alkohoolsete jookide miinimum jaehinnad eestis ja … · 2018. 11. 9. · 0,14 € 0,23 € 0,40...

of 32/32
EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH Rävala 6, Tallinn 19080, Estonia tel. +372 6681242, fax +372 668 1240, E-mail [email protected] Alkohoolsete jookide miinimum jaehinnad Eestis ja miinimumhindade dünaamika aastatel 2013-2014 Tallinn, detsember 2014

Post on 14-Mar-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT

  ESTONIAN INSTITUTE

  OF ECONOMIC RESEARCH

  Rävala 6, Tallinn 19080, Estonia tel. +372 6681242, fax +372 668 1240, E-mail [email protected]

  Alkohoolsete jookide miinimum

  jaehinnad Eestis ja

  miinimumhindade dünaamika

  aastatel 2013-2014

  Tallinn, detsember 2014

 • 2

  Analüüsi koostaja: Elmar Orro

  Töögrupp: M. Josing, V. Savina, I. Niklus, P. Aruvee, P. Vahtramäe

  Eesti Konjunktuuriinstituut

  Rävala 6 19080 Tallinn

  tel 668 1242

  e-mail: [email protected]

  http://www.ki.ee

  Copyright © Eesti Konjunktuuriinstituut

 • 3

  SISUKORD

  Sissejuhatus..........................................................................................................................4

  Absoluutalkoholi hind .........................................................................................................4

  Odavaima absoluutalkoholi hinnaga viinad ja nende hinnamuutused 2014. aastal.............5

  Odavaima absoluutalkoholi hinnaga õlled ja nende hinnamuutused 2014. aastal.............10

  Odavaima absoluutalkoholi hinnaga viinamarjaveinid ja nende hinnamuutused

  2014. aastal ........................................................................................................................17

  Odavaima absoluutalkoholi hinnaga lahjad alkohoolsed joogid ja nende hinnamuutu-

  sed 2014. aastal ..................................................................................................................21

  Odavaima absoluutalkoholi hinnaga muud alkohoolsed joogid ja nende hinnamuutu-

  sed 2014. aastal ..................................................................................................................26

  Kokkuvõte .........................................................................................................................31

 • 4

  Sissejuhatus

  Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) viis 2013. aasta detsembris Tallinna kaupluseketti-des läbi alkohoolsete jookide hinnavaatluse. Vaatluse eesmärgiks oli fikseerida abso-luutse alkoholisisalduse järgi kõige odavamad alkoholitooted. Aasta hiljem, 2014. aasta detsembris, tehti kauplusekettides uus hinnavaatlus, mille käigus registreeriti jälle kõige odavamad alkohoolsed joogid. Lisaks püüti leida ka eelmisel aastal vaatlu-se all olnud alkohoolseid jooke, et analüüsida vahepealse aja jooksul toimunud hin-namuutusi. Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada kauplustes müügilolevad odavamad alkohoolsed joogid joogigruppide kaupa ja tuua välja jaehinna muutused. Kuna alkohoolsed joogid on erineva kangusega ning neid turustatakse mitmesuguse suurusega pakendites, on hinna analüüsimisel võetud aluseks joogis sisalduva abso-luutalkoholi maksumus. Hindu koguti ja analüüsiti järgmiste joogigruppide lõikes: vii-nad, õlled, viinamarjaveinid, lahjad alkohoolsed joogid (džinnid/long dringid ja siidrid) ning muud alkohoolsed joogid (marjaveinid, hõõgveinid, vahuveinid).

  Joogis sisalduva absoluutalkoholi hinna järgi on endiselt kõige odavamad suuremas taaras kangemad õllesordid, neile järgnevad kangendatud puuviljaveinid ja odavamad viinamargid. Eesti kauplusekettides pakutakse neid väga laias valikus. Tihe konkurents hoiab alkohoolsete jookide hinnad surve alla ja poed on täis sooduspakkumisi. Kuigi al-koholiaktsiis tõusis 2014. aastal 5% ja see oleks pidanud alkoholi hinda tõstma, leidus kauplustes terve hulga neid alkohoolseid jooke, mida pakutakse aastatagusega võrrel-des veelgi odavamalt. Arvestades seda, et tervist ohustavaks või kahjustavaks tarbimi-seks loetakse meeste puhul 203 ml (160 g) ja naiste puhul 101 ml (80 g) absoluutalkoholi nädala jooksul1, piisab meestel sellise koguse kättesaamiseks soetada kuus pooleliitrist 7% kangusega "Kapteni" õllepudelit, mille kogumaksumus on 3,78 eurot (naistele piisaks juba 3 pudelist maksumusega 1.89 eurot).

  EKI kogus 2014. aastal alkohoolsete jookide hindu 4.-8. detsembrini Tallinnas järg-mistest kauplusekettidest: Grossi Toidukaubad (Keskturg), Maxima (Tammsaare ja Mustamäe tee, Super Alko (Reisisadam), Säästumarket (Tammsaare tee) ja Rimi (Postimaja, Sadama/Norde Centrum). Vaatluse käigus fikseeriti aastataguses uuringus esindatud alkohoolsete jookide uued jaehinnad ning lisati uusi odavaid jooke. Täien-davalt tehti alkohoolsete jookide hinnavaatlus 19.-22. detsembrini Comarketi (Marja), Konsumi (Akadeemia tee) ja Prisma (Mustika keskus) kauplustes. Kogutud andmed grupeeriti kaupluste lõikes ning analüüsitud on 5 viina, 10 õlle, 5 viinamarjaveini, 5 lahja alkohoolse joogi (siider või long drink) ja 5 muu alkohoolse joogi nimetust, mi-da turustatakse erinevas kanguses ja pakendis ning mis olid antud poes madalaima hinnaga. Absoluutalkoholi hind

  Käesolevas töös vaadeldakse kõige odavama absoluutalkoholi sisaldusega alkohool-seid jooke. Alkohoolsed joogid on grupeeritud joogiliikide lõikes iga kaupluse kohta. Absoluutalkoholi hind näitab ära, kui palju saab ühe konkreetse kulutusega osta pu-hast alkoholi, mida alkohoolsed joogid sisaldavad erineval määral. Näiteks sisaldub ühes liitris 5% kangusega õlles sama palju alkoholi kui 125 ml 40% kangusega viinas, st viinas on 8 korda rohkem absoluutalkoholi kui samas koguses õlles. Juhul kui abso-luutalkohol oleks kõigis alkohoolsetes jookides ühesuguse hinnaga, oleks sama raha-summa eest võimalik õlut osta 8 korda rohkem kui viina. Tegelikkuses ei ole abso-

  1 Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2012, Tervise Arengu Instituut, 2013

 • 5

  luutalkoholi hinnad erinevates jookides aga ühesugused - kõige madalamad on need kangetes odavates õlledes, kõige kõrgemad aga kallimates brändides ja konjakites (viimaseid käesolev töö ei hõlma). Seega määrab absoluutalkoholi hind ära selle, kui odavalt on inimesel võimalik end purju juua. Joonisel 1 on ära toodud absoluutalkoholi hinnaskaalad jookide lõikes 25 kõige odavama absoluutalkoholiga müügiloleva toote järgi. Järgnevates tabelites on joogid asetatud järjestikku absoluutalkoholi hinna järgi.

  Joonis 1. Alkohoolsetes jookides sisalduva absoluutalkoholi hinnavahemik, €/ 10 ml*

  * Igast joogiliigist valiti 25 kõige odavama absoluutalkoholiga jooki

  Allikas: EKI

  Madamala absoluutalkoholi hinnaga viinad ja hinnamuutused 2014. aastal

  Joogis sisalduva absoluutalkoholi hinna alusel osutusid 2013. aastal kõige odavama-teks viinadeks Oma Viin (müüdi Grossi Toidukaupades), Poolik (müüdi Maximas) ja Beloff (müüdi Säästumarketis). Nimetatud viinades sisalduva absoluutalkoholi 10 ml hinnaks kujunes 0.23 € (vt tabel 1). Kõnealused viinad olid 40% kangusega ja neid turustati pooleliitristes pudelites jaehinnaga 4.68 - 4.69 € (vt tabel 2). Neist kolmest viinast kahe jaehind aastaga suurenes (Poolik +0.21 € ehk +4,7%; Beloff +0.20 € ehk +4,6%), kuid Oma Viin läks aastaga odavamaks (-0.06 € ehk -1,3%). Kuigi alkoholi aktsiisi tõsteti 2014. aastal 5%, oli odavamaks muutunud viinasid veelgi. Nendest vii-nadest, mille kohta oli olemas hinnainfot 2013. aastast, vähenes kõige enam hind Li-viko Laua viinal (-13,6%, müüb Säästumarket), sellele järgnes Bartenders Club Vod-ka, mille hind langes Rimis -11,8% ja Säästumarketis 11,7% (vt tabel 4). Kui võrrelda 2013. aasta kümne kõige odavama viina hinda 2014. aasta vastavate hindadega, siis 2014. aastal oli viinades sisalduva absoluutalkoholi keskmine hind eelmise aasta omast 2,6% kõrgem (vastavalt 0,234 € ja 0,240 € 10 ml kohta)2. Tabel 1. Absoluutalkoholi sisaldus ja selle hind odavates viinades kaupluste lõikes

  2 2013. aastal vaadeldi hindu 5 kaupluses, 2014. aastal 8 kaupluses

  0,20 €

  0,24 €

  0,20 €

  0,14 €

  0,23 €

  0,41 €0,42 €0,40 €

  0,23 €

  0,28 €

  0,00

  0,05

  0,10

  0,15

  0,20

  0,25

  0,30

  0,35

  0,40

  0,45

  viin õlu vein lahjad joogid muud joogid

 • 6

  Maxima

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Poolik Maxima private label

  40% 0,5 l pudel

  200 0.22 0.23 +4,5

  Poolik Maxima private label

  37,5% 0,5 l pudel

  188 0.23 0.24 +4,3

  Starõi Knjaz Leedu 40% 0,5 l pudel

  200 0.24 0.24 0,0

  Belorusskoje Polesje

  Valgevene 40% 0,5 l pudel

  200 0.23 0.25 +8,7

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel

  200 0.24 0.25 +4,2

  Rimi

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Beloff Läti 40% 0,5 l pudel 200 0.24 0.25 +4,2

  Bartenders Club Vodka

  Läti 40% 0,5 l pudel 200 0.34 0.30 -11,8

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,7 l pudel 280 0.29 0.31 +7,5

  Y2K OÜ Alcor 40% 0,5 l pudel 200 - 0.33 -

  Crystal (Ginseng) AS Remedia 40% 0,5 l pudel 200 0.37 0.38 +3,3

  Super Alko

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  2013 2014

  Liiwi Valge OÜ Liiwi Kau-bandus

  40% 0,5 l pudel 200 - 0.24

  Lizkaya Vodka Hispaania 37,5% 1,0 l pudel 375 - 0.24

  Veski Meistri OÜ Alcor 40% 10x0,5 l pudel

  2000 - 0.25

  Valge Viin AS Liviko 40% 10x0,5 l pudel

  2000 - 0.25

  Valge Viin AS Liviko 80% 10x0,5 l pudel

  4000 - 0.25

  Säästumarket

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Beloff Läti 40% 0,5 l pudel 200 0.22 0.23 +4,5

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel 200 0.29 0.25 -13,8

  Bartenders Club Vodka

  Läti 40% 0,5 l pudel 200 0.30 0.26 -13,3

  Saaremaa Altia Eesti AS 40% 1,0 l pudel 400 - 0.27 -

  Heibnijdar Klasinka

  Ukraina 40% 0,5 l pudel 200 0.29 0.30 +3,4

  Grossi Toidukaubad Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi

  sisaldus, ml 10 ml absoluutalkoholi hind,

  € Muutus, %

 • 7

  sisaldus, ml €

  2013 2014

  Oma Viin AS Remedia 40% 0,5 l pudel 200 0.24 0.23 -4,2

  Veski Meistri OÜ Alcor 40% 0,5 l pudel 200 - 0.25 -

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel 200 0.25 0.27 +8.0

  Crystal Premium

  AS Remedia 40% 0,5 l pudel 200 - 0.31 -

  Hlibnij Dar Klasichna

  Ukraina 40% 0,5 l pudel 200 0.33 0.33 0,0

  Comarket

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Laika Premium - 40% 0,5 l pudel 200 - 0.25 -

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel 200 - 0.25 -

  Torni Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel 200 - 0.26 -

  Rahva Viin AS Liviko 37,5% 0,5 l pudel 188 - 0.29 -

  Viru Valge AS Liviko 40% 0,5 l pudel 200 - 0.34 -

  Konsum

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Y2K Eesti 40% 0,5 l pudel 200 - 0.25 -

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel 200 - 0.25 -

  Valge Viin AS Liviko 40% 0,2 l pudel 80 - 0.36 -

  Viru Valge AS Liviko 40% 0,5 l pudel 200 - 0.38 -

  Saaremaa Vodka

  Altia Eesti AS 40% 0,5 l pudel 200 - 0.40 -

  Prisma

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Valge Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel 200 - 0.23 -

  Standard Vodka AS Liviko 40% 0,5 l pudel 200 - 0.25 -

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,2 l pudel 200 - 0.25 -

  Viru Valge AS Liviko 40% 10x0,5 l pudel

  2000 - 0.27 -

  Saaremaa Vodka

  Altia Eesti AS 40% 0,5 l pudel 200 - 0.28 -

  Allikas: EKI

 • 8

  Tabel 2. Madalama absoluutalkoholi hinnaga viinade jaehinnad kaupluste lõikes

  Maxima Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Poolik Maxima

  private label 40% 0,5 l pudel 4.48 4.69 +0.21

  Poolik Maxima

  private label 37,5% 0,5 l pudel 4.28 4.44 +0.16

  Starõi Knjaz Leedu 40% 0,5 l pudel 4.75 4.89 +0.14

  Belorusskoje Polesje

  Valgevene 40% 0,5 l pudel 4.59 4.99 +0.40

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel 4.89 5.08 +0.19

  Rimi Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Beloff Läti 40% 0,5 l pudel 4.79 4.99 +0.20

  Bartenders Club Vodka

  Läti 40% 0,5 l pudel 6.79 5.99 -0.80

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,7 l pudel 7.99 8.59 +0.60

  Y2K OÜ Alcor 40% 0,5 l pudel - 6.59 -

  Crystal (Ginseng) AS Remedia 40% 0,5 l pudel 7.35 7.59 +0.24

  Super Alko Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Liiwi Valge OÜ Liiwi Kau-bandus

  40% 0,5 l pudel - 4.79 -

  Lizkaya Vodka Hispaania 37,5% 1,0 l pudel - 8.99 -

  Veski Meistri OÜ Alcor 40% 10x0,5 l pudel - 49.90 -

  Valge Viin AS Liviko 40% 10x0,5 l pudel - 49.90 -

  Valge Viin AS Liviko 80% 10x0,5 l pudel - 99.90 -

  Säästumarket Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Beloff Läti 40% 0,5 l pudel 4.49 4.69 +0.20

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel 5.89 5.09 -0.80

  Bartenders Club Vodka

  Läti 40% 0,5 l pudel 5.99 5.29 -0.70

  Saaremaa Altia Eesti AS 40% 1,0 l pudel - 10.79 -

  Heibnijdar Klasinka

  Ukraina 40% 0,5 l pudel 5.89 5.99 +0.10

  Grossi Toidukaubad Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Oma Viin AS Remedia 40% 0,5 l pudel 4.74 4.68 -0.06

  Veski Meistri OÜ Alcor 40% 0,5 l pudel - 5.08 -

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel 4.99 5.48 +0.49

  Crystal Premium AS Remedia 40% 0,5 l pudel - 6.28 -

  Hlibnij Dar Klasichna

  Ukraina 40% 0,5 l pudel 6.58 6.58 0.00

 • 9

  Comarket

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Laika Premium - 40% 0,5 l pudel - 4.99 -

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel - 5.09 -

  Torni Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel - 5.19 -

  Rahva Viin AS Liviko 37,5% 0,5 l pudel - 5.49 -

  Viru Valge AS Liviko 40% 0,5 l pudel - 6.79 -

  Konsum Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Y2K Eesti 40% 0,5 l pudel - 4.99 -

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel - 5.09 -

  Valge Viin AS Liviko 40% 0,2 l pudel - 2.89 -

  Viru Valge AS Liviko 40% 0,5 l pudel - 7.59 -

  Saaremaa Vodka Altia Eesti AS 40% 0,5 l pudel - 7.99 -

  Prisma

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Valge Viin AS Liviko 40% 0,5 l pudel - 4,69 -

  Standard Vodka AS Liviko 40% 0,5 l pudel - 4,99 -

  Laua Viin AS Liviko 40% 0,2 l pudel - 5,08 -

  Viru Valge AS Liviko 40% 10x0,5 l pudel - 54,9 -

  Saaremaa Vodka Altia Eesti AS 40% 0,5 l pudel - 5,59 -

  Allikas: EKI

  Tabel 3. Viis kõige odavama absoluutalkoholiga viina 2014. aasta detsembris

  Nimetus Müüja Kangus Pakend Jaehind, € Liitri hind, € 10 ml abso-luut-alkoholi hind, €

  Oma viin Grossi 40,0% 0,5 l pudel 4.68 9.36 0.23

  Poolik Maxima 40,0% 0,5 l pudel 4.69 9.38 0.23

  Beloff Säästumarket 40,0% 0,5 l pudel 4.69 9.38 0.23

  Valge viin Prisma 40,0% 0,5 l pudel 4.69 9.38 0.23

  Poolik Maxima 37,5% 0,5 l pudel 4.44 8.88 0.24

  Allikas: EKI

  Tabel 4. 2014. aasta detsembri hinnavaatlusel tuvastatud viinad, mida müüdi odava-malt kui aasta tagasi

  Nimetus/ müüja Kangus Pakend Jaehind, € Jaehinna muutus

  2013 2014 € %

  Laua Viin/ Säästumarket 40% 0,5 l pudel 5.89 5.09 -0.80 -13,6

  Bartenders Club Vodka/ Rimi 40% 0,5 l pudel 6.79 5.99 -0.80 -11,8

  Oma Viin/ Grossi Toidukau-bad

  40% 0,5 l pudel 4.74 4.68 -0.06

  -1,3

  Allikas: EKI

  Madalama absoluutalkoholi hinnaga õlled ja nende hinnamuutused 2014. aastal

 • 10

  2013. aasta uuringust selgus, et kõigist alkohoolsetest jookidest oli kõige soodsama absoluutalkoholi hinnaga suurtesse pudelitesse villitud kanged õlled. Sama seis oli ka 2014. aastal. Kõige madalama absoluutalkoholi hinnaga õllena tuvastati 2014. aasta detsembris 7% kangusega Walter, mida turustati 2-liitrises plastikpudelis (tootja AS A LeCoq, müügil Säästumarketis, vt tabel 5). Nimetatud õllepudel sisaldas 140 ml abso-luutalkoholi ja maksis 1.89 €, seega kujunes 10 ml absoluutalkoholi hinnaks selles joogis 0.14 € (võrdluseks, et odavaimas viinas maksis sama kogus absoluutalkoholi €). Absoluutalkoholi odavuselt järgmised õlled olid samasuguses taaras ja kanguses müüdavad Elektra (tootja Viru Õlu, müüb Grossi Toidukaubad) ja Kapten (Läti tootja, müüs Maxima). Neis mõlemas sisalduva absoluutalkoholi 10 ml maksis 0.16 € ja pu-deli jaehinnad olid vastavalt 2.26 € ja 2.27 €. Selleks, et absoluutalkohol maksaks sa-ma palju kui kõige odavamas viinas (0.23 €), peaks 7% kangusega, 2-liitrine õllepudel maksma vähemalt 1 euro rohkem (3.22 €). Võrreldes nende konkreetsete õllede hinda aastatagusega selgus, et jaehinnad on jäänud praktiliselt muutumatuks: Elektra ja Kapteni õlu on kallinenud 0.02 € võrra (+0,9%), Walterit müüdi aga täpselt samasu-guse hinnaga kui 2013. aasta detsembris. Kuid mitmete õllede jaehind on aastaga ka oluliselt langenud. Näiteks alanesid mõned niigi soodsalt sadamas (Super Alko) müü-davad nn õllekohvrid (24x0,33 l purki), nagu Nikolai (Soome tootja -3.51 €/-26%), Koff Export (Soome tootja, -1.00 €/-8%) ja Puls Extra Lager (tootja AS Viru Õlu, -0.49 €/-5%, vt tabel 8). Kui võrrelda 20 kõige odavama absoluutalkoholi hinnaga õlut 2013. ja 2014. aastal, siis selgub, et 10 ml absoluutalkoholi hind õlles 2014. aastal alanes -1,1% (2013. aastal 0.181 €; 2014. aastal 0.179 €)3. Tabel 5. Absoluutalkoholi hinna muutumine odavates õlledes

  Maxima

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi

  hind, € Muutus, %

  2013 2014

  Kapten AS Saku Õlle-

  tehas 7,0% 2,0 l pudel 140 0.16 0.16 0,0

  Kapten AS Saku Õlle-

  tehas 7,0% 0,5 l pudel 35 - 0.18 -

  President AS Saku Õlle-

  tehas 7,0% 2,0 l pudel 140 - 0.19 -

  Taurus AS Saku Õlle-

  tehas 7,0% 2,0 l pudel 140 0.18 0.19 +5,6

  Presidendi 8 AS Saku Õlle-

  tehas 7,0% 2,0 l pudel 140 0.18 0.19 +5,6

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 140 0.18 0.20 +11,1

  Porter AS Saku Õlle-

  tehas 6,9% 0,5 l pudel 35 - 0.22 -

  Barry's Premium

  - 4,0% 0,5 l pudel 20 - 0.25 -

  Puls Extra Lager

  AS Viru Õlu 5,0% 0,5 l purk 25 0.20 0.28 +40,0

  Rock AS Saku Õlle-

  tehas 5,3% 6x0,5 l purk 181 0.22 0.31 +40,9

  Rimi

  3 2013. aastal vaadeldi hindu 5 kaupluses, 2014. aastal 8 kaupluses

 • 11

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalko-holi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Walter AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 140 0.16 0.16 0,0

  Walter AS A LeCoq 7,0% 0,5 l pudel 35 0.18 0.19 +5,6

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 140 0.19 0.20 +5,3

  Walter AS A LeCoq 4,2% 2,0 l pudel 84 0.20 0.20 0.0

  Walter AS A LeCoq 4,2% 0,5 l pudel 21 0.21 0.21 0.0

  Disel AS A LeCoq 5,2% 2,0 l pudel 104 0.22 0.23 +4,5

  Jõuluporter AS A LeCoq 6,5% 0,5 l pudel 33 0.23 0.24 +4,3

  Saaremaa Tume

  AS A LeCoq 6,5%

  24x0,33 l purk

  515 0.26 0.26 0.0

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 0,5 l pudel 35 0.26 0.27 +3,8

  Walter AS A LeCoq 4,0% 0,5 l pudel 20 - 0.28 -

  Super Alko

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi

  hind, € Muutus, %

  2013 2014

  Cudovar Premium Gold

  Tšehhi 5,1% 24x0,33 l purki 404 - 0.23 -

  Puls Extra Lager

  AS Viru Õlu 5,0% 24x0,33 l purki 396 0.25 0.24 -4,0

  Vergi õlu AS Viru Õlu 5,2% 24x0,33 l purki 412 0.24 0.24 0.0

  Bear Beer AS Viru Õlu 5,0% 24x0,33 l purki 396 - 0.25 -

  Nikolai Soome 5,0% 24x0,33 l purki 396 0.34 0.25 -26,5

  Jõuluporter AS A LeCoq 6,5% 0,5 l pudel 33 - 0.25 -

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 24x0,33 l purki 554 - 0.26 -

  Koff Export Soome 5,2% 24x0,33 l purki 412 0.29 0.27 -6,9

  Premium AS A LeCoq 5,2% 24x0,33 l purki 412 0.26 0.27 +3,8

  Saku Originaal AS Saku Õlle-tehas

  5,2% 24x0,33 l purki 412 0.27 0.27 0.0

  Säästumarket

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalko-holi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Walter AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 140 0.14 0.14 0.0

  Walter AS A LeCoq 7,0% 0,5 l pudel 35 0.18 0.18 0.0

  Walter AS A LeCoq 4,2% 2,0 l pudel 84 0.20 0.20 0.0

  Karl Friedrich AS Saku Õlle-tehas

  5,0% 0,5 l pudel 25 0.36 0.20 -44.4

  Walter AS A LeCoq 4,2% 0,5 l pudel 21 0.19 0.21 +10.5

  Disel AS A LeCoq 5,2% 2,0 l pudel 104 - 0.23 -

  Taurus AS Saku Õlle-tehas

  7,0% 0,5 l pudel 35 - 0.26 -

  Premium AS A LeCoq 4,7% 6x0,5 l purk 141 - 0.28 -

  Saku Porter AS Saku Õlle-tehas

  6,9% 0,5 l pudel 35 0.27 0.29 +7.4

  Rock AS Saku Õlle-tehas

  5,3% 1,2 l pudel 64 0.28 0.29 +3.6

  Grossi Toidukaubad

 • 12

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalko-holi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Elektra AS Viru Õlu 7,0% 2,0 l pudel 140 0.16 0.16 0,0

  Bear Beer AS Viru Õlu 7,0% 2,0 l pudel 140 0.17 0.18 +5,9

  Tasuja AS Viru Õlu 7,0% 2,0 l pudel 140 0.17 0.18 +5,9

  Elektra AS Viru Õlu 7,0% 0,5 l pudel 35 0.18 0.18 0,0

  Taurus AS Saku Õlle-tehas

  7,0% 2,0 l pudel 140 0.18 0.18 0,0

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 140 0.18 0.18 0,0

  Elektra AS Viru Õlu 4,1% 0,5 l pudel 21 - 0.19 -

  Bear Beer AS Viru Õlu 7,0% 1,0 l pudel 70 0.21 0.21 0,0

  Bear Beer Ice AS Viru Õlu 5,0% 2,0 l pudel 100 0.22 0.22 0,0

  Disel AS A LeCoq 5,2% 2,0 l pudel 104 0.23 0.23 0,0

  Comarket

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  2013 2014

  Presidendi 8 AS Saku Õlle-tehas

  7,0% 2,0 l pudel 140 - 0.17

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 140 - 0.18

  Taurus AS Saku Õlle-tehas

  7.0% 2,0 l pudel 140 - 0.19

  Bear Beer AS Viru Õlu 7,0% 2,0 l pudel 140 - 0.19

  Obolon Ukraina 4,5% 2,0 l pudel 90 - 0.22

  Pühadeporter AS Saku Õlle-tehas 6,9%

  0,5 l pudel 35 - 0.23

  Tasuja AS Viru Õlu 7,0% 0,5 l pudel 35 - 0.25

  Jõuluporter AS A LeCoq 6,5% 0,5 l pudel 33 - 0.26

  Saunaõlu AS Viru Õlu 4,8% 0,5 l pudel 24 - 0.28

  Premium AS A LeCoq 4,7% 3,0 l pudel 141 - 0.28

  Konsum

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  2013 2014

  Kange hele õlu Säästu kaubamärgi-

  toode 7,0% 2,0 l pudel 140 - 0.16

  Double Bock A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 140 - 0.19

  Kange hele õlu Säästu kaubamärgi-

  toode 7,0% 0,5 l pudel 35 - 0.19

  Taurus AS Saku Õlletehas 7,0% 2,0 l pudel 140 - 0.20

  Karl Friedrich AS Saku Õlletehas 5,0% 6x0,5 l purk 150 - 0.22

  Kuld, Hele õlu AS Saku Õlletehas 5,2% 24x0,33 l purk 412 - 0.24

  Jõuluporter AS A LeCoq 6,5% 0,5 l pudel 33 - 0.24

  Tasuja AS Viru Õlu 7,0% 0,5 l pudel 35 - 0.25

  Karksi Hele AS Karksi 5,0% 1,0 l pudel 50 - 0.29

  Puls Jõululegend AS Viru Õlu 5,4% 0,5 l pudel 27 - 0.29

 • 13

  Prisma

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  2013 2014

  Pühadeporter AS Saku Õlletehas 6,9% 0,5 l pudel 35 - 0.23

  Rock AS Saku Õlletehas 5,3% 0,5 l pudel 27 - 0.24

  Jõuluporter AS A LeCoq 6,5% 0,5 l pudel 33 - 0.24

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 1,0 l pudel 70 - 0.25

  Karl Friedrich AS Saku Õlletehas 5,0% 6x0,5 l purk 150 - 0.27

  Premium AS A LeCoq 4,7% 6x0,5 l purk 141 - 0.28

  Special AS A LeCoq 5,2% 2,0 l pudel 104 - 0.29

  Saarema Tume AS A LeCoq 6,5% 0,33 l pudel 21 - 0.32

  Kuld, Hele õlu AS Saku Õlletehas 5,2% 0,5 l pudel 26 - 0.33

  Puls Jõululeg-end

  AS Viru Õlu 5,4% 0,5 l pudel 27 - 0.33

  Allikas: EKI

  Tabel 6. Madalama absoluutalkoholi hinnaga õllede jaehinnad kauplustes

  Maxima Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Kapten Läti 7,0% 2,0 l pudel 2.25 2.27 +0.02

  Kapten AS Saku Õlletehas 7,0% 0,5 l pudel - 0.63 -

  President AS Saku Õlletehas 7,0% 2,0 l pudel - 2,59 -

  Taurus AS Saku Õlletehas 7,0% 2,0 l pudel 2.48 2.59 +0.11

  Presidendi 8 AS Saku Õlletehas 7,0% 2,0 l pudel 2.49 2.59 +0.10

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 2.49 2.79 +0.30

  Porter AS Saku Õlletehas 6,9% 0,5 l pudel - 0.75 -

  Barry's Premium - 4,0% 0,5 l pudel - 0.49 -

  Puls Extra Lager AS Viru Õlu 5,0% 0,5 l purk 0.49 0.69 +0.20

  Rock AS Saku Õlletehas 5,3% 6x0,5 l purk 3.89 5.65 +1.76

  Rimi

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Walter AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 2.29 2.29 0.00

  Walter AS A LeCoq 7,0% 0,5 l pudel 0.64 0.67 +0.03

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 2.69 2.79 +0.10

  Walter AS A LeCoq 4,2% 2,0 l pudel 1.64 1.69 +0.05

  Walter AS A LeCoq 4,2% 0,5 l pudel 0.44 0.45 +0.01

  Disel AS A LeCoq 5,2% 2,0 l pudel 2.29 2.35 +0.06

  Jõuluporter AS A LeCoq 6,5% 0,5 l pudel 0.75 0.79 +0.04

  Saaremaa Tume AS A LeCoq 6,5% 24x0,33 l purk 13.33 13.33 0.00

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 0,5 l pudel 0.90 0.95 +0.05

  Walter AS A LeCoq 4,0% 0,5 l pudel - 0.55 -

 • 14

  Super Alko Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Cudovar Premium Gold

  Tšehhi 5,1% 24x0,33 l purki - 9.48 -

  Puls Extra Lager AS Viru Õlu 5,0% 24x0,33 l purki 9.99 9.50 -0.49

  Vergi õlu AS A LeCoq 5,2% 24x0,33 l purki 9.90 9.99 +0.09

  Bear Beer AS Viru Õlu 5,0% 24x0,33 l purki - 9.80 -

  Nikolai Soome 5,0% 24x0,33 l purki 13.50 9.99 -3.51

  Jõuluporter AS A LeCoq 6,5% 0,5 l pudel - 0.82 -

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 24x0,33 l purki - 14.49 -

  Koff Export Soome 5,2% 24x0,33 l purki 11.99 10.99 -1.00

  Premium AS A LeCoq 5,2% 24x0,33 l purki 10.90 11.28 +0.38

  Saku Originaal AS Saku Õlletehas 5,2% 24x0,33 l purki 10.99 11.28 +0.29

  Säästumarket Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Walter AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 1.89 1.89 0.00

  Walter AS A LeCoq 7,0% 0,5 l pudel 0.64 0.63 -0.01

  Walter AS A LeCoq 4,2% 2,0 l pudel 1.64 1.64 0.00

  Karl Friedrich AS Saku Õlletehas 5,0% 0,5 l pudel 0.89 0.50 -0.39

  Walter AS A LeCoq 4,2% 0,5 l pudel 0.39 0.44 +0.05

  Disel AS A LeCoq 5,2% 2,0 l pudel - 2.35 -

  Taurus AS Saku Õlletehas 7,0% 0,5 l pudel - 0.92 -

  Premium AS A LeCoq 4,7% 6x0,5 l purk - 3.99 -

  Saku Porter AS Saku Õlletehas 6,9% 0,5 l pudel 0.92 0.99 +0.07

  Rock AS Saku Õlletehas 5,3% 1,2 l pudel 1.79 1.85 +0.06

  Grossi Toidukaubad Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Elektra AS Viru Õlu 7,0% 2,0 l pudel 2.24 2.26 +0.02

  Bear Beer AS Viru Õlu 7,0% 2,0 l pudel 2.38 2.48 +0.10 Tasuja AS Viru Õlu 7,0% 2,0 l pudel 2.38 2.48 +0.10

  Elektra AS Viru Õlu 7,0% 0,5 l pudel 0.64 0.62 -0.02

  Taurus AS Saku Õlletehas 7,0% 2,0 l pudel 2.49 2.58 +0.09

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel 2.49 2.58 +0.09

  Elektra AS Viru Õlu 4,1% 0,5 l pudel - 0.39 -

  Bear Beer AS Viru Õlu 7,0% 1,0 l pudel 1.49 1.49 0.00

  Bear Beer Ice AS Viru Õlu 5,0% 2,0 l pudel 2.19 2.19 0.00

  Disel AS A LeCoq 5,2% 2,0 l pudel 2.38 2.35 -0.03

 • 15

  Comarket Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Presidendi 8 AS Saku Õlletehas 7,0% 2,0 l pudel - 2.39 -

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel - 2.45 -

  Taurus AS Saku Õlletehas 7.0% 2,0 l pudel - 2.59 -

  Bear Beer AS Viru Õlu 7,0% 2,0 l pudel - 2.66 -

  Obolon Ukraina 4,5% 2,0 l pudel - 1.99 -

  Pühadeporter AS Saku Õlletehas 6,9% 0,5 l pudel - 0.79 -

  Tasuja AS Viru Õlu 7,0% 0,5 l pudel - 0.89 -

  Jõuluporter AS A LeCoq 6,5% 0,5 l pudel - 0.85 -

  Saunaõlu AS Viru Õlu 4,8% 0,5 l pudel - 0.67 -

  Premium AS A LeCoq 4,7% 3,0 l pudel - 3.99 -

  Konsum Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Kange hele õlu Säästu kaubamärgi-

  toode 7,0% 2,0 l pudel - 2.29 -

  Double Bock A LeCoq 7,0% 2,0 l pudel - 2.59 -

  Kange hele õlu Säästu kaubamärgi-

  toode 7,0% 0,5 l pudel - 0.65 -

  Taurus AS Saku Õlletehas 7,0% 2,0 l pudel - 2.79 -

  Karl Friedrich AS Saku Õlletehas 5,0% 6x0,5 l purk - 3.29 -

  Kuld, Hele õlu AS Saku Õlletehas 5,2% 24x0,33 l purk - 9.99 -

  Jõuluporter AS A LeCoq 6,5% 0,5 l pudel - 0.79 -

  Tasuja AS Viru Õlu 7,0% 0,5 l pudel - 0.89 -

  Karksi Hele AS Karksi 5,0% 1,0 l pudel - 1.45 -

  Puls Jõululegend

  AS Viru Õlu 5,4% 0,5 l pudel - 0.79 -

  Prisma Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehin-na muu-tus, €

  Pühadeporter AS Saku Õlletehas 6,9% 0,5 l pudel - 0.79 -

  Rock AS Saku Õlletehas 5,3% 0,5 l pudel - 0.63 -

  Jõuluporter AS A LeCoq 6,5% 0,5 l pudel - 0.79 -

  Double Bock AS A LeCoq 7,0% 1,0 l pudel - 1.75 -

  Karl Friedrich AS Saku Õlletehas 5,0% 6x0,5 l purk - 3.99 -

  Premium AS A LeCoq 4,7% 6x0,5 l purk - 3.99 -

  Special AS A LeCoq 5,2% 2,0 l pudel - 2.99 -

  Saarema Tume AS A LeCoq 6,5% 0,33 l pudel - 0.69 -

  Kuld, Hele õlu AS Saku Õlletehas 5,2% 0,5 l pudel - 0.85 -

  Puls Jõululegend AS Viru Õlu 5,4% 0,5 l pudel - 0.89 -

  Allikas: EKI

 • 16

  Tabel 7. Viis kõige odavama absoluutalkoholiga õlut 2014. aasta detsembris

  Nimetus Müüja Kangus Pakend Jaehind, € Liitri hind, €

  10 ml abso-luutalkoholi hind, €

  Walter/ A LeCoq Säästumarket 7,0% 2,0 l pudel 1.89 0.95 0.14

  Elektra/ Viru Õlu Grossi 7,0% 2,0 l pudel 2.26 1.13 0.16

  Kapten/ Läti Maxima 7,0% 2,0 l pudel 2.27 1.14 0.16

  Kange hele õlu/ Säästu kaubamärgitoode

  Konsum 7,0% 2,0 l pudel 2.29 1.15 0.16

  Presidendi 8/ Saku Õlletehas

  Comarket 7,0% 2,0 l pudel 2.39 1.20 0.17

  Allikas: EKI

  Tabel 8. 2014. aasta detsembri hinnavaatlusel tuvastatud õlled, mida müüdi odava-malt kui aasta tagasi

  Nimetus/ müüja Kangus Pakend Jaehind, € Jaehinna muutus

  2013 2014 € %

  Karl Friedrich/ Säästumarket 5,0% 0,5 l pudel 0.89 0.50 -0.39 -43,8

  Nikolai/ Super Alko 5,0% 24x0,33 l purki 13.50 9.99 -3.51 -26,0

  Koff Export/ Super Alko 5,2% 24x0,33 l purki 11.99 10.99 -1.00 -8,3

  Puls Extra Lager/ Super Alko 5,0% 24x0,33 l purki 9.99 9.50 -0.49 -4,9

  Elektra/ Grossi Toidukaubad 7,0% 0,5 l pudel 0.64 0.62 -0.02 -3,1

  Walter/ Säästumarket 7,0% 0,5 l pudel 0.64 0.63 -0.01 -1,6

  Disel/ Grossi Toidukaubad 5,2% 2,0 l pudel 2.38 2.35 -0.03 -1,3

  Allikas: EKI

 • 17

  Madalama absoluutalkoholi hinnaga viinamarjaveinid ja hinnamuutused 2014.a

  Nagu õlut, müüakse ka kõige madalama absoluutalkoholi hinnaga viinamarjaveine suuremas pakendis. Hinnavaatluse käigus fikseeritud kolm odavama absoluutalkoholi ühiku hinnaga viinamarjaveini olidki müügil 3-liitristes kartongpakkides. Le Vin Merlot (Prantsusmaa, müügil Säästumarketis) oli kangusega 13% ning maksis 7.99 €, millest tulenevalt maksis 10 ml absoluutalkoholi selles veinis 0.20 € (vt tabel 9). Pa-kiveinides Detunda Sauvignon Blanc (Prantsusmaa, müüs Super Alko) ja Vina Morena Tinto (Hispaania, müüs Maxima) oli absoluutalkoholi hind natuke kõrgem (vastavalt 0.24 € ja 0.25 € 10 ml eest), kuid see on odavama viinaga täiesti võrreldaval tasemel. Kuna kaupluste hinnavaatlusel ei õnnestunud leida täpselt sama veini sorti-menti, mis oli aasta tagasi, siis ei ole palju võrdlusmaterjali konkreetsete veininime-tuste hinnamuutuste väljaselgitamiseks. Siiski kui võrrelda odavaima absoluutalkoholi hinnaga veine 2013. ja 2014. aastal, siis selgub, et 2014. aastal oli valikusse tekkinud väga odavaid veine, mida eelmisel aastal veel ei olnud (absoluutalkoholi 10 ml hind jäi alla 0.27 €). Tabel 9. Absoluutalkoholi hinna muutumine odavamates viinamarjaveinides

  2013- 2014. Maxima

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Vina Morena Tinto 12,0% 3,0 l pakk 360 - 0.25 -

  Vina Morena Blanco 11,0% 3,0 l pakk 330 - 0.27 -

  Andes Cabernet Sauvignon

  12,5% 3,0 l pakk 375 - 0.29 -

  Fountain Crossing Elephant Red

  13,0% 3,0 l pakk 390 0.28 0.33 +17,9

  Dreamer Late Harvest Cabernet Sauvignon Rose

  12,0% 3,0 l pakk 360 0.40 0.37 -7,5

  Rimi

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Lucientes 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.40 -

  Frontra 12,5% 0,75 l pudel 94 - 0.46 -

  Senorio de los Lianos 12,5% 0,75 l pudel 94 0.41 0.46 +0.05

  Bollino Bianco/ sweet 10,0% 0,75 l pudel 75 0.44 0.48 +0.04

  Monte Cristo (white) 10,0% 0,75 l pudel 75 0.48 0.48 0.00

  Super Alko

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Detunda Sauvignon Blanc

  12,5% 3,0 l pakk 375 - 0.24 -

  Franteshini Red 11,5% 3,0 l pakk 345 - 0.26 -

  Tres Montes Shirac 13,5% 3,0 l pakk 405 - 0.27 -

  Vina Lanzar Tinto/ Blanco 11,0% 1,0 l pakk 110 0.27 0.27 0,0

  Don Simon Seleccion Blanco

  11,0% 3,0 l pakk 330 0.27 0.27 0,0

 • 18

  Säästumarket

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Le Vin Merlot 13,5% 3,0 l pakk 405 - 0.20 -

  Don Simon 11,0% 1,0 l pakk 110 - 0.33 -

  Belle Fleur 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.36 -

  Dreamer Late Harvest 12,0% 0,75 l pudel 90 0.39 0.39 0,0

  Monte Cristo 10,0% 0,75 l pudel 75 0.33 0.47 +42,4

  Grossi Toidukaubad

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Riappolo Rosso d'Italia 12,0% 0,75 l pudel 90 - 0.25 -

  Riappolo Bianco d'Italia 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.28 -

  Rose Sweet Red 11,5% 0,75 l pudel 86 - 0.38 -

  Manastirska Izba 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.40 -

  Rose Sweet White 10,5% 0,75 l pudel 79 - 0.42 -

  Comarket

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Don Simon 11,0% 1,00 l pudel 110 - 0.30 -

  Luciento Semi Sweet 13,0% 0,75 l pudel 98 - 0.31 -

  Seniorio DE 12,5% 0,75 l pudel 94 - 0.34 -

  Campro Chardonnay 12,5% 0,75 l pudel 94 - 0.40 -

  Baron Rosen Riesling 10,0% 0,75 l pudel 75 - 0.56 -

  Konsum

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Luciento Semi Sweet 13,0% 0,75 l pudel 98 - 0.41 -

  Kinzmali 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.42 -

  S.A. Caracter (punane) 12,5% 0,75 l pudel 94 - 0.49 -

  J.P. Chenet (punane) 12,0% 0,75 l pudel 90 - 0.51 -

  J.P. Chenet (valge) 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.56 -

  Prisma

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  La Conda Semi Sweet (punane)

  12,5% 0,75 l pudel 94 - 0.35 -

  S.A. Caracter (punane) 12,5% 0,75 l pudel 94 - 0.37 -

  Castillo Lagomar Tinto 10,0% 0,75 l pudel 75 - 0.40 -

  Kinzmali 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.41 -

  Arpeggio Nerallo Mascale 12,5% 0,75 l pudel 94 - 0.43 -

  Allikas: EKI

 • 19

  Tabel 10. Müügilolevate madalama absoluutalkoholi hinnaga viinamarjaveinide valik kaupluste lõikes

  Maxima Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Vina Morena Tinto Hispaania 12,0% 3,0 l pakk - 8.99 -

  Vina Morena Blanco Hispaania 11,0% 3,0 l pakk - 8.99 -

  Andes Cabernet Sauvignon Tšiili 12,5 3,0 l pakk - 10.99 -

  Fountain Crossing Elephant Red

  Lõuna-Aafrika Vabariik

  13,0% 3,0 l pakk 10.99 12.69 +1.70

  Dreamer Late Harvest Cabernet Sauvignon Rose

  Rumeenia 12,0% 3,0 l pakk 14.49 13.19 -1.30

  Rimi Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Lucientes Hispaania 11,0% 0,75 l pudel - 3.29 -

  Frontra Tšiili 12,5% 0,75 l pudel - 4.29 -

  Senorio de los Lianos Hispaania 12,5% 0,75 l pudel 3.89 4.29 +0.40

  Bollino Bianco/ sweet Saksamaa 10,0% 0,75 l pudel 3.29 3.59 +0.30

  Monte Cristo (white) Saksamaa 10,0% 0,75 l pudel 3.59 3.59 0.00

  Super Alko Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Detunda Sauvignon Blanc

  - 12,5% 3,0 l pakk - 8.99 -

  Franteshini Red - 11,5% 3,0 l pakk - 8.99 -

  Tres Montes Shirac - 13,5% 3,0 l pakk - 10.99 -

  Vina Lanzar Tinto/ Blanco Hispaania 11,0% 1,0 l pakk 2.99 2.99 0.00

  Don Simon Seleccion Blanco

  Hispaania 11,0% 3,0 l pakk 8.99 8.99 0.00

  Säästumarket

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Le Vin Merlot Prantsusmaa 13,5% 3,0 l pakk - 7.99 -

  Don Simon Hispaania 11,0% 1,0 l pakk - 3.59 -

  Belle Fleur Prantsusmaa 11,0% 0,75 l pudel - 3.00 -

  Dreamer Late Harvest Rumeenia 12,0% 0,75 l pudel 3.48 3.49 +0.01

  Monte Cristo Saksamaa 10,0% 0,75 l pudel 2.49 3.49 +1.00

  Grossi Toidukaubad Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Riappolo Rosso d'Italia Itaalia 12,0% 0,75 l pudel - 2.28 -

  Riappolo Bianco d'Italia Itaalia 11,0% 0,75 l pudel - 2.28 -

  Rose Sweet Red Rumeenia 11,5% 0,75 l pudel - 3.28 -

  Manastirska Izba Bulgaaria 11,0% 0,75 l pudel - 3.28 -

  Rose Sweet White Rumeenia 10,5% 0,75 l pudel - 3.28 -

 • 20

  Comarket Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Don Simon Hispaania 11,0% 1,00 l pudel - 3.29 -

  Luciento Semi Sweet Hispaania 13,0% 0,75 l pudel - 2.99 -

  Seniorio DE Hispaania 12,5% 0,75 l pudel - 3.19 -

  Campro Chardonnay Tšiili 12,5% 0,75 l pudel - 3.79 -

  Baron Rosen Riesling Saksamaa 10,0% 0,75 l pudel - 4.19 -

  Konsum Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Luciento Semi Sweet Hispaania 13,0% 0,75 l pudel - 3.99 -

  Kinzmali Hispaania 11,0% 0,75 l pudel - 3.49 -

  S.A. Caracter (punane)

  Argentiina 12,5% 0,75 l pudel - 4.55 -

  J.P. Chenet (punane) Prantsusmaa 12,0% 0,75 l pudel - 4.59 -

  J.P. Chenet (valge) Prantsusmaa 11,0% 0,75 l pudel - 4.59 -

  Prisma Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  La Conda Semi Sweet (punane)

  Tšiili 12,5% 0,75 l pudel - 3.29 -

  S.A. Caracter (punane)

  Argentiina 12,5% 0,75 l pudel - 3.49 -

  Castillo Lagomar Tinto Hispaania 10,0% 0,75 l pudel - 2.99 -

  Kinzmali Hispaania 11,0% 0,75 l pudel - 3.39 -

  Arpeggio Nerallo Mas-cale

  Itaalia 12,5% 0,75 l pudel - 3.99 -

  Tabel 11. Viis kõige odavama absoluutalkoholiga viinamarjaveini 2014. a detsembris

  Nimetus Müüja Kangus Pakend Jaehind, € Liitri hind, € 1 cl absoluut-alkoholi hind,

  Le Vin Merlot Säästumarket 13,5% 3,0 l pakk 7.99 2.66 0.20

  Detunda Sauvignon Blanc

  Super Alko 12,5% 3,0 l pakk 8.99 3.00 0.24

  Vina Morena Tinto Maxima 12,0% 3,0 l pakk 8.99 3.00 0.25

  Riappolo Rosso d'Italia

  Grossi Toidu-kaubad

  12,0% 0,75 l pudel 2.28 3.04 0.25

  Franteshini Red Super Alko 11,5% 3,0 l pakk 8.99 3.00 0.26

  Tabel 12. 2014. aasta detsembri hinnavaatlusel tuvastatud viinamarjavein, mida

  müüdi odavamalt kui aasta tagasi Nimetus/ müüja Kangus Pakend Jaehind, € Jaehinna muutus

  2013 2014 € %

  Dreamer Late Harvest Cabernet Sauvignon Rose/ Maxima

  12,0% 3,0 l pakk 14.49 13.19 -1.30 -9,0

 • 21

  Madalama absoluutalkoholi hinnaga lahjad alkohoolsed joogid ja nende hinna-

  muutused 2014. aastal

  Suur osa lahjadest alkohoolsetest jookidest nagu long-drink ja siider müüakse 1,5-liitrites plastpudelites, turistidele spetsialiseerunud sadama Super Alko kaupluses ka kohvrisse pakituna (24x0,33 liitrit). Kõige madalama absoluutalkoholi hinnaga tuvas-tatud lahja alkohoolne jook oli AS Saku Õlletehase toodetud džinn Gin LD Grapefruit, mis oli müügil Maxima kaupluses hinnaga 1.99 € 1,5-liitrise pudeli eest (vt tabel 13) . Lähtudes joogi kangusest 5,5%, tuleb selles sisalduva 10 ml absoluutal-koholi hinnaks 0.24 €, mis on täiesti võrreldav odavamates viinades sisalduva abso-luutalkoholi hinnaga. Selgus ka, et nimetatud joogi hind on aastaga langenud pea vee-randi võrra - kui 2013. aastal maksis see 2.59 €, siis 2014. aastal vaid 1.99 €. Veelgi suurema hinnalanguse on läbi teinud AS A LeCoq'i siider Fizz Pear, mida Säästu-market müüs 2013. aasta detsembris hinnaga 2.69 € ja 2014. aastal 1.99 € 1,5-liitrise pudeli eest (hinnalangus -26%). Aastaga langesid veel müügihinnad AS Saku Õllete-hase toodetud Kiss erimaitselistel siidritel (Rimi kauplustes -18%), AS A LeCoq toodetud džinnil Gin Mohhito (Rimi kauplustes -15%) ja AS A LeCoq toodetud džinnil Gin LD (Maxima kauplustes -4%, vt tabel 16). Võrreldes kauplustes saadaole-vate odavamate lahjade alkohoolsete jookide hindu 2013. ja 2014. aastal selgub, et 2014. aastal oli nendes jookides sisalduvat absoluutalkoholi võimalik kätte saada va-rasemast soodsamalt - long drinkides sisalduva absoluutalkoholi keskmine hind langes viimase aastaga -8,5%, siidrites -18,5%4 ja seda vaatamata aktsiisitõusule. Tabel 13. Absoluutalkoholi hinna muutumine odavamates lahjades alkohoolsetes

  jookides 2013.- 2014. Maxima

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, € Muutus, %

  2013 2014

  Gin LD Grapefruit 5,5% 1,5 l pudel 83 0.31 0.24 -22,6

  Gin LD 5,5% 1,5 l pudel 83 0.31 0.30 -3,2

  Gin LD Grapefruit 5,5% 0,5 l pudel 28 - 0.35 -

  Kiss Apple (siider) 4,4% 1,5 l pudel 68 - 0.37 -

  Kiss Pear (siider) 4,5% 1,5 l pudel 68 0.34 0.41 +20,6

  Rimi

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, € Muutus, %

  2013 2014

  Gin Mohhiito 5,5% 1,5 l pudel 83 0.33 0.28 -15,2

  Gin Cola 5,0% 1,5 l pudel 75 - 0.31 -

  Fizz (Mustikas) 4,5% 1,5 l pudel 68 - 0.31 -

  Kiss (pirni, õun) 4,5% 1,5 l pudel 68 0.41 0.34 -17,1

  Siider Puls (jõulu, õuna, maasika-laimi)

  4,5% 0,5 l pudel 23 0.40 0.40 0,0

  4 Võrreldi viie vaatlustel tuvastatud odavaima absoluutalkoholi hinnaga jookide hinda. Viie odavaima long-dringi absoluutalkoholi 10 ml hind oli 2013. aastal 0.295 € (viie kaupluse hindade järgi), 2014. aastal 0.270 € (kaheksa kaupluse hindade järgi); siidril vastavalt 0.368 € ja 0.300 €

 • 22

  Super Alko

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, € Muutus, %

  2013 2014

  Gin LD 5,5% 24x0,33 l purk 436 0.30 0.30 0,0

  Gin Cranberry 5,6% 24x0,33 l purk 444 0.29 0.30 +3,4

  Gin LD 5,6% 24x0,33 l purk 444 - 0.30 -

  Gin LD Grapefruit 5,5% 24x0,33 l purk 436 0.30 0.32 +6,7

  Kurko LD Grapefruit

  4,7% 24x0,33 l purk 372 0.34 0.39 +14,7

  Säästumarket

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, € Muutus, %

  2013 2014

  Fizz Pear (siider) 4,5% 1,5 l pudel 68 0.40 0.29 -27.5

  Gin Mohhito 5,5% 1,5 l pudel 83 - 0.34 -

  Puls Jõulusiider 4,5% 0,5 l pudel 23 - 0.40 -

  Gin LD Cola 5,0% 0,5 l purk 25 0.48 0.50 +4,2

  Kiss Blueberry-Raspberry

  4,5% 0,5 l pudel 23 - 0.56 -

  Grossi Toidukaubad

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, € Muutus, %

  2013 2014

  Gin Long Drink 5,5% 1,5 l pudel 83 - 0.28 -

  Fizz Strawberry (siider)

  4,5% 1,5 l pudel 68 - 0.31 -

  Gin Long Drink 5,5% 0,5 l purk 28 0.27 0.35 +29,6

  Fizz Pear (siider) 4,5% 0,5 l pudel 23 - 0.42 -

  Fizz Pear (siider) 4,5% 1,5 l pudel 68 0.29 0.43 +48,3

  Comarket

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, € Muutus, %

  2013 2014

  Gin LD Mohhiito 5,5% 1,5 l pudel 83 - 0.28 -

  Gin Long Drink 5,5% 1,5 l pudel 83 - 0.28 -

  LD Grapefruit 5,5% 1,5 l pudel 83 - 0.29 -

  Fizz Pear (siider) 4,5% 1,5 l pudel 68 - 0.29 -

  Fizz maasika, mustika

  4,5% 1,5 l pudel 68 - 0.29 -

  Konsum

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, € Muutus, %

  2013 2014

  Gin LD Grapefruit 5,5% 1,5 l pudel 83 - 0.35 -

  Kiss Pirni siider 4,5% 1,5 l pudel 68 - 0.35 -

  Gin LD Mohhiito 5,5% 1,5 l pudel 83 - 0.36 -

  Puls Jõulusiider 4,5% 0,5 l pudel 23 - 0.42 -

  Fizz maasika, mustika

  4,5% 1,5 l pudel 68 - 0.44 -

 • 23

  Prisma

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  1 cl absoluutalkoholi hind, € Muutus, %

  2013 2014

  Gin LD Grapefruit 5,5% 1,5 l pudel 83 - 0.30 -

  Fizz maasika, mustika

  4,5% 1,5 l pudel 68 - 0.32 -

  Gin LD Mohhiito 5,5% 1,5 l pudel 83 - 0.35 -

  Kiss Pirni siider 4,5% 0,5 l pudel 68 - 0.37 -

  Fizz original dry siider

  4,7% 24x0,33 l purk 372 - 0.37 -

  Allikas: EKI

  Tabel 14. Müügilolevate madalama absoluutalkoholi hinnaga lahjade alkohoolsete

  jookide valik kaupluste lõikes Maxima

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Gin LD Grapefruit

  AS Saku Õlletehas 5,5% 1,5 l pudel 2.59 1.99 -0.60

  Gin LD AS A LeCoq 5,5% 1,5 l pudel 2.59 € 2.49 -0.10

  Gin LD Grapefruit

  AS A LeCoq 5,5% 0,5 l pudel - 0.95 -

  Kiss Apple AS Saku Õlletehas 4,4% 1,5 l pudel - 2.49 -

  Kiss Pear (siider) AS Saku Õlletehas 4,5% 1,5 l pudel 2.28 2.79 +0.51

  Rimi Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Gin Mohhiito AS A LeCoq 5,5% 1,5 l pudel 2.69 2.29 -0.40

  Gin Cola AS Saku Õlletehas 5,0% 1,5 l pudel - 2.29 -

  Fizz (Mustikas) AS A LeCoq 4,5% 1,5 l pudel - 2.09 -

  Kiss (pirni, õun) AS Saku Õlletehas 4,5% 1,5 l pudel 2.79 2.29 -0.50

  Siider Puls (jõulu, õuna, maasika-laimi)

  AS Viru Õlu 4,5% 0,5 l pudel 0.89 0.89 0.00

  Super Alko Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Gin LD AS A LeCoq 5,5% 24x0,33 l purk 12.99 12.99 0.00

  Gin Cranberry AS A LeCoq 5,6% 24x0,33 l purk 12.99 13.50 +0.51

  Gin LD AS A LeCoq 5,6% 24x0,33 l purk - 13.50 -

  Gin LD Grapefruit

  AS Saku Õlletehas 5,5% 24x0,33 l purk 12.99 13.99 +1.00

  Kurko LD Grapefruit

  Soome 4,7% 24x0,33 l purk 12.50 14.50 +2.00

 • 24

  Säästumarket Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Fizz Pear (siider) AS A LeCoq 4,5% 1,5 l pudel 2.69 1.99 -0.70

  Gin Mohhito AS A LeCoq 5,5% 1,5 l pudel - 2.79 -

  Puls Jõulusiider AS Viru Õlu 4,5% 0,5 l pudel - 0.89 -

  Gin LD Cola AS Saku Õlletehas 5,0% 0,5 l purk 1.19 1.25 +0.06

  Kiss Blueberry-Raspberry

  AS Saku Õlletehas 4,5% 0,5 l pudel - 1.25 -

  Grossi Toidukaubad Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Gin Long Drink AS Saku Õlletehas 5,5% 1,5 l pudel - 2.29 -

  Fizz Strawberry (siider)

  AS A LeCoq 4,5% 1,5 l pudel - 2.08 -

  Gin Long Drink AS Saku Õlletehas 5,5% 0,5 l purk 0.75 0.95 +0.20

  Fizz Pear (siider) AS A LeCoq 4,5% 0,5 l pudel - 0.94 -

  Fizz Pear (siider) AS A LeCoq 4,5% 1,5 l pudel 1.99 2.88 +0.89

  Comarket Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Gin LD Mohhiito AS A LeCoq 5,5% 1,5 l pudel - 2.29 -

  Gin Long Drink AS Saku Õlletehas 5,5% 1,5 l pudel - 2.29 -

  LD Grapefruit AS Karme (Karksi) 5,5% 1,5 l pudel - 2.39 -

  Fizz Pear (siider) AS A LeCoq 4,5% 1,5 l pudel - 1.99 -

  Fizz maasika, mustika

  AS A LeCoq 4,5% 1,5 l pudel - 1.99 -

  Konsum Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Gin LD Grape-fruit

  AS Saku Õlletehas 5,5% 1,5 l pudel - 2.85 -

  Kiss Pirni siider AS Saku Õlletehas 4,5% 1,5 l pudel - 2.39 -

  Gin LD Mohhiito AS A LeCoq 5,5% 1,5 l pudel - 2.99 -

  Puls Jõulusiider AS Viru Õlu 4,5% 0,5 l pudel - 0.95 -

  Fizz maasika, mustika

  AS A LeCoq 4,5% 1,5 l pudel - 2.95 -

  Prisma Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Gin LD Grape-fruit

  AS A LeCoq 5,5% 1,5 l pudel - 2.49 -

  Fizz maasika, mustika

  AS A LeCoq 4,5% 1,5 l pudel - 2.19

  -

  Gin LD Mohhiito AS A LeCoq 5,5% 1,5 l pudel - 2.89 -

  Kiss Pirni siider AS Saku Õlletehas 4,5% 0,5 l pudel - 2.49 -

  Fizz original dry siider

  AS A LeCoq 4,7% 24x0,33 l purk - 13.89

  -

  Allikas: EKI

 • 25

  Tabel 15. Viis kõige odavama absoluutalkoholiga lahjat alkohoolset jooki 2014. aasta detsembris

  Nimetus Müüja Kangus Pakend Jaehind, € Liitri hind, € 10 ml abso-luut-alkoholi hind, €

  Gin LD Grapefruit/ AS Saku Õlletehas

  Maxima 5,5% 1,5 l pudel 1.99 1.33 0.24

  Gin Mohhiito/ AS A LeCoq

  Rimi, Comarket 5,5% 1,5 l pudel 2.29 1.53 0.28

  Gin Long Drink/ AS Saku Õlletehas

  Grossi Toidukau-bad

  5,5% 1,5 l pudel 2.29 1.53 0.28

  LD Grapefruit/ AS Karme

  Comarket 5,5% 1,5 l pudel 2.39 1.59 0.29

  Fizz Pear (siider)/ AS A LeCoq

  Säästumarket, Comarket

  4,5% 1,5 l pudel 1.99 1.33 0.29

  Allikas: EKI

  Tabel 16. 2014. aasta detsembri hinnavaatlusel tuvastatud lahjad alkohoolsed joogid,

  mida müüdi odavamalt kui aasta tagasi

  Nimetus/müüja Kangus Pakend Jaehind, € Jaehinna muutus

  2013 2014 € %

  Fizz Pear/ Säästumarket 4,5% 1,5 l pudel 2.69 1.99 -0.70 -26,0

  Gin LD Grapefruit/ Maxima 5,5% 1,5 l pudel 2.59 1.99 -0.60 -23,2

  Kiss (erimaitselised siidrid)/ Rimi

  4,5% 1,5 l pudel 2.79 2.29 -0.50 -17,9

  Gin Mohhiito/ Rimi 5,5% 1,5 l pudel 2.69 2.29 -0.40 -14,9

  Gin LD/ Maxima 5,5% 1,5 l pudel 2.59 2.49 -0.10 -3,9

  Allikas: EKI

 • 26

  Madalama absoluutalkoholi hinnaga muud alkohoolsed joogid ja nende hinnamuutu-sed 2014. aastal

  Muudest alkohoolsetest jookidest koguti hinnainfot müügilolevate puuviljaveinide, hõõgveinide ja vahuveinide kohta. Neist jookidest olid kõige soodsama absoluutalko-holi hinnaga kangendatud puuviljaveinid, hõõgveinid ja vahuveinid olid pisut kalli-mad. Kõige madalama absoluutalkoholi hinnaga tuvastati sellest joogigrupist puuvil-javein Agdam kangusega 19% ja mida Maxima müüs 0,7-liitrises pudelis hinnaga 2.69 € (vt tabel 17). Nii kujunes selle puuviljaveini 10 ml absoluutalkoholi hinnaks 0.20 €, mis on madalam mistahes müügil oleva viina absoluutalkoholi maksumusest. Ka kaks ülejäänud puuviljaveini, mille hinnad fikseeriti ja mis olid müügil nimetuste-ga 777 ja 21, olid väga soodsa absoluutalkoholi hinnaga, vastavalt 0.22 € ja 0.26 € 10 ml eest (müüjateks vastavalt Maxima ja Grossi Toidukaubad). Odavamates hõõgvei-nides algasid 10 ml absoluutalkoholi hinnad 0.27 eurost (AS Võhu Veini Tulilind, müüja Super Alko) ja vahuveinidel 0.31 eurost (Läti toodang Sovetskoje Zolotoje, müüja Säästumarket). Kuna kauplustest ei õnnestunud leida piisavalt jooginimetusi, mis kattuksid 2013. aastal vaadeldud jookidega, ei saa anda hinnanguid hinnamuutus-te kohta. Tabel 17. Absoluutalkoholi hinna muutumine muudes alkohoolsetes jookides

  2013.- 2014. Maxima

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Puuviljavein AGDAM (valge, punane)

  19,0% 0,7 l pudel 133 - 0.20 -

  Puuviljavein 777 (val-ge/punane)

  19,0% 0,7 l pudel 133 - 0.22 -

  Hõõgvein Karoliina 11,0% 0,75 l pudel 83 0.34 0.35 +2,9

  Vahuvein ALITA muskaat 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.36 -

  Sovetskoje Igristoje 11,0% 0,75 l pudel 83 0.42 0.56 +33,3

  Rimi

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Karksi vein (kirsi/jõhvika/ mustsõstra)

  11,0% 0,75 l pudel 83 0.35 0.36 +2,9

  Klassikaline Glögi 14,0% 0,70 l pudel 98 - 0.41 -

  Kardinali Hõõgvein 12,0% 0,75 l pudel 90 - 0.42 -

  Sovetskoje Igristoje 11,5% 0,75 l pudel 86 - 0.46 -

  Wõlu Kirsi hõõgvein 10,0% 0,75 l pudel 75 0.51 0.51 0,0

  Super Alko

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Hõõgvein Tulilind 13,0% 0,70 l pudel 91 - 0.27 -

  Hõõgvein Talvenauding 11,0% 3,0 l pakend 330 - 0.30 -

  Sovetskoje Rosovoje 10,0% 0,75 l pudel 75 0.37 0.37 0,0

  Sovetskoje Zolotoje 10,0% 0,75 l pudel 75 - 0.37 -

  Sovetskoje Polusladkoje 10,0% 0,75 l pudel 75 - 0.37 -

 • 27

  Säästumarket

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Sovetskoje Zolotoje 10,0% 0,75 l pudel 75 - 0.31 -

  Hõõgvein Kardinali 10,0% 3,0 l pakend 300 - 0.40 -

  Kirsi Hõõgvein 10,5% 0,75 l pudel 79 - 0.48 - Piccin Lambrusco vahu-vein

  8,0% 0,75 l pudel 60 - 0.50 -

  Vana Tallinna Glögi 12,0% 0,70 l pudel 84 - 0.53 -

  Grossi Toidukaubad

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Puuviljavein 21 (val-ge/punane)

  21,0% 0,50 l pudel 105 0.26 0.26 0,0

  Hõõgvein Riina 14,0% 0,70 l pudel 98 - 0.31 -

  Sovetskoje Igristoje Sweet

  10,0% 0,75 l pudel 75 -

  0.33 -

  Sovetskoje Zolotoje 10,0% 0,75 l pudel 75 - 0.34 -

  Sovetskoje Rosovoje 10,0% 0,75 l pudel 75 0.34 0.36 +5,9

  Comarket

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Karoliina hõõgvein 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.34 -

  Sovetskoje Zolotoje 10,0% 0,75 l pudel 75 - 0.35 -

  Tulipunane Talleke 13,0% 0,70 l pudel 91 - 0.35 -

  Sovetskoje Rosovoje 10,0% 0,75 l pudel 75 - 0.36 -

  Prince Henry vahuvein 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.39 -

  Konsum

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Karoliina hõõgvein 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.31 -

  Klassikaline Glögi 14,0% 0,70 l pudel 98 - 0.35 -

  Don Luciano Charmant Semi Seco vahuvein

  11,0% 0,75 l pudel 83 -

  0.36 -

  Sangrina puuviljavein 5,5% 1,00 l pudel 55 - 0.37 -

  Hõõgvein Riina 14,0% 0,70 l pudel 98 - 0.40 -

  Prisma

  Nimetus Kangus Pakend Absoluutalkoholi sisaldus, ml

  10 ml absoluutalkoholi hind, €

  Muutus, %

  2013 2014

  Hõõgvein Talvenauding 11,0% 3,00 l pakend

  330 - 0.30 -

  Karoliina hõõgvein 11,0% 0,75 l pudel 83 - 0.33 -

  Tulipunane Talleke 13,0% 0,70 l pudel 91 - 0.33 -

  Sladkoje Igristoje 10,0% 0,75 l pudel 75 - 0.35 -

  Sovetskoje Igristoje 11,5% 0,75 l pudel 86 - 0.37 -

  Allikas: EKI

 • 28

  Tabel 18. Müügilolevate madalama absoluutalkoholi hinnaga muude alkohoolsete jookide valik kaupluste lõikes

  Maxima

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Puuviljavein AGDAM (valge, punane)

  Leedu 19,0% 0,70 l pudel - 3.84 -

  Puuviljavein 777 (val-ge/punane)

  AS Kravond 19,0% 0,70 l pudel - 2.89 -

  Hõõgvein Karoliina AS Karme 11,0% 0,75 l pudel 2.79 2.89 +0.10

  Vahuvein ALITA muskaat - 11,0% 0,75 l pudel - 2.99 -

  Sovetskoje Igristoje Läti 11,0% 0,75 l pudel 3.49 4.59 +1.10

  Rimi Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Karksi vein (kirsi/jõhvika/ mustsõstra)

  AS Karme 11,0% 0,75 l pudel 2.89 2.99 +0.10

  Klassikaline Glögi AS Põltsamaa

  Felix 14,0% 0,70 l pudel - 3.99 -

  Kardinali Hõõgvein Saksamaa 12,0% 0,75 l pudel - 3.79 -

  Sovetskoje Igristoje Läti 11,5% 0,75 l pudel - 3.99 -

  Wõlu Kirsi hõõgvein Saksamaa 10,0% 0,75 l pudel 3.79 3.79 0.00

  Super Alko

  Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Hõõgvein Tulilind AS Võhu Vein 13,0% 0,70 l pudel - 2.49 -

  Hõõgvein Talvenauding AS Valtu Vein 11,0% 3,0 l pakend - 9.99 -

  Sovetskoje Rosovoje Poola 10,0% 0,75 l pudel 2.75 2.75 0.00

  Sovetskoje Zolotoje Läti 10,0% 0,75 l pudel - 2.75 -

  Sovetskoje Polusladkoje - 10,0% 0,75 l pudel - 2.75 -

  Säästumarket Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Sovetskoje Zolotoje Läti 10,0% 0,75 l pudel - 2.29 -

  Hõõgvein Kardinali Rumeenia 10,0% 3,0 l pakend - 11.99 -

  Kirsi Hõõgvein Saksamaa 10,5% 0,75 l pudel - 3.79 -

  Piccin Lambrusco vahuvein Itaalia 8,0% 0,75 l pudel - 3.00 -

  Vana Tallinna Glögi AS Liviko 12,0% 0,70 l pudel - 4.49 -

  Grossi Toidukaubad Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Puuviljavein 21 (val-ge/punane)

  AS Võhu Vein 21,0% 0,50 l pudel 2.78 2.78 0.00

  Hõõgvein Riina AS Valtu Vein 14,0% 0,70 l pudel - 2.99 -

  Sovetskoje Igristoje Sweet Leedu 10,0% 0,75 l pudel - 2.48 -

  Sovetskoje Zolotoje Leedu 10,0% 0,75 l pudel - 2.58 -

  Sovetskoje Rosovoje Leedu 10,0% 0,75 l pudel 2.58 2.68 +0.10

 • 29

  Comarket Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Karoliina hõõgvein AS Karme 11,0% 0,75 l pudel - 2.79 -

  Sovetskoje Zolotoje Läti 10,0% 0,75 l pudel - 2.59 -

  Tulipunane Talleke Eesti 13,0% 0,70 l pudel - 3.19 -

  Sovetskoje Rosovoje Läti 10,0% 0,75 l pudel - 2.69 -

  Prince Henry vahuvein Prantsusmaa 11,0% 0,75 l pudel - 3.19 -

  Konsum Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Karoliina hõõgvein AS Karme 11,0% 0,75 l pudel - 2.59 -

  Klassikaline Glögi Põltsamaa 14,0% 0,70 l pudel - 3.39 -

  Don Luciano Charmant Semi Seco vahuvein

  Hispaania 11,0% 0,75 l pudel - 2.99 -

  Sangrina puuviljavein AS A LeCoq 5,5% 1,00 l pudel - 2.05 -

  Hõõgvein Riina Prantsusmaa 14,0% 0,70 l pudel - 3.89 -

  Prisma Nimetus Tootja Kangus Pakend Jaehind, €

  2013 2014

  Jaehinna muutus, €

  Hõõgvein Talvenauding AS Valtu Vein 11,0% 3,00 l pakend - 9.99 -

  Karoliina hõõgvein AS Karme 11,0% 0,75 l pudel - 2.69 -

  Tulipunane Talleke Eesti 13,0% 0,70 l pudel - 2.99 -

  Sladkoje Igristoje Belgia 10,0% 0,75 l pudel - 2.65 -

  Sovetskoje Igristoje Läti 11,5% 0,75 l pudel - 3.19 -

  Allikas: EKI

  Tabel 19. Viis kõige odavama absoluutalkoholiga muud alkohoolset jooki 2014. aasta

  detsembris

  Nimetus Müüja Kangus Pakend Jaehind, € Liitri hind, € 1 cl absoluut-alkoholi hind,

  Puuviljavein AGDAM (valge, punane)

  Maxima 19,0% 0,7 l pudel 2.69 3.84 0.20

  Puuviljavein 777 (valge/punane)

  Maxima 19,0% 0,7 l pudel 2.89 4.13 0.22

  Puuviljavein 21 (val-ge/punane)

  Grossi Toidu-kaubad

  21,0% 0,5 l pudel 2.78 5.56 0.26

  Höögvein Tulilind Super Alko 13,0% 0,7 l pudel 2.49 3.56 0.27

  Höögvein Talvenau-ding

  Super Alko, Prisma

  11,0% 3 l pakk 9.99 3.33 0.30

  Allikas: EKI

 • 30

  Joonis 2. 10 ml absoluutalkoholi keskmine hind odavaimates jookides 2014. aasta detsembris

  Allikas: EKI

  0,2

  4

  0,3

  1

  0,2

  5

  0,2

  7

  0,2

  8

  0,2

  8

  0,3

  3

  0,2

  6

  0,2

  2 0,2

  6

  0,2

  3

  0,2

  3

  0,2

  3

  0,2

  8

  0,3

  0

  0,4

  5

  0,2

  6

  0,3

  5

  0,3

  5 0,3

  8

  0,4

  8

  0,3

  9

  0,3

  3

  0,3

  3

  0,3

  2

  0,4

  2

  0,3

  6

  0,2

  9

  0,3

  8

  0,3

  4

  0,3

  4

  0,4

  3

  0,3

  4

  0,4

  4

  0,3

  2 0,3

  6

  0,3

  6

  0,3

  4

  0,1

  9

  0,2

  2

  0,00

  0,05

  0,10

  0,15

  0,20

  0,25

  0,30

  0,35

  0,40

  0,45

  0,50

  0,55

  Maxim

  a

  Rim

  i

  Super

  Alk

  o

  Säästu

  mark

  et

  Gro

  ssi

  Toid

  ukaubad

  Com

  ark

  et

  Konsum

  Prism

  a

  viin õlu viinamarjavein lahjad alkoholid muud

 • 31

  Kokkuvõte

  2014. aasta detsembris viidi Tallinna toidukauplustes läbi alkohoolsete jookide hinna-vaatlused, mille eesmärgiks oli leida ja fikseerida odavaimad saadaolevad alkohoolsed joogid (absoluutalkoholi arvestuses). Hinnavaatlust tehti nendes kauplusekettides mis aasta tagasi (Grossi Toidukaubad, Maxima, Super Alko, Säästumarket ja Rimi), kuid lisaks uuriti hindu veel Comarketi, Konsumi ja Prisma kauplustes.

  Hinnavaatluse käigus fikseeriti kõige odavamad müügilolevad alkohoolsed joogid järgmistes joogigruppides: viin, õlu, viinamarjavein, lahjad alkohoolsed joogid (long drink/džinn ja siider) ning muud alkohoolsed joogid (kangendatud puuviljavein, hõõgvein, vahuvein). Kokku fikseeriti 240 erineva kanguse ja müügipakendiga alko-hoolse joogi jaehinnad. Alkohoolsed joogid järjestati kaupluste lõikes tabelitesse selle järgi kui palju maksab antud joogis sisalduv 10 ml absoluutalkoholi. Nii palju kui võimalik, püüti kauplustest leida ka neid alkohoolseid jooke, mis olid vaatluse all ka aasta tagasi. See võimaldas võrrelda aasta jooksul toimunud hindade muutumist.

  Alkohoolsete jookide hindade analüüsist selgus, et kõige madalama hinnaga absoluut-alkoholi saab Eestis kätte õllest. Näiteks maksis Säästumarketis 2-liitrises pudelis tu-rustatav 7% kangusega Walteri õlu 1.89 €, mis annab selles sisalduva absoluutalkoho-li hinnaks 0.14 € 10 ml kohta. Kokku hinnavaatlusse kaasatud 80-s müügilolevas oda-vama hinnaklassi õlles sisalduva absoluutalkoholi hinnad jäid vahemikku 0.14 € - 0.33 € 10 ml kohta. 20 kõige odavama õlle võrdlemisel selgus, et 2014. aastal neis sisalduva absoluutalkoholi keskmine hind eelmise aastaga võrreldes ei muutunud. Samas fikseeriti 7 õlut, mille hind eelnenud aastaga võrreldes langes.

  Vaadeldud 40-s viinas jäi nendes sisalduva absoluutalkoholi 10 ml hind 2014. aasta detsembris vahemikku 0.23 € - 0.40 €. Odavaima absoluutalkoholiga viin oli müügil Grossi Toidukaupade kaupluses ja selleks oli Oma Viin, mille 40%-lise kangusega pooleliitrine pudel maksis 4.68 €. Seejuures oli selle viina jaehind aastaga langenud 1,3% (2013. aasta detsembris maksis see 4.74 €). Peale selle tuvastati veel kaks viina, mille hinnad aastaga olid langenud: Laua Viin, müüja Säästumarket, jaehind -13,6% ja Bartenders Club Vodka, müüja Rimi, jaehind -11,8%). Aastases võrdluses 10-s kõige odavamas viinas sisalduva absoluutalkoholi keskmine jaehind muutunud ei ole (0.24 € 10 ml eest).

  Kaupluste hinnavaatluses fikseeriti 40 odavama viinamarjaveini hinnad. Nendes si-salduva absoluutalkoholi hind jäi vahemikku 0.20 € - 0.56 € 10 ml eest. Kõige mada-lama absoluutalkoholi hinnaga viinamarjaveiniks osutus prantsuse vein Le Vin Marlot, mida müüdi Säästumarketis 3-liitrises kartongpakis hinnaga 7.99 €. Kuna sel-le veini kangus on 13,5%, jääb selles sisalduva absoluutalkoholi hind (0.20 €) alla isegi kõige odavamale viinale. Ka odavuselt järgmised veinid (Detunda Sauvignon Blanc, müüja Super Alko ja Vina Morena Tinto, müüja Maxima) olid pakendatud 3-liitrisesse taarasse ja nendeski sisalduva absoluutalkoholi hind jäi odavate viinadega samale tasemele (vastavalt 0.24 € ja 0.25 € 10 ml kohta).

  Väga odav oli absoluutalkohol ka Eestis müüdavates kangendatud puuviljaveinides. Näiteks müüdi 2014. aasta detsembris Leedust pärit Agdam puuviljaveini, millel on kangust 19%, Maxima kaupluses hinnaga 2.69 € / 0,7 l. Seega tuleb joogis sisalduva 10 ml absoluutalkoholi hinnaks 0.20 €. Muudest alkohoolsetest jookidest algasid hõõgveinide absoluutalkoholi hinnad 0.27 €-st ja vahuveinidel 0.31 €-st 10 ml kohta.

  Lahjadest alkohoolsetest jookidest fikseeriti long drinkide ja džinnide jaehinnad. Vaa-deldud 40 kõige odavama long dringi või džinni absoluutalkoholi 10 ml hind jäi va-hemikku 0.24 € - 0.56 €, mis on võrreldavad madalama hinnaklassi viinades sisalduva

 • 32

  absoluutalkoholi hinnaga. Siidrite absoluutalkoholi hinnad osutusid kõigist eeltoodud joogiliikide hulgast kõige kõrgemaks. Hinnavaatlusel fikseeritud kümne kõige sood-samas siidris sisalduva absoluutalkoholi 10 ml hind jäi vahemikku 0.29 € - 0.37 €; long drinkidel vastavalt 0.24 € - 0.30 €.

  Kaupluste lõikes olid kõige madalama absoluutalkoholi hinnaga viinad müügil Maximas, kus viies kõige odavamas viinas sisalduva absoluutalkoholi 10 ml maksis keskmiselt 0,24 €. Odavaimat õlut müüdi Grossi Toidukaupade kaupluses - kümne kõige odavama õlle absoluutalkoholi 10 ml maksis seal keskmiselt 0,19 €. Viinamar-javeini sai kõige soodsamalt Super Alko kauplusest (10 ml absoluutalkoholi keskmi-ne hind viies odavamas veinis 0,26 €). Lahjades alkohoolsetes jookides sisalduv ab-soluutalkohol oli kõige odavam Comarketi kaupluses (0,29 € 10 ml kohta) ja muud alkohoolsed joogid Grossi Toidukaupade kaupluses (10 ml absoluutalkoholi keskmine hind viies odavamas joogis 0,32 €).