algirdas karalius greiti pinigai v2

Click here to load reader

Post on 13-Oct-2014

72 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

ALGIRDAS KARALIUS

GREITI PINIGAI7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

1

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

TURINYS:Reali istorija apie nereal sprendim....................................3 Jeigu Js tokie protingi, kodl Jums trksta pinig...............9 Mitai ir visa tiesa apie pinigus.............................................12 7 minuts, kurios pakeis Js finansin padt visiems laikams................................................................................26 7 visiems prieinami bdai, kaip udirbti antr atlyginim per 30 dien...............................................................................31 1. Greitos operacijos su nekilnojamuoju turtu...........................................................................31 2. Greiti verslai..............................................................35 3. Greiti pardavimai.......................................................37 4. Js pinigai internete viesos greiiu.......................43 5. aibika tinklin rinkodara........................................49 6. Visada atsiperkanios investicijos............................58 7. Informacinis verslas..................................................67 10 prieasi, kodl informacinis verslas gali tapti geriausiu Js pasirinkimu..................................................................71 Nuo ko pradti?...................................................................75 Kelias greitus pinigus: Js veiksm planas 1 mnesiui...77 5 daniausiai uduodami klausimai ir atsakymai juos.......79

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

2

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

REALII IISTORIIJA APIIE NEREAL REAL STOR JA AP E NEREAL SPRENDIIM SPREND M

Kaip dabar atsimenu t dien, kai sutikau j visai atsitiktinai. Sdjau vienoje i senamiesio kavini ir gerdamas kav stebjau, kaip gatve kakur skuba mons. Staiga pamaiau j. Jis jo prieinga, negu daugelis, kryptimi ir labai ltai, taip dar labiau parykindamas savo ir miesto ritmo neatitikim. Tai buvo labai geras mano pastamas. Netgi galiau pasakyti, kad a buvau jo gerbjas. Daug met galjau stebti jo fantastiku tempu augani karjer jis buvo tikra verslo vaigd, jo nuomons klaussi tokie verslo rykliai, kaip bank valdybos pirmininkai, stambi pasaulini kompanij savininkai, iklausyti jo praneimo susirinkdavo tkstaniai moni, jis skraidydavo po vis pasaul ir visur buvo priimamas kaip tikras savo srities ekspertas. Labai norjau bti panaus j. A nepraleisdavau nei vienos progos susitikti ir ko nors i jo imokti. Po susitikim jausdavau ypating pakyljim, lyg bt uaug sparnai, o jo ekspresyvi kalbjimo maniera keldavo gil vidin pasitikjim. inau, kad jis buvo brangiausiai apmokamas savo srities specialistas, per vien dien u savo konsultacijas udirbantis daugiau nei 80 % isilavinusi moni per metus. Apie j ra laikraiai ir visur jis buvo pristatomas kaip prietaringai vertinama asmenyb. Dalis moni jo neapksdavo, kiti juo avdavosi, bet buvo labai sunku rasti bent vien mog, kuris likt abejingas jo ekstravagantikai kalbjimo manierai ir propaguojamom idjom.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

3

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Taiau pastaraisiais metais jis netiktai kakur buvo dings, neinojau, kaip vystsi jo karjera. Girdjau, kad baig savo aktyvi profesin veikl, o pikti lieuviai kalbjo, jog jis ivyko Tibet, paskendo vandenyne arba sualo Himalaj virnse. Kai j pamaiau, buvau labai maloniai nustebintas, taiau dar labiau nustebau dl pastebt jo pasikeitim. Tai buvo ne tas ponas X, kur a taip gerai painojau ir kuriuo taip avjausi. Tai buvo paniurs, sulinks, priaugs nemaai svorio, vidutinio amiaus vyrikis ugesusiu vilgsniu, kuriam labiau galima buvo duoti penkiasdeimt nei keturiasdeimt met. Igirds mano gars kteljim, jis, lyg nesuprats, kas galt j kviesti, stabteljo ir apsidair, iekodamas tarp kavins lankytoj bent vieno pastamo veido. Pamats mane, minut lukteljo, tarsi galvodamas, ar verta sustoti, ar geriau eiti savo keliais. Taiau netrukus prijo, pasisveikino ir paklaus, kaip a gyvenu. A, negaldamas sutvardyti savo susijaudinimo, entuziazmo kupinu balsu pasigyriau, kad neseniai suorganizavau pirm alyje didiul seminar, skirt tvarkyti asmeninius finansus. Taip pat nesusilaikiau nepasigyrs, jog tarp seminaro pranej buvo labai ymus Europos finans srities inovas, ir, baigdamas savo trump pristatym, pridriau, kad mons liko suavti. O kaip tu gyveni? paklausiau jo, gal gali minutei prissti? Dar akimirk pagalvojs, ponas X prisdo, bet spjo, kad skuba, ir a pastebjau, kad mano klausim, kaip gyvens, taip ir neatsak. K veiki? paklausiau jo, bandydamas neslopinti savo entuziazmo.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

4

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Dabar kalbuosi su tavimi.... vengdamas tiesaus atsakymo itar mano pastamas. A supratau, kad mano klausimai jam nra malons. Geriau tu papasakok, ko gi moko js finans mokytojas, tar jis. Na daug vairi dalyk, atsakiau a. Pirmas dalykas, ko mok tame seminare, kad mogus turi pakeisti poir pinigus. Neteising poir juos atspindi ms finansiniai rezultatai. Tik tiek tesugebjo pasakyti js mokytojas? suirzs paklaus mano pastamas. Na, ne, dar dav daug praktini patarim, atsakiau a. Ir kokie gi tie stebuklingi patarimai? vis klausinjo mano panekovas. Na, tsiau a, lyg biau tikras finans ekspertas, pirmas patarimas yra toks: gavus pinig pirmiausia reikia susimokti sau. Tai yra 10 % nuo vis pajam mes turime sutaupyti. Toliau turime imokti formuoti finansin bufer ir galiausiai investuoti pinigus taip, kad laikui bgant priverstume juos daryti dar didesnius pinigus. irdamas kaip mano odius reaguoja panekovas, supratau, kad entuziazmas pradeda blsti, nes ie praktiniai patarimai jam nedaro jokio spdio. Ir apskritai, koki turiu teis mokyti mog, kuris man galt papasakoti dar didesni gudrybi. Bet vis dlto nutariau pasinaudoti paskutiniu ansu ir padaryti jam spd. ...ir naudodamas visus finansini patarj praktinius metodus beveik kiekvienas mogus laikui bgant gali tapti finansikai nepriklausomas, o ateityje galbt ir turtuolis, tai sakydamas, pastebjau pastamo akyse lyg atsiradusi susidomjimo ugnel.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

5

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Ir kiek gi, tavo finans ekspert nuomone, reikia laiko, kad taptum finansikai laisvas? ts jis. Na, tai gali utrukti, atsakiau a. Tiems, kas dirbs aktyviai, jau po 7 met gali pasisekti sukaupti ger pradin kapital, kitiems tai gali uimti ir daugiau laiko. O ar nra kokio nors greitesnio bdo? provokavo jis mane toliau. K turi omenyje? negaljau suprasti a. Na, pavyzdiui, jeigu man iandien reikia daug pinig? Jeigu a esu tokioje padtyje, kad mano kreditoriai lauks daugiausiai 30 dien ir po to prasids... ia staiga jis nutrauk savo kalb. Kas prasids? paklausiau su nerimu. Nesvarbu. Tai tu taip ir neatsakei, ar yra greitas bdas, kaip udirbti greitus pinigus ia ir dabar, lyg nusivyls atsiduso jis. Greiti pinigai, mano mokytoj nuomone, yra tik iliuzija, nebent nortum apiplti bank, bandiau juokauti, siekdamas suvelninti ms pokalb. Kaip tik apie tai ir galvoju, su karia ypsena atsak mano pastamas. Na, pridriau a, jei mogus nori greit pinig, jam reikia paimti paskol arba susirasti darb. Tai, darydamas ivad pasak mano pastamas ir jo balse pasigirdo dar viena nusivylimo gaidel, tavo mokytojas neturi joki idj be to, kad apipltum bank, susirastum darb arba pasiskolintum? Na, neinau, atsakiau sutriks, galbt ir turi, bet seminaro metu jis kalbjo apie ilgalaikes finansines strategijas.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

6

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Taigi, kaip minjau, turiu skubti, buvo malonu tave pamatyti, perduok linkjimus eimai, tardamas iuos odius jis atsistojo ir visikai neskubdamas patrauk ten, kur neva jo kakas labai lauk. Nuo io susitikimo jau prajo keli metai ir nuo tada taip apie j daugiau nieko ir neigirdau. Mano pastamasis, mano herojus kakur dingo ir iki iol a galvoju, ar nevyko kokia nors nelaim, ar nesu pats bent iek tiek prie to prisidjs. Juk mano pastamas turjo aikiai suformuluot klausim ir, ko gero, t akimirk igyveno ne paias geriausias emocijas. Taiau tuomet a nieko negaljau pasakyti. O galbt, jeigu a biau inojs, kaip yra daromi greiti pinigai, biau galjs padti ne tik jam, mogui, kur laikiau savo mokytoju, bet ir tkstaniui moni, kuriuos spaud btent greit pinig stoka. Galbt a biau galjs padti monms, kurie neturi pinig susimokti u operacij, nuo kurios priklauso j artimj gyvyb. Ir kaip bt galjusios pagelbti ilgalaiks investicijos, jei i operacija turt vykti per kelias savaites. Galbt mano praktiniai patarimai bt galj isaugoti tkstanius eim, kurios griuvo dl paprastos prieasties jie neigaljo susimokti susikaupusi skol. A pats savo gyvenime kelet kart susidriau su tokiais dalykais, kaip visikas pinig badas, ir inau, kaip keiiasi mstymas ir kokias kvailas idjas mes bandome gyvendinti, kai pinig stoka sukelia tiesiogin grsm ms ilikimui. Taigi paadjau sau, kad kada nors paraysiu knyg apie greitus pinigus. Paadjau, kad apklausiu geriausius pasaulyje finans ekspertus ir suinosiu atsakym vien klausim:

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

7

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Kaip kiekvienas i ms, nepriklausomai nuo isilavinimo ar gyvenamosios vietos, gali per trump laikotarp pakeisti savo finansin padt?

Taigi pristatau Jums septynis legalius bdus, kuriais galite pasinaudoti, nordami udirbti greit pinig. ia turiu omenyje 3090 dien laikotarp. Bsiu Jums labai dkingas, jei perskait i knyg pasidalinsite savo idjomis, savo metodais, ir bsiu labai laimingas, jei mano knyga bent vienam mogui suteiks iek tiek vilties ir drsos nepasiduoti net ir tomis akimirkomis, kai visas pasaulis atrodo yra nusiteiks prie tave. i knyg skiriu savo mokytojui, tikiuosi, jam pavyko surasti atsakym man uduot klausim...

Algirdas Karalius

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

8

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

JEIGU JS TOKIE PROTINGI, KODL JUMS TRKSTA PINIG?

Sensacija! Atskleista turtingiausi moni paslaptis!NEUROFINANSAI atsako klausim KODL 95 proc. moni tarpusavyje dalijasi tik 5 proc. pinig, o lik 5 proc. moni pasidalija likusius 95 proc. pinig? NEUROFINANSAI tai naujas mokslas, tiriantis procesus, vykstanius mogaus smegenyse tuo metu, kai jos galvoja apie pinigus. Vis mogaus elges nulemia dvi pagrindins jgos: 1. Noras igyventi malonum 2. Noras pabgti nuo skausmo Btent ie du pagrindiniai motyvai ir lemia ms veiksmus, atitinkamai ir ms gyvenimo rezultat. Tarp turting ir neturting moni neurologiniame lygyje yra tik vienas skirtumas 95 proc. planetos moni jauia didiul malonum ileisdami pinigus, t. y. pirkdami produktus ar paslaugas, ir atvirkiai, jauia milinik skausm, stres, kai pinigus reikia pasilikti sau. Jie tai vadina taupymu, ekonomija. Btent dl ios prieasties 95 proc. moni, gyvenani planetoje, ij pensij taip ir neturi sukaup jokios didesns pinig sumos. Nepriklausomai nuo to, kiek jie udirba, pinigus ileidia iki mnesio pabaigos. Net ir tie,2011 Algirdas Karalius www.infobusiness.lt 9

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

kurie sugeba sukaupti tam tikras pinig sumas, labai greitai jas ieikvoja pirkdami brangesnius produktus ar paslaugas.

Kas gi vyksta turtuoli galvoje?

Turtingi mons igyvena didel skausm, kai jiems tenka atsisveikinti su pinigais (paprasti mons tai vadina gobumu), ir nepakartojam malonum, kai pinigai lieka pas juos. Turtingi mons supranta, kad turtingumas ne tai, kiek tu gali ileisti pinig, o kiek lieka pinig tavo kienje po vis ilaid.

Neturtingi mons vertina savo turt pagal tai, kokius daiktus gali sau leisti nusipirkti, o turtingi u koki sum pinig gali parduoti savo turt. Neturtingi mons pinigus iri kaip priemon, kuri leidia jiems kak sigyti (atiduoti pinigus kitiems), o turtingi kaip priemon, kuri leidia usidirbti dar daugiau pinig (ir juos pasilikti).

Turiu dar blogesn ini

Jokie Js bandymai pakeisti savo finansin padt, pradedant nuo labiau apmokamo darbo paiekos iki finansini kurs lankymo, bandymo investuoti, neatne Jums ilgalaiks finansins naudos, kol nepakeisite savo smegenyse malonumo ir skausmo ryio bei finansinio2011 Algirdas Karalius www.infobusiness.lt 10

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

elgesio. Kalbant paprasiau, kol neimoksite jausti neapsakomo malonumo pasilikdami pinigus ir igyventi skausmo atiduodami juos kitiems, tol Js padtis nepasikeis. 95 proc. moni, gyvenani ioje planetoje, serga sunkiai pagydoma priklausomybs liga. Seksologai i lig pavadint finansiniu bejgikumu (negaliu pasakyti NE nei vienam pardavjui ar prekei), narkologai vartot opingomanijos svok. Tai jokiu bdu nereikia, kad visi turtingi mons tiek gobs, kad neleidia sau emik malonum. Anaiptol, turtuoliai mgsta pasilepinti, taiau tai daro nemaindami savo finansinio kapitalo augimo temp.

Kok pirm ingsn turime engti?

Pakeisti elektrodus savo smegen finansiniame akumuliatoriuje. Tai, kas anksiau mums buvo pliusas (malonumas), dabar turi tapti minusu (skausmu). O tai, kas anksiau buvo minusas (skausmas), dabar turi tapti pliusu (malonumu).

Vien atlikus veiksm, ms pasaulis apsivers auktyn kojomis. Atsiras tinkamo lygio motyvacija, btina tam, kad taptumte turtingi. Kelyje link turt teisingas poiris pinigus sudaro 90 proc. skms. Technins subtilybs, vairs instrumentai, metodai, bdai visa tai apima tik 10 proc. skms. Pasikartosiu jokie finansiniai instrumentai

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

11

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

nepads, jei Js smegenys nebus paruotos teisingam j panaudojimui.

Tad i pradi paveikite smegenis teisingomis mintimis ir tik po to pradkite taisyti savo finansin padt.

MIITAII IIR VIISA TIIESA APIIE PIINIIGUS M TA R V SA T ESA AP E P N GUS1 MITASPinig nra. Tai pats didiausias mitas, kuriuo mons tiki nesusimstydami apie tai, kaip kvailai jis skamba. K reikia pasakymas: Nra pinig? Kiekvien dien monet kalyklos kala vis daugiau pinig. Pasaulyje yra toks j kiekis, kad pinigus sunku suskaiiuoti, ir jis vis auga. mons tvirtina, kad alyje ar mieste, kuriame jie gyvena, nra pinig, j darbovietje taip pat nra pinig, baigiant tuo, kad jie asmenikai irgi j neturi. Ir tai yra melas. K reikia nra pinig? Visai nra pinig? Js jau seniai btumte mir i bado, jei j neturtumte. Mes uhipnotizuojame savo smegenis ir jos nustoja pastebti akivaizdius dalykus.

Kokia yra tiesa?Pinig yra tiek daug, kad jie guli tiesiog po kojomis, laukia ms u kiekvieno kampo, tik mes j nematome, o tuo metu kiti mons tiesiog neturi kur j dti.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

12

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Tad nustokite apgaudinti save bei kitus ir nuolat tvirtinkite sau, kad pinig yra labai daug, tik belieka atsakyti klausim, kaip juos pasiimti. Taigi tikroji problema yra ne ta, kad pinig nra, o kad nra aiku, kaip j gauti. Taiau kuo maiau mons turi pinig, tuo, kad ir kaip bt keista, laiko save didesniais ekspertais. Jie didiuojasi, kad nepakliva finansines pinkles, netiki jokiais finans inovais, ir i esms yra tikri finans ekspertai. Tai mons, kurie ino visas vietas, kur nra pinig, ir visus bdus, dl kuri nemanoma pinig udirbti. ie mons yra paties didiausio melo altiniai. Jie apgaudinja save bei kitus, ir daro tai taip tikinamai, kad vis didesnis skaiius moni jais pradeda tikti.

2 MITAS

Viskas brangu ir brangs dar labiau. Nebna tokio dalyko, kaip brangu. Egzistuoja tik toks reikinys, kad Js neturite pakankamai pinig sigyti norim daikt. Kad ir kokia bt didel troktamo dalyko kaina, jei yra moni, kurie j perka, reikia, ji visgi yra priimtina. Taiau mons tkstant kart per dien tvirtina, kad viskas brangu: brangsta dujos, maisto produktai, paslaugos, jie kaltina valstybs verslininkus, bet pamirta apie vien mog, kuris ir nea atsakomyb u visa tai Js ir tiktai Js vienintelis esate atsakingas u tai, kad neturite pakankamai pinig apmokti visas sskaitas. Ir t akimirk, kai nustosite kaltinti bei teisintis, galsite pakeisti savo finansin padt. Js galite vis gyvenim skirti valstybs politikos ir verslinink gobumo kritikai, bet js sskaitoje dl to neatsiras nei vieno papildomo lito ar dolerio.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

13

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Taiau, kai savo dmes koncentruosite sugebjim udirbti pinig, pradsite kalbti apie brangius dalykus kitaip, pvz. :

Nors iandien neturiu pinig sigyti io daikto, laikui bgant a j nusipirksiu.

arba Man patinka itas daiktas, kain kaip galiau jam usidirbti?

arba A nenoriu itam daiktui leisti tokios pinig sumos.

Taigi nusiimkite saviapgauls akinius ir pairkite tiesai akis nra brangi daikt, yra tik plona kien.

3 MITAS

Kriz. A neturiu pinig, nes pasaulyje siautja kriz. Tai labai populiarus pasiteisinimas, kuris atitraukia ms dmes nuo tiesos. Tiesa yra tokia, kad krizs metais pinigai niekur nedingsta, j kiekis netgi padidja, tik vyksta pinig persiskirstymas. Pinigai pereina i maiau finansikai iprususi rank labiau patyrusias. Visais laikais btent kriz daugeliui turtuoli tapdavo tiltu dar didesnius turtus.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

14

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Kitais odiais tariant, turtuoliai turtja, o vargai praranda pinigus, ir tai vyksta ne dl to, kad pasaulis yra netobulas, o todl, kad:

Pinigai mgsta tuos, kurie geriau sugeba juos apsaugoti.

4 MITAS

Neturiu komercins gyslels. Daugelis moni ventai tiki, kad turtuoliais tampa arba sukiai, arba ypatingais gabumais apdovanoti mons. Dalis tiesos yra, ir, be abejo, labai maa tikimyb, kad tapsite finansiniu magnatu, jei netursite tam tikr prigimtini talent. Taiau, kalbdami apie finansin laisv ir turt, mes turime suprasti, kad finansiniai proiai gali bti formuojami lygiai taip pat, kaip ir bet kuris kitas gdis. Juk nesakote, kad esate nepakankamai talentingi naudotis kompiuteriu, vairuoti automobil, valytis dantis arba skaityti. Kasdieniniai finansiniai proiai yra tiesiog privalomi kiekvienam mogui, kaip privaloma dirbti kompiuteriu ir pan. Tam, kad turtingai gyventumte, nebtina turti iskirtini talent, utenka ilaisvinti visiems i prigimties duot igyvenimo instinkt. Per milijon evoliucijos met ms smegenys perjo vis paruoiamj etap. Jos yra visikai pritaikytos ilikti ir klestti iame pasaulyje. Kad igyvent, smegenys gali imokti vis btin dalyk.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

15

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

K sako ms instinktai?

Jie sako, kad turime ne tik igyventi, bet ir plstis, didinti savo takos zon. Ir vienintelis dalykas, kuris slopina ms instinkt, tai isilavinimas, kur mes gauname. Deja, nei vienoje mokykloje nra mokoma elgtis su pinigais. Taigi mes imokstame vairi nereikaling dalyk ir negauname btiniausi gdi. Deja, danai ir tvai negali mums padti, nes j patirtis bna pasenusi ir j skms modeliai iais besikeiianiais laikais tampa neefektyvs. Bet tai nereikia, kad mes galime kak kaltinti, o yra akivaizdu, kad dabar pats laikas priimti atsakomyb u savo finansin laisv ir pradti mokytis tvarkyti pinigus. Kuo greiiau imoksite, tuo ilgiau diaugsits turtingo gyvenimo malonumais.

5 MITAS

Ne ten gyvenu, ne ten dirbu. Tai vienas i pai populiariausi mit, kurie leidia visikai nusiimti atsakomyb u savo finansus. Mes, kupini didiausio entuziazmo, kritikuojame valstyb, kurioje gyvename, darbe taip mgstame paverklenti, apkalbti savo darbdavius, o k nors pakeisti jau nebeutenka jg. Daugelis moni bando isisukti i padties iekodami darbo kitoje monje ar net kitoje valstybje. Taiau daugelio i j gyvenimai i principo nepasikeiia. Nedaug laiming veid galite pamatyti emigrant gretose, o euforija dl naujai rasto darbo dingsta prajus vos kelioms savaitms.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

16

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Tai nereikia, kad neturime iekoti geresni slyg, o yra akivaizdu, kad nordami pasiekti kitok finansin rezultat, privalome pakeisti savo finansin iprusim.

Turime formuoti naujus proius ir tada pamatysime ymiai daugiau galimybi ne tik svetimose alyse ir kitose monse, bet ir toje paioje vietoje, kurioje esame dabar.

Kadangi gyvename globalios ekonomikos laikotarpiu, tokia svoka, kaip Lietuvos rinka, Rusijos rinka, Amerikos rinka, praranda bet koki prasm. Js galite gyventi kaime ar labiausiai atsilikusioje alyje, taiau, jeigu turite kompiuter ir prisijungim prie interneto, galite valdyti didiulius pinigus. Taigi vl kvieiu plaiai atverti akis mes gyvename ypatingu laikotarpiu, ypatingoje alyje ir turime visas slygas, tiek politines, tiek ekonomines tam, kad pltotume savo veikl visame pasaulyje. Nebra sien, egzistuoja tik vidiniai ms smegen apribojimai.

6 MITAS

Nra laiko. Meluojate. Kiekvienas i ms turi tiek pat laiko, kaip ir visi 24 val. Nedrskite sakyti, kad Js jo neturite. Kai gulsite mirties pataluose, galsite skstis, kad jo nra, taiau ir tada vargu, ar tai bus geras pasiteisinimas.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

17

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Turime tik dvi problemas, susijusias su laiku:1. Neteisingai sudliojame prioritetus 2. Laik keiiame pinigus.

ios knygos tikslas paskatinti Jus susimstyti apie tai, kaip imokti udirbti pinigus nustojus keisti laik juos. Tam, kad sukurtumte papildom pajam altini, nereikia 8 val. per par. Js galite skirti tiek laiko, kiek turite, bet pradioje privalote investuoti tam tikr laiko kiek. Tik investav dal laiko, ateityje galsite jo gauti vis daugiau ir daugiau. Nustatykite sau prioritet suformuoti papildom pajam altin (bent vien per metus), ir kai atsiras pakankamas kiekis pinig, galsite priimti kit sprendim ar i tikrj a noriu skirti 8-10 val. per dien taip, kaip tai dariau iki iol.

Gal pats laikas pradti dirbti maiau, o udirbti daugiau?

Ir nors tai daugeliui moni gali skambti keistai, btent ia ir slypi visa tiesa. Turtja ne tie, kas parduoda savo laik, o tie, kas imoksta laik ir pinigus investuoti, ir su kiekvienais metais jie j gauna vis daugiau.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

18

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

7 MITAS

Man nereikia daug pinig. Be abejo, apribojus savo ambicijas, manoma imokti normaliai gyventi su minimaliom ilaidom. Galima netgi sukurti atskir gyvenimo filosofij. Kiek yra dvasinga gyventi ubago gyvenim? Taiau tiesa yra ta, kad mogus galt save visikai realizuoti kaip asmenyb, jam daniausiai reikia ymiai daugiau pinig, negu jis udirba per mnes. Netgi jei Js asmeniniai poreikiai yra minimals, tai dar nereikia, kad Js artimj poreikiai turi nusileisti iki Js lygio.

Nepamirkime ir apie ateit

Metams bgant nejaunjame, taigi tikimyb, kad sirgsime ir mums bus reikalinga pagalba, su kiekviena akimirka tampa vis didesn. Taip pat nepamirkime, kad kas 10 met infliacija padvigubina pragyvenimo kain. Taigi tam, kad ilaikytume t lyg, kuriame gyvename dabar, ateityje mums reiks bent kelis kartus padidinti savo pajamas. mogaus gyvenimo vidurkis ilgja, o tai reikia, kad pensijoje tursime praleisti daugiau laiko, nei manme. Ir jei pasiirsite tiesai akis, nei valstyb nei darbdavys, nei jokios kitos organizacijos, net Js artimieji negals utikrinti tokio pragyvenimo lygio, kok turjote. Taigi turtingumas nra Js noro ar nenoro klausimas, Jums tiesiog lemta bti turtingais. O ubagyst yra ne kas kita, kaip liga, kuri atsiranda dl ms finansinio apsileidimo.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

19

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Taigi nesididiuokite tuo, kad neturite pinig, taip pat kaip nra kuo didiuotis tapus priklausomam nuo alkoholio ar narkotik. Kiekvienas i ms turi galimyb pasirpinti savo finansais.

Tad kodl Jums nepradjus to daryti jau iandien?

8 MITAS

Pinigai ne pats svarbiausias dalykas. Taip, sutinku su Jumis. Sveikata, eima, meil, draugyst, santykiai yra daug svarbesni dalyk nei pinigai. Taiau pinigai leidia pasirpinti paiais svarbiausiais dalykais gyvenime. Nustokite save apgaudinti sakydami, kad nenorite skirti per daug dmesio ir laiko pinigams. Nesakykite, kad geriau skirsite it laik eimai, vaikams arba hobiui. Geriau pasakykite, k adate daryti ateinant pirmadien i pat ryto? Ko gero vaiuosite darb, palikdami vaikus, hob ir kitus dalykus. Js veidmainis, nuolatos beteisinantis, kad pinigai Jums nesvarbs. Paradoksas yra tas, kad:

Kuo maiau galvojame apie pinigus dabar, tuo daniau teks pagalvoti apie juos ateityje.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

20

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Tam, kad turtumte galimyb daugiau laiko skirti svarbiausiems dalykams gyvenime, reikalingos dvi slygos laikas ir pinigai. Taiau kadangi laik keiiame pinigus, tai apibendrindami rezultat, neturime nei laiko, nei pinig. Tad teisinga bt pasakyti, kad btent dl artim moni ar dl to, kas man yra svarbu, a kasdien turiu skirti tam tikr laiko ir energijos kiek, kad pageriniau savo finansin padt. is laikas daniausiai yra Js laisvalaikis, kurio, deja, turite ne tiek ir daug. Vis dien skiriame tam, kad plstume kit moni verslus, dirbame darbdaviams, valstybei, elektr ir dujas teikianioms monms, kavinms, parduotuvms. Tad gal bt logika bent 10 proc., laiko skirti savo finans altiniams vystyti. Jeigu Js neturite tam laiko arba energijos, kreipkits gydytoj kakas ne taip. Blogiausia tai, kad jei nesusirpinsite tuo iandien, rytoj tursite dar maiau laiko (nes tam, kad sudurtumte gal su galu, bsite priversti dar daugiau dirbti), taipogi rytoj Js bsite senesnis ir labiau pavargs.

Tad pats geriausias laikas pradti rpintis svarbiausiais dalykais yra iandien, o pinigai yra vienas i svarbiausi gyvenimo dalyk.

9 MITAS

Pinigai tai blogis. Kad ir kaip kvailai skambt itas teiginys, milijardai moni visame pasaulyje ventai tuo tiki. mit su malonumu palaiko tie, kas valdo pasaulio pinigus, o taip pat valstyb ir iniasklaida. Kakam yra labai

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

21

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

naudinga, kad itas virusas plist kaip galima plaiau ir greiiau. Pasiirkite, kokie pasaulyje labiausiai mgstami televizijos serialai btent Ir turtuoliai verkia tipo. iniasklaida irgi su kaupu prisideda prie turtingo mogaus vaizdio krimo. Turtuolis tai monstras, sukius, ikryplis, kuris nuolatos dreba dl savo turt ir gyvybs, dl didelio streso. Laikui bgant, turtuolis pradeda vartoti narkotikus, praranda eim, kol gal gale patenka u grot. Sutikite, pakankamai grasinantis paveiksliukas, kuris atbaido didel kiek silpnesns psichikos moni. Per vis monijos istorij mitas, kad turtuoliai nepateks roj, o ubagyst yra dvasingumo pagrindas, yra intensyviai pltojamas. Nereikia turti ypatingai valgaus proto, kad suprastumte, kodl taip yra daroma, ir jeigu tikite iuo mitu, deja, patarti esu bejgis. Noriu palinkti skms ir tikiuosi, kad kitame gyvenime Jums bus atlyginta u io gyvenimo kanias. Taiau, jeigu tursite bent iek tiek drsos blaiviai pasiirti tai, kuo iniasklaida maitina ms smegenis, nesunkai pastebsite vien bendr bruo 97 proc. visos kas dien pateikiamos informacijos yra negatyvios ir bauginanios inuts. Jos tikrai neskatina pasitikjimo savimi ir kitais, tikrai nekvpia drsos ir noro pabandyti kak pakeisti, taiau yra lengvai parduodamos. ymiai lengviau ir greiiau, nei geros inios. Ir tai vyksta dl ms smegen gimtos ypatybs daugiau dmesio skirti blogai ir pavojingai informacijai, kuri kelia grsm ms ilikimui, o tuo naudojasi chaoso pardavjai.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

22

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Turiu Jums ger ini

Js turite pasirinkim galite valgyti nesveik maist, rkyti, vartoti narkotikus ir maitinti savo smegenis neigiama informacija, juolab, kad iuo metu rinka silo didel i grybi pasirinkim. Arba galite pasirinkti sveik maist, tapti laisvu nuo cigarei ir savo smegenis maitinti teigiama ir Jus sustiprinania informacija. Taigi nustokime kaltinti iniasklaid, greito maisto industrij ir narkotik prekeivius. Kuo daugiau kovoji su blogiu, tuo jis turi tendencij labiau augti. Pavyzdiu imkime JAV tai ariausiai u sveik gyvenimo bd kovojanti alis. Amerikieiai yra sporto, sveikos mitybos aistruoliai ir... kas deimtmet nutukusi moni kiekis didja 10 proc., o iuo metu siekia 70 proc. Sutikite, nediuginanti statistika.

Vietoj to, kad kovotumme prie kak, prisijunkime prie judjimo u kak. Nustokime kovoti su ubagyste ir pradkime kurti turting gyvenim.

10 MITAS

Pagalba yra blogai. Kiekviena visuomen turi savo elgesio taisykles, tam tikrus tabu, kai vienoks ar kitoks elgesys skelbiamas pavojingu, nepriimtinu, nepageidaujamu

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

23

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

ir netgi draudiamu. Vienas i didiausi tabu ms visuomenje yra pagalbos suteikimas.

K turiu omenyje tai sakydamas?

Ms visuomenje monms labai tartinai atrodo, kai silots padti, ypa piniginiais klausimais. mons tiek priprat, kad visi i j siekia tik pasipelnyti arba atimti paskutinius pinigus, kad bet kuris bandymas itiesti pagalbos rank priimamas labai atsargiai, o danai ir negatyviai. monms kyla klausimas: Kodl nori man padti ir dar tokiu sunkiu klausimu, kaip pinigai? Ko gero, nori atimti i mans paskutinius skatikus. Todl daugelis knyg ir seminar, kuri tikslas padti monms itrkti i finansins priklausomybs, danai kelia abejoni. Galite pasilyti monms paius absurdikiausius kursus, pvz., karmos ivalymo, akr atidarymo ir pan., ir mons su malonumu ateis sumokti u juos pinig, bet kai jie pamato knyg apie tai, kaip pasiekti finansin laisv arba igirsta apie su pinigais susijus seminar, j pasmon sukyla.

A tai vadinu krab sindromu

Turbt girdjote, kad jei pagautus krabus sudtume kibir, jie pradt labai keistai elgtis. Bet kur krab, bandant ilipti i kibiro, jo biiuliai ia pat traukia emyn. Vietoj to, kad padt vienas kitam isilaisvinti, jie nesmoningai traukia vienas kit prat. Tas pats vyksta ir ms visuomenje joje vyrauja mitai, daug nuoding informacini virus, kurie

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

24

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

ikraipo ms pinig suvokim. Tuose virusuose (jie dar vadinami memais) yra montuota programa, kuri apsaugo virus nuo jo suradimo ir sunaikinimo. mons uprogramuoti taip, kad bet kuri informacija, kuri galt padti jiems blaiviai irti finansin padt ir pamginti itrkti i iurki rato, bt vertinama kaip provokacija, finansin piramid arba dar koks kitas baisus dalykas. Nors visi mokame skaityti, daugelis i ms nepasinaudoja ia galimybe. Daugiau nei 90 proc. moni per metus neperskaito nei vienos knygos, k jau kalbti apie knygas, susijusias su finansais. Ir nors knygynuose bei internete daug naudingos informacijos, galinios padti padidinti ms finansin iprusim, dauguma moni savanorikai jos atsisako.

Utenka bent 15 min. skaitymo per dien ir per mnes perskaitysite vien knyg, o per metus tai jau sudarys 12 knyg.

Perskait 12 knyg apie asmeninius finansus ir pritaik j principus savo gyvenime, Js i karto patenkate elit, 3 proc. visuomens, kuri smoningai tobulina savo gdius.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

25

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Taigi skaitydami i knyg Js darote dar vien ingsn finansinio iprusimo link, o ateityje ir finansins laisvs link. Ar padarysite antr ir trei ingsn priklauso tik nuo Js.

7 MINUTS, KURIOS PAKEIS JS FINANSIN PADT VISIEMS LAIKAMSPasaulyje egzistuoja du bdai kaip udirbti daug pinig ir tapti turtingam:

1 BDAS

is bdas yra ltas ir trunka nuo 10 met ar net vis gyvenim. Jau kalbjome su Jumis apie tai, kad per ms rankas per vis gyvenim pereina milinikas kiekis pinig (maiausiai apie 1 milijon lit). Jeigu dal i pinig sugebtumte atidti ir protingai investuoti, tai po pakankamai ilgo laikotarpio galtumte sukaupti ne maiau kaip 1 milijon lit arba doleri. Taiau daugeliui i ms pinigai reikalingi ne gyvenimo pabaigoje, o dabar. Mums reikia apmokti sskaitas jau iandien, mus spaudia kredit palkanos, mes troktame sigyti daikt ne ateityje, o dabar, taigi daugeliui moni reikalingi greiti pinigai.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

26

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

2 BDAS

Btent udirbti greit pinig mums atrodo nepaprastai sunku. Lengva patikti, kad ateityje bsite turtingi, bet nepaprastai sunku, kad nekeisdami darbo ir gyvenimo galite jau per pirm mnes padvigubinti savo pajamas.

ioje knygoje aptarsime konkreius metodus ir bdus, kurie leis kiekvienam i js jau per pirm mnes udirbti pinig sum, kuri prilygsta arba virija Js mnesin atlyginim. Ir tam Jums nereiks daryti joki staigi pokyi, keisti darb ar atsisakyti esamo verslo.

Kiek tam reiks skirti laiko?

Js udirbsite iuos pinigus, skirdami maiausi savo laisvo laiko dal. Bet svarbiau yra tai, kad pakeit mstym ir finansin elges, jau per pirmas 90 dien radikaliai pakeisite savo finansin padt. Js galsite sukurti ne tik papildom pajam altini, bet ir paversti juos nuolat ateinaniais ir nuolat auganiais altiniais. Taigi ateis akimirka, kai galsite priimti sprendim, ar toliau dirbti darb, kuriam skiriate 810 valand per dien, ar pereiti prie kito grafiko. O gal nutarsite padaryti nedidel pertraukl ir metams ar keliems ikeliauti Jus dominanias alis, inodami, kad pinig altiniai nesustos neti taip reikaling pajam.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

27

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Bet prie aptardami konkreius bdus ir metodus, kaip udirbti greit pinig, paanalizuokime sprendim primim.

Kas keiia ms gyvenim?

Tikrai ne ilgi apmstymai, informacijos rinkimas ir konsultacijos su ekspertais. Ms gyvenim lemia sprendimai, kuriuos darome kasdien. Ir tam, kad priimtume sprendim, mums utenka daniausiai VIENOS minuts. Praktikai tai trunka dar greiiau. Taiau daugel sprendim darome net nesusimstydami. Mokslininkai teigia, kad 95 proc. vis ms sprendim daromi automatikai. Ir deja, daugelis i j yra susij su nesmoningu noru nieko nekeisti, o tsti tai, k darme iki iol. Tai yra sprendimai pavadinimu: Tsk toliau.

Mums reikia imokti priimti sprendimus, kurie reikt: Keisk, daryk kitaip.

Jeigu nieko nekeisime ir elgsims taip pat, kaip iki iol, bus kvaila tiktis kit rezultat. Ir kuo greiiau priimsime tuos sprendimus, tuo maiau laiko bus vairioms baimms ir abejonms, kurios sukausto daugel moni. Ypa tokios baims lydi mums kylanius su pinigais susijusius klausimus.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

28

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Turiu Jums ger ini

Gera inia, kad kuriant greitus pajam altinius Jums negresia jokie pavojai, nes rizika lygi nuliui. Blogiausia, kas gali vykti tai, kad nieko nevyks. Jeigu nepriimsite joki sprendim ir nesustiprinsite j veiksmais, niekas nepasikeis, neprarasite joki pinig, bet taip pat ir nieko neudirbsite. Taiau jei norite, kad Js padtis pasikeist, turite priimti kelet sprendim, susijusi su nedideliais, bet labai svarbiais pokyiais. Vienas i mit, kuriais mons tiki, yra susijs su tuo, kad siekdami radikaliai pakeisti padt, turime radikaliai keisti ir savo gyvenim. Kitais odiais tariant, nordami dideli pinig, turime dar daugiau dirbti. Bet tiesa slypi kitur mums reikia imokti dirbant maiau udirbti didesni pinig.

Turime imokti valdyti princip: Maiau tai reikia daugiau. Btent is principas utikrina ypating rezultat, priimant 7 nedidelius sprendimus. I viso Jums reiks tik 7 minui, kiekvienas sprendimas utruks tik 1 minut.

Tad kokie tai sprendimai?1. A bsiu turtingas 2. A nuolatos kelsiu savo finansin iprusim 3. A sukursiu daugybin pajam altin

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

29

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

4. A kursiu rezidualini pajam altin 5. A nuolatos didinsiu savo kapital 6. A padsiu kitiems monms tapti turtingesniems 7. A dalinsiuosi savo pinigais

Du pagrindiniai turtingumo principai:1. Pinig altini vairov 2. Rezidualini (nelinijini, pasyvi) pajam svarba

Greitas testas

5 idealaus verslo charakteristikos

1. 2. 3. 4. 5.

Nulins pinigins investicijos Nulin rizika Nulinis laikas Nulinis valdymas Nulin energija

Ar turi tok versl? Ko gero, ne, todl pats laikas pradti j kurti!

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

30

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

7 VISIEMS PRIEINAMI BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN1 BDAS Greitos operacijos su nekilnojamuoju turtuPirmas pajam altinis, kur turi valdyti kiekvienas blaiviai mstantis mogus nekilnojamasis turtas. Kodl? Kiekvienas i ms per savo gyvenim vienaip ar kitaip susiduria su nekilnojamuoju turtu gyvename butuose, namuose ir nuolat galvojame, kaip pagerinti savo gyvenimo slygas. Netgi jei neadate profesionaliai verstis nekilnojamuoju turtu, privalote imanyti nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo principus. 1 prieastis: daugeliui pasaulyje gyvenani moni nekilnojamasis turtas yra pagrindin gyvenimo investicija ir klaidos, padarytos ioje srityje, daro tak visam mogaus gyvenimui. 2 prieastis: nekilnojamojo turto tema turime daugiausiai ikreiptos ir klaidingos informacijos. Atsikrats i klaiding nuostat, kiekvienas i ms savo finansinje padtyje gali padaryti milinik uol. 3 prieastis: btent nekilnojamasis turtas priveria mus sivelti ilgalaikes paskolas, paversdamas mus bank kaitais ir finansiniais vergais. Labai danai nesusimstome, kad pam paskol bstui, i principo tampame

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

31

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

neetatiniais banko darbuotojais, udirbaniais bankams peln.

dien

ir

nakt

Skaudiausia tai, kad danai nesuvokiame, jog gyvename ne savo namuose, kol is bstas priklauso bankui. Taiau mes priversti atsiduoti bankams, nes danai neinome bd, kaip kitaip sigyti bst juk tai labai brangus pirkinys.

tai ir gera iniaKiekvienas i ms gali valdyti instrumentus, kurie leidia pirkti ir parduoti nekilnojamj turt visikai neinvestuojant savo pinig. inodami, kaip funkcionuoja nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo operacijos be iankstinio apmokjimo, galime per pakankamai trump laik sikelti savo svajoni nam, nesumokj u j praktikai n vieno savo lito. Geriausia yra tai, kad tam nereikia joki paskol. Po keli met darbo su nekilnojamuoju turtu galite tapti ne tik savo bsto savininku, bet ir sukurti ilgalaiki pasyvi papildom pajam altin. inau, kad tai skamba kaip utopija. Ypa krizs metais Jums gali atrodyti, kad tokios nekilnojamojo turto operacijos yra panaios finansines piramides arba nelegal versl, ir a jus visikai suprasiu, nes btent toki nuomon ir nori sukurti visuomens informavimo priemons. Btent nekilnojamasis turtas yra lengviausias instrumentas valdyti didiules moni mases ir labai nedidelis kiekis moni turi prijim prie tos informacijos, leidianios netgi giliausiais krizs metais be rizikos atlikti daug greit nekilnojamojo turto operacij. 4 prieastis, kodl btent nekilnojamasis turtas yra vienas i svarbiausi pajam altini: neirint visas buvusias finansines krizes, ilgalaikje perspektyvoje turtas visame pasaulyje tiktai brangdavo. em yra ribotas2011 Algirdas Karalius www.infobusiness.lt 32

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

resursas, o bstas visais laikais bdavo, yra ir bus paklausiausias produktas. Kiekvienais metasi gims vis daugiau moni ir visiems jiems bus reikalingas bstas. Jei kit preki mons ir gals atsisakyti, tai maiausias pajamas turintiems monms stogas vir galvos vis tiek visada bus aktualus. Net ir giliausios krizs metais, tuo metu, kai bankai griva, o akciniai fondai sprogta kaip muilo burbulai, nekilnojamojo turto kaina krisdama niekada nepasiekia nulio. 5 prieastis: nekilnojamasis turtas yra turtas, kur galima paiupinti ir pamatyti, kuris ir iandien, ir rytoj lieka toje paioje vietoje, j galima atnaujinti, praturtinti ir parduoti arba inuomoti. Pats faktas, kad 75 proc. vis turtingiausi pasaulio moni savo turtus sukr i nekilnojamojo turto, veria susimstyti, ar i tikrj turtuoliai tokie kvaili? O galbt ms kompetencijos stoka ir nemokjimas elgtis su nekilnojamuoju turtu neleidia pamatyti didiuli galimybi. Mano asmeniniame gyvenime paiais sunkiausiais laikais (patikkite, a j turjau nemaai) btent nekilnojamasis turtas itiesdavo pagalbos rank. Taiau tam, kad imoktumte be pinig per trumpiausi laik gauti pajam i nekilnojamojo turto operacij, Jums btina surasti tos srities geriausius ekspertus, su malonumu pasiruousius pasidalyti savo patirtimi.

Kodl nekilnojamojo turto ekspertai turt atskleisti savo paslaptis?

Atsakymas labai paprastas jiems tai yra labai naudinga. Kodl? Kad ir koks btumte talentingas

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

33

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

nekilnojamojo turto ekspertas, Js vienas turite labai ribot resurs, taigi per dien negalite nuveikti daugiau nei vieno mogaus darb. Nordami plsti savo versl, privalsite samdyti darbuotojus. O k tai reikia? Juos reikia surasti, jiems reikia inuomoti biurus, mokti atlyginimus, juos kontroliuoti ir, toli grau, ne daugelis i t samdom darbuotoj sugebs parodyti gerus rezultatus. Taigi priimdami samdomus darbuotojus, turite skaudani galv, finansini nuostoli bei rizikos. Netgi pats geriausias darbuotojas laikui bgant ieina, ima kurti savo mones... Taigi u savo pinigus maitinate konkurentus ir skatinate problem atsiradim. Baisiausia, kad paiam lieka vis maiau laiko usiimti nekilnojamojo turto operacijomis. Taigi patenkate uburt rat.

K gi daro geriausi pasaulyje nekilnojamojo turto ekspertai?

Vietoj to, kad iekotsi darbuotoj, jie rengia mokym programas, kuriose dalijasi savo patirtimi, ir u tai gauna milinik pinig. I geriausi savo mokini, kurie rodo, kad yra gabs ir atkakls, jie formuoja bsim savo verslo partneri komandas. Taigi su kiekviena diena j verslas pleiasi ir tam jie neileidia n vieno lito, nerizikuoja ir nevaisto laiko veltui.

Jei norite padaryti greit uol nekilnojamojo turto versl, negaikite laiko bandym ir klaid metodui. Juk Jums reikalingi greiti pinigai. Suraskite pat geriausi mokytoj ir su jo pagalba nuygiuokite vis keli lengvai, paprastai ir greitai.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

34

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

2 BDAS greiti verslai

Kuo skiriasi greiti verslai nuo tradicini?Kaip inia, sukurti tradicin versl Jums reikia keleto element: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Verslo idjos Unikali produkt ar paslaug mons steigimo Patalp nuomos, darbuotoj paiekos, l atlyginimams Rinkodaros bei reklamini kampanij Logistikos Kantrybs sprsti problemas Pradinio kapitalo Daug rizikos

K tvirtina negailestinga statistika?

Per 5 metus nuo mons steigimo bankrutuoja apie 95 proc. moni. 10 met ibandym atlaiko maiau nei 1 proc. moni. 50 proc. vis igyvenusi kompanij vos suduria gal su galu.

Taigi laikui bgant prarandate daug pinig, o kad sitvirtintumte rinkoje, Jums reikia turti iskirtin

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

35

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

verslininko gyslel, milinik atkaklum ir kas dien skirti 24 val. ilaikyti funkcionuojant versl. Ne paslaptis, kad didelis kiekis moni vis tik rytasi tokiam ingsniui. Kalbdami apie greitus verslus, turime omeny toki verslo form, kuri nereikalauja nuosavo kapitalo, kitais odiais tariant, greitas verslas tai ne kas kita, kaip labai greitas konkreios problemos sprendimas. Tam Js galite naudoti kit moni pinigus, laik, idjas ir t. t. Tradicikai manome, kad verslas turi turti pavadinim, pvz.: A dirbu restoran versle. Taiau greiti verslai danai neturi konkretaus pavadinimo, jie orientuoti ne nuolatin pelno generavim, o konkreios problemos, ikilusios kokiame nors versle, greit sprendim. Pvz., vienas i mano mokytoj, Amerikos neurolingvistinio programavimo specialistas, visai atsitiktinai, lkuriuodamas oro uoste savo lktuvo, pastebjo, kad bilietas, kur jis laik rankoje, buvo upildytas tik i vienos puss. Kita bilieto pus buvo visai tuia. Tad jis pagalvojo, kad tuo metu, kai kompanijos kovoja dl kiekvieno reklaminio skydo ploto, didiuliai kiekiai lktuvo biliet lieka neinaudoti, o tai juk galt bti gera vieta reklamai. Kadangi is mogus, nebdamas verslininku, iki skrydio turjo 2 val. laisvo laiko, nujo oro uosto administracijos patalpas ir suinojo, kiek biliet per metus yra parduodama iame oro uoste. Tai buvo milinikas kiekis.

Koks gi buvo 2 val. rezultatas?Per tas trumpas 2 val. jis sugebjo susitarti ir pasirayti kontrakt dl teisi neinaudot plot. Per artimiausias kelias savaites jis sudar sutart su keletu potenciali reklamos davj ir taip, nuomodamas reklamin2011 Algirdas Karalius www.infobusiness.lt 36

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

plot milinikoms kompanijoms, udirbo nema pinig sum. sivaizduokite, jam net nereikjo kurti jokios mons. Viskas, ko i jo reikjo tai paprastuose dalykuose ivelgti didel verslo galimyb. Tad kodl gi Jums nepadarius to paties? Kasdien mes, kaip vartotojai, susiduriame su tstaniais problem. Vietoj to, kad burbtume ir kak kaltintume, geriau pagalvokime apie tai, kaip galima isprsti kuri nors i j ir taip usidirbti greit pinig. Atminkite, kad svarbiausias sugebjimas, reikalingas verslininkui surasti ir pritraukti reikiamus resursus konkreiai problemai sprsti. Tam nebtina turti pinig, mons, darbuotoj, reikia tiesiog pasinaudoti galimybe. Kaip sak vienas i turtingiausi pasaulio moni: Kiekvieno mogaus gyvenime superfinansin galimyb pasitaiko.... maiausiai tris kartus per savait...

Taigi ko laukiate? Matote problem? Paverskite j apvalia pinig suma! Tegyvuoja problemos!

3 BDAS Greiti pardavimai

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

37

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Ar Jums patinka pardavinti?

Jeigu TAIP, a Jus sveikinu, nes tai reikia, kad patenkate 5 proc. pasaulio elito, su malonumu dalyvaujanio pardavim procese. Jeigu atsakte NE, nesistebkite, nes tai reikia, kad esate i t 95 proc. moni, bijani pardavinti. Dar kart noriu pakartoti, kad Js bijote pardavinti, o ne nemgstate. Vienintel prieastis, kodl mons nemgsta pardavinti tai baim. Jie bijo bti atstumti ir geriau numirs i bado vietoj to, kad kentt girddami atsakym NE. Visi kiti paaikinimai, kodl nemgstate pardavinti, yra saviapgaul. mons sugalvoja vairi pasiaikinim, nes bijo pripainti savo baim. Taigi jie yra dvigubi bailiai. I kitos puss, nesvarbu, k galvojame apie pardavimus, visi mes kasdien priversti dalyvauti iame procese. Patinka mums tai ar ne, bet privalome kasdien pardavinti save klientams, darbdaviams. Esame priversti pardavinti savo idjas ir belieka tik pasirinkti, ar tai daryti su malonumu, ar per prievart. Daugeliui moni odis pardavimai skamba negatyviai, nes jie nesupranta tikros pardavim esms.

Kokia gi tikroji pardavim esm?

O tikroji pardavim esm yra taka kitems monms. Kuo geresnis pardavjas esate, tuo didesn tak pasauliui galite daryti.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

38

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Mokjimas parduoti yra talentas ar kiekvieno imokstamas praktinis gdis?

Mano 20 met darbo patirtis su 15-os pasaulio ali pardavjais teigia, kad gebjimas parduoti yra ir talentas, ir gdis, kaip ir bent kuri kita veikla, pvz., krepinis. Net ir pats talentingiausias krepininkas be nuolatini treniruoi negalt pademonstruoti joki ypating sugebjim. Taip pat ir Js privalote imokti pardavinti nepriklausomai nuo to, ar turite tam talent, ar ne. Pardavim gdis, kaip ir skaitymo, skaiiavimo, darbo kompiuteriu, privalomas kiekvienam mogui. is gdis pads Jums sukurti greit pinig altini bet kurioje pasirinktoje srityje.

Kuo gi skiriasi greiti pardavimai nuo kit pardavimo tip?

I principo visus pardavimus galime suskirstyti dvi grupes: greiti pardavimai ir dideli, sudtingi pardavimai.

Dideli pardavim bruoai:

1. Sudtingi pardavimai reikalauja keleto susitikim su klientais, kartais tai gali utrukti pus met ar netgi daugiau. 2. Sprendim pirkti ar nepirkti daniausiai priima keletas moni.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

39

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

3. Nordami udirbti dideli pinig parduodant, turite arba parduoti daug produkt, arba labai brangiai. Bet kuriuo atveju kaina tampa kertiniu deryb elementu. 4. Klientas priimdamas sprendim rizikuoja. Jo sprendimas pirkti i vieno arba i kito tiekjo turi takos tolesnei verslo pltrai, o tai reikia, kad klientas tkstant kart pagalvos prie apsisprsdamas.

Greiti pardavimai turi visikai prieingus poymius:

1. Norint parduoti utenka daniausiai vieno susitikimo. 2. Sprendim gali priimti vienas mogus. 3. Kaina nedaro didels takos sprendimui. 4. Rizika klientui sumaja iki minimumo.

Labai svarbu suprasti, kad priklausomai nuo pardavimo tipo, naudojamos skirtingos pardavim technikos. Taiau viso pasaulio pardavjai, nepriklausomai nuo savo verslo specifikos, svajoja apie tai, kaip savo pardavimus pagreitinti. sivaizduokite, kaip bt malonu usiimt pardavimais, jeigu kiekvienas klientas po vieno kontakto su Jumis sakyt: TAIP, PERKU. Taiau realyb tokia, kad nordami usidirbti pinig i pardavim, turime pakankamai ilg laik skirti kurti pasitikjim, o btent pasitikjimas ir yra tas auksinis raktas, kur pasukus atsidaro klient seifai. Js uduotis ne tik imokti pardavinti, bet tai daryti greitai. Gera inia ta, kad egzistuoja labai konkreios ir

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

40

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

ibandytos pardavim technikos, apverianios vis pardavim proces auktyn kojom. Toks pardavimas, kuris remiasi pasitikjimu, paveria vis bendravimo su klientais proces labai greitu, maloniu ir pelningu. I principo, nordami parduoti daug ir greitai, turite nustoti pardavinti. Vietoj to, susikoncentruokite kliento problem paiek ir j sprendim silym. Kitais odiais tariant, vietoj pardavjo mstymo, turite susiformuoti gydytojo mstym.

K reikia suformuoti gydytojo mstym?

Tai reikia, kad prie pasilydami savo produkt, turite isiaikinti, o k gi klientui skauda? Ir kuo daugiau klientui skauds, tuo greiiau jis nors atsikratyti skausmo, ir, savaime suprantama, tuo greiiau galsite parduoti. Jeigu norite tapti skmingi pardavjai, turite pamirti visa tai, k kada nors esate girdj apie pardavimus, taip pat turite pradti elgtis visikai kitaip, nei daugelis pardavj. Uslopinkite savo nor parduoti ir, kad ir kaip tai bt paradoksalu, nenordami parduoti Js parduosite dar daugiau.

Kokias klaidas daro daugelis pardavj?

Dauguma pardavj bando suvilioti mog, menkai sudomint j produktu, pasakodami apie produkto privalumus ir apie naud, kuri gali gauti klientas, naudodamasis parduodama preke. Be abejo, toks produkt pirimas sukelia kliento pasiprieinim.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

41

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Statistika teigia, jeigu pardavjas i 25 neigiam atsakym igirsta bent 1 TAIP, tai jau yra geras rezultatas. O kaip irtumte 100 proc. galimyb parduoti visiems?

Tai atrodyt nerealu, bet btent toki pardavim strategij ir turite naudoti. Kitais odiais kalbant, privalote nustoti pirti klientui savo produktus ar paslaugas, o vietoj to, pradti testuoti savo klient. Taip pardavimo procesas virsta atrankos procesu. Js nebandote adaptuoti produkto prie kliento poreiki, o tiesiog savo produktui iekote idealaus pirkjo. Prie silydami sprendim klientui, isiaikinate, ar klientas tinka Js produktui. Ir jei klientas neilaiko testo, j diskvalifikuojate. Tradicini pardavim metu klientas diskvalifikuoja Jus, sakydamas, kad Js ar Js produktas jam nereikalingas. Naudodami nauj pardavim strategij, apveriate visk auktyn kojomis. Suriuojate klientus, o tai reikia, kad 100 proc. Js kontakt tampa skmingi. Js tikslas nra parduoti visiems, Js tikslas visus klientus suriuoti tam tikras grupes, o parduoti tik idealiems klientams. Apie Js produkt jie trokta suinoti kuo daugiau ir turi pakankamai pinig j sigyti. Jeigu visk atliekate teisingai, ideals klientai taps Js gerbjais, o tai reikia, kad nuolatos ne ir ne naujas pinig sumas. Be to, Js paveriate juos savo nemokamais reklamos agentais, nes, bdami patenkinti Js produktu ar paslauga, pradeda reklamuoti Jus savo draugams ir kitiems klientams. O j rekomendacijos yra ymiai takingesns nei Js, kaip pardavjo, argumentai.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

42

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Maloniausia toki greit pardavim dalis yra ta, kad neigyvenate jokio streso. I principo net neusiimate pardavimais. Vietoj to, darote tinkam klient atrank, o atrink ideal klient, sukuriate pasitikjimu grstus santykius. Jums nereikia nieko apgaudinti, turite tik nuoirdiai norti jiems padti.

Jeigu suprantate i nauj pardavimo koncepcij, kuri vadinama pardavimas be pardavimo, galite parduoti bet kok produkt per labai trump laik. Kuo didesnis pasitikjimas, tuo didesnis pardavimo greitis.

Dien galite dirbti bet kok kit darb, o laisvalaikiu usiimti greitais pardavimais. Jums belieka tik pasirinkti labiausiai patinkant produkt, kuriuo tikite ir kuris galt bti naudingas idealiems klientams. Jums nebtina, kaip daugumai pardavj, praleisti 40 val. per savait biure, turti didels duomen bazs, nereikalingas ir vadovas. Jums tik reiks rasti arba sukurti paiam ger produkt ir pateikti j idealiam klientui, kaip greit jo aktuali problem sprendim.

4 BDAS Js pinigai internete viesos greiiuAr jums teko k nors girdti apie internet? Galbt net paiam jame apsilankyti? O gal, naudodamiesi juo, k nors

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

43

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

pirkote? Nenustebiau, jei suinoiau, kad, naudodamiesi internetu, esate k nors pardav. Visi ie klausimai iais laikais skamba, velniai tariant, keistokai ir sunku sivaizduoti, kad prie gerus 10 met odis internetas sukeldavo daugiau nuostabos ir skeptiko juoko. Netgi Billas Gatesas internete tuo metu nemat didesns naudos. Viskas pasikeit ir ateityje internetas bei kompiuterins technologijos turs vis didesn tak. Net sunku sivaizduoti, kaip btent dl interneto pasikeis pasaulis per artimiausius 510 met. Jeigu Js nra internetini pardavj srae, Jums gresia didiulis pavojus. Tai reikia, kad rytoj Js, kaip mons ar specialisto, gali nebebti. Tiesiog privalote imokti ne tik naudotis internetu, bet ir, naudodamiesi juo, pardavinti. Nesvarbu, k apie j galvojate, ir ar Jums patinka kompiuteriai, ar ne. Pasauliui nesvarbi Js nuomon. O jeigu bandysite internet ignoruoti, rytoj Jums reiks labai brangiai u tai sumokti. Kita vertus, per daug didelis optimizmas pakio koj milijonams interneto pardavj. Turbt girdjote, kad 99 proc. moni, bandiusi pardavinti internetu, bankrutavo.

Dl kokios gi prieasties tai nutiko?

Daugelis moni ir pavieni pardavj nesupranta, kad aukt technologij (high tech) neutenka suformuoti lojali klient grup. Dar reikalingas aukto lygio prisilietimas (high touch). Internetas negali atstoti asmeninio kontakto su klientais akis ak. Taiau, jeigu mes inotume, kaip tinkamai2011 Algirdas Karalius www.infobusiness.lt 44

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

internet inaudoti, nustebtume pamat, kok didiul kliento prisiriim tokiu bdu galima formuoti.

Pagrindiniai tradicins ir internetins rinkodaros skirtumai

Tradicins rinkodaros priemons kainuoja pakankamai brangiai. Skelbimas laikratyje, reklamin kampanija per televizij ar radij kainuoja milinikus pinigus. Ir nors kiekvienais metais reklaminiai katai didja, j efektyvumas dramatikai maja. Kodl? Kiekvienais metais paprastam klientui tenka susidurti su vis didesniu kiekiu reklamini praneim. Tai pavirto tikru reklaminiu pragaru, todl mons aktyviai m prieintis rinkodaros terorizmui. Kaip elgiams matydami reklam per televizori? Perjungiame kit kanal. K daugelis i ms daro su krva reklamini buklet, gaut patu? Metame juos iukli d. O kaip reaguojame vairios ries lamtlaikius, terorizuojanius ms elektroninio pato dutes? Triname juos, o jei net ir skaitome, darome tai labai suirz. Neirint ms, kaip klient pasiprieinim, kompanijos vis agresyviau kovoja dl kelioms sekundms sutelkto dmesio. Tam, kad j atkreipt, o galbt ateityje ir sudomint savo reklama, mons naudoja paias vairiausiais priemones pradedant sekso, erotikos ir baigiant okiruojaniais vaizdais. Niekas jau nebesugeba suskaiiuoti, kiek pinig, skirt reklamai, duoda naudos, o kiek ivaistoma be reikalo. Taigi tok reklamin maraton gali sau leisti tik didels

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

45

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

kompanijos. Maos inaudoja savo kukl biudet pasitenkindamos tik trupinliais.

rinkodaros

K gi kalbti apie paprast mog, kuris vis dien dirba ir neturi pinig reklamai? Jam belieka tik naudotis partizanins rinkodaros gudrybmis, taiau tokios gudrybs daniausiai nesukuria pasitikjimo tarp Js ir kliento.

Kas gali Jums padti?

Padti gali internetas. Jame yra neribotas kiekis vartotoj ir neegzistuoja toks dalykas, kaip rinka (Lietuvos, Rusijos, Amerikos), nes jis yra globalus. Norint suformuoti savo praneim, kuris pasiekt milijonus potenciali vartotoj elektronini pat, nekainuoja dideli pinig. Reikalingos tik specifins inios ir meistrikumas. Nepasksti internetinio pasaulio jroje Jums leis nauj interneto taisykli paisymas. Pagrindin taisykl, kuria turite vadovautis nordami pardavinti internetu, skamba taip:

I pradi turiu nusipirkti klient, arba nemokamai suteikti jam nauding paslaug, padovanoti produkt, ir tik tada galiu tiktis, kad klientas nors kak duoti man, pvz., savo pinigus.

I kitos puss, internetas suteikia prieig prie klient 24 val. per par. Jeigu sukuriate pasitikjimu grindiamus santykius, galite sukurti ir didiul aistruoli grup, kuri

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

46

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

ne tik nesiprieins Js pasilymams, bet ir nuolatos reikalaus i Js vis nauj produkt, o u tai bus pasiry sumokti milinikas sumas. Visa rinkodara Jums nekainuos, o pinig kiekis, kur galsite udirbti, taps neribotas. Internetas daugel dalyk leidia automatizuoti, todl galsite usiimti savo darbais, o automatizuoto pardavimo sistema dirbs 24 val. per par. Internetas taip pat leidia sumainti sandliavimo, logistikos katus iki nulio. Jums nereikia turti savo biuro ir darbuotoj. Galite suburti partneri visame pasaulyje, kurie u nedidel atlyg padarys visa tai, ko patys nemokate ar nenorite daryti. Sutaupysite laiko, kur kasdien skiriate vaiuoti biur arba pas klient. Galite sdti namuose nesiskut su chalatu ir organizuoti seminarus, kurie bus klausomi visame pasaulyje. Taiau visa tai pads Jums suformuoti neribot pajam altin tik tuo atveju, jeigu suprasite, kad internetas kelia visikai kitus reikalavimus. Jeigu suvoksite, ko internete ieko Js klientai, galsite tapti tikrais internetins rinkodaros ekspertais, net ir nelabai susigaudydami visose techninse subtilybse. Internetin rinkodara ypa imli edukaciniams pardavimams.

Kas tai yra edukaciniai pardavimai?

Edukacija tai mokymai, o pardavimai tai pardavimai. Kitais odiais tariant tai pardavimas internetu mokant kitus mones. is pardavimo bdas tinka ne tik seminar ir konsultacij verslui. Edukacinio pardavimo esm tokia iais laikais klientui ne problema surasti reikiamos informacijos apie vienok ar kitok produkt. Internete tai galima padaryti greitai

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

47

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

ir nemokamai. Didiausia problema klientui susigaudyti neaprpiamoje pasilym jroje. Taiau j domina ne pasilym gausa, o sprendimai. Klientui reikia, kad kakas taupyt jo laik ir parodyt trumpiausi keli link geriausio sprendimo. Btent tuo ir galite pasinaudoti. Pvz., vietoj to, kad silytumte padangas u ger kain, internete galite sukurti svetain, kurioje nemokamai idstysite vis nauding informacij, susijusi su padang pasirinkimu, pirkimu, saugojimu, montavimu, remontu ir pan. Galite organizuoti diskusij ar net konferencijas. Milijonai moni internete kas dien ieko atsakym jiems rpimus klausimus. Ir jei Js svetainje per trumpiausi laik jie gals rasti sukramtyt ir lengvai suprantam atsakym, laikui bgant tapsite j autoritetu. mons klausysis Js patarim ir jaus simpatij, o laikui bgant ir prisiri, nes nemokamai suteikte jiems daug naudos. Ilgainiui Js, kaip ekspertas, galsite rekomenduoti klientams pirkti tam tikrus Js produktus. mons labiau link klausytis ekspert nuomons nei pardavj. Organizuodami diskusijas klientams rpimais klausimais, daug suinosite apie tai, kokios aktualiausios problemos juos kamuoja. Galite klient traukti produkto ar paslaugos krimo proces. Taigi naudodamiesi internetu sukursite ypatingus pasitikjimu paremtus santykius. O tai daniausiai beveik nieko nekainuoja ir galite darbuotis patogiu laiku. Internetas leidia Jums ir Js klientams sumainti rizik, nes kartu su daugeliu produkt ir paslaug internete yra siloma 100 proc. pasitenkinimo garantija. Tai reikia, jei Jums nepatinka produktas, atgaunate visus sumoktus pinigus. Tokia garantija dar labiau padidina pasitikjim ir pagreitina pirkimus.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

48

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Reikia engti tik 5 ingsnius:

1. Surasti srit, kuri Jums yra domi. 2. Surasti moni, kuriems taip pat aktuali Js pasirinkta sritis (tam galite panaudoti forumus ir kitus interneto iteklius). 3. Surasti problem, kylani Js pasirinktiems bsimiesiems klientams. 4. Pasilyti jiems sprendim. 5. Parduoti vis daugiau ir vis nauj produkt bei paslaug.

5 BDAS aibika tinklin rinkodaraNeinau, k girdjote arba inote apie tinklin rinkodar, taiau drstu teigti, kad, jei tikrai tai inotumte, jau seniai btumte met visus savo darbus bei verslus ir visikai atsiduotumte iai veiklai. Tad, jeigu nesate deimantas, t. y. tinklinje rinkodaroje pasieks aukiausi rezultat, reikia, kad iame versle kako nesuprantate, ir, ko gero, tai, k girdjote, yra netiesa. I vienos puss, tinklins rinkodaros idja yra geniali savo paprastumu. Mano sitikinimu, tai pati nuostabiausia galimyb, kuria mons 21 amiuje gali pasinaudoti. Tapti finansikai laisvu yra reali galimyb bet kuriam mogui, nepriklausomai nuo jo isilavinimo ar gyvenamosios vietos. I kitos puss, tinklins rinkodaros idja yra tiek neprasta, kad daugelis net ir labai proting bei isilavinusi moni taip jos ir nesupranta. Btent dl ios prieasties yra daug asmen, bandiusi realizuoti save tinklinje2011 Algirdas Karalius www.infobusiness.lt 49

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

rinkodaroje, patyrusi neskm ir ijusi i io verslo net nepradjus normaliai jo vystyti. 10 met turjau galimyb tirti vairias tinklins rinkodaros kompanijas, susitikau su j lyderiais ir turiu pasakyti, kad iki iol i sritis man atrodo paslaptinga ir kvpianti. Tad pamginkime trumpai isiaikinti, kas gi tai yra, ir kodl kiekvienam mogui verta pagalvoti apie tinklins rinkodaros verslo galimyb, kaip vien i papildom pajam altini. Vis pirma atskirkime tinklin rinkodar nuo finansini nelegali piramidi. Btent ia kyla daugiausiai nesusipratim, nes iorikai galima surasti tam tikr panaum. Bet i esms tai yra dvi visikai skirtingos sritys.

Kas yra nelegali finansin piramid?

Tai toks pinig pamimo bdas, kai mons usidirba traukdami kitus t pai struktr, o pagrindiniai pinigai usidirbami i registracijos mokesio. Pvz., Jums siloma sudalyvauti naujame verslo modelyje ir tam, kad galtumte pradti, reikia sumokti 4000 lit ar doleri, o 50 proc. i pinig gaus mogus, pakviets Jus pseudoversl. Galite greitai grinti tuos neva investuotus pinigus ir usidirbti, jei pakviesite 46 mones, kurie sumoks t pat stojimo mokest. 50 proc. t pinig atiteks Jums. Taigi nesunku paskaiiuoti, kad investav 4000 lit ir pritrauk 6 mones usidirbate 12 000 lit. Atrodo, neblogas verslas...

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

50

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

O jeigu Js pakviesti draugai padarys t pat, usidirbs ir jie, ir Js, ir tie, kas pakviet Jus. Tokios organizacijos visame pasaulyje vadinamos nelegaliomis. Jos nesukuria jokios pridtins verts, nes neegzistuoja reals produktai ir visi udirba tik i moni pritraukimo. Daniausiai tokios organizacijos egzistuoja trump laik. Kai policija, gal gale, bando sustabdyti i veikl, finansini piramidi lyderiai su visais pinigais jau bna ivyk, o tie, kas ateina versl vliau, lieka be draug ir be pinig. Tokios nelegalios piramids jau turi sen istorij ir kartas nuo karto i naujo atsiranda vairiose alyse, sukeldamos sumait, didel kiek agresijos bei daug neigiam iniasklaidos atsiliepim. Ms laikais ios finansins struktros, siekdamos usislaptinti, kartais bando panaudoti pseudoprodukt. Tai reikia, kad gaunate naryst u didelius pinigus ir dar sigyjate kakokius produktus, kuri savikaina maa, o galutin kaina didel. Deja, niekas neusidirba i produkt, jie reikalingi tik priedangai ir aki dmimui. Taigi dar kart priminsiu, kad tokio bdo finansins organizacijos yra nelegalios. Tad, duok Dieve, su jomis nesusidurti. iose organizacijose labai efektyviai inaudojamas moni gobumas, psichologiniai kompleksai, noras usidirbti lengvus pinigus, todl nenuostabu, kad j spstus patenka net ir patys didiausi skeptikai. Tinklin rinkodara yra visame pasaulyje oficialiai pripaintas produkt platinimo modelis. Jau 50 met i rinkodaros forma egzistuoja ir apima daugiau nei imt ali. Tokios globalios kompanijos, kaip Microsoft, Adidas, CocaCola, renkasi savo partnerius btent tinklins rinkodaros kompanijas.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

51

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Jeigu pasiirtumte paskutin kriz, kuri buvo ibandymas daugeliui versl, geriausios tinklins rinkodaros kompanijos ne tik sumaino savo apyvartas, bet ir padar didiausi uol. Milijonai moni visame pasaulyje, ypa tokiose alyse kaip Amerika ar Japonija, aktyviai dalyvauja tinklinje rinkodaroje. is verslas atlaik aib juridini ir politini ipuoli, todl iuo metu pripaintas kaip visikai legalus ir, svarbiausia, greiiausiai augantis verslo modelis. Pagal efektyvum jis prilyginamas franizi verslams, tokiems, kaip McDonalds.

Kas tai yra franiz?

sivaizduokite verslo model, pvz., McDonalds, kuris buvo labai skmingas vienoje alyje ir buvo ibandytas kitose alyse, kuriose taip pat patvirtino savo efektyvum. Tam, kad pritraukt nauj investicij, io verslo pradininkai pradeda pardavinti vis skmingo verslo technologij kartu su prekiniu enklu visiems, galintiems ir norintiems j sigyti. sigijs franiz, jos turtojas gauna vis palaikym, kuris utikrina, kad is verslo modelis pasiteisins ir jam. Tuo metu, kai tradiciniame versle per pirmus 5 metus bankrutuoja 95 proc. kompanij, franizs versle pirmus 5 metus atlaiko 95 proc. franizi turtoj.

Taiau dl tradicins franizs kyla keletas problem:

Pirma: ji kainuoja brangiai, t. y. nuo keliasdeimt tkstani iki milijon doleri, taigi j gali sau leisti sigyti ne kiekvienas.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

52

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Antra: franizs turtojai turi teis veikl ribotoje teritorijoje. Nordami plsti savo versl, turite pirkti dar vien franiz.

Treia: franizs turtojas privalo aktyviai dalyvauti veikloje, o tai atima i jo vis darbo dien.

Tradicini franizi negalime priskirti prie papildom pajam altini. Taiau daugeliu atvej franizs pirkimas labiau garantuotas pajam altinis nei nuosavo verslo krimas. Todl franizs modelis taip plaiai plinta po viso pasaulio vairias verslo sritis, pradedant kavini, drabui, kanceliarini preki, valymo, kepimo ir kt.

Kas vienija tinklin rinkodar ir franizs versl?

Ir vienas, ir kitas verslas turi laiko ibandyt skms model. Taigi pasirinkdami tinklins rinkodaros kompanij, atkreipkite dmes tai, kiek deimtmei i kompanija pleia savo veikl. Rinkits pagal galimyb tas, kurios atlaik 20, 30 ar net daugiau met ibandym.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

53

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Kodl laiko ibandymas toks svarbus?

1) Paskutiniu metu atsirado daug pseudofranizi ir pseudotinklins rinkodaros kompanij. Tai yra vadinamosios naujosios bangos kompanijos, kurios skaiiuoja keleri met egzistavimo laikotarp. Tai reikia, kad jos neitvr laiko ibandymo (o btent po 10 ir 20 met didiausias kiekis kompanij nutraukia savo veikl). Visos naujosios bangos kompanijos tvirtina, kad turi ypating produkt, rinkodaros plan bei unikali galimyb ukariauti pasaul. Taiau daniausiai tai bna tik odiai ir po 35 met jos leidiasi dugn kartu su nusivylusiais partneriais bei apgautais klientais. 2) Licencijos sigijimas tinklinje rinkodaroje yra nemokamas arba minimalus. Labai rekomenduoju saugotis kompanij, kurios reikalauja didelio pradjimo mokesio (daugiau nei keli tkstani lit). Viena vertus, didelis pradios mokestis leidia atriuoti mones, kita vertus, norint plsti savo tinkl, jis tampa didiule klitimi naujiems verslo dalyviams. Kam mokti didelius pinigus? Minjau, kad tikrose tinklins rinkodaros kompanijose draudiama usidirbti i stojimo mokesio. 3) Pirkdami franiz, privalote mokti mnesin mokest nepriklausomai nuo to, kaip jums sekasi. Tinklinje rinkodaroje nebtina kiekvien mnes pervedinti tam tikr mok, o jeigu mon to reikalauja, tai pagalvokite, ar tai tikrai Jums tinkanti kompanija. Kai kurios tinklins rinkodaros kompanijos reikalauja kiekvien mnes pirkti u tam tikr pinig sum. Pagalvokite, ar tai tinkantis Jums variantas, nes niekas negali garantuoti, kad kiekvien mnes tursite pajam. Ir taip pat, kaip paskolos, tokie mokesiai gali sukelti daugiau streso nei naudos.2011 Algirdas Karalius www.infobusiness.lt 54

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Jei renkats tinklins rinkodaros kompanij, pasirinkite btent t, kurioje maiau apribojim.

Dar vienas svarbus dalykas, kur turi tinklins rinkodaros kompanijos tai mokymo sistema. Net jei aktyviai nedalyvausite savo tinklo krime, apmokymai Jums pravers vairiose gyvenimo srityse. Jie nekainuoja labai brangiai, taiau formuoja tinkamas psichologines nuostatas, suteikia motyvacijos ir duoda taip trkstam finansin isilavinim. Deja, naujosios bangos tinklins rinkodaros kompanijos neturi tokios mokym sistemos, arba apsiriboja rekomendacijomis paskaityti vienokias ar kitokias knygas. Supraskite, kad tinklinje rinkodaroje neivystysite tvirtos organizacijos, jei netursite geros mokymo sistemos. Gali bti, kad mons mielai prads darbuotis Js sistemoje, o po kurio laiko paliks versl dl motyvacijos stokos. I kitos puss, gera mokymo sistema suformuoja visas slygas tam, kad Js organizacija plstsi net ir aktyvai Jums nedalyvaujant. Tai reikia, kad laikui bgant galsite turti milinik ir nuolatos didjant pasyvi pajam altin. Taiau nesusigundykite paadais, kad tinklinje rinkodaroje nieko nereiks daryti, ir kad ji atne Jums turtus ir pagarb per artimiausius 2-3 mnesius. Supraskite, kad skm priklauso ne tik nuo kompanijos ir produkt, bet nuo santyki, kuriuos suformuosite savo organizacijoje. Tinklinje rinkodaroje 80 proc. skms sudaro psichologija ir tik 20 proc. produktas bei verslo strategija.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

55

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Ar galima pagreitinti tinklo krim ir sumainti neskmi, bding tradicinje tinklinje rinkodaroje, kiek?

Atsakymas TAIP, galima, jei pasiirsime tradicin tinklin rinkodar kitomis akimis. Daniausia neskmi prieastis yra ta, kad mons, atj tinklins rinkodaros versl, atsinea tradicinio verslo mstym. Paradoksas kuo skmingesnis mogus tradiciniame versle, tuo daugiau neskmi jis patiria tinklins rinkodaros versle. Ypa didelis kiekis neskmi laukia ger pardavj, pardavim skyri vadov ir rinkodaros specialist. ie profesionalai bando taikyti pagrindin rinkodaros princip, kuris tvirtina, kad reikia surasti kuo daugiau moni, kuriems galima parduoti kuo daugiau produkt. ie tradiciniai profesionalai pritraukia didel kiek moni, sugeba silyti jiems daug produkt ir per trump laik pasiekia neblog rezultat. Laikui bgant daugelis i moni palieka organizacij. Jeigu norite tinklinje rinkodaroje bti skmingi, pamirkite visk, k inojote apie pardavimus apskritai. Supraskite, kad Js uduotis ne pardavinti produktus, o suformuoti vartojimo kultr.

Kad Js verslas bt stabilus, turite koncentruoti dmes aktyvi verslo partneri paiek ir j apmokym.

Reikia suprasti, kad vienu metu negalite dirbti su dideliu skaiiumi savo partneri. Daugiausiai su 3 monmis, kuriuos turite mokyti kurti versl. Kitais

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

56

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

odiais tariant, turite imokyti Petr, kad jis imokyt Antan, o is imokyt Maryt, kad ji daryt t pat, kaip ir Js. Tinklins rinkodaros verslas labiau panaus krepinio trenerio darb. Js uduotis ne surinkti didiul kiek besidomini krepiniu, bet nevykusi aidj, o suburti geriausius, suformuoti j komand ir imokyti daryti visk, ko reikia, kad laimt.

Taigi, jei dalyvaujate tinkliniame versle, nustokite traukinti versl bet kuriuos, o atrinkite paius alkaniausius, i tikrj troktanius pakeisti savo gyvenim.

Imokykite iuos mones daryti t pat, k darote Js, ir laikui bgant dl dvigubjimo principo, pagal visus geometrins progresijos dsnius, tursite didiul kiek lojali vartotoj, be jokios prievartos, su malonumu vartosiani produktus, rekomenduosiani juos savo draugams, o Js gausite tam tikr procent nuo kiekvieno sigyto produkto. Tinklins rinkodaros versle didiausias privalumas yra, kad Jums nereikia keisti esamo darbo. Utenka skirti po kelias valandas per savait ir kiekvienais metais is laikas bus Jums apmokamas vis brangiau ir brangiau. Tuomet, kai Js nuolatins pajamos i tinklins rinkodaros verslo maiausiai du kartus virys esamas, galsite priimti sprendim, ar toliau dirbti savo pagrindin darb, ar kak radikaliai gyvenime keisti ir galbt visikai atsiduoti naujai veiklai. Nesvarbu, k galvojate apie tinklins rinkodaros versl. Visi faktai rodo, kad tai yra revoliucin idja, kuri

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

57

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

apima vis didesn kiek moni visame pasaulyje. Tinklins rinkodaros kompanijos iugdo pat didiausi skaii nauj milijonieri. Pagal finansikai laisv moni kiek nei viena kita industrija negali prilygti tinkinei rinkodarai. Taiau pats didiausias privalumas yra tas, kad tinklins rinkodaros verslas suteikia galimyb monms ne tik udirbti neribot kiek pinig, bet kartu ilaisvinti laik.

Po 35 met darbo tinklins rinkodaros versle, paddami kitiems monms tapti skmingiems ir turtingiems, patys tapsite finansikai laisvi. .

Tai nra vieno mnesio darbas, bet pokyiai vyks greiiau nei kitame tradiciniame versle.

6 BDAS Visada atsiperkanios investicijosKaip pinigus udirba 95 proc. planetos gyventoj? Jie pinigus keiia savo laik. Nordami udirbti j daugiau, mons turi tik du variantus: 1. dirbti didesn kiek valand. 2. brangiau pardavinti savo laik. Taiau tiek laikas, tiek valandiniai kainiai yra riboti, todl 95 proc. gyventoj, nepriklausomai nuo savo

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

58

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

isilavinimo ir darbtumo, yra priversti tarpusavyje dalytis 5 proc. vis pinig. Kadangi laiko keitimo pinigus konkurencija yra didiul, nordami igyventi, mons priversti nertis i kailio, kad gaut didesn kvalifikacij ir turt ans parduoti savo laik brangiau. Daugelis tv ventai tiki, kad j misija yra padti vaikams gauti ger isilavinim. O kadangi jis kainuoja vis daugiau, dauguma moni ima paskolas. Ir koks to rezultatas? Neigiamas eimyninis biudetas ir galimyb kautis dl teiss vystyti kit moni verslus... Deja, nei vienoje auktojoje mokykloje nemoko, kaip tapti finansikai laisvam, t. y. ir usidirbti pinig, ir susikurti laisvo laiko. Vienintel galimyb tapti finansikai laisvam imokti investuoti savo laik ir pinigus taip, kad ilgainiui investicijos Jums atnet dar daugiau laiko ir dar daugiau pinig.

Kur galima to imokti?

Tikrai ne universitetuose ir ne privaiose verslo mokyklose. Vargu, ar galima imokti investicinio meno kalbantis su bank darbuotojais, kurie parduoda Jums investicin produkt. Paklauskite savs, ar tas mogus, silantis investuoti, jau turi tok gyvenimo lyg, kur silo btent Jums? Juk daugelis finans konsultant patys yra samdomi darbuotojai, o tai reikia, kad keiia savo laik pinigus. Investicijos yra tik produktas, kur jie nori parduoti. Ir kokius graius odius beigirstumte, inokite, kad nei vienas i investicini produkt pardavj nesusidomjs Js klestjimu. Visi jie nori tik vieno udirbti ir tai padaryti Js sskaita.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

59

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Kaip ir draudimo agentai, investicini portfeli pardavjai paskirsto rizik tokiu bdu, kad laimjimo atveju laimt jie ir galbt iek tiek Js, bet neskms atveju visa rizika atitekt tik Jums.

Kalbant paprasiau, kai susitinka du mons, i kuri vienas turi patirties, o kitas pinig, jiems isiskyrus, tas, kuris turjo patirties, gauna pinig, o tas, kuris turjo pinig, gauna patirties (kartais labai karios).

Dar neprasidjus krizei kas antras lietuvis galjo pasigirti, kad yra investuotojas. Kai kurie i j net imokdavo specifini termin, ir praktikai jie visi save laik investuotojais. Taiau krizs pabaigoje daugelis i j prarado pinig ir gavo iek tiek patirties, bet vargu ar suinojo, kaip reikia teisingai investuoti. Taigi tam, kad taptumte skmingu investuotoju, sugebaniu apskaiiuoti rizik ir pamatyti tendencijas, laiku pirkti ir laiku parduoti akcijas, turite turti labai daug specifini ini ir pakankamai ilg investavimo patirt. Daugumai moni investavimas vertybinius popierius vargu ar taps greitu pinig gavimo altiniu. O visi pasilymai greitai usidirbti, gaunant 3050 proc. metini palkan daniausiai baigiasi finansinio burbulo sprogimu. Man teko mokytis pas labai ymius pasaulio investuotojus, bet negaliu pasigirti, kad daug ko nors imokau. Vis dl to, bendraudamas su didiausiais finans ekspertais, pastebjau kelis svarbius dalykus:

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

60

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

1 pamoka: Neinvestuok pinig t srit, kurios nesupranti.

2 pamoka: Prie investuodamas iklausyk labai rimtus praktinius apmokymus. J metu turi bti pasiruos prarasti tam tikr pinig kiek ir suvokti juos kaip mokym ilaidas. Taigi renkantis investicij, pagalvok, apie t pinig sum, kurios tau tikrai ne gaila prarasti, o praradus tavo eimos finansin padtis i principo nepasikeis.

3 pamoka: Mokykis i pai geriausi, t. y. i t, kurie per vis savo gyvenim rod, kad yra iskirtiniai investuotojai.

4 pamoka: Prie bandydamas investuoti vairius fondus, vertybinius popierius, obligacijas ir pan., turi atlikti tam tikras privalomas investicijas, kurios i tikrj yra 100 proc. patikimos. Tai reikia, kad ir kas pasikeist pasaulinse finansinse rinkose, tavo investicija tikrai atsipirks.

Kas tai per investicijos? Pirma investicija finansin saugum.

1 ingsnis: imok kas mnes atidti maiausiai 10 proc. vis gaut pinig. Kitais odiais, susimokk sau.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

61

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Nesvarbu, kokia tavo finansin padtis, 10 proc. atidt pinig radikaliai jos nepakeis, o jei nesugebi atlikti tokios operacijos, pamirk apie bet kok investavim, nes tam nesi subrends. 2 ingsnis: atiddamas 10 proc. (o padidjus tavo pajamoms, nuo padidjusios sumos 50 proc.) turi suformuoti finansin bufer, t. y. atidti toki sum grynais pinigais, kuri leist tau laisvai, nemainant ilaid, pragyventi vien tik i santaup nuo 6 iki 12 mn. (6 mn. finansinio klestjimo metais, 12 mn. krizs metais). iuos pinigus turite turti grynais. Jie suteiks Js eimai didiul saugumo pojt, nes inosite, kad ir kaip pasikeist Js finansin padtis (netektumte darbo, susirgtumte), tursite 612 mnesi rasti sprendim ir j pataisyti. Patirtis rodo, kad didiausios problemos su finansais kyla tada, kai eima, turdama vien pagrindin finansin eimos altin, staiga j praranda. Neturdami joki santaup arba galimybs ias santaupas paversti grynais pinigais, mons bna priversti daryti labai neteisingus sprendimus.

Paradoksas, bet daugiau nei 80 proc. moni neturi santaup, nepriklausomai nuo to, kok atlyginim jie gauna. Tad prioritetas Nr. 1 yra finansinio buferio suformavimas.

3 ingsnis: itreniruoti savo finansin raumenyn. Turite formuoti prot turti su savimi pakankamai rimt pinig sum, pvz., 1000 eur grynais, kuri, kad ir kas nutikt, negalitumte ileisti.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

62

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Koki naud tai duoda?

1) Jauiats pakankamai turtingas, nes visuomet turite solidi sum pinig, net ir tuo metu, kai vos suduriate gal su galu. Taip formuojamas Js turtingumo jausmas. (Jis skiriasi nuo jausmo, apimanio, kai kienje belieka tik centai). 2) Tai treniruoja Js finansin vali ir griauna stereotipin reakcij turiu pinig, i karto ileidiu. 3) Tai yra testas Jums. A pastu daug moni, kurie mano esantys finansikai iprus, taiau dauguma taip ir neilaiko io testo, jie tiesiog ileidia pinigus. Apie kok investavim galime kalbti, jei neturite bazinio finansins kontrols gdio. 4) Tai ugdo Js finansin drs. Daugelis moni tiesiog bijo turti toki sum pinig. Jiems atrodo, jeigu jie su savimi turs dideli pinig, juos btinai upuls arba apipl. Remiantis statistika, tokia tikimyb yra labai maa. Netgi jei taip nutikt, tai nra Js paskutiniai pinigai, bet svarbiausia, kad, jeigu bijote turti dideli pinig, psichologikai save atbaidote nuo turto. Ramiau miegate, kai j neturite, jauiats saugs, o tai yra vargo psichologijos poymis. Turite imokti pinigus irti kaip galimyb, o ne kaip pavoj.

Tad neiokits kienje dideles pinig sumas, o kiekvien kart, ki j rank ir apiuop pinig krvel, pasakykite sau: Oho, a esu turtingas!

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

63

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

Antra investicija save.

1) Negailkite pinig geroms finansin klestjim.

knygoms apie

2) Nepraleiskite progos lankyti kurs, seminar, susijusi su finansais. Neturtingi mons visuomet skundiasi dl pinig stokos, o turtingi visuomet skundiasi dl finansinio iprusimo stokos. Turtuoliai supranta, kad pinig pasaulyje yra pakankamai daug ir, jei negaliu j paimti, dl to kaltas tik mano nepakankamas finansinis iprusimas.

Taigi tinkamiausia investicija susirasti geriausia ekspert Jus dominanioje srityje ir eiti pas j mokytis.

Js nesurasite nei vieno ger rezultat pasiekusio mogaus, kuris neturt savo mokytojo. Mokytojas nepaprastai sutrumpina mokymosi laik ir pagreitina Js progres. Pats ilgiausias ir kvailiausias bdas mokytis, ypa finansini gdi, i savo klaid. Kelios investicins klaidos gali tiek Jus sukrsti, kad visiems laikams atsisakysite bet kokio bandymo praturtti. Nordami sutaupyti, labai danai tai darome moksl sskaita pasiskoliname i draugo knyg, kad nereikt pirkti savos, nemokamai surandame (pavagiame) elektronin knyg internete, vietoj to, kad lankytume seminarus, pietautume su tais, kurie juose buvo, ir klausytumms paskutini naujien. Kai kalbame apie mokslus, tikdami, kad kas nors privalo mus imokyti ar

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

64

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

tvai, ar valstyb, ar darbdavys, esame labai racionals ir gobs.

Statistika tvirtina, kad tik 3 proc. moni savarankikai tobulina savo profesinius gdius. 95 proc. daro tai tik tuo atveju, jei juos priveria vadovai arba apmoka darbdavys.

Tad ne nuostabu, kodl 95 proc. moni vis likus gyvenim priversti vos sudurti gal su galu. 5 proc. turtingiausi moni supranta, kad mokjimas udirbti ir valdyti pinigus yra toks pats gdis, kaip ir bet koks kitas, pvz., automobilio ar kompiuterio valdymas. Jeigu norite imokti formuoti papildom pajam altin, suraskite t, kuris tai jau padar, suinokite, kaip tai vyko, ir pakartokite. Tai nra lengva, bet i tikrj paprasta. ymiai parasiau ir lengviau, nei vis gyvenim vargti ir laukti isvajotos pensijos.

Treia investicija labdara.

Nesvarbu, kur labdaring projekt pasirinksite, svarbu suprasti, kad turtingumas tai ne pinig kiekis, kur galite leisti sau ivaistyti, o jausmas, kur igyvenate, kai suprantate, kad pinig turite daugiau, nei Jums j reikia. Taigi, kai usiimate labdara ir tam tikr kiek pinig atiduodate kitiems, taip deklaruojate pasauliui, kad esate turtingas ir, jei tai darote nuolat, jauiats laimingas. O kaip inia, jausmai formuoja mstym ir elges, o tai savo ruotu formuoja rezultatus. mons, kurie jauiasi es turtingi, daniausiai traukia prie savs finansines galimybes.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

65

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

I kitos puss, mons, kurie jauiasi es ubagai ir neturintys atliekam pinig, savo odiais ir veiksmais traukia savo gyvenim skurd.

Kiek reikt skirti labdarai?

Pasaulis jau seniai atsak klausim. Visose religijose ir kultrose aukojama apie 10 proc. Tad nuo tos dienos, kai pradsite skirti 10 proc. savo pajam labdarai, Js gyvenime vyks nuostabs pokyiai. O ilgalaikje perspektyvoje visi labdarai skirti pinigai Jums tikrai sugr deimteriopai. Tai nebtinai vyks finansine forma. Tapsite laimingesni, laisvesni ir labiau pasiruo priimti i pasaulio tas dovanas ir galimybes, kuri anksiau nepastebdavote. domiausia, kad i investicija yra 100 proc. skminga, nes negalite pralaimti. Tuo metu, kai pasaul kreia krizs, sprogsta eiliniai finansiniai burbulai, Js lkesiai, susij su labdara, niekuomet nebus apvilti. Jums nereikia nerimauti, ar investicija atsipirks, nereikia galvoti, kokia padtis dabar yra finans rinkose, nereikia baimintis, ar Js verslo partneriai Js neapgaus. Js be joki lkesi atiduodate labdarai ir Js patirtis virys bent kokias optimistikiausias prognozes. Tam, kad pradtumte investuoti, Jums nereikia laukti, tai galite pradti daryti jau iandien. Ir kuo greiiau pradsite, tuo greiiau galsite tiktis dividend.

2011 Algirdas Karalius

www.infobusiness.lt

66

GREITI PINIGAI: 7 BDAI, KAIP UDIRBTI ANTR ATLYGINIM PER 30 DIEN Algirdas Karalius

7 BDAS INFORMACINIS VERSLAS Niekam nra paslaptis, kad gyvename informaciniame amiuje. Taiau maai kas suvokia, ka