislikte Bel-gelendirme ve Yetkin Mühendislik” isimli panele katılım sağlandı.

12 Mayıs- ZMO Adana Şubesi’nde yapılan Türkiye Sosyal Forumu Akdeniz Hazırlık Top-lantı’sına katılım sağlandı.

18 Mayıs- TMMOB Adana İKK toplantısına katılım gerçekleştirildi.

22 Mayıs- Yabancıların çalışma izinleri hak-kında değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı ile ilgili TMMOB Adana İKK’nın yapmış olduğu basın açıklamasına katılım sağlandı.

5 Haziran- EMO Adana Şubesi ve Entes fir-ması işbirliği ile “Bilgisayar Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Röleleri ve Şebeke Analizörleri” semineri gerçekleştirildi.

13 Haziran- TMMOB Adana İKK toplantısına katılım sağlandı.

20 Haziran- Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özkul, TMMOB Adana İKK Sekreteri Hüseyin Atıcı ve MMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Göndermez ile Kanal A’da bir televizyon programına katıldı. Programda hü-kümetin son 5 yılda uyguladığı sanayi, enerji, çevre ve iletişim politikaları konularında değer-lendirmelerde bulundular.

ANKARA 8 Ocak- Özgür Yazılım Komisyonu toplantısı

yapıldı.

8 Ocak- Sosyal Etkinlikler Komisyonu top-lantısı yapıldı.

8 Ocak- TRT’de üye ziyareti ve ajanda da-ğıtımı yapıldı.

9 Ocak- İller Bankası’nda üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

9 Ocak- EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi faaliyetlerinden biri olarak üyelerimize yönelik Temel Bilgisayar Eğitimi başladı.

10 Ocak- EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi faaliyetlerinden biri olarak üyelerimize yönelik AutoCAD Eğitimi başladı.

10 Ocak- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kapsamında Murat Genç “Harmonikler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

10 Ocak- Kamu Girişimciliği Sempozyumu hazırlık toplantısı yapıldı.

10 Ocak- Bilgisayar MDK toplantısı yapıldı.

10 Ocak- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında Murat Genç, “Harmonikler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

11 Ocak- EMO Ankara Şubesi Eğitim Mer-kezi faaliyetleri kapsamında, Temel Bilgisayar Eğitimi başladı.

11 Ocak- EİEİ’de üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

12 Ocak- TMMOB, DİSK, KESK ve TTB tec-ridin kaldırılması talebiyle gerçekleştirdiği tecrit protestosuna katılım sağlandı.

12 Ocak- Örgütlenme Komisyonu toplantısı yapıldı.

12 Ocak- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

12 Ocak- CE Komisyonu toplantısı yapıldı.

13 Ocak- EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi faaliyetleri kapsamında Linux Kullanıcı Eğitimi başladı.

13 Ocak- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında Burak Oğuz, “Pardus 2007” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

13 Ocak- EMO Ankara Şubesi 18. dönem 4. Koordinasyon toplantısı, EMO Kayseri İl Tem-silciliği’nde yapıldı.

15 Ocak- Nazım Hikmet Ran’ın 105. doğum yılı bir panel ve tiyatro oyunu ile kutlandı.

Page 3: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

140 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 141

15 Ocak- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

15 Ocak- El Kitabı Hazırlama Komisyonu toplantısı yapıldı.

15 Ocak- Türk Telekom’da üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

16 Ocak- SİEMENS’te (Büklüm Sokak) üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

16 Ocak- TEDAŞ’ta üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

17 Ocak- SİEMENS’te (Teknokent) üye ziya-reti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

17 Ocak- Bilkent Üniversitesi’nde üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

17 Ocak- UYMS Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

17 Ocak- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında Cemalettin Gürler, “Bilişim Huku-ku” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

17 Ocak- Yayın Komisyonu toplantısı ya-pıldı.

18 Ocak- Sosyal Etkinlikler Komisyonu top-lantısı yapıldı.

18 Ocak- SMM Komisyonu toplantısı ya-pıldı.

18 Ocak- TMMOB Ankara İKK toplantısı yapıldı.

18 Ocak- TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nde üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

18 Ocak- TAİ’de (Akıncı) üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

19-20-21 Ocak- MİSEM kapsamında Konya İl Temsilciliği’nde Asansör Denetleme, Ruhsat ve Kontrol Semineri düzenlendi.

19 Ocak- CE Komisyonu toplantısı yapıldı.

19 Ocak- SMM Komisyonu toplantısı ya-pıldı.

19 Ocak- EMO Sivas İl Temsilciliği’nde EMO-Genç toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı-ya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri ve Örgütlenme Sekreteri Ömürhan Soysal katılım sağladılar.

20 Ocak- EMO Ankara Şubesi EMO-Genç toplantısı yapıldı.

20 Ocak- EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi faaliyetleri kapsamında, WEB Tasarım Eğitimi başladı.

22 Ocak- 30. Yıl Etkinlikleri Komisyonu top-lantısı yapıldı.

22 Ocak- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

24-25-26 Ocak- MİSEM kapsamında EMO Konya İl Temsilciliği’nde Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Semineri düzenlendi.

24 Ocak- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında Murat Eraslan, “Trafolar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

25 Ocak- Sosyal Etkinlikler Komisyonu top-lantısı yapıldı.

25 Ocak- TEİAŞ Orta Anadolu Yük Dağıtım Müdürlüğü’nde üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

25 Ocak- Hemosoft Bilişim’de üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

25 Ocak- TEİAŞ’ta üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

26 Ocak- ETİ Maden İşletmeleri’nde üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

26 Ocak- TAİ’de (Teknokent) üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

26 Ocak- CE Komisyonu toplantısı yapıldı.

26 Ocak- İÇEF Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

27-28-29 Ocak- MİSEM kapsamında EMO Konya İl Temsilciliği’nde Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Semineri düzenlendi.

27 Ocak- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında Yeşim Aydoğan, “Topraklama” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

27 Ocak- 12. EEBM Ulusal Kongresi Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

29 Ocak- Eğitim Komisyonu toplantısı ya-pıldı.

29 Ocak- 30. Yıl Etkinlikleri kapsamında Şubemizin 1. Genel Kurul tarihine denk düşen günde kokteyl gerçekleştirildi.

31 Ocak- PTT’de üye ziyareti ve ajanda dağıtımı yapıldı.

31 Ocak- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kapsamında “Sayısal TV Yayıncılığı” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

1 Şubat- SMM üyelerle toplantısı gerçek-leştirildi.

1 Şubat- Sosyal Etkinlikler Komisyonu top-lantısı yapıldı.

Page 4: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

140 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 141

1-3-8-10-15-17-22 Şubat- Web Tasarım Eğitimi yapıldı.

1-6-8-13 Şubat- Temel Bilgisayar Eğitimi yapıldı.

3 Şubat- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kapsamında Burak Coşkun tarafından “Dağıtım Sistemlerinde Enerji Yönetimi (SCADA)” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

3 Şubat- 3. Öğrenci Kurultayı Yürütme Kurulu toplantısına katılım sağlandı.

3-10-12-17-19 Şubat- PLC Eğitimi yapıldı. (1. Grup)

4-11-13-18-20 Şubat- PLC Eğitimi yapıldı. (2. Grup)

3-10 Şubat- Linux Kullanıcı eğitimi yapıldı.

4-7-11-14-18 Şubat- AutoCAD Eğitimi ya-pıldı.

5 Şubat- TMMOB Ankara İKK toplantısı yapıldı.

5 Şubat- 30. Yıl Etkinlikleri Komisyonu top-lantısı yapıldı.

5 Şubat- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

5 Şubat- TMMOB Ankara İKK toplantısı yapıldı.

5 Şubat- 30. Yıl Etkinlikleri Komisyonu top-lantısı yapıldı.

5 Şubat- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

7 Şubat- Sosyal Etkinlikler Komisyonu top-lantısı yapıldı.

7 Şubat- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kapsamında Feyyaz İkiz, tarafından “Tıbbi Elektronik” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

7 Şubat- Sosyal Etkinlikler Komisyonu top-lantısı yapıldı.

9 Şubat- EMO Ankara Şubesi Sosyal Et-kinlikler Komisyonu’nun düzenlediği, Ankara Sualtı Sporları Cankurtarma ve Su Kayağı İhtisas Kulübü Eğitmeni Boğaçhan Teleri’nin hazırlayıp sunduğu “Su altı Fotoğrafları Dia Gösterisi” gerçekleştirildi.

10 Şubat- Mühendislik Geliştirme Eğitimi Kapsamında “Nesne Tabanlı Uygulama Geliş-tirme” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

12 Şubat- Enerji Komisyonu toplantısı ya-pıldı.

12 Şubat- CE Komisyonu toplantısı yapıldı.

12 Şubat- TEİAŞ ve EÜAŞ’a üye ziyareti yapıldı.

13 Şubat- TEÜAŞ ve EÜAŞ’a üye ziyareti yapıldı.

13 Şubat- 30. Yıl Hatıra Ormanı Komisyonu toplantısı yapıldı.

13 Şubat- BEDAŞ’ın güç artırımı ile ilgili yayınladığı son genelge ile fen adamlarının mühendis ölçütünde yetkilerle donatılması protesto edildi. Eylemde şube üyesi elektrik ve elektronik mühendisleri de temsilen diplo-malarını yaktılar.

14 Şubat- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “İş Hukuku” başlıklı sunum ger-çekleştirildi.

15 Şubat- Elektrik Mühendisi Önder Özdemir tarafından “Telekomünikasyon Alanı Yeniden Şe-killenirken” adlı teknik sunum gerçekleştirildi.

15 Şubat- Sosyal Etkinlikler Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

15 Şubat- SMM Komisyonu toplantısı ger-çekleştirildi.

15 Şubat- EÜAŞ’a üye ziyareti yapıldı.

16 Şubat- EEBBM Kitap Hazırlama Komis-yonu toplantısı yapıldı.

16 Şubat- EMO-Genç toplantısı gerçekleş-tirildi.

17 Şubat- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri Kapsamında “Röleler” başlıklı sunum gerçek-leştirildi.

17 Şubat- “12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ve Fuarı” 2. Danışma Kurulu toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya katılım sağlandı.

18 Şubat- UYMS Danışma Kurulu toplantısı EMO İstanbul Şubesi’nin ev sahipliğinde ger-çekleştirildi.

19 Şubat- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

19 Şubat- EEBBM Kitap Hazırlama Komis-yonu toplantısı yapıldı.

Page 5: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

142 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 143

21 Şubat- Bilgisayar MDK toplantısı gerçek-leştirildi.

21 Şubat- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Zayıf Akım İç Tesisat” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

22 Şubat- EMO-Genç Web Sayfası Hazırlama Komisyonu toplantısı yapıldı.

22 Şubat- EMO-Genç Staj Komisyonu top-lantısı yapıldı.

23-24 Şubat- Eskişehir Linux Günleri, EMO Eskişehir İl Temsilciliği organizasyonunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Suat Mirza Konferans Salonu’nda yapıldı.

24 Şubat- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Coğrafi Bilgi Sistemleri Oluştur-ma” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

24-25 Şubat- Toplam sekiz alt forumdan olu-şan İç Anadolu Enerji Forumu’nun ilk ayağı olan Ankara İli Enerji Forumu gerçekleştirildi.

26 Şubat- Bilişim Komisyonu toplantısı yapıldı.

28 Şubat- Sosyal Etkinlikler Komisyonu toplantısı yapıldı.

28 Şubat- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Kesiciler Ayırıcılar” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

28 Şubat- Hemosoft’a üye ziyareti yapıldı.

28 Şubat- ASELSAN’a (Teknokent) üye ziyareti yapıldı.

1-3-8-10-15-17-22-24-39-31 Mart- Web Tasa-rımı kursu yapıldı.

1 Mart- EMO-Genç Web tasarım komisyonu toplantısı yapıldı.

1 Mart- EMO-Genç Staj Komisyonu toplantısı yapıldı.

1 Mart- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

2 Mart- Yapı denetiminde çalışan üyelerle toplantı gerçekleştirildi.

3 Mart- EMO-Genç toplantısı yapıldı.

3 Mart- TMMOB Danışma Kurulu toplantısına katılım sağlandı.

3-10-17-24-31 Mart- Linux Kullanıcı Eğitimleri yapıldı.

3-10-17-24-31 Mart- Temel Bilgisayar Eğitimi yapıldı.

3 Mart- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kapsamında Neşe Üker ve Mehmet Ali Kıran “SMM Hizmetleri” başlıklı sunumlarını gerçek-leştirdiler.

4 Mart- AutoCAD Kursu başladı.

4-11 Mart- Joomla Kursu yapıldı.

5 Mart- Örgütlenme Komisyonu toplantısı yapıldı.

5 Mart- CE Komisyonu toplantısı yapıldı.

5 Mart- EEBBM Kitap Hazırlama Komisyonu toplantısı yapıldı.

6 Mart- TRT Genel Müdür Teknik Yardımcısı Mete Coşkun ziyaret edildi.

7 Mart- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kap-samında Kemal Sarı, “Exproof Malzemeleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

7 Mart- TMMOB Ankara İKK Kent Sorunları toplantısı yapıldı.

8 Mart- Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

8 Mart- EMO-Genç Staj Komisyonu toplantısı yapıldı.

8-9-10 Mart- MİSEM kapsamında Elektrik Te-sislerinde Topraklamalar semineri düzenlendi.

9 Mart- Asansör Komisyonu toplantısı ya-pıldı.

9 Mart- SMM Komisyonu toplantısı yapıldı.

9 Mart- Win Fuarı’na otobüs kaldırılarak üyelerimizle birlikte katılım sağlandı.

10 Mart- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kapsamında Avukat Cemalettin Gürler, “Bilişim Suçları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

10-11 Mart- İÇEF Eskişehir İli Enerji Forumu gerçekleştirildi.

12 Mart- Sosyal Etkinlikler Komisyonu top-lantısı yapıldı.

14 Mart- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kap-samında “Kısa Devre Hesapları” başlıklı sunum gerçekleştirildi.

14 Mart- TMMOB Ankara İKK toplantısı yapıldı.

Page 6: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

142 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 143

14-15-16 Mart- MİSEM kapsamında Y.G. Tesislerinde İşletme Sorumluluğu semineri düzenlendi.

14 Mart- Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş ve Örgütlenme Sekreteri Ömürhan Soy-sal, Bilkent Üniversitesi’nde yapılan Teknoloji, Toplum ve Mesleki Gelişim seminerinde “Mü-hendis Olmak İçin Mezun Olmak Yetmez Mi?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

14 Mart- Yayın Komisyonu toplantısı yapıldı.

14 Mart- Bilgisayar MDK toplantısı yapıldı.

15 Mart- SMM Komisyonu toplantısı yapıldı.

16 Mart- Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde “EMO ve EMO-Genç Nedir?” başlıklı sunum yapıldı.

16 Mart- EMO Erzurum İl Temsilciliği’nde üye toplantısı yapıldı.

16 Mart- Kamu Girişimciliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

17 Mart- EMO-Genç Yayın Komisyonu top-lantısı yapıldı.

17 Mart- EMO-Genç toplantısı yapıldı.

17 Mart- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kap-samında “Güç Kalitesi” başlıklı sunum, Murat Genç tarafından gerçekleştirildi.

17 Mart- EMO Yapı Denetim Komisyonu toplantısına katılım sağlandı.

17 Mart- İÇEF Erzurum-Erzincan İlleri Enerji Forumu hazırlık toplantısı yapıldı.

18 Mart- Genel üye toplantısı yapıldı.

19-26 Mart-2 Nisan- EMO-Genç Web Tasa-rımı eğitimi yapıldı.

19 Mart- Sosyal Etkinlikler Komisyonu top-lantısı yapıldı.

19 Mart- CE Komisyonu toplantısı yapıldı.

20 Mart- Ankaram Platformu toplantısına katılım sağlandı.

20 Mart- EMO-Genç Staj Komisyonu top-lantısı yapıldı.

20 Mart- “Savaşa Dur De” eylemine katılım sağlandı.

21 Mart- Bilgisayar MDK toplantısı yapıldı.

21 Mart- Asansör Komisyonu toplantısı yapıldı.

21 Mart- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kapsamında “Katodik Koruma” başlıklı sunum Oktay Akat, tarafından gerçekleştirildi.

22 Mart- EMO-Genç Staj Komisyonu Bilkent Holding’i ve Cyberplaza’yı ziyaret etti.

22 Mart- Örgütlenme Komisyonu toplantısı yapıldı.

23 Mart- CE Komisyonu toplantısı yapıldı.

23-25-30 Mart- AutoCAD eğitimi yapıldı.

23 Mart- UYMS Yürütme Kurulu toplantısı Bilkent Üniversitesi’nde yapıldı.

24 Mart- EMO-Genç film gösterimi yapıldı.

24 Mart- Bilgisayar MEDAK toplantısına katılım sağlandı.

24-25 Mart- İÇEF Konya İli Enerji Forumu gerçekleştirildi.

26 Mart- MMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ile Asansör Koordinatörlüğü hakkında toplantı yapıldı.

26 Mart- Asansör Komisyonu toplantısı yapıldı.

26 Mart- Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi’ne üye ziyareti yapıldı.

26 Mart- EEBM Kitap Hazırlama Komisyonu toplantısı yapıldı.

27 Mart- Özgür Yazılım Komisyonu toplantısı yapıldı.

28 Mart- Kamu Girişimciliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

28 Mart- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında üyemiz Murat Altıntop “Jeneratör-ler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

28 Mart- Bilgisayar MDK tarafından Çankaya Üniversitesi’nde Avukat Mehmet Ali Köksal ve A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyesi Mu-ammer Ketizmen’in konuşmacı olarak katıldığı “Bilişim Hukuku” söyleşisi gerçekleştirildi.

29 Mart- ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bö-lüm Başkanı ziyaret edildi.

29 Mart- Yayın Komisyonu toplantısı yapıl-dı.

29 Mart- EMO-Genç Staj Komisyonu tarafın-dan ODTÜ Teknokent ziyaret edildi.

30 Mart- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

31 Mart- UYMS 3. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

31 Mart- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında üyemiz Özer Alkan “Otomasyon-da Son Teknoloji ve PLC” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Page 7: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

144 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 145

31 Mart- EMO-Genç Yayın Komisyonu top-lantısı yapıldı.

1 Nisan- EMO Ankara Şubesi 30. Yıl Hatıra Ormanı için Hasanoğlan’da bir etkinlik düzen-lendi ve fidan dikimi yapıldı.

2 Nisan- Örgütlenme Komisyonu toplantısı yapıldı.

2 Nisan- EMO Genç Web Tasarımı Eğitimi yapıldı.

2 Nisan- EEBBM Kitap Hazırlama Komisyonu toplantısı yapıldı.

2 Nisan- Asansör Komisyonu toplantısı yapıldı.

3 Nisan- Eğitim Komisyonu toplantısı ya-pıldı.

4 Nisan- Bilgisayar MDK toplantısı yapıldı.

4 Nisan- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında Neşe Ülker, “Dağıtım Şebekeleri ve Projeleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

5 Nisan- Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

5 Nisan- Çukurova Bölgesi Enerji Forumu’na katılım sağlandı.

5 Nisan- Topraklama ölçümü için görevlen-dirilen üyeler ile toplantı yapıldı.

6 Nisan- EMO Kayseri İl Temsilciliği’ne kayıtlı yeni atanan işyeri temsilcileri ziyaret edildi.

6 Nisan- Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş Genel Müdürü ziyaret edildi.

6 Nisan- AutoCAD Eğitimi yapıldı.

6 Nisan- EMO-Genç Staj Komisyonu top-lantısı yapıldı.

7 Nisan- EMO-Genç Staj Komisyonu top-lantısı yapıldı.

7 Nisan- Temel Bilgisayar-Linux Eğitimleri yapıldı.

7 Nisan- “Bilgisayar Mühendislerinin Çalışma Alanlarının belirlenmesi” başlıklı forum yapıldı.

7 Nisan- Çankaya Üniversitesi Bilişim Toplu-luğu’nun etkinliğinde EMO sunumu yapıldı.

7 Nisan- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Network Sistemleri” başlıklı sunum Kerem Cevahir tarafından gerçekleş-tirildi.

8-13-15 Nisan- AutoCAD eğitimi yapıldı.

9 Nisan- Yeni atanan EMO Sivas İl Temsilci ve Temsilci Yardımcıları ziyaret edildi.

9 Nisan- EMO Eskişehir İl Temsilciliğimiz tarafından düzenlenen “Büyüyünce Mühendis

Olucam” etkinliği kapsamında Osmangazi Üni-versitesi’nde sunum yapıldı.

9 Nisan- EMO Sivas İl Temsilciliği’nde üye toplantısı yapıldı.

9 Nisan- EMO-Genç Web Tasarımı eğitimi yapıldı.

11 Nisan- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Test ve Ölçü Aletleri” başlıklı sunum üyemiz “Kemal Sarı” tarafından ger-çekleştirildi.

12-15 Nisan- Bu yıl üçüncüsü düzenlenen BİLMÖK etkinliğine katılım sağlandı.

12 Nisan- Enerji Komisyonu ve İÇEF Komis-yonu toplantısı yapıldı.

13 Nisan- EMO-Genç Staj Komisyonu top-lantısı yapıldı.

13 Nisan- Elektrik MDK toplantısı gerçek-leştirildi.

13 Nisan- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kapsamında Bandırma Rüzgar Enerji Santra-li’ne teknik gezi düzenlendi.

14 Nisan- Elektronik MEDAK toplantısına katılım sağlandı.

14 Nisan- İÇEF Aksaray-Nevşehir-Kırşehir İl-leri Enerji Forumu Aksaray’da gerçekleştirildi.

14 Nisan- Temel Bilgisayar Eğitimi yapıldı.

15 Nisan- Şube 18. Dönem 5. Koordinasyon toplantısı Aksaray Temsilciliği’nde yapıldı.

16 Nisan- EMO Eskişehir İl Temsilciliği ta-rafından düzenlenen “Büyüyünce Mühendis Olucam” etkinliği kapsamında Anadolu Üni-versitesi’nde EMO sunumu yapıldı.

18 Nisan- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Rezonans Hesapları” başlıklı sunum Ertan Saygınar tarafından gerçekleş-tirildi.

19 Nisan- Makine Mühendisleri Odası Eski Başkanı ve CHP Milletvekili Ali Dinçer’in cenaze törenine katılım sağlandı.

Page 8: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

144 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 145

20 Nisan- İÇEF Sivas-Yozgat-Tokat İlleri Enerji Forumu Sivas’ta gerçekleştirildi.

21 Nisan- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Yol, Tünel ve Pist Aydınlatma” başlıklı sunum üyelerimiz Haldun Yıldırım ve Nezir Özsoy tarafından gerçekleştirildi.

24 Nisan- TRT Genel Müdürlüğü’nde işyeri temsilciliği seçimi yapıldı.

25 Nisan- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Elektromanyetik Uyumluluk” başlıklı sunum Celal Cezim tarafından gerçek-leştirildi.

21-22 Nisan- Ankara Tabip Odası’nın düzen-lediği “Kent-Çevre ve Sağlık Sempozyumu”na katılım sağlandı.

25-27 Nisan- Atılım Üniversitesi’ndeki “Mes-lek Tanıtım Günleri etkinliğine katılım sağlandı.

27 Nisan- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

27 Nisan- EMO-Genç Staj Komisyonu top-lantısı yapıldı.

27 Nisan- SMM Komisyonu toplantısı ya-pıldı.

28 Nisan- Linux Kullanıcı Eğitimi yapıldı.

28 Nisan- Elektronik ve Haberleşme Mü-hendislerinin Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Başlıklı Forum düzenlendi.

28 Nisan-2-5-7-9-16-25 Mayıs- Web Tasarımı Eğitimi yapıldı.

29 Nisan-4 Mayıs- AutoCAD eğitimi yapıldı.

30 Nisan- Sosyal Etkinlikler Komisyonu toplantısı yapıldı.

1 Mayıs- İşçi Bayramı’na katılım sağlandı.

2 Mayıs- ATO Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret edildi.

2 Mayıs- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Doğru Akım Makinaları ve İşletme Bakım” başlıklı sunum üyemiz Hayrullah Kah-yaoğlu tarafından gerçekleştirildi.

4 Mayıs- EMO-Genç Staj Komisyonu Top-lantısı yapıldı.

4 Mayıs- Biyomedikal Mühendisliği Çalışta-yı’na katılım sağlandı.

5 Mayıs- İÇEF Kayseri İli Enerji Forumu düzenlendi.

5 Mayıs- Mühendislik Geliştirme Eğitimi kap-samında ELCO Fabrikası’na “Beton Köşkler ve Hücreler” konulu teknik gezi düzenlendi.

6 Mayıs- ATO’nun Genel Kurulu’na katılım sağlandı.

7 Mayıs- Konya Selçuk Üniversitesi’nde “EMO ve EMO-Genç Nedir?” sunumu yapıldı.

8 Mayıs- Atılım Üniversitesi’nde “EMO ve EMO-Genç Nedir?” başlıklı sunum yapıldı.

8 Mayıs- Sosyal Etkinlikler Komisyonu top-lantısı yapıldı.

9 Mayıs- Elektronik MDK toplantısı yapıldı.

9 Mayıs- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suç-ları Önleme Teknikleri” başlıklı sunum Çağlar Ülküderner tarafından gerçekleştirildi.

11 Mayıs- EMO-Genç Staj Komisyonu top-lantısı yapıldı.

12 Mayıs- İÇEF Çankırı-Kırıkkale-Kastamonu illeri enerji forumu yapıldı.

12 Mayıs- Elektronik MEDAK toplantısına katılım sağlandı.

12 Mayıs- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında Jentek’e teknik gezi düzenlendi.

Page 9: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

146 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 147

15 Mayıs- Sosyal Etkinlikler Komisyonu toplantısı yapıldı.

16 Mayıs- Elektronik MDK toplantısı yapıl-dı.

16 Mayıs- Bilgisayar MDK toplantısı yapıldı.

16 Mayıs- EEBBM El Kitabı Hazırlama Komis-yonu toplantısı Gazi Üniversitesi’nde yapıldı.

16 Mayıs- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Biyomedikal Mühendisliği ve Bi-yomedikal Mühendisliğinin Elektronik Mühen-disliği İçersindeki Yeri” başlıklı sunum Şükrü Güner tarafından gerçekleştirildi.

16 Mayıs- “Nükleer Santraller Yasası ya da Yasal Sızıntı” başlıklı söyleşi düzenlendi.

17 Mayıs- Yayın Kurulu toplantısı yapıldı.

17 Mayıs- Gewiss firma sunumu yapıldı.

17 Mayıs- EMO Kocaeli Şubesi’nin düzenle-diği EVK’ya katılım sağlandı.

18 Mayıs- TMMOB Kent Sorunları Sempoz-yumu hazırlık toplantısına katılım sağlandı.

18 Mayıs- Asansör Koordinatörlüğü’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

18 Mayıs- EMO-Genç Staj Komisyonu top-lantısı yapıldı.

18-19-20 Mayıs- Mühendislik Geliştirme Eği-timleri kapsamında Antalya Oymapınar Hidroe-lektrik santraline teknik gezi düzenlendi.

19 Mayıs- Teknik görevliler toplantısına ka-tılım sağlandı.

19 Mayıs- Bilgisayar MEDAK toplantısına katılım sağlandı.

21 Mayıs- Özgür Yazılım Komisyonu toplan-tısı yapıldı.

22 Mayıs- TMMOB’un düzenlediği “Yabancı Mimar ve Mühendislerin Çalışma İzinleri” konulu basın toplantısına katılım sağlandı.

23 Mayıs- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

23 Mayıs- Bilgisayar MDK toplantısı yapıldı.

23-24-25 Mayıs- EMO Samsun Şubesi’nin düzenlediği Otomasyon Sempozyumu’na ka-tılım sağladı.

23 Mayıs- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Geliştirme Proje Döngüsü” baş-lıklı sunum, Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş tarafından gerçekleştirildi.

26 Mayıs- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Elektromekanik” başlıklı sunum Mithat Dinçer tarafından gerçekleştirildi

26 Mayıs- İÇEF Erzurum-Erzincan İlleri Enerji Forumu düzenlendi.

26 Mayıs- Zeytindalı Derneği işbirliği ile ihtiyacı olan lise çağındaki gençlere temel bilgisayar eğitimi verilmeye başlandı.

28 Mayıs- Elektronik MDK toplantısı yapıl-dı.

28 Mayıs- Sosyal Etkinlikler Komisyonu toplantısı yapıldı.

28-29 Mayıs- EMO Gaziantep Şubesi’nin dü-zenlediği Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu’na katılım sağlandı.

30 Mayıs- Asansör firmaları ile toplantı yapıldı.

30 Mayıs-“Hidrolik Asansörler” başlıklı sunum üyemiz Mustafa Demirbağ tarafından gerçekleştirildi.

30 Mayıs- Bilgisayar MDK toplantısı yapıldı.

31 Mayıs- Phoenix Contact Firma sunumu yapıldı.

31 Mayıs-1-2 Haziran- MİSEM kapsamında “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar” eğitimi yapıldı.

1-26 Haziran- Temel Bilgisayar Eğitimi ya-pıldı.

2 Haziran- Elektronik MEDAK toplantısına katılım sağlandı.

2 Haziran- “C++” başlıklı sunum, Bora Güngören tarafından gerçekleştirildi.

2 Haziran- Belgelendirme ve Uzmanlık Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Çalıştay düzenlendi.

4 Haziran- Ankara Kent Sorunları Sempozyu-mu’nun Düzenleme Kurulu toplantısına katılım sağlandı.

5 Haziran- Ankara Kent Sorunları Sempozyu-mu’nun Danışma Kurulu’na katılım sağlandı.

5 Haziran- “Dünya Çevre Günü” sebebiyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açılan sergiye katılım sağlandı.

Page 10: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

146 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 147

6 Haziran- Yapı Denetim Komisyonu toplan-tısı yapıldı.

6 Haziran- Bilgisayar MDK toplantısı yapıl-dı.

6 Haziran- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Temsan Fabrikası”na teknik gezi düzenlendi.

6 Haziran- Çevre Mühendisleri Odası’nın “Dünya Çevre Günü” kapsamında düzenlediği panele katılım sağlandı.

7 Haziran- İnovasyon Paneli düzenlendi.

7-8-9 Haziran- MİSEM kapsamında “Elektrik Tesislerinde Topraklamaları” eğitimi, EMO Eski-şehir il Temsilciliği’nde yapıldı.

8 Haziran- CE Komisyonu toplantısı yapıl-dı.

8 Haziran- Ankaram Platformu toplantısına katılım sağlandı.

8-9-10 Haziran- EMO Diyarbakır Şubesi’nin düzenlediği EEBB Mühendislik Günleri’ne ka-tılım sağlandı.

8 Haziran- TMMOB’a bağlı Odaların Ankara Şubeleri ile birlikte Güvenpark’ta “EGO Özel-leştirilemez! Doğal Kaz Olmayacağız” başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

9 Haziran- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında Çayırhan Termik Santrali’ne teknik gezi düzenlendi.

9 Haziran- Yeni mezun olan EMO-Genç’lerle yönelik “Mesleğe Hoşgeldin” kokteyli yapıldı.

11 Haziran- EEBBM Kitap Hazırlama Komis-yonu toplantısı yapıldı.

13 Haziran- “Kesintisiz Güç Kaynakları” başlıklı sunum, Nigel Church tarafından ger-çekleştirildi.

13-14-15 Haziran- MİSEM kapsamında “Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumlu-luğu” eğitimi, EMO Eskişehir İl Temsilciliği’nde yapıldı.

13 Haziran-7 Temmuz- Web Tasarımı Eğitimi yapıldı.

13 Haziran- TMMOB Ankara İKK toplantısına katılım sağlandı.

16 Haziran- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Fabrikalarda Arıza Önleyici Bakım Çalışmaları” başlıklı sunum Üyemiz Ahmet Gün-düz Hayırcı tarafından yapıldı.

16 Haziran-4 Temmuz- Web tasarımı eğitimi yapıldı.

18 Haziran- Mimarlar Odası Ankara Şu-besi ve Ankara Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlandı.

18-29 Haziran- Zeytindalı Derneği Temel Bilgisayar Eğitimi 2. grup yapıldı.

19 Haziran- Selçuk Üniversitesi Mezuniyet Töreni’ne katılım sağlandı.

20 Haziran- Mühendislik Geliştirme Eğitim-leri kapsamında “Tünel Aydınlatma Projeleri” başlıklı sunum Haldun Yıldırım, tarafından gerçekleştirildi.

20 Haziran- Kazım Koyuncu’yu anma et-kinliklerinin düzenleme toplantısına katılım sağlandı.

20 Haziran- Bilgisayar MDK toplantısı ya-pıldı.

21 Haziran- Ankaram Platformu toplantısına katılım sağlandı.

21 Haziran- Ankara Numune Hastanesi Fi-zik Tedavi Eğitim, Rehabilitasyon ve Araştırma Hastanesi işçilerinin basın açıklamalarına katılım sağlandı.

21 Haziran- TMMOB Ankara İKK toplantısına katılım sağlandı.

22 Haziran- Ankaram Platformu toplantısına katılım sağlandı.

23 Haziran- Atılım Üniversitesi Elektrik-Elekt-ronik ve Bilgisayar Mühendislikleri Mezuniyet Töreni’ne katılım sağlandı.

23 Haziran- Mühendislik Geliştirme Eği-timleri kapsamında “Ölçü Trafoları, Kesiciler, Ayırıcılar” konulu teknik gezi Emek Elektrik’e düzenlendi.

25 Haziran- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne üye ziyareti yapıldı.

25 Haziran- Vodafone’a üye ziyareti yapıldı.

27 Haziran- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Küçük İşletmelerde Mühendislik Uygulamaları” başlıklı sunum Tonguç Ünal, tarafından gerçekleştirildi.

Page 11: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

148 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 149

28-29-30 Haziran- İç Anadolu Bölgesi Enerji Forumu, Nevşehir’de yapıldı.

30 Haziran- Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kapsamında “Bilgisayarlı Tomografi” başlıklı su-num Erkan Köremezli tarafından yapıldı.

2 Temmuz- Sivas katliamı anma etkinliklerine katılım sağlandı.

2 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında Web tasarımı eğitimi verildi.

2 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında Sanat Atölyesi eğitimi verildi.

3 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında Temel Bilgisayar eğitimi verildi.

4 Temmuz- Ankaram Platformu toplantısına katılım sağlandı.

4 Temmuz- Aselsan’a üye ziyareti yapıldı.

5 Temmuz- Ankara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri mezuniyet törenine katılım sağlandı.

5 Temmuz- Sivas Anma Etkinlikleri kapsamın-da şubede belgesel gösterimi yapıldı.

5-9-12 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında Web tasarımı eğitimi verildi.

5-9-12 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında Sanat Atölyesi Eğitimi verildi.

6 Temmuz- Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleri mezu-niyet törenine katılım sağlandı.

6-10 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında Temel Bilgisayar Linux Eğitimi verildi.

9-12 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında Fizik atölyesi yapıldı.

10 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında Mizah atölyesi yapıldı.

10 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne gezi düzenlendi.

11 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında TÜBİ-TAK Kitabevi ve A.Ö İl Halk Kütüphanesi’ne gezi düzenlendi.

11 Temmuz- TMMOB Eski Başkanı Teoman Öztürk’ün Anma Etkinlikleri’ne katılım sağlandı.

12-16-19-23-26 Temmuz- Yaz Okulu kapsa-mında Web Tasarımı eğitimi verildi.

12-16-19 Temmuz- Yaz Okulu kapsamında Sanat Atölyesi eğitimi verildi.

12-16-19-26 Temmuz- Yaz Okulu kapsamın-da Fizik Atölyesi yapıldı.

13-17-20-24 Temmuz- Yaz Okulu kapsamın-da Mizah Atölyesi yapıldı.

13 Temmuz- Ulusal Kongre Hazırlık toplantısı yapıldı.

13-17-20-24-27 Temmuz- Yaz Okulu kap-samında Temel Bilgisayar ve Linux eğitimi verildi.

14 Temmuz- Şube 6. Koordinasyon toplantısı EMO Akşehir Temsilciliği’nde gerçekleşti.

14 Temmuz- Elektronik MEDAK toplantısına katılım sağlandı.

15 Temmuz- EEBBM Ulusal Kongresi Yürüt-me Kurulu toplantısı yapıldı.

ANTALYA 5 Ocak- “Dokuma Fabrikası İşgal Ediliyor!

Hükümet, Dokuma Davaları Bitinceye Kadar Temel Kazılarını Durdursun” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

6 Ocak- “Enerjine Sahip Çık, Geleceğini Ka-rartma” kampanyası ve doğalgaz krizine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

8 Ocak- ETV-Günün Konuğu Programına ka-tılan Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Dolanay, “Enerjine Sahip Çık, Geleceğini Karartma” kam-panyası ile doğal gaz krizi nedenleri konusunda açıklamalar yaptı.

12-14 Ocak- MİSEM kapsamında Elektrik Tesislerinde Topraklama semineri gerçekleş-tirildi.

14 Ocak- “Karanlıkta kalacağız” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

15 Ocak- 2004’de trafik kazasında yitirdi-ğimiz eski temsilcimiz Sadık Özekinci mezarı başında anıldı.

17 Ocak- “EMO’dan Telekomünikasyon Ku-rumu’na Çağrı: Zammı Onaylamayın” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

20 Ocak- “Hrant Dink’in Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

23 Ocak-Gazeteci Yazar Hrant Dink için anma niteliğinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Page 12: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

148 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 149

24 Ocak- “Elektrik Nedenli Yangınların İn-celenmesi Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.

26 Ocak- Antalya Radyosu Gündem Prog-ramı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Dolanay, elektrik nedenli yangınların nedenleri üzerine sunum yaptı

30 Ocak- “Nükleer Santral İnadı Durdurul-sun” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

31 Ocak- Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Do-lanay, Radyo-Martı’da “Çevre ve Enerji” konulu sunumda bulundu.

5 Şubat- Yapı denetim çalışanları toplantısı gerçekleştirildi.

7 Şubat- SMM üyelerle toplantı gerçekleş-tirildi.

21 Şubat- Burdur temsilciliği ziyaret edildi. Burdur AKEDAŞ İl Müdürlüğü yetkilileri ile sorunların çözümleri konusunda görüşme yapıldı.

22 Şubat- Isparta temsilciliğimiz ziyaret edil-di. Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü öğrencilerinin geniş katılı-mı ile EMO-GENÇ toplantısı gerçekleştirildi.

23 Şubat- TMMOB Antalya İKK toplantısı gerçekleştirildi.

24-25 Şubat- MİSEM kapsamında Katodik Koruma Semineri gerçekleştirildi.

18-26 Şubat- “Yeni Petrol Yasası” ile ilgili TMMOB Antalya İKK olarak basın açıklaması gerçekleştirildi.

28 Şubat- TMMOB Antalya İKK toplantısı gerçekleştirildi.

1 Mart-Antalya Kent Konseyi’nin İçmesuyu, Su Kaynakları, Turizm ve Planlama, Spor Tesis-leri ve Yapı Denetimleri üzerine gerçekleştirilen toplantıya etkin katılım sağlandı.

1 Mart- TMMOB Antalya İKK, jeotermal sahalarımızın devri ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi.

3 Mart- TMMOB Antalya İKK olarak “Sağlık-ta Yıkım Durdurulsun” konulu basın açıklaması gerçekleştirildi.

5 Mart- TMMOB Antalya İKK olarak torba sağlık yasası konusunda basın açıklaması gerçekleştirildi.

7 Mart- “Burhanettin Kaya İlköğretim Oku-lu’nun öğrenci ve velilerine yönelik, enerjinin tasarruflu kullanımı hakkında sunum gerçek-leştirildi.

7 Mart- Petrol iş Sendikasının Antalya Nova-med işçilerinin grevinin 164. gününde düzenle-dikleri ”Küreselleşen Dünyada Kadın Emeği ve Sorunları” paneline katılım sağlandı.

8 Mart- Dünya Kadın Günü nedeni ile basın açıklaması gerçekleştirildi.

9 Mart- Meslek odaları ve sendikaların yer aldığı Antalya Kadın İnisiyatifi’nde yer alındı.

9 Mart- Grevlerinin 165. gününde Novamed işçilerinin grevini desteklemek üzere ziyaret gerçekleştirildi.

10 Mart- Sendikalar ve meslek odaları katılımı ile “Kadınlar Konuşuyor” paneli ger-çekleştirildi.

9-11 Mart- İstanbul WİN Fuarı’na katılım sağlandı.

10 Mart- Nükleer santrale hayır diyen 165’i aşkın bilim insanının bir araya gelerek imza-ladıkları nükleer santrale hayır bildirisi basına gönderildi.

11 Mart- Dünya Kadınlar Günü Mitingi’ne katılım sağlandı.

12 Mart- ABD’nin Irak’ı işgalinin 4. yılında TMMOB Antalya İKK’nın da yer aldığı basın açıklaması gerçekleştirildi.

14 Mart- “Sağlıktaki Yıkımı Durduralım-Sağlık Ocakları Kapatılmasın” konulu basın açıklama-sına katılım sağlandı.

14 Mart- Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Dolanay ART TV’de Okan Dilek’in sorularını yanıtladı.

17 Mart- “Taş Ocakları Kapatılsın-Maden Ya-sası Değiştirilsin” Mitingi’ne katılım sağlandı.

20 Mart- ABD’nin Irak’ı bombalamaya başla-dığı gün ve aynı saatte “İşgale ve Saldırıya Dur” kampanyası kapsamında yapılan meşaleli ve düdüklü protestoya katılım sağlandı.

21 Mart- TMMOB Antalya İKK, serbest bölge-de çalışan TMMOB üyelerini ziyaret etti.

24 Mart- “Nükleer Santral, Enerji Sorunları, Enerji Politikalarının Dünü ve Bugünü” paneli gerçekleştirildi.

Page 13: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

150 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 151

26 Mart- “Katı Atık Arıtma Tesislerinden Çıkan Atık Çamur Doğayı Kirletiyor” konusunda basın açıklaması gerçekleştirildi.

29-30 Mart- Ege Bölgesi Enerji Forumu’na katılındı.

5 Nisan- Çukurova Bölgesi Enerji Forumu’na katılındı.

7 Nisan- Entes firması ile birlikte “Kompan-sazyon Semineri” gerçekleştirildi.

14 Nisan- Akdeniz Bölgesel Enerji Forumu Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

26-29 Nisan- Kent’s Fuarı’na katılım sağ-landı.

29 Nisan- Isparta ve Burdur Akdeniz Edaş İl Müdürleri ile görüşme yapıldı.

1 Mayıs- 1 Mayıs Mitingi’ne katılım sağlan-dı.

8 Mayıs- “Siyasal Belirsizlik Ortamında Nükleer Israrı” konulu basın açıklaması ger-çekleştirildi.

10 Mayıs- ABEF Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

11 Mayıs- EMO-Genç bölgesel toplantısı yapıldı.

22 Mayıs- Yabancıların Çalışma İzinleri Hak-kında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarı-sı’na ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.

28 Mayıs- “AKP İktidarı, Yine Ne Bilimi Ne De Yargıyı Tanımıştır” konulu basın açıklaması gerçekleştirildi.

1 Haziran- 5. Uluslararası Biyomedikal Mü-hendisliği Gelişen Teknolojiler Sempozyumu “Sinir ve Kardiyovasküler Mühendislikte Son Gelişmeler” konulu etkinlik EMO, Akdeniz Üni-versitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, IEEC EMPS ve TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirildi.

21-28 Haziran- ABEF duyurusu için basın açıklaması yapıldı.

28 Haziran- Aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaşa-nan enerji kesintileri ve çıkan yangınlar üzerine basın açıklaması gerçekleştirildi.

30 Haziran- 1 Temmuz-Akdeniz Bölgesi Enerji Forumu gerçekleştirildi.

2 Temmuz- Sivas katliamının yıldönümünde yapılan kitlesel katılımlı basın açıklamasına katılım sağlandı.

3 Temmuz- Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Dolanay, SET-FM Radyosu’nda söyleşiye ka-tıldı.

4 Temmuz- Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Dolanay, enerji sorunları konusunda TRT-Antal-ya Radyosu’nda söyleşide bulundu.

4 Temmuz- Belek ormanlarının yok edilişi konusunda sivil toplum örgütleri ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirildi.

8 Temmuz- Alanya temsilciliği üyeleri ile birlikte Alanya Dim Çayı’nda kültürel etkinlik gerçekleştirildi.

BURSA 18 Ocak- Şube Eğitim Merkezi’nde Gaze-

teci Murat Kuter’in katılımıyla “İlişki Yönetimi ve Başarı” konulu kişisel gelişim semineri düzenlendi.

18 Ocak- Şube Yönetim Kurulu tarafından TEİAŞ’a işyeri ziyareti yapıldı.

21 Ocak- Ocak ayındaki “Enerji Tasarrufu” haftası nedeniyle “Sanayide Enerji Verimliliği” başlıklı seminer düzenlendi. Seminerin sunumu Elektrik Mühendisi İsmail Özsuman tarafından gerçekleştirildi.

20 Ocak- EMO 40. Dönem 3. Koordinasyon toplantısına katılım sağlandı.

23 Ocak- Nilüfer Belediyesi ile TMMOB’a bağlı odalar arasında proje denetimi konusun-da protokol taslağı çalışması yapıldı.

23 Ocak- Yönetim Kurulu tarafından, “2006 Gözden Geçirme, 2007 Öngörüler ve Projeler” toplantısı yapıldı.

Page 14: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

150 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 151

23 Ocak- Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği Uğur Mumcu Anma Yü-rüyüşü’ne katılım sağlandı.

25 Ocak- Elektrik Mühendisi Serdar Paker tarafından “Alçak Gerilimde Güvenlik ve Top-raklama” semineri verildi. Seminerde alçak ge-rilim tesislerinde koruma yöntemleri, belemenin otomatik kesilmesi, topraklama, alçak gerilim şebeke tipleri konularına değinildi.

27 Ocak- “Pardus Tanıtım” Semineri, Elektrik Elektronik Mühendisi Bora Güngör tarafından verildi.

31 Ocak- EMO Bursa Şubesi “Türkiye Ka-ranlıkta Kalmasın” forumu düzenledi. Elektrik Mühendisi Ahmet Şahbaz yönetiminde ger-çekleştirilen forumda, enerji sorunları tartışıldı. Forum sonrası yeni üyelere katılım belgeleri ve rozetleri takdim edildi.

8 Şubat- “Kablo Bacası, Enerji Odası” se-mineri, Yalova İl Temsilciği Hizmet Binası’nda Elektrik Mühendisi Hasan Azar tarafından verildi.

9 Şubat- “Güneş Enerjisi ve Katı Atıkların Değerlendirilmesi” semineri Doç. Dr. H. Hüseyin Önder tarafından verildi.

22-23-24 Şubat- MİSEM kapsamında “Yan-gın Algılama ve Uyarma Sistemleri” semineri yapıldı.

5-6-7 Mart- MİSEM kapsamında “Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu” semineri yapıldı.

8 Mart- “Enerji Odası Kablo Bacası” semineri UEDAŞ Seminer Salonu’nda Elektrik Mühendisi Hasan Azar tarafından verildi.

8 Mart- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nede-niyle kadın üyelere yönelik kutlama yemeği yapıldı.

11 Mart- İstanbul WİN Fuarına teknik gezi düzenlendi.

12-13 Mart- MİSEM kapsamında “Elektrik SMM Kursu” düzenlendi.

15 Mart- TMMOB EMO Antalya Şubesi ta-rafından gerçekleştirilecek olan II. SMM Sem-pozyumu çalışmaları kapsamında SMM ve yapı denetim firmalarında çalışan üyeler ile bilgilen-dirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Sempozyum Sekreteri M. Sıtkı Çiğdem katıldı.

17 Mart- Üyelerimiz ve EMO-Genç üyeleri ile birlikte Çanakkale’ye sosyal gezi düzenlendi.

31 Mart-“Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı ve Bölgemizde Uygulamalar” paneli düzenlendi.

10-13-14 Nisan- Eğitim Merkezi’nde MİSEM kapsamında “Endüstriyel Otomasyona Giriş” semineri düzenlendi.

18 Nisan- BTSO Seminer ve Konferans Salonu’nda “BEMİS-Endüstriyel Elektrik Ekip-manları ve Standartları” semineri düzenlendi. Seminerde, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aktuğ ve BEMİS Genel Müdürü Şinasi Güneş sunum yaptı.

20 Nisan- Bursa Baro Evi’nde Dr. Alev Coş-kun’un katılımı ile “Ulusal Egemenlik Atatürk ve Kazanımları” söyleşisi yapıldı. Söyleşinin ardın-dan yeni üyelere katılım belgeleri verilerek EMO rozetleri takıldı.

27 Nisan- EMO Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ulutaş’ın konuşmacı olarak katıldığı “Nükleer Felaketler Söyleşisi ve Film Gösterimi” Bursa Nükleer Karşıtı Platform ile beraber KESK top-lantı salonunda yapıldı.

17 Mayıs- “Bilgisayar Haberleşmeli Reaktif Güç Kompanzasyonu” ve “Haberleşmeli Şebe-ke Analizörleri ve Haberleşme Yazılımı” semineri yapıldı. Sunumları ENTES AŞ.’den Tolga Boz-kurt ve Ahmet Uzunkaya gerçekleştirdi.

15 Haziran- “Temel Topraklama Esasları” semineri EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Paker tarafından verildi.

26 Haziran- Romanya’ya teknik gezi dü-zenlendi.

29 Haziran- “Temel Topraklama Esasları” semineri EMO Yalova İl Temsilciliği’nde, EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Serdar Paker tarafından verildi.

12 Temmuz- “Türk Telekom” forumu, Şube Eğitim Merkezi’nde Elektronik Haberleşme Yüksek Mühendisi Ömer Adışan’ın oturum başkanlığında düzenlendi.

DENİZLİ 6 Ocak- Ankara’da “Enerji Politikaları Özel-

leştirme” toplantısı düzenlendi. Şube adına Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Süzük top-lantıya katıldı.

12 Ocak- İstanbul’da SMM Daimi Komisyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya şube adına Recai Seymen, Beyhan Özerdoğan katıldı.

12 Ocak- Yapı Denetim firmalarında çalışan Elektik Mühendisi üyelerimiz için İstanbul Petek Teknoloji Teknik Yetkililerince Kaçak Akım Test Cihazı (RCD) ve Toprak Meger’inin kullanımı ile ilgili eğitim verilmiştir.

13 Ocak- Ankara’da MEDAK toplantısı dü-zenlendi. Şube adına Serap Karadağ toplantıya katıldı.

Page 15: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

152 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 153

17 Ocak- Ankara’da düzenlenen öğrenci üye toplantısına katılım sağlandı.

17 Ocak- EMO Denizli Şubesi’nde SMM toplantısı düzenlendi.

20 Ocak- Ankara’da şubeler koordinasyonu düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Süzük, Yazman Üye Fethi Kaya, Sayman Üye M.Orhan Şener şubemiz adına toplantıya katıldı.

21 Ocak- TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 1/25000’lik imar planının iptali hususunda toplandı.

24 Ocak- Denizli’de ESMM toplantısı dü-zenlendi.

26 Ocak- Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Süzük’ün katılımıyla Muğla’da temsilciler top-lantısı düzenlendi.

27 Ocak- Denizli’de EMO Gecesi düzenlendi. Üyeler ile kaynaşma sağlandı.

29 Ocak- Denizli’de SMM toplantısı düzen-lendi.

23 Şubat- EMO-GENÇ üyeleri ile Manisa’da bulunan Vestel City’ye teknik gezi düzenlendi.

23-25 Şubat- MİSEM kapsamında Elektrik Tesislerinde Topraklama semineri düzenlendi.

24 Şubat- TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen ‘Küreselleşme Sürecin-de Türkiye Tarımı Nerede, Nereye Gidiyor, Neler Yapılmalı?’ konulu panele katılım sağlandı.

28 Şubat- EMO-Genç üyelerine yönelik Inte-liCAD kursu düzenlenmeye başlandı.

3 Mart- II. SMM Sorunları Sempozyumu ön toplantısı Sempozyum Sekreteri Sıtkı Çiğdem’in katılımıyla düzenlendi.

7 Mart- Dünya Kadınlar Günü ile ilgili basın açıklaması yapıldı ve kokteyl düzenlendi.

8 Mart- Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Süzük, Yazman Üye Fethi Kaya ve Sayman Üye’nin katılımıyla Afyon’da SMM toplantısı düzenlendi.

10 Mart- Üyeler arası tanışma toplantısı ya-pıldı. Aidatını düzenli yatıran üyelerimize ferdi kaza sigorta poliçeleri dağıtıldı.

12 Mart- Denizli Valisi Dr. Hasan Canpolat, şubemizi ziyaret etti.

17 Mart- Uşak’ta düzenlenen EMO Gecesi’ne Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Süzük, Yazman Üye Fethi Kaya ve Sayman Üye M. Orhan Şener katıldı.

19 Mart- Samsun’da düzenlenen 4. Otomas-yon Sempozyumu danışma kurulu toplantısına şubemizi temsilen Elektrik Mühendisi Abdullah Şavklı katıldı.

24-26 Mart- Samsun’da düzenlenen ESMM Daimi Toplantısına şubemiz adına Yazman Üye Fethi Kaya ve Bodrum Temsilcisi Recai Seymen katıldı.

29-30 Mart- İzmir Şube tarafından düzen-lenen Ege Bölgesi Enerji Forumu’na şubemiz adına Yazman Üye Fethi Kaya, Sayman Üye M. Orhan Şener, Seyit Ali Gürsoy, Gökhan Tokgöz ve Cumhur Özdemir katıldı.

6-7 Nisan- MİSEM kapsamında Katodik Koruma Eğitimi düzenlendi.

7 Nisan- Genel Merkez’de düzenlenen 4. Öğrenci Kurultayı Yürütme Kurultayı’na katılım sağlandı.

11-14 Nisan- Enerji Bakanlığı’nın düzenle-diği Enerji Verimliliği Sempozyumuna şubemiz adına Seyit Ali Gürsoy katıldı.

11-14 Nisan- Enerji Verimliliği Yasası ile ilgili EMO Merkez’de kurulan komisyonda şubemiz adına Seyit Ali Gürsoy katıldı.

13-15 Nisan- MİSEM kapsamında Asansör Denetleme ve Kontrol semineri düzenlendi.

12-15 Nisan- Eskişehir’de düzenlenen 3. Bilgisayar Mühendisleri Öğrenci Kongresi’ne katılım sağlandı.

15 Nisan- TMMOB tarafından düzenlenen Mühendislik Etiği Öğrenci Paneline katılım sağlandı.

18 Nisan- TMMOB İl Koordinasyon Kurulunun düzenlediği mesleki tanıtım paneli yapıldı.

19 Nisan- Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Süzük, Yazman Üye Fethi Kaya ve Sayman Üye M. Orhan Şener’in katılımıyla Muğla’da temsilciler toplantısı düzenlendi.

20 Nisan- Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü Mühendislik Fakültesi’nde TMMOB’a bağlı diğer odaların da katılımıyla odaları ve odaların çalışmalarını tanıtıcı stantlar açıldı.

Page 16: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

152 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 153

1 Mayıs- Denizli Lisesi’nin önünden De-mokrasi Meydanına doğru başlayan yürüyüş Demokrasi Meydanı’ndaki basın açıklaması ile coşkulu bir şekilde kutlandı.

4 Mayıs- Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin sorunları konulu şube çalıştayı düzenlendi.

5 Mayıs- Şubemizin 6. Dönem 3. Koordinas-yonu Denizli’de yapıldı. Koordinasyon sonucu tüm temsilciliklerimize gönderildi.

11 Mayıs- Isparta Süleyman Demirel Üni-versitesi’nde düzenlenen ‘Meslek Örgütleri ve Mühendislik Hayat’ konulu panele EMO-Genç öğrencilerinin katılımı sağlandı.

15 Mayıs- EMO Denizli tarafından düzenle-nen IntelliCAD kursuna katılıp kursu başarı ile tamamlayan EMO-Genç üyelerimize kokteyl verildi.

18 Mayıs- Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa çalışılarak Birlik Enerji ve Pamukkale Kablo teknik gezisi düzenlendi.

15-17 Haziran- Şubemiz kapsamında 19. Ge-leneksel Satranç turnuvaları yapıldı. Dereceye girenlere plaket verildi.

11 Temmuz- ENO Afyon Temsilciliği’nde Kablo Bacası semineri düzenlendi.

DİYARBAKIR 8 Ocak- Almanya’nın Die Welt Gazetesi’nden

Boris Kalnoky, Yönetim Kurulu Başkan Yardım-cısı Yrd. Doç. Dr. Bilal Gümüş ile “Hasankeyf ve Ilısu Barajı” konulu bir röportaj yaptı.

18 Ocak- Diyarbakır Gün TV’de Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Tüzün’le yapılan, Di-yarbakır’da yaşanan elektrik kesintileri, enerji kalitesi ve enerji politikaları konularını içeren röportaj yayınlandı.

20 Ocak- Silahlı saldırı sonucu hayatını kay-beden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hırant Dink’in öldürülmesini kınamak amacıyla Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasına Yönetim Kurulu ve üyele-rimizce katılım sağlandı.

22 Ocak- Yüksek Mimar Çelik Erengezgin tarafından TMMOB bağlı mühendis ve mimar üyelere yönelik olarak “Enerji ve Ekoloji Semi-neri” düzenlendi.

30 Ocak- Mardin Valisi’nin Adana’da ya-yın yapan Akdeniz adlı yerel bir gazeteye “Ilısu barajına karşı çıkanlar terör örgütü ve yandaşlarıdır” şeklindeki beyanatına karşı, 74 kurum-kuruluşun katılımından meydana gelen Hasankeyf’i Yaşatma Girişiminin yaptığı basın

açıklamasına şube yönetim kurulumu tarafından katılım sağlandı.

6 Şubat- Vodafone Bölge Müdürü Burhanet-tin Kurt şubemizi ziyaret ederek Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Ziyarette Vodafone’un yapı-lanması hakkında bilgi veren Burhanettin Kurt ile Vodafone’da çalışan mühendislerin örgütlülük durumları ve şubemizce düzenlenecek EEHB Mühendisliği Günleri hakkında görüş alışveri-şinde bulunuldu.

6 Şubat- Yönetim Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’nü ziya-ret etti. EEHB Mühendisliği Günleri hakkında bilgilendirmede bulunularak, etkinliğe katkı sağlanması ile ilgili konular görüşüldü.

20 Şubat- DTP Diyarbakır İl Yönetimi, şube-yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

24 Şubat- Diyarbakır’da bulunan SMM üye-lerle ile Yönetim Kurulu toplantı yaptı. Toplantıda SMM üyelerin sorunları, çözüm önerileri, Oda ile ilişkiler konuları görüşüldü.

24 Şubat- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, TMMOB Diyarbakır İKK bileşenleri ile bir araya geldi. Belediyenin çalışmaları ve planlamaları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

27 Şubat- Yönetim Kurulu, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Kutbettin Arzu’yu ziyaret ederek, şubemizce DTSO’nun ortaklığıyla dü-zenlenecek olan EEHB Mühendisliği Günleri hazırlık çalışmaları ile ilgili olarak görüş alışve-rişinde bulundu.

7 Mart- Şubemizin de bileşiminde yer aldığı Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi tarafından Ilısu Baraj konsorsiyumundaki kredi kuruluşlarına hitaben bir mektup yazılarak, Türkiye’nin sağ-laması gereken koşulları yerine getirip getirme-diği hususları soruldu ve hassasiyet çağrısında bulunuldu.

8 Mart- Öğrenci üyelere yönelik EMO-Genç gecesi düzenlendi.

Page 17: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

154 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 155

10 Mart- Dünya Emekçi Kadınlar Günü do-layısıyla düzenlenen mitinge Yönetim Kurulu ve kadın üyelerimizce katılım sağlandı.

10 Mart- II. SMM Sempozyumu çalışmaları kapsamında Diyarbakır’da bölgesel hazırlık toplantısı düzenlendi.

11 Mart- Şubeye bağlı İl Temsilciliklerimizin katılımıyla Şubemizin 14. Dönem 1. Koordinas-yon Toplantısı düzenlendi.

13 Mart- Bölgemizde yaşanan gelişmeler ve baskılarla ilgili Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasına Yönetim Kurulu katılım sağladı.

15 Mart- Aralarında Şubenin de yer aldığı TMMOB İKK birimleri Mardin’de TMMOB’ye bağlı birimlerin Mardin İl Temsilcilikleri ile bir araya gelerek, Mardin’de yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Mardin Belediye Başkanı ziya-ret edilerek kentteki imar uygulamaları, proje denetimleri ve teknik uygulama sorumluluğu konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

15 Mart- Harita Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından düzenlenen CPS Sabit Referans İstasyonu konulu seminere katılım sağlandı.

19-20 Mart- Şubemizi ziyaret eden İtalyan heyet, Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek Hasankeyf’te yapılması planlanan Ilısu Barajı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

21 Mart- TMMOB Başkanı Mehmet Soğan-cı’nın katılımıyla TMMOB Diyarbakır İl Koordi-nasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

22 Mart- Mardin Valisi’nin Ilısu Barajı ile ilgili açıklamalarından dolayı Şubemizin üyesi bulun-duğu Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

23 Mart- Şubemizin Sekreteryasında yer aldığı Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ile Avrupa Konseyi İyi Niyet Elçisi ve Uluslararası Af Örgü-tü’nün aktif üyesi Bianca Jagger’in de aralarında bulunduğu sanatçı, parlamenter ve önemli şah-

siyetlerle birlikte Hasankeyf Suçeken köyünde “Hasankeyf Umut ve Dayanışma Parkı”nın açılışı yapılarak fidanlar dikildi.

28 Mart- Dicle Vadisi Projesi başta olmak üzere kentteki birçok çalışma ve projenin değer-lendirildiği Yerel Gündem 21 Danışma Meclisi toplantısına katılım sağlandı.

28 Mart- Büyükşehir Belediyesince düzenle-nen Dicle Vadisi peyzaj, planlama, kentsel tasa-rım, mimari proje yarışmasına katılan eserlerin sergilendiği açılışa katılım sağlandı.

29 Mart- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Baş-kanı Osman Baydemir, şubemizin de aralarında yer aldığı Demokrasi Platformu Sekreteryası ile bir araya geldi. Toplantıda kent gündemleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

29-30 Mart- İzmir’de gerçekleştirilen Ege Bölgesi Enerji Forumu’na Yönetim Kurulu ka-tılım sağladı.

30 Mart- Büyükşehir Belediyesinde gerçek-leştirilen Güneşevi Eğitim ve Uygulama Parkı Projesi danışma kurulu toplantısına Yönetim Kurulu tarafından katılım sağlandı.

1 Nisan- Hasankeyf’i Yaşatma Girişiminin Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Ku-sen’le birlikte Hasankeyf’te düzenlediği halkı bilgilendirme toplantısına katılım sağlandı.

2 Nisan- Üyeler ve EMO-Genç’e yönelik “Hidroelektrik Santraller” konulu bilgilendirme semineri odamız üyesi M. Kemal Şen tarafından verildi.

3 Nisan- Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi ile 3 milletvekilinden oluşan heyetin Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi ile gerçekleştirdiği toplantıya Yönetim Kurulum katılım sağladı.

4 Nisan- Şubemiz tarafından üyelerimiz ve EMO-Genç’e yönelik Karakaya HES’e teknik gezi düzenlendi. Geziye yaklaşık 100 kişi katıldı.

Page 18: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

154 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 155

5 Nisan- EMO Adana Şubesi tarafından dü-zenlenen Çukurova Bölgesi Enerji Forumu’na Yönetim Kurulu katılım sağladı.

7 Nisan- İnternet Haftası nedeniyle “İnternet ve Güvenlik” konulu seminer düzenlendi.

7 Nisan- Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi’nin düzenlediği “Demokratik Türkiye İnsanca Yaşam” Mitingi’ne Yönetim Kurulu katılım sağladı.

12 Nisan- Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Mas-ter Planının tanıtımının ve değerlendirilmesinin yapıldığı TMMOB Diyarbakır İKK-Büyükşehir Be-lediyesi yetkilileri ile yapılan toplantıya Yönetim Kurulu katılım sağladı.

13 Nisan- Avusturya’nın Österreich Gazete-si’nden Florian Lems; Ilısu Barajı ile ilgili Yöne-tim Kurulu Başkanı Nedim Tüzün’le bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında Ilısu Barajı’nın Avusturya ve Türkiye’deki yansımaları ve Ilısu barajının yaratacağı sonuçlar ve Ilısu Barajı ek-seninde enerji politikaları konuları görüşüldü.

14 Nisan- Diyarbakır Büyükşehir Belediye-si’nin TMMOB Diyarbakır İKK bileşenlerinin de katkısıyla gerçekleştirdiği Dicle Vadisi Proje Yarışması’nda sunulan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

25 Nisan- Toplum Gönüllüleri Vakfı yönetici-leri ile İstanbul’da düzenlenecek Küresel Isınma eylemine katılım konularında görüş alışverişinde bulunuldu. 28 Nisan’da yapılan küresel ısınma eylemine Yönetim Kurulu katılım sağladı.

1 Mayıs- 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Dağkapı Meydanında Emek Platformu tarafın-dan yapılan basın açıklamasına Yönetim Kurulu katılım sağladı.

1 Mayıs- İstanbul’da meydana gelen ve TMMOB 2. Başkanı Hüseyin Yeşil’in gözaltı-na alınması, MMO İstanbul Şubesi’nin polis tarafından basılması olaylarını protesto etmek amacıyla TMMOB Diyarbakır İKK ve Demokrasi Platformu tarafından yapılan basın açıklamasına Yönetim Kurulu katılım sağladı.

13 Mayıs- Bölgemizde ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve çözüm önerilerinin değerlendiril-diği ve 206 kurumun altına imza attığı bölgesel deklarasyon şube seminer salonunda basına ve kamuoyuna duyuruldu.

17-18 Mayıs- EMO Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sem-pozyumuna Yönetim Kurulu katılım sağladı.

23 Mayıs- Ankara’da gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınamak amacıyla Diyarbakır Demokra-si Platformu tarafından yapılan basın açıklama-sına Yönetim Kurulu katılım sağladı.

23-25 Mayıs- EMO Samsun Şubesi tarafın-dan gerçekleştirilen Otomasyon Sempozyu-mu’na Yönetim Kurulu katılım sağladı.

26 Mayıs- TMMOB tarafından düzenlenecek olan Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu Diyarbakır hazırlık toplantısına katılım sağlandı.

28-29 Mayıs- EMO Gaziantep Şubesi tarafın-dan düzenlenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu 2007’ye, Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Tüzün ile “Sosyoekonomik Yapının Ener-ji Kullanımına Yansımaları ve Sektörel Sorunlar”, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Bilal Gümüş “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Enerji İletim, Dağıtım, Tüketim Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu birer sunumla katılım sağladılar.

2 Haziran- TMMOB Diyarbakır İKK tarafın-dan düzenlenen Devrimci Yazar ve Ozanlarımızı Anıyoruz etkinliğine Yönetim Kurulu ve üyeler katılım sağladı.

8-9-10 Haziran- “Elektrik -Elektronik -Haber-leşme ve Bilgisayar Mühendislikleri Günleri” adı altında ulusal düzeyde bir etkinlik düzenlendi.

9 Haziran- TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve Yönetim Kurulu Yazmanı İdris Ekmen, Sur Belediye Başkanı Abdullah Demir-baş’ı ziyaret ederek genel olarak belediye ve çok dilli belediyecilik çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

15 Haziran- Diyarbakır Ofis Semti Gevran Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili Diyarbakır Demokrasi Platformu tarafından yapılan basın açıklamasına ve saldırıda yara-lananlara gerçekleştirilen ziyaretlere Yönetim Kurulu katılım sağladı.

18 Haziran- EMO Genç Kurultayı Diyarbakır bölgesel hazırlık toplantısı Nedim Tüzün, Bilal Gü-müş, Olgun Yurt, Ercan Sekin, Mehmet Atay ve EMO-Genç üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

18 Haziran- Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile TMMOB Diyarbakır İKK arasında Belediye Kültür Kongre Merkezi ile ilgili gerçekleştirilen toplantıya Yönetim Kurulu katılım sağladı.

Page 19: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

156 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 157

28 Haziran- Düzenlenen “TEİAŞ’ta Neler Oluyor? Kadrolaşmalara ve Yanlış Atamalar Dur Diyoruz” konulu basın açıklaması yapıl-dı. TEİAŞ 16. İletim İşletme ve Şebeke Grup Müdürlüğü’nde mühendis meslektaşımızın görevden alınarak yerine tekniker atanması ile ilgili görüşler dile getirilerek, hukuki süreçlerin başlatılacağı kamuoyuyla paylaşıldı.

28-30 Haziran- EMO Ankara Şubesi tarafın-dan Nevşehir’de düzenlenen İç Anadolu Enerji Forumu’na Yönetim Kurulu katılım sağladı.

29 Haziran- CNN Türk’te yapılan ve bölge-mizde su ısıtma amaçlı kullanılan kazanların konu edildiği haberle ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Tüzün’le canlı telefon bağlantı-sı gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 11 Ocak- Yönetim Kurulu Üyeleri, Yapı Dene-

tim Komisyonu üyeleri ve yapı denetimde çalı-şan üyelerimiz ‘Yeni Yapı Denetim Yönetmeliği Taslağı’ hakkında toplantı yaptı.

17 Ocak- EMO Kahramanmaraş Temsilciliği olağan SMM toplantısı yapıldı.

20 Ocak- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde “Topraklama” semineri düzenlendi.

25 Ocak- K.Maraş Temsilciliğimiz, “Enerji Verimliliği Haftası” nedeniyle Doğalgaz Şirketi ARMADAŞ, Göksu EDAŞ ve DSİ’ ye ziyarette bulanarak, enerji verimliliği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

29 Ocak- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde “Enerji Verimliliği Haftası” konulu basın açıklaması yapıldı.

3 Şubat- EMO 4. Öğrenci Üye Kurultayı Yü-rütme Kurulu toplantısına katılım sağlandı.

6 Şubat- Yönetim Kurulu “Yeni Petrol Yasası” hakkında basın açıklaması yaptı.

10 Şubat- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

17 Şubat- Geleneksel EMO Gecesi üyeleri-mizin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

8 Mart- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde EMO-Genç üyelerin İstanbul Win’07 Fuarı’na katılımı sağlandı.

16 Mart- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde Sosyal Etkinlikler Komisyonu toplantısı yapıldı.

18 Mart- Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

17 Mart- EMO Kahramanmaraş Temsilci-liği’nde “EMO-Genç Söyleşi Günleri”nin ilki gerçekleştirildi.

17 Mart- Yapı Denetim Komisyonumuz, Yapı Denetim Daimi Komisyonu’nun ‘Yeni Yapı De-netim Yönetmeliği Taslağı’ üzerine yapılan 2. toplantısına katıldı.

18 Mart- Güneydoğu Anadolu Enerji For-mu’nun Danışma Kurulu toplantısı merkez ve şubelerin katılımı ile yapıldı.

23 Mart- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde Ejder Utuş’un sunumu ile “Otomasyon Sistemlerinde Son Gelişmeler” konulu seminer yapıldı.

24 Mart- Yönetim Kurulu, Samsun’da yapılan SMM daimi komisyon toplantısına katıldı.

24 Mart- Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İl Proje Tabanlı Bilgi Yarışması Değerlendirme Komisyonu’na Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Coşkun katıldı.

28 Mart- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde SMM üye toplantısı yapıldı.

30 Mart- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

30 Mart- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde Sosyal Etkinlikler Komisyonu toplantısı yapıldı.

30 Mart- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde SMM Komisyonu toplantısı yapıldı.

7 Nisan- EMO 4. Öğrenci Üye Kurultayı Yü-rütme Kurulu toplantısına katılım sağlandı.

7 Nisan- Temsilciliklerin katılımıyla Şube Da-nışma Kurulu Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Page 20: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

156 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 157

25 yılını dolduran üyelerimize hizmet belgesi verildi.

2 Nisan- Gaziantep Valiliği Milli Eğitim Mü-dürlüğü’nün Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ile Kurumlara devam eden öğrenci ve kursiyerlerin tamamını kapsayan “Proje Tabanlı Beceri Yarış-ması” için kurulan “İl Proje Tabanlı Beceri Yarış-ması Değerlendirme Komisyonu” ilk toplantısına katılım sağlandı.

13 Nisan- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde İnternet Haftası nedeniyle basın açıkla-ması yapıldı.

14 Nisan- 2. SMM Sempozyumu hazırlık toplantısı yapıldı.

17 Nisan- EMO Kahramanmaraş Temsilciliği, İnternet Haftası Etkinlikleri kapsamında Tele-kom’un düzenlediği seminere katılım sağladı.

21 Nisan- EMO Kahramanmaraş Temsilciliği, Eğitim Komisyonu ve Telekom İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla “Bilişim Teknolojileri” Konulu bir se-miner düzenledi.

27 Nisan- Şubede EMO Kahramanmaraş Temsilciliği’nden de katılım ile EMOP Eğitimi programı yapıldı.

27 Nisan- Temsilciliklerimizin de katılımı ile II. SMM Sempozyumu çerçevesinde hazırlık toplantısı yapıldı.

1 Mayıs- 1 Mayıs etkinliklerine TMMOB Ga-ziantep İKK ile birlikte katılım sağlandı.

4 Mayıs- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde Sosyal Etkinlikler Komisyonu toplantısı yapıldı.

5-10 Mayıs- EMO Adıyaman Temsilciliği’nde Enerji Nakil Hatları Proje Eğitim semineri dü-zenlendi.

19 Mayıs- Şubemiz ve EMO Kahramanmaraş Temsilciliği, Ankara’da yapılan Teknik Görevliler Toplantısı’na katılım sağladı.

23 Mayıs- Yapı Denetim Komisyonu toplantısı yapıldı.

28-29 Mayıs- Güneydoğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu düzenlendi.

2 Haziran- EMO Kahramanmaraş Temsilci-liği’nde SMM üyelerine “Temel Topraklaması” konulu eğitim verildi.

7 Haziran- Şube ve Entes A.Ş. işbirliği ile Bilgisayar Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Rö-leleri ve Şebeke Analizatörleri Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

8 Haziran- EMO Kahramanmaraş Temsilci-liği’nde Kahramanmaraş Sanayi İş Adamları Derneği işbirliği ile mezun EMO-Genç’lere kariyer günü kokteyli düzenlendi.

8 Haziran- EMO Kahramanmaraş Temsilcili-ği’nde İKK toplantısına katılım sağlanarak, Kah-ramanmaraş Milletvekili adaylarına üyelerimizin sorunları hakkında bilgi verildi.

17 Haziran- EMO-Genç üyelerimizin düzen-lemiş olduğu mezuniyet balosuna, Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

21 Haziran- Sanayi ve İşletme Mühendisliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

30 Haziran 1 Temmuz- Şube ve EMO Kah-ramanmaraş Temsilciliği, Akdeniz Enerji Foru-mu’na katılım sağladı.

1 Temmuz- Şubemiz ve diğer sivil toplum örgütleri yeşil alan olan Gaziantep fuar alanı satışının iptali konusunda gerekli yasal işlem-leri başlattı.

İSTANBUL 8-9 Ocak- Şubemizde ilk defa Elektrik SMM

belgesi alacak üyelerimiz için eğitim düzenlen-di. Bu eğitimin ikincisi 5-6 Şubat günlerinde 22 üyemizin katılımı ile gerçekleştirildi.

11 Ocak- Elektrik Dağıtım Özelleştirmelerinin ertelenmesi konusundaki değerlendirmelerimizi iletmek ve Odamızın başlattığı ‘Enerjine Sahip Çık, Geleceğini Karartma” kampanyası hak-kında bilgilendirmek için Şubemizde basın toplantısı yapıldı.

13 Ocak- EMO 40. Dönem MİSEM (Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi) 2. Koordinasyon Ku-rulu tarihinde EMO İstanbul Şubesi Tülin Aydın Eğitim Salonu’nda 11 şubeden 35 katılımcıyla toplanmıştır.

13 Ocak- Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ce-lepsoy, Enerjine Sahip Çık Kampanyası çerçe-vesinde elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştiril-mesinin konu edildiği panele katıldı.

14 Ocak- Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ce-lepsoy, Birleşik Metal-İş Sendikası’nda yapılan “Enerjide Özelleştirme Planlı Soygundur” baş-lıklı panele katıldı.

Page 21: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

158 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 159

18-19-20 Ocak- Tülin Aydın Eğitim Merke-zi’nde Y.G. Elektrik Tesislerinde İşletme Sorum-luluğu Seminerleri gerçekleştirildi. Bu seminerin ikincisi 15-16-17 Şubat tarihlerinde yapıldı.

25-26-27 Ocak- Asansör SMM eğitimi Naim Toygar tarafından verildi.

27 Ocak- İstanbul NKP bileşenleri, EMO İstanbul Şubesi’nde toplandı.

27 Ocak- Şube-Temsilcilikler toplantısı yapıldı.

30 Ocak- İstanbul Tabipleri Odası’nın Okmey-danı SSK önünde yaptığı basın açıklamasına katılım sağlandı.

2 Şubat- MİSEM çalışmalarını güçlendirmek ve üyelerimize daha nitelikli bir eğitim hizmeti sunmak için üniversitelerden öğretim üyeleriyle toplantı yapıldı.

10 Şubat- NKP İstanbul bileşenlerinin dü-zenlediği ‘Nükleer Yalanlar, Nükleer Gerçekler’ başlıklı etkinlik EMO İstanbul Şubesi’nde ger-çekleşti. ‘Yaklaşan Felaket’ adlı film gösterimiyle başlayan etkinlik, Elektrik Yüksek Mühendisi Ünal Erdoğan’ın söyleşisiyle devam etti.

14 Şubat- Ahmet Can Kutlu tarafından Proje Yönetimine Giriş Semineri verildi.

15 Şubat- TMMOB, DİSK, KESK, TTB, TDB, İstanbul Barosu, İstanbul SMMO, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın, 1 milyona yakın Iraklının ölümüne neden olan işgal karşısında, ABD’nin Orta-doğu’dan çekilmesi, Irak’ta süren işgalin son bulması, savaşın ve ölümlerin durdurulması için başlattıkları kampanya doğrultusunda yapılan basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy katıldı.

16 Şubat- TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu tarafından Petrol-İş Sendikası’nda dü-zenlenen “AKP hükümeti petrol sektörünü ya-bancılara bırakmakta ısrar ediyor. Petrolümüze Sahip Çıkacağız!” konulu basın açıklamasına Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, Baş-kan Yardımcısı Tahir Çiçekçi ve Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Gerçek katıldı.

17 Şubat- Şubemiz İTÜ Sosyal Tesisleri’nde EMO Ankara Şubesi yöneticileriyle birlikte gerçekleştirilen 12. Ulusal Kongre ve Fuarı Danışma Kurulu’na ev sahipliği yaptı. Danışma Kurulu toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, Başkan Yardımcısı Tahir Çiçekçi, Yö-netim Kurulu Üyesi Nusret Gerçek katıldı.

18 Şubat- Şubemiz İTÜ Sosyal Tesisleri’nde EMO Ankara Şubesi yöneticileriyle birlikte ger-

çekleştirilen 3. Ulusal Yazılım Sempozyumu ha-zırlık toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya Yönetim Kurulu’ndan Başkan Erol Celepsoy, Başkan Yardımcısı Tahir Çiçekçi, Yönetim Ku-rulu Üyesi Nusret Gerçek katıldı.

21 Şubat- Proje Çizim Standartları Semineri Sinem Kül tarafından verildi.

22-23-24 Şubat- Asansör Projelendirme Eğitimi yapıldı.

26-27-28 Şubat- MİSEM kapsamında Enerji Kalitesi ve Harmonikler Eğitimi yapıldı.

28 Şubat- NKP İstanbul bileşenlerinin düzen-lediği ‘Nükleer Yalanlar, Nükleer Gerçekler’ baş-lıklı etkinlik Mimarlar Odası Büyükkent İstanbul Şubesi Kadıköy Temsilciliği’nde gerçekleşti.

2 Mart- Şubemizin Perpa Temsilciliği yapılan bir törenle açıldı.

7-8 Mart- Aydınlatma Semineri yapıldı.

10 Mart- “Nükleer Santral Karşıtı Bilim İnsan-ları Bildirisi” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

12 Mart- “Savaşa Dur De” kampanyası çer-çevesinde İstanbul’da Taksim Gezi Parkı’nda yapılan kitlesel basın açıklamasına katılım sağlandı.

14 Mart- EMOEnerji Dergisi İstanbul’da ya-pılan bir kokteyl ile tanıtıldı.

13-14 Mart- Elektrik Tesislerinde Toprakla-malar eğitimi yapıldı.

15-16-17 Mart- Y.G. Elektrik Tesislerinde İşletme Sorumluluğu seminerleri yapıldı.

20 Mart- ABD, Irak’ı işgalinin dördüncü yılında İstanbul’da yapılan protestoya katılım sağlandı. Taksim Gezi Parkı’nda toplanan binlerce kişi sloganlar, alkışlar, ıslıklar ve meşaleler eşliğinde Dolmabahçe Meydanı’na kadar yürüdü.

21 Mart- NKP İstanbul bileşenlerinin düzenle-diği ‘Nükleer Yalanlar, Nükleer Gerçekler’ başlık-lı etkinliğin üçüncüsü Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Bakırköy Temsilciliği’nde yapıldı.

22-23-24 Mart- Asansör SMM Eğitimi ya-pıldı.

24-25 Mart- EMO-Genç ve KMO Öğrenci tarafından bu yıl ilki düzenlenen Elektrokimya Günleri, YTÜ-ÇEVTEK desteğiyle Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum’da yoğun bir katılımla yapıldı.

30 Mart- Çevre Eğitimi Projesi kapsamında Şişli Belediyesi ve AKAD işbirliğiyle gerçekleş-tirilen Çevre, Tüketim, Moda isimli panel, Notre

Page 22: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

158 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 159

Dame De Sion Lisesi’nde yapıldı. Panele Şube-mizden Elektrik Mühendisi Emre Metin katıldı.

31 Mart- Türkiye’deki Elektrik-Elektronik sanayinin tarihini, kuruluşunu ve bugünkü durumunu canlı tanıklarıyla aktarmayı hedef-leyen “Geçmişten Bugünlere” kitabının tanıtım toplantısı yapıldı.

2-3 Nisan- Elektrik SMM eğitimi yapıldı.

5 Nisan- Linux Kursu yapıldı.

7 Nisan- İstanbul NKP’nin “Nükleer Yalanlar Nükleer Gerçekler” adlı etkinliğinin dördün-cüsü, Şubemiz Kartal Temsilciliği’nde yapıldı. İstanbul NKP Sekretaryası görevini yürüten Şubemiz Başkan Yardımcısı Tahir Çiçekçi’nin açış konuşmasıyla başlayan etkinlik, “Çernobil” film gösterimi ile devam etti. Daha sonra Prof. Dr. Tolga Yarman’ın söyleşisine geçildi.

7 Nisan- Meslekiçi Eğitim Çalıştayı, Tülin Aydın Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

7 Nisan- PIC Kursu yapıldı.

7 Nisan- Kaçak Akım Semineri yapıldı.

9 Nisan- Robot Kursu yapıldı.

10-11 Nisan- Soa (Service Oriented Applica-tions) Kursu yapıldı.

10-11 Nisan- Elektrik Tesislerinde Toprakla-malar Eğitimi yapıldı.

12-13-14 Nisan- Y.G. Elektrik Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi yapıldı.

14 Nisan- Kağıthane Sinoplular Kültür Tu-rizm ve Yardımlaşma Derneği kuruluşunun 15. yılında İstanbul NKP’ye plaket verdi. Plaketi EMO İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Tahir Çiçekçi aldı.

14 Nisan- Şube Tülin Aydın Eğitim Merke-zi’nde EMO İstanbul, Bursa ve Kocaeli Şube başkan ve temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Marmara Enerji Forumu (MEF) Yürütme ve Danışma Kurulu’nun ivedi olarak oluşturul-

ması kararı alındı. Ayrıca oluşacak Danışma Kurulu’na sunulmak üzere, konu başlıkları ve öneriler biraraya getirildi. Toplantıda; Yürütme ve Danışma Kurulu’nun Mayıs ayında toplan-ması, MEF programının ve çalışma planının tamamlanması kararı alındı.

18 Nisan- “Web Teknolojilerinde Ne Yapmalı? Nereden Başlamalı” Semineri yapıldı.

20 Nisan- Göztepe Özgürlük Parkı’nda Ka-dıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı tarafından yapılan Dünya Günü Etkinlik-leri içinde stand açan İstanbul NKP, ziyaretçileri Çernobil’in yıldönümü olan 26 Nisan günü ya-pılacak basın açıklamasına ve İnsan Zinciri’ne davet etti. KASDAV Feneryolu ve Acıbadem Gönülleri tarafından İstanbul NKP’ye verilen plaketi, İstanbul NKP sekretaryası görevini yü-rüten EMO İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Tahir Çiçekçi aldı.

20 Nisan- İstanbul ve Kentiçi Ulaşım Paneli İMO İstanbul Şubesi’nde yapıldı. Panele Tahir Çiçekci, Nusret Gerçek ve Muhittin Karahan katıldı.

21 Nisan- PIC Kursu yapıldı.

21-22 Nisan- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu ve GDO’ya Hayır Platformu tarafından düzenlenen Tohum ve Yaşam Forumu İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası konferans ve toplantı salonlarında gerçekleşti-rildi. Foruma, Tahir Çiçekci katıldı.

24 Nisan- Soa (Service Orıented Applıcati-ons) Kursu yapıldı.

24-25-26 Nisan- İTÜ Robot Günleri yapıldı.

24-26 Nisan- Taksim Metrosu çıkışındaki kori-dora, Çernobil kazasının fotoğraflarının yer aldı-ğı “Çernobil’i Unutma” sergisi açıldı. Çernobil’in 21. yıl anma çalışmaları için yüzlerce gömlek ve şapka hazırlandı. Panolar yaptırıldı.

24 Nisan- İstanbul NKP bileşenlerinden biri olan Küresel Eylem Grubu, AKP hükümetinin mevcut enerji sistemlerini sürdürmeye yönelik politikalarından vazgeçmesi için Başka Bir Enerji Mümkün içeriğiyle 28 Nisan 2007’de Kadıköy’de Küresel Isınmaya Karşı yapacağı miting öncesinde Taxim Hill Oteli’nde KEG ta-rafından yapılan Küresel Isınmaya Karşı Basın Açıklaması’na İstanbul NKP Sekrataryası adına katılan EMO İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Tahir Çiçekci mitinge destek vereceklerini açık-ladı. Aynı gün Marmara Üniversitesi’nde yapı-lan etkinliğe İstanbul NKP adına EMO İstanbul Şubesi katıldı.

Page 23: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

160 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 161

26 Nisan- İstanbul NKP, Çernobil Kazasının 21. yıldönümünde “Çernobil’i Unutma” içerikli bir basın açıklaması yaptı.

26 Nisan- Çernobil Kazası’nın 21. yılında gün-düz yapılan basın açıklamasından sonra akşam saat Galatasaray Lisesi önünden Tünele kadar süren bir yürüyüş yapıldı. İstanbul NKP’nin düzenlediği bu anma ve protesto etkinliğinin son durağında, İstanbul NKP sekretaryasını yürüten Şubemizin Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy bir konuşma yaptı.

25 Nisan- “Web Tasarımı Ama Nasıl?” Se-mineri yapıldı.

26 Nisan- Entes Elektronik A.Ş ile birlikte Bilgisayar Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Röleleri ve Şebeke Analizörleri Eğitim Semineri düzenledi. Perpa Konferans Salonu’nda yapılan seminere yoğun bir katılım sağlandı.

26-27-28-Nisan- Asansör Projelendirme Eğitimi yapıldı.

28 Nisan- PIC Kursu yapıldı.

28 Nisan- Kaçak Akım Teknolojisinde Güncel Gelişmeler Semineri yapıldı.

28 Nisan- Kadıköy’de yapılan Başka Bir Enerji Mümkün-Küresel Isınmaya Hayır mitingi İstanbul NKP’nin de katılımıyla yapıldı. Miting-te EMO Genel Yazmanı Cengiz Göltaş da bir konuşma yaptı.

28 Nisan- Gewıss Semineri yapıldı.

30 Nisan-1-2 Mayıs- MİSEM Enerji Kalitesi ve Harmonikler Eğitimi yapıldı.

30 Nisan- İstediğimiz Kariyeri Yaratmak Semineri yapıldı.

1 Mayıs- Soa (Service Oriented Applications) Kursu yapıldı.

5 Mayıs- PIC Kursu yapıldı.

5 Mayıs- MEF İstanbul Danışma Kurulu toplandı.

6 Mayıs- EMO Genç Pikniği yapıldı.

8-9 Mayıs- Elektrik Tesislerinde Topraklama-lar Eğitimi yapıldı.

8 Mayıs- Soa (Service Oriented Applications) Kursu yapıldı.

9 Mayıs- Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Enterkonnekte Güç Sistemleri semineri İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi İdris Yamantürk Konferans Salonu’nda günü yapıldı. Semineri uzun yıllardır Amerika’da bağımsız danışmanlık yapan Elektrik Mühendisi Kemal Satır sundu.

9 Mayıs- Türkiye’de Enerji Kaynakları ve En-terkonekte Güç Sistemleri semineri yapıldı.

9 Mayıs- Nükleer Güç Santrallarının Kurul-ması ve İşletilmesi Hakkındaki Yasa Tasarısı’nın, Meclis Genel Kurulu’ndan alelacele geçirilme-sine karşı İstanbul NKP adına basın açıklaması yapıldı.

10-11-12 Mayıs- Y.G. Elektrik Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi yapıldı.

10 Mayıs- Odamızın Sekretaryasını yürüttüğü NKP, 8 Mayıs günü Meclis’te kabul edilen Nük-leer Yasası’nın Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi Cumhurbaşkanlığına yönelik faks ve e-posta kampanyası başlattı.

12 Mayıs- EMO IV. Öğrenci Üye Kurultayı Yürütme Kurulu’nda alınan karar doğrultusun-da, kurultayı zenginleştirmek amacıyla bölge toplantıları yapılmaya devam edildi. Marmara Bölge toplantısı Yıldız Teknik Üniversitesi Kon-ferans Salonu’nda yapıldı.

12 Mayıs- PIC Kursu yapıldı.

15 Mayıs- Bilgisayar Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Röleleri ve Şebeke Analizörleri Eği-tim Semineri, Çorlu temsilciliğimizde yapıldı.

16 Mayıs- İstanbul NKP, Galatasaray Posta-nesi önünde kitlesel basın açıklaması düzeledi. Basın açıklaması metni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy tarafından okundu.

18 Mayıs- İstanbul AYEDAŞ’da özlük hakları-nın verilmemesi ile ilgili dava açan 12’si Elektrik Mühendisi olmak üzere toplam 15 çalışanın, iki ay süreyle, değişik illerde sürgüne gönderilme-sine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

19 Mayıs- EMO Teknik Görevliler Toplan-tısı’nın ikincisi Ankara’da yapıldı. Toplantıya Şube ve Temsilciliklerde çalışan teknik görev-liler katıldı.

20 Mayıs- Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirilen “TMMOB İstan-

Page 24: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

160 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 161

bul Kent Sempozyumu’na Doğru” etkinliğine katılım sağlandı.

22 Mayıs- TMMOB İstanbul İKK’nin yaptığı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Değişik-lik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı’na ilişkin basın açıklamasına katılım sağlandı.

23 Mayıs- “İnternet Tehditleri Bireyler ve Kurumlar Ne Yapmalı?” semineri yapıldı.

24 Mayıs- MEF Danışma kurulu toplantısında, forumun 7-8 Eylül 2007 Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum’unda yapılmasına karar verildi.

24-25-26 Mayıs- Asansör Denetleme Eğitimi yapıldı.

24-25-26 Mayıs- Trakya bölgesindeki üye-lerimiz için Lüleburgaz’da Asansör Ruhsat, Denetleme ve Kontrol semineri düzenlendi. Seminerin son gününde CE belgeli bir asan-sörün periyodik kontrolü de uygulamalı olarak gösterildi.

26 Mayıs- TMMOB İstanbul Kent Sempoz-yumu’na Doğru etkinliği kapsamında yapılan “Kentsel Dönüşüm-Kentsel Bölüşüm” paneline katılım sağlandı.

31 Mayıs- Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlü-ğü ve YTÜMED’in ortaklaşa düzenlediği 50. Yıl Mezunları Buluşması Yıldız Kampüs Oditoryu-munda yapıldı. Etkinlikte Şubemiz de meslekte 50. yılını dolduran üyelerine plaketlerini verdi.

1 Haziran- Şubemiz Perpa Temsilciliği tarafın-dan düzenlenen ve üyemiz Sinem Kül tarafından verilen Proje Çizim Standartları seminerine 25 üyemiz katıldı.

2 Haziran- SMM üyelerimizin sorunlarının tartışılması ve çözüm yollarının aranması içerikli SMM Forumu, Perpa İş Merkezi A-Blok Toplantı Salonu’nda yapıldı.

5 Haziran- TMMOB İstanbul İKK’nin “Dünya Çevre Günü” dolayısıyla yaptığı basın açıkla-masına katılım sağlandı.

7-8-9 Haziran- Asansör SMM Eğitimi ya-pıldı.

8 Haziran- Şubemiz Perpa Temsilciliği tarafın-dan düzenlenen ve üyemiz Sinem Kül tarafından Perpa Ticaret Merkezi A-Blok Konferans Salo-nu’nda Aydınlatma Temelleri Semineri verildi.

14-15-16 Haziran- Y.G. Elektrik Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi yapıldı.

16 Haziran- TMMOB İstanbul İKK bileşenleri, ranta karşı kamu yararına açmış olduğu dava-ları, davaların sonuçlarını içeren sunumların yapıldığı etkinlik gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda yapılan etkinlikte İnşaat, Makina, Ziraat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası’nın İstanbul Şubeleri yanında Şubemiz de görsel bir sunumla katkı verdi.

18 Haziran- YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi mezunları diploma töreni günü yapıldı. Mezuni-yet törenine katılan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, yeni mezunlara seslendi.

20 Haziran- KESK, TMMOB, TTB, TDB ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Taksim Gezi Parkı’nda ortak bir basın açıklaması yap-tı. Aralarında şube yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 300 kişi basın açıklamasına katıldı.

27 Haziran- EMO İstanbul Şubesi, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği (2006-2007 yılı) Proje Yarışması’nın üçüncüsü yapıldı. Ya-rışmaya başvuran 33 projeden 24’ü Değerlen-dirme Kurulu önünde yapılan sunumlara katıldı. 2 projenin birinciliği paylaştığı yarışmanın ödül töreni 7 Eylül tarihinde Marmara Enerji Forumu sırasında yapılacak.

28-30 Haziran- EMO Ankara Şubesi’nin gerçekleştirdiği İç Anadolu Enerji Forumu’na katılım sağlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, 28 Haziran günü yapılan Nükleer Enerji paneline yönetici olarak katıldı.

30 Haziran-1 Temmuz- Antalya’da gerçek-leştirilen Akdeniz Enerji Forumu’na katılım sağlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celep-soy “Enerji Politikalarının Akdeniz Bölgesi’ne Etkileri” başlıklı panelin yöneticiliğini yaptı.

14 Temmuz- Kocaeli’nde MEF yürütme ku-rulu toplantısı yapıldı.

17 Temmuz- İ.Ü. Mühendislik Fakültesi’nin 2006-2007 öğretim yılı mezuniyet töreni 2007 günü Lütfi Kırdar Spor Salonu’nda yapıldı. Yö-netim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahir Çiçekçi törene katılarak, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

23 Temmuz- Öğrenci Komisyonu’nun 1 yılı aşkın bir zamandır çalışarak ürettiği Hidrojenli Araba, TÜBİTAK’ın 24-29 Temmuz 2007 tarihin-

Page 25: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

162 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 163

de gerçekleştireceği Hidromobil ‘07 yarışması-na katılmak üzere Ankara’ya hareket etti. Hidro-jenli Araba tanıtım Perpa Ticaret Merkezi Giriş Avlusu’nda yapıldı. Açıklama metnini Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy okudu. TMMOB 2. Başkanı Hüseyin Yeşil, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Sırdaş Karaboğa, EMO Denetle-me Kurulu Üyesi Gıyasi Güngör, Yönetim Kuru-lu Başkan Yardımcısı Tahir Çiçekçi ve Yönetim Kurulu Yazmanı Serdar Paker ve Şişli Temsilcisi Nazım Öztürk de tanıtım toplantısına katıldı.

25 Temmuz- İstanbul’da, Kocaeli’nde oluş-turulan “Film Komitesi”nin toplantısı yapıldı. Film senaryosu ile ilgili düşünce ve görüşler toparlandı.

İZMİR 10 Ocak- Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.

(Batıçim)’de çalışan üyelerimiz ziyaret edildi. Zi-yarette özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın EMO’dan beklentileri, eğitim etkinlikleri, Oda-üye iletişimi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

10 Ocak- Bilgi Teknolojilerinde Proje Yöne-timi Semineri Şubemizde gerçekleşti. Semineri Probil Bilgi İşlem firmasından Osman Nuri Ertürk sundu.

11 Ocak- Örgütlenme Sekreteri Ertan Beyazıt, TEİAŞ Işıklar Yük Tevzii İşletme Müdürlüğü’nde çalışan meslektaşlarımızı ziyaret etti. Görüş-mede mühendislik eğitimi, Oda belgelendirme süreçlerinde yaşanılan sorunlar ve yöntemler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

15 Ocak- Siemens A.Ş. Ege Bölge Müdür-lüğü işyeri ziyaretinde meslektaşlarımızla bir araya gelindi. Ziyarette ortak planlanabilecek eğitim etkinlikleri, üyelerimizin aidat güncel-lenmesi sürecine ilişkin eleştiri ve önerileri dile getirildi. Siemens’de işyeri temsilci ve temsilci yardımcılığı için katılımcıların eğilimi alındı.

16 Ocak- Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Meh-met Hepzarif, Örgütlenme Sekreteri Ertan Be-

yazıt Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde çalışan üyelerimiz ile bir araya geldiler. Ziyarette tesis gezilerek üretimle ve mesleki konularla il-gili bilgi alındı.

16 Ocak- Batı Söke Çimento’da çalışan üyelerimiz ile görüşüldü. Görüşmelerde Şube eğitim etkinlikleri, önümüzdeki günlerde ya-pılacak Ege Bölgesi Enerji Forumu’na ilişkin katkı ve katılım konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

25 Ocak- Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özcan Uğurlu, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Hepzarif, Örgütlenme Sekreteri Ertan Beyazıt, Bayındırlık İl Müdürlüğü’nde çalışan meslektaşlarımızı işyerinde ziyaret ettiler.

25 Ocak- Örgütlenme Sekreteri Ertan Beyazıt, TETRAPAK A.Ş.’de çalışan meslektaşlarımızla bir araya geldi. Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Murat Ceyhan ile Altay Erakman’ın katıldığı ziyarette EMO çalışmaları hakkında bilgi alış-verişinde bulunuldu ve önerileri alındı.

25 Ocak- Şube Bültenimizin Ocak ayında 200. sayıya ulaşması nedeniyle, bültene yayın hayatına başladığı ilk sayısından bugüne kadar emeği geçen, katkı koyan üyelerimizin katıldığı kokteyl düzenlendi.

26 Ocak- Örgütlenme Sekreteri Ertan Be-yazıt, Ege Birleşik Enerji’de çalışan meslektaş-larımızı ziyaret etti. Görüşmede ağırlıklı olarak Ege Bölgesi Enerji Forumu’na yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

3 Şubat- EMO Manisa İl Temsilciliği, EMO İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve teknik görevlileri, Manisa ilindeki üyelerimizin katılı-mı ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda Şube çalışmaları ve yürütülen faaliyetler konusunda üyeler bilgilendirildi.

7 Şubat- Şubemizde “E-posta Hakkında Bilmediklerimiz” konulu seminer düzenlendi. Yanal Karamanlı’nın verdiği seminere 22 üye-miz katıldı.

8 Şubat- Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Binaların Yangından Korun-ması Hakkında Yönetmelik’in yeni haliyle bir çok binayı yangına karşı korumasız bırakacağına ilişkin görüş ve önerileri kamuoyuna aktarmak için basın toplantısı düzenlendi.

13 Şubat- Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilisi üyelerimiz Şubemizi ziyaret ettiler.

17 Şubat- Şube Yönetim Kurulu Aydın’da bulunan üyelerimize 26. Çalışma Döneminde gerçekleştirilen Asansör Sempozyumu, Elekt-rik Elektronik Mühendisliği Çalıştayı, komisyon çalışmaları, meslek dalı komisyon çalışmaları, kamu çalışanlarına yönelik yürütülen çalışma-

Page 26: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

162 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 163

lar, “Enerjine Sahip Çık” kampanyası hakkında gelinen son durum, TMMOB İKK çalışmaları, Nükleer Karşıtı Platform çalışmaları, Şubemizce gerçekleştirilecek Ege Bölgesi Enerji Forumu, Aydınlatma Sempozyumu hakkında genel bilgilendirmede bulundu. Meslektaşlarımız temsilciliğimizin daha işlevli kılınması yönünde görüş ve önerilerini dile getirdiler.

15 Şubat- Endüstriyel Otomasyon Uygula-maları semineri yapıldı. Yönetim Kurulu Başka-nı Mustafa Küçük’ün konuşması ile başlayan etkinlikte Gürbüz Yücedağ yaptığı sunumda; Yumuşak Yol Verici, Hız Kontrol Ünitesi, Servo Motor ve Sürücüler, DC Motor ve Sürücüler, PLC ve Operatör Panelleri, Enerji Analizörleri, Motor ve Motor Koruma Ürünleri, Scada konularında bilgiler verdi.

21 Şubat- Elektronik Haberleşme Mühendisi Devrim Sipahi’nin verdiği Özgür Yazılım Kulla-narak Eski Bilgisayarlarla Yeni Laboratuvar Kurmak başlıklı seminerde özgür yazılımla kullanılmayan ve hard diski bulunmayan eski bilgisayarlardan ağ bağlantısı aracılığı ile yeni laboratuvar kurulabileceği uygulamalı olarak gösterildi.

22 Şubat- Konak Belediyesi, MMO İzmir Şubesi ve Şubemizce asansörlerin yıllık dene-timlerinin yapılmasıyla ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Konak Belediyesi Başkanlık maka-mında düzenlenen törende Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ, Şube YK Başkanı Mustafa Küçük ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Özsakarya pro-tokole imza koydular.

10 Mart- Şube ve EMO Genç üyelerimiz ile World of Industry 2007 fuarına 139 kişilik bir katılım gerçekleştirildi. Fuarda düzenlenen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özcan Uğur-lu’nun konuşmacı olarak yer aldığı seminerde “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” tartışıldı.

14 Mart- Yenilenebilir Enerji Söyleşileri yapıl-dı. Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Metin Çolak’ın yaptığı ikinci oturumda biyoenerji konusunda Şubemiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları Komis-yonu üyesi Salih Ertan bilgi verdi.

22 Mart- Yapı Denetim Komisyonu, yapı de-netiminde yaşanan sorunları tartışmak ve yapı denetçisi üyelerimizi gelişmeler hakkında bilgi-lendirmek amacıyla Şubemizde yapı denetçisi üyelerimizle birlikte geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.

24 Mart- Yaklaşık 100 üyemizin katıldığı Güç Sistemlerinde Koruma ve Koruma Koordinasyo-nu semineri Elektrik Elektronik Mühendisi Cenk Büyüksaraç tarafından sunuldu.

28 Mart- Elektronik Haberleşme Meslek Dalı Komisyonu tarafından, EMO-Genç ile bir-likte Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Elektronik-Haberleşme Mühendisliği konulu bir söyleşi düzenlendi.

17 Nisan- Gaziemir Belediyesi ile Şubemiz ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ara-sında, asansörlerin yıllık kontrollerine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

19 Nisan- EMO İzmir Şubesi 26. Dönem Danışma Kurulu 3. toplantısı Şube Eğitim Sa-lonunda geçekleştirildi.

19 Nisan- Dokuz Eylül Üniversitesi’nde EMO-Genç tarafından düzenlenen “TMMOB ve Mes-lek Alanlarımız” konulu panel gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak TMMOB Danışmanı Orhan Örücü, EMO Örgütlenme Sekreteri Olgun Yurt ve Elektrik Mühendisi Sedat Gülşen’in katıldığı panele, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 75 öğ-renci katılım gösterdi.

26 Nisan- Çernobil felaketinin 21. yıldönü-münde sekreteryasını şubemizin yürüttüğü İzmir Nükleer Santral Karşıtı Platform tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. TÜYAP Kitap Fu-arı’nda basın açıklaması sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda “Çernobil Bir Daha Asla…” baş-lıklı basın açıklaması yapıldı. Siyah balonların bırakıldığı basın açıklamasını Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Cumhuriyet Alpaslan kamu-oyuna aktardı.

Page 27: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

164 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 165

3 Mayıs- Şubemiz komisyon çalışmaları arasında eşgüdüm sağlanması ve bilgilendirme amaçlı ortak toplantıların ikincisi yapıldı.

10 Mayıs- Şubemiz ve Entes A.Ş.’nin or-taklaşa düzenlediği “Bilgisayar Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Röleleri Ve Şebeke Anali-zörleri” Eğitim Seminerine 170’e yakın üyemizin katıldı.

12 Mayıs- 26. Dönem II. Şube Koordinas-yonu Toplantısı yapıldı. İl ve ilçe temsilcilikle-rinin döneme ilişkin çalışmalarını sunmalarının ardından, Şube çalışmaları özetle katılımcılara aktarıldı. Toplantının ikinci bölümünde il ve ilçe temsilcilik alanlarında yaşanan mesleki sorunlar ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

26 Mayıs- Güç Sistemlerinde Koruma ve Ko-ruma Koordinasyonu Seminerinin ikincisi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) gerçekleştirildi.

17 Mayıs- “Mesleğine Sahip Çık” çağrısı al-tında İzmir’de yer alan bilgisayar mühendisleri biraraya geldi. İzmir Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından düzenle-nen etkinliğe farklı üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmuş, kamu ve özel sektörde çalışan bilgisayar mühendisleri katıldı.

30 Mayıs- Örgütlenme Sekreteri Ertan Be-yazıt, TCDD 3. Bölge Müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımızla bir araya geldi.

2 Haziran- Gaziemir Serbest Bölge içinde bulunan Enercon Aero fabrikası teknik gezi gerçekleştirildi.

7 Haziran- Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Cü-neyt Kurt, Örgütlenme Sekreteri Ertan Beyazıt ve Manisa Temsilciliği Teknik Görevlisi Hürriyet Şimşek, Gediz Elektrik Dağıtım AŞ. Manisa İl Müdürü Resul İnci’yi ziyaret ettiler.

7 Haziran- Şubemizin 39. Kuruluş Yıldönümü kutlandı.

9 Haziran- InterGen ve ENKA ortaklığınca işletilen “Doğal Gaz Kombine Çevrim” tipi 1520 MW gücünde İzmir Elektrik Üretim Santrali’ne teknik gezi düzenlendi.

14 Haziran- Şube Örgütlenme Sekreteri Ertan Beyazıt, Devlet Hava Meydanları İşletmelerinde çalışan üyelerimizle bir araya geldi. Ziyarette şubemiz çalışmaları, etkinlikler, seminer ve eği-timler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

14 Haziran- Şube Örgütlenme Sekreteri Er-tan Beyazıt Çimentaş’ta çalışan üyelerimizle bir araya geldi. Yıldıray Özen, Çağlar Ünal, Oğuz Özçelik ve Doğu Kıvanç Ersoy’un bulunduğu ziyarette şubemiz uygulamaları, üye ilişkileri, enerji alanında yaşanan gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

19 Haziran- Örgütlenme Sekreteri Ertan Be-yazıt ve Manisa İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Hürriyet Şimşek, EMO Salihli İlçe Temsilcili-ği’nde üyelerimizle bir araya geldiler.

7 Temmuz- 6 Temmuz’da yitirdiğimiz, Şube-miz 22. ve 23. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 24. Dönem Başkan Yardımcılığı görev-lerinde bulunan, EMO Onur Kurulu Üyemiz E. Sabri Aksüt için Şubemiz önünde tören düzen-lendi. Törene TMMOB ve EMO birimleri, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

12 Temmuz- Dokuz Eylül Üniversitesi Mühen-dislik Fakültesi mezuniyet töreninde bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde dereceye giren öğrencilere Şube Yönetim Ku-rulu adına ödül verildi.

13 Temmuz- Pennsylvania Devlet Üniver-sitesi’nden Prof. Dr. Kwang Lee’nin sunduğu Güç Sistemi İşletimi, ABD ve Dünyadaki Güç Sistemlerinin Karşılaştırması, İleri Güç Sistem Planlanması ve Kontrolü Seminerine 47 üye-miz katıldı. Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cengiz Taplamacıoğlu’nun simultane çeviri yaptığı se-miner; soru ve yanıtlarla son buldu.

KOCAELİ 6 Ocak- EMO Genel Merkezi’nde “Enerjine

Sahip Çık Geleceğini Karartma” kampanyasının yurt çapında etkinliğinin sağlanabilmesi ama-cıyla yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Toraman katıldı.

10 Ocak- TÜRÇEP Türkiye Çevre Platfor-mu’nun Nükleer Enerji Santralleri ile ilgili basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Bulutlar ve Abdullah Açer katıldı.

Page 28: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

164 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 165

11 Ocak- TMMOB Kocaeli İKK bünyesinde düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

11 Ocak- Özel Erkul İlköğretim Okulunda Makine Mühendisleri Odası ile birlikte Üyeleri-mizden Bora Alboyacı ve MMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Çınar Ulusoy’un sun-duğu “Enerji Verimliliği ve Tasarrufu” semineri düzenlendi.

12 Ocak- EVK’2007 Komisyon toplantısı gerçekleşti.

13 Ocak- “Kocaeli’nde Su Sorunu ve Arka-sındaki Gerçekler” adlı Panele Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Sözen ve Sevil Bulutlar katıldı.

17 Ocak- İKK bünyesinde yapılan “Kentsel Dönüşüm” ile ilgili basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

17 Ocak- 3.Geleneksel Resim-Öykü Yarış-ması Ödül Töreni üyeler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Halkevi Meydan Sahnesi’nde ger-çekleştirildi.

18 Ocak- Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Özel-leştirilmesiyle ilgili TMMOB Kocaeli İKK ve KESK Şubeler Platformu bünyesinde Şubemizde yapı-lan basın açıklaması kamuoyuna ve üyelerimize duyuruldu.

19-20-21 Ocak- EMO Genel Merkez’de yapı-lan 3.Koordinasyon Toplantısına Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Sözen ve Abdullah Açer katıldı.

20 Ocak- İnsan Hakları Parkında Hrant Dink’in öldürülmesini kınayan basın açıklama-sı yapıldı. Basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

23 Ocak- Hrant Dink’in cenaze törenine Yö-netim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

23 Ocak- Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sem-pozyumu 2. Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

24 Ocak- İKK bünyesinde düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

26 Ocak- Yönetim Kurulu Üyelesi Abdullah Açer, Çağdaş Kocaeli Gazetesi’ne, Elektrik İç Tesisleri Yönetmelikleri ve Yangın Yönetmelikleri ile ilgili bilgi verdi.

30 Ocak- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı “Ulaşım Master Planı” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Top-lantıya Şube Teknik Görevlimiz Özkan Binpolat katıldı.

1 Şubat- Kocaeli Barış İnisiyatifinin Eğitim-Sen’le ortak yürüttüğü “Barış” toplantısına Şube Teknik Görevlimiz Özkan Binpolat katıldı.

3 Şubat- EMO Genç 4. Öğrenci Kurultayı 1. Yürütme Kurulu Toplantısına EMO Gençlerden katılım sağlandı.

7 Şubat- Demokratik kitle örgütlerinin desteği ile kurulması planlanan ulusal kanal hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Eğitim-Sen arasında toplantı yapıldı.

10 Şubat- İstanbul Şube tarafından yapılan “Marmara Enerji Forumu” toplantısına Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sözen katıldı.

10 Şubat- İstanbul Şube tarafından yapılan NKP Toplantısına, Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

10 Şubat- Genel Merkezde yapılan Elektro-nik MEDAK toplantısına Şube Teknik Görevlisi Özkan Binpolat katılım sağladı.

14 Şubat- TMMOB Kocaeli İKK bünyesinde yapılan “Tüpraşta Yaşanan İş Kazası” ile ilgili basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

14 Şubat- Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde OPTİM Firmasının “Kent içi ulaşım ve trafik planı iyileştirme etüdü ve projesi hazırlama işi” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Şube Teknik Görevlisi Özkan Binpolat katılım sağladı.

16 Şubat- Şube, SEDAŞ ve Elektrik Tek-nisyenleri Odası ile ortak toplantı yaptı. Genel değerlendirme ve yaşanan sorunlar üzerine ya-pılan toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Sözen, Sevil Bulutlar, Abdullah Açer ve Gebze Temsilcimiz Hayri Yakasız katıldı.

17 Şubat- Kadın Platformu tarafından Eği-tim-Sen’de yapılan “Kadına Yönelik Şiddet” ile ilgili toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Gündoğan katıldı.

21-22-23 Şubat- MİSEM kapsamında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar semineri düzenlendi.

Page 29: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

166 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 167

22 Şubat- TMMOB Kocaeli İKK bünyesinde düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri Sevil Bulutlar ve Çiğdem Gündoğan katıldı.

24 Şubat- Süleyman Demirel Kültür Merke-zi’nde “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” paneli düzenlendi. Panele, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Sözen, Sevil Bulutlar ve Şube Teknik Görevlisi Özkan Binpolat katılım sağladı.

27 Şubat- KESK ile Dünya Kadınlar Platfor-mu’nun düzenlediği toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Gündoğan katıldı.

3 Mart- MMO Yerel Öğrenci Kurultayı düzen-lendi. Daphne Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kurultaya, Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

8 Mart- Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında basın açıklaması ve İnsan Hakları Parkı’na yürüyüş yapıldı. Etkinliğe Yönetim Ku-rulu Üyesi Çiğdem Gündoğan katıldı.

9 Mart- Kıbrıs Elektrik Mühendisleri Odası’nın düzenlediği Harmonik Semineri’ne Yönetim Ku-rulu üyeleri Ahmet Sözen ve Mehmet Bayrak katıldı.

10 Mart- WIN Fuarı’na teknik gezi düzenlendi. Üyelerimizin ve EMO-Genç’lerin yoğun katılımı sağlandı.

10 Mart- Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Daphne Kültür Merkezi’nde Kadın Şenliği düzenlendi. Etkinliğe Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Gündoğan katıldı.

14 Mart- Tabipler Odası tarafından dü-zenlenen “Beyaz Yürüyüş” eylemine katılım sağlandı.

15 Mart- TMMOB Kocaeli İKK bünyesinde düzenlenen “Savaşa Dur De Kampanyası” konulu toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

16 Mart- EMO-Genç üyelerimize yönelik olarak OMRON firması PLC eğitimi düzenledi. OMRON firmasından Halil Koçak’ın verdiği eğitime Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Toraman katıldı.

16 Mart- Yönetim Kurulu, EMO Sakarya Temsilciliği’ni ziyaret ederek bölgedeki üyelerin sorunlarını dinlendi.

17 Mart- Kocaeli Altınnal Oteli’nde SMM Bölge Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Yöne-

tim Kurulu Üyeleri Ahmet Sözen, Abdullah Açer, Kenan Bayrak katıldı.

17 Mart- İstanbul Kadıköy’de “Barış Mitingi” düzenlendi. Mitinge Yönetim Kurulu üyeleri Sevil Bulutlar ve Çiğdem Gündoğan katıldı.

20 Mart- ABD’nin Irak’ı işgalini protesto etmek için meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Sö-zen, Sevil Bulutlar, Abdullah Açer ve Çiğdem Gündoğan katıldı.

22 Mart- MMO Seminer Salonu’nda Dünya Su Günü ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Sözen ve Abdullah Açer katıldı.

25 Mart- MMO Kocaeli Şubesi ile birlikte ya-pılan “Enerji Verimliliği Afiş Tasarım Yarışması” ödül töreni Halkevi’nde yapıldı. Ödül törenine Şube Yönetim Kurulu ve MMO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

29 Mart- TMMOB Kocaeli İKK toplantısına katılım sağlandı.

31 Mart- İvme Dergisi’nin düzenlediği Yetkin Mühendislik Paneline, Yönetim Kurulu Üyeleri-Ahmet Sözen, Özgür Toraman ve Şube Teknik Müdürü Hacer Şafak katıldı.

6-7-8 Nisan- Bolu Temsilciliği’nde MİSEM kapsamında Elektrik Tesislerinde Topraklama Semineri düzenlendi.

12 Nisan- TMMOB Kocaeli İKK toplantısına katılım sağlandı.

12 Nisan- Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla EİE’de yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Üye-si Sevil Bulutlar, Özgür Toraman ve EMO Kdz. Ereğli Temsilcisi M. Ali Karanfil katıldı.

12-13-14 Nisan- MİSEM kapsamında İşletme Sorumluluğu eğitimi düzenlendi.

13-14 Nisan- Enerji Verimliliği Haftası dolayı-sıyla EİE’de yapılan toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri Sevil Bulutlar, Özgür Toraman ve EMO Kdz. Ereğli Temsilcisi M. Ali Karanfil katıldı.

Page 30: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

166 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 167

21 Nisan- “Özelleştirmelerin; Mühendis, Mi-mar ve Şehir Planlamacılarına Etkileri” Kocaeli bölge toplantısı düzenlendi. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Sözen ve Abdulllah Açer katıldı.

26 Nisan- Çernobil Nükleer Santralinde yaşa-nan facianın 21. yılında Nükleer Karşıtı Platform tarafından bir basın açıklaması düzenlendi. Şu-bemizde yapılan basın açıklamasına Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı.

26 Nisan- TMMOB Kocaeli İKK toplantısına katılım sağlandı.

1 Mayıs- 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında Hal-kevi’nden İnsan Hakları Parkı’na yapılan yürüyü-şe ve basın açıklamasına katılım sağlandı.

2 Mayıs- İzmit Lisesi öğrencilerine meslek tanıtım semineri düzenlendi. Seminere Şube Teknik Müdürü Hacer Şafak, EMO Gebze Temsilciliği Teknik Görevlisi Mustafa Fazlıoğlu katıldı.

10 Mayıs- Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Enerji Sektörünün Bugünü ve Ya-rını” konulu sektör toplantısına Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sözen konuşmacı olarak katıldı.

10 Mayıs- TMMOB Kocaeli İKK toplantısına katılım sağlandı.

17-18 Mayıs- 2. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma üye-lerimizin yoğun katılımı oldu.

19 Mayıs- EMO Genel Merkezi’nde Teknik Görevliler toplantısına katılım sağlandı.

22 Mayıs- Entes A.Ş. Firması işbirliğiyle “Bilgisayar Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Röleleri ve Şebeke Analizörleri” Eğitim Semi-neri düzenlendi.

23-24-25 Mayıs- EMO Samsun Şubesi ta-rafından düzenlenen 4. Otomasyon Sempoz-yumuna Gebze Temsilciliği Teknik Görevlisi Mustafa Fazlıoğlu katıldı.

24 Mayıs- EMO İstanbul Şubesi’nde düzen-lenen “Marmara Enerji Forumu” Şubeler Koor-dinasyon toplantısına katılım sağlandı.

24-25-26-27 Mayıs- Elektrik, Elektronik, Otomasyon Sistemleri ve Kablo İhtisas Fuarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlendi. Fuarda stant açılarak katılım sağlandı.

25 Mayıs- Çevre Mühendisleri Odası mes-lekte 10. yılını dolduran üyelerine ödül töreni düzenleyerek plaket takdim etti. Kocaeli Sanayi Odası Sosyal Tesislerinde yapılan törene Şube Yönetim Kurulu üyelerimizden Ahmet Sözen ve Abdullah Açer katıldı.

1 Haziran- MMO Kocaeli Şubesi tarafından Enerji Verimliliği kongresi düzenlendi. Derbent Uygulama Oteli’nde yapılan kongreye Yönetim Kurulu üyelerimizden Ahmet Sözen ve Abdullah Açer katıldı.

1 Haziran- MMO Kocaeli Şubesi yeni hizmet binasına taşınması dolayısıyla açılış töreni yapıl-dı. Açılışa Yönetim Kurulu üyelerimizden Ahmet Sözen ve Abdullah Açer Katıldı.

2 Haziran- EMO İzmir Şube’de yapılan Elektronik MEDAK toplantısına Yönetim Kurulu üyelerimizden Kazım Polat katıldı.

6 Haziran- Çevre Haftası dolayısıyla İnsan Hakları Parkı’nda Yönetim Kurulu üyelerimizden Abdullah Açer bir basın açıklaması yaptı. Etkin-lik kapsamında resim sergisi, tiyatro gösterisi yapılarak broşür dağıtılması amacıyla stand açıldı. TMMOB, Kocaeli Tabipler Odası, KESK, Kocaeli Çevre İnisiyatifinin düzenlediği etkin-liğe Yönetim Kurulu ve üyelerimizden katılım sağlandı.

6 Haziran- İKK bünyesinde düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

7-8-9 Haziran- MİSEM kapsamında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Semineri düzen-lendi.

8-9-10 Haziran- EMO Diyarbakır Şubesi’nin Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası ve Dicle Üni-versitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi işbirliği ile düzenlediği “Elektrik-Elektronik-Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği Günleri-EEBH’07” Diyarbakır’da yapıldı. Etkinliğe Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet Bayrak katıldı.

26 Haziran- İzmit Saraybahçe Belediyesi ta-rafından “Enerji tasarrufu ile ilgili alınabilecek tedbirler ve önlemler” konulu toplantı düzen-lendi. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Bulutlar katıldı.

Page 31: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

168 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 169

30 Haziran- EMO Antalya Şubesi tarafından Akdeniz Bölgesi Enerji Forumu düzenlendi. Foruma Yönetim Kurulu üyelerimizden Ahmet Sözen katıldı.

14 Temmuz- Marmara Enerji Forumu-MEF2007 Yürütme Kurulu toplantısı Şubemiz-de gerçekleştirildi. Forum’la ilgili gelişmeleri değerlendiren Yürütme Kurulu, diğer bölgeler-deki forum tecrübelerini aktararak, MEF 2007’in eksiksiz ve amaçlanana uygun olması için yeni kararlar aldı.

MERSİN 8 Ocak- Ziraat Mühendisleri Odası Mersin

Şubesi’nde TMMOB Mersin İl Koordinasyon Ku-rulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz başkanlığında yapıldı.

12 Ocak- Radyo Kent’de yapılan “Enerji Tasarrufu Haftası” programına Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz katıldı.

13 Ocak- İstanbul’da yapılan EMO-MİSEM Koordinasyon Kurulu toplantısına katılım sağ-landı.

13 Ocak- Ankara’da yapılan Meslek Dalı Ana Komisyonu’na (MEDAK) katılım sağlandı.

17 Ocak- Şube Basın Yayın Komisyonu toplantısı yapıldı.

18 Ocak- Karaman 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planıyla ilgili TMMOB Mersin İl Koordi-nasyon Kurulu basın açıklaması yapıldı.

27 Ocak- Ankara’da yapılan Yapı Denetim Komisyonu toplantısına katılım sağlandı.

2 Şubat- Emek Partisi Mersin İl Yönetimi Şubemizi ziyaret etti.

5 Şubat- Şube Enerji Komisyonu toplantısı şube binamızda yapıldı.

6 Şubat- Kimya Mühendisi Serkan Öztaş’ın sunumuyla bir günlük “Katodik Koruma ve Ölç-me Semineri” şube binamızda yapıldı.

10 Şubat- Ankara’da yapılan Elektronik Meslek Dalı Komisyonu toplantısına katılım sağlandı.

10 Şubat- Mersin Ticaret ve Sanayi Oda-sı’nda yapılan “Ülkemizde Nükleer Santraller ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları” paneline Yö-netim Kurlu Başkanı Kamer Gülbeyaz panelist olarak katıldı.

15 Şubat- Genç üyelerimizle “Tanışma ve sorunların Değerlendirilmesi” yemekli toplantısı yapıldı.

15 Şubat- Mersin Ticaret ve Sanayi Oda-sı’nda, ilgili meslek odaları ve müteahhitler derneğiyle yapılan inşaatlarda TUS ve denetim toplantısına katılım sağlandı.

16 Şubat- Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nde TMMOB Mersin İl Koordinasyon Ku-rulu Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz başkanlığında yapıldı.

20 Şubat- Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nde yapılan, Mimarlar Odası, İnşaat Mü-hendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Şube yetkililerinin bulunduğu inşaatlarda TUS ve denetim konulu toplantıya katılım sağlandı.

22 Şubat- “Nükleer Enerjinin Dünyadaki Durumu” konulu bilgilendirme toplantısı Mersin Üniversitesi’nde Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz’ın sunumuyla yapıldı.

24 Şubat- Nükleer Enerji Sempozyumu Yürütme Kurulu toplantısı Mersin Oteli’nde yapıldı.

24 Şubat- EMO Denetleme Kurulu’nca Şu-bemizin rutin denetlemesi yapıldı.

25 Şubat- MİSEM Eğitmeni Elektrik Mü-hendisi Hasan Aktaş’ın sunumuyla bir günlük “Elektrik Motor-Bakım-Onarım” konulu seminer yapıldı.

28 Şubat- Çevre Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği’ nde TMMOB Mersin İl Koordinas-yon Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz’ın başkanlığında yapıldı.

29 Şubat- Nükleer Karşıtı Platform Yürüme Kurulu Toplantısı şube binamızda yapıldı.

2 Mart- Ankara’da yapılan EMO Şube başkanlar ve yazmanlar toplantısına katılım sağlandı.

3 Mart- Ankara’da yapılan TMMOB Danışma Kurulu toplantısına katılım sağlandı.

4 Mart- Tece Belediyesi’nde site yöneticileri ile yapılan asansör periyodik kontrolleri bilgi-lendirme toplantısı Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ile birlikte gerçekleştirildi.

6 Mart- Çukurova Bölgesi Enerji Forumu toplantısı Adana Şube Yönetimi, TEDAŞ yet-kilileri ve Şube Yönetim Kurulu’nun katılımıyla Adana’da gerçekleştirildi.

Page 32: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

168 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 169

7 Mart- EMO-Genç Halı Saha Futbol Turnu-vası Mersin Üniversitesi’nde başladı.

14 Mart- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan Güneş Enerjisi konulu toplantıya Yöne-tim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz katıldı.

16 Mart- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda ilgili meslek odaları ve müteahhitler derneğiyle yapılan inşaatlarda TUS ve denetim ikinci top-lantısına katılım sağlandı.

19-30 Mart- Ankara’da yapılan Enerji Yöne-timi Seminerine katılım sağlandı.

22 Mart- Adana’da yapılan “Çukurova Bölge-si Enerji Forumu” Yürütme Kurulu toplantısına katılım sağlandı.

23 Mart- İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nde TMMOB Mersin İl Koordinasyon Ku-rulu toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz’ın başkanlığında yapıldı.

24 Mart- Samsun’da yapılan EMO-SMM dai-mi komisyon toplantısına katılım sağlandı.

29 Mart- Nükleer Karşıtı Platformu 25 kurum ve kuruluştan oluşan bileşenler toplantısı Baro binasında yapıldı.

30 Mart- Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Yönetimi Şubemizi ziyaret etti.

31 Mart- Antalya’da yapılacak olan 2. SMM Sempozyumu tanıtım toplantısı Mersin Oteli’nde yapıldı.

2 Nisan- Şube hizmet binamızda SMM Ko-misyonu ve Elektronik Meslek Dalı Komisyonu toplantıları yapıldı.

5 Nisan- EMO Adana şubesi ile birlikte “Çuku-rova Bölgesi Enerji Forumu” Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

6 Nisan- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda ilgili meslek odaları ve müteahhitler derneğiyle yapılan inşaatlarda TUS ve denetim toplantısına katılım sağlandı.

7 Nisan- Nükleer Enerji Sempozyumu “ Nük-sem 2007” Danışma Kurulu toplantısı Mersin Oteli’nde yapıldı.

9 Nisan- Mimarlar Odası Mersin Şubesi’nde TMMOB Mersin İl Koordinasyon kurulu toplan-tısı Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz’ın başkanlığında yapıldı.

11-14 Nisan- Ankara’da yapılan “26.Enerji Verimliliği Haftası” etkinliğine katılım sağlandı.

11 Nisan- EMO-Genç kokteyli yapıldı.

16 Nisan- Trafo devirlerinde kıymet taktirinin şubemizce yapılması için TEDAŞ İl Müdürlüğü ile görüşme yapıldı.

16 Nisan- Mersin Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

16 Nisan- TMMOB Mersin İKK toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz, başkanlığında yapıldı.

25 Nisan- Mersin Yat Limanında yapılan 2. Tarım Fuarı’nda nükleer standı açıldı.

26 Nisan- Çernobil Nükleer faciasının 21. yılı basın açıklaması şube binamızda Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz tarafından yapıldı.

27 Nisan- TMMOB Mersin İKK toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Kamer Gülbeyaz baş-kanlığında yapıldı.

28 Nisan- EMO Karaman İl ve Silifke İlçe Temsilcilikleri’nde rutin denetimleri yapıldı.

28 Nisan- İlgili meslek odaları ve Müteahhitler Derneği’nin katılımı ile yapılan inşaatlarda TUS ve denetim toplantısı yapıldı.

28 Nisan- Mesleki odaları ve Asansör Sa-nayicileri Derneği’nin müşterek toplantısına katılım sağlandı.

9 Mayıs- Mersin Nükleer Karşıtı Platform Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

10 Mayıs- EMO Tarsus Temsilciliği’nde rutin denetim yapıldı.

11 Mayıs- TBMM’den geçen “Nükleer Yasası” için basın açıklaması yapıldı.

16 Mayıs- Mersin NKP bileşenler toplantısı Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi’nde yapıldı.

Page 33: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

170 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 171

17-18 Mayıs- Kocaeli’de yapılan “Enerji Ve-rimliliği ve Kalitesi Sempozyumu” etkinliğine katılım sağlandı.

19 Mayıs- Ankara Kent Otel’de yapılan EMO teknik görevliler toplantısına katılım sağlandı.

23 Mayıs- Mersin Nükleer Karşıtı Platform bileşenleri toplantısı Baro binasında yapıldı.

26 Mayıs- Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ile birlikte Toroslar Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılan asansör periyodik kontrol yönetici bilgilendirme toplantısına ka-tılım sağlandı.

28 Mayıs- Gaziantep’te yapılan “Güneydo-ğu Anadolu Bölgesi Enerji Forumu “ etkinliğine katılım sağlandı.

31 Mayıs- Mersin Nükleer Karşıtı Platform bileşenleri toplantısı Baro binasında yapıldı.

2 Haziran- İzmir’de yapılan EMO Elektronik Meslek Dalı Ana Komisyonu Danışma Kurulu toplantısına katılım sağlandı.

2 Haziran- Anamur İlçe Temsilciliğimizin rutin denetimi yapıldı.

6 Haziran- “Nükleere Alternatif Enerji Kay-nakları” konferansı Prof. Dr. Figen Kadırgan ve Doç.Dr. T.Sıtkı Uyar’ın sunumuyla gerçekleşti-rildi. Akşam da konser etkinliği ve “ Çernobil Kalbi “ film gösterimi yapıldı.

8 Haziran- Circutor firması yetkililerinin su-numuyla “Enerjinin İzlenmesi, Ölçülmesi, Ka-litesi, Harmonikler ve Kompanzasyon” tanıtım semineri Mersin Ticaret ve Sanayi Odası küçük salonunda gerçekleştirildi.

12 Haziran- “Elektrik Tesislerinde Kısa Devre Hesapları” konulu seminer Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

14 Haziran- Mersin Nükleer Karşıtı Platform Bileşenleri toplantısı yapıldı.

15 Haziran- Yaklaşan seçimler nedeniyle CHP Mersin milletvekili adayları şubemizi zi-yaret ettiler.

SAMSUN 10 Ocak- EMO İstanbul Şubesi Teknik Görev-

lisi Emre Metin’in sunumu ile “Beyin Haritalama” semineri, OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

13 Ocak- 2. Şube Koordinasyon Kurulu, EMO Amasya, Çorum, Ordu, Sinop Temsilcile-ri ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

18 Ocak- TMMOB Samsun İKK tarafından, OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salo-nu’nda, TMMOB Danışmanı Elektrik Mühendi-si Orhan Örücü’nün sunumu ile “Mühendislik Etiği” konulu konferans düzenlendi.

21 Ocak- EMO Samsun Şubesi tarafından düzenlenen IV. Otomasyon Sempozyumu Yü-rütme Kurulu toplantısı EMO Genel Merkezi’nde yapıldı.

24 Ocak- Yönetim Kurulu Başkanı Suat Yıl-maz, Klas TV’de Kent Günlüğü programına canlı yayın konuğu olarak katıldı.

24 Ocak- Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen Uğur Mumcu Anma Etkinliği’ne katılım sağlandı.

27 Ocak- EMO Samsun Şubesi tarafından düzenlenen Orta Karadeniz Bölgesi Enerji Foru-mu’nun I. Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

29 Ocak- EMO Samsun Şubesi tarafından düzenlenen IV. Otomasyon Sempozyumu Yü-rütme Kurulu toplantısı yapıldı.

12 Şubat- EMO Samsun Şubesi tarafından düzenlenen IV. Otomasyon Sempozyumu Yü-rütme Kurulu toplantısı yapıldı.

28 Şubat- TMMOB Samsun İKK tarafından düzenlenen “Petrol Yasası” paneline katılım sağlandı. DSİ VII. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan panele konuşmacı olarak EMO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulusaler, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun ve Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Dündar Çağlan katıldı.

9 Mart- TMMOB Samsun İKK tarafından, OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Sa-lonu’nda konuşmacı olarak TMMOB İkinci Başkanı Elektrik Mühendisi Hüseyin Yeşil’in katıldığı “Yetkin Mühendislik” konulu konferans düzenlendi.

10 Mart- Sinop’ta “İş Alanı, Enerji Politikaları, Hukuk ve Sağlık Boyutuyla Nükleer Santraller Yaşamın Neresinde?” başlıklı panel düzenlendi. EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Cengiz Göltaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali Osman Karababa, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve

Page 34: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

170 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

şube etkinlikleri

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 171

Eğitim Derneği Genel Sekreteri Kamu Yönetimi Uzmanı Serhat Salihoğlu Ankara Barosu’ndan Avukat Emre Baturay Altınok ve Halk Sağlığı Uzmanı Umur Gürsoy, panele konuşmacı ola-rak katıldı.

16 Mart- Ferdi kaza sigortası poliçelerinin dağıtımı için düzenlenen kokteyl ile üyeler ve EMO-Genç üyeleri bir araya geldi. Kokteyl sıra-sında üye aidat borcu olmayan üyelere sigorta poliçeleri verildi.

19 Mart- ABD’nin Irak’ı işgali “Bir Işık Yak, Bir Ses Ver” başlıklı basın açıklaması ile kınandı.

20 Mart- Irak’a ilk bombanın atıldığı ve işgalin başladığı gün ve saatte “İşgale ve Savaşa Dur” başlıklı kitlesel basın açıklaması Çiftlik Mahallesi Süleymaniye Geçidi’nde yapıldı.

27 Mart- EMO Samsun Şubesi tarafından düzenlenen IV. Otomasyon Sempozyumu Yü-rütme Kurulu toplantısı yapıldı.

29 Mart- “EMO-Genç Linux Günleri” gündemi ile EMO-Genç toplantısı yapıldı.

31 Mart- EMO Sinop Temsilciliği ziyaret edi-lerek, Sinop üyelerinin katılımıyla SMM sorunla-rının değerlendirildiği bir toplantı yapıldı.

9-20 Nisan- İnternet Haftası etkinliklerine katılım sağlandı. “EMO-Genç Linux Günleri” 18-20 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. On-dokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakül-tesi Konferans Salonu’nda yapılan etkinlikler, Mustafa Ulutaş ve Recai Oktaş’ın konuşmacı olarak katıldığı “Linux İşletim Sistemi” konulu konferans ile başladı.

13 Nisan- İnternet Haftası etkinlikleri kap-samında EMO Çorum İl Temsilciliği tarafından, konuşmacı olarak Doç.Dr. Mustafa Akgül’ün katıldığı “İnternet, Bilgi Toplumu ve Türkiye” konulu konferans düzenlendi.

18 Nisan- EMO Sinop İl Temsilciliği’nde “Kab-lo Bacası ve Enerji Odasının Ölçü ve Detayları İle Uygulama Alanlarına İlişkin Esaslar” konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

26 Nisan- NKP tarafından Çernobil Faciası’nın 21. yılında “Başka Bir Enerji Mümkün” teması al-tında ülkemizde nükleer santral kurma girişimle-ri protesto edildi. Samsun NKP’de Süleymaniye Geçidi’nde “Facianın Yıldönümünde Nükleere Karşı Yaşamı Savunmak İçin Elele Veriyoruz” sloganıyla bir araya gelen insanların katılımıyla kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi.

26 Nisan- DSİ Konferans Salonu’nda “Çer-nobil: Enerji, Çevre ve Sağlık” konulu bir panel yapıldı. Panele konuşmacı olarak EMO Yöne-tim Kurulu Yazmanı Cengiz Göltaş, Sinop Tabip Odası’ndan Dr. Cem Şahan ve Çevre Mühen-

disleri Odası Genel Sekreteri Burçak Karaman Uysal konuşmacı olarak katıldı.

1 Mayıs- Samsun’da yapılan 1 Mayıs Dünya Emekçiler Günü kutlamalarına katılım sağlandı. Yürüyüş, Ray Apartmanı önünden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan miting ile son buldu.

25 Mayıs- EMO 4. Öğrenci Üye Kurultayı’na hazırlık amacıyla, OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda Samsun-Trabzon Bölge toplantısı yapıldı.

23-25 Mayıs- IV. Otomasyon Sempozyumu EMO Samsun Şubesi ve Ondokuz Mayıs Üni-versitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mü-hendisliği bölümlerinin işbirliği ile Samsun’da gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında 31 akademik bildiri ve 6 firma sunumun gerçek-leştirildiği toplam 11 oturum gerçekleştirildi. Sempozyumda 3 adet çağrılı bildiri sunuldu. Sempozyum kapsamında “Sanayi-Üniversite İlişkileri ve Otomasyon Sektöründeki Sorunlar” konulu bir açık oturum düzenlendi.

29 Mayıs- EMO Samsun Şubesi, Samgaz Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Şartnamesi ile En-düstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal-gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi’nin revizyon çalışmalarına katkıda bulundu.

31 Mayıs- EMO Samsun Şubesi ve ENTES işbirliği ile “Bilgisayar Haberleşmeli Reaktif Güç Kontrol Röleleri ve Şebeke Analizörleri” konulu eğitim semineri düzenlendi.

1 Haziran- 23-25 Mayıs 2007 tarihlerinde düzenlenen IV. Otomasyon Sempozyumu de-ğerlendirme toplantısı yapıldı.

5 Haziran- DSİ VII. Bölge Müdürlüğü Konfe-rans Salonu’nda; “Küresel Isınma ve Çevresel Etkileri” paneli düzenlendi. Panele, EMO Müdü-rü Cem Kükey, Gülfem Bakan, Ali Erhan Angı ve Cem Şahan konuşmacı olarak katıldı.

29 Haziran- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni’ne ka-tılım sağlandı. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinden dereceye girenlere he-diyeler verildi.

TRABZON 13 Ocak- SMM üyelerimiz, İl Temsilcilerimiz,

Çoruh ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlük-leri tarafından görevlendirilen yetkili elemanların katıldığı SMM Komisyon ve Temsilcilik Koordi-nasyon Toplantısı yapıldı.

16 Ocak- Oda başkanları ile ortaklaşa hazır-lanan “1/100.00 ölçekli Çevre Düzeni Planı” ile ilgili olarak basın bildirisi verildi.

16-19-24 Ocak- Şubemiz tarafından 7-8 Eylül 2007 tarihinde düzenlenecek olan “Doğu

Page 35: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

172 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

aramızdan ayrılanlar

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 173

Karadeniz Bölgesi Enerji Forumu” kapsamında bilgilendirme yapmak ve foruma sağlanabilecek katkıları görüşmek amacıyla 16 Ocak tarihinde Trabzon İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Baş-kanı A. Hamdi Gürdoğan, 19 Ocak tarihinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 24 Ocak tarihinde Karadenizli Sanayici İlim Adamları Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu ile görüşüldü.

24 Ocak- Şubemiz Seminer Salonu’nda oluşumunda şubemizin de bulunduğu Yayla ve Yayla Kültürünü Koruma Platformu Toplan-tısı yapıldı.

30 Ocak- TMMOB Trabzon İKK olarak “Çi-mento Şehrin Gelişmesini Engellemekte Kararlı” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

14 Şubat- Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Trab-zon İl Müdürü Muharrem Emral ve Yarımcısı Halil Yılmaz yeni görevlerinden dolayı makamlarında Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edildi.

17 Şubat- Şube seminer salonunda “Doğu Karadeniz Bölgesi Enerji Forumu” Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

24 Şubat- Bölgemizde bulunan SMM üyeleri-mizin katılımıyla II. SMM Sorunları Sempozyumu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

24 Şubat- Aidatlarını düzenli olarak ödeyen üyelerimizin yararlandığı ferdi kaza sigortası sertifikalarının dağıtımı, törenle yapıldı.

16-17-18 Mart- Şube binamızda “Elektrik Te-sislerinde Topraklamalar Semineri” düzenlendi.

24 Mart- EMO Samsun Şubesi’nde gerçek-leştirilen 40. Dönem SMM Daimi Komisyon toplantısına Şubemiz adına İmdat Kölemenoğ-lu katıldı.

31 Mart- Şube Seminer Salonu’nda “Asansör SMM” toplantısı düzenlendi.

5 Nisan- Göreve yeni başlayan Trabzon Va-lisi Nuri Okutan, Yönetim Kurulumuz tarafından makamında ziyaret edildi.

11-14 Nisan- 2. Enerji Verimliliği Haftası ne-deniyle düzenlenen etkinliklere şubemiz adına Yüksel Yavuz katıldı.

12 Nisan- Şubemiz tarafından 7-8 Eylül 2007 tarihinde düzenlenecek olan “Doğu Karadeniz Bölgesi Enerji Forumu” kapsamında bilgilendir-me yapmak ve Foruma sağlanabilecek katkıları görüşmek amacıyla DPT Bölge Gelişme Daire Başkanı Nevin Sorguç, DPT Bölge Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Taner Kavasoğlu, TEDAŞ Ar-Ge Planlama ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sami Kovancı ziyaret edildi.

13 Nisan- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü M. Kemal Büyükmıhçı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür Yarımcısı Mehmet Çağlar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Koordinatörü Necdet Pamir, makamla-rında Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Odabaş tarafından ziyaret edildi.

27-28-29 Nisan- “Elektrik Tesislerinde Top-raklamalar Semineri” düzenlendi.

4-5-6 Mayıs- “YG Tesislerinde İşletme Sorum-luluğu Eğitim Semineri” düzenlendi.

1-4 Mayıs- Şubemiz tarafından düzenlenecek olan “Doğu Karadeniz Bölgesi Enerji Forumu” kapsamında bilgilendirme yapmak ve Foruma sağlanabilecek katkıları görüşmek amacıyla 1 Mayıs’da Giresun Valisi, Belediye Başkanı, Ti-caret Sanayi Odası Başkanı ve Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürü, 4 Mayıs’da ise Artvin Valisi, Belediye Başkanı, Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdü-rü, Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edildi.

19 Mayıs- Ankara’da düzenlenen EMO şube ve temsilciliklerinde çalışan teknik görevlilere yönelik toplantıya şube teknik personeli Zeynep Seda Mor katıldı.

23-25 Mayıs- EMO Samsun Şubesi tarafın-dan gerçekleştirilen 4. Otomasyon Sempozyu-mu’na şube adına H. İbrahim Okumuş, Hasan Karal ve Yüksel Yavuz katıldı.

13 Temmuz- “Doğu Karadeniz Bölgesi Enerji Forumu” kapsamında bilgilendirme yapmak ve Foruma sağlanabilecek katkıları görüşmek amacıyla Gümüşhane ve Bayburt İlleri Vali, Belediye Başkanı ve Ticaret Sanayi Odası Başkanları, Yönetim Kurulu tarafından ziyaret edildi.

Page 36: ADANA 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele- · 2007. 9. 10. · 5 Nisan- EMO Adana ve Mersin şubele-rinin ortaklaşa düzenlediği Çukurova Enerji Forumu, Adana Büyükşehir Belediyesi

şube e

tkinli

kleri

172 elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007

aramızdan ayrılanlar

elektrik mühendisliği, 431. sayı, ağustos 2007 173

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZArkadaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve EMO camiasına başsağlığı dileriz.

ANKARABÜLENT ÖZCOŞKUN (Oda Sicil No: 1028)Bülent Özcoşkun’u 20 Şubat 2007 tarihinde kaybettik. 1934 İzmit doğumlu olan üyemiz Bülent Özcoşkun, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1958 yılında mezun oldu. Türkiye Elektrik Kurumu’nda Mühendis olarak görev yapan üyemiz, 2001 yılında bu kurumdan emekliye ayrıldı. Bülent Özcoşkun’un ailesine, sevenlerine ve mühendislik camiasına başsağlığı diliyoruz.

ATAMAN KINIŞ (Oda Sicil No: 3004)Ataman Kınış’ı 26 Mayıs 2007 tarihinde kaybettik. 1938 İstanbul Doğumlu olan üyemiz Ataman Kınış, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Kınış, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Kınış, İstanbul Teknik

Mühendisliği bölümünden 1970 yılında mezun oldu. 1987 yılında EMO Ankara

Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Ataman Kınış’ın ailesine sevenlerine ve mühendislik camiasına baş sağlığı dileriz.

ZİYAETTİN TANRIKULU - 1983 (Oda Sicil No: 1983)Ziyaettin Tanrıkulu’nu 17 Temmuz 2007 tarihinde kaybettik. Ailesine sevenlerine ve mühendislik camiasına baş sağlığı dileriz.

ANTALYA ORHAN MUTLU(Oda Sicil No: 36580)12 Mart 2007 tarihinde üyemiz Orhan Mutlu vefat etmiştir.1934 yılında Burdur İli Bucak İlçesinde doğan üyemiz 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

MEHMET CİHAT AĞCAKOYUN(Oda Sicil No: 37415)1979 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da yaptı. 25 Şubat 2005 tarihinde Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Kepez

Elektrik Dağıtım A.Ş Antalya İl Müdürlüğü’nde Elektrik Mühendisi olarak çalışmaktaydı. 6 Haziran 2007 tarihinde görevi esnasında geçirdiği bir iş kazası nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR HAYRULLAH YENİ(Oda Sicil No: 16785)14.11.1965 yılında Adana’da doğdu. Adana Kozan ilçesine kayıtlı. İlk Orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. 02.08.1989 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1989-1992 tarihleri arasında Mersin SSK Hastanesi’nde 4 yıl Elektrik Mühendisi olarak çalıştı. 1992 tarihinden itibaren Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktaydı. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan üyemiz 25 Haziran 2007 tarihinde yaşamını yitirdi.

KOCAELİ ARSLAN AYDIN(Oda Sicil No: 5337 )1949 yılında Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğdu.1975 yılında İDMMA Elektrik Mühendisliği’nden mezun oldu. TTK’da çalışan üyemizi amansız hastalığı nedeniyle 19.07.2007 günü kaybettik.

TRABZON HÜSEYİN AVNİ YAVRU(Oda Sicil No: 5288 )1952 yılında Trabzon’un Kisarna Köyü’nde doğdu.Orta öğrenimini eski adıyla Karma Ortaokulu şimdiki adıyla Cudibey İlköğretim Okulu’nda, liseyi Trabzon Lisesi’nde okudu.1971 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakültesi Elektrik Bölümü’nü Karadeniz bölge birincisi olarak kazandı.1975 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakültesi,Elektronik ve Haberleşme Kolu’ndan mezun oldu.Mezun olunca TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü’nde bir müddet çalışmış, akabinde Merzifon Hava Üssü’nde yedek subay olarak askerlik hizmetini icra etmiştir. Askerden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nde 2 yıl öğrenim görmüş, bu eğitimini tamamlamadan bırakmıştır. 1977 yılında serbest mühendis olarak iş hayatına atılmıştır. Bu tarihten hayatının sonuna kadar, Trabzon başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde önemli işlere imza attı. 2007 yılının başlarında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek 30 Haziran 2007 tarihinde Trabzon’da hayatını kaybetti.

(Oda Sicil No: 3004)Ataman Kınış’ı 26 Mayıs 2007 tarihinde kaybettik. 1938 İstanbul Doğumlu olan üyemiz Ataman Kınış, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Kınış, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Kınış, İstanbul Teknik

Mühendisliği bölümünden 1970 yılında mezun oldu. 1987 yılında EMO Ankara

Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı