algemene indicator domein overschrijdende kinderarmoede 2018-02-27آ  barometer 2009 barometer 2010...

Download Algemene indicator domein overschrijdende kinderarmoede 2018-02-27آ  barometer 2009 Barometer 2010 Barometer

Post on 18-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Bijlage : Overzicht tabellen Armoedebarometers

  Algemene indicator domein overschrijdende kinderarmoede Nulmeting

  2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  Het aandeel kinderen geboren in een kansarm gezin - - - 8.2% 8.6% 9.7% 10.5% Kind en Gezin, Het kind in Vlaanderen

  Het aandeel kinderen geboren in een kansarm gezin waarvan de moeder komt uit een niet EU-land

  54.8% Kind en Gezin, Het kind in Vlaanderen

 • 2

  Gezondheid G1: subjectief gezondheidsgevoel % mensen dat de eigen gezondheid als slecht tot zeer slecht ervaart

  Nulmeting 2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  Boven de armoedegrens 4.4% 4.2% 5.0% 5.7% 5.8% 6.3% 5% EU-SILC armoedemonitor 2014 Onder de armoedegrens 13.3% 15.5% 10.9% 13.7% 11.1% 11.2% 13%

  G2: levensverwachting in goede gezondheid: aantal jaren dat iemand naar verwachting nog gezond zal leven op de leeftijd van 25 jaar:

  Nulmeting 2008 (cijfers 1997 voor België)

  barometer 2009

  Barometer 2010

  Barometer 2011

  Barometer 2012

  Barometer 2013

  Barometer 2014

  Bron

  Mannen Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Lager onderwijs 32.6 jaar 36,7 jaar

  Hoger onderwijs 43,5 jaar 46,3 jaar

  Vrouwen

  Lager onderwijs 34,7 jaar 36,3 jaar

  Hoger onderwijs 44,7 jaar 47,1 jaar

  G3: Betaalbaarheid: % personen dat gezondheidszorgen moet uitstellen om financiële redenen

  Nulmeting 2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  Boven de armoedegrens 0.4% 0.8% 0.8% 1.0% 1.5% 2.0% 2.0% EU-SILC armoedemonitor 2014 Onder de armoedegrens 3.9% 4.4% 4.7% 4.2% 4.4% 7.9% 8.0%

  Algemeen 1.3% 1.2% 1.8% 1.7% 1.9% 4.0% 3.0%

 • 3

  Arbeid A1. % van de bevolking dat leeft in een huishouden zonder inkomen uit betaald werk

  Nulmeting 2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  Percentage kinderen 6.5% 5.7% 5.9% 6.0% 5.9% 7.2% 6.4% EAK (2006- 2012) Percentage volwassenen 9.2% 7.9% 7.9% 8.5% 8.3% 8.6% 8.6%

  A2: Werkloosheidsgraad van kansengroepen Nulmeting 2008

  (cijfers 2006) barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  Algemeen 5.0% 4.4% 3.9% 5.0% 5.2% 4.3% 4.6% EAK (2006- 2012) Laaggeschoolden 7.5% 6.3% 6.0% 6.9% 8.0% 7.1% 7.1%

  Ouderen (50-64) 4.8% 4.0% 3.6% 3.9% 4.0% 3.4% 3.0%

  Jongeren (-25) 12.5% 11.7% 10.5% 15.7% 15.6% 12.7% 12.8%

  Niet EU-burgers (nationaliteit) 25.2% 21.4% 23.3% 21.6% 24.7% 19.9% 24.6%

  A3: % schoolverlaters dat na een jaar nog naar werk zoekt

  Nulmeting 2008

  barometer 2009

  Barometer 2010

  Barometer 2011

  Barometer 2012

  Barometer 2013

  Barometer 2014

  Bron

  algemeen 12.9% 10.9% 9.8% 12.0% 14.6% 11.7% 13% VDAB

  Enkel BUSO 31.2% 37%

  Nulmeting

  2008 barometer 2009

  Barometer 2010

  Barometer 2011

  Barometer 2012

  Barometer 2013

  Barometer 2014

  Bron

  A4: langdurige werkloosheidsgraad: aandeel langdurige werklozen in de totale werkloze bevolking

  42.2% 37.5% 36.7% 30.4% 37.0% 36.5% 26.9% WSE

  Nulmeting

  2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  A5: % werkenden onder de armoederisicogrens

  3.8% 3.1% 3.9% 3.2% 3.5% 3.1% 3.4% EU-SILC armoedemonitor 2014

 • 4

  Kinderarmoedecijfers Nulmeting

  2008 barometer 2009

  Barometer 2010

  Barometer 2011

  Barometer 2012

  Barometer 2013

  Barometer 2014

  Bron

  A1k: % kinderen (

 • 5

  Inkomen I1 armoederisicopercentage na alle sociale overdrachten, pensioen inbegrepen

  Nulmeting 2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  Algemeen 11.4% 10.9% 10.0% 10.1% 10.4% 9.8% 10.9% EU-SILC armoedemonitor 2014 Alleenstaanden 20.5% 21.7% 18.9% 15.7% 14.5% 14.5% 13%

  Eenoudergezinnen 23.8% 27.6% 28.5% 22.3% 24.2% 22.2% 22%

  Ouderen (> 65 jaar) 23.1% 22.3% 19.4% 20.2% 18.7% 18.1% 17%

  EU-burgers 9%

  Niet-EU-burgers 35%

  Nulmeting

  2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  I2: subjectieve armoede: het aantal personen dat aangeeft het moeilijk te hebben om rond te komen

  11.7% 9.6% 14.8% 15.2% 14.1% 15.0% 15.3% EU-SILC armoedemonitor 2014

  Nulmeting

  2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  I3: % bevolking dat zich geen grote onverwachte aankoop (> 900 euro) kan veroorloven

  11.8% 11.6% 13.6% 13.3% 14.9% 15.6% 15% EU-SILC armoedemonitor 2014

  I4: overmatige schuldenlast: het aantal collectieve schuldenregelingen

  Nulmeting 2008

  barometer 2009

  Barometer 2010

  Barometer 2011

  Barometer 2012

  Barometer 2013

  Barometer 2014

  Bron

  OCMW, CAW, intergemeentelijke diensten 5.736 7.248 8.436 10.090 10.278 11.335 Vlaams centrum Schuldbemiddeling Gerechtelijke dossiers (Vlaanderen) 31.543 33.635 37.274 41.889 45.879 45.175 54.559

  I5:Armoedepercentage volgens regio van herkomst

  Nulmeting 2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  Belg 12% EU-SILC Van Haarlem A, Coene J & Lusyne P (2011)

  Marrokaans 54%

  Turks 33%

  Zuid-Europees 22%

  Oost-Europees 36%

  Noordwest-Europees 18%

  Niet-Europees 37% 35%

 • 6

  Europees 9%

  Nulmeting

  2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  I6: persistent armoederisicopercentage: % personen dat zich in het huidige en de voorbije twee jaar onder de armoederisicodrempel bevond

  5.0% 4.7% 5.9% 6.7% 4.9% - - EU-SILC armoedemonitor 2014

  Kinderarmoede Nulmeting

  2008 (cijfers 2006)

  barometer 2009 (cijfers 2007)

  Barometer 2010 (cijfers 2008)

  Barometer 2011 (cijfers 2009)

  Barometer 2012 (cijfers 2010)

  Barometer 2013 (cijfers 2011)

  Barometer 2014 (cijfers 2012)

  Bron

  A1K: armoederisicopercentage bij kinderen

 • 7

  Wonen

  Nulmeting 2008

  barometer 2009

  Barometer 2010

  Barometer 2011

  Barometer 2012

  Barometer 2013

  Barometer 2014

  Bron

  W1: aantal sociale huurwoningen in Vlaanderen

  138.481 140.943 142.338 142.891 146.769 146.214 148.078 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (- 2013)

  Nulmeting

  2008 barometer 2009

  Barometer 2010

  Barometer 2011

  Barometer 2012

  Barometer 2013

  Barometer 2014

  Bron

  W2: aantal private huurwoningen in Vlaanderen

  466.856 Woonsurvey 2005

  Nulmeting

  2008 barometer 2009

  Barometer 2010

  Barometer 2011

  Barometer 2012

  Barometer 2013

  Baromete